0

SKKN một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia ở tiểu học

16 610 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 19:11

I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 Lý chọn đề tài Như biết môn học Tiểu học góp phần vào việc hình thành phát triển sở ban đầu, quan trọng nhân cách người Việt Nam Trong môn học Tiểu học, với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng : - Các kiến thức, kỹ môn Toán Tiểu học có nhiều ứng dụng đời sống; chúng cần thiết cho người lao động, cần thiết để học môn học khác Tiểu học học tập tiếp môn toán Trung học - Môn Toán giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng hình dạng không gian giới thực Nhờ mà học sinh có phương pháp nhận thức số mặt giới xung quanh biết cách hoạt động có hiệu đời sống - Môn Toán góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề; góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; đóng góp vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan trọng người lao động : cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nề nếp tác phong khoa học * Môn Toán Tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh : - Rèn luyện để nắm kỹ thực hành tính nhẩm, tính viết bốn phép tính với số tự nhiên, số thập phân, số đo đại lượng - Có hiểu biết ban đầu, sơ giản dùng chữ thay số, biểu thức toán học giá trị biểu thức toán học, phương trình bất phương trình đơn giản phương pháp phù hợp với Tiểu học - Biết cách giải trình bày giải với toán có lời văn Nắm chắc, thực quy trình toán Bước đầu biết giải số toán cách khác - Thông qua hoạt động học tập toán để phát triển mức số khả trí tuệ thao tác tư quan trọng : So sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, cụ thể hoá, lập luận có cứ, bước đầu làm quen với chứng minh đơn giản - Hình thành tác phong học tập làm việc có suy nghĩ, có kế hoạch, có kiểm tra, có tinh thần hợp tác, độc lập sáng tạo, có ý chí vượt khó khăn, cẩn thận, kiên trì, tự tin Từ điều mà giáo viên mắc phải lỗi mà học sinh thường gặp thực phép chia , mạnh dạn đề xuất “ Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học” Đó lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đưa số biện pháp nhằm giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học Đối tượng nghiên cứu Học sinh Tiểu học Phương pháp nghiên cứu Qua khảo sát tình hình tực tế học sinh Giới hạn phạm vi nghiên cứu Học sinh lớp 4,5 II NỘi dung Cơ sở lý luận: A Xuất phát từ vị trí, mục tiêu, tầm quan trọng dạy toán nói chung dạy phép chia Tiểu học nói riêng Như biết số học hạt nhân chương trình toán Tiểu học Trong đó, bốn phép tính : cộng, trừ, nhân, chia kiến thức trọng tâm, cốt lõi chương trình Học xong Tiểu học, học sinh phải có kỹ cộng, trừ, nhân, chia thành thạo với số tự nhiên, phân số số thập phân Để từ em học tiếp bậc học cao - Phép chia bốn phép tính học sinh học từ lớp đến lớp phép tính tương đối khó em Đó phép tính khó mà em học Tiểu học Đặc biệt phép chia cho số có hai, ba chữ số (số tự nhiên) số có hai, ba chữ số phần thập phân (số thập phân) Phép chia hỗ trợ tốt để học sinh giải vấn đề khác : + Tính giá trị biểu thức : (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 (ở lớp 5) Hay 672 : 21 + 113 (ở lớp 4) + Tìm thành phần chưa biết phép tính : 25 : X = 1,25 (ở lớp 5) X x 405 = 86265; 89658 : X = 293 (ở lớp 4) + Tỷ số % : Tìm tỷ số 303 600 Chia tỷ số % cho số tự nhiên khác (216% : 8) + Giải toán có lời văn : Toán quan hệ tỷ lệ : Ví dụ : 4,5 lít dầu hoả cân nặng 3,42 kg Hỏi lít dầu hoả cân nặng kg? ((ở lớp 5) Toán tìm số trung bình cộng : Ví dụ : Một nhà máy sản xuất năm 49410 sản phẩm Hỏi trung bình ngày nhà máy sản xuất sản phẩm, biết năm làm việc 305 ngày + Yếu tố hình học : Ví dụ : Tính bán kính hình tròn biết chu vi 18,84 dm (ở lớp 5) B Xuất phát từ chủ trương Bộ Giáo Dục Đào Tạo việc thực vận động : “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Để thực tốt vận động này, giáo viên cần tìm cho biện pháp giáo dục, giảng dạy cho chất lượng học sinh ngày nâng lên để học sinh không bị hổng kiến thức, không bị ngồi nhầm chỗ, nhầm lớp Làm cho học sinh đạt chuẩn kiến thức cần có sau em công nhận học xong chương trình lớp Vậy kỹ tính toán nói chung kỹ thực phép tính chia phải thật hình thành củng cố ngày tốt Có góp phần vào việc học sinh có kiến thức thực việc học toán Từ việc em biết tính trẻ ham học, say mê, sáng tạo tự hào Qua mà trẻ tiếp cận kiến thức cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, hiệu mà không bị nhồi nhét hay “nước đổ đầu vịt” Khi trẻ có kiến thức hạn chế tốt tượng quay cóp, chép kiểm tra thi cử, góp phần tránh bệnh thành tích mà ngành giáo dục mắc phải C Xuất phát từ chủ trương Bộ Giáo Dục Đào Tạo việc triển khai chương trình sách giáo khoa Tiểu học phạm vi nước đổi phương pháp dạy học Chương trình Tiểu học năm 2000 đến thực đồng nước có chuyển biến đáng kể Lượng kiến thức chia cho lớp học để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trình độ nhận thức học sinh, có tượng tải Cuối học kỳ II (lớp 2) học sinh học bảng nhân, chia từ đến Sang lớp 3, học sinh học bảng nhân chia từ đến 10 chia cho số có chữ số Đến lớp 4, em học cách chia cho số có 2, chữ số Phép chia số thập phân lớp rải học từ tuần 13 học kỳ I Cơ sở thực tiễn : Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy lớp 4, lớp 5, thân nhận thấy trình dạy học phép chia cho số có hai, ba chữ số giáo viên học sinh thường mắc phải số sai lầm sau : A Việc học học sinh - Phần lớn học sinh ước lượng thương để có kết thương mà thử chọn : Ví dụ : 3952 : 52 Học sinh thường thử : 52 x = 52 52 x = 260 52 x = 104 52 x = 312 52 x = 156 52 x = 364 52 x = 208 52 x = 416 Khi học sinh biết 395 : 52 = dư 31 Những có số chia lớn ( ba chữ số) học sinh lại thử lâu Ví dụ : 9815,6 : 463 Học sinh lại tiếp tục thử : 463 x = 463 463 x = 926 Phần lớn học sinh thường tính nên thời gian (mỗi tiết toán lớp 4, có 40 phút, phép chia học sinh tính thử kết hợp trừ để tìm số dư 10 đến 15 phút) - Học sinh chưa thành thạo việc nhân chia bảng, số học sinh lúng túng hỏi 34 : = ? (Có học sinh phải nhân x = 9 x = 18 x = 27 x = 36 Vậy 34 : = dư 7) - Kỹ trừ nhẩm để tìm số dư chưa tốt thời gian Các em phải đặt tính để nhân, trừ nháp tìm số dư - Một số gia đình học sinh chưa quan tâm đến việc tự học em, mua sách giải để học sinh chép B Việc dạy giáo viên : - Chưa trọng đến việc hướng dẫn học sinh ước lượng thương - Hình thành kỹ chia nhẩm, chia viết cho học sinh chưa kỹ càng; phần củng cố chưa khắc sâu - Chưa kiểm tra chặt chẽ, sát việc học sinh học thuộc bảng nhân, bảng chia lớp Các biện pháp biện pháp tiến hành để giải vấn đề : A Đối với giáo viên : Bậc tiểu học bậc học tương đối hoàn chỉnh, thể giáo dục dân tộc, nhân văn, theo hướng đại hoá Học sinh học hết bậc tiểu học có sở vững chức để học tiếp lên bậc học cao Nếu tri thức cần thiết để vào đời, bước vào sống Như đứa trẻ học để sống, học để biết Ở bậc tiểu học trẻ đến học bắt đầu làm nghĩa vụ xã hội Những ngày đầu, trẻ đến học ngỡ ngàng giáo viên cần quan tâm dạy học sinh cách học Quan điểm giáo dục đại khẳng định : “Ở bậc tiểu học phải cho học sinh cách học chính” Trên thực tế, có nhiều người có trình độ học vấn – học vị không cao, họ đường tự học, tự đào tạo để lên, trở thành người có danh vọng, học vị cao họ có cách học tốt Trang bị kiến thức, rèn kỹ dạy cách học cho học sinh, vấn đề có liên quan chặt chẽ có tác dụng lẫn Ở bậc tiểu học có giai đoạn : Giai đoạn : từ lớp đến lớp 3; giai đoạn : lớp lớp Giai đoạn đòi hỏi giáo viên phải giỏi nghiệp vụ, phương phấp kỹ Giai đoạn : giáo viên vừa phải giỏi nghiệp vụ – phương pháp lại cần có kiến thức sâu rộng Vì lớp cuối cấp, hoàn thiện mục tiêu bậc tiểu học – bậc học “nền móng” Nói đến việc học dù bậc tiểu học, việc học mang tính cá thể hoá, việc dạy cần lấy học sinh làm trung tâm - Cần đặc biệt quan tâm đến việc hình thành bảng nhân, chia kỹ thuật tính viết Hết lớp không để học sinh không thuộc bảng chia từ đến 10 Thường xuyên kiểm tra việc học em Có thể phân tổ, nhóm để em truy lẫn báo cáo kết Có hình thức tuyên dương, khen ngợi kịp thời, bên cạnh có biện pháp xử phạt thích hợp để em có động lực phấn đấu - Kiến thức trọng tâm cung cấp việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo chia cho học sinh thông qua trình luyện tập thực hành Do giáo viên tạo điều kiện, thời gian để học sinh tự làm theo cá nhân nhóm nhỏ Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh lúng túng Giáo viên phải tuyên dương, khích lệ tiến dù nhỏ cọc sinh để em hứng thú học tập Phép chia bảng : Vấn đề giới thiệu dựa sở tính chất phân phối (phải) phép chia phép cộng (quy tắc chia tổng cho số) Khi dạy chia viết cần làm cho học sinh nắm thêm quan hệ nhân chia (cả chia dư) để học sinh hiểu thuật tính chia viết Việc dạy chia chia làm nhiều mức : Trong vòng số 100 có hai giai đoạn : - Chia miệng : Chia số tròn chục cho số có chữ số Chia miệng số có chữ số cho số có chữ số, nhằm làm cho học sinh hiểu sở lý luận phép chia, trước bước sang chia viết - Chia viết : Chia số có chữ số cho số có chữ số với kiến thức kỹ : phép chia dư, số dư, cách đặt tính viết, quy trình chia viết Ở vòng số sau (vòng 1000 đến vòng số có nhiều chữ số), biện pháp chia viết mở rộng với trường hợp : Chia số có nhiều chữ số cho số có 1, 2, chữ số (trường hợp thông thường trường hợp thương có chữ số giữa), chia số tận Ở mặt lý luận mà vấn đề chủ yếu huấn luyện kỹ thực hành Ta xét trường hợp : a/ Chia miệng : Phép chia số tròn chục, giải dựa vào bảng chia, coi chục đơn vị đếm : 60 : = ? chục : = chục 60 : = 30 Ở cho học sinh tính nhẩm b/ Chia viết : - Để chuẩn bị cho phép chia viết cần dạy cho học sinh phép chia hết, phép chia dư ôn lại quan hệ nhân chia, qua vài ví dụ đơn giản sau : “Có cam, chia cho em, hỏi em quả? Có dư không?” (Mỗi em quả, không dư nào) Cũng làm chia cam cho em, ta thấy em quả, dư quả; : x = 6; – = Để đặt quy trình cho chia viết, ví dụ ta giới thiệu hình thức đặt tính viết với số dư khác : Hay : = (dư 1) Ở đây, giáo viên vừa hướng dẫn cách đặt tính, vừa nói cách chia, cách “nhân từ nhẩm” để tìm số dư Sau đó, lấy vài ví dụ cụ thể : : = (dư 1); : = (dư 1); : = (dư 1); : = (dư 2), v.v hướng dẫn cho Học sinh nhận xét “số dư nhỏ số chia” * Giới thiệu phép chia viết vòng 100 : Ví dụ : 69 : = ? + Chia 69 que tính (6 bó que) thành phần + Mỗi phần có 23 que tính (2 bó que) Vậy 69 : = 23 Đặt tính : 69 23 Nhẩm : : = 2, viết 2 x = 6; – = Hạ xuống : : = 3, viết 3 x = 9; – = Ví dụ : 78 : = ? 78 18 26 + Chia hàng chục : chia 2, viết thương, x = – = 1, viết (1 chục) + Chia hàng đơn vị : hạ xuống, chục (dư) với đơn vị 18; 18 : = 6, viết 6; x = 18, 18 – 18 hết (viết 0) Nói gọn : : = 2, viết 2; x = 6; – = Hạ 18; 18 : = 6, viết 6; x = 18; 18 – 18 = * Phép chia viết cho số có chữ số (từ vòng 1000 đến vòng số có nhiều chữ số) : 648 Nói : = 2, viết 04 213 x = 6; – = 18 Hạ 4; : = 1, viết 1 x = 3; – = Hạ 8; 18 : = 6, viết 6 x = 18; 18 – 18 = 235 Nói 23 : = 4, viết 35 47 x = 20; 23 – 20 = Hạ 5; 35 : = 7, viết 7 x = 35; 35 – 35 = Cần làm cho Học sinh thông thạo cách chia cho số có chữ số, tạo điều kiện để sau học tốt việc chia cho số có 2, chữ số, mà việc tìm thương khó khăn nhiều Cần ý số trường hợp khó : - Phải lấy chữ số đủ chia Ví dụ : 518 : Cần gợi ý cho Học sinh thấy trăm chia cho không đủ trăm mà phải lấy 51, tức 51 (chục) chia cho (chục) - Phép chia có chữ số thương : Trường hợp khó, chẳng hạn, với 3690 : phải phân tích số bị chia theo số hàng, làm tính miệng, sau chuyển sang tính viết để Học sinh thấy rõ thương gồm : “1 nghìn, hai trăm, ba chục đơn vị” Do lưu ý đến cách chia số hàng đơn vị Với trường hợp 4218 : 4, phân tích tương tự Lưu ý Học sinh chia (trăm) cho 4, không trăm nào, phải ghi sau chữ số hàng nghìn thương, chuyển sang chia chục (ở 12 chục chia cho 4) * Phép chia viết cho số có 2,3 chữ số : - Để chuẩn bị cho việc học “chia viết cho số có 2, chữ số” ta cần hướng dẫn học sinh làm phép chia “miệng” cho số có chữ số v v cách thử chọn Ví dụ : 51 : 17 = ? Vậy 17 x ? = 51 Thử cho thương ta có 17 x = 34 khác 51 (không được) Thử cho thương ta có 17 x = 51 (được), : 51 : 17 = - Việc chia cho số có 2, chữ số dạy lớp Đây kế tục cách chia biết nên khó khăn mặt lý luận Điều khó tìm chữ số thương (cách “ước lượng thương”) tìm số dư phần (vừa phải nhân nhẩm với số chia có nhiều chữ số, vừa phải trừ nhẩm) Vì thời gian đầu nên cho học sinh viết đầy đủ phép trừ Về sau học sinh quen cho làm nhẩm Chẳng hạn, với 672 : 21 = ? ta đặt tính nói sau : 672 21 67 (chục) chia 21 (chục), viết thương; 63 32 (chục) nhân 21 63 (chục), 67 (chục) – 63 42 (chục) (chục) 42 (chục) với (đơn vị) 42 (đơn vị), 42 (đơn vị) chia 21 (đơn vị), viết 2; (đơn vị) nhân 21 42 (đơn vị), 42 (đơn vị) trừ 42 (đơn vị) hết, viết Sau chuyển sang cách ghi nói ngắn gọn theo thuật tính : chia theo thứ tự từ trái sang phải : 67 chia 21 3, viết thương; nhân 3; nhân 6; 67 trừ 63 Hạ 2, 42 chia 21 2, viết tiếp thương; nhân 2, nhân 4; 42 – 42 hết, viết Về sau không cần viết phép trừ nói gọn nữa; ví dụ : 1154 62 115 chia 62 1, viết thương; nhân 534 18 2; trừ 3; nhân 6; 11 trừ 38 Hạ 4, 534 chia 62 8, viết tiếp thương; nhân 16, 24 trừ 16 8, nhớ 2; nhân 48 nhớ 50; 53 – 50 Vậy : 1154 : 62 = 18 (dư 38) - Cần lưu ý hướng dẫn học sinh cách tìm chữ số thương Có thể cho học sinh làm tròn số bị chia số chia lượt chia để dự đoán chữ số Sau nhân lại để thử (lúc đầu nhân nháp học sinh chưa nhân nhẩm thạo) Nếu tích vượt số bị chia phải rút bớt chữ số dự đoán thương, tích số bị chia nhiều phải tăng chữ số Ví dụ : Với 672 : 21, ta phải ước lượng 67 : 21 = ? Có thể lấy 60 : 20 3, thử x 21 = 63, 67 – 63 = 4, < 21 Vậy chữ số đầu thương, v.v Còn phép chia 534 cho 62, ta lấy 530 : 60 8, thử x 62 = 496; 496 bé 534 không đến 62 đơn vị, chữ số thương cần tìm Với phép chia 27860 : 35, lượt chia đầu 278 : 35, làm tròn ta có 270 : 30 9, thử x 35 = 315, 315 > 278, nên phải thử với 8; x 35 = 280, 280 lớn 278 nên phải rút xuống ( Nếu học sinh thạo hướng dẫn làm tròn theo kiểu “phép tính gần đúng”, có 280 : 40 = chữ số thương 7, v.v ) Phép chia cho số có nhiều chữ số phép tính khó Tiểu học Điểm mấu chốt biện pháp tính vấn đề “ Ước lượng chữ số thương” Việc rèn kỹ ước lượng thương trình lớp 3, lên lớp lớp Thực chất vấn đề “tìm cách nhẩm nhanh thương phép chia số có n (n + 1) chữ số cho số có n chữ số (với n = 3)” Để làm việc ta thường cho học sinh làm tròn số bị chia số chia để dự đoán chữ số Sau nhân lại để thử Nếu tích vượt số bị chia phải rút bớt chữ số dự đoán thương, tích số bị chia nhiều phải tăng chữ số Như vậy, muốn ước lượng thương cho tốt, học sinh phải thuộc bảng nhân, chia biết nhân nhẩm nhanh Bên cạnh em phải biết cách làm tròn số thông qua thủ thuật thường dùng che bớt chữ số Ví dụ : Muốn ước lượng 92 : 23 = ?, ta làm tròn 92 -> 90, 23 -> 20 nhẩm 90 chia 20 4, sau thử 23 x = 92 để có kết 92 : 23 = Trên thực tế việc làm tròn 90 thành 92, 23 thành 20 tiến hành thủ thuật che bớt chữ số hàng đơn vị để có chia Ví dụ : Tuy nhiên phải ước lượng 86 : 17 ta làm tròn 17 cách che bớt chữ số ví dụ 1, gần ta phải tăng chữ số hàng chục thêm đơn vị để Còn số bị chia ta làm tròn giảm thành 80 cách che bớt chữ số hàng đơn vị Kết ước lượng : = Thử lại 17 x = 68 < 85 Vì 85 – 68 = 17 nên thương ước lượng thiếu ta phải tăng thương (4) lên lại : 17 x = 85; 86 – 85 = 1; < 17 Suy 86 : 17 Ví dụ : Có thể ước lượng 568 : 72 = ? sau : - Ở số chia ta che - Ở số bị chia ta che - Vì 56 : 8, nên ta ước lượng thương - Thử : 72 x = 576 > 568 Vậy thương ước lượng (8) thừa Ta giảm xuống thử lại : 72 x7 = 504, 568 – 504 = 64, 64 < 72 Do 568 : 72 = Ví dụ : Có thể ước lượng thương 5307 : 581 sau : - Che bớt chữ số tận số chia, gần 10 nên ta tăng chữ số số chia lên thành - Che bớt chữ số tận số bị chia - Ta có 53 : 8, ta ước lượng thương Thử lại 581 x = 4648, 5307 – 4648 = 659 > 581 Vậy thương ước lượng (8) thiếu, ta tăng lên thử lại : 581 x = 5229; 5307 – 5229 = 78 < 581 Vậy 5307 : 581 Trong thực tế việc làm tiến hành sơ đồ thuật tính chia (viết) với phép thử thông qua nhân nhẩm trừ nhẩm Nếu học sinh chưa nhân nhẩm trừ nhẩm thành thạo lúc đầu cho em làm tính vào nháp; viết bút chì, sai tẩy điều chỉnh lại Để cho việc làm tròn số đơn giản, nhiều giáo viên yêu cầu học sinh làm tròn số chia theo quy tắc làm tròn số; số bị chia làm cho tròn giảm cách che bớt chữ số (cho dù chữ số bị che lớn 5) Kinh nghiệm cho thấy việc nói chung không ảnh hưởng đến kết ước lượng Chẳng hạn, ví dụ ta làm tròn số bị chia thành 560 (trên thực tế che bớt 8) kết ước lượng lần thứ 8, giống kết ước lượng ta tròn “đúng” số 568 thành 570 Ví dụ : 1944 162 0324 12 000 Giáo viên ý hướng dẫn cách ước lượng thương lần chia : + 194 : 162 ước lượng : = 20 : 16 = (dư 4) 200 : 160 = (dư 40) + 324 : 162 ước lượng : = 162 x = 486 mà 486 > 324 nên lấy chia 300 : 150 = Ví dụ : 10 8469 241 1239 35 034 + 846 : 241 ước lượng : = 241 x = 964 mà 964 > 846 nên chia 3; ước lượng 850 : 250 = (dư 100) + 1239 : 241 ước lượng 12 : = 241 x = 1446 mà 1446 > 1239 nên lấy 12 chia 5; ước lượng 1000 : 200 = Ví dụ : 41535 195 0253 213 0585 000 + 415 : 195 ước lượng 400 : 200 = + 253 : 195 làm tròn số ước lượng 250 : 200 = (dư 50) + 585 : 195 làm tròn số ước lượng 600 : 200 = Ví dụ : 80120 245 0662 327 1720 05 + 801 : 245 ước lượng 80 : 25 = (dư 5) + 662 : 245 ước lượng 60 : 25 = (dư 10) + 1720 : 245 ước lượng 175 : 25 = Từ ví dụ ta thấy : - Nếu số chia tận 1, ta làm tròn giảm (tức bớt 3, đơn vị số chia) Trong thực hành ta việc che bớt chữ số tận ( phải che bớt chữ số tận số bị chia) - Nếu số chia tận 7, ta làm tròn tăng (tức thêm 3, đơn vị vào số chia) Trong thực hành ta việc che bớt chữ số tận thêm vào chữ số liền trước ( phải che bớt chữ số tận số bị chia) Tuy nhiên số chia tận 4, nên làm tròn tăng lẫn giảm thử lại số khoảng hai thương ước lượng Chẳng hạn : Ví dụ : 245 : 46 = ? Làm tròn giảm 46 40 (che chữ số 6) làm tròn tăng 46 50 (che chữ số tăng lên thành 5) Làm tròn giảm 245 24 (che chữ số 5) Ta có : 24 : 11 24 : Vì < < nên ta thử lại với số : 46 x = 230, 245 – 230 = 15 < 46 Vậy 245 : 46 Với học sinh giỏi giáo viên hướng dẫn em tự làm Qua phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo em Song với học sinh yếu, em gặp nhiều khó khăn vấn đề Do vậy, giáo viên hướng dẫn học sinh ước lượng thương phép chia cho nhanh cần cụ thể, rõ ràng Ví dụ : 672 21 63 32 42 42 Giáo viên yêu cầu học sinh lấy 67 chia cho 21, giáo viên khoanh tròn vào số bị chia số chia để giúp học sinh biết ước lượng : = Vậy lấy thương 21 x = 63, 67 – 63 = 4; hạ 42, giáo viên lại tiếp tục khoanh vào để học sinh biết lấy : = Ví dụ : 8192 64 64 128 179 128 512 512 Lần giáo viên khoanh vào số bị chia số chia để giúp học sinh biết ước lượng : = (dư 2) Vậy lấy thương 64 x = 64, 81 – 64 = 17; hạ 179, giáo viên lại tiếp tục khoanh vào 17 để học sinh biết lấy 17 : = (dư 5) Vậy lấy thương 64 x = 128, 179 – 128 = 51; hạ 512, giáo viên lại tiếp tục khoanh vào 51 để học sinh biết lấy 51 : = (dư 3) Vậy thương số dư Ví dụ : 1154 62 62 18 534 496 12 38 Lần : Giáo viên khoanh vào 11 số bị chia số chia để giúp học sinh biết ước lượng 11 : = (dư 5) Lần hai : Giáo viên khoanh vào 53 để học sinh biết 53 : = (dư 5) Với học sinh yếu kém, giáo viên để học sinh nhân thương với số chia lấy số bị chia trừ kết để tìm số dư Ví dụ : 1944 162 162 12 324 324 Giáo viên khoanh tròn để học sinh ước lượng 19 : 16 = (dư 3) tìm số dư 32 hạ 4, có 324, giáo viên lại khoanh vào 32 để học sinh ước lượng 32 : 16 = 2, nhân với 162 342, mà 468 > 342 thương để 162 x = 324 số dư B Đối với học sinh : Để biết cách ước lượng thương phép chia cho số có 1, 2, chữ số, trước hết tất học sinh học hết chương trình lớp phải thuộc bảng nhân, chia phạm vi từ đến Đến hết chương trình lớp 3, học sinh phải thuộc kỹ bảng nhân chia cho số có chữ số Bên cạnh kỹ tính nhẩm để nhân chia, trừ phải thành thạo để có kỹ thực phép chia Học sinh cần nắm vững kỹ chia viết cho số có 1, 2, chữ số qua việc ước lượng thương Đặc trưng chủ yếu phương pháp dạy học coi học sinh nhân vật trung tâm trình dạy học, đó: giáo viên người tổ chức hướng dẫn hoạt động học sinh, học sinh hoạt động học tập để phát triển theo khả Học sinh phải huy động vốn hiểu biết kinh nghiệm thân để tự chiếm lĩnh tri thức mới, vận dụng tri thức thực hành Mọi học sinh phải hoạt động, phải độc lập suy nghĩ làm việc (theo hướng dẫn giáo viên), học sinh có nhiều hội để bộc lộ khả cá nhân, để trao đổi, xử lý thông tin lựa chọn giải pháp Vì không cần đặt biện pháp để “giữ trật tự” mà lớp học tập trung cao vào hoạt động học tập Cách học tập tạo cho học sinh thói quen làm việc tự giác, chủ động, không rập khuôn, biết tự đánh giá đánh giá kết học tập thân bạn Đặc biệt tạo cho học sinh có niềm tin niềm vui lao động học tập thân Từ học sinh hứng thú học tập, tự tin vào khả 13 hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập sáng tạo Hiệu việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Sau trhực hiên biện pháp ước lượng thương phép chia đa số học sinh lớp nắm cách chia chia nhanh số có nhiều chữ số cho số có 2, chữ số Các em vui tự làm bài, hiểu sâu sắc cách làm làm nhanh Đặc biệt với học sinh yếu kém, em có tiến rõ rệt thực phép chia mà trước em gặp không khó khăn Kinh nghiệm trao đổi với đồng nghiệp trường, cụm để học tập lẫn Sau trao đổi, đồng nghiệp ghi nhận biện pháp có tính khả quan Chúng học hỏi để áp dụng vào giảng dạy học sinh cách thực phép chia năm học III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong trình làm đề tài: " Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học ”, nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận để làm sở cho việc đề nghị đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Điều có ích cho công tác dạy học Bản thân đúc rút vài kinh nghiệm quý trình dạy học Muốn dạy tốt môn toán, giúp học sinh hiểu, nắm kiến thức vận dụng linh hoạt vào thực tế sống trước hết giáo viên phải người tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng yêu nghề mến trẻ, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao xã hội công tác dạy học Giáo viên cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp dạy học cần phải đặc biệt ý đến phương pháp thực hành – luyện tập để giúp học sinh tự tìm tòi, khám phá, khơi dậy em niềm đam mê, hứng thú học tập, tự chiếm lĩnh tri thức vận dụng linh hoạt vào thực tiễn “Thầy giáo tồi người dạy học sinh chân lý có sẵn Thầy giáo giỏi người dạy cho học sinh đường tìm chân lý” Chính trình dạy học, để đảm bảo mục tiêu giáo dục đại, người giáo viên cần phải dạy cho học sinh cách học, phương pháp học, đức tính cần thiết để em ngày hoàn thiện thân mặt Dạy học nghề cao quý nghề cao quý Chính vậy, dạy học người giáo viên phải luôn tôn trọng nhân cách trẻ, không gây ức chế cho học sinh có không phát triển hết khả sức sáng tạo em Hãy gần gũi, yêu thương trở thành người bạn lớn 14 để em tâm sự, chia sẻ vấn đề học tập sống, để giáo viên trở thành người mẹ trường em Ngoài cần làm tốt công tác tuyên truyền để cộng đồng tham gia tích cực có hiệu công tác “xã hội hoá giáo dục”, “xã hội học tập” Do kinh nghiệm ít, mặt khác kiến thức thân có hạn chế định nội dung đề tài chắn tránh khỏi thiếu sót Rất mong đồng nghiệp, bạn đọc hội đồng khoa học góp ý xây dựng để nội dung đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn! Nhật Tân , ngày 02 tháng năm 2016 Người thực Pham Thị Hồng Gấm 15 Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Đánh giá, xếp loại: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chủ tịch hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Phạm Thị Hoa Mai 16 [...]... nhận đó là một trong những biện pháp có tính khả quan Chúng tôi sẽ cùng nhau học hỏi để áp dụng vào giảng dạy học sinh cách thực hiện phép chia trong những năm học tiếp theo III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong quá trình làm đề tài: " Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia ở Tiểu học ”, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề lý luận để làm cơ sở cho việc đề nghị đổi mới phương pháp dạy học theo... Giáo viên yêu cầu học sinh lấy 67 chia cho 21, giáo viên khoanh tròn vào 6 ở số bị chia và 2 ở số chia để giúp học sinh biết ước lượng 6 : 2 = 3 Vậy lấy thương là 3 vì 21 x 3 = 63, 67 – 63 = 4; hạ 2 được 42, giáo viên lại tiếp tục khoanh vào 4 để học sinh biết lấy 4 : 2 = 2 Ví dụ 2 : 8192 64 64 128 179 128 512 512 0 Lần một giáo viên khoanh vào 8 ở số bị chia và 6 ở số chia để giúp học sinh biết ước lượng... và số dư là 0 B Đối với học sinh : Để biết cách ước lượng thương trong phép chia cho số có 1, 2, 3 chữ số, trước hết tất cả học sinh học hết chương trình lớp 2 phải thuộc bảng nhân, chia trong phạm vi từ 1 đến 5 Đến hết chương trình lớp 3, học sinh phải thuộc kỹ bảng nhân chia cho số có một chữ số Bên cạnh đó kỹ năng tính nhẩm để nhân chia, trừ cũng phải được thành thạo để có kỹ năng thực hiện phép chia. .. - Nếu số chia tận cùng là 1, 2 hoặc 3 thì ta làm tròn giảm (tức là bớt 3, 2 hoặc 1 đơn vị ở số chia) Trong thực hành ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi ( và cũng phải che bớt chữ số tận cùng của số bị chia) - Nếu số chia tận cùng là 7, 8 hoặc 9 thì ta làm tròn tăng (tức là thêm 3, 2 hoặc 1 đơn vị vào số chia) Trong thực hành ta chỉ việc che bớt chữ số tận cùng đó đi và thêm vào một chữ số liền... năng thực hiện phép chia Học sinh cần nắm vững kỹ năng chia viết cho các số có 1, 2, 3 chữ số qua việc ước lượng thương Đặc trưng chủ yếu của phương pháp dạy học mới là coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, trong đó: giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn hoạt động của học sinh, mọi học sinh đều hoạt động học tập để phát triển theo đúng khả năng của mình Học sinh phải huy động vốn... quả học tập của bản thân và của các bạn Đặc biệt là tạo cho học sinh có niềm tin và niềm vui trong lao động học tập của bản thân Từ đó học sinh hứng thú học tập, tự tin vào khả 13 năng của mình và dần dần hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập và sáng tạo 4 Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Sau khi trhực hiên biện pháp ước lượng thương trong phép chia như vậy đa số học sinh. .. để học sinh biết lấy 17 : 6 = 2 (dư 5) Vậy lấy thương là 2 vì 64 x 2 = 128, 179 – 128 = 51; hạ 2 được 512, giáo viên lại tiếp tục khoanh vào 51 để học sinh biết lấy 51 : 6 = 8 (dư 3) Vậy thương là 8 và số dư là 0 Ví dụ 3 : 1154 62 62 18 534 496 12 38 Lần một : Giáo viên khoanh vào 11 ở số bị chia và 6 ở số chia để giúp học sinh biết ước lượng 11 : 6 = 1 (dư 5) Lần hai : Giáo viên khoanh vào 53 để học. .. 5) Lần hai : Giáo viên khoanh vào 53 để học sinh biết 53 : 6 = 8 (dư 5) Với học sinh yếu kém, giáo viên có thể để học sinh nhân thương với số chia rồi lấy số bị chia trừ đi kết quả để tìm ra số dư Ví dụ 4 : 1944 162 162 12 324 324 Giáo viên khoanh tròn để học sinh ước lượng 19 : 16 = 1 (dư 3) và tìm số dư 32 hạ 4, có 324, giáo viên lại khoanh vào 32 để học sinh ước lượng 32 : 16 = 2, khi nhân 2 với... được cách chia và chia rất nhanh các số có nhiều chữ số cho các số có 2, 3 chữ số Các em đã rất vui khi tự mình làm được bài, hiểu sâu sắc về cách làm và làm nhanh Đặc biệt với học sinh yếu kém, các em đã có những tiến bộ rõ rệt trong thực hiện phép chia mà trước đây các em đã gặp không ít khó khăn Kinh nghiệm này chúng tôi cũng đã trao đổi với các đồng nghiệp trong trường, trong cụm để học tập lẫn... trong thực hành Mọi học sinh đều phải hoạt động, phải độc lập suy nghĩ và làm việc (theo hướng dẫn của giáo viên), học sinh có nhiều cơ hội để bộc lộ khả năng của cá nhân, để trao đổi, xử lý thông tin và lựa chọn các giải pháp Vì vậy không cần đặt ra các biện pháp để “giữ trật tự” mà lớp học vẫn tập trung cao vào hoạt động học tập Cách học tập như vậy tạo cho học sinh thói quen làm việc tự giác, chủ .. .biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học Đó lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đưa số biện pháp nhằm giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học Đối tượng nghiên cứu Học sinh Tiểu học. .. dạy học sinh cách thực phép chia năm học III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong trình làm đề tài: " Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia Tiểu học ”, nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận để làm. .. dạy chia chia làm nhiều mức : Trong vòng số 100 có hai giai đoạn : - Chia miệng : Chia số tròn chục cho số có chữ số Chia miệng số có chữ số cho số có chữ số, nhằm làm cho học sinh hiểu sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia ở tiểu học , SKKN một số biện pháp giúp học sinh làm tốt phép chia ở tiểu học ,

Từ khóa liên quan