0

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS

29 609 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 11:07

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THCS XUÂN LA - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ Lĩnh vực: Công tác chủ nhiệm lớp Tên tác giả: Hoàng Thị Thu GV môn: Ngữ văn NĂM HỌC 2011-2012 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp Tìm hiểu nắm vững đối tượng giáo dục Giáo dục HS tính tự giác, thực nội quy trường, lớp Phát huy khả tự quản HS Cụ thể hoá đợt thi đua Đoàn, Đội phát động Giáo dục HS sức mạnh tâm lí Phối hợp lực lượng giáo dục Giáo dục đạo đức HS thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm Chú trọng việc giáo dục kĩ sống cho HS 10 Mối quan hệ tình cảm thân thiện 11 Sự hợp tác thân thiện tích cực 12 Tổ chức lớp 13 Phát động phong trào học tập, hoạt động lớp 14 Những yếu tố GVCN lớp III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC KẾT LUẬN I BÀI HỌC KINH NGHIỆM II KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 03 05 05 05 07 07 08 09 09 10 10 11 13 14 16 17 17 21 21 24 26 26 28 29 ĐẶT VẤN ĐỀ "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cầu mà vừa xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa vừa trồng, người giáo viên vui sướng nhìn thấy học sinh trưởng thành, lớn lên." (Gôlôbôlin) Khoa học giáo dục chứng minh, em học sinh (HS) trình hình thành nhân cách luôn chịu tác động ba yếu tố: Gia đình - Nhà trường - Xã hội Mỗi yếu tố có chức riêng lại có quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nằm yếu tố nhà trường Ở gia đình, bố mẹ người nuôi dưỡng từ “trứng nước” nên bố mẹ người hiểu tính nết, sở thích, sức khỏe Nhưng bố mẹ đủ thời gian, kinh nghiệm, tri thức, phương pháp dạy Chẳng mà mà có câu “Dao sắc không gọt chuôi” Ở trường, GVCN người giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý HS lớp Do GVCN người thứ hai sau cha mẹ HS hiểu HS Trong năm làm công tác chủ nhiệm, nhận thấy GVCN chăm lo tới lớp có lực tổ chức quản lý lớp lớp ngoan hơn, nề nếp hơn, chất lượng học tập tốt Nhà trường nôi nuôi dưỡng, môi trường đào tạo HS thành người có đủ tài năng, trí tuệ phẩm chất đạo đức để sau thực công dân có ích cho xã hội Để trực tiếp đào tạo người không khác “kỹ sư tâm hồn” mà giáo viên giảng dạy môn GVCN lớp Giáo viên người đào tạo kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, mà trang bị kiến thức công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục HS phát triển cách toàn diện (đức, trí, thể, mỹ) để trở thành công dân tốt cho xã hội Đây công tác mà người giáo viên có tâm huyết xem nhẹ Tuy nhiên, công tác chủ nhiệm nhà trường gặp phải không khó khăn việc quản lý, giáo dục HS HS sa sút đạo đức, thiếu ý thức việc học tập, đặc biệt HS cá biệt, chậm tiến Đã GVCN, việc đưa lớp tiến lên vừa trách nhiệm vừa bổn phận HS, với nhà trường, đồng thời khẳng định lực lương tâm nghề nghiệp GVCN hiểu rõ tập thể lớp tảng vững để xây dựng nhà trường vững mạnh, tập thể tốt chắn có HS tốt, người vừa có đủ “đức trí” lẫn “tài trí” Như vậy, nhiệm vụ người GVCN có vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc học tập rèn luyện nhân cách HS Thực tiễn vậy, để đạt kết tốt công tác chủ nhiệm, đòi hỏi giáo viên phải thực yêu nghề mến trẻ Có dồn hết công sức, tâm trí để tìm tòi, nghiên cứu đưa biện pháp giáo dục thích hợp với HS lớp chủ nhiệm Để từ có phương pháp chủ nhiệm có hiệu Công tác chủ nhiệm giáo viên thành công đồng nghĩa với việc giúp em hoàn thiện biết rèn đức luyện tài, xây dựng tập thể lớp vững mạnh, đưa nhà trường ngày tiến lên Vì vậy, để góp phần với Nhà trường công tác giáo dục HS tốt nữa, công tác chủ nhiệm trường phổ thông nói chung THCS nói riêng cần phải có biện pháp phù hợp Trong lĩnh vực giáo dục người thầy lòng “yêu nghề mến trẻ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho HS mà quan trọng phải có biện pháp, làm để HS có ý thức học tập vào nề nếp Muốn HS tiếp thu tri thức mới, người GVCN phải có biện pháp giúp em có ý thức học tập chủ động tiếp thu kiến thức, hăng say thi đua học tập, nhiệt tình hoạt động phong trào tập thể Để làm điều việc đơn giản Như vậy, công tác chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng việc giáo dục HS nói chung HS THCS nói riêng phát triển toàn diện Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, xin trình bày “Một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện công tác chủ nhiệm trường THCS” để chia sẻ bạn đồng nghiệp NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN Theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo viên chủ nhiệm lớp người thay mặt Hiệu trưởng quản lý tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành Nhà nước, vừa đóng vai trò người thầy giáo, đồng thời đóng vai trò người đại diện cho quyền lợi tập thể lớp Không thế, GVCN cầu nối lớp với giáo viên môn, Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn đồng thời cán mạng lưới tích cực đoàn thể, tổ chức xã hội (Đội thiếu niên, Đoàn niên, …) Cha mẹ học sinh GVCN người chủ chốt nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS lớp chủ nhiệm GVCN có chức nhiêm vụ phát hiện, bồi dưỡng cử đội ngũ cán lớp phân công nhiệm vụ nhằm giúp em tổ chức thực tốt hoạt động lớp, trường Định hướng, tư vấn giúp em tổ chức thực mặt hoạt động lớp Tổng hợp tình hình, đề xuất giải pháp để tham mưu cho Trường công tác giáo dục, rèn luyện HS Nắm tư tưởng, tinh thần thái độ kết học tập, rèn luyện HS; phối hợp với gia đình đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HS rèn luyện để trở thành người tốt cho xã hội Dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực chương trình đào tạo (học tập, rèn luyện) tuần, tháng, học kỳ năm học Cùng cán lớp theo dõi, đánh giá kết học tập, rèn luyện lớp chủ nhiệm theo tháng, học kỳ năm học; đồng thời báo cáo kết với nhà trường vào cuối tháng Ngoài ra, GVCN phải liên hệ với gia đình HS để phối hợp giáo dục HS cần thiết GVCN có quyền mời dự họp thành viên hội đồng giải vấn đề HS lớp phụ trách Liên hệ với giáo viên môn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện Cha mẹ HS để phản ánh tình hình giảng dạy giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện HS bảo vệ quyền lợi đáng HS lớp phụ trách Được gọi HS cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục HS mời phụ huynh HS đến trường để phối hợp giáo dục cần thiết Giáo viên chủ nhiệm người chủ chốt nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS… II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY Trong năm gần đây, phát triển kinh tế - xã hội mang lại thuận lợi cho công tác chủ nhiệm nhà trường: - Sự quan tâm đầu tư Đảng, nhà nước với hỗ trợ tích cực từ phía xã hội Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục nhà trường ngày khang trang, đầy đủ, đảm bảo cho việc dạy học - Mô hình con, kinh tế ngày cải thiện tạo thuận lợi cho trẻ em quan tâm chăm sóc tốt - Bên cạnh đó, phát triển vũ bão khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin hỗ trợ cho giáo viên phụ huynh việc liên lạc, trao đổi, nắm bắt nhanh thông tin cần thiết việc phối hợp giáo dục đồng thời hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy giáo viên lên lớp hoạt động tập thể khiến HS thấy hứng thú Sự phối kết hợp tổ chức đoàn thể nhà trường ngày trở nên chặt chẽ - Đại đa số em ngoan, lễ phép kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè Nhìn chung em có tinh thần ham học, gia đình quan tâm mức Các tổ chức Đội nhà trường phối kết hợp tốt việc giáo dục đạo đức cho HS, cán Đội thật nổ, nhiệt tình, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao công việc Đôi ngũ cán lớp có ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoạt động, lớp có thức tự quản tốt, tập thể đoàn kết có hướng phấn đấu tốt - Được đạo sâu sắc Ban giám hiệu nhà trường đề kế hoạch cụ thể cho tháng suốt năm học - Sự cộng tác chặc chẽ giáo viên môn GVCN quản lý lớp Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi kể trên, công tác chủ nhiệm lớp gặp khó khăn, thách thức: - Học sinh lớp thường có bỡ ngỡ buổi đầu làm quen cấp học - cấp THCS Các em có bạn bè mới, trường lớp đặc biệt tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo dạy lớp Chính vậy, nề nếp, hoạt động em mẻ, lạ lẫm chưa quen với phương pháp học tập cấp II Do kết học tập lớp số em chưa cao, bên cạnh có em hạn chế nhận thức vài môn học, chấp hành nội quy trường chưa thật tốt - Hiện với phát triển kinh tế thị trường bùng nổ công nghệ thông tin, mà phần lớn vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến khó khăn việc học tập tiếp thu kiến thức chương trình sách giáo khoa - Do đặc thù số chủ nhiệm lớp nên việc theo dõi ngày để kịp thời nhắc nhở đến em khó khăn Để xác định động học tập, người GVCN phải nhiều thời gian, công sức Mặt khác, nhiều gia đình bận rộn với công việc nên thời gian dành cho việc giáo dục không nhiều, gần phó mặc cho nhà trường xã hội, chí cung cấp tiền bạc dư thừa không nghĩ đến hậu Nhiều phụ huynh gặp gỡ trao đổi với GVCN buổi họp phụ huynh chủ yếu trao đổi qua điện thoại trường hợp cần thiết Vì trẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu quan tâm gia đình, dễ bị kẻ xấu lôi sa ngã Một số em chiều chuộng chăm sóc chu đáo nên nảy sinh tính ích kỉ, ương bướng, khó bảo Hơn nữa, công tác chủ nhiệm chủ yếu kiêm nhiệm, thực tế chưa có khoá đào tạo thức cho GVCN Chính vậy, không nhiều GVCN thực có lực làm chủ nhiệm mà chủ yếu kinh nghiệm thân, cộng với trao đổi học hỏi nhà trường Bên cạnh đó, số tiết dành cho GVCN ít, bốn tiết tuần, chưa tương xứng công sức giáo viên đầu tư vào công tác chủ nhiệm, dẫn đến nhiều giáo viên chưa hăng say với công tác chủ nhiệm Ngoài nội dung chương trình giảng dạy nặng kiến thức tuý, số tiết giành cho giáo dục công dân, giáo dục đạo đức HS ít, xã hội ngày phát triển Hơn lứa tuổi này, tâm sinh lí em phát triển Chính điều em ngày có nhiều nhu cầu hiểu biết, tìm tòi, bắt chước, thích giao lưu, đua đòi, thích khẳng định , kiến thức xã hội, gia đình, hiểu biết pháp luật hạn chế, nên chiều hướng HS hư, lười học, tượng bỏ giờ, trốn tiết, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức ngày có xu gia tăng Đó khó khăn mặt khách quan gây cản trở cho người làm công tác chủ nhiệm lớp Tuy nhiên, mặt chủ quan phải nhìn nhận thiếu sót phía đội ngũ GVCN Một phận giáo viên chưa thật nhiệt tình, phần công việc giảng dạy chiếm nhiều thời gian, hiệu công tác chủ nhiệm nhiều bị ảnh hưởng Một thiếu sót khác nhiều GVCN tiến hành công việc cảm tính, chưa có phương pháp chủ nhiệm sáng tạo thích hợp Có người nghiêm khắc, có người dễ dãi Người nghiêm khắc gò ép HS theo khuôn khổ cách máy móc Và thế, mặt tâm lí, giáo viên HS bị áp lực Người dễ dãi lại buông lỏng công tác quản lí, thiếu quan tâm sâu sát Thực tế, nhiều thầy, cô giáo chủ nhiệm HS tìm tiếng nói chung III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ Để làm tốt công tác tổ chức lớp học, việc thực đầy đủ, có chất lượng cao chức năng, nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp, GVCN phải có “Nghệ thuật giáo dục” cách ứng xử với HS Sau số biện pháp mà vận dụng trình làm công tác chủ nhiệm lớp đạt thành công định: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp Thông thường nhận chủ nhiệm lớp đó, GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp từ đầu năm học GVCN cần có kế hoạch công tác phong phú, toàn diện liên quan đến tất mặt hoạt động HS lớp Trên sở nắm mục tiêu, nhiệm vụ nhà trường năm học, đặc điểm tình hình lớp, địa phương, sở vật chất nhà trường,…Dựa vào GVCN tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục cách cụ thể Trong kế hoạch giáo dục phải xác định rõ ràng mục đích, tiêu phấn đấu biện pháp Đặc biệt trọng chiến lược phối hợp lực lượng giáo dục để đạt mục đích đề Cần có phương hướng phát triển lớp thực theo trình tự hợp lí nhằm đến mục đích định hướng Kế hoạch phải phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế lớp Biện pháp thực cần thể tính phong phú, đa dạng Tuy nhiên biện pháp đề kế hoạch “phần cứng” trình thực cần phải vận dụng, điều chỉnh cách linh hoạt biện pháp giáo dục cho phù hợp với tình hình thực tế để công việc đạt hiệu cao Tìm hiểu nắm vững đối tượng giáo dục Nhà giáo dục Nga K.D Usinski nói: “Muốn giáo dục người mặt phải hiểu người mặt” Hay "Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm quy luật xã hội, có khả dùng lời nói để tác động đến tâm hồn HS Có kỹ đặc sắc nhìn nhận người cảm thấy rung động tinh tế trái tim người." (Xukhomlinxki) Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, GVCN phải nắm vững tâm sinh lí, nhu cầu, nguyện vọng, ước mong, khả trình độ HS, nắm vững hoàn cảnh sống, tác động gia đình, mối quan hệ xã hội, bạn bè HS, Tôi cố gắng tìm hiểu HS thông qua nhiều biện pháp Cụ thể sau: - Tìm hiểu HS qua tài liệu liên quan: Xem học bạ, sơ yếu lí lịch, tự nhận xét thông tin cá nhân HS, nhận xét GVCN cấp Tiểu học Đây tài liệu đáng tin cậy ban đầu giúp nhận biết phân loại HS - Tìm hiểu HS thông qua quan sát trực tiếp: Quan sát trực tiếp HS ngày hoạt động lớp, lớp để biết hành vi thái độ HS Đây tài liệu sống, qua cố gắng tìm nét cá tính em Tôi quan sát lớp chủ nhiệm chơi xem em nghịch thái quá, em từ tốn, hiền lành,…Khi đường vào dạy lớp khác ngang qua lớp chủ nhiệm để giám sát, thấy sai phạm HS nhắc nhở kịp thời - Tiến hành thử nghiệm tìm hiểu HS: Đây cách làm giúp cho người GVCN thu thông tin hay nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ Những thử nghiệm tập tình xây dựng vấn đề để HS có dịp bộc lộ Chẳng hạn đưa tình cho HS trả lời nhanh vào phiếu in sẵn số câu hỏi vấn đề định tìm hiểu Ví dụ: Tìm hiểu thái độ HS gia đình, ước mơ, nguyện vọng cá nhân, mục đích học em, vv… câu hỏi đơn giản Kết thử nghiệm giúp GVCN lớp nắm bắt thêm thông tin mới, bổ sung cho nhận định HS đồng thời giúp hiểu em hơn, để từ giáo viên sẻ chia, động viên điều chỉnh kịp thời suy nghĩ lệch lạc em Giáo dục học sinh tính tự giác, thực nội quy trường, lớp Công việc ban đầu vất vả, GVCN phải thường xuyên đến lớp vào đầu buổi học, tiết cuối buổi học để uốn nắn kịp thời hành vi vi phạm nội quy đồng thời đưa em vào nếp Để rèn cho HS tính tổ chức kỷ luật giáo viên phải giúp em nhận thức vấn đề, sở em thực cách tự giác Có việc tưởng chừng nhỏ hiệu lại lớn, chẳng hạn quy định HS thống sử dụng loại giấy kiểm tra, loại viết, vv… tạo cho em tác phong học tập tốt Phát huy khả tự quản học sinh Trong công tác tổ chức lớp có nhiều việc phải làm, theo xây dựng “Vai trò tự quản HS” rường cột vấn đề Tại nói vậy? Vì: GVCN suốt ngày lớp để quản lý HS Chỉ có em HS với em HS bên thời gian dài Các em biết chuyện xảy lớp, trường Nếu ta biết phát huy vai trò tự quản HS tổ lớp hoạt động HS tốt Quá trình thực vai trò tự quản thi đua tự hoàn thiện Phong trào tự quản từ đâu mà có? Nó sinh từ giáo viên chủ lớp, GVCN bồi dưỡng giáo dục điều hành Cái khó phong trào tự quản việc phát nguồn xây dựng đội ngũ cán lớp, việc xây dựng tổ chức thi đua, xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến Lớp có phong trào tự quản tốt GVCN lớp bớt vất vả Khi lớp có nếp rồi, để trì cần phải phát huy khả tự quản HS, việc dựa vào ban cán lớp Ban chấp hành Chi đội Điều quan trọng phải chọn HS nhiệt tình có lực công tác vào ban cán lớp Ban chấp hành Chi đội Song dù có lực tốt em lứa tuổi học trò, GVCN phải giáo dục cho HS ý thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ người cán lớp để em thực có trách nhiệm nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác giao Khi xây dựng đội ngũ tự quản cần xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ năm học tính chất phát triển tập thể HS Nhiều GVCN vào số tiêu chuẩn cán lớp học giỏi, đạo đức tốt, GVCN dựa vào đặc điểm trình phát triển tập thể để xây dựng cấu trúc đội ngũ tự quản Nên vào ba giai đoạn phát triển tập thể lớp mà lựa chọn đội ngũ tự quản Ví dụ: giai đoạn đầu (tập thể hình thành) cần có lớp trưởng, lớp phó kỉ luật biết hi sinh, có uy tín, biết quan tâm đến người khác, gương mẫu, biết cảm hoá bạn , không thiết phải HS học giỏi lớp Nhưng sang giai đoạn hai ba (khi tập thể phát triển) cần có “thủ lĩnh” động, sáng tạo, tìm tòi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động mặt để hút bạn GVCN nên lấy hoạt động chiều sâu nội dung học tập, hoạt động ngoại khoá, văn hoá xã hội làm phương tiện giáo dục tập thể, rèn luyện lực tự quản, thái độ, tình cảm hành vi HS (Như: Lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, lớp phó đời sống) Để phát huy vai trò cố vấn, GVCN cần có lực dự báo xác khả HS lớp, biết khơi gợi tiềm sáng tạo em việc đề xuất nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện phù hợp với nhiệm vụ điều kiện tháng, học kì năm học GVCN người giúp HS tự tổ chức hoạt động kế hoạch hoá Điều nghĩa GVCN khoán trắng, đứng hoạt động tập thể lớp học mà nên hoạt động, điều chỉnh hoạt động, kịp thời giúp em tháo gỡ khó khăn trình hoạt động Ngoài ra, GVCN cần tạo hứng thú công việc, tạo đoàn kết trí cao Ban cán để em phải biết làm việc “hết mình”, biết phấn đấu tập thể biết tự giác, chủ động điều hành lớp GVCN Sử dụng phiếu giao việc hình thức tạo cho HS phát huy tính tự giác, tự quản, tinh thần trách nhiệm công việc Trên sở giao việc HS phải tự lập kế hoạch GVCN cần xét duyệt Nhìn chung giao việc Thầy cô tin tưởng, phát huy tính dân chủ tự quản em phấn khởi tất nhiên GVCN phải rút kinh nghiệm, khen chê kịp thời Cụ thể hoá đợt thi đua Đội phát động Cụ thể hoá đợt thi đua Đội phát động biện pháp tích cực thúc đẩy phong trào lên tập thể lớp Phong trào thi đua học tập hoạt động khác nhà trường Đội phát động trì thường xuyên suốt năm học Trên sở đó, lớp lại đề hình thức thi đua tổ, nhóm cá nhân Kết thúc đợt thi đua lại chọn tập thể (tổ, nhóm) cá nhân xuất sắc để biểu dương khen thưởng Để tạo hứng thú cho HS việc xây dựng học lớp, GVCN gợi ý em tính điểm thi đua cho lượt phát biểu Kết nhiều học diễn sôi có chất lượng, giáo viên dạy phấn khởi Giáo dục HS sức mạnh tâm lí Trong lớp học có HS ngoan, HS nghịch ngợm Do tìm hiểu nắm vững đối tượng HS giúp GVCN sử dụng vũ khí tâm lí để giáo dục HS có hiệu Đối với HS ngoan, có ý thức cần nhắc nhở chung Nhưng HS có cá tính, có hoàn cảnh khó khăn lại phải vừa nghiêm khắc xử lý sai phạm em, vừa phải tình cảm để động viên, chí phải dỗ dành Giáo dục HS chưa ngoan điều quan trọng phải tạo mối quan hệ gần gũi, cảm thông thầy trò Muốn GVCN không đứng cương vị người thầy mà phải biết nhập vai, biết lắng nghe em nói, tìm hiểu tâm tư em, tạo cho em có cảm giác chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ em tự giác sửa chữa khuyết điểm, tự giác phấn đấu Có HS mắc khuyết điểm nói với bạn 10 người, học để chung sống” có ba nội dung hàm chứa yêu cầu kĩ sống Điều khẳng định tầm quan trọng cần thiết nhà trường việc giáo dục kĩ sống cho HS Đành hình thành kĩ sống phải qua trường học trường đời trường học giữ vị trí móng hầu hết người học, nội dung học trường phổ thông gồm nhiều lĩnh vực tự nhiên, xã hội nhiều học lối sống tốt đẹp bậc tiền nhân mà HS cần học tập noi theo - Có thể tiến hành giáo dục kĩ sống cho HS lớp chủ nhiệm hình thức như: + Tổ chức hoạt động tập thể, ngoại khoá để em tham gia vào hoạt động thực tiễn sống, tạo hội bộc lộ chân thật suy nghĩ, tình cảm, hành vi công việc, chia sẻ khó khăn niềm vui hoàn thiện kĩ thực hành cách tự nhiên Từ đây, tính ích kỷ cá nhân, ngại khó, vụng về, rụt rè sợ sệt nhường chỗ cho lòng bao dung, tự tin, dũng cảm, tháo vát, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế, hoà đồng thân thiện Nội dung hoạt động đa dạng như: hội trại, thể thao, văn nghệ, tham quan; chăm sóc di tích cách mạng, văn hoá lịch sử; trò chơi tập thể, câu lạc xanh; thi phòng tránh tai nạn giao thông, diễn thuyết tranh luận bảo vệ môi trường, quyền trẻ em, xử lý tình khẩn cấp,… Có thể tổ chức theo lớp, khối, toàn trường nhóm nhỏ từ 8-10 em ý xác định rõ kĩ sống cần đạt cho HS sau hoạt động Nên HS viết lại, nói lại điều mà em cảm thấy thú vị bổ ích + Một hình thức để giáo dục kĩ sống cho HS thông qua hoạt động dạy học lớp Trong tiết dạy, yêu cầu kiến thức yêu cầu kĩ thái độ đặt yêu cầu giáo dục kĩ sống Do vậy, lên lớp có liên hệ với thực tế sống HS hai mặt tích cực hạn chế Tuỳ theo học mà hình thành kĩ thích hợp cho HS kĩ đặt câu hỏi trả lời, kĩ trình bày, kĩ phân tích tổng hợp, kĩ định, kĩ xử lý tình huống, kĩ tự học, kĩ làm việc hợp tác (còn gọi hợp tác nhóm hay hoạt động nhóm)… Trong đó, kĩ làm việc hợp tác cần đặc biệt quan tâm kĩ sống mang tính thời đại, thể cách làm việc theo chế phân công hợp tác, tôn trọng quyền lợi ích thành viên phát triển Qua tổ chức hướng dẫn giáo viên, HS chia thành nhóm Mỗi em phân công đảm trách công việc nhóm (nhóm trưởng, trợ lý, thư ký, theo dõi thời gian, động viên phát biểu, trình bày trước lớp) Tất thành viên nhóm trình bày suy nghĩ cá nhân phải tôn trọng ý kiến người khác chấp nhận thống chung nhóm Mỗi nhóm thảo luận để giải nội dung khó học mà với cá nhân không tìm lời giải đáp + Ở tiết sinh hoạt lớp, giáo viên cần tạo điều kiện để em tự đánh giá nhận xét thân lớp Các em trình bày ý kiến 15 việc làm tốt chưa tốt; xây dựng nội quy lớp; thiết kế, đề xuất việc làm, hoạt động tuần, tháng năm học + Cả lớp làm cán bộ, chức vụ lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, nên thay đổi theo tháng học kỳ để nhiều em làm quen với kỹ điều hành, quản lý công việc đồng thời ngăn ngừa cách sống tự kiêu, độc đoán xảy từ tuổi học đường + Xây dựng quy tắc ứng xử với môi trường giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường sống, rèn luyện bảo vệ sức khoẻ, tiết kiệm lượng, phòng chống tai nạn thương tích Bên cạnh đó, cần ý xây dựng cảnh quan trường lớp với hình ảnh mang tính giáo dục thẩm mỹ, lời hay ý đẹp “Bảo vệ môi trường bảo vệ sống chúng ta”, “Mỗi lần giao tiếp lần bạn thể mình”, “Thất bại mẹ thành công”, “Tuổi trẻ tương lai đất nước”, + Ngoài ra, cần tạo hội cho em bày tỏ ý kiến, bộc bạch tâm với thầy, cô giáo Rèn luyện kĩ sống cho HS phải thông qua việc làm cụ thể chủ động cao em - Cách rèn luyện kỹ sống cho HS phải từ dễ đến khó Chẳng hạn HS vào lớp 6, mục góp ý sinh hoạt, có yêu cầu HS “Em nói vài ý kiến vi phạm bạn tuần vừa qua” Ban đầu, em lo lắng, ngại Nhưng sau vài lần, em nhìn ngại mà trở nên dạn dĩ hơn, tự tin với ý kiến mình.Cộng thêm môi trường giáo dục thân thiện hoà đồng, cho phép em tiến đến gần hoà nhập với nhau, sau điều khác đóng góp ý kiến cho tập thể, ý tưởng độc đáo cho hoạt động lớp phong phú hơn, hiệu đặc biệt kỹ làm việc nhóm, em trang bị lý thuyết cụ thể, thực hành để hiểu Với kỹ làm việc nhóm, em tập làm việc để biết cách hợp tác chấp nhận lẫn hoàn cảnh Mục đích quan trọng giúp em tự tin hơn, tự lập sống, điều cần thiết sống em sau 10 Mối quan hệ tình cảm thân thiện - Tình cảm yêu thương, tôn trọng, gắn bó, chia sẻ giáo viên, giáo viên với HS HS với “Lớp học thân thiện” không chấp nhận xúc phạm nhân phẩm danh dự, không chấp nhận xúc phạm thân thể - “Tình cảm thân thiện” đảm bảo bình đẳng, dân chủ mặt pháp lí đạo đức, chấp nhận trù dập hay thiên vị, vu khống hay bao che 11 Sự hợp tác thân thiện tích cực 16 - Hợp tác GVCN với giáo viên giảng dạy giáo viên giám thị: Muốn hợp tác có hiệu giáo viên phải nắm vững phương pháp nghiệp vụ sư phạm, hiểu thực quy chế, nội qui; trao đổi thống cách dạy cách quản lí; thường xuyên nắm bắt thông tin - Hợp tác giáo viên với HS: Được thể qua hoạt động dạy học, hoạt động + Trong hoạt động dạy học: Giáo viên: Tích cực đổi phương pháp giảng dạy, hướng dẫn HS phương pháp tự học, tạo bầu không khí thân thiện, khuyến khích chuyên cần tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên HS Mỗi giáo viên phải gương tinh thần tự học sáng tạo, không ngừng trao dồi lực giảng dạy để xứng đáng người định hướng tri thức cho HS tiết dạy HS: Xác định động thái độ học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập Luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập, có đề xuất sáng kiến với thầy cô giáo thực giải pháp để việc dạy học có hiệu + Trong hoạt động giờ: Thực chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động thể dục thể thao, lao động, vui chơi, giải trí Trong trọng trò chơi dân gian việc tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa cách mạng địa phương Tất hoạt động phải có tham gia tích cực giáo viên HS theo phương châm: Thầy người định hướng, điểm tựa tinh thần, trung tâm đoàn kết Trò người thực ý tưởng, tham gia hoàn thiện ý tưởng thầy biến ý tưởng thầy trò thành thực Hoạt động biện pháp tốt để giáo viên rèn luyện kĩ sống, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức lối sống cho HS - Hợp tác HS với nhau: Cùng học tập, sinh hoạt, vui chơi, bàn bạc để tìm giải pháp, sáng kiến, sẻ chia nỗi buồn, hưởng thụ niềm vui thành công 12 Tổ chức lớp Tổ chức lớp có ý nghĩa quan trọng việc phát huy tính tích cực HS, giúp HS tự tin dễ hòa nhập với tập thể lớp • Bầu ban cán lớp: Việc tổ chức bầu ban cán lớp tiến hành sau lễ khai giảng, lấy ý kiến từ phía tập thể lớp, sau biểu GVCN nên tổ chức cấu cán 17 lớp nhiều tốt để khích lệ tinh thần trách nhiệm em với tập thể, đồng thời giúp HS thêm bạo dạn tự tin phương diện Ví dụ: Cơ cấu kết bầu ban cán dự lớp 6E (lớp chủ nhiệm) trình bày bảng Bảng Danh sách HS ban cán lớp 6E STT Họ tên Điện thoại Chức vụ Phân tổ Ng Hà Trường An 37581609 Quản lý ghế Tổ Trần Đức Anh 37531935 Lớp trưởng + Khóa cửa lớp Tổ Nguyễn Huy Anh Tổ trưởng Tổ Vũ Tiến Đạt 37580389 Tổ phó + Quản lý nước Tổ Nguyễn Hương Giang 37537626 LP Văn thể mỹ + Thư ký Tổ Nguyễn Quỳnh Giang 37589294 Lớp phó Kỷ luật Tổ Bùi Hương Giang 0982310406 Trưởng ban TT liên lạc Tổ Dương Quốc Hải 37501315 Tổ phó Tổ Nguyễn Thu Hằng 37502368 Quản lý Cơ sở vật chất Tổ 10 Trần Huy Hoàng Quản lý điện Tổ 11 Nguyễn Quang Huy 37533929 Trợ lý LP Kỷ luật Tổ 12 Nguyễn Khánh Huyền 37533594 LP học tập 1+ LP đời sống Tổ 13 Hoàng Vi Hường 37532471 Trưởng ban: Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Tổ 14 Ngô Thùy Linh 37534959 Phó ban Thông tin liên lạc Tổ 15 Phương Nhật Linh 37539606 Theo dõi sĩ số lớp Tổ 16 Đỗ Đức Long 37580400 Lớp phó Lao động Tổ 17 Nguyễn Hoàng Mai 37533907 Tổ trưởng + LP học tập Tổ 18 Nguyễn Tài Mạnh 0437583301 Quản lý ghế Tổ 19 Phạm Trà My 366609790 Trợ lý Thư ký Tổ 20 Phạm Dương Hải Minh 0989145063 Trợ lý Lớp trưởng + QL ghế Tổ 21 Mai Đại Nghĩa Quản lý: Nước, cốc Tổ 22 Phạm Việt Quân 0437534473 Tổ phó Tổ 23 Mai Thu Quỳnh 37580121 Trợ lý LP Văn thể mỹ Tổ 24 Tạ Thu Tâm 37501247 Tổ phó + Ghi sổ đầu Tổ 25 Đỗ Đức Thịnh 37580400 Tổ trưởng Tổ 26 Nguyễn Mai Trang QL dụng cụ dạy - học + trang trí lớp Tổ 27 Lê Minh Tuấn 37534916 Tổ trưởng + Lau bảng Tổ 28 Lê Minh Tú 37534916 Trợ lý LP Lao động Tổ 01282087516 0978684482 32212722 01684046826 18 • Chia tổ: Việc chia tổ thực thực cho số HS tổ không nhiều ít, tổ có số HS tương đối giống số lượng chất lượng: có HS yếu, HS khá, HS trung bình HS địa bàn xa, HS địa bàn gần, có HS ngoan, có HS cá biệt… VD: Lớp tổng số 28 HS, chia làm tổ (bảng 1) • Bầu lớp trưởng, lớp phó học tập: - Lấy ý kiến biểu tổ sở gợi ý GVCN - Giao nhiệm vụ cho lớp trưởng lớp phó + Lớp trưởng: Bao quát công việc chung lớp, theo dõi tình hình chung lớp tổng hợp bảng theo dõi hoạt động học tập tuần từ tổ trưởng để tham mưu với GVCN kịp thời xử lý, giám sát việc thực nhiệm vụ cán lớp, kiểm tra sở vật chất lớp + Lớp phó: Làm thay nhiệm vụ lớp trưởng lớp trưởng vắng; Ghi lại bạn thuộc bài, không thuộc bài, không soạn bài, không làm tập; làm việc riêng sau báo cáo cho GVCN vào buổi học để kịp thời xử lí; Thống kê bạn yếu lớp báo cho GVCN vào đầu tháng; Tổ chức truy 15 phút đầu giờ, học tổ, nhóm theo phân công GVCN • Bầu tổ trưởng, tổ phó: - Lấy ý kiến biểu tổ sở gợi ý GVCN - Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, tổ phó + Tổ trưởng: Điều hành công việc chung, theo dõi, đôn đốc hoạt động ngày tổ việc thực nội quy, học tập, … + Tổ phó: Theo dõi, điều hành công việc thuộc lao động, vệ sinh môi trường… Nhiệm vụ chung tổ trưởng tổ phó 15 phút đầu kiểm tra tổ viên việc học nhà, làm tập Tôi đưa quy định cụ thể để em tổ trưởng, tổ phó theo dõi xác công VD: Bắt buộc HS phải làm tập 100% thầy cô cho nhà Nếu làm thiếu phải có lý đáng Không chấp nhận trường hợp khó mà không chịu làm, HS cần phải suy nghĩ, làm sai 15 phút đầu lớp phó học tập tổ chức giải đáp, lớp không giải kiến nghị lên giáo viên môn VD: Nhiệm vụ tổ phó: Đến lược tổ vệ sinh lớp, tổ phó nhận bàn giao từ tổ bạn phân công tổ viên trực Như công việc giao cụ thể, bạn làm chưa tốt cuối tuần lớp phó nắm tình hình, báo cáo GVCN để GVCN dễ dàng xử lý (kể việc dụng cụ chổi, đồ đựng rác, khăn lau bảng,…) 19 • Giáo viên hướng dẫn lớp trưởng, lớp phó tổ trưởng làm bảng điểm xếp loại hạnh kiểm tổ sau (bảng 2): Bảng Biểu điểm theo dõi tự xếp loại hạnh kiểm HS lớp 6E T T Danh mục Nội dung Điểm trừ Điểm Học tập Thiếu sách vở, thiếu đồ dùng học tập phải mượn bạn gây trật tự, không chép bài, không làm tập 20 điểm 20 Kỷ luật học Mất trật tự, nói leo, nói để làm việc riêng học 10 điểm /lần 10 Trực nhật bẩn, không trực nhật bạn tổ, 10 điểm vứt rác bừa bãi, chỗ ngồi có rác /lỗi Đi muộn, nghỉ học không phép, bỏ tiết, vắng chào điểm Giờ giấc cờ, không ôn trước vào học /tr.hợp 10 điểm Tác phong Không đeo khăn quàng đỏ /lỗi 10 điểm Trang phục Ăn mặc không đồng phục HS /lỗi Ngôn phong Nói tục, chửi thề, nói bậy, gây đoàn kết, quay điểm /lỗi quy chế cóp bị nhắc nhở kiểm tra học tập Bị đánh dấu bài, bị ghi vào sổ đầu ý thức điểm/lỗi Leo rào, vặt Bẻ cành nhà trường, Bảo vệ viết, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, giẫm chân lên bàn 10điểm/lỗi sở vật chất ghế, ngồi lên bàn, làm hỏng CSVC Vệ sinh 10 20 10 10 10 Ghi chú: Không trực nhật, không lao động, xả rác lớp học bị hạ bậc HK Quay cóp làm trật tự kiểm tra hạ bậc HK Xếp loại: Loại tốt: 95 điểm trở lên; Loại Khá: 70 điểm - 94 điểm; Loại TB: 50 điểm - 69 điểm; Dưới 50 điểm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên xếp loại yếu 13 Phát động phong trào học tập, hoạt động lớp - Phối hợp với phụ huynh lớp chủ nhiệm, hỗ trợ khoản đóng góp để khuyến khích tinh thần học tập em Vào ngày lễ lớn cha mẹ HS đồng hành chuẩn bị chu đáo cho tham gia - Sau chi hội phụ huynh HS lớp, sử dụng khoản đóng góp mua quà khen thưởng cho HS có ý thức vươn lên học tập việc tu 20 dưỡng đạo đức tháng học học kì Ngoài khuyến khích học sinh tích cực tham gia hoạt động phong trào - Phát động phong trào Đôi bạn tiến - Phát động phong trào Hoa điểm tốt - Phát động phong trào Khéo tay hay làm - Phát động phong trào Mỗi ngày đến trường ngày vui … 14 Những yếu tố giáo viên chủ nhiệm lớp "Nhân cách người thầy sức mạnh có ảnh hưởng to lớn HS, sức mạnh thay sách giáo khoa nào, câu chuyện châm ngôn đạo đức, hệ thống khen thưởng hay trách phạt khác." (Usinxki) • Tố chất để làm nên GVCN lớp tốt Vì GVCN cán quản lý lớp người dạy giỏi người chủ nhiệm giỏi không thiết Có đồng thuận, có lệch pha thực tế bình thường Tố chất quan trọng GVCN tố chất người hành động Chủ nhiệm lớp phải nghiêm túc cần óc kế hoạch hoá, lớp học người phải giáo hoá có chương trình cài đặt sẵn Phải lao vào làm Thấy tổng kết áp dụng tiếp, thấy sai phải điều chỉnh kế hoạch kịp thời huỷ bỏ theo quy trình: xây dựng kế hoạch - thực kế hoạch - kiểm tra kế hoạch - tổng kết vạch kế hoạch Rất cần chủ nhiệm lớp phẩm chất nhiệt tình, sâu sát, cần cù trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lí giỏi, có khả xây dựng đội ngũ cán HS GVCN phải vừa thầy vừa bạn học trò • GVCN lớp gương sáng cho HS noi theo Giáo viên người nhồi nhét kiến thức mà công việc người khơi dậy lửa cho tâm hồn Trong lớp học, GVCN người để em noi theo Cách hành động, suy nghĩ, cư xử GV ảnh hưởng nhiều quan niệm HS phụ huynh GV Bản thân vừa GVCN đồng thời GVBM Ngữ văn Vì vậy, đến trường lên lớp, có tác phong làm gương cho HS Soạn trước đến lớp Theo tôi, thầy cô cảm thấy hứng thú với dạy hứng thú lây truyền sang HS Sự hứng thú đôi với soạn trước có chương trình trước cho phải làm học thay thái độ "tùy ứng biến" GV cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đồ dùng dạy học trước dạy Người dạy tận tâm em cố gắng học 21 Biết lắng nghe HS nói Mỗi em phát biểu ý kiến hay nói điều gì, giáo viên dù bận rộn phải lắng nghe em nói Có nói em ý nghe trở lại Bên cạnh đó, GVCN biết thông cảm chia sẻ khó khăn em Trả lời câu hỏi em cách thấu đáo (nếu chưa có câu trả lời, hứa tìm câu trả lời xác) Cho em biết em điện thoại cho giáo viên để nói chuyện hay hỏi (cách làm bài, giải thích từ khó, cách trả lời ) Hỏi em khó khăn đời sống, khó khăn trường giúp em giải khó khăn Trong lớp học hay lớp học, giáo viên phải đóng vai người anh, người chị, người cha người mẹ, người bạn lớn tuổi mà em tin tưởng, nhờ cậy Qua đó, em biết sống nhẫn nại, kiên trì giàu lòng nhân Trong lĩnh vực giáo dục người thầy lòng “yêu nghề mến trẻ” đem hết nhiệt tình để truyền đạt kiến thức cho HS mà quan trọng phải có biện pháp làm để HS có ý thức học tập vào nề nếp Muốn HS tiếp thu tri thức mới, người GVCN phải có giải pháp giúp em có ý thức học tập chủ động tiếp thu kiến thức, hăng say thi đua học tập, nhiệt tình hoạt động phong trào tập thể Tuy nhiên, để công tác giáo dục đạt hiệu việc trước tiên người giáo viên cần phải có chữ “ UY” HS, chữ “UY”của GVCN cần Chữ “UY” uy tín, lòng kính trọng tin yêu, lòng khâm phục, lòng ngưỡng mộ trò thầy Thầy có chữ “UY’’ thầy bảo, thầy nói, thầy dạy trò theo Theo tôi, chữ “UY” hình thành từ nhỏ Đó lời nói, việc làm, hành động; trang phục, tư tác phong, cách thức cư xử hấp dẫn tiết học giáo viên Bên cạnh chữ “UY” phải nói tới chữ “TÂM” GVCN Chữ “TÂM” hiểu lòng thương yêu trẻ đích thực, lòng tâm huyết với công việc Người GVCN cần phải quản lý lớp, giáo dục HS tình yêu thương Kinh nghiệm thân tôi: HS yêu quí thầy, cô giáo thích học, lời thầy, cô giáo Để làm điều việc đơn giản 22 III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Đa số HS lớp chủ nhiệm có ý thức kỷ luật cao, tương thân tương ái, có trách nhiệm cao với công việc giao, có kỹ sống Biết phê bình tự phê bình,… - Kết hợp chặt chẽ giáo viên môn gia đình, thông tin xác, kịp thời - Các em tự rèn luyện cho ý thức giữ gìn lớp đẹp, thân thiện - HS có ý thức, tích cực tham gia xây dựng phong trào thi đua học tập tốt - HS tuân thủ nghiêm túc nội quy trường, lớp - Hăng hái tham gia phong trào hội, Đội Từ kinh nghiệm thân với cố gắng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm quí báu đồng nghiệp nên năm học này, lớp 6E chủ nhiệm đạt kết đáng khích lệ sau: - Học lực: Kết khảo sát đầu năm + Giỏi: 12 HS, chiếm 42.9% + Khá: 14 HS, chiếm 50.0% + Yếu: HS, chiếm 7.1% Không có HS Kém Kết khảo sát học kỳ I + Giỏi: 20 HS, chiếm 71.4% + Khá: HS, chiếm 28.6% Không có HS Yếu, Kém - Hạnh kiểm: Kết xếp loại hạnh kiểm học kỳ I + Tốt: 28 HS, chiếm 100% Không có hạnh kiểm khá, trung bình Như vậy, sau thực biện pháp với lớp 6E, qua học kì I năm học 2011 - 2012 lớp đạt nhiều kết khả quan Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho HS Ban cán lớp đem lại hiệu việc quản lí nề nếp chất lượng học tập Các em thực nhiệm vụ đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao Có trường hợp GVCN không cần có mặt em quản lí lớp tốt Đây nhân tố định thành tích đạt lớp 6E Cùng với việc trì nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giúp HS chủ động học tập GVCN thực tốt vai trò trách nhiệm việc phối hợp với tổ chức, đoàn thể nhà trường có hiệu công tác giáo dục đạo đức cho HS Theo thời gian, học đạo đức, nhân cách tiết sinh hoạt lớp giúp HS nhớ, vững bước trước khó khăn sống 23 Trong học kì này, lớp 6E đạt thành tích sau: - Giải văn nghệ - Giải thể thao hội thi Hội khỏe phù - Giải kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng - Giải thi Nét đẹp văn minh, lịch HS thủ đô - Giải nhì báo tường chào mừng ngày 20-11 - Đạt giải kỳ thi Kể chuyện theo sách - Lớp đạt tập thể HS Tiên tiến xuất sắc - Lớp 6E chi đội vững mạnh trường Tôi xây dựng tập thể lớp em chăm ngoan, có ý thức tu dưỡng rèn luyện học tập tốt Qua thân có tin yêu, quý mến em, có uy tín tín nhiệm nhà trường bậc phụ huynh HS Để có kết nỗ lực phấn đấu thân, quan tâm giúp đỡ đạo sát Ban giám hiệu nhà trường, học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp, tin yêu kính trọng HS lớp chủ nhiệm nguồn động viên kịp thời tạo điều kiện để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp 24 KẾT LUẬN I BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Nhìn chung giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm nhiều, tuỳ theo đặc điểm tình hình lớp, GVCN tìm cho biện pháp thích hợp, không nên áp dụng rập khuôn máy móc phương pháp tiên tiến lẽ sản phẩm người Tuy nhiên điều GVCN phải tạo uy tín với HS đồng nghiệp lực chuyên môn tư cách đạo đức, tác phong công việc Chỉ trở thành GVCN tốt thực gương mẫu mực sống, giải tốt mối quan hệ không HS lớp chủ nhiệm mà với gia đình, đồng nghiệp, với người nơi cư trú Có thể thấy cử chỉ, cách ăn mặc, nói năng, đứng, thái độ biểu GVCN tượng xã hội lúc có mặt HS hay mặt HS có ảnh hưởng đến nhân cách HS lớp chủ nhiệm Chính vậy, để làm tốt công tác chủ nhiệm, GVCN trước hết phải đề kế hoạch tự hoàn thiện thân mặt: + Bồi đắp lòng yêu nghề, tận tuỵ với công việc + Nâng cao không ngừng trình độ học vấn, văn hoá chung, trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong + Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lí luận sư phạm, mẫu mực giao tiếp xã hội, đồng nghiệp, thầy trò, thực Tấm gương sáng cho HS noi theo - Giải pháp cần, cần lòng, nhiệt tình, trách nhiệm tình thương yêu học trò Nếu làm việc với tâm người thầy, công tác chủ nhiệm chắn gặt hái nhiều thành công - Công tác chủ nhiệm nhiều vất vả, khó khăn nhiều niềm vui, yêu nghề thành công công tác chủ nhiệm Từ bước vào nghề tâm niệm với hai mươi điều mà người giáo viên cần biết: Hãy vui thành tích nhỏ bé học trò chia sẻ thất bại chúng Bạn người gần gũi với học trò, cố gắng để chúng cởi mở với bạn Hãy vừa bạn vừa thầy chúng Đừng ngại thừa nhận với học trò vấn đề Hãy chúng tìm câu trả lời Hãy cố gắng khơi dậy tự tin em HS Khi chúng đạt tới nhiều đỉnh cao học tập 25 Đừng đòi hỏi “kỷ luật lý tưởng” học Bạn đừng độc đoán quá, nhớ học phần sống đứa trẻ, đừng làm cho học gò bó quá, cứng nhắc Qua học đứa trẻ cần trở thành nhân cách cởi mở, say mê, sáng tạo phát triển toàn diện Hãy cố gắng để giảng bạn không khuôn mẫu quá, chuẩn mực Tuyệt vời học có “phát minh” nho nhỏ diễn ra, chân lí nho nhỏ phát hiện, đỉnh cao tri thức chinh phục tìm kiếm bắt đầu Các gặp gỡ với phụ huynh HS cần thiết thực hiệu Mỗi buổi họp phụ huynh dịp để bạn cung cấp thêm cho họ kiến thức tâm lí, sư phạm, trình học tập Hãy bước vào lớp với nụ cười Khi học trò chào, nhìn vào mắt em để hiểu tâm trạng cúa chúng, vui chia vui, buồn động viên Hãy ghi nhớ: Học trò bình cần đổ đầy kiến thức, em đuốc cần thắp lên 10 Điểm ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành nhân cách học trò Bạn cố gắng chừng để tránh cho em điểm Hãy tìm cách khác để khắc phục tình trạng 11 Mỗi giảng bạn phải bước tiến, dù nhỏ, phía trước việc khám phá tri thức HS cần phải vượt qua khó khăn việc tiếp thu kiến thức bạn tính toán cho mức độ khó khăn thật phù hợp 12 Đừng tìm đường dễ dàng việc giảng dạy Như học trò lười suy nghĩ, bạn cần làm cho chúng thấy việc học lao động thực Điều quan trọng bạn phải khích lệ, bên chúng khó khăn 13 Nếu phải cân nhắc hai điểm số cho điểm HS bạn chọn điểm cao Hãy chắp cho đứa trẻ đôi cánh, tin em, cho em hy vọng 14 Không cần che giấu tình cảm với em, cần tuyệt đối tránh ưu đặc biệt với vài em Hãy cố nhìn thấy ưu điểm ẩn sâu em Có thể em có ưu điểm Bạn giúp chúng nhận ra, phát triển chúng thêm 15 Hãy nhớ lớp HS cần phải cảm thấy hấp dẫn thú vị Chỉ có hấp dẫn làm em tập trung ý 26 16 Khi tiếp xúc với phụ huynh HS, bạn cần nhớ họ đứa quí giá đời Vì thế, bạn tế nhị, tránh đừng để phụ huynh bị tổn thương 17 Đừng sợ xin lỗi học trò thấy sai Xin lỗi làm tăng uy tín bạn mắt em mà Khi em mắc lỗi, bạn đừng nóng nảy 18 Hãy cố gắng sống với em Vui vui, buồn buồn Đùa nghịch dạy dỗ Hãy kiềm chế em nói dối Công bằng, kiên trì trung thực hiệu bạn 19 Đừng dạy HS tự tin- sau chúng bị xa lánh; rụt rèchúng bị coi thường; lời- chúng không tính đến; cứng nhắc- chúng bị khước từ 20 Một lần xin nhắc lại: Hãy kiềm chế, bình tĩnh, kiên trì mềm mỏng II KHUYẾN NGHỊ GVCN lớp đóng vai trò lớn việc hình thành phát triển toàn diện HS Chính điều thiết tha mong muốn có khóa đào tạo cách công tác chủ nhiệm GVCN lớp công việc vất vả công sức, thời gian, tiền bạc thiết nghĩ cần có chế tài phù hợp với giáo viên phân công công việc Trên vài ý kiến kinh nghiệm trình làm công tác chủ nhiệm, muốn bày tỏ đồng nghiệp mong nhận góp ý quý báu bạn Xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2012 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến kinh nghiệm Hoàng Thị Thu 27 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đình Chỉnh, Thực hành giáo dục học, Hà Nội 1995 Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học đại cương II, Hà Nội 1996 Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lí học đại cương, Hà Nội 1995 Phạm Viết Vượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Hà Nội 1996 Edmondo De Amicis, Những lòng cao cả, Nhà xuất Văn hoc Điều lệ trường Trung học sở Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Luật GD 2005 - Bộ GD & ĐT Pháp lệnh cán công chức - Bộ GD & ĐT Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội, Hà Nội 2011 10 Wedsite: http://www.edu.net.vn 29 [...]... trò rất lớn trong việc hình thành phát triển toàn diện của HS Chính vì điều đó tôi luôn thiết tha mong muốn có những khóa đào tạo một cách bài bản về công tác chủ nhiệm 2 GVCN lớp là một công việc khá vất vả về công sức, thời gian, cả tiền bạc tôi thiết nghĩ cần có những chế tài phù hợp hơn nữa với những giáo viên được phân công công việc này Trên đây là một vài ý kiến về kinh nghiệm của tôi trong quá... Ban giám hiệu nhà trường, sự học hỏi kinh nghiệm của các bạn bè đồng nghiệp, sự tin yêu kính trọng của HS lớp chủ nhiệm đã là nguồn động viên kịp thời tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp 24 KẾT LUẬN I BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Nhìn chung giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm thì nhiều, tuỳ theo đặc điểm tình hình của mỗi lớp, GVCN có thể tìm cho mình những biện pháp thích hợp, không... độ học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập, có đề xuất sáng kiến và cùng với thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy học có hiệu quả hơn + Trong hoạt động ngoài giờ: Thực hiện các chuyên đề, ngoại khóa, hoạt động thể dục thể thao, lao động, vui chơi, giải trí Trong đó chú trọng các trò chơi dân gian và việc tìm hiểu, chăm sóc, phát. .. giờ sinh hoạt bớt căng thẳng mà lại có hiệu quả 9 Chú trọng việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh - Kĩ năng sống của con người nói chung đó là sự tự ý thức vai trò trách nhiệm của bản thân mình trong việc ứng xử với mọi người xung quanh và môi trường tự nhiên trong đó con người đang tồn tại Từ những ngày học đầu tiên ở trường Trung học cơ sở, HS đã được bồi dưỡng cả hai mặt đức dục và trí dục Sự phát. .. dục kĩ năng sống cho HS Đành rằng hình thành kĩ năng sống phải qua cả trường học và trường đời nhưng trường học vẫn giữ vị trí nền móng vì hầu hết mọi người đều được đi học, và nội dung học ở trường phổ thông gồm nhiều lĩnh vực tự nhiên, xã hội cùng nhiều bài học về lối sống tốt đẹp của những bậc tiền nhân mà HS cần học tập noi theo - Có thể tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho HS lớp chủ nhiệm bằng... năng sống cơ bản của một người lao động Chính vì vậy, kĩ năng sống cần được rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Trong bốn trụ cột của giáo dục được Unesco nêu ra là Học để biết, học để làm việc, học để làm 14 người, học để cùng chung sống” đã có ba nội dung hàm chứa các yêu cầu kĩ năng sống Điều này càng khẳng định hơn nữa tầm quan trọng và cần thiết của nhà trường trong việc giáo dục. .. Hoạt, Giáo dục học đại cương II, Hà Nội 1996 3 Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lí học đại cương, Hà Nội 1995 4 Phạm Viết Vượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Hà Nội 1996 5 Edmondo De Amicis, Những tấm lòng cao cả, Nhà xuất bản Văn hoc 6 Điều lệ trường Trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT 7 Luật GD 2005 - Bộ GD & ĐT 8 Pháp lệnh cán bộ công chức - Bộ GD & ĐT 9 Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống... trách nhiệm cao Có những trường hợp GVCN không cần có mặt nhưng các em vẫn quản lí lớp tốt Đây là một trong những nhân tố quyết định thành tích đạt được của lớp 6E Cùng với việc duy trì nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã giúp HS chủ động trong học tập GVCN đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường có hiệu quả về công tác giáo dục. .. nhiều thành công - Công tác chủ nhiệm nhiều vất vả, khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui, ai yêu nghề cũng sẽ thành công trong công tác chủ nhiệm Từ khi bước vào nghề tôi đã luôn tâm niệm với hai mươi điều mà người giáo viên cần biết: 1 Hãy vui cùng những thành tích nhỏ bé của học trò và hãy chia sẻ những thất bại của chúng 2 Bạn là người rất gần gũi với học trò, hãy cố gắng để chúng luôn cởi mở với bạn... với học trò là mình không biết về một vấn đề nào đó Hãy cùng chúng tìm câu trả lời 4 Hãy cố gắng khơi dậy sự tự tin trong mỗi em HS Khi đó chúng sẽ đạt tới nhiều đỉnh cao trong học tập 25 5 Đừng đòi hỏi một “kỷ luật lý tưởng” trong giờ học Bạn đừng độc đoán quá, hãy nhớ rằng giờ học là một phần cuộc sống của đứa trẻ, vì vậy đừng làm cho giờ học gò bó quá, cứng nhắc quá Qua mỗi giờ học đứa trẻ cần trở ... DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Xây dựng... việc giáo dục HS nói chung HS THCS nói riêng phát triển toàn diện Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, xin trình bày Một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện công tác chủ. .. thiết Giáo viên chủ nhiệm người chủ chốt nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS… II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY Trong năm gần đây, phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS , Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS ,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn