0

SKKN gây hứng thú học môn sinh học

17 3,491 6
  • SKKN  gây hứng thú học môn sinh học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:46

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GÂY HỨNG THÚ HỌC MÔN SINH HỌC * Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh * Tổ : Hóa-Sinh-Kỷ-Anh * Năm học: 2010-2011 ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY A ĐẶT VẤN ĐỀ I LỜI MỞ ĐẦU: Trong thời đại CNH - HĐH đất nước phải luôn đối công việc Việc dạy học trình nghệ thuật, kết trình tốt hay xấu, không xác định thời gian ngắn mà phải trải qua trình lâu dài vốn hiểu biết tích luỹ tìm tòi sáng tạo người giáo viên trình giảng dạy Bậc THCS thuộc bậc trung học đóng vai trò cầu nối THPT bậc tiểu học, phải đảm bảo tính lưu thông với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nhiên có vị trí độc lập tương đối Ưu điểm lớn lứa tuổi sẵn sàng hoạt động học tập làm cho trở thành người lớn mắt Học sinh THCS bị hút vào hình thức hoạt động nhận thức giới hạn nhà trường Nhưng nghèo nàn lứa tuổi chỗ: Các em chưa biết cách thực sẵn sàng đó, chưa nắm phương thức thực hình thức học tập Dạy phương thức mà không làm giảm sút hứng thú học tập em nhiệm vụ quan trọng khó khăn giáo viên Trong trình lĩnh hội tri thức học sinh chờ đợi hình thức tìm hiểu bài, tính tích cực, tính động não tư tính tự lập chúng thực hiện, khả trí tuệ khêu gợi, yêu cầu tự suy nghĩ tự khái quát khái niệm đề cao Thái độ tự nghiên cứu trở thành đặc trưng cho học sinh Ở sinh lại có đặc trưng riêng có nhiều cách học khác Trong trình dạy môn sinh học người giáo viên phải kết hợp cách linh hoạt, hợp lý nhiều phương pháp hình thức tổ chức "Học sinh nào" Như làm cho em nghĩ nhiều thảo luận nhiều góp phàn tạo sở quan trọng cho việc đổi thực phương pháp dạy học mà Nhà nước ta thực Quá trình tuân theo định hướng tích cực hoá hoạt động học sinh sở tự giác, tự do, tự khám phá tổ chức, hướng dẫn giáo viên Từ xây dựng phương pháp tự học theo hướng tích cực ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Môn sinh học vấn đề trọng tâm phương pháp dạy học, TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY lẽ môn sinh học môn học người học lẫn người dạy thường xuyên phải làm, đặc biệt học sinh THCS việc học môn sinh học hình thức dựa mẫu vật để tìm kiến thức Là giáo viên dạy sinh học vào ngành chưa lâu không ngừng phấn đấu học hỏi sáng tạo trình dạy môn sinh học với giúp đỡ đồng nghiệp đạt số kết định năm học vừa qua học kỳ I học kỳ Tôi mong muốn góp phần vào việc giáo dục học sinh, giúp em có phương pháp học tốt nhất, kích thích lòng say mê học hỏi em Từ lý mà viết đề tài "Giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Chúng ta biết nguyên tắc lý luận dạy học đại phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ hữu thành tố: Mục đích - nội dung phương pháp Trong trình dạy học có biến đổi thường xuyên vốn kinh nghiệm học sinh biến đổi số lượng hệ thống tri thức, biến đổi lực người với biến đổi lực trí tuệ học sinh phát triển Với mục tiêu cần phải có nội dung phương pháp dạy học thích hợp, phương pháp dạy học tạo điều kiện để lựa chọn nội dung đến tối ưu thực mục đích tầm cao Trọng điểm phương pháp đổi chuyển mạnh từ việc truyền thụ kiến thức song việc trọng bồi dưỡng lực cho học sinh đặc biệt lực sáng tạo, lực thực hành Vì việc đối chương trình sách giáo khoa lần tập trung chủ yếu đổi phương pháp dạy học Phương pháp học giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện cho học sinh thực thành công hoạt động học tập làm trọng tài thảo luận lớp để đến kết luận hợp lý nhất, làm cho tiết học có chất lượng cao ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Trong năm gần sách báo khoa học giáo dục thực tế dạy TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY học diễn đạt thuật ngữ như: "Dạy học nêu vấn đề"; "Dạy học coi học sinh trung tâm" ; " Phương pháp dạy học tích cực" Tuy nhiên thực tế mục đích cần đạt kết vận dụng tổng hợp khía cạnh chất tích cực xu hướng lý luận nói Và phương pháp giáo dục vạn áp dụng cho hoàn cảnh, đối tượng học sinh Chúng ta thường phải sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp đặc biệt môn sinh học: Con đường hình thành kiến thức chủ yếu đường thực nghiệm, xuất phát từ kinh nghiệm sống học sinh học từ quan sát trực tiếp, giảm nhẹ suy luận lý thuyết phức tạp * Các nhiệm vụ giới hạn đề tài Nhiệm vụ: Để góp phần vào việc dạy học tốt môn sinh học đề tài nghiên cứu nhiệm vụ sau: - Đưa sở lý luận trình dạy môn sinh học - Thực trạng học dạy môn sinh trường - Một số biện pháp thực kết đạt - Một số học kinh nghiệm kiến nghị đề xuất Giới hạn đề tài Nghiên cứu về: - Vai trò mục đích môn sinh - Những thiếu sót học sinh việc học việc dạy giáo viên - Các biện pháp thực - Kết đạt * Những luận điểm bảo vệ Trong thời đại để tăng cường thu nhập theo đầu người, tiến giáo dục sức khoẻ, bảo vệ môi trường Trên thực tế giáo dục yếu tố quan trọng để nâng cao suất lao động Đồng thời giáo dục yếu tố quan trọng nhân tố tích cực việc cải tạo, xây dựng củng cố phát triển quan hệ sản xuất ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Lịch sử chứng minh vai trò to lớn giáo dục mặt đời sống xã TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY hội, hình thành phát triển nhân cách học sinh Nếu tính tích cực thể cấp độ bắt chước, tái hiện, tìm tòi, sáng tạo học sinh THCS cần phải vươn tới hai cấp: Tìm tòi sáng tạo Có em trở thành người xã hội, chủ nhân đất nước Đặc biệt lứa tuổi THCS em cần phải rèn luyện phấn đấu tài lẫn đức Chương trình sinh học THCS có nhiệm vụ cung cấp cho HS hệ thống kiến thức bản, bước đầu hình thành HS kỹ phổ thông thói quen làm việc khoa học Đối với môn sinh học có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, qua lại với môn khác Nhiều kiến thức kỹ đạt qua môn sinh học sở việc học tập môn khác Phương pháp giảng dạy sinh học cách đắn, phù hợp với mục tiêu giáo dục có khả to lớn góp phần hình thành rèn luyện học sinh cách thức tư làm việc khoa học, góp phần giáo dục học sinh có ý thức thái độ trách nhiệm sống, gia đình xã hội môi trường * Những đóng góp ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Từ năm học 2003 - 2004 đến chương trình đổi sách giáo khoa lớp qua trình điều tra, tìm hiểu, thu thập thông tin nhận thấy học sinh mắc nhiều thiết sót học giáo viên dù luôn không ngừng phấn đấu để có dạy tốt mắc phải số thiếu sót dạy mức độ đề tài xin nêu lên thiếu sót học sinh giáo viên trường THCS * Về phía học sinh: Do chất lượng ( mặt kiến thức) không đồng đều, phương pháp học chia nhóm tự tìm hiểu, tự nghiên cứu (có tổ chức hướng dẫn giáo viên) học sinh tự làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, nhận xét vật tượng để rút kết luận điều khó khăn học sinh làm quen với cách học từ lớp Nhiều học sinh học kém, học sinh học lười học không nắm vững kiến thức đành, nhiều học sinh chịu khó học thuộc không trả lời câu hỏi Những học sinh thường mắc thiếu sót sau: ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Chưa đọc kỹ câu hỏi vội trả lời nắm đâu, TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY gặp khó khăn làm để tìm lời giải Không chịu khảo sát kỹ chi tiết kết hợp chi tiết theo nhiều cách không sử dụng hết kiện Không vận dụng sử dụng chưa thành thạo phương pháp suy luận áp dụng phương pháp cách máy móc thiếu linh hoạt Không chịu kiểm tra lại câu trả lời vận dụng nhầm kiến thức, không mở rộng câu trả lời bị hạn chế việc rèn luyện lực sinh học * Về phía giáo viên với phương pháp giảng dạy gặp không khó khăn cần phải khắc phục: Phần lớn tiết dạy chương trình phải có mẫu vật Trong sở vật chất nhà trường nhiều khó khăn không đáp ứng yêu cầu thực tế môn, nhà trường cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học lại phòng môn, phòng thí nghiệm để làm thực hành Đối với việc dạy học lớp nhiều khó khăn, phòng học thiếu dẫn đến học sinh lớp học đông gây bất lợi cho việc phân nhóm học sinh thảo luận Việc tổ chức dạy học cần phải đổi nhiều có giáo viên chưa tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương trẻ em, không ngừng phấn đấu, ttự cải tạo mình, tự thu hẹp quyền uy "quyền độc thoại, giảng giải, minh hoạ, làm mẫu, kiểm tra, đánh giá, kỷ thực hành, tính toán, suy luận, học sinh thụ động ngồi nghe, ngồi nhìn, cố mà ghi nhớ nhắc lại", dành cho HS vị trí chủ động học tập Bên cạnh số giáo viên bảo thủ không từ bỏ thói quen trên, không thích đòi hỏi học sinh quen học thụ động, dựa vào giảng giải tỉ mỉ, kỹ lưỡng giáo viên, tự lực tìm tòi nghiên cứu Do kỹ tự học yếu lại yếu hơn, Dù gặp nhiều khó khăn, xong thầy trò trường THCS sức tự rèn luyện mình, tâm thực tất tiêu nhiệm vụ năm học, xây dựng tiêu nhiệm vụ năm học, xây dựng tiêu, biện pháp phù hợp với đặc thù tình hình nhà trường, môn học để đạt kết mà cấp xã hội công nhận Đặc biệt môn sinh học theo chương ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** trình SGK đổi mới, nhanh chóng thực tình trạng khó khăn TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY từ lớp học cấp học không áp dụng cho học sinh lớp B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: Mức độ nội dung chương trình sinh học lớp theo chương trình SGK đổi khảo sát định tính tượng trình sinh học tự nhiên, đời sống hiểu biết cuả học sinh Các kết luận hầu hết học sinh tự lực rút sở quan sát trực tiếp vật, tượng kết hợp với suy luận đơn giản Khối lượng nội dung tiết học cần đáp ứng yêu cầu sau: + Tạo điều kiện cho học sinh quan sát trực tiếp mẫu vật (trong tự nhiên, đời sống) + Tạo điều kiện để học sinh thu thập xử lý thông tin, nêu vấn đề cần tìm hiểu + Tạo điều kiện để học sinh trao đổi nhóm tìm phương án giải vấn đề, tiến hành thực hành, thảo luận kết rút kết luận cần thiết + Tạo điều kiện để học sinh nắm nội dung học lớp II CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Với yêu cầu đặt trình dạy học học sinh tiến hành thực theo biện pháp sau: * Biện pháp 1: Thường xuyên Sử dụng phương pháp quan sát nghiên cứu tìm tòi chia nhóm Phương pháp học sinh tự lực quan sát, mô tả, phân tích đối tượng Tự thu thập thông tin tự sử lý thông tin, câu hỏi Rút đặc điểm chung riêng, đặc điểm chất đối tượng, tượng Ví dụ 1: Bài 18: Trai sông Giáo viên: Cho học sinh chia nhóm kiểm tra mẫu vật Hình dạng, cấu tạo: ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** a Vỏ trai: TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Giáo viên: Cho học sinh tự quan sát hình 18.1; 18.2 SGK kết hợp với mẫu vật tự thu thập thông tin Giáo viên: Cho nhóm thảo luận câu hỉ SGK sau đại diện trả lời Học sinh: Tự rút kết luận - Vỏ trai chia thành lớp: + Lớp sừng + Lớp đá vôi +Lớp xà cừ - Hình dạng ngoài: Đầu vỏ, đỉnh vỏ, lề vỏ, đuôi vỏ, vòng tăng trưởng ? Căn vào vòng xác định điều ? Học sinh: Xác định tuổi trai ? Muốn mở vỏ trai quan sát ta phải làm ? Học sinh: Đại diện nhóm trả lời: Cắt dây chằng phía lưng cắt khép trào vỏ ? Mài mặt trai ngửi có mùi khét ? Học sinh: Mài mặt -> Có mùi khét lớp sừng chất hưu bị ma sát -> chát -> mùi khét Giáo viên: Lớp xà cừ óng ánh có màu cầu vồng tốc độ hình thành mùa nóng lạnh nằm không giống b Cơ thể trai Học sinh: Cá nhân tự thu nhập thông tin sách kết hợp với mẫu vật thật sau thảo luận câu hỏi SGK -> tự rút kết luận - Cơ thể có mảnh vỏ đá vôi che chở bên - Cấu tạo: + Ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút ống thoát nước + Giữa: Tấm mang + Trong: Thân trai ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** + Chân rìu TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Giáo viên: Đầu trai bị tiêu giảm Di chuyển: Giáo viên: Cho học sinh quan sát di chuyển trai ? Trai di chuyển ? Học sinh: Chân trai hình lưỡi rìu thô thụt vào kết hợp đóng mở -> di chuyển ? Chân trai thân trai có di chuyển cùn hướng không ? Học sinh: Cùng hướng 3.Dinh dưỡng sinh sản: Học sinh: Làm việc độc SGK tự thu thập thông tin - Thảo luận nhóm tự rút kết luận - Thức ăn: ĐVNS vụn hữu cơ, dinh dưỡng thụ động - Oxi trao đổi qua mang - Trai phân tính, trừng phát triển qua giai đoạn ấu trùng Giáo viên: Cho học sinh đọc phần kết luận chung để nắm vững Giáo viên: Ra số câu hỏi trăc nghiệm Ví dụ 2: Bài 31: Cá chép Trước vào giáo viên cho lớp chia nhóm kiểm tra mẫu vật Giáo viên: Chuẩn bị bảng phụ Đời sống: Giáo viên: Cho cá nhân (HS) tự nghiên cứu thu thập kiến thức sách giáo khoa kết hợp với đời sống hàn ngày sau thảo luận trả lời câu hỏi sau: ? Cá chép sống đâu ? thức ăn chúng ? Học sinh: Sống ao hồ, sông suối, ăn động vật thực vật ? Tại nói cá chép động vật biến nhiệt Học sinh: Nhiệt đọ thể phụ thuộc vào môi trường ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** ? Vì số lượng trứng lứa đẻ cá chép lại lên tới hàng vạn ? Số TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY lượng nhiều có ý nghĩa ? Học sinh: Khả trứng gặp tinh trùng ít, nhiều trứng không thụ tinh Số lượng nhiều để trì nòi giống ? Qua đầu rút kết luận đời sống cá chép - Môi trường sống: nước - Đời sống: ưu vực nước lặng, ăn tạp - Là động vật biến nhiệt - Sinh sản: Thụ tinh ngoài, để trứng, trứng thụ tinh -> phôi Cấu tạo a Cấu tạo ngoài: Học sinh: Bằng đối chiếu mẫu vật hình vẽ -> ghi nhớ phận cấu tạo Giáo viên: Cho nhóm thảo luận câu hỏi sau: (Đại diện nhóm cầm cá lên để phận) -> Nhóm khác bổ sung ? Cơ thể cá chia làm phần ? Học sinh: phần: + Đầu + Mình + Khúc đuôi ? Mỗi phần gồm phận ? Học sinh: Phần đầu: Miệng, sâu, mũi, mắt, mang Phần mình: Vây lưng, vây bụng, vây ngực, hậu môn, quan đường bên Phần khúc đuôi: vây đuôi, vây hậu môn Giáo viên: Ngoài nhóm hoàn thành bảng: Đặc điểm cấu tạo cá thích nghi với đời sống bơi lặn Học sinh: Đại diện nhóm lên điền -> nhóm khác bổ sung Giáo viên: Treo bảng kiến thức chuẩn (Bảng phụ) ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 10 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Học sinh: Các nhóm tự sửa chữa (nếu cần) TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Đặc điểm cấu tạo Sự thích nghi B C E A G ? Trình bày đặc điểm cá thích nghi với đời sống bơi lội Học sinh: Dựa vào bảng trả lời b Chức vây cá: Giáo viên: Cho học sinh nhóm luộc loại vây mọt lại quan sát di chuyển ? Nêu vai trò loại vây cá Học sinh: Đạo diện nhóm trả lời -> Nhóm khác bổ sung Giáo viên: Cho em rút kết luận - Vây ngực, vây bụng: giữ thăng bằng, rẽ phải, rẽ trái lên xuống - Vây lưng, vây hậu môn: giữ thăng theo chiều dọc - Khúc đuôi mang vây đuôi: giữ chức di chuyển cá Giáo viên: Cho học sinh đọc kết luận sách giáo khoa Giáo viên: Treo bảng phụ có ghi câu hỏi để cá nhân tự làm Hãy chọn mục tương ứng cột A với cột B bảng đây: Cột A Cột B Trả lời Vây (ngực, bụng) a Giúp cá di chuyển trước Vây (lưng, hậu b Giữ thăng bằng, rẽ trái, phải, lên môn) 1-b 2-c xuống ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 11 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Chức T Tên phần phụ Vị trí phần phụ Khúc đuôi vây đuôi c Giữ thăng theo chiều dọc 3-a Cuối tiết cần có bảng phụ ghi câu hỏi để củng cố lại kiến thức cho học sinh Ví dụ 3: Bài 22: Tôm sông Giáo viên: Cho lớp chia nhóm kiểm tra mẫu vật Cấu tạo di chuyển GV: Cho cá nhân tự cầm mẫu vật để quan sát cấu tạo ? Cơ thể tôm chia làm phần HS: phần: - Đầu - ngực - Bụng GV: Phần đầu ngực gồm 13 đốt khớp lại với nên gọi giáp đầu ngực a Vỏ thể: HS: Tự sờ vào vỏ tôm, sau thảo luận trả lời câu hỏi -> nhóm khác theo dõi bổ sung ? Vỏ cấu tạo gì? có tác dụng gì? HS: Vỏ: Kitin ngấm can xi -> cứng che chở làm chỗ bám cho thể ? Vì tác dụng nhiệt tôm chuyển màu hồng? HS: Có sắc tố -> tác dụng nhiệt, hạt bị chuyển màu ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 12 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** T Đầu - ngực Bụng TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Định hướng phát mồi mắt kép, đôi râu V Giữ xử lý mồi Chân hàm q V Bắt bò Chân kìm, bò V Bắt giữ thăng ôm trứng Chân bơi V Lái giúp tôm nhảy Tấm lái V ? Vì tôm (sống) có màu sắc khác HS: Do môi trường sống b Các phần phụ chức HS: nhóm xem hướng dẫn SGK kết hợp mẫu vật xác định phận tôm GV: Cho học sinh cầm tôm để trả lời câu hỏi sau: ? Phần đầu ngực gồm phận nào? HS: Hai mắt kép, đôi râu, chân hàm, chân kìm, đôi chân bò Phần bụng: đôi chân bơi (chân bụng), lái GV: Cho nhóm hoàn thành bảng chức phần phụ HS: Lên điền vào bảng phụ -> nhóm khác bổ sung GV: Treo bảng kiến thức chuẩn -> nhóm tự sửa GV: Cho học sinh nhắc lại chức phần phụ c Di chuyển: GV: Cho học sinh để tôm vào chậu nước, vào khay lấy que đụng vào đuôi tôm xem tượng ? Tôm có cách di chuyển? HS: Bơi, bò, nhảy Dinh dưỡng: ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 13 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** HS: Tự đọc thông tin SGK -> thu thập thông tin -> thảo luận câu hỏi sách TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY HS: Đại diện nhóm trả lời -> nhóm khác bổ sung -> tự rút kết luận - Tiêu hoá: Tôm ăn tạp, thức ăn tiêu hoá dày - Hô hấp: thở mang - Bài tiết: Qua tuyến tiết Sinh sản: HS: Tự đọc thông tin SGK -> nhóm thảo luận -> rút kết luận - Tôm phân tính: Đực có to ôm trứng (bảo vệ trứng) ? Vì ấu trùng tôm lột xác nhiều lần? HS: Vì lớp vỏ cứng rắn bao bọc không lớn theo thể GV: Cho học sinh đọc kết luận SGK GV: Treo bảng phụ, ghi tập để học sinh tự làm * Biện pháp 2: Phát huy thực hành học sinh tự làm Đối với phương pháp này, học sinh nhận thức mục đích thực hành, tự lực tiến hành quan sát phận để tự thiết lập mối quan hệ nhân quả, giải thích VD 4: Bài 16: Mổ quan sát giun đất GV: Kiểm tra mẫu vật nhóm phát đồ dùng thực hành sau nêu mục đích Cách xử lý mẫu HS: Cá nhân tự đọc thông tin -> ghi nhớ kiến thức HS: Đại diện nhóm trình bày cách xử lý GV: Kiểm tra mẫu thực hành Quan sát cấu tạo ngoài: GV: Yêu cầu nhóm quan sát đốt, vòng tơ, mặt lưng, mặt bụng, sử dụng kính lúp ? Làm quan sát vòng tơ? mặt lưng,mặt bụng ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 14 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** HS: Kéo giun giấy thấy lạo xạo, mặt lưng mặt bụng dựa vào màu sắc TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY GV: Các nhóm thích vào hình HS: Đại diện nhóm điền vào tranh câm Cách mổ: GV: yêu cầu nhóm đọc thông tin SGK -> ghi nhớ bước mổ -> kiểm tra sản phẩm HS: Đại diện lên trình bày - > nhóm khác bổ sung GV: Khi mổ ĐVKXS ý: Mở mặt lưng, nhẹ tay đứng kéo ngắn, lách nội quang từ từ, ngâm vào nước Quan sát cấu tạo GV: Hướng dẫn học sinh theo dõi Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quang -> dựa vào hình 16.3A - 16.3B để xác định quan HS: Các nhóm hoàn thành, thích hình 16B C GV: Gọi đại diện nhóm lên chữa tranh câm -> nhóm khác bổ sung * Kết luận chung: GV: Gọi đại diện 1-3 nhóm: + Trình bày cách quan sát cấu tạo + Trình bày thao tác mổ quan sát cấu tạo + Nhận xét vệ sinh GV: Cho điểm - nhóm, viết thu hoạch Biện pháp 3: Tăng cường thực hành giáo viên tiến hành - Phương pháp giáo viên tiến hành trình bày sắn (gọi tư trực tiếp) câu hỏi tập định hướng, giáo viên kích thích khả tìm tòi độc lập chủ động học sinh để thu nhận thông tin, nêu giả thuyết, dự đoán kết quả, tìm kết luận chất, tính quy luật, tượng VD 5: Bài 36: Thực hành ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 15 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** Quan sát cấu tạo ếch đồng mẫu mổ TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Với dạng giáo viên mổ sắn ếch để đủ cho nhóm quan sát có sẵn xương mô hình não GV: Cho lớp chia nhóm Quan sát xương ếch GV: Phát cho nhóm xương ếch kết hợp với hình 36.1 để nhận biết xương HS:Các nhóm tự ghi nhớ kiến thức -> đại diện trả lời ? Bộ xương ếch gồm có phần nào? HS: Xương đầu, xương cột sống, xương đai, xương chi ? Bộ xương có chức gì? HS: Tạo khung nâng đỡ thể,là nơi bám -> di chuyển, tạo thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống nội quan Quan sát da GV: Cho học sinh sờ tay lên da -> thảo luận ? Da có đặc điểm gì? Nêu vai trò? HS: Da trần (ẩm, ướt) mặt có nhiều mạch máu -> trao đổi khí Quan sát nội quan: GV: Giới thiệu qua cách mổ ếch cách làm cho bị chết GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình, đố chiếu với mẫu mổ -> xác định vị trí hệ quan GV: Yêu cầu hệ quan mẫu mổ HS: Đại diện nhóm trình bày HS: Nghiên cứu bảng trang 118 -> thảo luận ? Hệ tiêu hoá ếch có khác so với cá? HS: Lưỡi phóng bắt mồi, dày, gan lớn có tuyến tuỵ ? Vì ếch xuất phối mà trao đổi khí qua da HS: Phổi đơn giản hô hấp qua da chủ yếu ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 16 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********************************************************************* *********************************** ? Tim ếch khác cá điểm nào? TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY HS: Tim ngăn, vòng tuần hoàn ? Quan sát mô não ếch -> xác định phận não? GV: - Nhận xét tinh thần, thái độ học sinh thực hành - Nhận xét kết quan sát học sinh - Cho học sinh thi dọn vệ sinh C KẾT LUẬN Là giáo viên vào ngành chưa lâu, song với lực phấn đấu thân với hiểu biết thông qua việc nghiên cứu tài liệu, chịu khó học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp trước, giúp đỡ tận tình Ban giám hiệu tổ trưởng chuyên môn giáo viên trường để đến kết thành công ngày hôm Với mong muốn nâng cao chất lượng, mạnh dạn áp dụng phương pháp vào trình giảng dạy Mong đồng nghiệp góp ý cho hoàn thành sáng kiến Hồng Thủy, ngày 20 tháng năm 2011 Người thực \ Nguyễn Thị Vân Anh ***************************************************************************************** ****************************************** Người thực hiên : GV Nguyễn Thị Vân Anh Trang 17 [...]... tinh thần, thái độ của học sinh trong giờ thực hành - Nhận xét kết quả quan sát của học sinh - Cho học sinh thi dọn vệ sinh C KẾT LUẬN Là giáo viên vào ngành chưa lâu, song với năng lực phấn đấu của bản thân với sự hiểu biết thông qua việc nghiên cứu các tài liệu, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước, sự giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên... *********************************** Học sinh: Các nhóm tự sửa chữa (nếu cần) TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Đặc điểm cấu tạo ngoài Sự thích nghi 1 B 2 C 3 E 4 A 5 G ? Trình bày đặc điểm ngoài của cá thích nghi với đời sống bơi lội Học sinh: Dựa vào bảng trả lời b Chức năng của vây cá: Giáo viên: Cho học sinh các nhóm luộc từng loại vây mọt lại rồi quan sát sự di chuyển ? Nêu vai trò của từng loại vây cá Học sinh: Đạo diện nhóm... tuyến bài tiết 3 Sinh sản: HS: Tự đọc thông tin trong SGK -> các nhóm thảo luận -> rút ra kết luận - Tôm phân tính: Đực có càng to và con cái ôm trứng (bảo vệ trứng) ? Vì sao ấu trùng tôm lột xác nhiều lần? HS: Vì lớp vỏ cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể GV: Cho học sinh đọc kết luận SGK GV: Treo bảng phụ, ghi bài tập để học sinh tự làm * Biện pháp 2: Phát huy giờ thực hành do học sinh tự làm Đối... -> di chuyển, tạo thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống và nội quan 2 Quan sát da GV: Cho học sinh sờ tay lên da -> thảo luận ? Da có đặc điểm gì? Nêu vai trò? HS: Da trần (ẩm, ướt) mặt trong có nhiều mạch máu -> trao đổi khí 3 Quan sát nội quan: GV: Giới thiệu qua cách mổ ếch và cách làm cho nó bị chết GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình, đố chiếu với mẫu mổ -> xác định vị trí hệ cơ quan GV: Yêu cầu chỉ... bộ phận của tôm GV: Cho học sinh cầm con tôm để trả lời các câu hỏi sau: ? Phần đầu ngực gồm những bộ phận nào? HS: Hai mắt kép, đôi râu, chân hàm, chân kìm, 5 đôi chân bò Phần bụng: 5 đôi chân bơi (chân bụng), tấm lái GV: Cho các nhóm hoàn thành bảng chức năng phần phụ HS: Lên điền vào bảng phụ -> nhóm khác bổ sung GV: Treo bảng kiến thức chuẩn -> các nhóm tự sửa GV: Cho 1 học sinh nhắc lại chức năng... Nhóm khác bổ sung Giáo viên: Cho 1 em rút ra kết luận - Vây ngực, vây bụng: giữ thăng bằng, rẽ phải, rẽ trái lên xuống - Vây lưng, vây hậu môn: giữ thăng bằng theo chiều dọc - Khúc đuôi mang vây đuôi: giữ chức năng chính trong sự di chuyển của cá Giáo viên: Cho học sinh đọc kết luận sách giáo khoa Giáo viên: Treo bảng phụ có ghi câu hỏi để cá nhân tự làm Hãy chọn những mục tương ứng của cột A với cột... Hướng dẫn còn học sinh theo dõi Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quang -> dựa vào hình 16.3A - 16.3B để xác định các cơ quan HS: Các nhóm hoàn thành, chú thích hình 16B và C GV: Gọi đại diện nhóm lên chữa trên tranh câm -> nhóm khác bổ sung * Kết luận chung: GV: Gọi đại diện 1-3 nhóm: + Trình bày cách quan sát cấu tạo ngoài + Trình bày thao tác mổ và quan sát cấu tạo trong + Nhận xét và vệ sinh GV: Cho điểm... thành bảng chức năng phần phụ HS: Lên điền vào bảng phụ -> nhóm khác bổ sung GV: Treo bảng kiến thức chuẩn -> các nhóm tự sửa GV: Cho 1 học sinh nhắc lại chức năng của phần phụ c Di chuyển: GV: Cho học sinh để tôm vào chậu nước, vào cái khay rồi lấy que đụng vào đuôi tôm xem hiện tượng ? Tôm có mấy cách di chuyển? HS: Bơi, bò, nhảy 2 Dinh dưỡng: *****************************************************************************************... viên tiến hành - Phương pháp này do giáo viên tiến hành hoặc trình bày sắn (gọi là tư duy trực tiếp) bằng các câu hỏi và bài tập định hướng, giáo viên kích thích khả năng tìm tòi độc lập chủ động của học sinh để thu nhận thông tin, nêu giả thuyết, dự đoán kết quả, tìm ra kết luận về bản chất, tính quy luật, hiện tượng VD 5: Bài 36: Thực hành *****************************************************************************************... TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Chức năng T Tên các phần phụ Vị trí các phần phụ 3 Khúc đuôi vây đuôi c Giữ thăng bằng theo chiều dọc 3-a Cuối mỗi tiết cần có bảng phụ ghi câu hỏi để củng cố lại kiến thức cho học sinh Ví dụ 3: Bài 22: Tôm sông Giáo viên: Cho lớp chia nhóm và kiểm tra mẫu vật 1 Cấu tạo và di chuyển GV: Cho cá nhân tự cầm mẫu vật để quan sát cấu tạo ngoài ? Cơ thể tôm chia làm mấy phần HS: 2 phần: ... *********************************** Môn sinh học vấn đề trọng tâm phương pháp dạy học, TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY lẽ môn sinh học môn học người học lẫn người dạy thường xuyên phải làm, đặc biệt học sinh THCS việc học môn sinh học. .. khăn học sinh làm quen với cách học từ lớp Nhiều học sinh học kém, học sinh học lười học không nắm vững kiến thức đành, nhiều học sinh chịu khó học thuộc không trả lời câu hỏi Những học sinh. .. vào việc dạy học tốt môn sinh học đề tài nghiên cứu nhiệm vụ sau: - Đưa sở lý luận trình dạy môn sinh học - Thực trạng học dạy môn sinh trường - Một số biện pháp thực kết đạt - Một số học kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN gây hứng thú học môn sinh học, SKKN gây hứng thú học môn sinh học,

Từ khóa liên quan