0

luật về thương mại điện tử

29 443 0
  • luật về thương mại điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2016, 13:39

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mớingày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh củacác công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọigóc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.Việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp đã góp phần hìnhthành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quảkinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới này được hiểu theo nhiềukhái niệm khác nhau do việc áp dụng những mô hình kinh doanh mớimang lại đó chính là khái niệm “thương mại điện tử”. Thương mại điệntử đã giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh hiệuquả hơn và giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện các hàng hóa vàdịch vụ trên thị trường ở mọi nơi trên thế giới.Bài giảng “Thương mại điện tử” là một trong những tài liệu giảngdạy các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyênngành thương mại điện tử và ứng dụng cho một số chuyên ngành kháccủa các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả đã thamkhảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước với mục đích đưa ra một tài liệugiảng dạy phù hợp với đối tượng người học.Bài giảng được viết theo quan điểm cung cấp những kỹ năng, kiếnthức, các điều kiện thực hiện công việc trên cơ sở sử dụng các phươngtiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, các phươngtiện thanh toán điện tử và máy tính có nối mạng internet,… và việc ápdụng Luật giao dịch điện tử để thực hiện các hoạt động giao dịch thươngmại như mua, bán, thanh toán, lập các báo cáo, thống kê doanh số, hànghóa phục vụ đúng mục đích của mình và doanh nghiệp.Bài giảng này gồm các nội dung như sau: Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử Chương 2: Giao dịch điện tử Chương 3: Marketing điện tử Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp Chương 6: Luật về thương mại điện tử ThS VŨ TRỌNG LUẬT BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ EC Chương Luật thương mại điện tử THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******************* ThS VŨ TRỌNG LUẬT Bài giảng THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương Luật thƣơng mại điện tử THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2015 LỜI NÓI ĐẦU Sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông ngày tác động xâm nhập vào hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp Công nghệ thông tin xâm nhập vào góc cạnh đời sống xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Việc ứng dụng công nghệ doanh nghiệp góp phần hình thành mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh Những mô hình kinh doanh hiểu theo nhiều khái niệm khác việc áp dụng mô hình kinh doanh mang lại khái niệm “thương mại điện tử” Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh hiệu giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện hàng hóa dịch vụ thị trường nơi giới Bài giảng “Thương mại điện tử” tài liệu giảng dạy môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử ứng dụng cho số chuyên ngành khác trường đại học, cao đẳng nước Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả tham khảo nhiều tài liệu nước với mục đích đưa tài liệu giảng dạy phù hợp với đối tượng người học Bài giảng viết theo quan điểm cung cấp kỹ năng, kiến thức, điều kiện thực công việc sở sử dụng phương tiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, phương tiện toán điện tử máy tính có nối mạng internet,… việc áp dụng Luật giao dịch điện tử để thực hoạt động giao dịch thương mại mua, bán, toán, lập báo cáo, thống kê doanh số, hàng hóa phục vụ mục đích doanh nghiệp Bài giảng gồm nội dung sau: - Lời nói đầu - Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử - Chương 2: Giao dịch điện tử - Chương 3: Marketing điện tử - Chương 4: Rủi ro phòng tránh rủi ro thương mại điện tử - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử doanh nghiệp - Chương 6: Luật thương mại điện tử Tác giả xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đóng góp nhiều ý kiến trình biên soạn tài liệu Nhưng trình biên soạn, lĩnh hội quan điểm, khái niệm nghề “Thương mại điện tử” không ngừng phát triển, nên tránh thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý, phê bình độc giả để cập nhật cho giảng hoàn thiện Thông tin Tác giả Email: luatvt@hcmute.edu.vn ĐT: 0906836920 Website: hcmute.edu.vn thuvienspkt.edu.vn thuvien.hcmute.edu.vn Website thương mại điện tử Hợp tác: vecom.vn ybook.vn sachweb.com m.alezaa.com sachbaovn.vn anybook.vn vinabook.vn Tác giả ThS Vũ Trong Luật MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 6: LUẬT VỀ ĐIỆN TỬ Khái quát khung pháp lý thương mại điện tử giới 1.1 Luật mẫu thương mại điện tử UNCITRAL 1.2 Luật mẫu chữ ký điện tử UNCITRAL 1.3 Công ước Liên hợp quốc sử dụng chứng từ điện tử hợp đồng thương mại quốc tế Khung pháp lý thương mại điện tử số nước khu vực 2.1 Khung pháp lý thương mại điện tử Hoa Kỳ 2.2 Khung pháp lý thương mại điện tử Singapore 10 2.3 Khung pháp lý thương mại điện tử Canada 11 2.4 Khung pháp lý thương mại điện tử EU 12 2.5 Khung pháp lý thương mại điện tử APEC 13 2.6 Khung pháp lý thương mại điện tử ASEAN 14 Những quy định liên quan đến thương mại điện tử 14 3.1 Incoterms 2000 14 3.2 eUCP 15 Khung pháp lý thương mại điện tử Việt Nam 15 4.1 Luật công nghệ thông tin 15 4.2 Luật giao dịch điện tử 16 4.3 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP thương mại điện tử 16 4.4 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số 18 4.5 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động tài 20 4.6 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 Chƣơng LUẬT VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Khái quát khung pháp lý thƣơng mại điện tử giới 1.1 Luật mẫu thƣơng mại điện tử UNCITRAL Luật mẫu Thương mại điện tử UNCITRAL (Model Law on Electronic Commerce) UNCITRAL thông qua ngày 12/06/1996 thức công bố báo cáo Hội nghị lần thứ Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 12/12/1996 Đạo luật có hiệu lực áp dụng mối quan hệ phát sinh áp dụng phương thức kinh doanh thương mại điện tử Mục tiêu luật đưa hệ thống quy tắc thừa nhận phạm vi quốc tế việc loại bỏ trở ngại việc công nhận giá trị pháp lý thông điệp lưu chuyển phương tiện điện tử, tạo bình đẳng người sử dụng tài liệu sở giấy tờ người sử dụng thông tin sở liệu điện tử phạm vi quốc tế Luật mẫu sở định hướng giúp nước thành viên Liên hợp quốc tham khảo xây dựng đạo luật với ý nghĩa khung pháp lý cho thương mại điện tử Kết cấu luật mẫu chia làm hai phần với 17 điều khoản: - Phần I: Giới thiệu khái quát thương mại điện tử, gồm chương Chương I đề cập đến quy định chung bao gồm điều khoản phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ có liên quan, giải thích luật trường hợp ngoại lệ theo thỏa thuận bên Chương II quy định điều kiện luật định thông tin số hóa, gồm điều khoản (Điều đến điều 10) công nhận giá trị pháp lý thông tin số hóa, văn viết, chữ ký, gốc, tính xác thực khả chấp nhận thông tin số, việc lưu giữ thông tin số Chương III nói đến thông tin liên lạc thông tin số hóa, bao gồm điều khoản (điều 11 đến điều 15) quy định hình thức hợp đồng giá trị pháp lý hợp đồng, bên ký kết hợp đồng phải công nhận giá trị pháp lý thông tin số hóa, xuất xứ thông tin số hóa, việc xác nhận nhận thông tin, thời gian, địa điểm gửi nhận thông tin số hóa - Phần II quy định giao dịch thương mại điện tử số lĩnh vực hoạt động gồm điều khoản liên quan đến vận tải hàng hóa Điều 16 quy định hành vi liên quan đến hợp đồng vận tải hàng hóa, điều 17 quy định hồ sơ vận tải hàng hóa Việc UNCITRAL thông qua đạo luật mẫu thương mại điện tử tạo điều kiện giúp đỡ tất quốc gia giới hoàn thiện hệ thống pháp luật sử dụng phương tiện truyền lưu giữ thông tin thay cho tài liệu giấy ban hành đạo luật thiếu lĩnh vực thương mại điện tử UNCITRAL ban hành văn hướng dẫn việc chuyển hóa quy định Đạo luật mẫu vào hệ thống nội dung luật quốc gia Tất quốc gia cần xem xét chi tiết quy định đạo luật mẫu trước ban hành đạo luật sửa đổi quy định hành, phải tính đến cần thiết phải đảm bảo thống quy định pháp luật sử dụng phương tiện truyền lưu giữ thông tin thay cho tài liệu giấy 1.2 Luật mẫu chữ ký điện tử UNCITRAL Luật mẫu chữ ký điện tử thức thông qua vào ngày 29/09/2000 Mục đích luật hướng dẫn quốc gia thành viên việc xây dựng khung pháp lý thống công để giải cách hiệu vấn đề chữ ký điện tử - yếu tố đóng vai trò quan trọng giao dịch thương mại điện tử Đạo luật nêu lên vấn đề chữ ký điện tử, chữ ký số hóa vấn đề người ký, bên thứ ba chứng nhận chữ ký số Đặc biệt, nhằm đưa hướng dẫn cụ thể việc áp dụng luật này, UNCITRAL đưa hướng dẫn thi hành chi tiết, có phân tích hướng dẫn cho điều khoản luật mẫu Luật mẫu góp phần loại bỏ cản trở việc sử dụng chữ ký điện tử giao dịch thương mại điện tử phạm vi quốc tế 1.3 Công ƣớc Liên hợp quốc sử dụng chứng từ điện tử hợp đồng thƣơng mại quốc tế Công ước Liên Hợp Quốc Sử dụng Chứng từ điện tử Hợp đồng thương mại quốc tế (UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts) phiên họp lần thứ 60 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị số A/RES/60/21 ngày 9/11/2005 Về nội dung chuyên môn, Công ước Ủy ban Liên Hợp Quốc Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) xây dựng, nhằm đưa khung quy định chung cho vấn đề giao kết thực hợp đồng thông qua phương tiện điện tử Công ước khẳng định tiêu chuẩn để đảm bảo giá trị pháp lý ngang văn giấy văn điện tử giao dịch quốc tế, cho hợp đồng thương lượng ký kết thông qua thông tin điện tử có giá trị hiệu lực thi hành tương đương với hợp đồng thương lượng truyền thống Dựa tảng đó, công ước đánh giá công cụ pháp lý quan trọng nhằm tăng cường buôn bán quốc tế sở tận dụng ưu mạng Internet toàn cầu Việc áp dụng rộng rãi đồng quy định quốc gia góp phần xóa bỏ trở ngại việc sử dụng chứng từ điện tử giao dịch thương mại quốc tế, nâng cao tính chắn phương diện pháp lý tính ổn định phương diện thương mại hợp đồng điện tử, giúp doanh nghiệp tiếp cận phương thức tiến hành thương mại đại, hiệu Ngày 06/07/2006, trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ diễn lễ ký kết thức Công ước với tham gia 60 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, 10 nước quan sát viên, Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên Khung pháp lý thƣơng mại điện tử số nƣớc khu vực 2.1 Khung pháp lý thƣơng mại điện tử Hoa Kỳ Hoa Kỳ nước đầu lĩnh vực thương mại điện tử Hoa Kỳ ấn định nguyên tắc cho thương mại điện tử riêng mình, đồng thời kiến nghị cho thương mại điện tử toàn cầu Quá trình xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý cho thương mại điện tử Hoa Kỳ dựa nguyên tắc bản: - Các bên tự xác lập quan hệ hợp đồng với thấy phù hợp - Các quy định phải có tính chất trung lập mặt công nghệ phải có tính mở cho tương lai, có nghĩa không quy định loại công nghệ cụ thể không hạn chế việc sử dụng hay phát triển công nghệ tương lai - Các quy định hành cần sửa đổi, bổ sung ban hành trường hợp cần thiết để hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ điện tử - Các quy định phải công cho doanh nghiệp áp dụng rộng rãi công nghệ doanh nghiệp chưa áp dụng Trong thời gian qua, quyền Liên bang quyền bang Hoa Kỳ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hành ban hành số quy định mới, đáp ứng yêu cầu giao dịch thương mại điện tử, quy định luật hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng, thẩm quyền tài phán, chứng pháp lý,… Năm 1996, Bộ tài Hoa Kỳ cho mắt sách “Chính sách thuế thương mại điện tử toàn cầu” nhằm trung hòa thuế giao dịch điện tử phi điện tử Cuốn sách “đảm bảo tính thống thương mại điện tử” phải trở thành nhận thức chung toàn cầu, cần làm rõ nguyên nhân đánh thuế thương mại điện tử, tránh thuế trùng lên thuế Ngày 01/07/1997, với hợp tác nhà khoa học, Hoa Kỳ thông báo đề án “khung kết cấu thương mại điện tử toàn cầu”, gồm nguyên tắc bản: - Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò chủ đạo - Hạn chế yêu cầu không cần thiết Chính phủ thương mại điện tử - Chính phủ tham gia thương mại điện tử nhằm tạo lập môi trường luật pháp thương mại điện tử hợp lý, đơn giản, ngắn gọn - Chính phủ phải thừa nhận tính độc đáo riêng mạng Internet - Thúc đẩy thương mại điện tử sở toàn cầu Đề án đưa ý kiến cụ thể việc phát triển thương mại điện tử, phận quan trọng sách thương mại công nghệ Hoa Kỳ Ngày 14/05/1998, Uỷ ban thương mại nghị viện Hoa Kỳ thông qua dự luật miễn thuế Internet, tạo điều kiện phát triển tự hóa cho công ty, xí nghiệp toàn Hoa Kỳ Tháng 3/1999, công ước thương mại số kỷ nguyên (HR 1320) cho phép đồng thời thúc đẩy mở rộng thương mại điện tử dựa vào lực lượng thị trường tự HR1320 thừa nhận giá trị pháp lý thoả thuận điện tử hợp đồng điện tử,… Đây bước trung gian việc thừa nhận giá trị pháp lý chứng điện tử Nhằm tạo lập khung pháp lý thống cho giao dịch thương mại điện tử Hoa Kỳ, Hội nghị quốc gia viên chức đạo luật thống (NCCUSL) diễn năm 1999 thông qua Luật thống Giao dịch điện tử (Uniform Electronic Transactions Act - UETA) Ngày 30/06/2000 tổ chức thông qua Luật Chữ ký điện tử thương mại quốc gia quốc tế (Electronic Signature in Global and National Commerce Act - E-Sign) Ngoài ra, Hoa Kỳ cho đời nghị định thư nguyên tắc cần tuân thủ thương mại điện tử, quy định tính minh bạch tính trung thực giao dịch điện tử, Ngày 22/05/2001, Nghị viện Hội đồng Châu Âu ban hành Chỉ thị số 2001/29/EC tinh thần hoà hợp khía cạnh quyền quyền có liên quan xã hội thông tin Uỷ ban Châu Âu tổ chức đàm phán thành công hiệp ước tội phạm mạng toàn cầu Hiệp ước gồm loạt tội danh mạng gồm mánh lới lừa đảo xâm nhập máy tính bất hợp pháp Hiệp ước rõ trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ Internet quan tâm quyền Cuối năm 2001, Uỷ ban Châu Âu công bố kế hoạch cho đời Chỉ thị đối phó với nạn phân biệt chủng tộc hải ngoại mạng 2.5 Khung pháp lý thƣơng mại điện tử APEC Đứng trước phát triển không ngừng thương mại điện tử, APEC bước tiến hành ứng dụng thương mại điện tử Tháng 11/1997, họp Vancouver, APEC vạch chương trình công tác thương mại điện tử cho khu vực thành lập “nhóm công tác chuyên trách thương mại điện tử” Singapore Australia đồng chủ tịch Mục tiêu làm cho nước thành viên hiểu rõ thương mại điện tử, hoạt động nó, triển khai dần vào việc ứng dụng nước nước thành viên khu vực Tháng 11/1998, APEC tiến hành “chương trình hành động thương mại điện tử” với nội dung chủ yếu sau: - Tập trung nỗ lực phát triển thương mại điện tử doanh nghiệp có điều kiện, có hiểu biết thương mại điện tử - Nâng cao vai trò phủ việc tạo môi trường pháp lý Hiện nay, APEC xây dựng xong chương trình hoạt động chung để thực thương mại điện tử vào năm 2005 nước phát triển năm 2010 nước phát triển Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Nhật nước đầu lĩnh vực thương mại điện tử Hội đồng phát triển thương mại điện tử Nhật cố gắng đơn giản hóa thủ tục thương mại điện tử Nhật, thông qua việc tiến hành xây dựng lòng tin đưa nhiều phương án để tiếp cận với khách hàng Nhật tiến hành nhiều dự án lĩnh vực giao dịch nhằm tạo môi trường điện tử thân thiện Nhật Hiện nay, Nhật cho đời văn pháp luật chữ ký điện tử nhằm tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển bền vững 13 2.6 Khung pháp lý thƣơng mại điện tử ASEAN Mặc dù ASEAN khu vực nhỏ APEC khu vực nhiều tiềm Năm 1992, ASEAN thành lập tiểu ban điều phối thương mại điện tử Tháng 9/1998, tiểu ban điều phối thương mại điện tử họp thông qua “các nguyên tắc đạo thương mại điện tử “ Tiếp theo, ASEAN phối hợp, chuyển giao công nghệ, hợp tác kỹ thuật để ASEAN thức bước vào giới kinh tế kỹ thuật số Hội nghị cấp cao lần thứ ngày 24/11/2000 Singapore thông qua hiệp định khung thương mại điện tử ASEAN (E - ASEAN) Mặt khác, thành viên tự xây dựng cho khung pháp luật riêng phù hợp với hoàn cảnh thực tế quốc gia Singapore nước đầu ứng dụng thương mại điện tử có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao khu vực Sau Malaysia Năm 1996, Malaysia thành lập tiểu ban chuyên trách nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử, gọi “đạo luật số hóa” Năm 1997, Malaysia ban hành Luật Chữ ký số (Digital Signature Act - DSA) tạo hành lang pháp lý chữ ký điện tử Năm 1998, Malaysia thành lập tiểu ban chuyên trách uỷ ban quốc gia thương mại điện tử Sau Malaysia Thái Lan, áp dụng thương mại điện tử từ năm 1998, trang web đời năm 1993, nhiên bị ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng kinh tế khiến số công trình sở hạ tầng kỹ thuật bị đình trệ, đến nay, Thái lan xây dựng số văn pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử như: luật bảo vệ liệu, luật tội phạm máy tính, luật trao đổi thông tin điện tử, luật chữ kí điện tử Các sách văn pháp luật liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dựa hợp đồng hợp pháp dần hoàn thiện Tất nước khu vực ASEAN, dù phát triển hay chưa đủ sức phát triển thể mối quan tâm đáng kể vào hình thức giao dịch thương mại điện tử Những quy định liên quan đến thƣơng mại điện tử 3.1 Incoterms 2000 Incoterms kịp thời bổ sung để phù hợp với phương thức giao dịch thương mại điện tử Trong điều kiện Incoterms 2000 thừa nhận giá trị pháp lý chứng điện tử Tất khoản mục “bằng chứng giao hàng, chứng từ vận tải thông điệp điện tử tương đương” có quy định: “Nếu người bán người mua thoả thuận trao đổi thông tin phương tiện điện tử, chứng từ thay thông điệp điện tử (EDI) tương đương” (theo 14 Incoterms 2000) Ngoại trừ điều khoản nhóm E, nghĩa vụ người bán điều kiện giới hạn tối thiểu nên Incoterms 2000 không đề cập đến giá trị chứng chứng điện tử Việc quy định Incoterms 2000 giúp cho việc trao đổi thông tin xuất trình chứng từ thuận lợi 3.2 eUCP Năm 2002, phụ trương Quy tắc cách thực hành thống tín dụng chứng từ xuất trình chứng từ điện tử “eUCP” đời bổ sung vào Quy tắc cách thực hành thống tín dụng chứng từ, nhằm điều chỉnh việc xuất trình chứng từ điện tử kết hợp chúng với việc xuất trình chứng từ văn eUCP định nghĩa rõ “chứng từ điện tử”, “chữ ký điện tử”, “nơi tiếp nhận, xuất trình”… eUCP bao gồm 12 điều khoản quy định cụ thể việc xuất trình chứng từ điện tử, kiểm tra chứng từ điện tử, thông báo từ chối, chứng từ gốc chứng từ sao, ngày phát hành, chứng từ vận tải, sửa đổi chứng từ sau xuất trình việc từ bỏ trách nhiệm việc xuất trình chứng từ điện tử eUCP đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng, bên tham gia giao dịch việc xuất trình tín dụng, chứng từ điện tử Khung pháp lý thƣơng mại điện tử Việt Nam 4.1 Luật công nghệ thông tin Cùng với Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin thiết lập tảng pháp lý cho việc đẩy mạnh giao dịch điện tử nói chung thương mại điện tử nói riêng Luật Công nghệ thông tin đuợc Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/6/2006 có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 Luật CNTT gồm chương, 79 điều Chương II (Ứng dụng công nghệ thông tin) Chương IV (Biện pháp bảo đảm ứng dụng phát triển công nghệ thông tin) Luật bao gồm nhiều quy định liên quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thương mại, hoạt động quan nhà nước số lĩnh vực khác đời sống xã hội Luật Công nghệ thông tin đời tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động ứng dụng phát triển CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để bước phát triển kinh tế tri thức, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hoá đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh Mặt khác, việc ban hành Luật CNTT nhằm tạo đồng với quy định đạo luật có liên quan đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực cam kết quốc tế với ASEAN, APEC, WTO,… 15 4.2 Luật giao dịch điện tử Luật Giao dịch điện tử thức đặt tảng cho việc thiết lập hệ thống văn pháp quy toàn diện giao dịch điện tử Việt Nam Sau Luật ban hành, hai năm 2006 2007 hàng loạt văn luật đời nhằm điều chỉnh chi tiết việc triển khai giao dịch điện tử lĩnh vực đời sống xã hội Cùng số văn ban hành từ năm 2005 trở trước, văn đời năm gần tạo nên khung pháp lý tương đối toàn diện cho giao dịch điện tử nói chung thương mại điện tử nói riêng Việt Nam, đặc biệt Chỉ thị hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử Chỉ thị hướng dẫn Luật Công nghệ thông tin Nếu trước năm 2005, phần lớn văn ban hành liên quan đến vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin, văn ban hành sau Luật Giao dịch điện tử mở rộng diện điều chỉnh đến ứng dụng cụ thể thương mại, hải quan, tài chính, hành nhà nước, Đây ứng dụng tảng xã hội tiền đề cho việc triển khai quy trình thương mại điện tử hoàn chỉnh cấp độ doanh nghiệp thời gian tới Ngoài tác động trực tiếp đưa đến đời văn hướng dẫn cho vấn đề cụ thể triển khai ứng dụng giao dịch điện tử, tác động sâu xa Luật Giao dịch điện tử đưa khái niệm “thông điệp liệu” “chứng từ điện tử” vào luật hệ thống pháp luật hành Bộ luật Dân sửa đổi Luật Thương mại sửa đổi, biên soạn song song với Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định thừa nhận giá trị pháp lý thông điệp liệu giao dịch dân thương mại 4.3 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP thƣơng mại điện tử Nghị định Thương mại điện tử Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử, ban hành vào ngày 9/6/2006 Với việc thừa nhận chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương chứng từ truyền thống hoạt động thương mại từ chào hàng, chấp nhận chào hàng, giao kết hợp đồng thực hợp đồng, Nghị định tạo hành làng pháp lý để doanh nghiệp yên tâm tiến hành giao dịch thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia, đồng thời pháp lý để xét xử có tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử Trong năm 2007 quan quản lý nhà nước tiến hành soạn thảo hai thông tư hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử Đó Thông tư Bộ Công Thương giao kết hợp đồng website thương mại 16 điện tử Thông tư liên tịch Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn việc bán thuốc qua phương tiện điện tử Đến cuối năm 2007, hai thông tư hoàn thành mặt nội dung đưa xin ý kiến rộng rãi doanh nghiệp trước thức ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP Thương mại điện tử giao kết hợp đồng website thương mại điện tử xây dựng bối cảnh số lượng website thương mại điện tử gia tăng nhanh chóng Việt Nam Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chưa điều chỉnh quy tắc giao dịch mô hình hoạt động website thương mại điện tử Mọi giao dịch tiến hành cách tự phát sở pháp lý để giải tranh chấp phát sinh Vì vậy, Thông tư xây dựng nhằm thiết lập nguyên tắc chuẩn mực chung cho website thương mại điện tử, nâng cao tính minh bạch môi trường giao dịch, đồng thời giúp bảo vệ cân lợi ích bên tham gia Nội dung Thông tư gồm quy định quy trình giao kết hợp đồng website thương mại điện tử, thời điểm giao kết giá trị pháp lý hợp đồng giao kết chức đặt hàng trực tuyến; nguyên tắc chung quy định cụ thể cung cấp thông tin liên quan đến điều khoản hợp đồng Thông tư quy định chi tiết chế bảo vệ quyền lợi khách hàng website thương mại điện tử chế rà soát xác nhận điều khoản hợp đồng, thủ tục chấm dứt hợp đồng, giải tranh chấp nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng website thương mại điện tử Văn thứ hai hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP Thương mại điện tử xây dựng năm 2007 Thông tư liên tịch Bộ Công Thương - Bộ Y tế hướng dẫn việc bán buôn thuốc qua phương tiện điện tử Thuốc mặt hàng thích hợp cho mua bán trực tuyến có giá trị cao, khối lượng nhỏ Việc bán thuốc công khai giá thuốc mạng Internet giúp người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn thuốc khác nhau, góp phần bình ổn giá thuốc thị trường Mặt khác, thuốc chữa bệnh mặt hàng kinh doanh đặc biệt, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người nên cần có quy định riêng, tránh việc lợi dụng bán thuốc qua mạng để có hành vi gian lận, lừa dối khách hàng Cho tới có số doanh nghiệp đầu tư thiết lập website bán thuốc qua mạng Tuy nhiên, chưa có sở pháp lý để điều chỉnh hoạt động bán thuốc qua mạng nên doanh nghiệp thiết lập website chưa thể tiến hành kinh doanh thực tế 17 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược đề cập đến việc bán thuốc qua mạng Khoản 4c Điều 43 Nghị định quy định rõ: “Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền triển khai thực quy định pháp luật thương mại điện tử lĩnh vực kinh doanh thuốc” Trên sở đó, Thông tư liên tịch hướng dẫn việc bán buôn thuốc qua phương tiện điện tử xây dựng với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho hoạt động thực tế Do đặc thù mặt hàng thuốc sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lực quản lý trình độ người tiêu dùng chưa đủ đáp ứng điều kiện để tiến hành giao dịch Internet, nội dung Thông tư tập trung điều chỉnh hoạt động bán buôn, chưa cho phép bán lẻ thuốc qua phương tiện điện tử 4.4 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ban hành ngày 15/2/2007 Nghị định quy định chữ ký số nội dung cần thiết liên quan đến sử dụng chữ ký số, bao gồm chứng thư số việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Đây quy định tảng để thiết lập chế đảm bảo an ninh an toàn độ tin cậy giao dịch điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ Giá trị pháp lý chữ ký số Chữ ký số dạng chữ ký điện tử cho phép xác nhận chấp thuận người ký nội dung thông điệp, đồng thời chứng thực toàn vẹn thông điệp liệu từ thời điểm ký Điều Nghị định Chữ ký số Dịch vụ chứng thực chữ ký số thức thừa nhận giá trị pháp lý chữ ký số giao dịch điện tử: “Trong trường hợp pháp luật quy định văn cần có chữ ký yêu cầu thông điệp liệu xem đáp ứng thông điệp liệu ký chữ ký số” Với chủ trương Ban soạn thảo xây dựng Nghị định thật chi tiết để đưa vào triển khai thực tế mà không cần văn hướng dẫn thi hành, Nghị định sâu vào vấn đề mang tính kỹ thuật quản lý cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Các quy định chi tiết hóa 72 điều, chia thành 11 chương: - Chương 1: Những quy định chung: quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, sách phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký 18 số, trách nhiệm quản lý nhà nước hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số - Chương 2: Chữ ký số chứng thư số: quy định giá trị pháp lý chữ ký số; nội dung chứng thư số; số vấn đề liên quan đến chữ ký số chứng thư số quan, tổ chức; giá trị pháp lý chữ ký số chứng thư số nước - Chương 3: Điều kiện hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: quy định điều kiện, quy trình thủ tục cấp phép, gia hạn thu hồi giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Chương 4: Hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: quy định việc cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi thu hồi chứng thư số; tạo cặp khóa dịch vụ có liên quan tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Chương 5: Quyền nghĩa vụ bên tham gia cung cấp sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: quy định quyền nghĩa vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng quyền nghĩa vụ thuê bao - Chương 6: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng: quy định điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động, quyền nghĩa vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng muốn đảm bảo giá trị pháp lý chữ ký số cho thuê bao chữ ký số thuê bao tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng - Chương 7: Công nhận chữ ký số, chứng thư số hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài: quy định điều kiện, thủ tục công nhận chữ ký số, chứng thư số nước hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước - Chương 8: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia: quy định điều kiện hoạt động, quyền nghĩa vụ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia - Chương 9-11: quy định việc giải tranh chấp, khiếu nại bồi thường thiệt hại; tra, kiểm tra, xử lý vi phạm điều khoản thi hành 19 4.5 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động tài Ngày 23/2/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007/NĐCP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử hoạt động tài Nghị định đời nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết để hình thành phát triển môi trường giao dịch điện tử an toàn, hiệu quả, giúp Chính phủ quản lý giao dịch điện tử hoạt động nghiệp vụ tài chính, giảm thiểu hậu xấu phát sinh giao dịch điện tử trốn thuế, gian lận lập hóa đơn chứng từ,… đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình cải cách ngành tài tảng ứng dụng công nghệ thông tin Nghị định gồm 25 điều chia thành chương điều chỉnh hai nội dung sau: - Chứng từ điện tử (Chương 2): quy định giá trị pháp lý chứng từ điện tử; việc ký, mã hóa, chuyển đổi, hủy, tiêu hủy, niêm phong, tạm giữ tịch thu chứng từ điện tử; việc sử dụng hệ thống thông tin tự động để gửi, nhận, xử lý chứng từ điện tử - Giao dịch điện tử hoạt động tài (Chương 3): quy định trách nhiệm, quyền hạn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử hoạt động tài chính; tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; dịch vụ chứng thực chữ ký số hoạt động tài chính; bảo đảm môi trường thực giao dịch điện tử ngành tài tổ chức, cá nhân với ngành tài chính; quản lý nhà nước giao dịch điện tử hoạt động tài Lĩnh vực tài lĩnh vực rộng, liên quan đến mặt đời sống kinh tế - xã hội bao gồm nhiều hoạt động nghiệp vụ nghiệp vụ tài - ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, kế toán, kiểm toán,… Mỗi nghiệp vụ có quy trình mang tính đặc thù đặt yêu cầu khác cho trình triển khai ứng dụng giao dịch điện tử Trong bối cảnh đó, Nghị định Giao dịch điện tử hoạt động tài quy định khung, tạo sở pháp lý cho việc xây dựng thông tư hướng dẫn cho lĩnh vực cụ thể sau Bộ Tài dự thảo bốn thông tư hướng dẫn Nghị định lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, kho bạc nhà nước, thuế, chứng khoán thông tư hướng dẫn quy định kỹ thuật cho giao dịch điện tử hoạt động nghiệp vụ tài 20 Thông tƣ hƣớng dẫn giao dịch điện tử thị trƣờng chứng khoán trình dự thảo Ngày 20/12/2007, dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khoán nhà nước chủ trì soạn thảo đưa lấy ý kiến lần đầu Đối tượng tham gia đóng góp ý kiến công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán Thông tư quy định “nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán công chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán, hoạt động quản lý công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, hoạt động công bố thông tin hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định Luật Chứng khoán.” Nội dung dự thảo thông tư xoay quanh yêu cầu dịch vụ kỹ thuật công ty chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán trực tuyến, đồng thời quy định chi tiết thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến Tuy nhiên, số vấn đề then chốt giao dịch điện tử hoạt động chứng khoán bảo mật thông tin, biện pháp xác thực người giao dịch, chưa đề cập đến dự thảo thông tư Theo ý kiến đại diện công ty chứng khoán, dự thảo cần có thêm quy định chi tiết tiêu chuẩn giao dịch trực tuyến, tiêu chuẩn mã hoá, tiêu chuẩn kết nối tổ chức cung cấp dịch vụ để đảm bảo hoạt động thông suốt thị trường giao dịch chứng khoán trực tuyến tương lai 4.6 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng Ngân hàng lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin sớm Việt Nam Giao dịch điện tử triển khai hoạt động nghiệp vụ ngân hàng từ cuối năm 1990 Quyết định 196/TTg ngày 1/4/1997 Quyết định 44/2002/TTg ngày 21/3/2002 Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chứng từ điện tử chữ ký điện tử nghiệp vụ kế toán toán ngân hàng coi văn pháp lý liên quan đến giao dịch điện tử Việt Nam Tuy nhiên, với đời Nghị định Giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng, khung pháp lý cho lĩnh vực hoàn thành, đặt móng cho trình mở rộng triển khai giao dịch điện tử 21 hoạt động ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, hỗ trợ hiệu giải pháp toán cho thương mại điện tử Việt Nam Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 Giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng Nghị định thứ ba liên tiếp ban hành năm 2007 nhằm hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử Nghị định tập trung hướng dẫn việc áp dụng Luật Giao dịch điện tử cho hoạt động ngân hàng cụ thể, bảo đảm điều kiện cần thiết môi trường pháp lý để củng cố, phát triển giao dịch điện tử an toàn hiệu hệ thống ngân hàng Nghị định gồm chương, 29 điều, với hai nội dung điều chỉnh sau: - Giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng (Chương 2): xác định phạm vi giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng; quy định điều kiện giao dịch điện tử; quy định loại chữ ký điện tử sử dụng hoạt động ngân hàng tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử - Chứng từ điện tử hoạt động ngân hàng (Chương 3): hướng dẫn bổ sung, làm rõ quy định nội dung, tính hợp pháp, hợp lệ, định dạng chứng từ điện tử; nguyên tắc lập, kiểm soát, xử lý, sử dụng, chuyển đổi, lưu trữ, bảo quản chứng từ điện tử giao dịch điện tử ngân hàng; việc ký giá trị chữ ký điện tử chứng từ điện tử 22 CÂU HỎI ÔN TẬP Phân tích vai trò việc xây dựng khuôn khổ pháp lý phát triển thương mại điện tử Phân tích vấn đề liên quan tới Luật thương mại cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích vấn đề liên quan tới bí mật cá nhân bảo vệ thông tin cá nhân cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích vấn đề liên quan tới thuế, luật áp dụng cần phải ý xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử Phân tích số quy định chung khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử toàn cầu Nêu số nguyên tắc chung nội dung luật giao dịch điện tử Việt Nam 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Giáo trình Thương mại điện tử / Trần Văn Hòe.- H.: Tài Chính, 2010.- 366tr.; 21cm Thương mại điện tử / Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài.- H.: Thông tin truyền thông, 2010.- 331tr.; 21cm Giáo trình thương mại điện tử: Dùng trường THCN / Nguyễn cửu Long.- H.: Khoa học Kỹ thuật, 2006.- 238tr.; 24cm English skills in commerce business = Tiếng Anh nghiệp vụ thương mại kinh doanh (song ngữ Anh - Việt) / Nguyễn Hoàng Thảo Ly.-TP.HCM.: Hồng Đức, 2012.- 220tr.; 21cm Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 = Introdution to the law on commerce of 2005, Song ngữ Việt - Anh.- H.: Lao động - Xã hội, 2005.- 418tr.; 21cm Khái quát thương mại điện tử / Nguyễn Trung Toàn.- H.: Lao động, 2007.- 223tr; 21cm Thương mại điện tử / Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài.- H.: Thông tin truyền thông, 2010.- 331tr.; 21cm Thương mại điện tử thực tế giải pháp: Tham khảo toàn diện / Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Văn Khoa.- TP.HCM: Giao thông Vận tải, 2006.- 584tr.; 24cm Hỏi đáp thương mại điện tử / Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đức Trí, Ngô Thị Ngọc Huyền.- H.: Lao động - Xã hội, 2007.- 268tr.; 21cm 10 Dạy học tiếng Anh thương mại điện tử / Hoàng Phương.- H: Thanh Niên, 2009.- 255tr.; 19cm 11 Kỹ thuật thiết kế website thương mại điện tử/ Lê Minh Trí.- H: Thanh niên, 2001.- 361tr; 20.5cm 12 Quản trị kinh doanh thương mại điện tử / Ban biên tập báo điện tử VDC media.- H.: Bưu điện, 2002.- 323tr.; 21cm 13 Thương mại điện tử thực tế giải pháp: Tham khảo toàn diện / Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Văn Khoa.- TP HCM: Giao thông Vận tải, 2006.- 584tr.; 24cm 24 14 eBusiness & eCommerce: Quản trị theo chuỗi giá trị số / Andreas Meier, Henrik Stormer; Lục Thị Thu Hằng, Phạm Thị Thanh Hồng, Phạm Thị Bích Ngọc (dịch),…-H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011.- 293tr.; 24cm Tiếng Anh 15 E-commerce: Business, technology, society / Kenneth C Laudon, Carol Guercio Traver.- Boston: Pearson, 2012.- 909p.; 27cm 16 Webshop E-commerce sử dụng thương mại điện tử / Lê Minh Trí.- H: Thanh niên, 2001.- 138tr; 19cm 17 Business law: The ethical, global, and e-commerce environment / Jane P Mallor, [et al.].- Boston:McGraw-Hill/Irwin, 2010.xxxvi, 1370, 18 E-Commerce: Fundamentals and applications / Henry Chan, Raymond Lee, Tharam Dillon, Elizabeth Chang.- New York: John Wiley & Sons, 2001.- 479p; 24cm 19 E-commerce: Business on the Interne t/ Constance H McLaren, Bruce J McLaren Business on the Internet/ Constance H McLaren, Bruce J McLaren.- Australia.: South-Western Educational Pub, 2000.- 291p; 28cm 20 Online dispute resolution for business: B2B, e-commerce, consumer, employment, insurance, and other commercial conflicts / Colin Rule.- San Francisco: Jossey-Bass, 2002.- ix, 326p.; 24cm 21 Electronic commerce / Gary P Schneider.- Boston: Thomson Course Technology, 2002.- 624p.; 27cm 22 Electronic commerce : On-line ordering and digital money / Pete Loshin, John Vacca, Paul Murphy.-Hingham, Massachusetts: Charles River Media, Inc., 2001.- xxx, 577 p ; 24 cm + CD-ROM Website 23 http://www.vecom.vn 24 http://www.vecita.gov.vn 25 http://thuongmaidientu.com 25 Bài giảng THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương Luật thƣơng mại điện tử ThS VŨ TRỌNG LUẬT Bài giảng điện tử, khổ 16x24cm Lưu hành nội phục vụ giảng dạy môn học Thương mại điện tử (ECOM431006) - Từ ngày 5/9/2015- 12/12/2015) [...]... thương mại điện tử Để tạo một môi trường pháp lý hoàn chỉnh cho các giao dịch thương mại điện tử, Chính phủ Canada đã tiến hành rà soát, sửa đổi các văn bản hiện hành đồng thời ban hành các văn bản mới liên quan đến thương mại điện tử như luật về chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử, … Luật về chữ ký điện tử của Canada cho phép các cơ quan liên bang quyền quyết định các yêu cầu của pháp luật hiện hành về. . .về an toàn thương mại điện tử (SET) nhằm bảo vệ các phương thức thanh toán,… * Luật thống nhất về Giao dịch điện tử (Uniform Electronic Transactions Act - UETA): Luật thống nhất về Giao dịch điện tử là một văn bản ngắn gọn, quy định về sự công nhận giá trị pháp lý của các dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử và các văn bản điện tử khác Văn bản này không quy định bất... thị về thương mại điện tử của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã được ban hành nhằm thống nhất pháp luật của các nước thành viên, nhằm tạo lập một thị trường chung trong lĩnh vực thương mại điện tử Cho đến thời điểm hiện nay, đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất về thương mại điện tử trong phạm vi EU Nội dung của Chỉ thị này gồm các vấn đề như các 12 nguyên tắc cần tuân thủ trong thương mại điện tử, ... tác về thương mại điện tử cho khu vực và thành lập “nhóm công tác chuyên trách về thương mại điện tử do Singapore và Australia đồng chủ tịch Mục tiêu là làm cho các nước thành viên hiểu rõ về thương mại điện tử, các hoạt động của nó, triển khai dần vào việc ứng dụng trong từng nước và giữa các nước thành viên trong khu vực Tháng 11/1998, APEC tiến hành “chương trình hành động về thương mại điện tử ... tử nhằm tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển bền vững 13 2.6 Khung pháp lý về thƣơng mại điện tử của ASEAN Mặc dù ASEAN là một khu vực nhỏ trong APEC nhưng là khu vực nhiều tiềm năng Năm 1992, ASEAN thành lập các tiểu ban điều phối thương mại điện tử Tháng 9/1998, tiểu ban điều phối thương mại điện tử đã họp và thông qua “các nguyên tắc chỉ đạo thương mại điện tử “ Tiếp theo, ASEAN sẽ phối... Luật Thương mại sửa đổi, được biên soạn song song với Luật Giao dịch điện tử, đều bổ sung quy định thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong các giao dịch dân sự và thương mại 4.3 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thƣơng mại điện tử Nghị định về Thương mại điện tử là Nghị định đầu tiên hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử, được ban hành vào ngày 9/6/2006 Với việc thừa nhận chứng từ điện tử có giá... Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại điện tử về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử được xây dựng trong bối cảnh số lượng website thương mại điện tử đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện vẫn chưa điều chỉnh về quy tắc giao dịch cũng như mô hình hoạt động của các website thương mại điện tử Mọi giao dịch được tiến hành một cách tự... cho thương mại điện tử 5 Phân tích các vấn đề liên quan tới thuế, luật áp dụng cần phải chú ý khi xây dựng khuôn khổ pháp lý cho thương mại điện tử 6 Phân tích một số quy định chung về một khuôn khổ pháp lý thương mại điện tử toàn cầu 7 Nêu một số nguyên tắc chung và các nội dung cơ bản của luật giao dịch điện tử của Việt Nam 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Giáo trình Thương mại điện tử căn bản... Hỏi đáp về thương mại điện tử / Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đức Trí, Ngô Thị Ngọc Huyền.- H.: Lao động - Xã hội, 2007.- 268tr.; 21cm 10 Dạy và học tiếng Anh thương mại điện tử / Hoàng Phương.- H: Thanh Niên, 2009.- 255tr.; 19cm 11 Kỹ thuật thiết kế website thương mại điện tử/ Lê Minh Trí.- H: Thanh niên, 2001.- 361tr; 20.5cm 12 Quản trị kinh doanh trong thương mại điện tử / Ban biên tập báo điện tử VDC media.-... vực thương mại điện tử Hội đồng phát triển thương mại điện tử của Nhật đang cố gắng đơn giản hóa thủ tục thương mại điện tử ở Nhật, thông qua việc tiến hành xây dựng lòng tin và đưa ra nhiều phương án để tiếp cận với khách hàng Nhật cũng đã tiến hành nhiều dự án trong lĩnh vực giao dịch này nhằm tạo môi trường điện tử thân thiện ở Nhật Hiện nay, Nhật đã cho ra đời văn bản pháp luật về chữ ký điện tử ... Tổng quan thương mại điện tử - Chương 2: Giao dịch điện tử - Chương 3: Marketing điện tử - Chương 4: Rủi ro phòng tránh rủi ro thương mại điện tử - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử doanh... pháp lý thương mại điện tử giới 1.1 Luật mẫu thương mại điện tử UNCITRAL 1.2 Luật mẫu chữ ký điện tử UNCITRAL 1.3 Công ước Liên hợp quốc sử dụng chứng từ điện tử hợp đồng thương mại quốc... pháp lý thương mại điện tử số nước khu vực 2.1 Khung pháp lý thương mại điện tử Hoa Kỳ 2.2 Khung pháp lý thương mại điện tử Singapore 10 2.3 Khung pháp lý thương mại điện tử Canada
- Xem thêm -

Xem thêm: luật về thương mại điện tử, luật về thương mại điện tử, luật về thương mại điện tử

Từ khóa liên quan