0

bài 35 sinh học 11

5 14,326 68

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Giáo án Sinh học 11(Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm GIÁO ÁN SINH 11 (Nâng cao) Người dạy Lê Thị Thanh Loan 3053042 Điêu Minh Tâm 3053073 Bài 35: HOOCMÔN THỰC VẬT I - Mục tiêu : 1. Kiến thức - Trình bày được khái niệm hoocmôn thực vật, kể tên được năm loại hoocmôn thực vật và tác dụng của từng loại hoocmôn. - Phân loại nhóm hoocmôn ức chế và kích thích sinh trưởng. - Mô tả được ứng dụng trong nông nghiệp đối với từng loại hoocmôn thuộc nhóm chất kích thích. 2. Kỹ năng - Quan sát, Phân tích, Tổng hợp, Đánh giá, hoạt động nhóm. 3. Thái độ - Yêu thích môn học - Có ý thức trong việc sử dụng trực tiếp các sản phẩm Hoomôn nhân tạo đối với các sản phẩm dùng làm thức ăn II- Ph ươ ng ti ệ n – phương pháp - Phương tiện: + Hình vẽ SGK + Bài giảng powerpoint - Phương pháp: diễn giảng kết hợp hỏi đáp, phương pháp trực quan III- Tiến trình dạy-học 1- Kiểm tra bài cũ : 2- Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò(Hs) Nội dung bài học I.Khái niệm : 1.Khái niệm Vào bài: GV cho HS quan sát hình các loại trái cây không hạt và nêu câu hỏi: -Em có nhận xét gì về đặc điểm của các loại trái cây trên? Người ta tạo ra các loại quả không hạt như: Chanh, Dưa hấu như thế nào? Làm sao để tạo được những loại trái cây trái mùa? Chúng ta cùng giải quyết vấn đề này qua bài học hôm nay: Hoocmôn thực vật. -GV: cho HS quan sát hình - Học sinh trả lời: + không có hạt, quả to. I.Khái niệm : 1.Khái niệm : 1 Giáo án Sinh học 11(Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm (cây đối chứng với cây được sử lý hoocmôn thực vật), yêu cầu HS đưa ra nhận xét. => Vậy thì hoocmôn thực vật là gì? 2- Phân loại hoocmôn GV: tùy theo tính chất ức chế hay sinh trưởng mà người ta chia hoocmôn thực vật làm 2 nhóm: - Nhóm hoocmôn kích thích sinh trưởng: Auxin, Giberelin, Xitokinin. - Hoocmôn ức chế: Abxixic axid, Etilen. II Hooc môn kích thích sinh trưởng a. Auxin: -GV cho HS quan sát hình sự vận chuyển của Auxin trong cây và đặt câu hỏi: Auxin được thành lập ở bộ phận nào? Vận chuyển đến bộ phận nào của cây? -GV: yêu cầu HS quan sát hình và nêu vai trò của Auxin. -GV giới thiệu thêm về nhóm hoocmôn kích thích nhân tạo : không nên sử dụng nhiều trong nông nghiệp đặc biệt đối với thức ăn như lá, làm rau ăn, quả…. b- Gibêrelin -GV giới thiệu về việc phát hiện ra Gibêrelin trên bệnh nấm lúa Von. -GV cho HS quan sát hình sự -Học sinh : Cây to hơn Lá cây héo hơn -Học sinh kết hợp thông tin SGK trả lời: Là chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết mọi hoạt động sống của cây. -Chú ý lắng nghe. -HS: Thành lập ở đỉnh ,chồi ngọn và vận chuyển xuống rễ. - Học sinh trả lời: +Kích thích kéo dài tế bào làm tăng kích thước quả dâu tây +Kích thích làm tăng quá trình nguyên phân và dãn dài của tế bào làm cho cây ngô lùn đạt đến kích thước bình thường +Kích thích làm tăng số lượng tế bào -HS: - Là chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết mọi hoạt động sống của cây. 2- Phân loại hoocmôn - Nhóm hoocmôn kích thích sinh trưởng: Auxin, Giberelin, Xitokinin. - Hoocmôn ức chế: Abxixic axid, Etilen, chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. II Hooc môn kích thích sinh trưởng: a. Auxin: - AIA: hình thành ở đỉnh thân, lá đang sinh trưởng, tầng phân sinh bên, nhị hoa - Tác dụng: + Kích thích sinh trưởng kéo dài tế bào + Hoạt động cảm ứng ở thực vật, hoạt động nảy chồi ra rễ phụ, ưu thế đỉnh… b- Gibêrelin - GA: hình thành chủ yếu ở lá và rễ 2 Giáo án Sinh học 11(Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm vận chuyển của Gibêrelin trong cây và đặt câu hỏi: Gibêrelin được thành lập ở bộ phận nào? Vận chuyển đến bộ phận nào của cây? -GV: yêu cầu HS quan sát hình và nêu vai trò của Gibêrelin. c- Xitôkinin -GV cho HS quan sát hình sự vận chuyển của Gibêrelin trong cây và đặt câu hỏi: Gibêrelin được thành lập ở bộ phận nào? Vận chuyển đến bộ phận nào của cây? -GV: yêu cầu HS quan sát hình và nêu vai trò của Gibêrelin III-Hoocmônức chế: 1- Axit Abxixic - Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời câu hỏi: Abxixic acid có ở bộ phận nào trong cây? -Cho HS quan sát hình ứng dụng của Abxixic acid và rút ra vai trò của chất này. 2.- Êtilen Thành lập ở lá ,rễ và vận chuyển lên thân. -HS: +Giúp kéo dài tế bào. + Nảy mầm của hạt chồi + Phân giải tinh bột + Tạo quả không hạt -HS: Hình thành ở rễ vận chuyển lên lá. -HS + Phân chia tế bào + Làm chậm quá trình già của tế bào + Phân hoá chồi bên trong nuôi cấy mô callus(mô sẹo). - Học sinh trả lời: + Có ở bộ phận đang hóa già . -HS: + Kích thích rụng lá + Ngủ của hạt chồi cây +Tương quan AAB/GA điều tiết hoạt động ngủ, hoạt động của hạt, chồi - Tác dụng: + Giúp nguyên phân kéo dài tế bào + Nảy mầm của hạt chồi + Phân giải tinh bột + Tạo quả không hạt c- Xitôkinin - Hình thành ở rễ vận chuyển lên lá. - Tác dụng: + Phân chia tế bào + Làm chậm quá trình già của tế bào + Phân hóa chồi bên trong nuôi cấy mô callus (mô sẹo) =>Tóm lại nhóm hoocmôn kích thích có tác dụng chủ yếu là kéo dài tế bào làm tăng quá trình phân chia tế bào. Nhưng lưu ý không nên sử dụng hoocmôn Auxin nhân tạo vào nhiều trong nông nghiệp vì không có enzim tương ứng để phân giải chúng nên tích lũy gây độc cho người. III- Hoocmôn ức chế 1- Axit Abxixic - Có ở bộ phận đang hóa già (hầu hết ở trong lá, rễ, trái chín). Tích luỹ nhiều khi cây mất nước - Tác dụng: + Kích thích rụng lá + Ngủ của hạt chồi cây +Tương quan AAB/GA điều tiết hoạt động ngủ, hoạt động của hạt, chồi 3 Giáo án Sinh học 11(Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm -GV giới thiệu về Etilen. -GV cho HS quan sát hình giải thích hiện tượng và từ đó rút ra vai trò của êtilen. 3- Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ : - Cho HS đọc bài trong sách giáo khoa (ghi vào vở). + Cho ví dụ về chất diệt cỏ mà em biết. + Cơ chế tác dụng. -GV cho HS quan sát -hình máy bay Mỹ thả chất đioxin .Yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” và tìm hiểu tác hại của điôxin mà quân đội Mĩ đã dùng ở Việt Nam? IV-Sự cân bằng hoocmôn thực vật -GV cho HS quan sát hình chất ức chế và chất điều hòa sinh trưởng và đặt câu hỏi : Các chất kích thích, ức chế sinh trưởng thường được hình thành ở các cơ quan còn non hay già? - Cho HS quan sát hình đồ thị sự cân bằng hoocmôn thực vật và giải thích ? V- Ứng dụng trong nông -HS +Ức chế sinh trưởng chiều dài +Tăng sự rụng lá +Tăng chiều ngang +Khởi động tạo rễ, tạo lông hút +Gây cảm ứng ra hoa, lá +Thúc quả chín sớm -HS đọc và trả lời : HS : Các chất kích thích sinh trưởng thường được hình thành ở các cơ quan còn non chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. Các chất ức chế sinh trưởng được thành lập ở các cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ. -HS :Sự cân bằng hoocmôn thực vật ảnh hưởng đến tuổi của cây. 2.- Êtilen -Sinh ra ở các loại mô trong cơ thể thực vật - Tác dụng: +Ức chế sinh trưởng chiều dài + Tăng chiều ngang + Khởi động tạo rễ, tạo lông hút + Gây cảm ứng ra hoa, lá + Ra quả trái vụ + Thúc quả chín sớm 3- Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ : Là những chất tổng hợp nhân tạo có vai trò như chất ức chế nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình sinh sản VD :CCC(clolcolinclorit), MH(maleinhirarit) Chất diệt cỏ có tác dụng phá hoại các màng tế bào và màng nguyên sinh chất, ức chế quang hợp, xáo trộn quá trình sinh trưởng, ngừng trệ quá trình phân bào, ngăn cản các quá trình sinh tổng hợp của cỏ, còn các cây trồng khác không bị hại. VD : 2,4 D ; 2,4,5T…. IV-Sự cân bằng hoocmôn thực vật Các chất kích thích sinh trưởng thường được hình thành ở các cơ quan còn non chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. Các chất ức chế sinh trưởng được thành lập ở các cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dự trữ 4 Giáo án Sinh học 11(Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm nghiệp ? Khi dùng chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý vấn đề gì ? - HS : Tham khảo SGK trả lời các câu hỏi. V- Ứng dụng trong nông nghiệp 1. Ứng dụng: 1. Ứng dụng: Chú ý Chú ý Sử dụng hoocmôn cần chú ý Sử dụng hoocmôn cần chú ý nồng độ. nồng độ. Chú ý tính chất đối kháng. Chú ý tính chất đối kháng. Chú ý sự phối hợp giữa các Chú ý sự phối hợp giữa các hoocmôn. hoocmôn. IV- Củng cố : Ghép tên Hoocmôn với ứng dụng của nó. Hoocmôn Ứng dụng Auxin Ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá Gibêrin Thúc quả xanh mau chín và cảm ứng ra hoa ở cây dứa Xitôkinin Kích thích ra rễ của cành giâm (chiết) và kích thích thụ tinh tạo hạt Êtilen Nuôi cấy tế bào và mô thực vật (nhân giống vô tính) và kích thích sinh trưởng của chồi non Axit abxixic Phá ngủ cho mầm hạt, củ khoai tây và tạo quả không hạt V- Dặn dò : - Học bài và trả lời câu hỏi: Tại sao cây lúa nước sâu (lúa ngoi) có thể luôn ngoi lên trên mặt nước khi nước lũ tràn về (25cm/ngày)? - Đọc bài 36 và trả lời các câu hỏi sau: Nhân tố nào ảnh hưởng của sự ra hoa? Quang chu kỳ là gì? Thời gian ra hoa của cây ngày dài, ngày ngắn và trung tính như thế nào ? 5 . Giáo án Sinh học 11( Nâng cao) GVHD: Huỳnh Thị Thúy Diễm GIÁO ÁN SINH 11 (Nâng cao) Người dạy Lê Thị Thanh Loan 3053042 Điêu Minh Tâm 3053073 Bài 35: HOOCMÔN. qua bài học hôm nay: Hoocmôn thực vật. -GV: cho HS quan sát hình - Học sinh trả lời: + không có hạt, quả to. I.Khái niệm : 1.Khái niệm : 1 Giáo án Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 35 sinh học 11, bài 35 sinh học 11,