Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8

34 4.7K 23

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2015, 11:48

Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý I ĐIA LÍ CHÂU Á A TỰ NHIÊN CHÂU Á VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - Trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo - Giáp đại dương Phía bắc: Bắc Băng Dương, Phía nam: ấn độ dương, Phía đông:TBD - Giáp châu lục: Châu á, Châu phi LÃNH THỔ: - Là phận lục địa á- âu, ngăn cách với châu âu qua dãy U-ran, với châu Phi qua kênh đào Xuy- ê - Kích thước khổng lồ, rộng bậc giới Diện tích phần đất liền 41 triệu km2, kể ca đảo rộng tới 44,4 triệu km2 - Trải dài 76 độ vĩ tuyến Chiều rộng nơi lãnh thổ rộng nhất: 8500km Câu hỏi: Vị trí, kích thước châu có ảnh hưởng đến khí hậu? Vị trí kích thước lãnh thổ làm cho khí hậu châu phân hoá đa dạng mang tính lục địa cao - Vị trí: trải dài từ vùng cực đến vùng xích đạo giúp châu có đầy đủ đới khí hậu trái đất Từ bắc xuống nam là: Cực cận cực.Ôn đới.Cận nhiệt Nhiệt đới Xích đạo - Kích thước rộng lớn làm cho khí hậu phân hoá theo chiều Đông – Tây, tạo nhiều kiểu khí hậu Vd đới khí hậu ôn đới phân hoá thành: ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa - Vùng nằm sâu đất liền, khí hậu mang tính lục địa cao, khô hạn, mùa hè nóng, mùa đông lạnh ĐỊA HÌNH CHÂU Á: Gồm đặc điểm - Châu có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ, nhiều đồng rộng bậc giới - Núi chạy theo hướng chính: B-N gần B-N, Đ-T gần Đ-T làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp - Các núi sơn nguyên cao tập trung vùng trung tâm, núi cao có băng tuyết bao phủ quanh năm Câu hỏi : Địa hình Châu có ảnh hưởng đến khí hậu sông ngòi *Địa hình làm cho khí hậu châu phân hoá đa dạng - Núi, sơn nguyên cao ngăn chặn ảnh hưởng biển vào đất liền, làm cho khí hậu phân hoá theo chiều đông tây, tạo nhiều kiểu khí hậu Vd ôn đới phân hoá thành ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa - Ngoài ra, núi sơn nguyên cao khí hậu phân hoá theo độ cao *Địa hình có ảnh hưởng đến sông ngòi: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - Các dãy núi chạy theo hướng chính, địa hình bị chia cắt phức tạp nên sông ngòi châu Á có mạng lưới phát triển -Địa hình nhiều núi, sơn nguyên cao, sông có độ dốc lớn nên có giá trị thuỷ điện mùa lũ gây thiệt hại lớn Khí hậu châu Á ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU Gồm đặc điểm chính: - Khí hậu châu phân hoá đa dạng: + Phân thành nhiều đới ( ) + Phân thành nhiều kiểu (vd …) - Phổ biến kiểu khí hậu gió mùa kiểu khí hậu lục địa: + Nhiệt đới gió mùa: Đông nam á, nam + Ôn đới gió mùa cận nhiệt gió mùa: Đông + Các kiểu khí hậu lục địa: Tây nam á, Trung Cận cận cực Đới khí hậu Ôn đới Cận nhiệt đới Lục địaGió mùaHải dươngĐịa trung hảiGió mùaLục địaNúi caoKhôGió mùa Nhiệt đới Xích đạo Câu hỏi: Câu Trình bày đặc điểm phân bố miền khí hậu châu Giải thích châu có nhiều loại khí hậu? Miền khí hậu lạnh: ( phía bắc): gồm toàn miền xibia Nga Về mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình từ -2 đến -500c Miền khí hậu gió mùa ẩm:( Đông á, Đông Nam á, Nam á) Mùa đông gió từ lục địa thổi ra, lạnh, khô Mùa hè có gió từ đại dương thổi vào, nóng ẩm Miền khí hậu lục địa:( vùng nội địa): mùa đông lạnh, khô Mùa hạ nóng khô Miền khí hậu cận nhiệt Địa trung hải:( phía tây): mùa đông mưa nhiều, mùa hạ nóng khô Giải thích: Châu có kích thước khổng lồ Vị trí trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Địa hình nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao ngăn chăn ảnh hưởng biển vào đất liền làm cho khí hậu phân hoá theo chiều cao Câu Vì nói châu có khí hậu phân hoá đa dạng? Hãy giải thích - Khí hậu châu phân hoá thành nhiều đới từ bắc xuống nam Gồm đới cực cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo Vì lãnh thổ châu trải dài từ vùng cực đến vùng xích đạo - Phân thành nhiều kiểu theo chiều đông tây (vd:Đới cận nhiệt có: cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt Địa Trung Hải, Cận nhiệt lục đia) Nguyên nhân kích thước lãnh thổ rộng lớn, núi sơn nguyên cao ngăn chặn ảnh hưởng biển - Ngoài vùng núi, sơn nguyên cao khí hâu phân hoá theo độ cao Câu Khí hậu gió mùa ẩm Đông á, nam á, đông nam có đặc điểm chung gì? - Mùa hạ: gió từ đại dương thổi vào mang theo nhiều nước, làm cho thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều - Mùa đông: gió từ lục địa thổi ra, tạo thời tiết khô lạnh Câu Châu có loại khí hậu phổ biến, nêu đặc điểm vùng phân bố chúng? - Có loại khí hậu phổ biến| + Khí hậu gió mùa: Ôn đới gió mùa cận nhệt gió mùa Đông á, nhiệt đới gió mùa Đông Nam á, Nam Đặc điểm: Mùa hạ: gió từ đại dương thổi vào mang theo nhiều nước, làm cho thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều.Mùa đông: gió từ lục địa thổi ra, tạo thời tiết khô lạnh + Khí hậu lục địa: gồm cận nhiệt lục địa, ôn đới lục địa, nhiệt đới khô Phân bố Tây Nam á, Vùng nội địa Đặc điểm: mùa hạ nóng khô, mùa đông lạnh khô Lượng mưa khoảng 200- 500mm, lượng bốc lớn nên độ ẩm không khí thấp Câu Gió mùa gì? Nguồn gốc hình thành gió mùa châu á? Trình bày đổi hướng gió theo mùa Châu - Gió mùa gió thổi theo mùa, có phương ngược hướng tính chất trái ngược - Nguồn gốc hình thành: Sự chênh lệch khí áp theo mùa lục địa Châu với đại dương Thái Bình Dương ấn Độ Dương, làm phát sinh gió thổi thường xuyên đổi hướng theo mùa - Sự đổi hướng gió theo mùa Châu á: Mùa đông: Gió từ áp cao xibia thổi hạ áp xích đạo nam TBD, tính chất lạnh khô Mùa hạ gió từ áp cao nam AĐD, nam TBD hạ áp Iran, tính chất nóng ẩm mưa nhiều Câu Nêu đặc điểm gió mùa Đông Nam á, Nam Vì chúng có đặc điểm khác vậy? - Đặc điểm: Mùa hạ gió từ áp cao Nam AĐD hạ áp Iran: nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông gió từ áp cao Xibia hạ áp XĐ: lạnh khô GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - Ng nhân: Mùa hạ gió xuất phát từ đại dương thổi vào mang theo nhiều nước Mùa đông gió xuất phát từ lục địa lạnh phía Bắc thổi Câu Dựa vào biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa I-an-gun.: a) Nêu nhận xét nhiệt độ, lượng mưa Cho biết biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào? b) Giải thích I-an-gun lại mưa nhiều vào mùa hạ? HD: a, nhận xét: Nhiệt độ cao quanh năm nhiệt độ tháng thấp khoảng 25 0c(tháng 1) Nhiệt độ cao khoảng 320c (tháng 4, 5) Có lần nhiệt độ cực đại (tháng 4,5 tháng 10,11) Mưa: lượng mưa lớn, mưa phân bố theo mùa, mùa hạ mưa nhiều (tháng 5-10) Mùa đông mưa Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa b GiảI thích: Do mùa hạ có gió từ đại dương thổi vào mang nhiều nước E- ri- at: - Nhiệt độ: chênh lệch nhiệt độ lớn (biên độ nhiệt năm lớn) Tháng có nhiệt độ cao khoảng 380C (tháng 7) Tháng có nhiệt độ thấp khoảng 130C (tháng 1) - Lượng mưa: mưa ít, mưa xuất vào tháng mùa đông, tháng mưa cao khoảng 200 mm (tháng 2) Một số tháng mưa (tháng 7,8,9) => kết luận: Đây khu vực có khí hậu nhiệt đới khô U- lan-ba-to: - Nhiệt độ: chênh lệch nhiệt độ chênh lệch lớn năm Tháng có nhiệt độ cao khoảng 240C (tháng 6) Tháng có nhiệt độ thấp khoảng – 120C (tháng 1) - Lượng mưa: Rất Mưa tập trung vào tháng mùa hạ Tháng mưa nhiều khoảng 500 mm (tháng 6) Một số tháng mưa (tháng 10,11,12) => kết luận: ôn đới lục địa Câu 8: Dựa vào bảng : Nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng Thượng Hải (Trung Quốc) Tháng Yếu Tố Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8,0 13,5 18,8 23,1 27,1 27,0 22,8 17,4 11,3 5,8 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37 Hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa xác định địa điểm thuộc kiểu khí hậu nào? GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý SÔNG NGÒI CHÂU Á: đặc điểm - Sông ngòi châu phát triển có nhiều hệ thống sông lớn vd sông Tigơrơ, Ơphrat, S ấn, s Hằng, s Mê Công, S Hoàng Hà, Trường Giang - Các sông châu phân bố không có chế độ nước phức tạp - Các sông Bắc có giá trị chủ yếu giao thông thuỷ điện, sông khu vực khác có giá trị cung cấp nước cho sx đời sống, thuỷ điện, giao thông, du lịch, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản Đặc điểm Khu vực BẮC Á ĐÔNG NAM Á NAM Á ĐÔNG Á TÂY NAM Á TRUNG Á Mạng lưới sông Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông Ô bi, sông Inê-nit-xây, sông Lê Na… Có mạng lưới sông ngòi dày đặc với nhiều sông lớn: sông A-mua, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Mê Kông, sông Hằng… Sông ngòi phát triển Hướng chảy Nam Bắc Chế độ nước lên + Mùa đông: sông bị đóng băng kéo dài + Mùa xuân: nước sông lên nhanh (do băng tuyết tan ) gây lũ băng lớn - Đông - Tây Chế độ nước phụ thuộc - Bắc - Nam chế độ mưa + Mùa mưa: sông có nước lớn + Mùa khô: nước sông cạn Gần Đông - + Mùa khô: nước sông Tây cạn kiệt + Mùa mưa: nước không lớn (do mưa, tuyết băng tan từ núi cao) Câu hỏi: Câu Vì nói sông ngòi châu phân bố không có chế độ nước phức tạp? - Sông Bắc á: + Khá phát triển + Chảy theo hướng Nam lên Bắc + Mùa đông sông đóng băng, lũ lớn vào mùa xuân + Nguồn cung cấp: Băng tuyết tan - Sông Đông á, Đông Nam á, Nam á: + Rất phát triển + lũ cuối hạ đầu thu, cạn vào cuối đông đầu xuân + Nguồn cung cấp: phụ thuộc vào chế độ mưa mùa - Sông Tây Nam á, Trrung á: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Kém phát triển + Lưu lượng nước hạ lưu giảm, có số sông “chết” hoang mạc + Nguồn cung cấp: Băng tuyết tan Câu Cho biết giá trị bất lợi sông ngòi châu á? Các sông Bắc có giá trị chủ yếu giao thông thuỷ điện, sông khu vực khác có giá trị cung cấp nước cho sx đời sống, thuỷ điện, giao thông, du lịch, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản Bất lợi: Lũ lụt gây thiệt hại lớn người NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA THIÊN NHIÊN CHÂU Á: - Thuận lợi: + Nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn ( Than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, thiếc ) + Các tài nguyên Đất, nước, khí hậu, rừng, biển đa dạng, nguồn lượng ( địa nhiệt, mặt trời, gió, nước) dồi Tíh đa dạng tài nguyên sở đẻ tạo tính đa dạng sản phẩm Khó khăn: + Các vùng núi cao hiểm trở, hoang mạc khô cằn, vùng lạnh giá chiếm diện tích lớn gây trở ngại cho giao thông, mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi dân tộc + Các thiên tai ( động đất, núi lửa, bão, lũ ) gây thiệt hại lớn người B ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI CHÂU Á CHÂU Á LÀ MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN Giải thích Châu có dân số đông giới? - Dân số châu chiếm 60% dân số giới ( năm 2002) - Gấp lần dân số châu âu, gấp 117 lần dân châu đại dương, gấp lần châu mĩ châu phi - Có nước đông dân nhất, nhì giới Trung Quốc ấn Độ * Nguyên nhân Châu đông dân: - ĐK tự nhiên: thuận lợi cho sinh sống sản xuất: + Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều chiếm diện tích lớn + Nhiều đồng rộng lớn, màu mỡ + Nguồn nước dồi + Tài nguyên rừng, biển, khoáng sản phong phú - ĐK kinh tế – xh: + Tập quán trồng lúa nước cần nhiều lao động + Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, nôi nhiều văn minh + Hầu có kinh tế phát triển, cần nhiều lao động GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Quan niệm trai gái nặng nề 2, Dân cư thuộc nhiều chủng tộc: Môngôlôit, Ơrôpêôit, Ôxtralôit, người lai 3, Nơi đời tôn giáo lớn: -An độ giáo: đời kỉ đầu, thiên niên kỉ thứ trước công nguyên ấn Độ - Phật giáo: thé kỉ 6, tr CN ấn Độ - Kitô giáo: Đầu CN Palestin - Hồi giáo: Thế kỉ sau CN, arâpxêut * ý nghĩa tôn giáo đời sống, xã hội Châu á; - Tạo đa dạng, độc đáo văn hoá, kiến trúc, phong tục tập quán, - Các giáo lí tốt đẹp góp phần giáo dục ngưòi hướng thiện - Tuy nhiên tục ăn kiêng, giáo lí khắt khe, đa dạng tôn giáo gây khó khăn cho sx, dễ xảy mâu thuẫn tranh chấp lẫn PHÂN BỐ DÂN CƯ: Trình bày giải thích phân bố dân cư châu Không đồng - Tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển thuộc Đông á, Đông Nam á, Nam (Một số nơi mật độ dân số 100ng/ km2 phía đông Trung Quốc, đồng ven biển Việt Nam, án Độ )Do địa hình phẳng, giao thông thuận lợi, đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm mưa nhiều - Thưa thớt: vùng núi, cao nguyên thuộc Tây Nam á, vùng trung tâm nội địa (vd phía tây Trung Quốc,Irac,Arâpxêut chưa đến 1ng/km2) Vùng lạnh giá phía bắc Do lại khó khăn, khí hậu khô hạn, lạnh giá ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CHÂU Á: Các nước Châu có trình phát triển sớm trải qua nhiều giai đoạn: - Thời cổ, trung đại kinh tế - xh châu phát triển đạt trình độ cao so với giới: + Có nhiều văn minh nổ tiếng, nhiều dân tộc đạt trình độ phát triển cao giới + Người dân biết khai thác, chế biến khoáng sản, nghề thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng + Họ tạo nhiều mặt hàng tiếng, phương Tây ưa chuộng (như Gốm,sứ,tơ lụa TQ, đồ thuỷ tinh, trang sức vàng, bạc Ân Độ, Thảm len, đồ da, vũ khí Tây Nam á, ) nhờ thương nghiệp phát triển, xuất đường tơ lụa từ TQ sang nước phương Tây, đường biển, nhờ việc tìm đường sang buôn bán với ấn Độ mà Côlômbô tìm Châu Mĩ GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - Thế kỉ 16-19: + Hỗu châu bị thực dân xâm chiếm phong kiến kìm hãm, kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài, tụt hậu so với giới + Riêng Nhật Bản nhở cải cách Minh Trị nên phát triển nhanh chóng - Sau chiến tranh TG thứ đến nay: + Sau chiến tranh giới thứ 2, hầu kiệt quệ, người dân cực khổ + Nhưng từ cuối kỉ XX đến nay, kinh tế nước châu vươn lên mạnh mẽ phát triển không Câu hỏi: Câu Vì nói sau chiến tranh giới 2, kinh tế nước châu vươn lên mạnh mẽ phát triển không đồng đều? ( BT nhà) Sau chiến II, kinh tế nước châu rơi vào kiệt quệ,, người dân vô cực khổ Đến nửa cuối kỉ XX, kinh tế châu vươn lên mạng mẽ phát triển không đều, chia nhóm nước sau: Nước phát triển: Nhật Bản Kinh tế xã hội phát triển toàn diện, cường quốc công nghiệp đứng thứ TG Các nước lãnh thổ công nghiệp (NICS): Có trình độ công nghiệp hoá cao nhanh Như Xingapo, Đài loan, Hàn Quốc, Hồng Kông Các nước Công – nông nghiệp: Công nghiệp phát triển nhanh nông nghiệp đóng vai trò quan trọng (Trung quốc, ấn độ, Thái Lan, Malaixia, Việt nam) Các nước Nông nghiệp: Mianma, lào, Campuchia Các nước giàu lên nhờ dầu mỏ kinh tế xã hội phát triển chưa cao : Brunây, arâpxêut, Côoet Hiện nay, châu á, Các nước có thu nhập thấp, đời sông người dân nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÂU Á: a, Nông nghiêp * Thành tựucủa nông nghiệp châu á? - Chiếm 93% sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì giới - Trung Quốc, ấn Độ hai nước đông dân giới cung cấp đủ lương thực cho người dân thừa để xk - Thái Lan, Việt Nam từ chỗ nước phải nhập lương thực, xuất gạo đứng nhì giới - Các vật nuôi đa dạng: Vùng kh gió mùa nuôi trâu bò, lợn, gà, vịt Vùng kh khô hạn nuôi dê, bò, ngựa cừu Vùng kh lạnh nuôi tuần lộc - Châu tếng với loại công nghiệp bông, chè, cao su , cà phê, dừa, cọ dầu * Nhờ đk giúp châu sx lúa gạo nhiều giới? - Đk tự nhiên: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Nhiều đồng rộng lớn, màu mỡ ( ấn hằng, Đb lưỡng hà, đb sông cửu long ) + Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều đặc biệt vùng kh gió mùa thuộc đông á, nam á, đông nam thích hợp với đặc điểm sinh thái lúa nước + Sông ngòi phát triển, nguồn nước dồi vừa bồi đắp phù sa màu mỡ vừa cung cấp nước cho tưới tiêu - Đk Kinh tế – xh: + Lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trồng lúa nước + Dân số đông thị trường tiêu thụ rộng lớn, + Người dân có tập quán ăn nhiều lương thực, đặc biệt bữa ăn thiếu cơm b, Công nghiệp * Vì nói công nghiệp châu đa dạng phát triển chưa đều? - Cơ cấu CN châu đa dạng gồm: CN khai khoáng, CN luyện kim, Cơ khí chế tạo, Điện tử, sx hàng tiêu dùng - CN khai khoáng phát triên hầu - CN luyện kim, khí chế tạo, điện tử: phát triển nước có trình độ KHKT Nhật , Trung Quốc, ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan - CN sx hàng tiêu dùng: phát triển hầu * Vì nước châu phát triển mạnh ngành công nghiệp nhẹ? - Các ngành công nghiệp nhẹ (công nghiệp sx hàng tiêu dung), phát triển hầu châu Với nhiều ngành khác như: dệt may, giày da, chế biến lương thực - Sở dĩ nước châu ưu tiên phát triển nhóm ngành vì: + Có nguồn lao động dồi dào, thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp nhẹ ngành cần nhiều lao động, vừa phát triển sx vừa tạo nhiều việc làm cho người dân + Châu có nguồn nguyên liệu từ trồng trọt, chăn nuôi, từ rừng, biển dồi thuận lợi cho cn chế biến lttp + Phần lớn nước Châu trình độ phát triển, vốn cần quay vòng vốn nhanh, trình độ KHKT chưa cao nên chủ yếu họ đầu tư cho CN nhẹ -II ĐỊA LÍ CÁC KHU VỰC CHÂU Á A TÂY NAM Á Câu hỏi Đặc điểm vị trí địa lí Tây Nam á? ý nghĩa phát triển kt-xh? - Vị trí: Nằm vỹ tuyến: khoảng từ 120B - 420B Giáp nhiều biển, vịnh biển: Vịnh pec-xich, biển Arap, biển đen, biển Đỏ, biển Caxpi, Địa Trung Hải Giáp Nam á, Trung á, ngăn cách với châu Phi qua kênh đào xuy- ê GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - ý nghĩa: Vị trí chiến lược quan trọng Nằm đường giao thông hàng hải quốc tế, ngả châu lục Âu- á- Phi Nằm túi dầu mỏ giới (65% trử lượng dầu mỏ TG) Vừa thuận lợi để phát triển công nghiệp hoá dầu, giao lưu kinh tế với giới địa bàn nhạy cảm, dễ xảy tranh chấp Sự phân bố miền địa hình Tây nam á? - Địa hình tây nam a chủ yếu núi sơn nguyên, đồng nhỏ hẹp ven biển - phía Đông Bắc có dãy núi cao, chạy từ bờ Địa Trung hải, nối hệ An-pi với hệ hima-lay-a, bao quanh sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì sơn nguyên I-ran - Phía tây nam sơn nguyên A-rap rộng lớn - đồng lưỡng hà Khí hậu: Tây Nam A nằm đới khí hậu nhiệt đới cận nhiệt, gồm kiểu nhiệt đới khô, cận nhiệt lục địa, cận nhiệt Địa Trung Hải Khí hậu khô hạn, mưa ít, độ bốc lớn, độ ẩm không khí thấp cảnh quan chủ yếu hoang mạc, bán hoang mạc Sông ngòi: phát triển, sông lớn khu vực Ti-gơ-rơ ơphrat Chế độ nước sông ngòi phụ thuộc lớn vào chế độ nước băng tuyết tan từ đỉnh núi cao Tài nguyên: Giàu tài nguyên dầu mỏ bậc giới, nơi chiếm 65% trữ lượng dầu mỏ, 25% trữ lượng khí đốt giới Dầu mỏ khí đốt tập trung chủ yếu khu vực đồng Lưỡng Hà, ven vịnh Pec-xich Các nước giàu dầu mỏ Cô-oét, A-rập-xê-út, Irắc Dân cư - Điều kiện tự nhiên khó khăn nên Tây Nam khu vực dân châu á, dân só khoảng 286 triệu người - Dân cư tập trung chủ yếu vùng ven biển, đồng bằng,vùng có nhiều mưa nơi đào giếng lấy nước ngầm cho sinh hoạt sx - Phần lớn người dân theo đạo Hồi Kinh tế Trình độ phát triển kinh tế chênh lệch nước khu vực Những nước giàu dầu mỏ nước có thu nhập cao Dựa vào điều kiện tự nhiên, trước người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trồng lùa mì, chà là, chăn nuôi du mục dệt thảm Ngày nay,nhiều nước phát triển công nghiệp va thương nghiệp, đặc biệt cộng khiệp khai thác chế biến dầu khí Mỗi năm khai thác 1,1 tỉ dầu, 1/3 sản lượng dầu mỏ năm giới Các nước có sản lượng dầu mỏ lớn Arập-xê-ut, Cô-oet, I-rắc Chính trị Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ngả châu lục Au-á-Phi, nằm đường giao thông hàng hải quốc tế, có kênh đào Xuy-ê chạy qua nối biển Địa Trung Hái biến Đỏ, thông Đại Tây Dương Ân Độ Dương Lại có nguồn tài nguyên dầu GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 10 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Không khô hạn nước có vĩ độ Tây Nam á, Bắc Phi Nguồn tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng Vd: tính chất nhiệt đới: nhiệt độ trung bình năm 210C Gió mùa biển mang đến lượng mưa lớn 1500 -2000mm/năm, độ ẩm > 80% 2, Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng tới điều kiện tự nhiên hoạt động giao thông vận tải nước ta? - Hình dạng lãnh thổ kéo dài bắc nam, hẹp ngang, bờ biển dài uốn cong hình chữ S: Có tác động đến tự nhiên là: + Làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng từ bắc vào nam, từ đông sang tây + Biển ảnh hưởng sâu vào đất liền, tăng cường tính chất nóng ẩm Đối với giao thông: + Cho phép nước ta phát triển loại hình giao thông đường bộ, đường biển, hàng không… + Lãnh thổ hẹp ngang, nằm sát biển, làm chia cắt giao thông B- N, thiên tai phá hoại công trình giao thông 3, Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổVN có thuận lợi khó khăn cho công xây dựng bảo vệ tổ quốc nay? - Tạo thuận lợi cho VN phát triển kinh tế toàn diện - Hội nhập giao lưu dễ dàng với nước đông nam giới xu toàn cầu hoá - Phaỉ ý bảo vệ đất nước, Phòng chống thiên tai chống giặc ngoại xâm (xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời ) II BIỂN VIỆT NAM Chứng minh biển Đông biển lớn, tương đối kín, nằm vùng nhiệt đới gió mùa ĐNA - Biển lớn: đứng thứ số biển thuộc Thái Bình Dương - Tương đối kín: Thông với Thái Bình Dương qua eo biển hẹp - Nằm vùng nhiệt đới gió mùa: trải từ xích đạo tới chí tuyến bắc, chế độ hải văn theo mùa Biển nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em chứng minh qua yếu tố khí hậu biển? Tính chất nhiệt đới: - Nhiệt độ trung bình năm nước biển tầng mặt 230C, không đóng băng Nhiệt độ thay đổi theo mùa: mùa hạ mát, mùa đông ấm đất liền Tính chất gió mùa: - Chế độ gió: tháng 10 – tháng 4: gió Đông Bắc tháng – 11: gió Tây Nam - Dòng biển: hoạt động theo mùa Tính chất ẩm: lượng mưa tb 1100 -1300 mm/năm GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 20 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Biển đem lại thuận lợi khó khăn cho sx đời sống nhân dân ta? Cần có biện pháp để bảo vệ tài nguyên môi trường biển VN? III LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN VIỆT NAM Lịch sử phát triển tự nhiên nước ta trải qua giai đoạn nào? Giai đoạn có vai trò quan trọng phát triển lãnh thổ nước ta nay?( Tân kiến tạo) ý nghĩa giai đoạn tân kiến tạo phát triển tự nhiên nay? (Trình bày trình biến đổi lãnh thổ nước ta giai đoạn Tân kiến tạo?) - Nâng cao địa hình, làm núi non sông ngòi trẻ lại - Xuất cao nguyên ba zan - Sụt lún tạo đồng phù sa trẻ ( Vd) - Mở rộng biển đông, tạo bể dầu khí thềm lục địa - Góp phần hình thành khoáng sản: dầu mỏ, bôxits, than bùn - Tiến hoá giới sinh vật, xuất loài người IV KHOÁNG SẢN VN: Chứng minh khoáng sản nước ta phong phú đa dạng? Nguyên nhân? Nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng số tài nguyên khoáng sản nước ta, biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản? V ĐỊA HÌNH VIỆT NAM - Đặc điểm: + + + Vì nói đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Vn? Chứng minh địa hình nước ta địa hình già tân kiến tạo nâng lên tạo thành nhiều bậc Chứng minh địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa chịu tác động mạnh mẽ người Địa hình nước ta hình thành biến đổi nhân tố chủ yếu nào? Giải thích hình thành dạng địa hình: a, Địa hình cacxtơ Nước mưa có thành phần CO2, tác dụng với đá vôI gây phản ứng hoà tan đá CACO3 + H2CO3 => Ca(HCO3)2 Vì bên núi đá vôi lởm chởm, sắc nhọn, bên có hang động, thạch nhũ đẹp b, Địa hình cao nguyên bazan Vào gđ Tân sinh, vận động tạo núi làm đứt gãy địa hình, dung nham núi lữa phun theo đứt gãy, tạo ta cao nguyên bazan Tây Nguyên, Nghệ An c, Địa hình đồng phù sa mới: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 21 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Tân kiến tạo gây sụt lún, sau sông ngòi mang vật liệu, phù sa tới bồi đắp mà thành d, Địa hình đê sông, đê biển, hồ chứa - Đê sông chủ yếu dọc bờ sông Hồng, sông Thái Bình nhân dân đắp để chống lũ lụt - Đê biển: đắp ven biển chống thuỷ triều, ngăn mặn - Hồ chứa: Đắp đập ngăn sông, suối để làm thuỷ lợi thuỷ điện Địa hình vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, Trường sơn bắc có tác động đến khí hậu vùng? Địa hình đồng băbgf sông Hồng đồng sông Cửu Long giống khác điểm nào? Đặc điểm khu vực địa hình: Vùng Đặc điểm bật địa hình Đông bắc - Vùng đồi núi thấp vùng đồi trung du phát triển rộng - Các núi cánh cung mở rộng phía bắc - Địa hình cacxtơ phổ biến, có cảnh quan đẹp Vịnh Hạ Long Tây bắc - Là vùng núi cao cao nguyên đá vôi hiêmt trở, chạy theo hướng TB-ĐN - Có đồng nhỏ nằm xen kẽ giữ núib Trrường Sơn - Là vùng đồi núi thấp có hai sườn không đối xứng bắc - Sườn đông Trường sơn hẹp, có nhánh núi đâm ngang ăn sát biển chia cắt đồng duyên hải miền trung nhiều khu vực Núi cao - Là vùng đồi núi cao nguyên hùng vĩ nguyên - Địa hình bật cao nguyên bazan xếp tầng rộng lớn Trường Sơn Nam Chứng minh, giải thích địa hình nước ta biến đổi tác động mạnh mẽ môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm người • Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: - Trong môi trường nóng, ẩm, gió mùa, lượng mưa lớn tập trung theo mùa nhanh chóng xói mòn, cắt xẻ, xâm thực khối núi, bồi tụ đồng tạo nên dạng địa hình đại… • Tạo nên dạng địa hình độc đáo Cacxtơ nhiệt đới… Địa hình chịu tác động mạnh mẽ ngời: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 22 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - Tác động trực tiếp, thường xuyên tạo nên dạng địa hình nhân tạo: đê, đập, kênh, rạch, hồ chứa nước… - Tác động gián tiếp: chặt phá rừng lấy gỗ, lấy đất làm nương rẫy, xây dựng công trình…cũng nguyên nhân làm địa hình biến đổi mạnh mẽ • Phong Nha-Kẻ Bàng Quảng Bình- di sản thiên nhiên giới dạng địa hình Cacxtơ ngầm nhiệt đới - Các hang động hình thành ăn mòn, xâm thực nước để mở rộng khe nứt có sẵn… - Đá vôi bị nước có axit ăn mòn theo phản ứng hoá học: CaCO3 + H2CO3 Ca(HCO3)2 - Sau nước bốc tạo thành thạch nhũ với nhiều hình thù kỳ lạ độc đáo VI KHÍ HẬU VIỆT NAM Các đặc điểm (tính chất ) khí hậu việt nam - Tính nhiệt đới gió mùa ẩm Giải thích có đặc điểm đó? (giải thích: Vị trí nội chí tuyến, vị trí giao luồng gió mùa, chịu ảnh hưởng biển) - Tính đa đạng - Tính thất thường Trong đặc điểm đặc điểm quan trọng nhất? Vì sao? (Trong đặc điểm , đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm quan trọng tính chất chung bao trùm lên thành phần tự nhiên khác điạ hình, thổ nhưỡng, thuỷ văn, biển, sinh vật) Nét độc đáo khí hậu nước ta: - Nằm vùng nhiệt đới xuất băng tuyết, sương muối, sương giá - Chịu tác động gió mùa nên ẩm ướt, mưa nhiều, không nóng khô nước có vĩ độ Tây Nam á, Bắc phi Chứng minh giải thích tính đa dạng khí hậu nước ta - Khí hậu nước ta phân hoá đa dạng theo không gian thời gian Theo không gian: Từ Bắc – Nam, Đông – Tây chia miền khí hậu: + Miền khí hậu phía Bắc: Từ Hoành Sơn trở ra, có mùa đông lạnh tương đối mưa, mùa hè nóng nhiều mưa Vùng núi cao thường có băng tuyết, sương muối, sương giá.(Miền có phân hoá miền khí hậu Đông Bắc, Tây Bắc) GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 23 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Miền khí hậu Đông Trường Sơn: Từ Hoành Sơn tới mũi Dinh: Cũng có mùa đông lạnh Có mùa mưa lệch hẳn thu đông + Miền khí hậu phía Nam: Bao gồm Nam Tây Nguyên, có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo với mùa mưa mùa khô tương phản sâu sắc + Miền khí hậu biển đông: Khí hậu gió mùa hải dương Theo thời gian: Một năm có hai mùa khí hậu, miền bắc có mùa đông lạnh, mùa hè nóng, miền nam có hai mùa mưa khô rõ rệt Giữa hai mùa có thời kì chuyển tiếp (Xuân, Thu) - Giải thích + Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc nam, địa hình đa dạng tạo phân hoá theo không gian + Gió mùa vị trí hai miền Nam Bắc tạo phân hoá theo thời gian Trong mùa gió Đông Bắc khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam có đặc điểm giống không? Vì sao? - Mùa gió Đông Bắc thời tiết- khí hậu miền nước ta khác rõ rệt Miền bắc có mùa đông lạnh không nhất, đầu đông lạnh khô, cuối đông lạnh, ẩm ướt Vì Đông bắc cửa ngõ đón gió mùa đông bắc, cường độ gió mùa mạnh, vùng núi cao Tây bắc yếu tố độ cao địa hình nên lạnh đầu đông gió mùa thẳng từ lục địa Tquốc xuống nên thời tiết khô hanh, cuối đông gió lệch hướng biển nên có mưa phùn, ẩm ướt Miền trung xa cữa ngõ đón gió đông bắc, có dãy Hoành Sơn ngăn cản làm cho cường độ gió mùa giảm sút, mùa đông lạnh có mưa lớn vào cuối đông Miền Nam vị trí xa nên gió mùa tác động ít, lại gần xích đạo nên mùa nam nóng, khô ổn định suốt mùa Nước ta có mùa khí hậu, nêu đặc trưng khí hậu mùa nước ta? Nước ta có hai mùa khí hậu rõ rệt: - Mùa gió Đông Bắc (tháng – tháng 4) Đặc trưng mùa hoạt động mạnh mẽ gió Đông Bắc xen kẽ đợt gió tín phong ĐN Về mùa thời tiết khí hậu miền nước ta khác rõ rệt:  + Miền bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mùa ĐB mang lại mùa đông lạnh không Đầu đông tiết thu se lạnh, khô hanh Cuối đông tiết xuân với mưa phùn ẩm uớt Nhiệt độ tb nhiều nơI duới150C, vùng núi cao xuất sương muối sương giá, băng tuyết  + Tây Nguyên Nam bộ: Thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa  + Duyên hảI Trung Bộ: có mưa ớn vào tháng cuối năm - Mùa gió TN:  Đây mùa thịnh hành gió TN xen kẽ tín phong ĐN  Nhiệt độ cao toàn quốc đạt 250C vùng thấp  Lượng mưa mùa lớn, chiếm 80% lượng mưa năm GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 24 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý  Riêng duyên hải Trung Bộ mùa mưa  Thời tiết phổ biến mùa trời nhiều mây, có mưa rào, mưa dông Dạng thời tiết đặc biệt gió tây, mưa ngâu bão  Bão gây thiệt hại lớn cho tỉnh đồng bằng, duyên hải nước ta, trung bình năm 4- bão từ biển đông thái bình dương đổ vào mang lại lượng mưa đáng kể Những thuận lợi khó khăn khí hậu mang lại? Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa in đậm nét đời sống văn hoá, xã hội người dân VN, cm - Ca dao tục ngữ - Lễ hội theo mùa - Mùa vụ sản xuất, cấu trồng, vật nuôi phù hợp Khí hậu ảnh hưởng đến sinh vật địa hình nước ta? - Sv: khí hậu nóng ẩm thuận lợi cho sv sinh trưởng, phát triển, khí hậu phân hoá theo miền, theo độ cao làm cho sv phong phú đa dạng, từ sv nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới Trong phát triển mạnh mẽ la hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường xanh Sự phân hoá mùa khí hậu tạo cho nước ta có kiểu rừng thưa rụng Tây Nguyên - Địa hình: mang tính chất nhiệt đới gió mùa Nước mưa ăn mòn đá vôi tạo nên địa hình cacxtơ độc đáo Trên địa hình rừng rậm bao phủ, rừng lớp vỏ phong hoà dày vụn boẻ dễ bị xói mòn rửa trôi Mưa lớn tập trung theo mùa xói mòn xâm thực, cắt xẻ khối núi, bồi đắp đồng tạo nên dạng địa hình đại Dựa vào bảng 31.3 SGK trang 110 - Tính nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa/ năm, biên độ nhiệt / năm - Rút nhận xét kết luận đặc điểm khí hậu Việt nam Tháng 10 11 12 Nhiệt độ (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28, 27, 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318 265,4 130,7 43,4 23,4 Trạm Hà Nội Độ cao: VII SÔNG NGÒI VIỆT NAM Đặc điểm chung • Địa hình nước ta nhiều đồi núi, lượng mưa năm lớn nên nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp nước GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 25 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Có 2360 sông dài 10km + Do lãnh thổ hẹp ngang giáp biển, nhiều nơi đồi núi ăn sát biển nên phần lớn sông nước ta sông nhỏ, ngắn dốc • Sông nước ta chảy theo hai hướng chính: tây bắc - đông nam hướng vòng cung theo hướng nghiêng chung địa hình + Hướng tây bắc - đông nam: sông Hồng, sông Đà, sông Chảy, sông Cả, sông Mã, sông Ba, sông Vàm cỏ (Đông – Tây), sông Tiền, sông Hậu … + Hướng vòng cung: sông cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Lô, sông Gâm • Nước ta có chế độ mưa mùa nên sông ngòi có hai mùa nước: mùa lũ mùa cạn + Mùa lũ nước sông dâng cao, chảy mạnh, chiếm 70-80% lượng nước năm, thường gây lụt lội + Do đặc điểm hình dạng mạng lưới sông, địa hình, địa chất nên tính chất lũ sông khác Sông miền Bắc lũ dữ, lên nhanh, xuống nhanh, sông Miền Trung lũ lên nhanh, sông miền Nam lũ hiền, lên chậm, xuống chậm + Do chế độ mưa lưu vực khác nên mùa lũ sông không trùng • Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn, nguồn tài nguyên lớn cho đời sống sản xuất Sông ngòi nước ta có giá trị lớn nhiều mặt + Bồi đắp phù sa tạo đồng châu thổ màu mỡ + Là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt sx + Có giá trị to lớn giao thông, nghề cá, du lịch, thủy điện Sông ngòi nước ta bị ô nhiễm Nhiều dòng sông bị ô nhiễm do: + Rác thải nước thải sinh hoạt dân cư + Chất thảI công nghiệp, ghe tàu + Dư lượng hoá chất, phân bón nông nghiệp + Đánh bắt thuỷ sản chất độc Một số biện pháp khai thác tổng hợp sông ngòi + Xây dựng công trình thuỷ lợi – thuỷ điện : tạo hồ chứa nước lớn vừa có giá trị thuỷ điện, thuỷ lợi, du lịch, nuôI thuỷ sản vứa có điều hoà dòng chảy sông ngòi, giảm bớt lũ lụt + Sử dụng nguồn nước sông ngòi để tăng vụ, thau chua, rửa mặn Khai thác nước mặt để nuôI thuỷ sản + Tận dụng nguồn phù sa để tăng suất trồng + Đánh bắt thuỷ sản, nạo vét lòng sông, cảI tạo dòng chảy để phát triển giao thông đường sông CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA Đặc điểm chung + Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc chia thành nhiều hệ thống + Chín hệ thống sông lớn là: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 26 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - bắc Bộ: hệ thống sông Hồng, sông TháI Bình, sông Kỳ – Bằng Giang - Trung bộ: Hệ thống sồn mã, sông Cả, sông Thu bồn, sông Đà - Nam bộ: Hệ thống sông Đồng Nai – Vàm cỏ, hệ thống sông Cửu Long + Mỗi hệ thống sông có hình dạng chế độ nước khác tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất khu vực Các lưu vực sông Sông ngòi Bắc Bộ Sông ngòi Trung Bộ Sông ngòi Nam Bộ - Tiêu biểu hệ thống - Tiêu biểu hệ thống - Tiêu biểu hệ thống sông Hồng sông Mã, Đà Rằng (s Ba) sông Cửu Long - Dạng nan quạt - Dạng lông chim - Lòng sông rộng, sâu, độ nhánh dốc nhỏ, đổ biển - Trung thượng lưu - Sông ngắn , dốc chín cửa có độ dốc lớn - Chế độ nước thất - Chế độ nước điều hoà - Chế độ nước thất thường thường - Mùa lũ từ tháng – tháng - mùa lũ từ tháng 7- tháng - Mùa lũ từ tháng 612 Lũ đột ngột, lên nhanh, 11 Lũ lên chậm, rút chậm tháng 10 lũ đột ngột - Có hàm lượng phù sa rút nhanh - Có giá trị lớn giao cao nhất, trữ thông thuỷ điện lớn hệ thống sông nước ta Vấn đề phòng chống lũ lụt + Sông ngòi nước ta có nhiều giá trrị to lớn lũ lụt thường xảy gây nhiều thiệt hại tính mạng, tài sản sx Để phòng chống lũ lụt cần thực nhiều nhóm giảI pháp - GiảI pháp chung * Bảo vệ rừng lưu vực sông, đặc biệt rừng đầu nguồn * Củng cố bảo vệ tốt hệ thống đê * Xây dựng công trình thuỷ địên, thuỷ lợi, kênh mương thoát lũ * Chủ động sẵn sáng vật tư phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men vùng thường xuyên bị lũ • Riêng vùng đb Sông Cửu Long, để sống chung với lũ hướng chung là: * Xây dựng khu dân cư tránh lũ, nhà nổi, làng * Di dân lên vùng gò đất cao * Đào kênh thoát nước vùng biển phía Tây * Đắp đê bao ngăn lũ nhỏ • Đb Sông Hồng * Bơm nước từ ô trũng đồng ruộng sông * Cũng cố hệ thống đê GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 27 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý * Bảo vệ rừng đầu nguồn * Xây hồ thuỷ điện, hồ chứa nước VIII ĐẤT VIỆT NAM Đặc điểm chung a Đất nước ta đa dạng, phức tạp - Vùng đồi núi có đất mùn núi cao, đất feralit đỏ vàng, đất feralit nâu đỏ - Vùng đồng có đất phù sa cổ, phù sa mới, đất mặn ven biển * Sự đa dạng đất nhiều nhân tố hình thành : Đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật canh tác người * Mỗi loại đất có đặc điểm riêng độ dày, thành phần chất khoáng, độ xốp, màu sắc có giá trị kinh tế khác b Nước ta có hai hệ đất : hệ đất feralit hệ đất phù sa Phân bố Đất feralit Chiếm 65% diện tích lãnh thổ Hình thành chỗ vùng đồi núi Đặc tính Đất chua, nghèo mùn, màu đỏ vàng, đỏ nâu Dễ bị xói mòn, rửa trôi, đá ong hoá Giá trị sử dụng Trồng công nghiệp lâu năm, trồng rừng, ăn Đất phù sa Chiếm 24% diện tích lãnh thổ Hình thành từ bồi tụ phù sa sông biển, phân bố chủ yếu đồng Trung tính, chua chua mặn, giàu mùn chất dinh dưỡng Màu nâu xám.Dễ bị ngập úng, chua phèn, chua mặn Trồng lương thực, thực phẩm, công nghiệp ngắn ngày Vấn đề sử dụng cải tạo đất nuớc ta + Đất tài nguyên quý giá sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tài nguyên đất nước ta có hạn, sử dụng đất phải đôi với cải tạo, tu bổ + Nhiều vùng nông nghiệp nước ta đãụng có hiệu cải tạo sử dụng có hiệu quả, cho suất sản lượng cao + Tuy nhiên việc sử dụng đât5s chưa hợp lý, có tới 50% diện tích đất tự nhiên cần cải tạo, khoảng 10 triệu đất trống, đồi trọc IX SINH VẬT VIỆT NAM Đặc điểm chung GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 28 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Sinh vật nước ta phong phú, đa dạng thành phần loài, đa dạng kiểu hệ sinh thái, đa dạng công dụng sản phẩm sinh học + Trên đất liền có rừng nhiệt đới gió mùa, biển Đông có khu hệ sinh vật biển nhiệt đới giàu có • Những nhân tố góp phần tạo nên phong phú thành phần loài sinh vật nước ta : - Môi trường sống thuận lợi : nguồn nhiệt, ẩm cao, lượng ánh sáng dồi dào, lớp thổ nhưỡng sâu dày, vụn bở - Lãnh thổ vị trí cầu nối Đông Nam lục địa Đông Nam hải đảo : nước ta vừa có sinh vật địa, vừa có luồng sinh vật di cư tới - Quá trình phát triển sinh vật Việt Nam không bị băng hà tiêu diệt sinh vật ôn đới Tính đa dạng sinh vật Việt Nam a Sự phong phú thành phần loài + Có tới 14.624 loài thực vật, 11.217 loài phân loài động vật + Có 365 loài động vật 350 loài thực vật quý đưa vào “sách Đỏ” Việt Nam b Sự đa dạng hệ sinh thái: + Hệ sinh thái rừng ngập mặn phát triển bãi bồi ven cửa sông, ven biển, đất liền hải đảo - Diện tích ba trăm nghìn ha, tập trung vùng cửa sông, ven biển đồng sông Cửu Long - Có nhiều loài: thực vật: sú, vẹt, đước… Động vật có cá, tôm, cua, sò nhiều loài lưỡng cư, chim thú + Hệ sinh tháI rừng nhiệt đới gió mùa - Phát triển 3/4 diện tích lãnh thổ đất liền hải đảo - Có nhiều kiểu rừng: rừng kín thường xanh (Cúc phương, Ba Bể), rừng thưa rụng (Tây Nguyên), rừng tre nứa (Việt Bắc) - Đặc trưng rừng kín thường xanh: rậm rạp, xanh quanh năm, nhiều tầng cây, động vật phong phú đa dạng + Hệ sinh thái rừng nguyên sinh ngày bị thu hẹp Một số khu rừng nguyên sinh chuyển thành khu tồn thiên nhiên vườn quốc gia để phục hồi, bảo vệ tính đa dạng sinh vật Việt Nam + Các hệ sinh thái nông nghiệp nông – lâm nghiệp Do người tạo đồng ruộng, ao hồ nuôi thuỷ sản, vườn rừng, …ngày phát triển lấn át hệ sinh thái tự nhiên BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị lớn nhiều mặt a Giá trị kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 29 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý + Thực vật: - Lấy gỗ: lim, sến, táu ,gụ, lát hoa… - Khai thác tinh dầu (hồi, tràm), nhựa (thông, màng tang, bồ đề, cánh kiến), ta nanh chất nhuộm - Làm thuốc : hoàng liên, tam thất, quế, hồi, đương quy, đỗ trọng - Làm thực phẩm : măng, nấm, hạt dẻ, củ mài - Nguyên liệu cho đan lát : tre, mây, + Động vật : - Làm trang sức : đồi mồi, ngọc trai - Làm thực phẩm : cá tôm, cua, mực - Làm thuốc : mật gấu, mật ong, nọc rắn • Ngoài động thực vật có giá trị vân hoá, du lịch, nghiên cứu khoa học, làm sinh vật cảnh b Giá trị bảo vệ môi trường sinh thái (tài nguyên rừng) - Giữ đất, chống xói mòn - Giữ nước ngầm, điều hoà dòng chảy sông suối - Bảo vệ động vật hoang dã - Điều hoà khí hậu Thực trạng tài nguyên sinh vật nước ta a Tài nguyên thực vật + Suy giảm số lượng chất lượng: - Hệ sinh thái rừng nguyên sinh bị thu hẹp, thay hệ sinh thái thứ sinh nghèo kiệt trảng cỏ, bụi, - Nhiều gỗ quý bị cạn kiệt: lim gụ, lát hoa, sến táu + Tỉ lệ che phủ rừng thấp (khoảng 33 - 35% diện tích đất tự nhiên, đất trống đồi trọc lên tới 10 triệu b Tài nguyên động vật + Động vật hoang dã lại không nhiều có 365 loài cần đựoc bảo vệ khỏi nguy tuyệt chủng + Nguồn lợi thuỷ sản giảm sút nhiều đánh bắt phương tiện có tính huỷ diệt ( chất nổ, điện, chất độc) GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 30 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ VÀ NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ Yêu cầu chung a Vẽ biểu đồ : Biểu đồ hình vẽ cho phép mô tả cách dễ dàng động thái phát triển tượng (như trình phát triển công nghiệp qua năm), mối tương quan độ lớn gữa đối tượng (như so sánh sản lượng lương thực vùng), cấu thành phần tổng thể ( ví dụ cấu ngành kinh tế) Các loại biểu đồ : hình cột (thanh ngang, cột chồng), hình tròn, đường biểu diễn, biểu đồ kết hợp cột- đường, bđ miền Yêu cầu : vẽ biểu đồ phải đảm bảo yêu cầu sau : - Khoa học (chính xác) - Trực quan (rõ ràng, dễ đọc) - Thẩm mỹ (đẹp) Để đảm bảo tính trực quan thẫm mỹ nên dùng kí hiệu để phân biệt đối tượng biểu đồ Các kí hiệu thường dùng: - Gạch (gạch dọc, ngang, chéo, ô vuông) - Các ước hiệu toán học (dấu cộng, trừ, nhân) b Nhận xét biểu đồ: Khi nhận xét biểu đồ cần dựa vào bảg số liệu, hình vẽ biểu đồ, kiến thức lý thuyết học để nhận xét Cần từ nhận xét chung đến riêng ngược lại, cần có số liệu kèm giải thích nguyên nhân Các loại biểu đồ a Biểu đồ hình cột: - Chức năng: + Thể động thái phát triển, thay đổi quy mô số lượng đối tượng + So sánh tương quan độ lớn + Thể cấu thành phần tổng thể - Phân loại: Biểu đồ cột gồm loại: cột đơn, cột gộp nhóm, ngang, cột chồng GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 31 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý - Lưu ý vẽ: Độ cao cột cần chuẩn xác, độ rộng cột phải Khoảng cách năm nhìn chung cần tỷ lệ, nhiên có trường hợp cần vẽ khoảng cách cột để đảm bảo tính thẩm mỹ (vd vẽ nhiều cột biểu đồ khoảng cách năm chênh lệch) b Biểu đồ hình tròn - Chức năng: thể cấu thành phần tổng thể - Phân loại: bđ hình tròn, bđ bán nguyệt - Lưu ý: vẽ nan quạt nên tia 12giờ vẽ theo chiều kim đồng hồ Thứ tự đối tượng biểu đồ cần giống thứ tự bảng số liệu cho để tiện cho việc so sánh, nhận xét c Biểu đồ đường biểu diễn - Chức năng: thể tiến trình phát triển, biến thiên đối tượng qua thời gian - Phân loại: bđ hệ trục toạ độ, bđ hệ trục toạ độ, bđ đường biểu diễn, bđ nhiều đường biểu diễn - Lưu ý: khoảng cách năm cần tỉ lệ Nếu số liệu thuộc đơn vị khác trở lên ta cần chuyển chung loại đơn vị (thành số liệu tuyệt đối), cách lấy năm dầu tiên làm gốc (bằng 100%) Số liệu năm tỉ lệ % so với năm d Biểu đồ kết hợp cột - đường: Là dạng biểu đồ kết hợp biểu đồ cột bđ đường biểu diễn Do phải biểu đối tượng có đơn vị khác lại có mối quan hệ định với (vd biểu đồ nhiệt độ lượng mưa) Bài tập thực hành Bài Cho bảng số liệu Bình quân GDP đầu người số nước Châu năm 2001 đv USD Quốc gia Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào GDP/người 19.040 8.861 911 317 a, Hãy vẽ biểu đồ thể mức thu nhập bình quân đầu người số nước Châu b, Nhận xét giải thích Bài Dựa vào bảng số liệu sau: Khu vực Diện tích(nghìn km2) Dân số(Triệu người) Châu 43.608 3.548 Nam 4.495,6 1.298,2 a, Tính tỉ lệ diện tích dân số Nam so với Châu b, Tính mật độ dân số Châu Nam c, Vẽ biểu đồ so sánh tỉ lệ diện tích dân số Nam so với châu GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 32 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Bài Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ lượng mưa địa phương dưói đây: Tháng Yếu tố Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8,0 13,5 18,8 23,1 27,1 27,0 22,8 17,4 11,3 5,8 Tb năm 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37 1037 A, Vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa theo số liệu cho B, Xác định địa phương thuộc miền khí hậu nào? Bài Dựa vào bảng số liệu 5.1 SGK trang 16 A, vẽ biểu đồ (hình cột) biểu diễn phát triển dân số Châu từ năm 1950 dến 2002 B, Vẽ biểu đồ thể tỉ lệ dân số châu lục, năm 2002 C, Qua biểu đồ nhận xét số lượng, tỉ lệ dân số châu so với châu lục khác toàn giới Bài Dựa vào bảng 7.2 tr 22 SGK A, Hãy vẽ biểu đồ so sánh bình quân GDP/người nước bảng Bài Dựa vào bảng 8.1, tr 27 SGK A, Hãy vẽ biểu đồ so sánh sản lượng khai thác, sản lượng tiêu thụ than dầu mỏ nước bảng B, qua biểu đồ em có nhận xét gì? Bài Dựa vào bảng 7.2, tr 22 SGK, em A, Vẽ biểu đồ cấu GDP cuả Nhật Bản Lào B, Nêu nhận xét mối quan hệ tỉ lệ giá trị dịch vụ cấu GDP với GDP theo đầu ngườicủa Nhật Lào Bài Dựa vào bảng số liệu đây: Khu vực Diện tích (nghìn km2) Dân số (triệu người) Mật độ (người/km2) Đông 11.762 1.503 Nam 4.489 1.356 Đông Nam 4.495 519 Trung 4.002 56 Tây nam 7.016 286 A, tính mật độ dân số khu vực B, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số số khu vực châu theo bảng GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 33 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Bài Dựa vào bảng 11.2, tr 39 SGK, em A, vẽ biểu đồ cấu GDP ấn Độ B, Qua biểu đồ, nhạn xét vè chuyển dịch cấu ngành kinh tế án độ, chuyển dịch phản ánh xu hướng phát triển kinh tế ấn độ nào? Họ tên : ĐỀ THI CHỌN HSG MÔN ĐỊA LÝ Khối lớp Thời gian : 90 phút Câu Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên châu ? Câu Cho bảng số liệu sau : Dân số châu lục giới, năm 2002 Châu lục Dân số (triệu người) Châu A 3.766 Châu Âu 728 Châu Đại Dương 32 Châu Mĩ 850 Châu Phi 839 Toàn giới 6.215 a Vẽ biểu đồ thể tỉ lệ dân số châu châu lục khác so với giới b Nhận xét tỉ lệ dân số Châu so với châu lục khác giới, qua giải thích Châu đông dân GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 34 [...]... THCS Nguyên Trãi 32 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 Bài 3 Dựa vào bảng số liệu về nhiệt độ lượng mưa của một địa phương dưói đây: Tháng Yếu tố Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 Tb năm 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37 1037 A, Vẽ biểu đồ về nhiệt độ, lượng mưa theo số liệu đã cho B, Xác định địa phương trên... đât5s còn chưa hợp lý, có tới hơn 50% diện tích đất tự nhiên cần được cải tạo, trong đó khoảng 10 triệu ha đất trống, đồi trọc IX SINH VẬT VIỆT NAM 1 Đặc điểm chung GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 28 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 + Sinh vật nước ta rất phong phú, đa dạng về thành phần loài, đa dạng về kiểu hệ sinh thái, đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học + Trên đất liền... thực các khối núi, bồi tụ các đồng bằng tạo nên các dạng địa hình hiện đại… • Tạo nên các dạng địa hình độc đáo như Cacxtơ nhiệt đới… Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con ngời: GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 22 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 - Tác động trực tiếp, thường xuyên tạo nên các dạng địa hình nhân tạo: đê, đập, kênh, rạch, hồ chứa nước… - Tác động gián tiếp: chặt phá... Trường THCS Nguyên Trãi 16 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 2 Mục tiêu hợp tác của Asean thay đổi như thế nào qua thời gian? 3 Phân tích những lợi thế, khó khăn của việt nam khi gia nhập Asean? II TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC I Các nhân tố hình thành khí hậu: 1 Vỹ độ địa lí - Vùng nội chí tuyến, mặt trời chiếu vuông góc xuống mặt đất,nhận được nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao: Nhiệt... các đồng bằng tạo nên các dạng địa hình hiện đại 9 Dựa vào bảng 31.3 SGK trang 110 - Tính nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa/ năm, biên độ nhiệt / năm - Rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu Việt nam Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nhiệt độ (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24,6 21,4 18, 2 Lượng mưa (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 Trạm Hà... Trường THCS Nguyên Trãi 17 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 4, vẽ sơ đồ các đới khí hậu trên trái đất Giải thích sự hình thành các đới khí hậu trên tráI đất? 5 Hướng dẫn phân tích các biểu đồ hình 20.2 trang 71 SGK: * Biểu đồ A: - Nhiệt độ + Nhiệt độ cao quanh năm, có 2 lần nhiệt độ lên cao + Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 4,11 ≈ 300C + Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 12,1 ≈ 270C + Biên độ...  Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 Tuần 9, 10 III ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Nhà nướcc ta khẳng định vị thế của VN: VN là một quốc gia độc lập có chủ quyền, thống nhất và toàn vện lãnh thổ, gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời” Việt nam là một bộ phận của thế giới: + Vn gắn liền với lục địa á- âu, thuộc ĐNA... những tháng mưa dưới dạng tuyết rơi + Số tháng mưa nhiều tháng 6 -> tháng 9 => Khí hậu ôn đới lục địa * Biểu đồ D - Nhiệt độ + Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1, 2: 50C => mùa đông không lạnh lắm + Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 7 ,8: 250C -> mùa hạ nóng + Biên độ nhiệt trong năm khoảng 200C - Lượng mưa: + Phân bố không đều + Mưa nhiều vào tháng 10 -> 12 (mùa đông) + Mưa ít vào các tháng 6 -> 8 (mùa... á? 5 Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư nam á? GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 13 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 C ĐÔNG Á: 1 Vị trí địa lý và phạm vi khu vực Đông A - Lãnh thổ Đông á gồm 2 bộ phận khác nhau: phần đất liền và phần hải đảo Phần đất liền bao gồm Trung Quốc và bán đảO TriềU Tiên Phần hải đảo gồm quần đảo Nhật Bản, Đảo Đài Loan và đảo Hải nam - Đông á giáp với... thay đổi theo mùa: mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền Tính chất gió mùa: - Chế độ gió: tháng 10 – tháng 4: gió Đông Bắc tháng 5 – 11: gió Tây Nam - Dòng biển: hoạt động theo mùa Tính chất ẩm: lượng mưa tb 1100 -1300 mm/năm GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 20 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý 8 3 Biển đã đem lại những thuận lợi khó khăn gì cho sx và đời sống của nhân dân ta? Cần có ... tháng 10 -> 12 (mùa đông) + Mưa vào tháng -> (mùa hạ)  Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Tuần 9, 10 III ĐỊA... Trãi 32 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lý Bài Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ lượng mưa địa phương dưói đây: Tháng Yếu tố Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1... đặc điểm khí hậu Việt nam Tháng 10 11 12 Nhiệt độ (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 27, 24,6 21,4 18, 2 Lượng mưa (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 Trạm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan