0

Cảm nghĩ của em sau khi đọc hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trun

4 639 1
  • Cảm nghĩ của em sau khi đọc hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trun

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2016, 03:40

Cảm nghĩ em sau đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trun Tháng Một 11, 2015 - Category: Lớp 10 - Author: admin Đề bài: Cảm nghĩ em sau đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa La Quán Trung La Quán Trung – môôt nhà văn với tính cách cô đôôc, lẻ loi, thích ngao du lại có tài về viết dã sử Ông có rất nhiều tiểu thuyết dã sử ví dụ tùy đường lưỡng triều chí truyêôn, Tấn đường ngũ đại sử diễn nghĩa, Đăôc biêôt đó là tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, với giá trị của mình nó xứng đáng trở thành mọt những tác phẩm tiểu thuyết lịch sử hay nhất của Trung Quốc Tiêu biểu tác phẩm là đoạn trích hồi trống cổ thành Hồi trống cổ thành thuôôc hồi 28 của tác phẩm kể lại viêôc đoàn tụ khong mấy thuâôn lợi của Quan Công và Trương Phi Hồi trống cổ thành gióng lên để khẳng định lòng chung thành cũng ý chí vượt qua gian nan của anh em Quan, Trương Có thể nói đấy là môôt đoạn trích thấm nhầm tư tưởng lòng chung thành và đạo lý huynh đêô của họ Với chi tiết đắt cùng diễn biến ly kỳ hấp dẫn tác giã dã vẽ lên môôt bức tranh về lòng tín nghĩa Trước tiên ta sẽ giới thiêôu về Trương Phi Trương là môôt ngũ hổ tướng của Lưu Bị Với ngoại hình mình cao tám thước đầu báo mắt tròn, râu hùm hàm én Trương sở hữu tính cách nóng lửa, thắng thắn tiếng nói thì vang tiếng sấm Tuy có nhiều lần mưu trí thông minh song lại bôôc trưc đến thô lỗ và có tâôt nghiêôn rượu Sau đó là nhân vâôt Quan Công, ông là môôt dũng tướng có tài giỏi võ nghêô và đăôc biêôt trung nghĩa khẳng khái ,trung thực Quan thuôôc kiểu người giàu không ham mà nghèo hèn thì cũng không đổi lòn, đứng trước uy vũ cũng không chịu khuất phục So với Trương Phi thì Quan Vũ có phần điềm đạm Kể về hành trình găôp lại của hai anh em họ thâôt đáng để người ta dùng những mĩ từ hay nhất để miêu tả Câu chuyêôn bắt đầu Quan Công dẫn hai chị vượt qua những ải của Tháo Tháo vẫn muốn giữ Quan lại để dùng nên măôc du biết những điều Quan sắp làm Tháo vẫn không cho người đuổi theo mà ngăn cho họ không qua được ải Quan Công phải mở đường máu để đưa hai chị Cuôi cùng những khổ cực và ý chí kiên cường của Quan đã được đền đáp đến thành lại biết được Trương Phi chiếm được thành và tích trữ lương cỏ Quan lâôp tức sai Tôn Càn vào báo cho Trương Phi được biết Tưởng rằng anh em đoàn tụ vui mừng khôn xiết và tối Quan sẽ được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để bù đắp cho những ngày qua khó nhọc Nhưng nào có ngờ đâu nghe Tôn Càn báo tin thì Trương Phi không nói môôt lời, vôôi măôc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn theo môôt nghìn quân tiến cửa Bắc Người mà Trương đối măôt chẳng phải là anh em mà là kẻ thù Trương tức giâôn măôt đằm đằm sát khí “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược” rồi hò hét sấm chạy vào đâm Quan Công Tác giả sử dụng mười môôt đôông từ mạnh thể hiêôn nói căm thù tức giâôn của Trương Phi hết sức khẩn trương, quyết liêôt cương trực đến nóng nảy Còn Quan Công thì sao?, sau những gì mình đã làm Quan Công ngỡ tưởng được đoàn tụ vui vẻ trêu với tình huống bất ngờ ấy Ông chỉ biết minh oan giải thích điềm đạm cho Phi nghe Nhớ lại những gì đã trải qua Quan đã phải mở đường máu trải qua ải thành, chém chết tên giữ thành như: Khổng Tú, Hán Phúc, Mạn Thầu… vâôy mà giờ lại bị thế này Ông trời thâôt là khéo biết sắp đăôt người ta vào những tình huống bế tắc Tuy nhiên ban đầu Quan Công vẫn tưởng Trương Phi đón mình nên đã mừng rỡ “giao long đao,tế ngựa lại đón” Quan vẫn xưng hô hiền đêô và em măôc dù Trương Phi mày tao thất lễ Quả thâôt là môôt người anh mà chấp nhâôn để cho em nhục mạ măôc cho mình không làm gì sai vây thâôt là đáng quý Ở ta thấy môôt đức tính kiên nhẫn mềm mỏng nói dễ nghe của môôt huynh trưởng Thâôt trớ trêu nói thế nào nữa Trương cũng không chịu tin Quan đành nhờ hai chị giải thích hôô Trương vẫn nhất quyết không nghe Trương kết tôôi Quan bằng lâôp luâôn : bỏ anh là bất nghĩa hàng Tào là bất trung rồi phong tước Quan đến chỉ là để lừa Trương để giúp Tháo mà thế là bất nhân Hai bên cứ giải thích buôôc thế Thâôt là huynh đêô bất hòa mâu thuẫn Đang lúc khó phan đúng sai thì Sái Dương cùng môôt loạt quân ở đâu xuất hiêôn làm cho Trương càng nghi ngờ Quan Công Cái tên họ Sái cũng thâôt là biết xuất hiêôn đúng lúc Không phải tự nhiên môôt cách tình cờ mà Sái Dương lại có măôt ở Sự xuất hiêôn của hắn là hợp lý hợp logic bởi Quan Công vừa giết cháu ngoại của hắn là Tần Kỳ bên bờ Hoàng Hà khiến y đuổi theo để báo thù Thêm nữa tư lâu y không phục Quan Công nên muốn diêôt Quan Tuy nhiên điều đó lại làm cho mối nghi ngờ của Trương Phi được đẩy lên đỉnh điểm và kết thúc cũng thâôt hấp dẫn Và chính điều ấy làm Quan Công nảy môôt đề xuất là chém đầu Sai Dương để minh oan Ngay sau đó đề nghị của Quan Công được chấp nhâôn lại bị thách thức ttrong ba hồi trống vang lên Có lẽ thế mà tên đoạn trích được đăôt là hồi trống cổ thành Ngay lâôp tức Quan Công chẳng nói chẳng rằng xông vào lấy đầu Sái Dương chỉ môôt hồi trống Có lẽ hành đôông đó đủ thành y muốn chứng minh lòng trung thành tín nghĩa của mình thế nào Đăôc biêôt không cần đến ba hồi trống mà chưa hết môôt hồi Quan đã hạ được đối thủ Điều đó đủ cho thấy Quan Công quyết tâm minh bạch thế nào Không những thế nó còn ca ngợi tài võ thuâôt của Quân Công Về phía Trương Phi đăôt hồi trống chính là để thách thức Quan Công không ngờ lại nhanh chóng đến thế nên mối nghi ngờ y vẫn không nguôi Mãi cho đến bắt môôt tên lính minh oan và kể lại đầu đuôi sự viêôc cungf những thụp lạy van khóc của hai chị thì Trương Phi lúc này tin Quan Công Những tiếng trống không phải ngẫu nhiên được vang lên mà hoàn toàn co mục đich cả, cũng vì thế mà nhan đề đoạn trích lại là hồi trổng cổ thành Hồi trống ấy vang lên “Chém Sái Dương, anh em hòa giải Hồi cổ thành chúa đoàn viên” Nếu những hồi trống ngoài chiến trâôn để thục giục binh sĩ chiên đấu, là điêôu nhạc mừng vui thắng trâôn trở về thì hồi trống ở vang lên lại mang nhiều ý nghĩa khác Thứ nhất là kết thúc những mối nghi ngờ giữa hai anh em Quan Trương gắn kết lại tình huynh đêô sống chết có Thứ hai, nó là hồi trống minh oan cho tấm lòng chung nghĩa của người anh hùng Quan Công Thứ ba, là chiến thắng quân Tào môôt cách oanh liêôt chỉ môôt hồi trống Thứ tư là thể hiêôn tài võ nghêô của Quan Công đó chính là hồi trống thách thức y về tài và lòng chung thành Không chỉ thành công về măôt nôôi dung La Quán Trung còn thành công nghêô thuâôt sử dụng hêô thống từ cổ trang mang âm hưởng thời xưa: xà mâu, long đao, ấn thụ…Nghêô thuâôt kể truyêôn hấp dẫn với cốt truyêôn kịch tính ly kỳ Nghêô thuâôt xây dựng nhân vâôt điển hình mang tính biểu tượng, tính cách nhân vâôt được thể hiêôn qua hành đôông Tóm lại, hồi trống cổ thành là môôt đoạn trích được đánh giá cao về nôôi dung và nghêô thuâôt Qua ta biểu dương tính tình cương trực của Trương Phi và ca ngợi lòng chung nghĩa của Quan Công Đồng thời ca ngợi tình cảm huynh đêô gắn bó sống chết có để rồi dù có khó khăn thì cuối cùng họ cũng đoàn tụ môôt cách oanh liêôt hồi trống thách thức minh oan đoàn tụ và mừng rỡ ... : bỏ anh la bất nghĩa hàng Tào la bất trung rồi phong tước Quan đến chỉ la để lừa Trương để giúp Tháo mà thế la bất nhân Hai bên cứ giải thích buôôc thế Thâôt la huynh... đao,tế ngựa la i đón” Quan vẫn xưng hô hiền đêô và em măôc dù Trương Phi mày tao thất lễ Quả thâôt la môôt người anh mà chấp nhâôn để cho em nhục mạ măôc cho mình không la m gì... trống Thứ tư la thể hiêôn tài võ nghêô của Quan Công đó chính la hồi trống thách thức y về tài và lòng chung thành Không chỉ thành công về măôt nôôi dung La Quán Trung còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm nghĩ của em sau khi đọc hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trun , Cảm nghĩ của em sau khi đọc hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trun , Cảm nghĩ của em sau khi đọc hồi trống cổ thành trích tam quốc diễn nghĩa của la quán trun

Từ khóa liên quan