0

BÀI GIẢNG Chương 2 Máy Tiện ( Đồ Án Tốt Nghiệp)

64 526 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: +84 7221223, Fax: +84 8960640 MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ CHƯƠNG 2: MÁY TIỆN Tp Hồ Chí Minh, - 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: +84 7221223, Fax: +84 8960640 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy NỘI DUNG 2.1 Nguyên lý chuyển động sơ đồ kết cấu động học 2.2 Công dụng phân loại 2.3 Máy tiện 1K62 2.4 Máy tiện T616 2.5 Một số loại máy tiện khác 2014 Tr 2.1 Các chuyển động sơ đồ kết cấu động học máy tiện Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.1.1 Các chuyển động tạo hình 2.1.2 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện 2014 Tr 2.1 Các chuyển động sơ đồ kết cấu động học máy tiện Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.1.1 Các chuyển động tạo hình  Chuyển động cắt – phôi quay –: (vg/ph) v : Vận tốc cắt (m/ph) d : Đường kính phôi (mm) Hình 2.1 Đường sinh “1”- đường tròn Đường chuẩn “2”- đường thẳng  Chuyển động chay dao – Chạy dao dọc Sd (mm) – Chạy dao ngang Sn (mm) 2014 Tr 2.1 Các chuyển động sơ đồ kết cấu động học máy tiện Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.1.2 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện  Xích tốc độ: Đc → → iv → → tc Phương trình bản: (vg/ph)  Xích chạy dao: 1VTC → → → → Phương trinh bản: Hình 2 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện 2014 (mm/vg) Tr 2.2 Công dụng phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.2.1 Công dụng 2.2.2 Phân loại 2.2.3 Các phận 2014 Tr 2.2 Công dụng phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.2.1 Công dụng Gia công dạng chi tiết mặt trụ tròn xoay Hình Các dạng bề mặt gia công máy tiện 2014 Tr 2.2 Công dụng phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.2.2 Phân loại  Về mặt công dụng: − Máy tiện vạn − Máy tiện chuyên môn hóa − Máy tiện chép hình  Về mặt kết cấu: − Máy tiện chuyên dùng − Máy tiện đứng − Máy tiện cụt − Máy tiện nhiều dao − Máy tiện Revolve − Máy tiện tự động bán tự động 2014 Tr 10 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2014 Tr 50 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.4.4.1 Phương trình xích cắt ren 2014 Tr 51 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.4.4.1 Phương trình xích tiện trơn 2014 Tr 52 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.4.5 Cơ cấu đặc biệt máy tiện T616 2.4.5.1 Cơ cấu Hắc - ne Hình 16 Cơ cấu Hắc-ne 2014 Tr 53 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.4.5.2 Cơ cấu Mê - an Hình 16 Cơ cấu Mê-an 2014 Tr 54 2.4 Máy tiện T616 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.4.5.3 Cơ cấu an toàn xích tiện trơn Hình 17 Cơ cấu an toàn xích tiện trơn; 1-Trục vít; 2-Li hợp vấu; 3-Lò xo; 4-Cần gạt; 5-Bi; 6-Tay gạt; 7-Vít 2014 Tr 55 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.1 Máy tiện hớt lưng 2.5.1.1 Nguyên lý tiện hớt lưng sơ đồ kết cấu động học  Tiện hớt lưng dao phay đĩa Hình 18 Cơ cấu hớt lưng dao phay đĩa 2014 Tr 56 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.1.1 Nguyên lý tiện hớt lưng sơ đồ kết cấu động học  Tiện hớt lưng dao phay đĩa  Pt xích tốc độ: (vg/ph)  Pt xích hớt lưng: Hình 19 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện hớt lưng dao phay đĩa 2014 Tr 57 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.1.1 Máy tiện hớt lưng K96  Hớt lưng dao phay lăn hình trụ, đường xoắn − Sơ đồ động máy tiện hớt lưng K96 Hình 21 Sơ đồ máy tiện hớt lưng K96 2014 Tr 58 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.1.2 Nguyên lý tiện hớt lưng sơ đồ kết cấu động học  Hớt lưng dao phay lăn hình trụ, đường xoắn  Pt xích tốc độ: (vg/ph)  Pt xích hớt lưng:  Pt xích vi sai cam có lần nâng:  Pt xích chạy dao: Hình 20 Sơ đồ kết cấu động học máy tiện hớt lưng dao phay trụ 2014 Tr 59 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.1.2 Máy tiện hớt lưng K96  Các cấu truyền dẫn Hình 22 Cơ cấu tiện hớt lưng; 1-Bàn máy; 2-Bàn dao; 3-Cam; 4-Chốt; 5-Lò xo 2014 Tr 60 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.2 Máy tiện Revolver 2.5.2.1 Đầu Revolver Hình 23 Một số loại đầu Revolver 2014 Tr 61 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.2.2 Cơ cấu kẹp phôi Hình 24 Cơ cấu kẹp phôi 2014 Tr 62 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.3 Máy tiện đứng Hình 26 Máy tiện đứng (Vertical Lathe) 2014 Tr 63 2.5 Một số loại máy tiện khác Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2.5.4 Máy tiện cụt Hình 27 Máy tiện cụt (Face lathe) 2014 Tr 64 [...].. .2. 2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2 .2 Phân loại 20 14 Tr 11 2. 2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2 .2 Phân loại 20 14 Tr 12 2 .2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2 .2 Phân loại 20 14 Tr 13 2. 2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2 .2 Phân loại 20 14... (vg/ph) 20 14 Tr 17 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.1 .2 Sơ đồ kêt cấu động học  Xích tốc độ: ĐC → 1 → iv → 3 → TC − Phương trình cơ bản:’ (vg/ph)  Xích chạy dao: 1VTC → 5 → → 7 → − Phương trinh cơ bản: (mm/vg) Hình 2 5 Máy tiện ren vít 1K 62 2014 Tr 18 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3 .2 Sơ đồ động máy tiện 1K 62 2014 Tr 19 2. 3 Máy tiện. .. Phân loại 20 14 Tr 14 2. 2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2 .2 Phân loại 20 14 Tr 15 2. 2 Công dụng và phân loại Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 2.3 Các bộ phận cơ bản Hình 2 4 Máy tiện ren vít 16K20 20 14 Tr 16 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.1 Tính năng kỹ thuật và sơ đồ kêt cấu động học 2. 3.1.1 Tính năng kỹ... 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.3 Phương trình xích tốc độ  Xích tốc độ: ĐC → 1 → iv → 4 → TC Phương trình cơ bản : (vg/ph)  Đường truyền xích tốc độ Hình 2 6 Sơ đồ kết cấu động học máy 1K 62 2014 Tr 20 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 21 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 Phương trình xích chạy dao 2. 3.4.1... Hình 2 9 Ren modul  Phương trình xích tiện ren Modul: 20 14 Tr 25 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 26 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy  Phương trình cắt ren quốc tế  Phương trình cắt ren modul 20 14 Tr 27 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 .2 Phương trình xích cắt ren  Đặc điểm: − Dùng cơ cấu... Xích chạy dao tiện ren Anh tp = Hình 2 10 Ren Anh 25 .4 (mm) n  Phương trình xích tiện ren anh: 20 14 Tr 28 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 29 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 .2 Phương trình xích cắt ren  Xích chạy dao tiện ren Pitch:  Đặc điểm: − Dùng cơ cấu Norton bị động; − Dùng bộ br thay thế: 1 inch Hình 2 10 Ren Pitch... : Hình 2 9 Ren quốc tế  Phương trình xích tiện ren quốc tế: 20 14 Tr 23 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 24 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 .2 Phương trình xích cắt ren  Xích chạy dao tiện ren Modul tp=π*m (mm)  Đặc điểm: − Dùng cơ cấu Norton chủ động; − Dùng bộ br thay thế: Hình 2 9 Ren modul  Phương trình xích tiện ren... xích tiện ren Pitch: 20 14 Tr 30 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 31 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy  Phương trình cắt ren anh  Phương trình cắt ren pitch 20 14 Tr 32 2.3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy  Phương trình cắt quốc tế  Phương trình cắt ren anh ⇒ 1vtc × icđ × itt × ics × i gb × t x = t p 20 14... 33 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 .2 Phương trình xích cắt ren  Đặc điểm: − Giống 4 loại ren trên; − Có bước ren khuếch đại tpkđ lớn hơn nhiều lần  Xích chạy cắt ren khuếch đại: − Trong đó: ikđ : Tỉ số truyền khuếch đại  Phương trình xích tiện ren khuếch đại: 20 14 Tr 34 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 20 14 Tr 35 2. 3 Máy tiện. .. 2. 3.4.1 Sơ đồ xích chạy dao và cơ cấu truyền dẫn  Xích cắt ren: → 5 → is → 7 → 8 →  Xích tiện trơn: → 5 → is → 7 → 9 → mz  Xích tiện ngang: → 5 → is → 7 → 9 → 10 → Hình 2 8 Sơ đồ xích chạy dao 20 14 Tr 22 2. 3 Máy tiện 1K 62 Khoa Cơ Khí Máy - Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy 2. 3.4 .2 Phương trình xích cắt ren  Xích chạy dao tiện ren quốc tế  Đặc điểm: − Dùng cơ cấu Norton chủ động; − Dùng bộ bánh răng thay
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG Chương 2 Máy Tiện ( Đồ Án Tốt Nghiệp), BÀI GIẢNG Chương 2 Máy Tiện ( Đồ Án Tốt Nghiệp),

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm