0

BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẠI CƯƠNG

15 548 0
  • BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2016, 19:26

CHƯƠNG 1ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀSỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ THỂ ĐỐI VỚI BỆNH1.1 Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm1.1.1 Mầm bệnhBệnh truyền nhiễm có đặc tính chung là có tính chất lây lan và do các vi sinh vật gây nên, các vi sinh vật này được gọi là mầm bệnh.Mầm bệnh có nhiều loại, mỗi loại thường gây nên một loại bệnh có đặc điểm riêng. Mầm bệnh gồn có: Vi khuẩn: tác động gây bệnh bằng nội hay ngoại độc tố hoặc bằng các cơ chế hóa lý khác. Virus: thường có tính hướng về một tổ chức nhất định, do đó nó có những biểu hiện giống nhau ở gia súc khác loài.VD: Virus dại hướng về tổ chức thần kinh trung ương, virus đậu, LMLM hướng về tổ chức thượng bì. Xoắn khuẩn: phần lớn xoắn khuẩn gây nên những bệnh bại huyết, gây sốt định kỳ và xuất hiện định kỳ xoắn khuẩn trong cơ thể. Rickettsia: gây nên những bệnh sốt phát ban do chấy rận truyền đi. Bệnh do rickettsia thường do miễn dịch mạnh và bền. Mycoplasma: gây ra những bệnh lây lan mạnh có hiện tượng mang trùng lâu dài và gây miễn dịch bền vững. Nấm: thường gây nên những bệnh mãn tính và do miễn dịch không bền. Nguyên trùng (protozoa): một số nguyên trùng đường máu, ruột có khả năng gây nên một số bệnh truyền nhiễm. Bệnh không có miễn dịch thực mà chỉ có miễn dịch có trùng.1.1.2 Hiện tượng nhiễm trùng Khái niệm: hiện tượng nhiễm trùng là hiện tượng sinh vật phức tạp ba82t đầu bằng cuộc đấu tranh giữa cơ thể bị xâm nhiễm và mầm bệnh, kết quả bệnh có thể xảy ra. Điều kiện của mầm bệnh để gây hiện tượng nhiễm trùng:+ tính gây bệnh: tính gây bệnh là khả năng cần thiết vốn có của mầm bệnh để gây nên hiện tượng nhiễm trùng. Mầm bệnh thu được khả năng này trong quá trình tiến hóa và thích nghi của nó trên cơ thể súc vật, khả năng này gắn liền với đặc tính ký sinh của mầm bệnh và có tính chuyên biệt. Một loại mầm bệnh chỉ hây được một bệnh nhất định.+ Độc lực: là biểu hiện cụ thể của tính gây bệnh. Muốn gây nên hiện tượng nhiễm trùng mầm bệnh cần phải có độc lực, độc lực của mầm bệnh tùy thuộc vào cá thể và loài gia súc. Độc lực của mầm bệnh không cố định dễ bị biến đổi do tác động của cơ thể và ngoại cảnh.+ Số lượng: muốn gây được bệnh, mầm bệnh cần phải có số lượng nhất định, có mầm bệnh chỉ cần số lượng ít (VK tụ huyết trùng cần 1 con ở thỏ, 25 VK Brucella ở chuột lang, 200300 triệu VK ở cừu).+ Đường xâm nhập: mỗi loại mầm bệnh khác nhau, có đường xâm nhập khác nhau. Một loại mầm bệnh có thể có một hoặc nhiều đường xâm nhập nhưng trong đó vẫn có một đường xâm nhập chính. Đường xâm nhập thích hợp mầm bệnh dễ dàng gây bệnh và bệnh thể hiện điển hình. Phương thức tác động của mầm bệnh:Phương thức tác động của vi khuẩn trên cơ thể động vật chủ yếu gồm 2 mặt:+ Sinh sản cực mạnh, chiếm đoạt vật chất của cơ thể ký chủ để phát triển (viRus, vi khuẩn nhiệt thán)+ Tác động bằng những chất tiết như giáp mô, yếu tố lan truyền hay khuếch tán, công kích tố và các men như: hemolinaza, leucocitinaza, colagenaza…Độc tố: Ngoại và nội độc tố:Ngoại độc tố: rất độc nhưng dễ bị phá hủy do tác động của nhiệt độ, ánh sáng và hóa chất. Cho formalin vào độc tố, độc tố không còn độc nhưng vẫn còn giữ được tính kháng nguyên.Nội độc tố: là sản phẩm của nhiều loại vi khuẩn, chủ yếu là vi khuẩn Gram âm, khi vi khuẩn bị phá hủy, nội độc tố mới được giải phóng. Nội độc tố không độc bằng ngoại độc tố nhưng bền vững hơn ngoại độc tố.Giáp mô: là yếu tô độc lực của vi khuẩn giúp cho vi khuẩn chống lại hiện tượng thực bào.Công kích tố: là chất vi khuẩn tạo ra trong quá trình sinh sống của chúng để ức chế sức đề kháng của cơ thể đặc biệt là ức chế thực bào. CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ THỂ ĐỐI VỚI BỆNH 1.1 Đặc điểm bệnh truyền nhiễm 1.1.1 Mầm bệnh Bệnh truyền nhiễm có đặc tính chung có tính chất lây lan vi sinh vật gây nên, vi sinh vật gọi mầm bệnh Mầm bệnh có nhiều loại, loại thường gây nên loại bệnh có đặc điểm riêng Mầm bệnh gồn có: - Vi khuẩn: tác động gây bệnh nội hay ngoại độc tố chế hóa lý khác - Virus: thường có tính hướng tổ chức định, có biểu giống gia súc khác loài VD: Virus dại hướng tổ chức thần kinh trung ương, virus đậu, LMLM hướng tổ chức thượng bì - Xoắn khuẩn: phần lớn xoắn khuẩn gây nên bệnh bại huyết, gây sốt định kỳ xuất định kỳ xoắn khuẩn thể - Rickettsia: gây nên bệnh sốt phát ban chấy rận truyền Bệnh rickettsia thường miễn dịch mạnh bền - Mycoplasma: gây bệnh lây lan mạnh có tượng mang trùng lâu dài gây miễn dịch bền vững - Nấm: thường gây nên bệnh mãn tính miễn dịch không bền - Nguyên trùng (protozoa): số nguyên trùng đường máu, ruột có khả gây nên số bệnh truyền nhiễm Bệnh miễn dịch thực mà có miễn dịch có trùng 1.1.2 Hiện tượng nhiễm trùng - Khái niệm: tượng nhiễm trùng tượng sinh vật phức tạp ba82t đầu đấu tranh thể bị xâm nhiễm mầm bệnh, kết bệnh xảy - Điều kiện mầm bệnh để gây tượng nhiễm trùng: + tính gây bệnh: tính gây bệnh khả cần thiết vốn có mầm bệnh để gây nên tượng nhiễm trùng Mầm bệnh thu khả trình tiến hóa thích nghi thể súc vật, khả gắn liền với đặc tính ký sinh mầm bệnh có tính chuyên biệt Một loại mầm bệnh hây bệnh định + Độc lực: biểu cụ thể tính gây bệnh Muốn gây nên tượng nhiễm trùng mầm bệnh cần phải có độc lực, độc lực mầm bệnh tùy thuộc vào cá thể loài gia súc Độc lực mầm bệnh không cố định dễ bị biến đổi tác động thể ngoại cảnh + Số lượng: muốn gây bệnh, mầm bệnh cần phải có số lượng định, có mầm bệnh cần số lượng (VK tụ huyết trùng cần thỏ, 2-5 VK Brucella chuột lang, 200-300 triệu VK cừu) + Đường xâm nhập: loại mầm bệnh khác nhau, có đường xâm nhập khác Một loại mầm bệnh có nhiều đường xâm nhập có đường xâm nhập Đường xâm nhập thích hợp mầm bệnh dễ dàng gây bệnh bệnh thể điển hình - Phương thức tác động mầm bệnh: Phương thức tác động vi khuẩn thể động vật chủ yếu gồm mặt: + Sinh sản cực mạnh, chiếm đoạt vật chất thể ký chủ để phát triển (vi Rus, vi khuẩn nhiệt thán) + Tác động chất tiết giáp mô, yếu tố lan truyền hay khuếch tán, công kích tố men như: hemolinaza, leucocitinaza, colagenaza…  Độc tố: Ngoại nội độc tố: Ngoại độc tố: độc dễ bị phá hủy tác động nhiệt độ, ánh sáng hóa chất Cho formalin vào độc tố, độc tố không độc giữ tính kháng nguyên Nội độc tố: sản phẩm nhiều loại vi khuẩn, chủ yếu vi khuẩn Gram âm, vi khuẩn bị phá hủy, nội độc tố giải phóng Nội độc tố không độc ngoại độc tố bền vững ngoại độc tố Giáp mô: yếu tô độc lực vi khuẩn giúp cho vi khuẩn chống lại tượng thực bào Công kích tố: chất vi khuẩn tạo trình sinh sống chúng để ức chế sức đề kháng thể đặc biệt ức chế thực bào Yếu tố lan truyền ( hay khuếch tán) Là chất có khả làm tăng sức thẩm thấu mô bào làm tăng sức gây bệnh nhiều loại vi khuẩn (vk uốn ván, hoại thư sinh hơi, phế cầu khuẩn, liên cầu khuẩn), chất yếu tố lan truyền vi khuẩn gây bệnh sản sinh men hialuronidaz phân hủy acid hialuronic polysaccharid có khả ngăn chặn vật vi khuẩn gây bệnh lan tràn mô bào Men: vi khuẩn tác động hệ thống men với liều nhỏ chất xúc tác hóa học VD: Leucitinaza phân hủy leucitin, colagenaza phân hủy mô liên kết - Các loại nhiễm trùng: + Nhiễm trùng từ ngoài: mầm bệnh từ xâm nhập vào thể gây bệnh + Nhiễm trùng từ trong: mầm bệnh có sẳn thể có điều kiện làm giảm sức đề kháng, mầm bệnh tăng độc lực gây bệnh + Nhiễm trùng đơn thuần: nhiễm trùng loại mầm bệnh + Nhiễm trùng kết hợp: hai hay nhiều loại mầm bệnh lúc (nhiễm trùng ghép) + Nhiễm trùng kế phát: thể bị nhiễm trùng mầm bệnh tạo điều kiện cho mầm bệnh thứ hai xâm nhập + Bội nhiễm: loại mầm bệnh xâm nhập vào thể bị nhiễm bệnh + Tái nhiễm: thể khỏi bệnh sau lại mắc bệnh + Tái phát: bệnh xuất lần thứ nhiễm trùng lần thứ + Nhiễm trùng huyết: mầm bệnh sinh sản phát triển thời gian dài máu + Nhiễm mủ huyết: vi khuẩn sinh mũ sinh sản lan tràn đường lâm ba đường máu gây tổn thương quan tổ chức khác + Nhiễm trùng huyết sinh mủ: tượng nhiễm trùng huyết nhiễm mủ huyết xảy lúc + Nhiễm độc huyết: co số loại vi khuẩn sinh sản hình thành độc tố thể không lan tràn xa tổ chức cư trú, đặc điểm vi khuẩn có độc tố cao đầu độc thể độc tố - Quá trình tiến triển bệnh truyền nhiễm: Bệnh truyền nhiễm tiến triển qua giai đoạn: + Thời kỳ nung bệnh: thời gian tính từ mầm bệnh xâm nhập vào thể vật có biểu triệu chứng bệnh Thời kỳ nung bệnh loại bệnh khác Thời kỳ nung bệnh tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân như: số lượng độc lực mầm bệnh đường xâm nhập sức đề kháng thể - Thời kỳ khởi phát: thời kỳ thể bị rối loạn, vật thể triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc thân nhiệt tăng, ủ rủ, mệt mỏi, ăn, triệu chứng chung thấy phần lớn bệnh truyền nhiễm - Thời kỳ toàn phát: tính hướng tổ chức mầm bệnh, mầm bệnh đột nhập tác động đến nội tạng định, vật mắc bệnh xuát đầy đủ triệu chứng điển hình loại bệnh Vì vậy, thời kỳ bên cạnh triệu chứng chung ngày nặng, ta thấy triệu chứng bệnh tích đặc trưng bệnh - Thời kỳ cuối bệnh: tùy theo sức đề kháng vật, bệnh truyền nhiễm kết thúc theo nhiều khả Con vật mắc bệnh chết mầm thắng sức đề kháng thể + Nếu mầm bệnh sức đề kháng thể không bên thắng bên thì: + Co thể triệu chứng bệnh giảm dần, biến thành bệnh mãn tính + Cũng vật lảnh hẳn triệu chứng, trở thành vật lành bệnh mang trùng + Con vật lành bệnh hoàn toàn: sức đề kháng thể tha81ng1 mầm bệnh Các phản ứng miễn dịch bắt đầu chiếm ưu thế, rối loạn tổn thương bắt đầu phục hồi, mầm bệnh bị diệt thải trừ khỏi thể sau thời gian ngằn Như vậy, vật coi lành bệnh truyền nhiễm, nhập đàn trở lại, phải vật lành bệnh hoàn toàn, phải khỏi mặt: hết triệu chứng, hết bệnh tích rối loạn chức phận, hết mầm bệnh không tiết mầm bệnh nửa vật lành bệnh hoàn toàn không nguy hiểm mặt dịch tiể học - Các thể bệnh: + Thể cấp tính (ác tình) Bệnh diễn nhanh chóng, vật chết sau vừa xuất triệu chứng, không kịp xuất triệu chứng Thể thường xảy đầu ổ dịch Vật mắc bệnh chết, triệu chứng bệnh tích không điển hình + Thể cấp tính: Bênh tiến triển dài so với cấp tính, kéo dài từ vài ngày tới vài tuần, tỷ lệ chết cao, triệu chứng bệnh tích rõ, dễ chẩn đoán + Thể mãn tính: Bệnh kéo dài hàng tháng có hàng năm, triệu chứng thường không thấy rõ không thấy biểu hiện, tỷ lệ chết thấp, khó chẩn đoán + Thể ẩn: Con vật triệu chứng bệnh phủ tạng có bệnh tích, vật mang mầm bệnh lâu mầm bệnh thường xuyện bên + Thể không điển hình: Ở thể triệu chứng bệnh tích khác với tr ệu chứng bệnh tích điển hình bệnh + Thể khỏe mang trùng: Con vật khỏe thường có mang mầm bệnh Các thể chuyển hóa từ thể sang thể khác tùy theo sức đề kháng thể Các thể cấp, cấp tính gây chết nhanh nhiều gia súc xét mặt dịch tể học không nguy hiểm thể ẩn, thể khỏe mang trùng thể khó nhận biết, khó chẩn đoán kịp thời xác nên có khả làm bệnh kéo dài 1.2 Sức đề kháng thể Mầm bệnh nguyên nhân chủ yếu gây bệnh truyền nhiễm lúc mầm bệnh xâm nhập thể có nên bệnh thể có khả chống lại tác hại mầm bệnh mức độ định, khả gọi sức đề kháng hay khả miễn dịch thể 1.2.1 Các yếu tố sức đề kháng thể Da, niêm mạc, dịch tuyến, gan, lách, lách, hạch lâm ba, tượng viêm, tượng thực bào (đại thực bào tiểu thực bào), kháng thể: kháng thể tự nhiên không đặc hiệu kháng thể đặc hiệu 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức đề kháng thể - Yếu tố bên trong: + Thể chất loại hình thần kinh: Thể chất tổng hợp đặc điểm hình thái, sinh lý thể định loại hình thần kinh làm cho vật có tính phản ứng với môi trường mạnh hay yếu + Tuổi Gia súc non: thể chưa phát triển đầy đủ, hệ thần kinh chưa hoàn thiện, chức bảo vệ thể chống nhiễm trùng chưa kiện toàn, gia súc non đễ mắc môt số bệnh mà gia súc trưởng thành không mắc (heo tiêu phân trắng, cúm vịt con, cầu trùng gà, gumboro ) Gia súc trưởng thành: hệ thần kinh tự vệ phát triển kiện toàn, tính phản ứng tăng cường, sức đề kháng cao Gia súc già: Mọi hoạt động kém, tình phản ứng sức đề kháng giảm súc Bệnh xảy không điển hình trầm trọng + Giống: tính cảm thụ giống giống đực đặc điểm cấu tạo giống cách sử dụng gia súc không hợp lý nguyên nhân làm cho chúng dễ mắc số bệnh truyền nhiễm viêm mủ tử cung, viêm vú sẩy thai truyền nhiễm - Các yếu tố bên + Dinh dưỡng: Gia súc không ăn đầy đủ, chất lượng thức ăn sức đề kháng thể giảm Trong thức ăn ta cần ý thành phần sau: Protid: yếu tố dinh dưỡng đặc biệt quan trọng Dự trữ protid hàng rào tự vệ thể chống nhiễm trùng globulin tiền thân kháng thể tổng hợp từ acid amin Cho gia súc ăn phần thức ăn phần thức ăn có lượng protein thấp làm cho cường độ tạo kháng thể giảm, tác dụng thực bào giảm, tác dụng diệt trùng thể Cho gia súc ăn thức ăn có nhiều protid làm tăng lượng vi khuẩn đường ruột, protid thừa đưởng ruột bị phân giải tạo nên acid uric, sulfuric… trạng thái acid hóa làm tính diệt trùng dịch thể, acid thừa liên kết với muối Ca, P làm xương hao mòn dẫn đến còi xương làm giảm sức đề kháng thể Vitamin: Thức ăn có đầy đủ vitamin làm tăng sức đề kháng thể chống nhiễm trùng - Vitamin A: có ý nghĩa quan trọng sức đề kháng thể Thiếu vitamin A thể chậm phát triển, gia súc mệt mõi, ăn, khả tự vệ niêm mạc giảm sút, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sinh dục - Vitamin B: Đóng vai trò quan trọng chuyển hóa tế bào trình oxy hóa thể Thiếu vitamin B làm rối loạn trao đổi chất, giảm nhu động tiêu hóa, ăn, hoạt động thực bào yếu - Vitamin C: Tham gia vào trình oxy hóa khử làm tăng khả làm việc thể, làm tế bào phục hồi nhanh chóng, tăng cường hoạt động thực bào, tăng khả sản xuất kháng thể tung hòa chất độc Thiếu vitamin C súc vật mệt mõi, ăn, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, lượng sữa giảm, mắc bệnh scorbut ( bò- niêm mạc nhợt nhạt, lợi sưng, chảy máu, lung lay rụng) - Vitamin D: đóng vai trò quan trọng trình trao đổi khoáng, điều chỉnh hấp thu Ca P để tạo xương Thiếu vitamin D gây rối loạn trao đổi khoáng làm súc vật bị còi xương - Muối khoáng: muối khoáng đóng vai trò quan trọng sức đề kháng thể Thiếu muối khoáng làm rối loạn trình khử độc, rối loạn trao đổi nước, phá hủy tác dụng bảo bệ áp suất thẩm thấu tế bào làm giảm sức đề kháng súc vật 1.2 Vệ sinh gia súc Điều kiện vệ sinh gia súc ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng thể Nhiều bệnh truyền nhiễm xảy tái phát nuôi dưỡng vệ sinh 1.2.4 Chuồng trại Chuồng trại ảnh hưởng gia súc thông qua nhiệt độ ẩm độ Nhiệt độ thấp cao gây ảnh hưởng xấu đến sức đề kháng thể gia súc Ẩm độ chuồng cao ảnh hưởng đến sức đề kháng thể Tác động ẩm độ liên quan mật thiết đến nhiệt độ - Nhiệt độ thấp, ẩm độ cao: ngăn cản tỏa nhiệt thể làm gia súc dễ bị cảm lạnh, dễ mắc số bệnh đường hô hấp - Nhiệt độ cao, ẩm độ cao: ngăn cản tỏa nhiệt thể làm gia súc dễ bị cảm nóng Ngoài độ thoáng, cường độ chiếu sáng có vai trò quan trọng sức đề kháng thể - Thoáng khí: chuồng không thông thoáng, chất độ thể gia súc thải trình hoạt động NH 3, H2S, CO2…gây độc cho gia súc làm giảm sức đề kháng - Ánh sáng: tác động ánh sáng vừa phải hoạt động bảo vệ da tăng cường, chống bệnh còi xương, ánh sáng mặt trời tiêu diệt số mầm bệnh chuồng Tuy nhiên ánh sáng mặt trời mạnh, nhiệt độ cao làm trở ngại sinh lý bình thường thể, sức đề kháng thể giảm sút 1.2.5 Thức ăn, nước uống: thức ăn, nước uống vệ sinh mang mầm bệnh độc tố làm gia súc bị trúng độc 1.2.6 Ký sinh trùng: loại ký sinh trùng yếu tố làm giảm sức đề kháng cũa thể ký chủ chúng lấy chất dinh dưỡng, tiết độc tố tác động gây tổn thương quan nội tạng tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập vào gây bệnh CHƯƠNG QUÁ TRÌNH SINH DỊCH 2.1 Khái niệm Quá trình sinh dịch trình bệnh truyền nhiễm lây liên tục từ súc vật bệnh sang súc vật khỏe Một vụ dịch muốn phát cần phải có yếu tố nguồn bệnh, nhân tố trung gian súc vật cảm thụ Nếu thiếu yếu tố thiếu liên hệ hai yếu tố trình sinh dịch phát sinh 2.2 Các khâu trình sinh dịch 2.2.1 Nguồn bệnh Theo định nghĩa Gramasepski, nguồn bệnh nơi mầm bệnh khu trú sinh sản thuận lợi từ điều kiện định mầm bệnh xâm nhập vào thể cách hay cách khác để gây bệnh Nguồn bệnh chia làm loại: - Con vật mắc bệnh: bao gồm gia súc, gia cầm, dã thú người mắc bệnh thể khác - Con vật mang trùng: bao gồm gia súc, gia cầm, dã thú người mang trùng là: + Gia súc, gia cầm sau mắc bệnh khỏi bệnh có miễn dịch khôn có mie64mn dịch có mang mầm bệnh (con vật lành bệnh mang trùng) + Gia súc, gia cầm chưa mắc bệnh mang mầm bệnh (con vật khỏe mang trùng) - Côn trùng coi nguồn bệnh chúng có khả truyền mầm bệnh từ hệ sang hệ khác 2.2.2 Nhân tố trung gian Bệnh truyền nhiễm gây trực tiếp từ vật mắc bệnh sang vật khỏe chúng tiếp xúc trực tiếp với cọ xát (ghẻ, viêm da, đậu…), giao phối (sẩy thai truyền nhiễm), liếm cắn ( bệnh dại) Nhưng có r6at1 nhiều bệnh truyền nhiễm lây qua nhân tố trung gian truyền bệnh không khí, thức ăn, nước uống, đất… Nhân tố trung gian khâu thứ trình sinh dịch có vai trò chuyển mầm bệnh từ nguồn bệnh tới súc vật cảm thụ Có nhiều nhân tố trung gian truyền bệnh: - Thức ăn, nước uống: nhân tố trung gian phổ biến đa số bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa qua thức ăn nước uống Thức ăn, nước uống bị ô nhiễm chất tiết vật mắc bệnh, đất ô nhiễm, dụng cụ chứa thức ăn chế biến thức ăn ô nhiễm, gia súc, gia cầm khác, côn trùng, chim hoang… - Đất: đất đóng vai trò quan trọng việc lây lan bệnh Có vùng đất đặc biệt thường xuyên chứa mầm bệnh Đất bị ô nhiễm chất tiết bệnh, chất thải cống rãnh, nhà máy chế biến thú sản, lò sát sinh, chôn sát súc vật Từ đất mầm bệnh qua thức ăn, nước uống hay vết thương vào thể Có loại vi khuẩn sinh sản (vi khuẩn đóng dấu) nha bào vi khuẩn tồn lâu đất ( nha bào uốn ván, nha bào ung khí thán) Các loại vi khuẩn tồn lâu dài đất gây bệnh gọi bệnh thổ nhưỡng - Không khí: yếu tố truyền bệnh đường hô hấp Mầm bệnh dính vào bụi giọt nước đưa xa, mức độ tác hại bụi giọt nước tùy thuộc vài độ lớn, số lượng mầm bệnh có chứa tùy thuộc vào nhiệt độ, ẩm độ chuyển động không khí - Côn trùng: ruồi, muỗi, rận, ve, bọ chét… truyền mầm bệnh theo phương thức: + Phương thức sinh học: mầm bệnh tồn tại, sinh sản sinh vật mang trùng (VD: ve chứa nguyên trùng anaplasma, babesia…muỗi chứa nguyên trùng sốt rét) Trong trường hợp côn trùng sinh vật môi giới mà coi nguồn bệnh + Phương thức học: Côn trùng mang mầm bệnh chân, thân, vòi hút ống tiêu hóa (VD: Ruồi nhà làm lây bệnh lao, dịch tả heo, lở mồm long móng…) - Các loại động vật khác: chó, mèo, loài gậm nhấm, dã thú, chim… Mầm bệnh dính vào chân, đầu, thân loài gia súc truyền Dã thú nguồn tồn trữ dịch bệnh - Người: đặc biệt người trực tiếp với gia súc công nhân, cán thú y Mầm bệnh dính vào quần áo, chân tay, giầy dép… - Dụng cụ chăn nuôi: Tất đồ vật, dụng cụ dùng chăn nuôi tiếp xúc với gia súc truyền mầm bệnh - Sản phẩm gia súc: thịt, sữa, da, xương, lông, sừng, móng - Sản phẩm nông nghiệp: cỏ rơm, khoai, hạt giống 2.2.3 Súc vật cảm thụ Đây khâu thể thiếu trình sinh dịch Sức cảm thụ vật bệnh điều kiện bắt buộc để dịch phát sinh phát triển Sức cảm thụ động vật bệnh phụ thuộc vào sức đề kháng Do việt làm tính cảm thụ gia súc việc làm tăng sức đề kháng không đặc hiệu ( nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh ) sức đề kháng đặc hiệu (tiêm phòng) biện pháp chủ động tích cực nhằm xóa bỏ khâu thứ trình sinh dịch, làm dịch bênh không phát sinh 2.3 Cơ chế phương thức truyền bệnh 1.3.1 Cơ chế truyền bệnh Mầm bệnh lây lan từ vật bệnh sang vật khỏe theo quy luật định quy luật hay chế truyền bệnh, bao gồm: - Nơi khu trú mầm bệnh: nơi mầm bệnh gặp điều kiện thuận lợi để sinh sản từ nơi đảm bảo cho mầm bệnh thể Nơi khu trú có tính chất chuyên biệt với loại mầm bệnh VD: Nơi khu trú bệnh lao phổi, bệnh dại tuyến nước bọt - Nơi khu trú mầm bệnh ảnh hưởng cách mầm bệnh khỏi thể + Nơi khu trú phổi, mầm bệnh theo nước mủi, đờm + Nơi khu trú máu, mầm bệnh theo côn trùng hút máu - Cách mầm bệnh định nơi tồn mầm bệnh ngoại cảnh + Mầm bệnh qua nước bọt, nước mũi tồn không khí + Mầm bệnh qua phân tồn đất, nước, cỏ - Nơi tồn mầm bệnh nơi khu trú mầm bệnh định phương thức xâm nhập mầm bệnh vào thể VD: mầm bệnh đất, nước, nơi khu trú ruột, mầm bệnh xâm nhập vào thể qua đường qua đường tiêu hóa 1.3.2 Phương thức truyền bệnh Có phương thức: - Phương thức truyền bệnh trực tiếp: bệnh truyền thẳng từ vật bệnh sang vật khỏe không cần nhân tố trung gian Vd: bệnh xảy thai truyển nhiễm, bệnh dại Trong phương thức truyền bệnh thường mầm bệnh có sức đề kháng yếu - Phương thức truyền bệnh gián tiếp: phương thức mầm bệnh phải thông qua nhân tố trung gian truyền bệnh Vd: bệnh dịch tả (qua thức ăn, nước uống) Có bệnh bắt buột phải lây qua phương thức Vd: bệnh ký sinh trùng đường máu Căn vào thể truyền bệnh chia thành phương thức truyền bệnh chính: + truyền theo đường tiêu hóa: phân – miệng + Truyền theo đường hô hấp: không khí- mũi + Truyền theo đường máu: máu- côn trùng hút máu – máu + Truyền qua da niêm mạc 10 Dựa vào phương thức truyền bệnh, người ta phân loại bệnh truyền nhiễm theo nhóm định để có biện pháp phòng trừ thích hợp 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh dịch: 2.4.1 Các yếu tố tự nhiên: Ảnh hưởng có lợi lợi đến khâu trình dịch sau: - Ảnh hưởng đến nguồn bệnh + Nguồn bệnh gia súc, gia cầm Điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng đến thức ăn, phương thức chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến sức đề kháng làm tăng giảm nguồn bệnh + Nguồn bệnh dã thú, côn trùng: yếu tố thiên nhiên định vùng cư trú, phát triển loài, số lượng hoạt động chúng + Ngoài nhân tố thiên nhiên ảnh hưởng đến mầm bệnh thông qua nguồn bệnh (ảnh hưởng đến độc lực mầm bệnh), mầm bệnh ở thiên nhiên nhân tố tự nhiên làm tăng giảm số lượng mầm bệnh, làm chúng phân tán rộng hay hẹp 2.4.2 Ảnh hưởng đến nhân tố trung gian - Đối với nhân tố trung gian sinh vật: yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến thời gian tồn mức độ phân tán mầm bệnh - Đối với nhân tố trung gian sinh vật: yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng đến sinh sản phát triển loài, số lượng hoạt động chúng, làm tăng giảm vai trò truyền bệnh chúng (chim, gậm nhấm, dã thú, côn trùng, động vật khác…) 2.4.3 Ảnh hưởng đến gia súc cảm thụ Các yếu tố thiên nhiên ( khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ…) tác động làm tăng giảm sức đề kháng thể gia súc làm sức cảm thụ bệnh đàn thay đổi 2.4.4 Các nhân tố xã hội Bệnh truyền nhiễm tượng sinh vật, dịch bệnh lại xảy xã hội định chịu ảnh hưởng yếu tố xã hội bao gồm điều kiện ăn ở, đời sống vật chất, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, tập quán xã hội, hoạt động kinh tế… điều ảnh hưởng đến dịch bệnh gia súc 2.5 Hình thức tính chất dịch 2.5.1 Hình thức dịch - Dịch lẻ tẻ: số vật phát bệnh phát bệnh lẻ tẻ thời gian dài.vd: bệnh tụ huyết trùng, bệnh uốn ván - Dịch địa phương: dịch phát giới hạn địa phương, vùng, không lan rộng, vd: bệnh nhiệt thán - Dịch: bệnh phát lan rộng phạm vi huyện, tỉnh thời gian ngắn.Vd: bệnh dịch tả lợn 11 - Dịch lớn: bệnh phát át, lan tràn nhanh rộng, thời gian ngắn lan hàng tỉnh, có nước nhiều nước vd: bệnh dịch tả trâu bò, bệnh lỡ mồm long móng 2.5.2 Tính chất dịch - Tính chất mùa:mùa ảnh hưởng đến phát triển cò, ảnh hưởng đến số lượng chất lượng thức ăn gia súc, ảnh hưởng đến nhân tố trung gian truyền bệnh sinh vật, ảnh hưởng đến sức đề kháng thể gia súc, ảnh hưởng đến tồn mầm bệnh thể ngoại cảnh, làm dịch bệnh có tính chất mùa Vd: mùa mưa thường thấy bệnh nhiệt thán, giao mùa từ sang nưa, thường gặp bệnh tụ huyết trùng + Mùa mưa: thời tiết ấm áp, nưa nhiều thuận lợi cho trồng rau cỏ phát triển mùa mưa mùa thuận lợi cho số mầm bệnh phát triển, Vd: vi khuẩn tụ huyết trùng phát triển mạnh điều kiện ẩm ướt, nha bào nhiệt thán mưa nước ngập đưa từ lòng đất lên mặt đất, mùa mưa thường gặp bệnh tụ huyết trùng, nhiệt thán, heo tiêu phân trắng… + Mùa khô:cây cỏ cằn cỏi, gia súc thiếu thức ăn, số mầm bệnh giữ dộc lực thiên nhiên, mùa mưa nhiều loại bệnh virus nhu dịch tả trâu bò, dịch tả heo, newcastle… - Tính chất vùng: số bệnh truyền nhiễm xảy có tính chất vùng thời tiết, đất đai, cỏ… ảnh hưởng đến sức đề kháng thể gia súc, , ảnh hưởng đến phát triển nhân tố trung gian truyền bệnh + Vùng núi: khí hậu thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn, thuận lợi cho phát triển côn trùng (ruổi trâu, ruồi vàng, ve, bọ chét…) nhiều bệnh ký sinh trùng đường máu xảy + Vùng trung du: thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn, vùng thường xảy bệnh ký sinh trùng đường máu + Vùng đồng bằng: có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi tiểu gia súc, thường xảy bệnh dịch tả heo, newcastle, tự huyết trùng trâu bò, tụ huyết trùng heo, đóng dấu heo - Tính chất chu kỳ: Một số bệnh dịch gia súc xuất theo chu kỳ định người chưa tác động đến VD: bệnh dịch tả trâu bò 3-5 năm, bệnh dịch tả heo 2-3 năm - Sở dĩ bệnh có tính chât chu kỳ la biến đổi tính cảm thụ gia súc có tính chất chu kỳ Sau trân dịch, số gia súc lại miễn dịch, tính cảm thụ đàn bệnh giảm đến mức thấp Sau đó, sinh sản thêm, nhập thêm gia súc chưa miễn dịch, gia súc lành bệnh trước hết miễn dịch Tính cảm thụ đàn tăng tăng lên, gặp điều kiện thuận lợi dịch phát Tính chất chu kỳ biểu rõ rêt dịch bệnh giả thú 12 CHƯƠNG PHÒNG CHÓNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 3.1 Nguyên lý Bệnh truyền nhiễm xẩy khâu trình sinh dịch: nguồn bệnh, nhân tố trung gian truyền bệnh súc vật cảm thụ, có liên hệ khâu đó, thiếu khâu thiếu liên hệ khâu dịch bệnh không xảy 3.2 Các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm Các biện pháp phòng bệnh nhằm mục đích phòng dịch xuất Cần thực biện pháp hợp tác động đến nhiều khâu, nhiều mặt trình sinh dịch 3.2.1 Biện pháp nguồn bệnh Phát gia súc mang trùng Cách ly triệt để vật phát có mang trùng Giết điều trị dự phòng gia súc có mang trùng Đối với vật mang trùng dã thú hay côn trùng phải dùng biện pháp tiêu diệt ngăn ngừa chúng tiếp xúc với gia súc, gia cầm 3.2.2 Biện pháp nhân tố trung gian Xóa bỏ nhân tố trung gian, chủ yếu biện pháp vệ sinh thức ăn, nước uống, chuồng trại, thân thể gia súc, tiêu độc, tiêu diệt côn trùng chuột - Tiêu độc: Nhằm mục đích tiêu diệt mầm bệnh nhân tố trung gian + Các cách tiêu độc Tiêu độc giới: làm giảm số lượng mầm bệnh làm giảm chất thích hợp cho tồn mầm bệnh làm tăng hiệu lực tác dụng phương pháp khác, thường thực trước sau biện pháp tiêu độc khác Tiêu độc vật lý: Có nhiều phương pháp dùng ánh sang mặt trời, nhiệt độ cao (lửa, nước đun sôi, nước, tia tử ngoại…) Tiêu độc hóa học: phương pháp dùng rộng rãi thú y Các hóa chất dùng để tiêu độc phải đảm bảo yêu cầu sau: Có khả tiêu diệt nhiều loại mầm bệnh Ít độc người gia súc Dễ hòa tan nước Không làm hỏng dụng cụ Dễ sử dụng, rẽ tiền Các hóa chât thường dùng dạng: Dạng dung dịch: dạng dùng phổ biến dùng lau chùi, ngâm rửa, phun tắm Dạng khí: dùng xông chuồng, tủ ấp trứng, phòng thí nghiệm 13 Dạng bột: dùng để rắc chuồng, lối đi, sân chơi, tác dụng hai dạng + Phương pháp tiêu độc: Tiêu độc chuồng trại: Phải tiêu độc giới trước tiêu độc hóa học Hóa chất thường dùng sữa vôi 10-20%, clorur vôi 5020%, formol 2-5%, sud 4-5% Có thể dùng nước sôi dội, chèm lửa, rắc quét vôi để tiêu độc Tiêu độc phương tiên vận chuyển: dùng nước rửa sau rửa lại thuốc sát trùng, sau 2-3 dội lại nước nóng Tiêu độc phân: Đốt: trường hợp phân bị nhiễm mầm bệnh có sức đề kháng cao Dùng hóa chất: it2 dùng bất tiên, tốn kém, không đạt mục đích tiêu độc, gây trở ngại cho việc dùng phân bón Dùng clorur vôi 20%, sữa vôi 20% Dùng nhệt sinh vật: phương pháp tiên lợi dùng để tiêu độc phân gia súc mắc bệnh truyền nhiễm vi khuẩn nha bào gây nên Tiêu độc nước: clor, clorur vôi Tiêu độc đất: không chăn thả thời gian Dùng hóa chất: sữa vôi 20%, vôi bột, sud 5% Tiêu độc lò ấp: lau KOH 1% Trước ấp trứng phải tiêu độc formol Tiêu độc dụng cụ chăn nuôi: Dụng cụ rẽ tiền: đốt Dụng cụ kim khí: hơ lửa Dụng cụ vải: đun sôi 30-90 phút Có thể dùng dung dịch hóa chất để ngâm, rửa dụng cụ - Tiêu diệt côn trùng chuột: Nguyên tắc chung công tác tiêu diệt côn trùng chuột là: + Dựa vào đặc điểm sinh lý chúng để tìm cách hạn chế sinh sản tiêu diệt chúng giai đoạn sinh trưởng + Có biện pháp thích hợp loại côn trùng + Cần sử dụng lực lượng đông đảo quần chúng tham gia, có kế hoạch cụ thể 3.2.3 Biện pháp gia súc cảm thụ Vệ sinh phòng bệnh cải tiến kỹ thuật chăn nuôi nhằm làm tăng sức đề kháng không đặc hiệu Tiêm phòng nhằm làm tăng sức đề kháng đặc hiệu gia súc Đây biện pháp phòng bệnh tích cực làm cho thể tự sản sinh hay tiếp nhận chất kháng trùng Thuốc tiêm phòng vaccine kháng huyết 3.3 Biện pháp chống bệnh truyền nhiễm 3.3.1 Đối với nguồn bệnh - Đối với vật mắc bệnh: phải phát sớm, khai báo nhanh, cách ly kịp thời điều trị triệt để 14 - Đối với nghi lây: điều tra phát tiếp xúc trực tiếp với ốm nuôi chung, chăn dắt chung tiếp xúc với sinh vật môi giới ngoại cảnh chứa bệnh Những súc vật phải cách ly thời gian nung bệnh dài Phải khám nghiệm lâm sàng, tiêm thuốc khẩn cấp điều trị dự phòng tiến hành tiêu độc 3.3.2 Đối với nhân tố trung gian Tiêu độc, tiêu diệt côn trùng chuột biện pháp ngăn cản nhân tố trung gian lan rộng 3.3.3 Biện pháp gia súc cảm thụ Phân loại gia súc khỏe, gia súc nghi lây gia súc bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp Cấm vận chuyển, mổ thịt bán chạy gia súc Những gia súc bệnh loại thải hay cách ly để điều trị Những gia súc nghi lây phải cách ly để theo dõi điều trị dự phòng Tiêm phòng chóng dịch gia súc khỏe ổ dịch vùng lân cận Đối với nghi lây ổ dịch tiêm kháng huyết lúc với vaccine để tạo miễn dịch nhanh chóng phải tiêm hai nơi khác ứng dụng vaccine chết Đối với gia súc khác loài cảm thụ với bệnh cần tiêm vaccine 15 [...]... dịch bệnh của giả thú 12 CHƯƠNG 3 PHÒNG CHÓNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 3.1 Nguyên lý Bệnh truyền nhiễm xẩy ra được là do 3 khâu của quá trình sinh dịch: nguồn bệnh, nhân tố trung gian truyền bệnh và súc vật cảm thụ, và có sự liên hệ giữa 3 khâu đó, thiếu một trong 3 khâu hoặc thiếu sự liên hệ giữa 2 trong 3 khâu thì dịch bệnh không xảy ra được 3.2 Các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm Các biện pháp phòng bệnh. .. thức của dịch - Dịch lẻ tẻ: số con vật phát bệnh phát bệnh lẻ tẻ trong một thời gian dài.vd: bệnh tụ huyết trùng, bệnh uốn ván - Dịch địa phương: dịch phát ra giới hạn trong một địa phương, một vùng, không lan rộng, vd: bệnh nhiệt thán - Dịch: bệnh phát ra và lan rộng trong phạm vi một huyện, tỉnh trong thời gian ngắn.Vd: bệnh dịch tả lợn 11 - Dịch lớn: bệnh phát ra ồ át, lan tràn rất nhanh và rất...Dựa vào phương thức truyền bệnh, người ta phân loại bệnh truyền nhiễm theo các nhóm nhất định để có biện pháp phòng trừ thích hợp 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh dịch: 2.4.1 Các yếu tố tự nhiên: Ảnh hưởng có lợi hoặc không có lợi đến các khâu trong quá trình dịch như sau: - Ảnh hưởng đến nguồn bệnh + Nguồn bệnh là gia súc, gia cầm Điều kiện thiên nhiên ảnh... cỏi, gia súc thiếu thức ăn, một số mầm bệnh giữ được dộc lực ngoài thiên nhiên, mùa mưa là nhiều loại bệnh do virus nhu dịch tả trâu bò, dịch tả heo, newcastle… - Tính chất vùng: một số bệnh truyền nhiễm xảy ra có tính chất vùng là do thời tiết, đất đai, cây cỏ… ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể gia súc, , ảnh hưởng đến sự phát triển của nhân tố trung gian truyền bệnh + Vùng núi: khí hậu thuận lợi... làm tăng hoặc giảm nguồn bệnh + Nguồn bệnh dã thú, côn trùng: yếu tố thiên nhiên quyết định vùng cư trú, sự phát triển về loài, về số lượng và sự hoạt động của chúng + Ngoài ra nhân tố thiên nhiên còn ảnh hưởng đến mầm bệnh thông qua nguồn bệnh (ảnh hưởng đến độc lực của mầm bệnh) , mầm bệnh ở ngoài ở ngoài thiên nhiên thì các nhân tố tự nhiên làm tăng hoặc giảm số lượng mầm bệnh, làm chúng phân tán... sinh phòng bệnh và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi nhằm làm tăng sức đề kháng không đặc hiệu Tiêm phòng nhằm làm tăng sức đề kháng đặc hiệu của gia súc Đây là biện pháp phòng bệnh và tích cực vì làm cho cơ thể tự sản sinh hay tiếp nhận những chất kháng trùng Thuốc tiêm phòng là vaccine hoặc kháng huyết thanh 3.3 Biện pháp chống bệnh truyền nhiễm 3.3.1 Đối với nguồn bệnh - Đối với con vật mắc bệnh: phải... hoặc nhiều nước vd: bệnh dịch tả trâu bò, bệnh lỡ mồm long móng 2.5.2 Tính chất của dịch - Tính chất mùa:mùa ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cò, ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng thức ăn gia súc, ảnh hưởng đến nhân tố trung gian truyền bệnh là sinh vật, ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể gia súc, ảnh hưởng đến sự tồn tại của mầm bệnh trong cơ thể và ngoại cảnh, làm dịch bệnh có tính chất mùa... cơ thể gia súc làm sức cảm thụ đối với bệnh của đàn thay đổi 2.4.4 Các nhân tố xã hội Bệnh truyền nhiễm là một hiện tượng sinh vật, nhưng dịch bệnh lại xảy ra trong một xã hội nhất định và chịu ảnh hưởng của các yếu tố xã hội bao gồm điều kiện ăn ở, đời sống vật chất, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, tập quán xã hội, hoạt động kinh tế… điều ảnh hưởng đến dịch bệnh của gia súc 2.5 Hình thức và tính... dội lại bằng nước nóng Tiêu độc phân: Đốt: trong trường hợp phân bị nhiễm mầm bệnh có sức đề kháng cao Dùng hóa chất: it2 dùng vì bất tiên, tốn kém, không đạt mục đích tiêu độc, gây trở ngại cho việc dùng phân bón Dùng clorur vôi 20%, sữa vôi 20% Dùng nhệt sinh vật: là phương pháp tiên lợi dùng để tiêu độc phân gia súc mắc bệnh truyền nhiễm do các vi khuẩn không có nha bào gây nên Tiêu độc nước: clor,... người chưa tác động đến VD: bệnh dịch tả trâu bò 3-5 năm, bệnh dịch tả heo 2-3 năm - Sở dĩ bệnh có tính chât chu kỳ la do sự biến đổi tính cảm thụ của gia súc có tính chất chu kỳ Sau một trân dịch, số gia súc còn lại được miễn dịch, tính cảm thụ của cả đàn đối với bệnh giảm đến mức thấp nhất Sau đó, do sinh sản thêm, nhập thêm những gia súc chưa được miễn dịch, gia súc lành bệnh trước kia đã hết miễn ... nhập + Bội nhiễm: loại mầm bệnh xâm nhập vào thể bị nhiễm bệnh + Tái nhiễm: thể khỏi bệnh sau lại mắc bệnh + Tái phát: bệnh xuất lần thứ nhiễm trùng lần thứ + Nhiễm trùng huyết: mầm bệnh sinh... triển bệnh truyền nhiễm: Bệnh truyền nhiễm tiến triển qua giai đoạn: + Thời kỳ nung bệnh: thời gian tính từ mầm bệnh xâm nhập vào thể vật có biểu triệu chứng bệnh Thời kỳ nung bệnh loại bệnh khác... bệnh Có phương thức: - Phương thức truyền bệnh trực tiếp: bệnh truyền thẳng từ vật bệnh sang vật khỏe không cần nhân tố trung gian Vd: bệnh xảy thai truyển nhiễm, bệnh dại Trong phương thức truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẠI CƯƠNG, BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẠI CƯƠNG, BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẠI CƯƠNG