0

THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 08 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016

14 9,510 148
  • THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 08  ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016, 08:50

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, lời khai của các đương sự và kết quả điều tra của cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:Ngày 27122010, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký quyết định số 7230QĐ UBND về việc thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Trong quá trình thanh tra nhận thấy việc ký duyệt giấy phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng công trình, phiếu sửa chữa công trình của cán bộ UBND xã Vĩnh Lộc A có dấu hiệu của tội phạm hình sự.Ngày 2062011, Văn phòng UBND huyện Bình Chánh ra thông báo số 35 có nội dung Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa bàn xã Vĩnh Lộc A sang Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý theo qui định.Ngày 1172011, Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh đã tiếp nhận 208 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, phiếụ đăng ký xây dựng công trình, phiếu sửa chữa công trình do Thanh Tra huyện chuyển đến để điều tra xử lý, phát hiện 18 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và phiếu đăng ký xây dựng công trình do lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A ký duyệt trái qui định của pháp luật.Kết quả điều tra cho thấy trong năm 2010, ông Võ Hoàng Triều – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế đã cấp phép xây dựng 12 trường hợp không đúng quy định pháp luật, gồm:03 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Phan Thị Ảnh vào ngày 2362010, 1082010 và 2392010. Theo lời khai của bà Ảnh thì diện tích đất đăng ký đó đã được bán bằng giấy tay cho nhiều người, những người mua đất nhờ bà ký tên vào phiếu đăng ký xây dựng công trình rồi tự họ liên hệ UBND xã Vĩnh Lộc A để xin giấy phép. Bà Ảnh không đến xin giấy phép lần nào. Võ Hoàng Triều khai nhận đã ký giấy cho bà Ảnh vì tin tưởng bà Ảnh là dân thường trú tại xã nên có đất thổ vườn, không nhận bất kỳ lợi ích vật chất nào.03 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Huỳnh Công Hòa vào các ngày 1242010, 2942010 và 2452010. Ông Hòa cho biết diện tích đất đăng ký đó đã được bán bằng giấy tay cho nhiều người, họ có nhu cầu xây nhà nên ông Hòa đi xin 03 phiếu đăng ký xây dựng cho những người đó. Võ Hoàng Triều khai nhận đã ký giấy phép cho ông Hòa do tin tưởng ông Hòa có đất thổ vườn, không hưởng lợi ích vật chất gì.01 giấy phép xây dựng cho Võ Thị Thu vào ngày 1862010. Bùi Văn Sáo là chồng bà Thu là người đến xin giấy phép. Võ Hoàng Triều khai nhận do tin tưởng bà Thu và ông Sáo là dân thường trú tại địa phương, có đất thổ tập trung nên đã ký duyệt, không nhận lợi ích vật chất gì.01 giấy phép xây dựng cho Bùi Xuân Trang vào ngày 1072010. Đất của ông Trang là đất vườn, trong quá trình sử dụng ông Trang có nhu cầu xây dựng nhà cho thuê nên đến UBND xã Vĩnh Lộc A xin cấp giấy phép. Võ Hoàng Triều khai nhận tin tưởng ông Trang là dân địa phương và tin tưởng cán bộ tham mưu nên đã ký duyệt giấy phép, không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì.04 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Phan Văn Đực vào các ngày 2332010, 2242010, 2152010 và 0262010. Ông Đực có đất vườn đem bán cho Vũ Văn Đại 200m2 và Hoàng Thị Hương 250m2 bằng giấy tay. Vũ Văn Đại nhờ người môi giới là Lục Thị Liên và Phan Thị Út làm giấy phép xây dựng. Út liên hệ với Nguyễn Quốc Hưng nhờ Hưng xin giấy phép xây dựng cho diện tích 100m2, Hưng đồng ý. Hưng mang hồ sơ vào nộp cho Võ Hoàng Triều. Triều đã ký duyệt vào ngày 2332010. Sau đó, Phan Thị Út chuyển sang nhờ Phan Long Thành làm tiếp 01 phiếu xây dựng công trình cho 100m2, Thành đồng ý. Thành cũng mang hồ sơ vào nộp cho Võ Hoàng Triều và sau đó đã được Triều ký duyệt. Còn đối với Hoàng Thị Hương, Hương đã nhờ Vũ Đình Sáng làm giúp 02 phiếu đăng ký xây dựng. Sáng nhận và nhờ Nguyễn Quốc Hưng làm, Hưng nhận hồ sơ mang nộp cho Võ Hoàng Triều, sau đó đã được Triều ký duyệt. Võ Hoàng Triều khai nhận do tin tưởng Phan Văn Đực là dân thường trú tại địa phương, có đất thổ vườn, do đó đã ký duyệt 04 phiếu đăng ký, không có nhận lợi ích vật chất gì.Ngày 0462012, Võ Hoàng Triều đã đến công an huyện Bình Chánh đầu thú.Ngày 04102012, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã ra quyết định truy tố Võ Hoàng Triều về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 281 Bộ luật hình sự. HỌC VIỆN TƯ PHÁP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN : KỸ NĂNG LUẬT SƯ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ LS.HS 08 – NGUYỄN HOÀNG TRIỀU LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ HỌC & TÊN: NGUYỄN VĂN A MÃ SỐ HỌC VIÊN: XXX LỚP: LUẬT SƯ ABC TP HCM ngày tháng năm 2016 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, lời khai đương kết điều tra quan điều tra Công an huyện Bình Chánh, nội dung vụ án tóm tắt sau: Ngày 27/12/2010, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký định số 7230/QĐ - UBND việc thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý nhà nước đất đai, xây dựng địa bàn xã Vĩnh Lộc A Trong trình tra nhận thấy việc ký duyệt giấy phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng công trình, phiếu sửa chữa công trình cán UBND xã Vĩnh Lộc A có dấu hiệu tội phạm hình Ngày 20/6/2011, Văn phòng UBND huyện Bình Chánh thông báo số 35 có nội dung Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thống chuyển toàn hồ sơ tra công tác quản lý Nhà nước đất đai, xây dựng địa bàn xã Vĩnh Lộc A sang Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý theo qui định Ngày 11/7/2011, Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận 208 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, phiếụ đăng ký xây dựng công trình, phiếu sửa chữa công trình Thanh Tra huyện chuyển đến để điều tra xử lý, phát 18 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng phiếu đăng ký xây dựng công trình lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A ký duyệt trái qui định pháp luật Kết điều tra cho thấy năm 2010, ông Võ Hoàng Triều – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A phân công phụ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 trách lĩnh vực kinh tế cấp phép xây dựng 12 trường hợp không quy định pháp luật, gồm: - 03 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Phan Thị Ảnh vào ngày 23/6/2010, 10/8/2010 23/9/2010 Theo lời khai bà Ảnh diện tích đất đăng ký bán giấy tay cho nhiều người, người mua đất nhờ bà ký tên vào phiếu đăng ký xây dựng công trình tự họ liên hệ UBND xã Vĩnh Lộc A để xin giấy phép Bà Ảnh không đến xin giấy phép lần Võ Hoàng Triều khai nhận ký giấy cho bà Ảnh tin tưởng bà Ảnh dân thường trú xã nên có đất thổ vườn, không nhận lợi ích vật chất - 03 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Huỳnh Công Hòa vào ngày 12/4/2010, 29/4/2010 24/5/2010 Ông Hòa cho biết diện tích đất đăng ký bán giấy tay cho nhiều người, họ có nhu cầu xây nhà nên ông Hòa xin 03 phiếu đăng ký xây dựng cho người Võ Hoàng Triều khai nhận ký giấy phép cho ông Hòa tin tưởng ông Hòa có đất thổ vườn, không hưởng lợi ích vật chất - 01 giấy phép xây dựng cho Võ Thị Thu vào ngày 18/6/2010 Bùi Văn Sáo chồng bà Thu người đến xin giấy phép Võ Hoàng Triều khai nhận tin tưởng bà Thu ông Sáo dân thường trú địa phương, có đất thổ tập trung nên ký duyệt, không nhận lợi ích vật chất - 01 giấy phép xây dựng cho Bùi Xuân Trang vào ngày 10/7/2010 Đất ông Trang đất vườn, trình sử dụng ông Trang có nhu cầu xây dựng nhà cho thuê nên đến UBND xã Vĩnh Lộc A xin cấp giấy phép Võ Hoàng Triều khai nhận tin tưởng ông Trang dân địa phương tin tưởng cán BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 tham mưu nên ký duyệt giấy phép, không nhận lợi ích vật chất - 04 phiếu đăng ký xây dựng công trình cho Phan Văn Đực vào ngày 23/3/2010, 22/4/2010, 21/5/2010 02/6/2010 Ông Đực có đất vườn đem bán cho Vũ Văn Đại 200m Hoàng Thị Hương 250m2 giấy tay Vũ Văn Đại nhờ người môi giới Lục Thị Liên Phan Thị Út làm giấy phép xây dựng Út liên hệ với Nguyễn Quốc Hưng nhờ Hưng xin giấy phép xây dựng cho diện tích 100m2, Hưng đồng ý Hưng mang hồ sơ vào nộp cho Võ Hoàng Triều Triều ký duyệt vào ngày 23/3/2010 Sau đó, Phan Thị Út chuyển sang nhờ Phan Long Thành làm tiếp 01 phiếu xây dựng công trình cho 100m 2, Thành đồng ý Thành mang hồ sơ vào nộp cho Võ Hoàng Triều sau Triều ký duyệt Còn Hoàng Thị Hương, Hương nhờ Vũ Đình Sáng làm giúp 02 phiếu đăng ký xây dựng Sáng nhận nhờ Nguyễn Quốc Hưng làm, Hưng nhận hồ sơ mang nộp cho Võ Hoàng Triều, sau Triều ký duyệt Võ Hoàng Triều khai nhận tin tưởng Phan Văn Đực dân thường trú địa phương, có đất thổ vườn, ký duyệt 04 phiếu đăng ký, nhận lợi ích vật chất Ngày 04/6/2012, Võ Hoàng Triều đến công an huyện Bình Chánh đầu thú Ngày 04/10/2012, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh định truy tố Võ Hoàng Triều tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” quy định điểm b Khoản Điều 281 Bộ luật hình BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA Qua nghiên cứu hồ sơ, với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Hoàng Triều, định hướng bào chữa cho bị cáo Võ Hoàng Triều theo hướng tội vì: Theo Điều 281 Bộ luật hình thì: “Người vụ lợi động cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ năm đến năm năm” Theo quy định trên, người phạm tội bắt buộc phải có dấu hiệu “vì vụ lợi động cá nhân khác” Tuy nhiên, Võ Hoàng Triều ký giấy phép đăng ký xây dựng công trình không nhận lợi ích vật chất nào, không động cá nhân mà ký duyệt giấy tờ Hơn nữa, người phạm tội quy định điều 281 Bộ luật hình phải có lỗi cố ý trực tiếp, tức thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy Trong vụ án trên, thân Võ Hoàng Triều không nghĩ hậu xảy không mong muốn hậu xảy Bị cáo bất cẩn, không kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu mà ký duyệt giấy phép dẫn đến sai sót Như vậy, bị cáo có lỗi vô ý cẩu thả lỗi cố ý Tóm lại, hành vi bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm KẾ HOẠCH XÉT HỎI 1.1 Hỏi bị cáo Võ Hoàng Triều: - Bị cáo có khỏe không? BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 - Bị cáo có mối quan hệ với bà Phan Thị Ảnh, ông Huỳnh Công Hòa, bà Võ Thị Thu, bà Bùi Xuân Trang ông Phan Văn Đực? - Bị cáo nêu lại quy trình bị cáo ký duyệt giấy phép cho người trên? - Khi ký duyệt, bị cáo có biết đất hồ sơ người không đủ điều kiện để cấp giấy phép không? - Mục đích bị cáo ký duyệt giấy phép cho người gì? - Các hồ sơ ký duyệt có cán tham mưu xem xét đề xuất phải không? - Khi ký duyệt hồ sơ đó, bị cáo có nhận thức hành vi gây thiệt hại cho nhà nước xã hội không? - Bị cáo thực việc ký duyệt công việc hàng ngày phải làm phải không? - Khi ký duyệt hồ sơ, bị cáo có nhận lợi ích vật chất lợi ích khác không? 1.2 Hỏi Lê Quang Minh: - Khoảng tháng -5/2010, anh có tiếp nhận hồ sơ xin cấp phiếu đăng ký xây dựng công trình ông Huỳnh Công Hòa không? Nếu có tiếp nhận bộ? 1.3 Hỏi Ông Phan Long Thành BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 - Sau nhận giấy đăng ký xây dựng công trình bị cáo Triều ký duyệt, bị cáo Triều có đòi hỏi anh phải đưa tiền hay khoản lợi ích vật chất không? - Anh có chủ động đưa tiền cho bị cáo Triều không? Bị cáo có nhận tiền không? BÀI BÀO CHỮA Kính thưa Hội đồng xét xử Kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát Thưa luật sư đồng nghiệp Tôi luật sư A thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh công tác Văn phòng luật sư B Theo yêu cầu bị cáo Võ Hoàng Triều chấp thuận Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, có mặt phiên tòa hôm với tư cách luật sư bào chưa cho bị cáo Võ Hoàng Triều bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ quy định khoản điều 281 Bộ luật hình năm 1999 Kính thưa Hội đồng xét xử, vào tài liệu có hồ sơ, vào lời khai xem xét phiên tòa hôm nay, xin trình bày quan điểm để bào chữa bảo vệ cho bị cáo Võ Hoàng Triều sau: Theo cáo trạng ngày VKSND huyện Bình Chánh bị cáo Triều thực hành vi ký duyệt giấy phép xây dựng, giấy đăng ký xây dựng công trình, giấy đăng ký sửa chữa công trình gây thiệt hại cho nhà nước cho xã hội phạm tội BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 quy định khoản điều 281 BLHS Luật sư không đồng ý với quan điểm truy tố Viện kiểm sát tội danh mà Viện kiểm sát truy tố lẽ: Theo Điều 281 Bộ luật hình thì: “Người vụ lợi động cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ năm đến năm năm” Theo quy định trên, người phạm tội bắt buộc phải có dấu hiệu “vì vụ lợi động cá nhân khác” Tuy nhiên, Võ Hoàng Triều ký giấy phép đăng ký xây dựng công trình không nhận lợi ích vật chất nào, không động cá nhân mà ký duyệt giấy tờ Chính quan điểm Viện kiểm sát cho bị cáo vụ lợi mà thưc hành vi ký duyệt sai giấy phép xây dựng công trình sở lẽ vào lời khai đương sự, lời khai bị cáo tài liệu hồ sơ có vụ án bị cáo không nhận khoản lợi ích vật chất từ người bị cáo ký duyệt hồ sơ Hơn nữa, người phạm tội quy định điều 281 Bộ luật hình phải có lỗi cố ý trực tiếp, tức thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy Trong cáo trạng Viện kiểm sát có nêu bị cáo Võ Hoàng Triều khai nhận việc bị cáo ký duyệt giấy phép xây dựng cán tham mưu, điều không với lời khai hồ sơ vụ án lời trình bày bị cáo trình trao đổi với luật sư, bị cáo cho biết có cán tham mưu bị cáo không nhớ rõ, thực tế cho thấy chữ ký nháy cán BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 hồ sơ bị thất lạc nên làm rõ việc Do Viện kiểm sát nhận định cáo trạng xác thực Một vấn đề nữa, hồ sơ cho nộp trực tiếp cho bị cáo bị cáo yêu cầu đem thực theo quy trình đem vào phòng bị cáo để phê chuẩn thông thường, bị cáo có sở để tin hồ sơ có cán tham mưu Vì nên cho bị cáo cố ý làm trái quy định, tin tưởng có cán tham mưu tin trường hợp đủ điều kiện, không kiểm tra cẩn thận nên bị cáo ký duyệt Trong vụ án trên, thân Võ Hoàng Triều không nghĩ hậu xảy không mong muốn hậu xảy Bị cáo bất cẩn, không kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu mà ký duyệt giấy phép dẫn đến sai sót Như vậy, bị cáo có lỗi vô ý cẩu thả lỗi cố ý Do đó, hành vi bị cáo Võ Hoàng Triều chưa đến mức gây hậu nghiêm trọng, hành vi bị cáo lỗi vô ý cẩu thả lỗi cố ý Chính vậy, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định BLHS Chính vậy, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội Cuối cùng, tin công minh sáng suốt Hội đồng xét xử đem lại án vừa phản ánh tính nghiêm minh, công vừa thể tinh thần nhân đạo pháp luật Thay mặt cho bị cáo nhân danh cá nhân, xin chân thành cảm ơn Luật sư BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 NHẬN XÉT DIỄN ÁN 1.4 Hình thức tổ chức …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.5 Thẩm phán chủ toạ phiên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 1.6 Thư ký án …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.7 Hội thẩm nhân dân …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.8 Bị cáo BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.9 Luật sư bào chữa cho bị cáo …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… ………………………………………… 1.10 Người làm chứng …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.11 Đại diện Viện kiểm sát …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… [...]... BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 1.9 Luật sư. ..BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 1.6 Thư ký toà án …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HÌNH SỰ | HỒ SƠ 08 …………………………………………………………………………… ………………………………………… 1.10 Người làm chứng …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 08 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016, THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 08 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016, THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ 08 ĐÀO TẠO LUẬT SƯ 2016

Mục lục

Xem thêm