Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 9 trần thị vân anh

285 1.9K 3
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán đại số 9 trần thị vân anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐÂU

 • CHƯƠNG I. CÁC PHÉP TOÁN VỀ CĂN THỨC

 • CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HIA - HỆ THỨC VIET

 • CHƯƠNG 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 • CHƯƠNG 4. PHƯƠNG TÌNH NGHIỆM NGUYÊN

 • CHƯƠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TY

 • CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI

 • CHƯƠNG 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 • CHƯƠNG 8. BÀI TẬP TỔNG HỢP

 • CHƯƠNG 9. MỘT SỐ ĐỀ THÌ HỌC SINH GIỎI VÀ ĐỀ TỰ LUYỆN

 • MỤC LỤC

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan