0

QUY TRÌNH cấp tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của AGRIBANK

30 2,452 25
  • QUY TRÌNH cấp tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của AGRIBANK

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2016, 21:28

CHỦ ĐỀ: QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA AGRIBANK -Nhóm Agribank-khách hàng cá nhân -Thành viên nhóm: +Nguyễn Thị Quỳnh (nhóm trưởng) +Phạm Việt Thắng +Bùi Quang Huy +Nguyễn Đức Anh +Vũ Đăng Khôi PHỤ LỤC A.Giới thiệu chung ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Agribank I.Giới thiệu chung 1.Lịch sử hình thành 2.Chức nhiệm vụ Agribank 3.Cơ cấu tổ chức 4.Các hoạt động 5.Tầm quan trọng hoạt động tín dụng KH cá nhân Agribank II.Sơ đồ hóa quy trình tín dụng KH cá nhân Agribank 1.Khái niệm 2.Đối tượng 3.Ý nghĩa quy trình tín dụng 4.Quy trình tín dụng KH cá nhân Agribank B.Quy trình chi tiết cấp tín dụng KH cá nhân Agribank I.Lập hồ sơ tín dụng -Mục tiêu -Đối tượng chịu trách nhiệm -Kết cần đạt -Các bước thực II.Phân tích -Mục tiêu -Đối tượng chịu trách nhiệm -Kết cần đạt -Các bước thực III.Giải ngân -Mục tiêu -Đối tượng chịu trách nhiệm -Kết cần đạt -Các bước thực C.Thực trạng việc thực quy trình cấp tín dụng KH cá nhân Agribank 1.Những kết đạt 2.Những mặt tồn 3.Nguyên nhân 4.Giải pháp A)Giới thiệu chung ngân Hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Agribank I) Giới thiệu chung 1.Lịch sử hình thành -Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam -Năm 2010, Agribank Top 10 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam -Cũng năm 2014, lần thứ liên tiếp, Agribank Ngân hàng Thương mại nhất thuộc Top 10 VNR500 -Agribank Ngân hàng lớn nhất Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Tính đến 31/12/2015, vị dẫn đầu Agribank khẳng định với nhiều phương diện: +Tổng tài sản: 833.000 tỷ đồng + Tổng nguồn vốn: 804.000 tỷ đồng + Tổng dư nợ: 614.561 tỷ đồng +Mạng lưới hoạt động: gần 2.300 chi nhánh phòng giao dịch toàn quốc, Chi nhánh Campuchia + Nhân sự: gần 40.000 cán bộ, nhân viên 2.Chức nhiệm vụ Agribank *Chức năng: -Là ngân hang đa năng, đại Agribank cung cấp đa dịch vụ, tài an toàn hiêụ với chất lượng dịch vụ an toàn -Các gói sản phẩm tín dụng toán, huy động cho nhóm khách hàng cá nhân doanh nghiệp với tiện ích gia tăng, có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao Agribank đáp ứng nhu cầu ngày khắt khe khách hàng *Nhiệm vụ: Để đạt thành tựu Agribank xác định nhiệm vụ trọng tâm gồm: -Nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng sở khách hàng, đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng khác -Tăng tỉ trọng dịch vụ việc phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng điện tử -Nâng cao lực quản trị hệ thống đào tạo nhân trình độ cao, tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp -Xây dựng tảng bền vững hoạt động kinh doanh, tích cực đóng góp cho cộng đồng, chia sẻ lợi ích xã hội 3) Cơ cấu tổ chức Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành nước,đặc biệt tập trung thành phố lớn Hà nội TP Hồ Chí Minh,cơ cấu tổ chức agribank tóm tắt sơ đồ đây: 4,Các hoạt động Các hoạt động Agribank tâp chung vào mảng sản phẩm dịch vụ chính: 4.1.Ngân hàng cá nhân: • Tiết kiệm • Tài khoản • Tín dụng bán lẻ • Dịch vụ bán lẻ doanh nghiệp • Sản phẩm dịch vụ khác 4.2.Ngân hàng doanh nghiệp • Dịch vụ tài khoản • Tín dụng doanh nghiệp • Bảo lãnh đồng bảo lãnh • Sản phẩm ngoại hối quản trị rủi ro • Dịch vụ toán nước • Dịch vụ toán quốc tế 4.3.Ngân hàng điện tử • Mobile banking • Internet banking • Apaybill 5.Tầm quan trọng hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân đối Agribank -Tín dụng cá nhân giúp tăng khả cạnh tranh ngân hàng Agribank với ngân hàng tổ chức tín dụng khác, thu hút đối tượng khách hàng mới, từ mở rộng quan hệ với khách hàng, cách nâng cao chất lượng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chaất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân, số lượng khách hàng đến với ngân hàng ngày nhiều -Tín dụng cá nhân công cụ market ting rất hiệu quả, giúp ngân hàng huy động vốn từ nhiều nguồn tiền gửi dân cư, tạo điều kiện mở rộng kinh doanh, từ nâng cao thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng II) Sơ đồ hóa quy trình tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Khái niệm: -Quy trình tín dụng bảng tổng hợp mô tả công việc ngân hàng từ tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng định cho vay, giải ngân, thu nợ lý hợp đồng tín dụng 2.Đối tượng: : -Là nhu cầu cho vay cá nhân tùy thuộc vào tình hình tài họ mà mức độ khác nhau: +Cá nhân có thu nhập thấp: nhu cầu tín dụng không cao nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu thu nhập chi tiêu +Cá nhân có thu nhập trung bình: nhu cầu tín dụng tăng cao, thường cá nhân vay mượn để mua hàng tiêu dùng không dùng tiền dự phòng +Cá nhân có thu nhập cao: nhu cầu tín dụng cao, tăng khả toán hay khoản tài trợ rất linh hoạt chi tiêu, nhất vốn họ nằm tài khoản đầu tư dài hạn -Những cá nhân cá nhân có đủ lực pháp lý thuộc nhiều thành phần khác nhau: công chức nhà nước, viên chức đơn vị nhà nước, người lao động tự do… -Mục đích vay thường chủ yếu: mua, sửa chữa cải tạo, nâng cấp nhà ở, mu axe hơi…các dụng cụ sinh hoat, tiền học phí sinh viên Ý nghĩa quy trình tín dụng? -Việc xác lập quy trình tín dụng không ngừng hoàn thiện đặc biệt quan trọng ngân hàng thương mại -Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng hợp lý giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng -Về mặt quản lý, quy trình tín dụng có tác dụng: +Làm sở cho việc phân định quyền, trách nhiệm cho phận hoạt động tín dụng +Làm sở để thiết lập hồ sơ, thủ tục vay vốn Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân Agribank: *Sơ đồ hóa quy trình cấp tín dụng: Xác định thị trường Và thị trường Mục tiêu Nhu cầu Khách hàng Thẩm định Thương lượng - Tiếp nhận nhu cầu KH -tìm hiểu triển vọng - tham khảo ý kiến bên •Trách nhiệm:CV.KH &TĐ - Mục đích vay - HĐKD -Quản lý - Số liệu - Kỳ hạn - Thanh toán -Các điều khoản - Bảo đảm tiền vay - vấn đề khác •Trách nhiệm: CV.KH & TĐ •Trách nhiệm: KSV, TP.KH & TĐ Thủ tục hồ sơ giải ngân 5.Thủ tục hồ sơ -Dự thảo hợp đồng -Xem xét hồ sơ -Kiểm tra tài sản đảm bảo -Miễn giấy tờ pháp lý -Các vấn đề khác •Trách nhiệm: -CV.KH & TĐ,HTTD -TP.KH & TĐ,HTTD Quản lý danh mục Quản lý tín dụng - Số liệu - Các điều khoản -Bảo đảm tiền vay - Thanh toán - Đánh giá tín dụng •Trách nhiệm:CV.KH&TĐ,CV.HTTD, CV.QLRR, CV.XLN, BP Kho quỹ Xem xét phán quyết: -Nếu thuộc phán phê duyệt -Nếu vượt mức phán => tái thẩm=>> phê duyệt •Trách nhiệm: -TPGD/GĐ/HĐ TD chi nhánh -CV.Tái thẩm định -Ban TGD/ HĐTD Hội sở/HĐQT Giải ngân - Thủ tục hồ sơ hoàn tất - chuyển tiền •Trách nhiệm:-CV.KH & TĐ, HTTD -TP.KH& TĐ, HTTD -KH & TĐ ĐV khác Trả nợ hạn Dấu hiệu bất thường - Nhận biết sớm - Chính sách xử lý -Quản lý -Dấu hiệu cảnh báo - Cố gắng thu hồi nợ Thanh toán - Trả đủ gốc - Trả đủ lãi Tổn thất - Không trả nợ gốc - Không trả nợ lãi Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn -Bước cán tín dụng thực sau tiếp xúc khách hàng Nhìn chung hồ sơ vay vốn cần phải thu thập thông tin như: +Năng lực pháp lý, lực hành vi dân khách hàng +Khả sử dụng vốn vay +Khả hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi) Bước 2: Phân tích tín dụng -Phân tích tín dụng xác định khả tương lại khách hàng việc sử dụng vốn vay + hoàn trả nợ vay -Mục tiêu: +Tìm kiếm tình xảy dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả khắc phục rủi ro đó, dự kiến biện pháp giảm thiểu rủi ro hạn chế tổn thất cho ngân hàng -Phân tích tính chân thật thông tin thu thập từ phía khách hàng bước 1, từ nhận xét thái độ, thiện chí khách hàng làm sở cho việc định cho vay Bước 3: Ra định tín dụng -Trong khâu này, ngân hàng định đồng ý từ chối cho vay hồ sơ vay vốn khách hàng -Khi định, thường mắc sai lầm bản: +Đồng ý cho vay với khách hàng không tốt +Từ chối cho vay với khách hàng tôt =>>Cả sai lầm ảnh hưởng đến hoạt đông kinh doanh tín dụng, chí sai lầm thứ ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Bước 4: Giải ngân -Ở bước này, ngân hàng tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng ký kết hợp đồng tín dụng -Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền vận động tiền tệ với vận động hàng hóa dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay khách hàng đảm bảo khả thu nợ Nhưng đồng thời phải tạo thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh khách hàng Bước 5: Giám sát tín dụng -Nhân viên tín dụng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế khách hàng, trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng, để đảm bảo khả thu nợ Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng -Tất toán khoản vay: Khi khách hàng trả hết nợ, cán tín dụng tiến hành phối hợp với phận kế toán đối chiếu, kiểm tra số tiền trả nợ gốc, lãi, phí….để tất toán vay -Thanh lý hợp đồng tín dụng/ Sổ vay vốn Thời hạn hiệu lực hợp đồng tín dụng/ Sổ vay vốn theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng /Sổ vay vốn kí kết: Khi bên vay trả xong nợ gốc lãi hợp đồng tín dụng/ Sổ vay vốn đương nhiên hết hiệu lực bên không cần biên lý hợp đồng Trường hợp bên vay yêu cầu, CBTD soạn thảo biên lý hợp đồng trình trưởng phòng tín dụng kiểm soát trưởng phòng tín dụng lãnh đạo kí biên lý B) QUY TRÌNH CHI TIẾT CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN I)LẬP HỒ SƠ TÍN DỤNG Ở bước Agribank tìm hiểu thông tin khách hàng cách hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục, hồ sơ theo quy định quy trình tín dụng ngân hàng mình.Cụ thể Agibank thực hiện: Bước 1:Tiếp xúc khách hàng đánh giá sơ -Mục tiêu: Giúp ngân hàng hiểu thông tin khách hàng rõ ràng (thái độ, thiện chí khách hàng….) -Đối tượng chịu trách nhiệm: CV.KH&TĐ, TP.KH&TĐ -Các công việc thực hiện: +CBTD chuẩn bị danh mục khách hàng tiếp cận khai thác bao gồm: khách hàng CBTD trực tiếp tiếp thị, khách hàng có quan hệ với NHvà lên kế hoạch tiếp cận +CBTD thu thập thông tin sơ khách hàng qua kênh như: internet, CIC, thị trường chứng khoán … Khách hàng có quan hệ với NH truy cập vào hệ thống IPCAS để tra cứu thông tin liên quan +CBTD chuẩn bị tài liệu sản phẩm tín dụng dịch vụ NH cung cấp, cập nhật thông tin liên quan đến sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có cách marketing thích hợp cho đối tượng khách hàng +Căn thông tin thu thập được, CBTD giới thiệu sản phẩm, tiện ích, mạnh NHNoVN so với đối thủ cạnh tranh thị trường cân nhắc, chào bán sản phẩm tín dụng, sản phẩm dịch vụ thích hợp cho khách hàng (đặc biệ khách hàng lần đầu giao dịch với NHNoVN) +Sau gặp gỡ khách hàng: CBTD đánh giá nhu cầu vay vốn khách hàng so với chiến lược, kế hoạch kinh doanh, sách tín dụng NHNoVN, báo cáo lên TPTD kết buổi vấn, gặp gỡ khách hàng đề xuất bước -Kết giai đoạn này: Có nhìn ban đầu thông tin sơ khách hàng Bước 2: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn -Mục tiêu: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn đầy đủ thông tin cần thiết, tránh thiếu sót, tạo lòng tin ấn tượng ban đầu cho khách hàng -Đối tượng chịu trách nhiệm CV/TP.KH&TĐ -Các công việc thực hiện: +Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu: Cán tín dụng hướng dẫn khách hàng  Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động: +Tình hình sản xuất +Tình hình bán hàng  -Phân tích, đánh giá khả tài CBTD kiểm tra khả tài khách hàng đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết hay không Trong trường hợp, CBTD phải tìm cách xác minh thông tin từ khách hàng qua cách khác nhu: +Khách hàng có nguồn thu nhập chủ yếu? Cần xem xét nguồn thu nhập ổn định đến mức thời gian khoảng +Khách hàng làm nghề gì? nghề có đem lại thu nhập ổn định không? +Khách hàng sử dụng thu nhập nào? CBTD phải kiểm tra ước định việc sử dụng thu nhập khách hàng, đặc biệt biến động lớn ảnh hưởng tới số tiền dự định dành để trả nợ vay ngân hàng +Gia đình khách hàng có thành viên? Họ có thực quan tâm đến khoản vay không? Vì sao? Họ người có thu nhập ổn định hay phải sống phụ thuộc vào người vay tiền? Bước Tình hình quan hệ với ngân hàng Tình hình quan hệ với ngân hàng bao gồm tình hình quan hệ tín dụng quan hệ tiền gửi khứ  Quan hệ tín dụng: - Đối với Chi nhánh cho vay Chi nhánh khác hệ thống NHNo & PTNT VN: +Dư nợ ngắn, trung dài hạn (bao gồm nợ hạn) +Mục đích vay vốn khoản vay +Doanh số cho vay, thu nợ +Số dư bảo lãnh +Mức độ tín nhiệm +Khách hàng phải thoả mãn yêu cầu “không có nợ khó đòi nợ hạn tháng NHNo & PTNT VN” vay / bổ sung NHNo & PTNT VN - Đối với Tổ chức tín dụng khác: +Dư nợ ngắn, trung dài hạn đến thời điểm gần nhất (bao gồm nợ hạn) +Mục đích vay vốn khoản vay +Số dư bảo lãnh +Mức độ tín nhiệm  Quan hệ tiền gửi: - Tại NHNo & PTNT VN: +Số dư tiền gửi bình quân +Doanh số tiền gửi, tỷ trọng so với doanh thu - Tại Tổ chức tín dụng khác +Số dư tiền gửi bình quân +Doanh số tiền gửi, tỷ trọng so với doanh thu Bước Dự kiến lợi ích cho ngân hàng khoản vay phê duyệt -CBTD tiến hành tính toán lãi và/hoặc phí (lợi ích) thu khoản vay phê duyệt Cơ sở tính toán dựa đơn xin vay khách hàng (số tiền giải ngân, thời hạn lãi xuất dự tính) Còn khoản vay để làm mục đích khác, tương tự tính số lãi số tiền phí (nếu có) Cần lưu ý phải xem xét tổng thể lợi ích khác thiết lập quan hệ tín dụng với khách hàng (ví dụ lợi nhuận từ khoản vay không cao mong muốn bù lại, khách hàng trì quan hệ tiền gửi mức cao, khách hàng thường xuyên/có thể có nguồn ngoại tệ để bán cho NHNo & PTNT VN, v.v ) Bước Phân tích, thẩm định phương án vay vốn/dự án đầu tư Mục tiêu phần nhằm: - Đưa kết luận tính khả thi, hiệu mặt tài phương án sản xuất kinh doanh (PASXKD), khả trả nợ rủi ro xảy để phục vụ cho việc định cho vay từ chối cho vay - Làm sở tham gia góp ý, tư vấn cho khách hàng vay, tạo tiền đề để đảm bảo hiệu cho vay, thu nợ gốc hạn, hạn chế, phòng ngừa rủi ro - Làm sở để xác định số tiền cho vay, thời gian cho vay, dự kiến tiến độ giải ngân, mức thu nợ hợp lý, điều kiện cho vay; tạo tiền đề cho khách hàng hoạt động có hiệu đảm bảo mục tiêu đầu tư Ngân hàng Bước Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay -Kiểm tra tỡnh trạng thực tế tài sản bảo đảm tiền vay -Phân tích, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay Bước Lập báo cáo thẩm định cho vay  Chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng -Trên sở phân tích đánh giá trên, CBTD chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng theo nội dung hướng dẫn "Hệ thống chấm điểm tớn dụng xếp hạng khách hàng" -Kết chấm điểm tớn dụng xếp hạng khách hàng đưa vào Báo cáo thẩm định Đối với khách hàng cú quan hệ tín dụng, lấy kết chấm điểm theo hướng dẫn "Hệ thống chấm điểm tớn dụng xếp hạng khách hàng"  Tổng hợp nội dung thẩm định vào báo cáo thẩm định cho vay -Trên sở kết thẩm định theo nội dung trên, Cán thẩm định phải lập Báo cáo thẩm định cho vay (BCTĐCV) BCTĐCV tài liệu dạng văn phải nêu rõ, cụ thể kết trình thẩm định, đánh giá phương án đầu tư xin vay vốn khách hàng ý kiến đề xuất đề nghị khách hàng -Tuỳ theo PASXKD cụ thể, Cán thẩm định chọn lựa linh hoạt nội dung chính, cần thiết, có liên quan trực tiếp tới hiệu tài khả trả nợ PASXKD khách hàng để đưa vào BCTĐCV  Đối với hồ sơ vay Chi nhánh trình lên Chi nhánh cấp trên/TTĐH: +Vì trình tiếp cận với khách hàng, phương án diễn trực tiếp Chi nhánh nội dung Báo cáo thẩm định Chi nhánh phải đảm bảo chi tiết, đầy đủ tất nội dung có liên quan, làm sở để cấp lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm điều hành (TTĐH) xem xét +Tại Chi nhánh cấp trên/ TTĐH, việc thẩm định mang tính kiểm tra, thẩm định lại kết thẩm định Chi nhánh, lại thực chủ yếu hồ sơ vay vốn thông tin, báo cáo Chi nhánh Báo cáo thẩm định không cần chi tiết tất nội dung thực Chi nhánh, thống nhất với phương pháp kết tính toán Chi nhánh không nhất thiết phải tính toán lại Bước 10 Tái thẩm định khoản vay - Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN quy định giá trị khoản vay bắt buộc phải tái thẩm định theo thời kỳ Việc tái thẩm định thực theo hai phương pháp:  Gián tiếp: cán tái thẩm định dựa vào hồ sơ, vào định mức kinh tế, kỹ thuật; dựa vào quy chế, chế độ quy định để tính toán lại số liệu, liệu, - - - - - tiêu; đồng thời đối chiếu, so sánh với quy chế cho vay để xác định điều kiện cần đủ khoản vay Từ đưa đề xuất, kết cá nhân cán  Trực tiếp: cán tái thẩm định tiến hành kiểm tra thực tế hộ sản xuất Việc kiểm tra phải dựa vào hồ sơ tài liệu cán trình lên, nhiên cán tái thẩm định phải thực đầy đủ bước công việc CBTD Việc thẩm định trực tiếp gia đình/hộ sản xuất kinh doanh cần phải tiến hành độc lập mà trợ giúp từ CBTD Cán tái thẩm định vào thông tin cú hồ sơ vay vốn, báo cáo thẩm định CBTD đối chiếu với thực tế hộ sản xuất để khẳng định độ chuẩn mực, trung thực người vay CBTD cung cấp thông tin Cán tái thẩm định phải quan sát, khảo sát, kiểm tra thực tế hộ sản xuất để tỡm hiểu tác động bên ảnh hưởng đến trình thực PASXKD/DAĐT nhất hai cán tham gia tổ tái thẩm định có nhất trưởng phó phòng tín dụng thành viên Giám đốc NHCV chịu trách nhiệm định thành phần tổ thẩm định khoản vay Tổ tái thẩm định có trách nhiệm thẩm định lại toàn hồ sơ vay vốn, báo cáo thẩm định kiêm tờ trình CBTD ghi rõ ý kiến tờ trình việc cho vay / không cho vay để trình Giám đốc NHCV người uỷ quyền xem xét định chịu trách nhiệm nội dung công việc nêu Mọi khác biệt kết thẩm định tái thẩm định mà dẫn đến định khác phải trình lên Giám đốc NHCV Bước 11 Xác định phương thức nhu cầu cho vay -Tuỳ theo yêu cầu vay vốn khách hàng, kết thẩm định khách hàng quan hệ với khách hàng mà ngân hàng định phương thức cho vay Bước 12:Xem xét khả nguồn vốn điều kiện toán Chi nhánh/TTĐH  Xem xét khả nguồn vốn CBTD TPTD phối hợp với Phòng/Ban Kế hoạch tổng hợp để: -Xem xét, cân đối khả nguồn vốn khoản vay lớn -Mua bán chuyển đổi ngoại tệ khoản vay để toán nước -Xác định lãi suất áp dụng cho khoản vay  Xem xét điều kiện toán: CBTD TPTD phối hợp với Phòng Thanh toán quốc tế xác định nội dung điều kiện toán hình thức toán khoản vay toán với nước III) QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG -Mục tiêu:Quyết định tín dụng cho KH mình,từ mở rộng quan hệ tín dụng .-Đối tương chịu trách nhiệm: +TPGD/GĐ/HĐ TD chi nhánh, +CV.Tỏi thẩm định +Ban TGD/ HĐTD Hội sở/HĐQT -Kết cần đạt được:Quyết định cách xác hồ sơ KH ngân hàng cấp tín dụng -Các cụng việc cần thực hiện: Bước Phê duyệt khoản vay  Các bước phê duyệt khoản vay bao gồm:  Sau nghiên cứu, thẩm định điều kiện vay vốn, CBTD lập báo cáo thẩm định kèm Tờ trình cho vay theo mẫu  Trên sở Tờ trình CBTD kèm hồ sơ vay vốn, TPTD xem xét kiểm tra, thẩm định lại ghi ý kiến vào Tờ trình trình Lãnh đạo  Hoàn chỉnh thủ tục khác theo quy định -CBTD ý kiến TPTD để tiến hành làm thủ tục sau: +Yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu trường hợp cần bổ sung điều kiện vay vốn +Thẩm định lại, bổ sung, chỉnh sửa tờ trình không đạt yêu cầu +Soạn thảo văn trả lời khách hàng trường hợp từ chối cho vay - Sau trình TPTD để kiểm tra lại nội dung, TPTD có ý kiến đồng ý hay không đồng ý trình lãnh đạo định  Căn hồ sơ cho vay, ý kiến đề xuất cán thẩm định/ tái thẩm định TPTD, khoản vay Ban lãnh đạo NHCV phờ duyệt:  Khoản vay thuộc quyền phán quyết: Sau kiểm tra lần cuối hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, Ban lãnh đạo NHCV định: + Duyệt đồng ý cho vay + Duyệt cho vay có điều kiện + Không đồng ý +Triệu tập họp Hội đồng tư vấn tín dụng để định trường hợp khoản vay lớn phức tạp  Khoản vay vượt quyền phán quyết: Sẽ Ban thẩm định dự án Ngân hàng cấp phê duyệt Chỉ phê duyệt, có thông báo, NHCV phép giải ngân Nội dung duyệt cho vay lãnh đạo phải xác định rõ: Số tiền cho vay, Lãi suất cho vay, Thời hạn cho vay, điều kiện khác (nếu có) Bước Ký kết hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giao nhận giấy tờ tài sản bảo đảm Khoản vay phê duyệt, NHCV khách hàng vay lập hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có) • Hợp đồng tín dụng dùng cho khách hàng hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác • Sổ vay vốn dùng cho khách hàng hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư nghiệp  Soạn thảo nội dung hợp đồng/sổ vay vốn Khi khoản vay Lónh đạo duyệt đồng ý cho vay hình thức đảm bảo nợ vay Trên sở nội dung, điều kiện duyệt hợp đồng mẫu, CBTD soạn thảo Hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn hợp đồng bảo đảm tiền vay cho phù hợp để tránh TPTD kiểm soát  Ký kết hợp đồng tớn dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay -TPTD kiểm tra lại điều khoản hợp đồng tín dụng/sổ vay vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay theo nội dung điều kiện duyệt: +Nếu đồng ý:ký trình lãnh đạo +Nếu chưa đồng ý: yêu cầu CBTD chỉnh sửa lại -Lãnh đạo ký duyệt: + Nếu đồng ý: ký hợp đồng tín dụng + Nếu chưa đồng ý: yêu cầu chỉnh sửa lại  Giao, nhận giấy tờ tài sản bảo đảm tiền vay  Các giấy tờ cần kiểm tra sau ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay  Công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm -Công chứng hợp đồng cầm cố, chấp NHCV xem xét, thỏa thuận với khách hàng thực công chứng hay không công chứng hợp đồng cầm cố, chấp NHCV với khách hàng và/hoặc bên bảo lãnh -Đăng ký giao dịch bảo đảm +Hồ sơ tín dụng lưu giữ hồ sơ tín dụng -Hồ sơ tín dụng gồm có: +Tờ trình thẩm định đề nghị giải cho vay tờ trình thẩm định cho vay dự án đầu tư +Hợp đồng tín dụng giấy tờ liên quan đến xử lý nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ +Giấy nhận nợ +Hợp đồng bảo đảm tiền vay (đối với khoản vay phải thực biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản) -Lưu giữ hồ sơ tín dụng +CBTD lưu hồ sơ tín dụng, biên kiểm tra sử dụng vốn vay tài liệu liên quan đến khoản vay (nếu có) +Kế toán cho vay lưu hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, giấy tờ liên quan đến xử lý nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ +Hồ sơ chấp, cầm cố, bảo lãnh (hợp đồng gốc giấy tờ sở hữu tài sản bảo đảm tiền vay) lưu giữ kho theo quy định Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN +Thời hạn tổ chức lưu giữ hồ sơ tín dụng thực theo quy định NHNN hướng dẫn Tổng Giám đốc NHNo & PTNT VN lưu giữ hồ sơ chứng từ Bước 3:Tuân thủ thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay  Các dự án quyền phán quyết: -Trong thời gian không 05 ngày làm việc cho vay ngắn hạn không 15 ngày làm việc cho vay trung, dài hạn kể từ NHCV nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ thông tin cần thiết khách hàng, NHCV phải định thông báo việc cho vay hay không cho vay với khách hàng Nếu định không cho vay, NHCV phải thông báo với khách hàng văn nêu rõ lý từ chối cho vay  Các dự án vượt quyền phán quyết: - Trong thời gian không 05 ngày làm việc cho vay ngắn hạn không 15 ngày làm việc cho vay trung dài hạn kể từ ngày NHCV nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn hợp lệ thông tin cần thiết khách hàng, NHCV phải làm đầy đủ thủ tục trình lên NHNo & PTNT cấp - Trong thời gian không 05 ngày làm việc cho vay ngắn hạn không 15 ngày làm việc cho vay trung dài hạn kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình, NHNo & PTNT cấp phải thông báo chấp thuận không chấp thuận - Thời gian để tái thẩm định khoản vay định không 03 ngày cho vay ngắn hạn không 05 ngày cho vay trung-dài hạn Thời gian tái thẩm định nằm thời gian thẩm định nói IV) GIẢI NGÂN -Mục tiêu: Hoàn thiện thêm hồ sơ cần thiêt ,xem xét, phê duyệt định giải ngân cho khách hàng mình, từ mở rộng quan hệ tín dụng - Đối tương chịu trách nhiệm: CV.KH&TĐ, HTTD, TP.KH&TĐ, KH&TĐ ĐV khác -Kết cần đạt được: Ngân hàng tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng ký kết hợp đồng tín dụng ( đáp ứng đầy đủ điều kiện) -Công việc cần thực Bước Chứng từ giải ngân  Chứng từ khách hàng CBTD yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, chứng từ mục đích sử dụng tiền vay để giải ngân, gồm: - Hợp đồng cung ứng vật tư, hàng hoá, dịch vụ - Bảng kê khoản chi chi tiết, kế hoạch chi phí, biên nghiệm thu, - - Đối với hoá đơn, chứng từ toán, trường hợp cụ thể Chi nhánh yêu cầu xuất trình gốc yêu cầu bên vay liệt kê danh mục (và chịu trách nhiệm tính trung thực bảng liệt kê) để đối chiếu trình kiểm tra sử dụng vốn vay sau giải ngân Thông báo nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng khoản vay toán với nước (đã xác định hợp đồng tín dụng)  Chứng từ Ngân hàng CBTD hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh nội dung chứng từ theo mẫu sau: - Hợp đồng bảo đảm tiền vay trường hợp khách hàng chưa hoàn thành thủ tục bảo đảm tiền vay - Bảng kê rút vốn vay - Uỷ nhiệm chi Bước Trình duyệt giải ngân •CBTD sau xem xét chứng từ giải ngân nói trên, đủ điều kiện giải ngân trình TPTD •TPTD kiểm tra lại điều kiện giải ngân nội dung trình CBTD: - Nếu đồng ý: ký trình lãnh đạo - Nếu chưa phù hợp, yêu cầu CBTD chỉnh sửa lại - Nếu không đồng ý: ghi rõ lý do, trình lãnh đạo định •Lãnh đạo ký duyệt: - Nếu đồng ý: Ký duyệt - Nếu chưa phù hợp: yêu cầu chỉnh sửa lại - Nếu không đồng ý: Ghi rõ lý Bước Nạp thông tin vào chương trình điện toán luân chuyển chứng từ: •CBTD nhận lại chứng từ lãnh đạo duyệt cho vay, nạp vào máy tính thông tin liệu khoản vay theo Hợp đồng nhận nợ qua mạng máy tính ngân hàng •CBTD chuyển chứng từ lãnh đạo duyệt cho Phòng nghiệp vụ có liên quan sau: Chứng từ gốc chuyển Phòng kế toán: +Hợp đồng tín dụng (nếu rút vốn lần đầu) +Bảng kê rút vốn vay +Uỷ nhiệm chi +Chứng từ khác (nếu có) +Phòng kế toán vào chứng từ thực hạch toán theo quy trình toán nước theo dõi nợ vay theo Bảng theo dõi nợ vay - Chứng từ chuyển Phòng nguồn vốn (nếu có): +Đề nghị chuyển nguồn vốn trường hợp khoản vay lớn có ảnh hưởng đến chế điều hành vốn theo quy định Chi nhánh +Hợp đồng mua bán ngoại tệ trường hợp khoản vay cần phải chuyển đổi ngoại tệ +Chứng từ chuyển Phòng toán quốc tế trường hợp toán với nước để mở L/C toán tập trung +Hợp đồng tín dụng +Chứng từ khác (nếu có) C.Thực trạng việc thực quy trình cấp tín dụng KHCN Những kết đạt - -Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn việt Nam (AGRIBANK) Ngân hàng thương mại nhà nước với nhiều lợi so sánh: qui mô nguồn vốn lớn, mạng lưới hoạt động rộng khắp địa bàn toàn quốc, có mối quan hệ truyền thống với khách hàng, v.v - AGRIBANK có điều kiện để khẳng định giữ vị trí then chốt địa bàn nông nghiệp nông thôn: -Dư nợ tín dụng hàng năm có tốc độ tăng nhanh chưa ổn định -Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng linh hoạt, cạnh tranh, có định hướng rõ ràng: ưu tiên khách hàng có lực tài mạnh, khả toán lớn, nguồn tài rõ ràng… -Công tác kiểm tra cho vay kiểm tra giám sát thường xuyên thông qua thành lập phận kiểm tra tra độc lập với CBTD có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra khoản vay thời điểm thực kiểm tra chặt chẽ toàn thời kì tồn -Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng phục vụ cho công tác thẩm định -Công tác phân loại nợ thực định kì, sở cho hoạt động kierm tra giám sát thường xuyên nhằm mục đích phát sớm khoản vay có VĐ từ tập trung giải nợ xấu cũ ngăn ngừa nợ xấu phát sinh 2.Những mặt tồn tại: -Tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh năm gần đây, phản ánh chất lượng tín dụng giảm sút -Chất lượng thẩm định đánh giá cho vay, công tác kiểm tra giám sát thông tin tín dụng, định giá TSBĐ nhiều hạn chế -Quy trình tín dụng chưa thực hoàn thiện, phối hợp phận cho vay phận chức khác chưa chặt chẽ, công tác đánh giá hiệu hoạt động tín dụng vân chưa ý  Ví dụ điển hình việc thực chưa tốt công tác cấp tín dụng: Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Tuấn Anh (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty vàng Agribank Hà Đông, hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2011, ông Kiều D T đến chi nhánh Công ty vàng Agribank Hà Đông để gửi 12,5 lượng vàng SJC 99,99% Ông Tuấn Anh đạo cấp lập hợp đồng nhận giữ vàng Tuy nhiên, sau đó, ông Tuấn Anh không ghi vào hồ sơ hợp đồng số vàng gửi mà lấy toàn số vàng ông T gửi để sử dụng vào mục đích cá nhân Được biết, ông T., nhiều trường hợp khách hàng khác tố giác hành vi chiếm đoạt vàng ông Tuấn Anh Vậy đâu nguyên nhân gây tồn trên? 3Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan -Các nguyên nhân từ phía môi trường KT vĩ mô : lạm phát, kinh tế… -Sự yếu công tác kinh doanh KH -Do đạo đức KH : cố tình lừa NH làm hồ sơ giả… Nguyên nhân chủ quan: -Chưa trọng mức sách tín dụng -Năng lực chuyên môn số CBTD hạn chế -Hệ thống thông tin để phân tích giám sát tín dụng chưa hiệu -Phân loại khoản vay theo rủi ro theo dõi hạn chế Giải pháp -Thực thiện tốt công tác bảo đảm tiền vay -Xây dựng hệ thống thu thập thông tin tín dụng cách có hiệu -Xây dựng hợp lý công tác tổ chức cho vay -Tăng cường công tác phân laoij nợ theo dõi rủi ro -Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát tín dụng -Tăng cường hoạt động Marketing -Nâng cao chất lượng cán tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH cấp tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của AGRIBANK, QUY TRÌNH cấp tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của AGRIBANK, QUY TRÌNH cấp tín DỤNG đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN của AGRIBANK

Từ khóa liên quan