0

Những đặc điểm cơ bản của thị trường bất động sản

3 773 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 11:47

Những đặc điểm thị trường bất động sản Những đặc điểm thị trường bất động sản Bởi: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Thị trường BĐS gắn liền với đặc điểm BĐS – tài sản di dời được, mà thị trường mang tính chất không tập trung mà trải rộng khắp vùng đất nước Ở địa phương, vùng địa lý BĐS lại có đặc điểm riêng Bởi vậy, thị trường BĐS lớn có hàng loạt thị trường nhỏ, thị trường lại mang sắc riêng với quy mô trình độ không giống nhau, đặc điểm vùng địa lý khác có phát triển không đồng vùng, miền (điều điều kiện tự nhiên trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội quy định cho vùng, địa phương) Ở vùng thuận lợi sở hạ tầng, mức thu nhập thị trường BĐS có điều kiện phát triển hẳn nông thôn miền núi quy mô trình độ Các tài sản BĐS mang đặc điểm vùng, chịu chi phối điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất sinh hoạt vùng, nên thị trường BĐS thị trường không hoàn hảo đồng thông tin yếu tố cấu thành thị trường Có BĐS có lịch sử tồn dài tham gia vào thị trường, có BĐS mua bán lại nhiều lần, có bất động sản giao dịch trị trường không thức, có BĐS chưa đăng ký, có BĐS đăng ký thông tin không xác dẫn đến nguồn gốc BĐS khó xác định việc định giá trị xác BĐS khó khăn Ngay vùng, địa phương, người bán người mua BĐS thiếu thông tin giao dịch trước Vì thông thường người ta cần thực giao dịch người ta quan tâm tới thông tin liên quan đến BĐS Khác với hàng hoá khác, BĐS có giá trị khác loại BĐS nắm giá cả, thiếu thông tin nên người mua BĐS mua với giá có hợp lý hay không? Ngay BĐS tương đồng phạm vi nước nắm đầy đủ thông tin để thực giao dịch Cũng thiếu thông tin nên thị trường bị cản trở thông suốt, người mua BĐS muốn mua rẻ, người bán BĐS muốn bán đắt mà tài sản BĐS có giá trị lớn, để mua BĐS người mua thận 1/3 Những đặc điểm thị trường bất động sản trọng, kỹ lưỡng việc xem xét tính phù hợp BĐS với mục đích sử dụng khả tài định Muốn thị trường thông suốt thông tin cần phải rõ ràng, lực cản phải loại bỏ để giao dịch diễn nhanh chóng khả thành công cao Trong thị trường BĐS, cung BĐS phản ứng nhanh chóng với thay đổi cầu, cung co giãn cầu co giãn mạnh Do việc tạo nguồn cung BĐS chịu chi phối nhiều nhân tố như: việc mua đất, thời gian xin cấp phép xây dựng, thành công chu kỳ kinh doanh trước yếu tố định tốc độ phản ứng cung cầu BĐS Trong ngắn hạn cung BĐS không thoả mãn cầu nên cung – cầu không cân mà luôn có xu hướng tiến tới cân Ngay tương lai cầu lại xuất đòi hỏi Cũng lý mà thị trường BĐS hấp dẫn người có tiềm lực tài mạnh, có khả chờ đợi đồng vốn phát huy tác dụng Tuy nhiên, ngắn hạn cung BĐS tăng lên nhờ chuyển mục đích sử dụng BĐS Ví dụ này: Ở nước ta diễn Seagames 22, nhu cầu nhà cho thuê tăng lên lớn Số lượng phòng cho thuê có đáp ứng đủ nhu cầu thuê nhà tăng lên đột ngột, người ta chuyển nhà sang cho thuê nhằm có thêm thu nhập đáp ứng nhu cầu thuê nhà, Seagames kết thúc, mục đích sử dụng BĐS lại dùng để ở, cho thuê Tất nhiên việc chuyển mục đích sử dụng thực điều kiện để thực cho phép Chẳng hạn như: BĐS dùng cho người nước thuê phải BĐS nào? quyền nghĩa vụ bên sao? Việc chuyển mục đích sử dụng có phù hợp với quy hoạch cho phép không? Thị trường BĐS thị trường chịu quản lý chặt chẽ Nhà nước, xuất phát từ đất đai thuộc sở hữu nhà nước loại hình sở hữu khác sở hữu bán phần, không đầy đủ Các nhà kinh doanh BĐS muốn xây dựng BĐS để bán phải làm thủ tục xin cấp phép xây dựng, đóng thuế Kinh doanh BĐS phải tuân theo quy định riêng bất động sản đất đai tài sản có liên quan đến đất đai mà đất đai tài nguyên quốc gia Nhà nước thống quản lý, đất đai có liên quan đến trị, kinh tế, xã hội Đất đai BĐS khác muốn tham gia vào thị trường BĐS phải BĐS có đủ điều kiện quy định luật Trong thị trường BĐS, tổng cung đất đai dành cho mục đích cố định, việc cải tạo đất làm tăng cung cận biên tổng cung Đối với mục đích sử dụng cụ thể không thiết cố định tổng cung đất đai cố định Ví dụ: Tổng diện tích đất cho tất mục đích địa phương là: 10.000 2/3 Những đặc điểm thị trường bất động sản Trong đó: • • • • • Đất dành cho nông nghiệp là: 3.000 Đất dành cho lâm nghiệp : 1.000 Đất chuyên dùng : 3.000 Đất khu dân cư nông thôn : 2.000 Đất chưa sử dụng : 1.000 Nhưng vùng có nhu cầu mở rộng đường giao thông nên lấy từ đất nông nghiệp 1.000 ha, đất nông nghiệp 2.000 đất chuyên dùng tăng lên 4.000 Nhưng tổng cung đất đai cho tất mục đích 10.000 Trong thị trường nhà đất, hàng hoá trao đổi, mua bán thị trường thực chất mua bán, chuyển nhượng quyền (quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở) Một đặc điểm thị trường BĐS thị trường này, tài sản BĐS tiêu hao giá trị giữ hình dáng tự nhiên như: nhà cửa, xưởng máy có khấu hao (ngoại trừ đất đai) 3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: Những đặc điểm cơ bản của thị trường bất động sản, Những đặc điểm cơ bản của thị trường bất động sản,

Từ khóa liên quan