đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức chuyên môn hưởng ứng năm trật tự văn minh đô thị gắn với chăm sóc giáo dục trẻ em tại trường mầm non

24 379 0
đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức chuyên môn hưởng ứng năm trật tự văn minh đô thị gắn với chăm sóc giáo dục trẻ em tại trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀHà Nội là thủ đô của cả nước; là đầu não chính trị hành chính Quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là đầu mối giao thương bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường sông tỏa đi các vùng khác trong cả nước và đi quốc tế. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh là đòi hỏi cấp bách từ thực tế, để Thủ đô thêm sáng, xanh, sạch, đẹp không chỉ về diện mạo bên ngoài, mà cốt yếu là phải tạo ra sự chuyển biến thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng người dân Thủ đô.Trường mầm non B Liên Ninh nằm trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì là huyện Trung tâm của Thành phố Hà Nội, có tốc độ đô thị hóa nhanh, ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc thực hiện trật tự, văn minh đô thị còn hạn chế, do đó việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em và phụ huynh về pháp luật, truyền thống đạo đức, truyền thống và văn hoá Người Hà Nội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giáo dục trật tự an toàn giao thông càng có ý nghĩa quan trọng.Thực hiện Chỉ thị số 01CTUBND ngày 02012014 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”; Kế hoạch số 4150KH – SGDĐT ngày 1422014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01CTUBND về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”; Kế hoạch số 55KH – PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với mục đích hưởng ứng “ Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” gắn với công tác chăm sóc và giáo dục trẻ nhằm xây dựng các nhà trường và các cơ sở giáo dục có khung cảnh đẹp, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng, an toàn tại các nhà trường, thân thiện với trẻ. Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em và phụ huynh thấy rõ tầm quan trọng trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Trong đó, chú trọng hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trung thực, lành mạnh cho trẻ trong các nhà trường. Nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, văn hóa học đường, nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn thương tích và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Được phân công là Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường, khi triển khai về tổ chức thực hiện Chỉ thị, tôi nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Làm thế nào để giáo viên, phụ huynh, học sinh tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị một cách sâu rộng, toàn diện không chỉ trong nhà trường mà còn tại mỗi gia đình nơi có trẻ sinh hoạt. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ em tại Trường mầm non B xã Liên Ninh” làm sáng kiến kinh nghiệm của mình.

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Hà Nội thủ đô nước; đầu não trị - hành Quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế; đầu mối giao thương đường bộ, đường sắt, đường hàng không đường sông tỏa vùng khác nước quốc tế Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Hà Nội lịch, văn minh đòi hỏi cấp bách từ thực tế, để Thủ đô thêm sáng, xanh, sạch, đẹp không diện mạo bên ngoài, mà cốt yếu phải tạo chuyển biến thực chất ý thức, trách nhiệm người dân Thủ đô Trường mầm non B Liên Ninh nằm địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì huyện Trung tâm Thành phố Hà Nội, có tốc độ đô thị hóa nhanh, ý thức phận nhân dân việc thực trật tự, văn minh đô thị hạn chế, việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em phụ huynh pháp luật, truyền thống đạo đức, truyền thống văn hoá Người Hà Nội, kỹ giao tiếp, ứng xử, giáo dục trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng Thực Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội việc thực “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”; Kế hoạch số 4150/KH – SGD&ĐT ngày 14/2/2014 Sở Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức thực Chỉ thị số 01/CT-UBND “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”; Kế hoạch số 55/KH – PGD&ĐT Phòng Giáo dục Đào tạo huyện với mục đích hưởng ứng “ Năm trật tự văn minh đô thị 2014” gắn với công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm xây dựng nhà trường sở giáo dục có khung cảnh đẹp, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng, an toàn nhà trường, thân thiện với trẻ Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em phụ huynh thấy rõ tầm quan trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ sống Trong đó, trọng hiệu công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trung thực, lành mạnh cho trẻ nhà trường Nâng cao ý thức tự giác, thực nếp sống văn minh lịch, văn hóa học đường, nét đẹp văn hóa tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn thương tích giữ gìn trật tự an toàn xã hội Được phân công Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường, triển khai tổ chức thực Chỉ thị, nhận thấy tầm quan trọng ý nghĩa to lớn việc hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ Làm để giáo viên, phụ huynh, học sinh tích cực tham gia hoạt động xây dựng thực nếp sống văn minh đô thị cách sâu rộng, toàn diện không nhà trường mà gia đình nơi có trẻ sinh hoạt Chính vậy, chọn đề tài “Một số biện pháp đạo tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ em Trường mầm non B xã Liên Ninh” làm sáng kiến kinh nghiệm -1- PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận: - Văn minh đô thị toàn hoạt động tinh thần vật chất trung tâm lớn nhiều mặt vùng hay quốc gia, khía cạnh khác nói đến văn minh đô thị nói đến chuẩn mực văn hóa – giá trị xác định để trở thành tiêu chí phấn đấu định hướng lâu dài - Nội dung giáo dục trật tự văn minh đô thị trường mầm non: + Lòng yêu nước, tự hào dân tộc; chủ quyền biển đảo; + Giá trị truyền thống văn hoá Người Hà Nội; + Kỹ giao tiếp, ứng xử văn hoá giao thông; + Ý thức thực pháp luật; tham gia có hiệu hoạt động: Bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Tích hợp có hiệu môn học hoạt động lên lớp nội dung giáo dục pháp luật biển đảo, môi trường, giao thông, trọng kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với vận động, phong trào thi đua hoạt động kỷ niệm lớn năm (60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 60 năm giải phóng Thủ đô; 60 năm thành lập ngành GD&ĐT ) Tập trung giáo dục kỹ sống, kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu, kỹ giao tiếp gia đình, nhà trường nơi công cộng Chú trọng, nâng cao giáo dục văn hoá giao tiếp, ứng xử với người xung quanh, với thiên nhiên, môi trường, hành vi biết chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thực văn hoá giao thông, nói lời cám ơn, xin lỗi, biết thông cảm sẻ chia… cần giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo nội quy nhà trường để khen, chê rõ ràng đạt hiệu giáo dục cao Phối hợp với Hội khuyến học, Ban đại diện phụ huynh thiết lập mối quan hệ chặt chẽ yếu tố gia đình – nhà trường – xã hội Từ giáo dục trẻ ý thức xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hoá, tạo môi trường giáo dục tốt cho trẻ - Mục tiêu giáo dục trật tự văn minh đô thị trường mầm non: + Nhằm xây dựng nhà trường sở giáo dục có khung cảnh đẹp, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp thông thoáng an toàn nhà trường, thân thiện với học sinh + Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh học sinh thấy rõ tầm quan trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ sống Trong đó, trọng hiệu công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống trung thực, lành mạnh cho học sinh nhà trường + Nâng cao ý thức tự giác, thực nếp sống văn minh lịch, văn hóa học đường, nét đẹp văn hóa tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn thương tích giữ gìn trật tự an toàn xã hội - Về phương pháp giáo dục: -2- + Tổ chức truyền thông, tọa đàm, giao lưu, hội thảo, chuyên đề hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt đầu tuần ; + Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng nhà trường: Đài phát thanh, tập san, bảng tin…; + Tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, cờ phướn, hiệu…) + Tích hợp có hiệu môn học hoạt động lên lớp nội dung giáo dục trật tự văn minh đô thị II Cơ sở thực tiễn: Đặc điểm tình hình chung: Trường mầm non B Liên Ninh nằm phía Nam huyện Thanh Trì, tiếp giáp với huyện Thường Tín, có tốc độ đô thị hóa nhanh Địa bàn phân tuyến tuyển sinh gồm thôn cụm dân cư Nhân dân chủ yếu sống nghề nông, công nhân buôn bán nhỏ Là nơi nhiều dân nơi đến ngụ cư thuê nhà nên số trẻ không ổn định Nhà trường có diện tích khu 8.666 m2 với 15 lớp học xây dựng đạt chuẩn quốc gia có 660 học sinh Trường có hai khu cách xa 3km: - Khu Nhị Châu có lớp: 01 lớp nhà trẻ; 01 lớp MG bé; 01 lớp MG nhỡ; 01 lớp MG lớn Tổng số học sinh khu Nhị Châu : 120 trẻ - Khu Phương Nhị có 11 lớp: 02 lớp nhà trẻ; 03 lớp MG bé; 03 lớp MG nhỡ; 03 lớp MG lớn Tổng học sinh khu Phương Nhị là: 540 trẻ * Số cán bộ, giáo viên, nhân viên trường : 75 đồng chí : + Biến chế: 38 đồng chí (Chiếm 50,6%) + Hợp đồng huyện 32 đồng chí (Chiếm 42,6%) + Hợp đồng trường đồng chí (Chiếm 6,8%) - Tổng số giáo viên toàn trường 50/ 75 ( Chiếm 66,7 %) - 100% giáo viên có trình độ chuẩn: Trong chuẩn 15/50 chiếm 30% - Có 30 cô giáo theo học đại học sư phạm để nâng cao trình độ chuẩn Thuận lợi: - Được quan tâm lãnh đạo, đạo sâu sát UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã Liên Ninh đạo chuyên môn nghiệp vụ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện; - Năm 2014 xã Liên Ninh hoàn thành “xây dựng nông thôn mới” việc thuận lợi cho công tác tuyên truyền thực “Năm trật tự văn minh đô thị” phụ huynh nhà trường - Trường xây dựng khang trang, thoáng mát với 15 phòng học đầy đủ phòng chức năng; sở vật chất phục vụ cho chương trình giáo dục trẻ đầy đủ, đại: Máy vi tính, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa, đàn… -3- - Đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn chuẩn chuẩn cao, khả tiếp cận với định hướng đổi giáo viên tốt, 100% cán quản lý 98% giáo viên, nhân viên biết ứng dụng công nghệ thông tin soạn giảng dạy - Một số giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi thành phố, cấp huyện cô giáo: Trần Thị Thái Hà, Phùng Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hảo, Hoàng Thị Thu Hà Luôn chịu khó tìm tòi hình thức lên lớp sáng tạo hiệu Khó khăn: - Nhà trường có khu cách xa nên khó khăn cho việc đạo, tập huấn, kiến tập chuyên môn - Xã Liên Ninh xã nằm xa trung tâm huyện Thanh Trì, nhân dân chủ yếu sống nghề nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân hạn chế - Đội ngũ giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm tuyên truyền phong trào; lồng ghép chủ đề để tuyên truyền, giáo dục học sinh - Học sinh độ tuổi mẫu giáo nên việc lựa chọn nội dung, hình thức giáo dục trật tự văn minh đô thị để đưa vào môn học khó khăn III Các biện pháp: Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị ” gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Kế hoạch chương trình hành động tổng quát, lên kế hoạch triển khai phân bổ nguồn lực quan trọng để đạt mục tiêu toàn diện lâu dài nhà trường nói chung tổ chuyên môn nói riêng Nhận thức tầm quan trọng đó, triển khai Chỉ thị thành phố, kế hoạch Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì Bám sát vào Chỉ thị kế hoạch hướng dẫn Phòng Giáo dục huyện kế hoạch nhà trường, dựa tình tình thực tế tổ chuyên môn học sinh Tôi xây dựng kế hoạch thực tổ chuyên môn nhằm định hướng, hướng dẫn giáo viên thực cách cụ thể để việc hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị ” gắn với việc chăm sóc giáo dục trẻ cách hiệu -4- KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÁC TỔ CHUYÊN MÔN HƯỞNG ỨNG “NĂM TRẬT TỰ VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ” GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian thực Người thực Nội dung công việc Biện pháp thực - Chỉ đạo khối chuyên môn trang trí môi trường sáng, xanh, đẹp lớp học - Đưa yêu cầu cụ thể việc xây dựng môi trường lớp học sáng, xanh đẹp Yêu cầu giáo viên lựa chọn nguyên vật liêu trang trí gần gũi với thiên nhiên, mầu sắc phù hợp… - Chỉ đạo tổ trưởng tổ chuyên môn giáo viên khối xây dựng phiên chế chương trình theo khung chương trình giáo dục mầm non đồng thời lựa chọn nội dung giáo dục tích hợp “ trật tự văn minh đô thị” phù hợp với lứa tuổi trẻ - Thống giáo viên dự kiến theo khối chủ đề thực năm học 2013 - 2014 Trên cở sở chọn lọc, nội dung giáo dục phù hợp gắn với nội dung “Năm trật tự văn minh đô thị” cho nội dung phù hợp với chủ đề Tháng - Chỉ đạo giáo viên khảo năm 2013 sát, đăng ký đồ dùng thiết yếu để tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.VD: dụng cụ chăm sóc làm vườn, ủng…… - Đưa mẫu đăng ký: Tên đồ dùng, số lượng, kích thước, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho nội dung giáo dục gì, chủ đề nào? - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn giáo viên khối lớp - Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng phần nhận thức, kiến thức, cho giáo viên tranh thủ ngày buổi chiều từ 3h30’ chia giáo viên làm ngày - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn + giáo viên Tháng năm 2013 - Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ cho giáo viên việc tuyên truyền giáo dục trẻ gắn với “Năm -5- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;tổ trưởng chuyên môn khối giáo viên các khối trật tự văn minh đô thị” để tham gia tập huấn đầy đủ - Chỉ đạo khối mẫu giáo bé kiến tập hoạt động giáo - Bồi dưỡng kỹ dục gắn với giáo dục “giao cách cho giáo viên tiếp văn minh” cô thực kiến tập trẻ, trẻ lớp, khối lớp hoạt động chăm theo chủ đề “ Trường mầm sóc giáo dục trẻ Trên non thân yêu bé” thực tế rút kinh nghiệm nâng trình độ chuyên môn kỹ sư phạm Tháng 10 - Tổ chức kiến tập hoạt năm 2013 động giáo dục trẻ khối mẫu giáo nhỡ chủ đề “Gia đình” gắn với số nội dung sử dụng đồ dùng hiệu quả, tiết kiện lượng… -Khối nhà trẻ tổ chức kiến tập hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ gắn với nội dung giáo tiếp “văn minh” cô trẻ, bạn lớp, trẻ mạnh dạn tự tin - Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 20-11 kết hợp Tháng 11 chấm thi giáo viên giỏi cấp năm 2013 trường, đánh giá cao hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ gắn với thực “văn minh trật tự đô thị” - Nghiên cứu kỹ bước giáo viên tổ chức bước chăm sóc giáo dục trẻ gắn với nội dung tích hợp cách hiệu nhẹ nhàng, tổ chức cho 100% giáo viên kiến tập theo ca Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn +Tổ trưởng chuyên môn khối tuổi + giáo viên khối tuổi - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn + Tổ trưởng chuyên môn giáo viên lớp - Tập trung 100% giáo viên, lấy ý kiến chia sẻ, đóng góp sau buổi kiến tập, từ đúc rút kinh nghiệm tổ chức - Họp, phát động, phổ - Ban thi đua + biến rộng rãi biểu giáo viên điểm chấm thi Bảng điểm chấm chấm nội dung giáo dục mà chấm trang trí môi trường lớp học, phối hợp cô lớp, kỹ trẻ… Tháng 12 - Tổ chức kiến tập Lựa chọn, xếp tổ - Hiệu phó năm 2013 hoạt động đạt giải cao Và chức để 100% giáo viên chuyên môn + nội dung giáo dục trẻ gắn tham gia kiến tập giáo viên với nội dung giáo dục nghề truyền thống địa phương Hà Nội, giáo dục -6- lòng biết ơn yêu quý số nghề như: đội hải quân… Tháng 01 - Bồi dưỡng lý thuyết - Căn vào kết dự năm 2014 thực hành cho giáo viên thi cấp sở để định tham gia hội thi giáo viên hướng cho giáo viên giỏi cấp Huyện, định hướng cho giáo viên sáng tạo nội dung giáo dục gắn với việc thực “Năm trật tự văn minh đô thị” -Xây dựng chương trình -Chỉ đạo tổ chuyên môn dựa vào điều kiện nhà kết hợp với công đoàn, chi trường phụ huynh để đoàn thực Tết trồng xây dựng chương trình tổ chức hội chợ đón xuân Giáp Ngọ cho trẻ tiết kiệm, mạng đậm xuân Giáp Ngọ cho trẻ nét truyền thống địa phương, dân tộc Thu hút trẻ phụ huynh tham gia nhiệt tình Tháng 02 năm 2014 Tháng 03 năm 2014 Tháng 04 năm 2014 - Phát động phong trào “Thi đua xây dựng nếp sống văn minh lớp học” - BGH + giáo viên dự thi Bam giám hiệu, công đoàn, đoàn niên, giáo viên học sinh, phụ huynh tham gia - Họp thông qua kế hoạch - Ban thi đua + phát động phong trào “ giáo viên Sưu tâm viết, tổ chức hoạt động để tham gia hưởng ứng phong trào nhà trường, thông qua tiêu chí, hình thức phát động, hình thức khen thưởng - Sắp xếp thời gian, lựa - Phó hiệu - Tổ chức kiến tập hoạt chọn hình thức để 100% trưởng phụ động tham dự “Hội thi giáo viên tham gia trách chuyên môn + giáo giáo viên giỏi cấp Huyện” kiến tập viên - Triển khai đánh giá chất - Thông qua tiêu chí, - Phó hiệu lượng giáo dục trẻ cuối nội dung, hình thức đánh trưởng phụ năm giá trách chuyên môn + giáo viên -7- Tháng 05 năm 2014 - Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cá nhân có thành tích việc hưởng ứng “ Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc giáo dục trẻ - Tổ chức kết hợp lễ tổng kết năm học - Ban thi đua Kết đạt được: Vì áp dụng, thực biện pháp từ đầu năm xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế nên thực phù hợp, giúp không bị động công việc Với kế hoạch xuyên suốt năm học thực học kỳ, tháng, tuần Tôi có kế hoạch rõ ràng khối lớp, giáo viên, nhằm đôn đốc thực kiểm tra việc hưởng ứng “Trật tự, văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đồng thời mốc để giáo viên có hướng phấn đấu Căn vào kế hoạch xây dựng, tiếp tục đưa biện pháp để đạo tổ chuyên môn hướng ứng gắn với việc chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt Chỉ đạo đổi tăng cường công tác tuyên truyền nội dung “trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Trước phát triển hệ thống thông tin vai trò việc tuyên truyền ngày quan trọng thực chức tuyên truyền kịp thời đường lối Đảng, pháp luật nhà nước cách sinh động đến với người cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm Từ suy nghĩ đó, trăn trở để tuyên truyền nội dung “Trật tự văn minh đô thị” đến với cán bộ, giáo viên, nhân viên cách gần gũi với giáo dục mầm non thực với đối tượng khác Làm để phụ huynh học sinh quan tâm đến nội dung giáo dục trẻ đồng hành với nhà trường thực tốt nội dung chương trình giao Làm để trẻ tiếp thu kiến thức, kỹ năng, thái độ cách nhẹ nhàng, không giáo điều, gò ép trẻ Tôi bám sát kế hoạch nội dung chương trình đồng thời tìm hiểu kỹ nội dung đạo thực “Năm trật tự văn minh đô thị” Sở Giáo dục thành phố, Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì để tuyên truyền cán giáo viên, học sinh phụ huynh nội dung sau: - Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, chủ quyền biển đảo * Với giáo viên: Thông qua buổi họp chuyên môn xây dựng nội dung trao đổi học tập kiến thức tự nhiên xã hội Việt Nam Những kiến thức không dịp mà chị em tổ trao đổi thông qua câu hỏi gợi mở tổ trưởng chuyên môn Thông qua buổi sinh hoạt buổi gắn với chủ đề khác để giáo viên tự tìm hiểu trao dồi kiến thức, trang -8- bị kiến thức cho vững vàng trước dạy trẻ Từ giáo viên tự tin cung cấp kiến thức cần thiết phù hợp với trẻ Tổ chuyên môn kết hợp với đoàn niên tham gia ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu” với hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nhằm quyên góp ủng hộ học sinh Trường Sa Những hoạt động sôi cách tuyên truyền tốt khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cô giáo để từ cô có trách nhiệm truyền tình yêu vào - hệ tương lai đất nước (Ảnh sinh hoạt chuyên môn với Đề tài ” Trường Sa thân yêu”) * Với trẻ: Lồng ghép giáo dục trẻ độ tuổi lòng yêu nước qua câu chuyện, thơ, vè, ca dao quê hương, đất nước Đặc biệt lồng ghép giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào hoạt động cho trẻ tuổi Giáo viên đưa nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào chương trình theo hướng tích hợp nhẹ nhàng, hợp lý chủ đề, hoạt động, không gây tải thực chương trình giáo dục mầm non cụ thể như: học hướng dẫn lời, giáo viên trình chiếu cho trẻ xem hình ảnh, phim tài liệu biển, đảo, hải quân đứng gác… Những hình ảnh minh họa sinh động giúp trẻ dễ dàng làm quen khái niệm lãnh thổ, biển đảo, lính hải quân, tàu thuyền Ví dụ chủ đề Nghề Nghiệp giáo viên tuổi cô Nguyễn Thị Hạnh lựa chọn nội dung làm quen văn học cho trẻ tuổi với đề tài thơ: Chú bội đội hải quân, tác giả Mai Thanh Hải Một nội dung giáo dục gần gũi với trẻ, trẻ thích trải nghiệm với hình ảnh đoạn phim đội đảo xa mà cô mang lại Đó nơi khơi dậy trẻ tình yêu, mơ ước ngày từ lứa tuổi mầm non Ở chủ đề: Nước tượng nhiên nhiên, cô giáo Trần Thị Thái Hà lại lựa chọn nội dung khám phá với đề tài: Du lịch biển Việt Nam Thông qua hoạt động trò chơi nhẹ nhàng phù hợp cô cung cấp cho trẻ biết tên gọi -9- đặc điểm bật số bãi biển tiếng Việt Nam Thông qua khơi dậy tình yêu biển, biết số kỹ du lịch biển, giáo dục bảo vệ môi trường biển (Ảnh tổ chức hoạt động cô Nguyễn Thị Hạnh) Không tuyên truyền nội dung hoạt động giáo dục Tổ chuyên môn kết hợp với nhà trường, phụ huynh để tổ chức số hoạt động ngoại khóa nhằm cho trẻ giao lưu, học hỏi thể khiếu trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp thi vẽ biển, cho trẻ thăm quan Lăng Bác…Từ hoạt động phụ huynh gần gũi có kết hợp chặt chẽ với nhà trường việc chăm sóc, giáo dục trẻ gắn với nội dung giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc chủ quyền biển đảo Việt Nam ( Ảnh trẻ thăm qua Lăng Bác) - Tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa Người Hà Nội Tiêu chí học sinh lễ phép – chăm ngoan; Nhà giáo mẫu mực, kỹ giao tiếp, ứng xử; - 10 - * Đối với giáo viên: Tổ chuyên môn kết hợp với công đoàn nhà trường tổ chức thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành giáo dục thủ đô Để giáo viên tìm hiểu thêm truyền thống ngành từ thêm yêu nghề, tâm huyết với nghề chọn Thông qua buổi họp chuyên môn tọa đàm nội dung người phụ nữ thủ đô xưa Các tổ chuyên môn sưu tầm nội dung câu truyện nói phụ nữ thu đô xưa để giáo viên tìm hiểu phát huy truyền thống tốt đẹp xưa nâng cao vai trò người phụ nữ thủ đô đại giữ nét truyền thống mang đậm nét duyên dáng phụ nữ Hà Thành Chẳng thơm thể hoa nhài Dẫu không lịch người Tràng An Từ giáo viên có kiến thức kỹ giáo tiếp văn minh, lịch với đồng nghiệp, với phụ huynh với trẻ * Đối với trẻ: Nội dung “Tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa người Hà Nội” “Giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non” giúp trẻ có hiểu biết, có hành vi ứng xử thái độ mối liên quan trực tiếp đến sống hàng ngày trẻ mức độ đơn giản, hình thành kỹ tự phục vụ thân, biết ứng xử gia đình, trường lớp với môi trường tự nhiên - xã hội Trẻ biết tên mình, vị trí trường, nhà Biết tình trạng sức khoẻ, ý thích, nhu cầu thân Biết cách đi, đứng, ngồi lịch sự, có thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, thói quen tự phục vụ thân số thói quen khác sinh hoạt hàng ngày Biết tên gọi, cách xưng hô, công việc, đặc điểm, sở thích thành viên gia đình Yêu thương, quý mến người thân Biết thưa gửi, dạ, không nói trống không, không nói leo, xưng hô thân mật, giúp đỡ người thân, quan tâm đến người ốm đau, mệt mỏi, biết giữ trật tự nhà Biết gọi tên bạn, tên anh, chị lớp lớn hơn, biết ý thích, khả đặc biệt bạn Nhường nhịn bạn chơi, giúp bạn cần thiết, không đánh bạn gây gổ, cãi Biết chơi nhau, chia sẻ Không bắt nạt bạn yếu Những nội dung đơn giản để trẻ có thói quen kỹ trình chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày, hàng Đòi hỏi giáo viên cần tận tình, có trách nhiện gương mẫu cô giáo gương sáng để trẻ mầm non học theo từ lời ăn, tiếng nói đến cử chỉ, hành động hoạt động ngày Tổ chuyên môn tổ chức buổi kiến tập cho giáo viên trẻ thực hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày Để giáo viên trẻ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ có kỹ xử lý tình sư phạm từ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Tổ chức ngày hội, ngày lễ thu hút trẻ phụ huynh tham gia Từ tuyên truyền nội dung giáo dục trẻ với phụ huynh Và giáo dục trẻ biết có cảm xúc với số ngày hội, ngày lễ Biết ý nghĩa thích thú đón chờ ngày lễ (Trung Thu, 20/11, Ngày Tết Nguyên Đán… ) Thể thông qua - 11 - hành vi: chuẩn bị chương trình văn nghệ, đồ chơi, quà để tặng, rủ người tham gia ngày hội, ngày lễ Biết tên hoạt động kiện văn hoá thể thao Đó nơi trẻ thể cá tính, khả giáo tiếp ứng xử, nơi mà giáo viên dễ tuyên truyền Đặc biệt thông qua đó, trẻ phải biết đặc điểm bật truyền thống quê hương: Nghề truyền thống, Ngày kỷ niệm lớn, danh lam thắng cảnh, vị anh hùng dân tộc Biết hát, thơ quê hương Tự hào truyền thống quê hương thể tình cảm yêu thích Trẻ thích thú lắng nghe tích cực tham gia vào hoạt động tìm hiểu quê hương Hiểu biết số truyền thống văn hoá thủ đô Hà Nội dân tộc Việt Nam Biết số nét đặc trưng dân tộc: áo dài dân tộc, quần áo dân tộc, điệu dân ca vùng miền Trẻ vui thích cảm hứng mặc trang phục dân tộc… (Ảnh tổ chức hội chợ Tết Nguyên đán) - Văn hóa giao thông Giao thông thủ đô Hà Nội vấn đề nóng năm gần Tuy có nhiều chuyển biến xong lâu dài nhiều điều cần quan tâm nội dung “Trật tự văn minh đô thị” Tuyên truyền phối hợp với Phụ huynh công tác giáo dục ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông, biện pháp thiếu giáo dục cho trẻ Tổ chức họp phụ huynh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường, tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ ngồi môtô, xe gắn máy tham gia giao thông Đối với trẻ việc tuyên truyền thông qua hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ làm quen với số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy đường hàng không Ngồi xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, thuyền an toàn; an toàn Nhận biết tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu - 12 - lệnh, biển dẫn) mầu sắc, hình dạng, quy định Từ hành vi thói quen từ lứa tuổi mầm non tạo nếp sống văn minh tham gia giao thông Biết nhường người già em nhỏ phương tiện công cộng Biết xếp hàng - Tích cực tham gia có hiệu hoạt động bảo vệ môi trường; kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu Công tác tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm nhà trường trọng Song năm học để hưởng ứng “Trật tự văn minh đô thị” nhà trường đặt lên hàng đầu Không cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường mà nhà trường kêu gọi kết hợp với đoàn niên thôn, xã tham gia hoạt động tuyên truyền làm môi trường tạo cảnh quan xã Với hoạt động thu hút quan tâm nhiều nhân dân thôn hưởng ứng để môi trường sáng an toàn Cùng cho người ký cam kết không để rác đường, không thả xúc vật đường ảnh hưởng đến giao thông vệ sinh đường làng, ngõ xóm Tổ chuyên môn kết hợp với chi đoàn nhận vệ sinh đài tưởng niệm xã Liên Ninh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên, nhân viên “Uống nước nhớ nguồn” Với hoạt động đó, nhà trường hàng tuần vào chiền thứ sáu tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động vệ sinh trường tạo không khí sôi nổi, đoàn kết hoạt động tập thể, tạo thói quen vệ sinh cộng đồng ( Ảnh Đoàn niên viếng nghĩa trang liệt sỹ xã dọn vệ sinh bồn cây) Đối với trẻ, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi, sinh hoạt dựa vào tình hình lớp, khả thực tế trẻ Trong khối lớp có lịch vệ sinh, trực nhật theo tuần, ngày Giáo viên chọn để đưa vào nội dung dạy từ nguyên vật liệu tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu "học mà chơi, chơi mà học" cho trẻ để đảm bảo hiệu đạt công tác mức cao Giúp trẻ hiểu phân biệt đâu môi trường sạch, môi trường bẩn Hình - 13 - thành thói quen lao động tự phục vụ: Lau dọn, xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi, không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi Đi vệ sinh nơi quy định, biết rửa tay sau vệ sinh xong Biết tiết kiệm nước sinh hoạt ngày Hướng dẫn trẻ cách gieo hạt, trồng để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho lớp Giúp cho trẻ hiểu xanh có ích cho người, làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm bụi, giảm tiếng ồn, để tạo môi trường sáng, xanh, sạch, an toàn * Kết quả: Thông qua hoạt động tuyên truyền sát, sâu, rộng phù hợp với địa phương, nhà trường, phụ huynh với trẻ Tổ chuyên môn thu số kết sau: - Giáo viên: Có kiến thức tự nhiên xã hội, nâng cao kỹ tuyên truyền kỹ chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên tự tin hoạt động tập thể Thể cụ thể: Giáo viên tham gia thi lý thuyết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp huyện 100% đạt từ điểm trở lên Trong phần thi thực hành 100% giáo viên tham gia đạt kết tốt Tạo cho giáo viên có thói quen nề nếp vệ sinh môi trường lớp học Giáo viên nhiệt tình tham gia phong trào nhà trường, thôn xóm, cụm dân cư Trong phong trào tập thể giúp giáo viên đoàn kết gắn bó tạo không khí sôi nổi, nhiệt tình với hoạt động nhà trường Thực có hiệu chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, có phối kết hợp chặt chẽ nhà trường gia đình việc đảm bảo an ninh, trật tự trường 100% cán bộ, giáo viên trường cam kết không sinh thứ 3, không mắc tệ nạn xã hội - Với phụ huynh: Luôn quan tâm đến nội dung chương trình giáo dục nhà trường hỗ trợ nhiệt tình loại nguyên vật liệu cho giáo viên lớp Kết hợp chặt chẽ với nhà trường công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Cùng hưởng ứng tổ chức số ngày lễ hội cho trẻ, từ tạo không khí thân thiện, gần gũi phụ huynh với nhà trường, phụ huynh với giáo viên điều kiện tốt để chăm sóc giáo, dục trẻ - Với học sinh: 100% trẻ tuổi biết kể tên số bãi biển, vịnh, đảo quần đảo nơi thăm quan tắm biển tiếng Việt Nam, biết số tài nguyên bật mà biển đem lại như: cá, tôm, cua nhiều chất dinh dưỡng, tài nguyên Trẻ tự tin, nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể có kỹ giao tiếp, ứng xử tốt buổi sinh hoạt ngoại khóa 100% trẻ lớp bước đầu có ý thức bảo vệ môi trường từ việc làm đơn giản, có thói quen tham gia hoạt động vệ sinh bảo vệ môi trường Chỉ đạo nâng cao hiệu giáo dục pháp luật, truyền thống đạo đức, kỹ văn hóa giao tiếp, ứng xử cho trẻ - 14 - Để thay đổi diện mạo Thủ đô theo hướng “Trật tự văn minh” người cần có ý thức tôn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Đó yêu cầu cần thiết bắt buộc công dân Từ việc chấp hành nâng cao truyền thống đạo đức kỹ văn hóa giao tiếp ứng xử cho trẻ Mà giáo dục mầm non nơi đặt móng cho việc giáo dục Làm để nội dung giáo dục pháp luật đến với trẻ cách tự nhiên để tiếp thu trẻ lại phải hiểu nội dung bắt buộc phải thực hiện? Vì mà việc nâng cao hiệu giáo dục pháp luật, truyền thống đạo đức, kỹ văn hóa giáo tiếp, ứng xử cho trẻ cần quan tâm hàng đầu Trẻ mầm non không giống cấp học khác, trẻ học nội dung thông qua hoạt động vui chơi Vì vậy, mà giáo viên cần phải lựa chọn nội dung, hình thức, kiến thức phù hợp với trẻ Từ hình thành thói quen kỹ chấp hành pháp luật từ lứa tuổi mầm non - Chỉ đạo giáo viên kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lồng ghép với vận động, phong trào thi đua hoạt động kỷ niệm lớn năm, hoạt động giao lưu ngoại khóa Ví dụ trò chơi giao lưu lớp chủ đề giao thông Giáo viên lựa chọn trò chơi chủ đề, sau đưa cách chơi, luật chơi lồng ghép nội dung giáo dục luật giáo thông cho trẻ chơi Khi trẻ tham gia chơi, trẻ phải tuân thủ cách chơi, luật chơi cách nhẹ nhàng, gần gũi phổ biến pháp luật đến với trẻ mầm non - Tích hợp nội dung giáo dục truyền thống đạo đức môn học hoạt động trời, vui chơi + Giáo viên cần dạy trẻ có thói quen văn minh giao tiếp với người xung quanh như: Biết kính trọng, chào hỏi, lễ phép gặp người lớn, biết cảm ơn người khác giúp đỡ, biết xin lỗi làm phiền người khác Chơi đoàn kết, nhường nhịn, giúp đỡ bạn bè em nhỏ, biết chia sẻ tình cảm với người xung quanh Bên cạnh cần phải giáo dục trẻ có hành vi văn hóa, vệ sinh như: giữ mặt mũi, chân tay sẽ, ăn uống gọn gàng… Cần rèn cho trẻ có thói quen bảo vệ, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, cất nơi quy định thật gọn gàng, ngăn nắp, có thói quen văn minh nơi công cộng: không vứt rác bừa bãi hay vẽ bẩn lên tường, không bẻ cành ngắt hoa nơi công cộng Việc giáo dục ý thức đạo đức việc làm giúp trẻ hiểu tính đắn chuẩn mực hành vi đạo đức mà người lớn yêu cầu trẻ thực - Tổ chức cho trẻ luyện tập để hình thành kỹ năng, kỹ xảo, thói quen giao tiếp có văn hóa Đây khâu quan trọng công tác giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo Hành vi giao tiếp có văn hóa trẻ hình thành điều kiện trẻ phải biết hiểu chuẩn mực, quy tắc cố gắng thực theo chuẩn mực sống hàng ngày Trong qúa trình trẻ luyện tập trẻ tự rút cho kinh nghiệm hành động thực điều kiện định, củng cố trở thành thói quen - 15 - + Đối với trẻ lứa tuổi này, trẻ học mà chơi, chơi mà học, vui chơi, trẻ thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác sống Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi Các hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Trong trẻ chơi, cô người quan sát hướng dẫn trẻ biết cách giao lưu với bạn nhóm, biết chào hỏi lễ phép, cảm ơn bạn bạn giúp đỡ, xin lỗi bạn mắc lỗi, nhận quà, nhận đồ chơi từ bạn khác phải biết nhận tay Cô người theo sát trẻ, uốn nắn trẻ kịp thời có biểu chưa chuẩn mực Từ giúp trẻ hình thành thói quen, hành vi văn minh giao tiếp + Giáo viên cần phải giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ lúc, nơi đón trả trẻ, cô người gương mẫu nên phải ân cần chuẩn mực xưng hô với bố mẹ trẻ, uốn nắn rèn luyện cho trẻ có thói quen chào cô, chào bạn đến lớp về, biết chào tạm biệt bố mẹ học, chào hỏi người học Trẻ mẫu giáo giàu tình cảm, hành động chịu chi phối tình cảm Một hành vi tốt trẻ thường cảm xúc khích lệ khen ngợi tình yêu, lòng mong muốn giúp đỡ người mà trẻ yêu mến thúc đẩy Những hành vi đạo đức trẻ thực định kì trẻ phân biệt điều tốt, điều xấu Những hành vi ứng xử nào, cần làm nào? Những hành vi không nên làm không làm Chính vậy, việc giáo dục đạo đức cho trẻ cần thực hàng ngày liên tục, thường xuyên, cần luôn làm giàu vốn kinh nghiệm đạo đức cho trẻ Cô giáo phải gần gũi, yêu thương trò chuyện với trẻ cách cởi mở, tự nhiên để trẻ tự bộc lộ thân + Như biết truyền thống người Việt Nam ta Tôn sư trọng đạo Vì thông qua hoạt động tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 20/11, Tết cổ truyền… Từ ý nghĩa ngày lễ lớn, giáo viên tổ chức hoạt động văn nghệ để chào mừng, đồng thời ôn luyện truyền thống dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự hào dân tộc Giáo dục trẻ biết kính trọng người hi sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng người Từ nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu người lớn tuổi, qua khuyến khích trẻ học tập phấn đấu thành người có ích cho xã hội + Ngoài ra, để việc giáo dục đạo đức cho trẻ đạt hiệu tốt giáo viên cần phải phối hợp chặt chẽ với bậc phụ huynh Trong buổi họp chuyên môn đạo giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức trẻ mẫu giáo, thời kì hội nhập nước ta, tiếp nhận nhiều văn hóa trò chơi giải trí ảnh hưởng phần không nhỏ hành vi văn minh trẻ Trẻ đối xử thô bạo với bạn sau xem đoạn phim hành động, hay trẻ không lời bố mẹ bố mẹ không đồng ý cho trẻ chơi điện tử - 16 - Chính vậy, cô giáo, phụ huynh nhận thức rõ ý nghĩa vấn đề đạo đức, kết hợp với nhà trường giáo dục trẻ Giáo viên, phụ huynh cần có kiến thức cách nuôi dạy theo khoa học cách giáo dục đạo đức, hành vi giáo dục đạo đức phù hợp để phụ huynh kết hợp cô dạy trẻ nhà Từ phụ huynh dành nhiều thời gian để ý đến dạy dỗ uốn nắn, sửa sai cho kịp thời Bên cạnh cần thường xuyên trao đổi với phụ huynh tình hình học tập tiến đạo đức trẻ để phụ huynh nắm bắt kịp thời * Kết quả: Thông qua hoạt động tăng cường, nâng cao hiệu giáo dục lồng ghép giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ giáo tiếp văn hóa ứng xử vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hoạt động ngoại khóa nhà trường đạt kết đáng khích lệ sau: + 95% trẻ đạt yêu cầu nội dung phát triển nhân thức: Trẻ có kiến thức số quy định giao thông, tham gia giao thông phải chấp hành theo điều khiển cảnh sát giao thông hay theo đèn tín hiệu giao thông, xe máy phải đội mũ bảo hiểm… + 98% trẻ đạt yêu cầu nội dung phát triển tình cảm quan hệ xã hội Trẻ hình hành thói quen, hành vi văn minh, biết chào hỏi có khách đến, biết trao nhận tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, cô giáo, ông bà, cha mẹ… Các bạn lớp chơi với đoàn kết, không tranh giành đồ chơi nhau, biết chia sẻ tình cảm với người, yêu quý, kính trọng cô giáo người lớn + 100% trẻ thích tham gia hoạt động tập thể nhà trường, trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp văn minh với người lớn bạn lớp, trường Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng môi trường ngoài, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn: Xây dựng Trường mầm non sáng, xanh sạch, đẹp, an toàn nội dung quan trọng hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” Trường mầm non B xã Liên Ninh Trên sở đó, đạo Tổ chuyên môn thực tốt tiêu chí đảm bảo môi trường sáng, xanh sạch, đẹp, an toàn Đối với trẻ mầm non môi trường giáo dục đặc biệt quan trọng Môi trường lớp học thu hút trẻ theo đặc điểm tâm lý trẻ mà nơi trẻ hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, tự khám phá theo ý thích thích, theo khả Vì mà xây dựng môi trường cho trẻ lớp học đẹp mà cần phải an toàn cho trẻ, giúp trẻ phát triển thể chất tinh thần Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng môi trường lớp học sáng, đạt hiệu cao việc chăm sóc, giáo dục trẻ Trang trí tiêu đề, tên góc đơn - 17 - giản dễ hiểu phù hợp với chủ đề phù hợp với lứa tuổi Đồ dùng, đồ chơi phong phú đa dạng chủng loại, cách trình bày theo hướng mở cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng…Tận dụng nguyên vật liệu đa dạng có sẵn địa phương, thường xuyên thay đổi, đồ dùng đồ chơi dùng cho nhiều mục đích khác sử dụng linh hoạt Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ vô phong phú thứ tìm thấy xung quanh như: đồ dùng sinh hoạt, phế liệu vật liệu tự nhiên Tuy nhiên làm để vật liệu thực làm đồ dùng, đồ chơi có hiệu an toàn vệ sinh với trẻ Trong việc làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, thực suy nghĩ nhiều vấn đề Tôi tổ chuyên môn tìm hướng giải sau: Những đợt huy động phụ huynh học sinh sưu tầm vật liệu Giáo viên có thùng phân loại rõ nguyên vật liệu cần Sau lần phát động đó, tổ chuyên môn vệ sinh nguyên vật liệu, loại bỏ nguyên vật liệu an toàn, vệ sinh, không hiệu Sau để vào kho vật liệu tổ chuyên môn xếp khoa học dễ lấy, đảm bảo vệ sinh Thông qua việc làm đơn giản vậy, tuyên truyền phụ huynh học sinh có thói quen không để rác bừa bãi, biết tác dụng rác Các lớp tình trạng để nguyên vật liệu bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt trẻ Tạo không gian thoáng, thẩm mỹ để trẻ phát triển toàn diện (Hình ảnh: Các góc chơi xếp gọn gàng) Trong lớp có lịch cho trẻ tham gia hoạt động trực nhật theo tuần Cùng cô lau dọn đồ chơi góc Cùng tham gia tự phục vụ lau bàn ăn, chia cơm, lấy gối… Từ hình thành cho trẻ thói quen vệ sinh, yêu lao động, biết giá trị lao động Bên cạnh đó, đạo giáo viên lồng ghép nội dung chăm sóc, giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống cháy, nổ vào hoạt động nhằm giúp giáo viên trẻ ứng phó tốt với thiên tai Xây dựng khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp nhiệm vụ quan hàng đầu nhà trường, trường mầm non Ấn tượng cho trẻ phụ huynh vào trường khung sư phạm xanh, sạch, cảm giác - 18 - an toàn thân thiện Môi trường bên lớp học tốt cho sức khỏe việc học tập vui chơi trẻ Những hoạt động bên lớp học củng cố kiến thức học mà để thay đổi trạng thái, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau thời gian trẻ tập trung lớp học Vì mà khu vực lớp học, tổ chuyên môn tìm tòi sáng tạo cách trang trí để không gian lớp học mang lại hiệu tốt công tác tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ Khu hàng lang tầng tầng nơi trẻ lại, hoạt động, trang trí, trưng bày ấn phẩm trẻ, khung tranh, khung ảnh bố trí kích cỡ khác nhau, thay đổi thường xuyên phù hợp với chủ đề khối lớp Trang chí thêm số hình ảnh, số quy định giao thông tháo lắp dễ dàng, thuận lợi cho cô trẻ việc quan sát tìm hiểu thực hành giao thông Ngoài vườn trường, sân trường xây dựng vườn thực vật bé: Hoạt động lao động học sinh hứng thú tham gia, hoạt động phân bố chương trình soạn giảng môn Hoạt động môi trường lớp học giúp trẻ quan sát tìm hiểu chuẩn bị cho hoạt động học Chúng phân công cụ thể bồn hoa, bồn cho lớp chăm sóc Giáo viên xây dựng nội dung hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp trẻ có thói quen lao động, chăm sóc cối, có ý thức bảo vệ trồng, giữ gìn vệ sinh môi trường Các khu vườn có tên lớp để tham gia thi đua lớp tạo không khí sôi phấn khởi thi đua học sinh cô giáo (Hình ảnh: Các lớp chăm sóc khu vườn lớp giao) Giáo viên hàng tuần có lịch tổng vệ sinh vào chiều thứ hàng tuần để xây dựng khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn Tạo nề nếp thói quen vệ sinh cho giáo viên đồng thời tuyên truyền bảo vệ môi trường cho phụ huynh nhân dân * Kết quả: - 19 - Nhà trường đánh giá trường có môi trường sáng, xanh, đẹp an toàn Phòng Giáo dục, địa phương phụ huynh học sinh đánh giá tốt Kiểm tra y tế học đường hàng năm nhà trường đạt 99/100 điểm - Trường học thân thiện với môi trường: Hệ thống xanh phong phú, đa dạng, chăm sóc thường xuyên Hệ thống rác, nước thải xử lý quy cách, hợp vệ sinh -100% lớp ký cam kết thực tốt nội quy trường học giữ gìn đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - an toàn cho trẻ hoạt động - 100% giáo viên ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ lớp - 100% lớp có môi trường cho trẻ hoạt động tốt theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non - 100% lớp đầu tư, mua sắm đủ phương tiện chăm sóc trẻ đảm bảo công tác giáo dục trẻ - Cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo nhu cầu tự nhiên thiết yếu trẻ nhằm tạo điều kiện sinh hoạt thuận tiện, hứng thú học tập, vui chơi giải trí, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển tinh thần thể chất cho trẻ : + Đủ nguồn nước đáp ứng nhu cầu nhà trường + Đảm bảo không gian thoáng mát, sẽ, đủ ánh sáng + Sân chơi đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn, phù hợp lứa tuổi + Nhà vệ sinh thiết bị vệ sinh đảm bảo an toàn, sẽ, phù hợp Công tác kiểm tra, đánh giá trì kết đạt được: Kiểm tra chức quan trọng, đồng thời biện pháp quản lý có hiệu Kiểm tra việc thực Tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ trách nhiệm cán quản lý Qua kiểm tra cán quản lý nắm đầy đủ thông tin cần thiết tình hình thực “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Trường, phát lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh từ nâng cao hiệu công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Hoạt động kiểm tra tác động đến hành vi giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, nâng cao ý thức tự giác, phấn đấu hoàn thành công việc giao Để công tác kiểm tra có hiệu quả, gắn nội dung kiểm tra việc hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” với hoạt động kiểm tra chuyên môn nằm kế hoạch kiểm tra năm học, hàng quý, hàng tháng, tổ chức kiểm tra nội dung việc hưởng ứng “ Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Trong kiểm tra, trọng đảm bảo khách quan, công bằng, công khai dân chủ Sau kiểm tra, tổ chức nhận xét, đánh giá, phân tích kết đạt được, mặt tồn việc hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ giáo viên, từ giúp giáo viên phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn hạn chế tiếp tục trì kết việc thực “Năm trật tự văn minh đô thị” - 20 - gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Trường mầm non B Liên Ninh năm học 2013 – 2014 năm Đề nghị nhà trường khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm có kết cao hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phong trào hưởng ứng “Trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ Từ tạo không khí vui tươi phấn khởi sôi thi đua nhà trường * Kết quả: Qua đợt kiểm tra thi đua năm học 2013- 2014 Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì, nhà trường đánh giá có kế hoạch triển khai thực “Văn minh trật tự đô thị” tốt Được Ủy ban nhân dân xã Liên Ninh đánh giá trường có phối hợp chặt chẽ với địa phương việc hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn “Năm trật tự văn minh đô thị” Thông qua việc kiểm tra đánh giá cá nhân tập thể thực tốt hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ gắn với “Năm trật tự văn minh đô thị” cô giáo Trần Thị Hảo, Vũ Thị Mai Anh, Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Thu Linh… Các tập thể đề nghị khen thưởng: khối Mẫu giáo lớn, Mẫu giáo nhỡ, Chi đoàn trường mầm non B xã Liên Ninh IV Kết quả: Sau năm thực đạo tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ Trường mầm non B xã Liên Ninh đạt số kết sau: - Nhà trường công nhận đơn vị văn hóa năm liên tiếp (2011-2013) - Trường Tổ mầm non Phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì đánh giá tốt việc thực hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Nhà trường phụ huynh tin trưởng nhiệt tình ủng hộ vật chất tinh thần hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo mối quan hệ khăng khít việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Giáo viên: Giáo viên nhận thức rõ tầm quan trọng nội dung hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ 100% giáo viên có kiến thức tự nhiên xã hội thủ đô Hà Nội Giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ sư phạm cách rõ rệt thể việc giáo viên thi lý thuyết thực hành hội thi giáo viên giỏi cấp trường cấp huyện đạt điểm giỏi Năm học 2013-2014 nhà trường có giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt điểm lý thuyết từ điểm trở lên thực hành đạt điểm giỏi Trong giải nhất: cô, giải nhì: cô giải ba: cô - 21 - Giáo viên độ tuổi đặc biệt khối tuổi xây dựng nhiều giáo án, dạy điện tử lồng ghép nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo làm tư liệu cho năm học Giáo viên nhà trường sôi tự tin tham gia phòng trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngành địa phương Được phụ huynh tin tưởng quý mến, phụ huynh đánh giá cao phong cách giao tiếp nhẹ nhàng gần gũi giáo viên với trẻ với người xung quanh - Trẻ: 100% trẻ tuổi biết kể tên số bãi biển, vịnh, đảo quần đảo nơi thăm quan tắm biển tiếng Việt Nam, biết số tài nguyên bật mà biển đem lại như: cá, tôm, cua nhiều chất dinh dưỡng, tài nguyên 93% trẻ tuổi đạt 120 số theo phát triển trẻ tuổi Bộ Giáo dục đào tạo 95-98% trẻ mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ đạt yêu cầu theo số đánh giá mặt phát triển trẻ 93-98% trẻ nhà trẻ đạt yêu cầu theo số đánh giá mặt phát triển trẻ Trẻ thích đến trường hứng thú tham gia tất hoạt động, đặc biệt hoạt động ngoại khóa, vui chơi thu hút đông trẻ Tạo cho trẻ môi trường hoạt động an toàn, tích cực PHẦN 3: KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trong thời gian nghiên cứu, tìm tòi biện pháp đạo, hướng dẫn giáo viên hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo - 22 - dục trẻ Tôi nhận thấy điểm mạnh, yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến nội dung Từ thấy tầm quan trọng việc hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ Mặt khác, qua thực tiễn trình đạo, hướng dẫn giúp cho thân đúc rút số kinh nghiệm sau : - Luôn quan tâm bồi dưỡng giáo viên lý luận thực tiễn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, biết tìm điểm mạnh, điểm yếu giáo viên để có biện pháp khắc phục kịp thời Luôn cập nhật kiến thức, vấn đề giúp cho giáo viên tiếp cận kịp thời với đổi giáo dục - Làm tốt hoạt động trường mầm non không hoạt động học mà nhiều hoạt động khác ngày Và hoạt động bổ trợ cho hoạt động học, giúp cho chương trình học trẻ không nặng, thu hút quan tâm phụ huynh trẻ cộng đồng - Luôn học hỏi tìm tòi đúc rút kinh nghiệm, phân công công việc phù hợp, giao nhiệm vụ người, việc, phát huy lực sở trường thành viên trường Giải tình hợp lý, xây dựng tập thể đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ giao Trên số kinh nghiệm nhỏ công tác đạo tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ Sang năm học 2014 - 2015 tiếp tục hoàn thiện, nâng cao, đổi hình thức thực nội dung giáo dục vào chương trình cho trẻ trường mầm non Tôi mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp, bổ sung cho sáng kiến hoàn thiện để tiếp tục phát huy vào công tác hướng dẫn, đạo tổ chuyên môn hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ năm Đóng góp phần nhỏ vào công tác chăm sóc, giáo dục hệ tương lai./ Xin trân trọng cảm ơn! Xác nhận Ban giám Hiệu Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Trần Mai Phương Tµi liÖu tham kh¶o - 23 - Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011; Ban chÊp hµnh Trung ¬ng, Nghị quyÕt sè 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi toàn diện giáo dục đào tạo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội việc thực “Năm trật tự văn minh đô thị ”; Kế hoạch số 4150/KH - SGD&ĐT ngày 14/2/2014 Sở Giáo dục đào tạo thành phố tổ chức thực Chỉ thị số 01/CT-UBND “Năm trật tự văn minh đô thị”; Kế hoạch số 55/KH - PGD&ĐT Phòng Giáo dục đào tạo huyện thực “ Năm trật tự văn minh đô thị ” ngành giáo dục huyện Thanh Trì; Kế hoạch số 32a/KH - MNLN ngày 21/02/2014 Trường mầm non B Liên Ninh việc hưởng ứng “ Năm trật tự văn minh đô thị ” Trường Mầm non B Liên Ninh - 24 - [...]... Vũ Thị Mai Anh, Trần Thị Thái Hà, Nguyễn Thu Linh… Các tập thể đề nghị khen thưởng: khối Mẫu giáo lớn, Mẫu giáo nhỡ, Chi đoàn trường mầm non B xã Liên Ninh IV Kết quả: Sau một năm thực hiện chỉ đạo tổ chuyên môn hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại Trường mầm non B xã Liên Ninh đạt được một số kết quả như sau: - Nhà trường được công nhận đơn vị văn hóa 3 năm. .. tại trong việc hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên, từ đó giúp giáo viên phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế tiếp tục duy trì những kết quả đã được trong việc thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị - 20 - gắn với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại Trường mầm non B Liên Ninh trong năm học 2013 – 2014 và những năm. .. là một chức năng quan trọng, đồng thời là một biện pháp quản lý có hiệu quả Kiểm tra việc thực hiện của các Tổ chuyên môn hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ là trách nhiệm của cán bộ quản lý Qua kiểm tra cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. .. (2011-2013) - Trường được Tổ mầm non Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì đánh giá tốt trong việc thực hiện hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Nhà trường được phụ huynh tin trưởng nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất cũng như tinh thần trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo được mối quan hệ khăng khít trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ - Giáo viên: Giáo. .. hiện Văn minh và trật tự đô thị tốt Được Ủy ban nhân dân xã Liên Ninh đánh giá là trường có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới và Năm trật tự và văn minh đô thị Thông qua việc kiểm tra đã đánh giá được các cá nhân tập thể thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ gắn với Năm trật tự và văn minh đô thị như cô giáo Trần Thị Hảo,... trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp văn minh với người lớn và các bạn trong lớp, trong trường 4 Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng môi trường trong và ngoài, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn: Xây dựng Trường mầm non sáng, xanh sạch, đẹp, an toàn là một trong những nội dung quan trọng hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị của Trường mầm non B xã Liên Ninh Trên cơ sở đó, tôi đã chỉ đạo Tổ chuyên môn thực hiện... cho trẻ một môi trường hoạt động an toàn, tích cực PHẦN 3: KẾT THÚC VẤN ĐỀ Trong thời gian nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo - 22 - dục trẻ Tôi đã nhận thấy được điểm mạnh, yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến nội dung Từ đó thấy được tầm quan trọng của việc hưởng ứng Năm trật tự và văn minh. .. dung giáo dục này vào chương trình cho trẻ trong trường mầm non Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp, bổ sung cho bản sáng kiến này được hoàn thiện hơn để tiếp tục phát huy vào công tác hướng dẫn, chỉ đạo tổ chuyên môn hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ trong những năm tiếp theo Đóng góp một phần nhỏ vào công tác chăm sóc, ... về giáo dục và đào tạo; 3 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị ”; 4 Kế hoạch số 4150/KH - SGD&ĐT ngày 14/2/2014 của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND về Năm trật tự và văn minh đô thị ; 5 Kế hoạch số 55/KH - PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện về thực hiện “ Năm trật. .. nội dung hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị gắn với việc chăm sóc, giáo dục trẻ 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về tự nhiên xã hội của thủ đô Hà Nội Giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm một cách rõ rệt thể hiện ở việc giáo viên thi lý thuyết và thực hành tại hội thi giáo viên giỏi cấp trường và cấp huyện đều đạt điểm giỏi Năm học 2013-2014 nhà trường có 5 giáo viên dự thi giáo viên ... ngoài, lớp xanh, sạch, đẹp, an to n: Xây dựng Trường mầm non sáng, xanh sạch, đẹp, an to n nội dung quan trọng hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” Trường mầm non B xã Liên Ninh Trên sở đó,... không khí sôi phấn khởi thi đua học sinh cô giáo (Hình ảnh: Các lớp chăm sóc khu vườn lớp giao) Giáo viên hàng tu n có lịch tổng vệ sinh vào chi u thứ hàng tu n để xây dựng khung cảnh sư phạm sáng,... hiệu môn học hoạt động lên lớp nội dung giáo dục trật tự văn minh đô thị II Cơ sở thực tiễn: Đặc điểm tình hình chung: Trường mầm non B Liên Ninh nằm phía Nam huyện Thanh Trì, tiếp giáp với huyện

Ngày đăng: 08/04/2016, 02:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan