0

sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 học giải toán có lời văn

31 485 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015, 10:16

Lời cảm ơn Qua quá trình nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: i mi phng phap dy hc gii toán có li vn lp 1. Trớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới phòng GD&ĐT huyện Mai Sơn, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của BGH- Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên. Đặc biệt là tổ chuyên môn khối 1 trờng Tiểu học N Bó đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm và đã đợc đa vào áp dụng trong nhà trờng trong năm học 2013- 2014 nói chung và của lớp 1 trờng Tiểu học Nà Bó nói riêng . Do điều kiện thời gian và phạm vi nghiên cứu có hạn nên không tránh khỏi những thiếu xót. Kính mong các Đồng chí đóng góp bổ xung ý kiến để đề tài của tôi đợc hoàn thiện hơn./. Tôi xin trân trọng cảm ơn ! NGI VIT Lê Thị Hà 1 MỤC LỤC Trang Phần I. Mở đầu 3 I. Lý do chọn đề tài: 3 II. Mục đích nghiên cứu: 6 III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 6 IV. Đối tượng nghiên cứu: 6 V. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: 6 VI. Phương pháp nghiên cứu: 7 Phần II: Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 7 I. Cơ sở lý luận: 7 II. Cơ sở thực tiễn: 9 1. Khái quát thực tiễn nhà trường 9 2. Thực trạng về công tác. 10 III. Tìm hiểu nguyên nhân: 12 1. Khảo sát chất lượng 12 2. Nguyên nhân 12 IV. Một số giải pháp 13 1. Cơ sở để đưa ra giải pháp 13 2 .Một số các giải pháp thực hiện 13 V. Kết quả đạt được 24 Phần III. Kết luận chung ………………………………………………….25 I. Kết luận……………………………………………………………………25 II. Bài học kinh nghiệm …………………………………………………… 26 III. Đề xuất………………………………………………………………… 27 Tài liệu tham khảo ………………………………………………………… 28 2 PHầN I: mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Trong dy hc toỏn ph thụng núi chung, tiu hc núi riờng mụn toỏn cú mt v trớ ht sc quan trng bi nú c coi l bc u t nn tng cho s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ca hc sinh trờn c s cung cp tri thc khoa hc v t nhiờn v xó hi, phỏt trin cỏc nng lc v nhn thc, trang b cỏc bin phỏp v k nng ban u v hot ng nhn thc v hot ng thc tin, bi dng v phỏt trin tỡnh cm, thúi quen, c tớnh tt p ca con ngi lao ng. Gúp phn vo kh nng giỏo dc nhiu mt nh kh nng phỏt trin t duy lụgic, bi dng v phỏt trin nhng thao tỏc trớ tu cn thit nhn thc th gii hin thc trỡu tng húa, khỏi quỏt húa, phõn tớch v tng hp d toỏn, chng minh v bỏc b. V toỏn hc vi t cỏch l mt b phn khoa hc nghiờn cu h thng kin thc c bn v s nhn thc cn thit trong i sng sinh hot v lao ng ca con ngi. Mụn toỏn l ''chỡa khoỏ'' m ca cho tt c cỏc ngnh khoa hc khỏc, nú l cụng c cn thit ca ngi lao ng trong thi i mi. Mụn toỏn cũn gúp phn giỏo dc lý trớ v c tớnh cn cự, nhn li, ý thc vt khú. Chớnh vỡ vy mụn toỏn l thnh phn c bn khụng th thiu ca mụn vn húa phổ thụng. Trong chng trỡnh toỏn hc núi chung - mụn toỏn lp 1 núi riờng: "Gii toỏn cú li vn", cú v trớ rt quan trng nú giỳp hc sinh luyn tp, cng c, vn dng cỏc kin thc v thao tỏc thc hnh hc, rốn luyn k nng tớnh toỏn ỏp dng vo thc tin (hc tp - i sng), qua hc dng toỏn: "gii toỏn cú li vn" giỳp hc sinh tng bc phỏt trin nng lc t duy rốn luyn phng phỏp v k nng quan sỏt, phng oỏn, tỡm tũi, rốn luyn thúi quen suy ngh c lp, linh hot khc phc cỏch suy ngh mỏy múc, rp khuụn xõy dng lũng ham thớch tỡm tũi, sỏng to cỏc mc khỏc nhau. Khả năng giải toán có lời văn chính là phản ánh năng lực vận dụng kiến thức của học sinh. Học sinh hiểu về mặt nội dung kiến thức toán học vận dụng vào giải toán kết hợp với kíên thức Tiếng Việt để giải quyết vấn đề trong toán học. Từ ngôn ngữ thông thờng trong các đề toán đa ra cho học sinh đọc - hiểu - biết, hớng giải đa ra phép tính kèm câu trả lời và đáp số của bài toán. 3 Giải toán có lời văn góp phần củng cố kiến thức toán, rèn luyện kỹ năng diễn đạt, tích cực góp phần phát triển t duy cho học sinh tiểu học. V ú l mt trong bn dng toỏn in hỡnh chim mt v trớ quan trng ca chng trỡnh toỏn hc lp 1. Trong gii toỏn, hc sinh phi t duy mt cỏch tớch cc v linh hot, huy ng tớch cc cỏc kin thc v kh nng ó cú vo tỡnh hung khỏc nhau, trong nhiu trng hp phi bit phỏt hin nhng d kin hay iu kin cha c nờu ra mt cỏch tng minh v trong chng mc no ú, phi bit suy ngh nng ng, sỏng to. Vỡ vy cú th coi gii toỏn cú li vn l mt trong nhng biu hin nng ng nht ca hot ng trớ tu ca hc sinh. Dy hc gii toỏn cú li vn bc tiu hc nhm mc ớch ch yu sau: - Giỳp hc sinh luyn tp, cng c, vn dng cỏc kin thc v thao tỏc thc hnh ó hc, rốn luyn k nng tớnh toỏn bc tp dt vn dng kin thc v rốn luyn k nng thc hnh vo thc tin. - Giỳp hc sinh tng bc phỏt trin nng lc t duy, rốn luyn phng phỏp v k nng suy lun, khờu gi v tp dt kh nng quan sỏt, phng oỏn, tỡm tũi. - Rốn luyn cho hc sinh nhng c tớnh v phong cỏch lm vic ca ngi lao ng, nh: cn thn, chu ỏo, c th hc sinh lp 1, kin thc toỏn i vi cỏc em cũn mi l, kh nng nhn thc ca cỏc em hỡnh thnh v phỏt trin cha bn vng, t duy mi bt u cú chiu hng phỏt trin. Vn sng, vn hiu bit thc t ó bc u cú nhng hiu bit nht nh. Tuy nhiờn trỡnh nhn thc ca hc sinh khụng ng u, yờu cu t ra khi gii cỏc bi toỏn cú li vn li cao, cỏc em phi c nhiu, vit nhiu, bi lm phi tr li chớnh xỏc vi phộp tớnh, vi cỏc yờu cu ca bi toỏn a ra, nờn thng vng mc v vn trỡnh by bi gii: sai sút do vit khụng ỳng chớnh t hoc vit thiu, vit t tha. Chính vì lí do trên mà tôi đã chọn nghiên cứu đề tài - "Một số giải pháp hng dn hc sinh lp 1 hc gii toỏn cú li vn ". Vi nhng lý do ú, trong s nhn thc ca hc sinh tiu hc núi chung v hc sinh lp Mt núi riờng, vic hc toỏn v gii toỏn cú li vn l rt quan trng v rt cn thit. thc hin tt mc tiờu ú, giỏo viờn cn phi nghiờn 4 cu, tỡm bin phỏp ging dy thớch hp, giỳp cỏc em gii bi toỏn mt cỏch vng vng, hiu sõu c bn cht ca vn cn tỡm, mt khỏc giỳp cỏc em cú phng phỏp suy lun toỏn lụgic thụng qua cỏch trỡnh by, li gii ỳng, ngn gn, sỏng to trong cỏch thc hin. T ú giỳp cỏc em hng thỳ, say mờ hc toỏn. Với dạng "Giải toán có lời văn" ở lớp 1 là bớc đầu xây dựng một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về giải toán có lời văn để học sinh biết giải các bài toán đơn về thêm, bớt và trình bày bài giải gồm: Câu lời giải, phép tính và đáp số. Đây là dạng toán trớc đây chỉ đặt phép tính còn phần lời giải và đáp số đ- ợc học ở lớp trên. Vì thế học sinh cha nắm bắt đợc cách giải thì sẽ ảnh hởng lớn đến công việc giải toán có lời văn ở lớp trên. Nếu học sinh nắm chắc đợc cách giải dạng toán này sẽ giúp các em dễ dàng hơn, thuận tiện hơn khi giải toán ở các lớp trên. Qua thực tế dạy học ni dung chơng trình toỏn lớp 1 nhất là dạng toán Giải toán có lời văn tôi thấy học sinh thờng gặp những khó khăn sau: + Vẫn còn học sinh cha biết tóm tắt bài toán (Khi tóm tắt thờng đọc lại cả bài toán). + Các em còn cha nắm đợc mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm. Thờng khó xác định bài toán cho biết những gì? Bài toán hỏi gì? + Khi học xong dạng toán học sinh thờng khó phân biệt, thờng nhầm với dạng toán viết phép tính thích hợp nên khi giải chỉ viết phép tính thích hợp chứ cha hoặc không viết phần bài giải và đáp số. Là một ngời giáo viên trực tiếp dạy lớp 1. Tôi rất trăn trở và suy nghĩ nhiều để giúp học sinh làm sao có đợc cách học giải toán có lời văn đợc tốt nhất. Chính vì lí do trên mà tôi đã chọn nghiên cứu đề tài - "Một số giải pháp hớng dẫn học sinh lớp 1 học giải toán có lời văn II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu dạy giải toán có lời văn. - Dạy cho học sinh nhận biết về cấu tạo của bài toán có lời văn. - Đọc hiểu - Phân tích - Tóm tắt bài toán. 5 - Giải toán đơn về thêm (bớt) bằng một phép tính cộng (trừ). - Trình bày bài giải gồm câu lời giải + phép tính + đáp số. - Tìm lời giải phù hợp cho bài toán bằng nhiều cách khác nhau. T ú nhm nõng cao cht lng ging dy v b sung vn kinh nghim, vn kin thc cho bn thõn, qua ú giỳp vic hc ca hc sinh t kt qu cao. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: Giải toán có lời văn là một trong bốn mạch kiến thức trong chơng trình môn toán lớp 1 (số và phép tính, đại lợng và đo đại lợng, yếu tố hình học, giải toán có lời văn). Nghiên cứu dạy giải toán có lời văn nhằm giúp HS: - Nhận biết thế nào là một bài toán có lời văn. - Biết giải và trình bày bài giải các bài toán đơn bằng một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ. - Bớc đầu phát triển t duy, rèn luyện phơng pháp giải toán và khả năng diễn đạt đúng. IV. Đối tợng nghiên cứu : - Hc sinh lp 1A - Trng Tiu hc N Bú nm hc 2014-2015 Tng s : 14 em. Trong ú: - Nam : 9 em - N : 5 em - Dõn tc : 9 em V. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu: - Trong chơng trình toán1 - Giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 - Từ tiết 81 cho đến tiết 108.(Nm hc 2014- 2015 ti trng TH N bú) VI. Phơng pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu và thực nghiệm đề tài này tôi căn cứ vào các tài liệu chuẩn nh: Chuẩn kiến thức kĩ năng toán 1 6 Phơng pháp dạy môn toán ở lớp 1 Mục tiêu dạy học môn toán 1- sách giáo viên. Toán 1- sách giáo khoa. Một số tài liệu khác. Để thực hiện nội dung của đề tài, tôi đã sử dụng một số phơng pháp cơ bản sau: - Tổng hợp lý luận thông qua các tài liệu, sách giáo khoa và thực tiễn dạy học của lớp 1A - Trờng Tiểu học N Bú. - Tng kt kinh nghim qua vic kim tra bi tp ca hc sinh, phiu trc nghim v phiu thm dũ i chng, so sỏnh nhm thy c tớnh kh thi, hiu qu. - Đánh giá quá trình dạy toán. - Loại bài giải toán có lời văn từ những năm trớc và những năm gần đây. - Tiến hành khảo sát chất lợng học sinh. - Đúc rút kinh nghiệm qua quá trình nghiên cứu. 7 Phần II. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm I. Cơ sở lý luận: Gii toỏn l mt thnh phn quan trng trong chng trỡnh ging dy mụn toỏn bc tiu hc. Ni dung ca vic gii toỏn gn cht mt cỏch hu c vi ni dung ca s hc v s t nhiờn, cỏc s thp phõn, cỏc i lng c bn v cỏc yu t i s, hỡnh hc cú trong chng trỡnh. Vỡ vy, vic gii toỏn cú li vn cú mt v trớ quan trng th hin cỏc im sau: 1. Cỏc khỏi nim v cỏc quy tc v toỏn trong sỏch giỏo khoa, núi chung u c ging dy thụng qua vic gii toỏn. Vic gii toỏn giỳp hc sinh cng c, vn dng cỏc kin thc, rốn luyn k nng tớnh toỏn. ng thi qua vic gii toỏn ca hc sinh m giỏo viờn cú th d dng phỏt hin nhng u im hoc thiu sút ca cỏc em v kin thc, k nng v t duy giỳp cỏc em phỏt huy hoc khc phc. 2. Vic kt hp hc v hnh, kt hp ging dy vi i sng c thc hin thụng qua vic cho hc sinh gii toỏn, cỏc bi toỏn liờn h vi cuc sng mt cỏch thớch hp giỳp hc sinh hỡnh thnh v rốn luyn nhng k nng thc hnh cn thit trong i sng hng ngy, giỳp cỏc em bit vn dng nhng k nng ú trong cuc sng. 3. Vic gii toỏn cú th giỳp cỏc em thy c nhiu khỏi nim toỏn hc, vớ d: cỏc s, cỏc phộp tớnh, cỏc i lng v v u cú ngun gc trong cuc sng hin thc, trong thc tin hot ng ca con ngi, thy c cỏc mi quan h bin chng gia cỏc d kin, gia cỏi ó cho v cỏi phi tỡm v v 4. Vic gii toỏn gúp phn quan trng vo vic rốn luyn cho hc sinh nng lc t duy v nhng c tớnh tt ca con ngi lao ng mi. Khi gii mt bi toỏn, t duy ca hc sinh phi hot ng mt cỏch tớch cc vỡ cỏc em cn phõn bit cỏi gỡ ó cho v cỏi gỡ cn tỡm, thit lp cỏc mi liờn h gia cỏc d kin gia cỏi ó cho v cỏi phi tỡm; Suy lun, nờu nờn nhng phỏn oỏn, rỳt ra nhng kt lun, thc hin nhng phộp tớnh cn thit gii quyt vn t ra v v Hot ng trớ tu cú trong vic gii toỏn gúp phn giỏo dc cho cỏc em ý 8 trớ vt khú khn, c tớnh cn thn, chu ỏo lm vic cú k hoch, thúi quen xem xột cú cn c, thúi quen t kim tra kt qu cụng vic mỡnh lm, úc c lp suy ngh, úc sỏng to v.v * Ni dung chng trỡnh Toỏn lp 1cú cu trỳc nh sau: 4 Tit/tun x 35 tun = 140 tit a. S hc : * Cỏc s n 10. Phộp cng v phộp tr trong phm vi 10 * Cỏc s n100. Phộp cng v phộp tr khụng nh trong phm vi 100 b. i lng v o i lng: * Gii thiu n v o di cm * n v o thi gian. c. Yu t hỡnh hc: Bc u nhn dng hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc, im, on thng, thc hnh v, gp, ct hỡnh. d. Gii toỏn cú li vn. * Gii thiu bi toỏn cú li vn. * Gii toỏn bng mt phộp tớnh ch yu l bi toỏn thờm, bt mt s n v. II. Cơ sở thực tiễn: 1. Khái quát thực tiễn nhà trờng . Trng tiu hc N Bú nm trờn a bn tiu khu 8 - Xó N Bú Huyn Mai Sn, vi tng s 282 hc sinh cỏc dõn tc trờn a bn tham gia hc tp. . thu hỳt 282 hc sinh v hc ti trng 100% Trong ú chim ti 80 % l hc sinh dõn tc thiu s, i sng kinh t nghốo nn,thu nhp ca ngi dõn u sng bng ngh nụng. iu ny nh hng rt ln ti s nhn thc ca hc sinh, c bit l cỏc em hc sinh lp 1. l hc sinh s hc sinh trong tuyn s khụng cú hc sinh ngoi tuyn. Do vy cú nhiu i tng hc sinh dõn tc nh: Kinh; Thỏi; H'mụng trỡnh nhn thc ca cỏc em khụng ng u. 9 i ng giỏo viờn a s xa trng, tng s giỏo viờn ng lp l 19 ng chớ. - Giỏo viờn lp 1 cú 4 ng chớ. Trỡnh o to: i hc 4 ng chớ. - Tng s hc sinh khi lp 1 l 60 em. Trong ú: Đúng độ tuổi 60 em. Dân tộc là 55 em. chim 91,7 % a. Thun li. - c s ch o sỏt sao ca Ban giỏm hiu nh trng. - C s vt cht y m bo cho vic dy v hc. - Trong mi lp s s hc sinh va phi. - Trng hc hai bui nờn cng cú nhiu thi gian rốn cho hc sinh. b. Khú khn. - Cũn mt s ớt hc sinh cha t giỏc trong hc tp, cũn ham chi. - Kh nng tp trung v chỳ ý vo bi ging ca hc sinh khụng bn. - Kh nng vn dng lớ thuyt bi ging vo thc hnh cũn hn ch. - Cỏc em cũn rỳt rỏt trong giao tip, cha mnh dn t tin trong hot ng c. Ch o ca nh trng. Trong mọi hoạt động của nhà trờng Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên luôn coi việc đổi mới phơng pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm. Coi trọng việc dạy cho học sinh có phơng pháp học tập đúng, rèn kỹ năng thực hành ứng dụng trong cuộc sống. Nhà trờng đã có nhiều điển hình trong hoạt động dạy và học. Có nhiều cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong hoạt động dạy học, nhà trờng luôn lấy học sinh làm trung tâm, áp dụng các phơng pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Trong đó môn Toán là 10 [...]... và đáp số mà chỉ mắc ở câu lời giải của bài toán Sau quá trình nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm sáng kiến thì học sinh biết viết câu lời giải đã đạt kết quả rất cao, dẫn tới việc học sinh đạt tỉ lệ cao về hoàn thiện bài toán có lời văn Vì vậy theo chủ quan của bản thân tôi thì kinh nghiệm sáng kiến này có thể áp dụng và phổ biến nhằm nâng cao chất lợng cho học sinh về việc giải toán có lời văn III... Đáp số: 4 hình tam giác Đáp số: 11 hình tròn Bài 3:( trang 15 1) Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng ? cm 2cm 13 cm Bài giải Sợi dây còn lại dài là: 13 2 = 11 (cm) Đáp số : 11 cm Tiết 10 8: Luyện tập chung 23 Đây là phần tổng hợp chốt kiến thức của cả 2 dạng toán đơn thêm và bớt ở lớp 1 Bài 1: ( trang 15 2) A, Bài toán: Trong bến có .ô tô, có thêm ô tô vào bến Hỏi ? Học sinh quan sát tranh và hoàn thiện bài toán. .. Câu lời giải là: Con sên bò đợc tất cả số xăng-ti-mét là? 24 - Câu hỏi là: Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách? Câu lời giải là: Lan còn phải đọc số trang nữa là: Trên đây là 2 mẫu toán đơn điển hình của phần giải toán có lời văn ở lớp 1 Tôi đã đa ra phơng pháp dạy từ dễ đến khó để học sinh có thể giải toán mà không gặp khó khăn ở bớc viết câu lời giải. Tối thiểu học sinh có. .. sát tranh và hoàn thiện bài toán thêm rồi giải bài toán với câu lời giải có cụm từ có tất cả B, Bài toán: Lúc đầu trên cành có 6 con chim, có con bay đi Hỏi .? Học sinh quan sát tranh rồi hoàn thiện bài toán bớt và giải bài toán với câu lời giải có cụm từ còn lại Lúc này HS đã quá quen với giải bài toán có lời văn nên hớng dẫn cho HS chọn cách viết câu lời giải gần với câu hỏi nhất đó là: - Đọc kĩ... chí có những em đọc đi đọc lại nhiều lần nhng vẫn cha hiểu bài toán. Vỡ vy vic hc sinh khụng lm ỳng cng l iu d hiu Vy lm th no hc sinh nm c cỏch gii mt bi toỏn mt cỏch chc chn, chớnh xỏc? c Nguyờn nhõn v phớa gia ỡnh: phn ny H cho thờm vo IV mộT Số Giải PHáP: 1 C s a ra gii phỏp - Học sinh biết giải toán có lời văn nhng kết quả cha cao - Số học sinh viết đúng câu lời giải đạt tỷ lệ thấp - Lời giải. .. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Tiết 82 Giải toán có lời văn Giáo viên nêu bài toán Học sinh đọc bài toán - Đây là bài toán gì? Bài toán có lời văn -Thông tin cho biết là gì ? Có 5 con gà, mua thêm 4 con gà - Câu hỏi là gì ? Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà ? Da vo tranh v v túm tt mu, giỏo viờn a ra cỏch gii bi toỏn mu: Bài giải Nhà An có tất cả là: 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số: 9 con gà Bi 1 (trang 11 7)... hc sinh lp 1 hc: Gii toỏn có lời văn, ngời giáo viên phải dày công nghiên cứu tài liệu và theo dõi học sinh qua nhiều năm, nắm bất đợc điểm yếu của học sinh để tập trung khắc phục Có nh vậy việc giảng dạy và giáo dục mới thành công nh mong muốn II Bài học kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu và áp dụng mt s gii phỏp hng dn hc sinh lp 1 hc gii toỏn cú li vn cho thấy giải toán có lời văn ở lớp 1 không khó... giúp học sinh dễ thực hiện sách giáo khoa ghi sẵn các số và kết quả: VD: Bài 5( trang 46 ) a) 1 14 2 = 3 Chỉ yêu cầu học sinh viết dấu cộng vào ô trống để có: 1 + 2 = 3 b) Đến câu này nâng dần mức độ - học sinh phải viết cả phép tính và kết quả 1 + 1 = 2 Từ đây yêu cầu tăng dần, học sinh có thể nhìn từ một tranh vẽ bài 4 trang 77 diễn đạt theo 2 cách Cách 1: Có 8 hộp thêm 1 hộp, tất cả là 9 hộp 8 + 1. .. Đàn vịt có : 8 con ở dới ao : 5 con Trên bờ : con? Bài giải Trên bờ có là: 8 -5=3 (con vịt ) Đáp số: 3 con vịt Tiết 10 6: Luyện tập Bài 1, 2 (Tơng tự tiết 10 5) Tiết 10 7 : Luyện tập Bài 1, 2 (Tơng tự nh trên) Nhng bài 4 trang 15 0 và bài 4 trang1 51 thì lời giải dựa vào dòng thứ 3 của phần tóm tắt bài toán: Số hình tam giác không tô màu là: Số hình tròn không tô màu là: 8 - 4 = 4 (hình) 15 - 4 = 11 (hình)... 1 Khảo sát chất lợng a Kết quả iu tra cht lng u nm, năm học 2 014 - 2 015 STT Lp TSHS Kt qu HS lm sai Kt qu HS lm ỳng TS 1 1A T l % TS T l % 8 57 ,1% 6 42,9% 14 12 b Kt qu kho sỏt sau 20 tit hc sinh c hc lớ thuyt v thc hnh ca chng trỡnh gii toỏn cú li vn lp 1 nm hc 2 013 -2 014 STT Lp TSHS Kt qu HS lm sai Kt qu HS lm ỳng TS 1A TS T l % 1 1 T l % 7 ,1% 13 92,9% 14 2 Nguyên nhân: Vi dng toỏn cú li vn lp 1 . " ;Một số giải pháp hớng dẫn học sinh lớp 1 học giải toán có lời văn II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu dạy giải toán có lời văn. - Dạy cho học sinh nhận biết về cấu tạo của bài toán có lời văn. -. toỏn. Với dạng " ;Giải toán có lời văn& quot; ở lớp 1 là bớc đầu xây dựng một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về giải toán có lời văn để học sinh biết giải các bài toán đơn về thêm,. 10 III. Tìm hiểu nguyên nhân: 12 1. Khảo sát chất lượng 12 2. Nguyên nhân 12 IV. Một số giải pháp 13 1. Cơ sở để đưa ra giải pháp 13 2 .Một số các giải pháp thực hiện 13 V. Kết quả đạt được
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 học giải toán có lời văn, sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 học giải toán có lời văn,

Từ khóa liên quan