Bài toán theo dõi quản lý quân số đi học của các lớp

14 1.2K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 11:44

Bài toán theo dõi quản lý quân số đi học của các lớp Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:Bài toán: Khảo sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp.Mục đích: Tìm hiểu, thống kê quân số đi học của các lớp trong từng khoa của trờng Đại học Hàng hải Việt Nam (ĐHHHVN).I. Đặt vấn đề : 1) :Thực trạng tình hình :Hiện tại công tác theo dõi sinh viên đến lớp đều đợc thực hiện thông qua việc đi kiểm tra của các cán bộ quản sinh của các khoa và dựa vào việc tổng hợp các báo cáo của cán bộ lớpcủa giáo viên giảng dạy . Ưu điểm: Đơn giản , dễ thực hiện đối với khoa có ít sinh viênNhợc điểm : Hệ thống quản phức tạp, không khoa học Gặp trở ngại lớn khi thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ Khó tránh khỏi sai sót trong công việc (do thất lạc tài liệu) Không tiết kiệm đợc chi phí trong hoạt động công tácNgời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu HơngKế hoạch làm việcCông việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngời thực hiệnKhảo sát 21/02/2008 04/03/2008 Nguyễn Văn BảoTrần Thị PhợngPhân tíchThiết kếCài đặt Kiểm thửNộp bài Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:2) :Giải pháp :Xây dựng một hệ thống phần mềm tin học có khả năng tự động theo dõi và quản sinh viên đi học trên lớp.3) :Mô tả hệ thống :Hệ thống xây dựng trên 2 nền : Windows và Web Hệ thống trên nền Windows có khả năng giúp cán bộ quản sinh dễ dàng cập nhật thông tin sau mỗi ngày học , thống kê những sinh viên nghỉ học nhiều để từ đó lập ra thông báo gửi tới các lớp để các cán bộ lớp có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên Hệ thống trên nền Web có khả năng giúp sinh viên (phụ huynh) có thể theo dõi đợc tình hình học tập trên lớp của mình (của con em mình)4) :Mục tiêu xây dựng phần mềm : Giúp các cán bộ quản sinh của khoa dễ dàng cập nhật và quản việc lên lớp của sinh viên đơn giản , nhanh chóng , đồng thời giúp cho quá trình xét hạnh kiểm cuối kỳ của sinh viên trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn . Giúp các sinh viên có thể dễ dàng quản đợc số tiết vắng của mình để sinh viên có kế hoạch phân bố thời gian tránh nghỉ quá nhiều không đảm bảo kiến thức . Giúp cha mẹ của sinh viên có thể biết đợc tình hình học tập của sinh viên và có những biện pháp quản lý sinh viên tránh tình trạng nghỉ học nhiều II. Xác lập dự án :1. Dự trù trang thiết bị :2. Lên kế hoạch hoạt động :a) Nhóm khảo sát có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin về các hoạt động của hệ thống đồng thời thu thập các biểu mẫu có liên quan .b) Các nhóm phân tích và thiết kế họp bàn với nhau phác thảo bộ đồ chức năng của hệ thống đồng thời đa ra đợc đồ phân cấp , đồ luồng dữ liệu.Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:c) Nhóm cài đặt dựa vào đồ của nhóm phân tích - thiết kế để tiến hành viết phần mềm .d) Sau khi các công việc đã tiến hành hoàn tất , tiến hành chuyển giao và thanh hợp đồngIII. Khảo sát :1. Mô tả môi trờng hoạt động của hệ thống :Địa điểm khảo sát: Trờng Đại học Hàng hải Việt NamGồm các khoa: Khoa Điều khiển tàu biển Khoa Máy Khoa Đóng tàu Khoa Công trình Khoa Công nghệ thông tin Khoa Kinh tế Khoa Công trình thủy2. Khảo sát nghiệp vụ : Các chính của quá trình khảo sát là: cán bộ lớp , cán bộ quản sinh, giáo viên giảng dạy Mỗi sinh viên sau khi nhập trờng đều có mã sinh viên là xác định và thuộc về sự quản của 1 lớp và một khoa cũng là xác định. Việc theo dõi quân số đi học sẽ diễn ra trong từng ngày đi học của từng tuần trong mỗi lớp. Các giáo viên bộ môn có tiết dạysẽ có trách nhiệm điểm danh lớp và ghi tên những sinh viên vắng ngày hôm đó theo mẫu 3.1sau khi kết thúc tiết học giảng viên sẽ căn cứ vào bảng 3.1 để ghi danh sách những sinh viên vắng học ngày hôm đó vào mẫu 3.2 và nộp danh sách sinh viên vắng cho cán bộ quản sinh . Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: Nếu sinh viên vắng mặt trong ngày học nào đó thì sẽ bị ghi vào trong bảng vắng gồm các thông tin nh: Họ tên, Tên lớp, Ngày vắng, do vắng. Sau mỗi tuần học, cán bộ phụ trách của lớp sẽ ghi lại danh sách các sinh viên vắng mặt và nộp danh sách này cho quản sinh của Khoa đó. Các thông tin trên đợc ghi theo mẫu 3.3 Cán bộ quản sinh của khoa sẽ tổng hợp danh sách sinh viên vắng từ báo cáo của cán bộ lớp và giáo viên bộ môn để tiến hành thông báo nhắc nhở hoặc phạt điểm đối với sinh viên Nếu sinh viên vắng mặt quá nhiều trong một tuần hoặc trong một tháng liên tục thì sẽ bị phạt điểm rèn luyệnNgời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:3.Các biểu mẫu :Biu mu im danh on viờn ca giỏo viờn b mụnHình 3.1Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:Biu mu ghi danh sỏch nhng sinh viờn vng hc trong tng bui hc do giỏo viờn giỏo viờn ging dy ghiHỡnh 3.2Biu mu ghi danh sỏch nhng sinh viờn vng hc trong tun do lp phú hc tpghiHỡnh 3.3Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:S phõn cp chc nng :Ngời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:S lung d liu mc nh :Ghi chỳ :1) Cp nht sinh viờn vng2) Thng kờ tỡm kim3) Cp nht im pht ca sinh viờn4) D liu sinh viờn vng5) D liu lp thi khúa biu6) D liu sinh viờn 7) D liu lp8) D liu khoa9) D liu mụn hc10) D liu sinh viờn 11) D liu khoa12) D liu mụn hc13) D liu thi khúa biu14) D liu sinh viờn vng15) D liu sinh viờn b pht im16) D liu sinh viờn vng17) D liu sinh viờn b pht im18) D liu lpNgời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:S lung d liu mc di nh :1 : Chc nng cp nht sinh viờn vngGhi chỳ :1) Thờm sinh viờn vng hc trong ngy 2) Sa thụng tin v sinh viờn vng hc trong ngy3) Xúa thụng tin v sinh viờn vng hc trong ngy4) D liu sinh viờn vng5) D liu thi khúa biu6) D liu v sinh viờn7) D liu v lp8) D liu v khoa9) D liu v mụn hc10) D liu sinh viờn ngh hc11) D liu sinh viờn b pht im12) D liu sinh viờn ngh hc13) D liu sinh viờn b pht imQun sinh cn c vo danh sỏch nhng sinh viờn vng hc do ging viờn cung cp tin hnh cp nht vo c s d liu qua cỏc chc nng : thờm , sa , xúaNgời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng Quản quân số đi học của các lớpNgày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng:2 : Chc nng cp nht im phtGhi chỳ :1) Thờm thụng tin v sinh viờn b pht im2) Sa thụng tin v sinh viờn b pht im3) Xúa thụng tin v sinh viờn b pht im4) D liu sinh viờn ngh hc5) D liu v sinh viờn b pht imCỏn b qun sinh cn c vo danh sỏch sinh viờn vng hc :Nu sinh viờn vng hc quỏ nhiu thỡ tin hnh thờm im pht cho sinh viờn ú Nu sinh viờn b pht im nhng cú c gng thỡ tin hnh sa i im pht ca sinh viờn úNgời thực hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu Hơng [...]... Chiến, Phan Thu H¬ng Quản quân số đi học của các lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: Bài toán: Khảo sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp. Mục đích: Tìm hiểu, thống kê quân số ®i häc cđa c¸c líp trong tõng khoa cđa trêng Đại học Hàng hải Việt Nam (ĐHHHVN). I. Đặt vấn đề : 1) :Thực trạng tình hình : Hiện tại công tác theo dõi sinh viên đến lớp đều đợc thực... H¬ng Quản quân số đi học của các lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: Biu mu ghi danh sách những sinh viên vắng học trong từng buổi học do giáo viên giáo viên giảng dạy ghi Hình 3.2 Biểu mẫu ghi danh sách những sinh viên vắng học trong tuần do lớp phó học tậpghi Hình 3.3 Ngêi thùc hiƯn: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu H¬ng Quản quân số đi. .. thử Nộp bài Quản quân số đi học của các lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: c) Nhóm cài đặt dựa vào đồ của nhóm phân tích - thiết kế để tiến hành viết phần mềm . d) Sau khi các công việc đà tiến hành hoàn tất , tiến hành chuyển giao và thanh hợp đồng III. Khảo sát : 1. Mô tả môi trờng hoạt động của hệ thống : Địa đi m khảo sát: Trờng Đại học Hàng hải Việt Nam Gồm các. .. Khoa Đi u khiển tàu biển Khoa Máy Khoa Đóng tàu Khoa Công trình Khoa C«ng nghƯ th«ng tin  Khoa Kinh tÕ  Khoa C«ng trình thủy 2. Khảo sát nghiệp vụ : Các chính của quá trình khảo sát là: cán bộ lớp , cán bộ quản sinh, giáo viên giảng dạy Mỗi sinh viên sau khi nhập trờng đều có mà sinh viên là xác định và thuộc về sự quản của 1 lớp và một khoa cũng là xác định. Việc theo dõi quân số đi học. .. : Hiện tại công tác theo dõi sinh viên đến lớp đều đợc thực hiện thông qua việc đi kiểm tra của các cán bộ quản sinh của các khoa và dựa vào việc tổng hợp các báo cáo của cán bộ lớpcủa giáo viên giảng dạy . Ưu đi m: ã Đơn giản , dễ thực hiện đối với khoa có ít sinh viên Nhợc đi m : ã Hệ thống quản phức tạp, không khoa học ã Gặp trở ngại lớn khi thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ ã Khó tránh khỏi.. .Quản quân số đi học của các lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: 3 : Chức năng thống kê báo cáo Ghi chú : 1) Thống kê , tìm kiếm 2) In báo cáo tổng kết 3) Dữ liệu về sinh viên 4) Dữ liệu về lớp 5) Dữ liệu về khoa 6) Dữ liệu về môn học 7) Dữ liệu về thời khóa biểu 8) Dữ liệu về sinh viên 9) Dữ liệu về lớp 10) Dữ liệu về khoa 11) Dữ liệu về môn học 12) Dữ... đi học của các lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: 2 : Chức năng cập nhật đi m phạt Ghi chú : 1) Thêm thông tin về sinh viên bị phạt đi m 2) Sửa thông tin về sinh viên bị phạt đi m 3) Xóa thơng tin về sinh viên bị phạt đi m 4) Dữ liệu sinh viên nghỉ học 5) Dữ liệu về sinh viên bị phạt đi m Cán bộ quản sinh căn cứ vào danh sách sinh viên vắng học : Nếu sinh viên vắng học. .. đi học sẽ diễn ra trong từng ngày đi học của từng tuần trong mỗi lớp. Các giáo viên bộ môn có tiết dạysẽ có trách nhiệm đi m danh lớp và ghi tên những sinh viên vắng ngày hôm đó theo mẫu 3.1sau khi kết thúc tiết học giảng viên sẽ căn cứ vào bảng 3.1 để ghi danh sách những sinh viên vắng học ngày hôm đó vào mẫu 3.2 và nộp danh sách sinh viên vắng cho cán bộ quản sinh . Ngời thực hiện: Nguyễn... học 5) Dữ liệu về sinh viên bị phạt đi m Cán bộ quản sinh căn cứ vào danh sách sinh viên vắng học : Nếu sinh viên vắng học quá nhiều thì tiến hành thêm đi m phạt cho sinh viên đó Nếu sinh viên bị phạt đi m nhưng có cố gắng thì tiến hành sửa đổi đi m phạt của sinh viên đó Ngêi thùc hiện: Nguyễn Văn Bảo, Trần Thị Phợng, Trơng Quang Chiến, Phan Thu H¬ng . sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp. Mục đích: Tìm hiểu, thống kê quân số đi học của các lớp trong từng khoa của trờng Đại học Hàng hải Việt. về sự quản lý của 1 lớp và một khoa cũng là xác định. Việc theo dõi quân số đi học sẽ diễn ra trong từng ngày đi học của từng tuần trong mỗi lớp. Các giáo

Hình ảnh liên quan

• Gặp trở ngại lớn khi thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ •Khó tránh khỏi sai sót trong công việc (do thất lạc tài  - Bài toán theo dõi quản lý quân số đi học của các lớp

p.

trở ngại lớn khi thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ •Khó tránh khỏi sai sót trong công việc (do thất lạc tài Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3.1 - Bài toán theo dõi quản lý quân số đi học của các lớp

Hình 3.1.

Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan