0

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

103 66,533 763

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2013, 08:47

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT Thứ ,ngày tháng năm 200 Bài 1: e I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS làm quen và nhận biết được chữ và âm e _ Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật _ Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình. II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Giấy ô li (để treo trên bảng) có viết chữ cái e, hoặc bảng có kẻ ô li (phóng to) _ Sợi dây (hoặc vật tương tự chữ e) để minh hoạ nét cho chữ e _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các tiếng: bé, me, xe, ve _ Tranh minh hoạ phần luyện nói về các “lớp học” của loài chim, ve, ếch, gấu và của HS _ Sách Tiếng Việt1, tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 2’ 24’ * Kiểm tra bài cũ: _ GV kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của HS. _ Hướng dẫn các em cách giữ gìn sách vở: không được làm quăng mép sách, không viết, vẽ vào sách. 1.Giới thiệu bài: _ GV nêu câu hỏi: + Các tranh này vẽ ai và vẽ cái gì? _Bé, me, ve, xe là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có âm e. _ Cho HS đồng thanh: e 2.Dạy chữ ghi âm: _ GV viết trên bảng chữ e _ Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi. -SGK, bảng Tranh bé, me, ve, xe 1 4’ 5’ 15’ 25’ 5’ 10’ 10’ a) Nhận diện chữ: _ GV viết (tô) lại chữ e đã viết sẵn trên bảng và nói: “Chữ e gồm một nét thắt” _ GV hỏi: + Chữ e giống hình cái gì? GV thao tác cho HS xem: từ một sợi dây thẳng, vắt chéo lại để thành một chữ e, tạo không khí vui tươi cho lớp học. b) Nhận diện âm và phát âm: _ GV phát âm mẫu: e _GV chỉ bảng: e GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS qua cách phát âm c) Hướng dẫn viết chữ trên bảng con: _GV viết mẫu trên bảng lớp chữ cái e theo khung ô li được phóng to vừa viết vừa hướng dẫn +Cách viết: Đặt bút trên dòng kẻ 1 viết nét thắt cao hai ô li và kết thúc trên dòng kẻ 1. _GV nhận xét chữ HS vừa viết và lưu ý các đặc điểm của chữ e. Chú ý tuyên dương những HS viết đẹp và cẩn thận. TIẾT 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: _ GV sửa phát âm b) Luyện viết: _ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế c) Luyện nói: _GV treo tranh và đặt câu hỏi: + Quan sát tranh em thấy những gì? +HS thảo luậïn và trả lời (Hình sợi dây vắt chéo) _HS chú ý, theo dõi cách phát âm của GV _HS tập phát âm e nhiều lần. _HS ngồi thẳng, ngồi đúng tư thế. _HS viếùt chữ trên không trung bằng ngón trỏ cho đònh hình trong trí nhớ trước khi viết chữ trên bảng con _HS viết vào bảng con: chữ e _HS lần lượt phát âm âm e _HS đọc theo nhóm, bàn, cá nhân _HS tập tô chữ e. _HS quan sát vàtrả lời _Mẫu chữ e viết -SGK hoặc bảng lớp -Vở tập viết 1 -Tranh minh hoạ phần 2 3’ + Mỗi tranh nói về loài vật gì? + Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? + Các bức tranh có gì là chung? _ GV chốt lại: Học là cần thiết nhưng rất vui. Ai ai cũng phải đi học và phải học hành chăm chỉ. Vậy lớp ta có thích đi học đều và học tập chăm chỉ không? 4.Củng cố – dặn dò: _Củng cố: + GV chỉ bảng (hoặc SGK) _Dặn dò: +Cho HS theo dõi và đọc theo. + HS tìm chữ vừa học. _ Học lại bài, tự tìm chữ ở nhà. + Xem trước bài 2: b luyện nói Thứ ,ngày tháng năm 200 Bài 2: b 3 I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS làm quen và nhận biết được chữ và âm b _ Ghép được tiếng be _ Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật _ Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Giấy ô li (để treo trên bảng) có viết chữ cái b, hoặc bảng có kẻ ô li (phóng to) _ Sợi dây (hoặc vật tương tự chữ b) để minh hoạ nét cho chữ b _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các tiếng: bé, bê, bóng, bà _ Tranh minh hoạ phần luyện nói: chim non, gấu, voi, em bé đang học; hai bạn gái chơi xếp đồ _ Sách Tiếng Việt1, tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 2’ 24’ * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: + GV chuẩn bò tranh _ Viết: GV đọc cho HS viết 1.Giới thiệu bài: _ GV nêu câu hỏi: + Các tranh này vẽ ai? + Tranh vẽ cái gì? Giải thích: Bé, bê, bà, bóng là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có âm b 2.Dạy chữ ghi âm: _ GV viết trên bảng chữ b và nói: Đây là chữ b (bờ) + Cách phát âm: môi ngậm lại, bật hơi ra, có tiếng thanh. + GV phát âm: b _ Chữ e _ 2-3 HS lên bảng chỉ chữ e trong các tiếng: bé, me, xe, ve _ Chữ e _ Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi. _ Cho HS đồng thanh: b + HS phát âm từng em. -Tranh phần luyện nói -Bảng con -Tranh bé, bê, bà, bóng 4 4’ 5’ 15’ a) Nhận diện chữ: _ GV viết (tô) lại chữ b đã viết sẵn trên bảng và nói: + Chữ b gồm hai nét: nét khuyết trên và nét thắt. _ GV hỏi: + So sánh chữ b với chữ e đã học? b) Ghép chữ và phát âm: _ Bài trước chúng ta học âm e. Bài này chúng ta học thêm âm b. Âm b đi với âm e cho ta tiếng be _ GV viết bảng: be và hướng dẫn HS mẫu ghép tiếng be trong SGK _ GV hỏi: Vò trí của b và e trong be như thế nào? _ GV phát âm mẫu: be GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS qua cách phát âm c) Hướng dẫn viết chữ trên bảng con: * Hướng dẫn viết chữ vừa học: (đứng riêng) _GV viết mẫu trên bảng lớp chữ cái b theo khung ô li được phóng to vừa viết vừa hướng dẫn qui trình +Cách viết: Đặt bút trên dòng kẻ 2 viết nét khuyết trên cao 5 ô li lia bút lên 2 ô li viết nét thắt và kếùt thúc dưới dòng kẻ 3. _GV nhận xét chữ HS vừa viết và lưu ý điểm nét khuyết trên ở động tác đầu và cách tạo nét thắt nhỏ ở đoạn cuối khi +HS thảo luậïn và trả lời -Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b -Khác: chữ b có thêm nét thắt _ HS đọc theo: cả lớp, nhóm, bàn, cá nhân. _HS ngồi thẳng, ngồi đúng tư thế. _HS viếùt chữ trên không trung hoặc mặt bàn bằng ngón trỏ cho đònh hình trong trí nhớ trước khi viết chữ trên bảng con _HS viết vào bảng con: chữ b _Mẫu chữ b viết -Bảng lớp -Mẫu chữ b viết -Bảng con 5 b e be 25’ 5’ 10’ 10’ 5’ viết b. * Hướng dẫn viết tiếng có chữ vừa học (trong kết hợp) _ GV hướng dẫn viết: be _ GV nhận xét và chữa lỗi TIẾT 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: _ GV sửa phát âm b) Luyện viết: _ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế c) Luyện nói: Chủ đề: Việc học tập của từng cá nhân _GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Ai đang học bài? + Ai đang tập viết chữ e? + Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? + Các bức tranh có gì giống nhau và khác nhau? 4.Củng cố – dặn dò: _Củng cố: + GV chỉ bảng (hoặc SGK) _Dặn dò: _Viết bảng: be Lưu ý: nét nối giữa b và e _HS lần lượt phát âm âm b và tiếng be HS vừa nhìn chữ vừa phát âm _HS tập tô chữ b, be. _HS quan sát vàtrả lời +Giống: Ai cũng đang tập trung vào việc học +Khác: Các loài khác nhau, các công việc khác nhau: xem sách, tập đọc, tập viết, kẻ vở, vui chơi +Cho HS theo dõi và đọc theo. + HS tìm chữ vừa học trong SGK, báo, hay bất kì văn bản nào, … _ Học lại bài, tự tìm chữ vừa học ở nhà. + Xem trước bài 3 -Vở tập viết 1 -Tranh minh hoạ phần luyện nói Thứ ,ngày tháng năm 200 6 Bài 3: / I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS nhận biết được dấu và thanh sắc (/) _ Biết ghép được tiếng bé _ Biết được dấu và thanh sắc (/) ở tiếng chỉ các đồ vật, sự vật _ Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Các hoạt động khác nhau của trẻ em và của các con vật. II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Giấy ô li (để treo trên bảng) hoặc bảng có kẻ ô li (phóng to) _ Các vật tựa như hình dấu sắc _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các tiếng: bé, cá, (lá) chuối, chó, khế _ Tranh minh hoạ phần luyện nói: một số sinh hoạt của bé ở nhà và ở trường _ Sách Tiếng Việt1, tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 2’ * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: + GV chuẩn bò tranh _ Viết: GV đọc cho HS viết 1.Giới thiệu bài: _ GV nêu câu hỏi: + Các tranh này vẽ ai? + Tranh vẽ cái gì? Giải thích: Bé, cá, (lá) chuối, chó, khế là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có dấu và thanh sắc. GV chỉ dấu sắc (/) trong bài và cho HS phát âm các tiếng có thanh sắc. _ GV nói: Tên của dấu này là dấu sắc _ Đọc tiếng: be _ 2-3 HS lên bảng chỉ chữ b trong các tiếng: bé, bê, bóng, bà _ Chữ b _ Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi. -Tranh phần luyện nói -Bảng con -Tranh bé, cá, (lá) chuối, chó, khế 7 24’ 4’ 5’ 15’ 2.Dạy chữ ghi âm: _ GV viết trên bảng dấu và nói: Đây là dấu sắc + GV phát âm: dấu sắc a) Nhận diện chữ: _ GV viết (tô) lại dấu đã viết sẵn trên bảng và nói: + Dấu sắc là một nét sổ nghiêng phải. _ GV đưa ra các hình, mẫu vật hoặc dấu sắc trong bộ chữ cái để HS có ấn tượng nhớ lâu. _ GV hỏi: + Dấu sắc giống cái gì? b) Ghép chữ và phát âm: _ Bài trước chúng ta học âm e, b và tiếng be. Khi thêm dấu sắc vào be, ta được tiếng bé. _GV viết bảng chữ bé và hướng dẫn HS mẫu ghép tiếng bé trong SGK / be bé _GV hỏi: Vò trí của dấu sắc trong bé như thế nào? _ GV phát âm mẫu: bé GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS qua cách phát âm c) Hướng dẫn viết dấu thanh trên bảng con: * Hướng dẫn viết dấu thanh vừa học: (đứng riêng) _GV viết mẫu trên bảng lớp dấu sắc theo khung ô li được phóng to vừa viết vừa hướng dẫn qui trình _GV nhận xét chữ HS vừa viết và lưu ý điểm đầu tiên đặt bút và chiều đi xuống của dấu sắc (qua nhận xét các chữ cụ thể của HS trên bảng con) * Hướng dẫn viết tiếng có dấu thanh vừa học (trong kết hợp) _ GV hướng dẫn viết: bé _ GV nhận xét và chữa lỗi + Cho HS (cá nhân, đồng thanh): dấu sắc + HS phát âm. +HS thảo luậïn và trả lời _ HS thảo luận và trả lời _HS đọc theo: cả lớp, nhóm, bàn, cá nhân. _HS ngồi thẳng, ngồi đúng tư thế. _HS viếùt chữ trên không trung hoặc mặt bàn bằng ngón trỏ cho đònh hình trong trí nhớ trước khi viết chữ trên bảng con _HS viết vào bảng con: dấu / _ HS viết vào bảng con: -Mẫu dấu sắc -Bảng lớp 8 25’ 5’ 10’ 10’ 3’ TIẾT 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: _ GV sửa phát âm b) Luyện viết: _ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế c) Luyện nói: Chủ đề: Bé nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường. _GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Quan sát tranh, các em thấy những gì? + Các bức tranh có gì giống nhau và khác nhau? + Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao? _ GV phát triển chủ đề luyện nói: + Em và các bạn em ngoài các hoạt động kể trên còn những hoạt động khác nào nữa? + Ngoài giờ học tập em thích làm gì nhất? + Em đọc lại tên của bài này (bé) 4.Củng cố – dặn dò: _Củng cố: + GV chỉ bảng (hoặc SGK) + Cho HS tìm dấu thanh và tiếng vừa học _Dặn dò: bé Lưu ý: Vò trí đặt dấu thanh ở trên chữ e _HS lần lượt phát âm tiếng bé Lưu ý: HS vừa nhìn chữ vừa phát âm _HS tập tô chữ be, bé. _HS quan sát vàtrả lời +Giống: đều có các bạn +Khác: các hoạt động: học, nhảy dây, đi học, tưới rau. _ HS tích cực phát biểu +Cho HS theo dõi và đọc theo. + HS tìm chữ vừa học trong SGK, báo, hay bất kì văn bản nào, … _ Học lại bài, tự tìm chữ vừa học ở nhà. + Xem trước bài 4 -Bảng lớp -Vở tập viết 1 -Tranh minh hoạ phần luyện nói Thứ ,ngày tháng năm 200 9 Bài 4: , . I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS nhận biết được các dấu: hỏi (?), nặng _ Biết ghép được tiếng bẻ, bẹ _ Biết được dấu và thanh hỏi, nặng ở tiếng chỉ các đồ vật, sự vật _ Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái và bác nông dân trong tranh. II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Giấy ô li (để treo trên bảng) hoặc bảng có kẻ ô li (phóng to) _ Các vật tựa như hình dấu hỏi nặng _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các tiếng: giỏ, khỉ, thỏ, hổ, mỏ, quạ, cọ, ngựa, cụ, nụ _ Tranh minh hoạ phần luyện nói: bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp (ngô) _ Sách Tiếng Việt1, tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 2’ 2’ * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: + GV chuẩn bò tranh _ Viết: GV đọc cho HS viết 1.Giới thiệu bài: * Dấu thanh hỏi: _ GV nêu câu hỏi: + Các tranh này vẽ ai? + Tranh vẽ cái gì? Giải thích: giỏ, khỉ, thỏ, hổ, mỏ là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có dấu thanh hỏi. GV chỉ dấu hỏi trong bài và cho HS phát âm các tiếng có thanh _ Đọc tiếng: bé _ 2-3 HS lên bảng chỉ dấu sắc trong các tiếng: vó, lá tre, vé, bói cá, cá mè _ Dấu sắc _ Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi. -Bảng con -Tranh giỏ, khỉ, thỏ, hổ, mỏ 10 [...]... phần luyện nói: bờ hồ _ Sách Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ Hoạt động của giáo viên * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: Hoạt động của học sinh ĐDDH _ 2-3 HS đọc o, c, bò, cỏ; đọc từ ứng dụng: bò bê có bó cỏ _ Viết vào bảng con -Bảng con _ Cho HS thảo luận và trả -Tranh lời câu hỏi cô, cờ _... Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 5’ 3’ TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: _ Viết: GV đọc cho HS viết _ GV viết bảng và gọi HS đọc _ Đọc tiếng: bè, bẽù _ Viết dấu ` ~ -Bảng _ 2 –3 HS lên bảng chỉ con các dấu ` ~ trong các tiếng: ngã, hè, bè, kẽ, vẽ… 1. Giới... phần luyện nói: le le _ Sách Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian 5’ Hoạt động của giáo viên * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: _ Viết: GV đọc cho HS viết 2’ 22’ 1. Giới thiệu bài: _ GV đưa tranh và nói: + Các tranh này vẽ gì? _ GV hỏi: + Trong tiếng lê chữ nào đã học? + Trong tiếng hè chữ nào đã học? _ Hôm... vật) các tiếng: dừa, mèo, gà, cò, vẽ, gỗ, võ, võng _ Tranh minh hoạ phần luyện nói: “bè” _ Sách Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 2’ 2’ TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: + GV chuẩn bò tranh Hoạt động của học sinh ĐDDH _ Đọc tiếng: bé _ 2-3 HS lên bảng chỉ dấu sắc trong các tiếng: ... Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: Hoạt động của học sinh ĐDDH _ 2-3 HS đọc 2 trong 6 tiếng: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ 1 HS đọc từ ứng dụng: be bé _ Viết vào bảng con -Bảng con _ Cho HS thảo luận và -Tranh trả lời câu hỏi bê, ve _ Viết: GV đọc cho HS viết 1. Giới thiệu bài: _ GV đưa tranh và... tháng năm 200 31 Bài 9: o- c I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS đọc và viết được o, c, bò, cỏ _ Đọc được câu ứng dụng bò bê có bó cỏ _ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: vó bè II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các từ khóa: bò, cỏ _ Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bò bê có bó cỏ, phần luyện nói: vó bè _ Sách Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt. .. 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ TIẾT 1 Hoạt động của giáo viên * Kiểm tra bài cũ: _ Đọc: Hoạt động của học sinh ĐDDH _ 2-3 HS đọc l, h, lê, hè; đọc từ ứng dụng: ve ve ve, hè về _ Viết vào bảng con -Bảng con _ Cho HS thảo luận và -Tranh trả lời câu hỏi bò, cỏ _ Viết: GV đọc cho HS viết 1. Giới thiệu bài: _ GV đưa tranh và nói: + Tranh... bài 7 ,ngày tháng năm 200 23 Bài 7: - v I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: _ HS đọc và viết được ê, v, bê, ve _ Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê _ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bế bé II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) các từ khóa: bê, ve _ Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé vẽ bê, phần luyện nói: bế bé _ Sách Tiếng Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt. .. và đánh vần tiếng: * Phát âm: _ GV phát âm mẫu: h (hơi ra từ họng, xát _HS đọc theo: cả lớp, nhóm, bàn, cá nhân nhẹ) _GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS qua cách phát âm _HS phát âm: nhóm, * Đánh vần: bàn, cá nhân _GV viết bảng hè và đọc hè _ Cá nhân trả lời _GV hỏi: Vò trí của h,e trong hè như thế nào? _HS đánh vần: lớp, _ GV hướng dẫn đánh vần: nhóm, cá nhân h - e-he-huyền -hè GV chỉnh sửa cách đánh... Luyện đọc các âm ở tiết 1 _ Lần lượt phát âm: âm ê, tiếng bê và âm v, -Bảng tiếng ve (HS vừa nhìn lớp (SGK) 26 _ GV chỉnh sửa phát âm cho các em _ Đọc từ, tiếng ứng dụng 10 ’ 10 ’ 3’ 2’ chữ vừa phát âm) _ HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp * Đọc câu ứng dụng: _ Đưa tranh cho HS xem _ Thảo luận nhóm về _ GV nêu nhận xét chung tranh minh họa (Lưu ý: GV chưa sử dụng chữ hoa vì đến bài 28 mới giới thiệu chữ . Việt1 , tập một (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo. (SHS, SGV), vở tập viết 1, tập 1 _ Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24, Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24, , CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, Luyện tập: a Luyện đọc:, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Bảng ôn: b, e, be; be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Bảng ôn trang 24 SHS CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC: _ Bảng ôn trang 34 SGK CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, Luyện tập: a Luyện đọc:, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT 1

Hình ảnh liên quan

+Chöõ e gioâng hình caùi gì? - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

öõ e gioâng hình caùi gì? Xem tại trang 2 của tài liệu.
_GV ñöa ra caùc hình, maêu vaôt hoaịc daâu saĩc trong boô chöõ caùi ñeơ HS coù aân  töôïng nhôù lađu. - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

a.

ra caùc hình, maêu vaôt hoaịc daâu saĩc trong boô chöõ caùi ñeơ HS coù aân töôïng nhôù lađu Xem tại trang 8 của tài liệu.
_GV ñöa ra caùc hình, maêu vaôt hoaịc daâu hoûi trong boô chöõ caùi ñeơ HS coù aân  töôïng nhôù lađu. - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

a.

ra caùc hình, maêu vaôt hoaịc daâu hoûi trong boô chöõ caùi ñeơ HS coù aân töôïng nhôù lađu Xem tại trang 11 của tài liệu.
_Caùc vaôt töïa nhö hình caùc daâu thanh - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

a.

ùc vaôt töïa nhö hình caùc daâu thanh Xem tại trang 20 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 27 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 31 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 35 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 39 của tài liệu.
+Hình thöùc keơ lái: Ñái dieôn caùc nhoùm keơ lái cađu chuyeôn. Nhoùm naøo keơ ñụ tình  tieât nhaât (theơ hieôn ñöôïc ñụ 4 böùc tranh  trong SGK) nhoùm aây thaĩng - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

Hình th.

öùc keơ lái: Ñái dieôn caùc nhoùm keơ lái cađu chuyeôn. Nhoùm naøo keơ ñụ tình tieât nhaât (theơ hieôn ñöôïc ñụ 4 böùc tranh trong SGK) nhoùm aây thaĩng Xem tại trang 43 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 46 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 47 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 50 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 51 của tài liệu.
+Tái sao lái coù hình caùi laù ña bò caĩt ra nhö trong tranh? Em bieât ñoù laø ñoă chôi gì  khođng? - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

i.

sao lái coù hình caùi laù ña bò caĩt ra nhö trong tranh? Em bieât ñoù laø ñoă chôi gì khođng? Xem tại trang 55 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt Xem tại trang 58 của tài liệu.
maêu) cho HS deê hình dung _ GV ñóc maêu - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

ma.

êu) cho HS deê hình dung _ GV ñóc maêu Xem tại trang 59 của tài liệu.
_GV toơ chöùc cuoôc thi (coù nhieău hình thöùc) - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

to.

ơ chöùc cuoôc thi (coù nhieău hình thöùc) Xem tại trang 63 của tài liệu.
+Hình thöùc keơ lái: Ñái dieôn caùc nhoùm keơ lái cađu chuyeôn.  - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

Hình th.

öùc keơ lái: Ñái dieôn caùc nhoùm keơ lái cađu chuyeôn. Xem tại trang 64 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 67 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 68 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 73 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 77 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 82 của tài liệu.
+Cụ sạ: phaăn thađn cađy cađy phình to ra vaø chöùa chaât döï tröõ - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

s.

ạ: phaăn thađn cađy cađy phình to ra vaø chöùa chaât döï tröõ Xem tại trang 86 của tài liệu.
_GV toơ chöùc cuoôc thi (coù nhieău hình thöùc) - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

to.

ơ chöùc cuoôc thi (coù nhieău hình thöùc) Xem tại trang 88 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 92 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt Xem tại trang 96 của tài liệu.
maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

ma.

êu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 97 của tài liệu.
_GV giại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

gi.

ại thích (hoaịc coù hình veõ, vaôt maêu) cho HS deê hình dung Xem tại trang 101 của tài liệu.
* Chôi troø chôi: Gheùp mođ hình - Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

h.

ôi troø chôi: Gheùp mođ hình Xem tại trang 102 của tài liệu.