0

skkn một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8

23 1,856 9
  • skkn một số kinh nghiệm trong khai thác  mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:39

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG KHAI THÁC MÔ HÌNH ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC LỚP PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG A Lý chọn đề tài: - Xã hội xã hội thông tin, kinh tế tri thức toàn cầu hóa lao động người đại đòi hỏi phải thay đổi việc dạy học, lượng thông tin sau 10 năm lại phải tăng gấp đôi, giáo dục phổ thông không cung cấp lượng kiến thức đủ dùng cho người học suốt đời Vì nhiệm vụ GDĐT phải bồi dưỡng lực tự học cho học sinh chủ yếu - Mục đích giáo dục phải đào tạo người có khả đáp ứng, có kinh nghiệm, giao tiếp tốt, lực hợp tác, lực tự khăng định Đó phải người có nhu cầu kỹ tự học để thường xuyên đổi tri thức để bắt kịp đổi khoa học xã hội - Cũng mà GDĐT phải liên tục đổi phương pháp dạy học Học sinh chủ động tìm tòi sáng tạo Để nâng cao tri thức, học sinh cần tìm hiểu thực tế, hình ảnh sống động hơn, thuyết phục Đó lý chọn đề tài MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ MÔ HÌNH ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC LỚP B Đặt vấn đe: Mục tiêu: -Dạy sinh học nhằm hình thành học sinh hiểu biết đặc điểm cấu tạo,các phận chức thể người Nhằm giúp học sinh việc tìm hiểu thể người ngừơi qua học, đặc biệt mô hình thưc tế Từ nhận biết quan , phận thể mình, rèn luyện kỹ nghiên cứu môn, giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ thể,vệ sinh cách hợp lý, đồng thời góp phần thực mục tiêu giáo dục trung học sở Nhiệm vụ: - Nhiệm vụ trang bị tri thức, hình thành học sinh kiến thức có hệ thống đặc điểm hình thái cấu tạo, chức quan thể người - Nhiệm vụ phát triển lực nhận thức, rèn luyện kỹ năng, nhận thức cảm tính, kỹ quan sát, ý ghi nhớ nhận thức lý tính,kỹ so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa trừu tượng hóa, cụ thể hóa,hệ thống hóa Đây kỹ cần thiết cho việc tự học học tập liên tục sau - Nhiệm vụ giáo dục: Dạy học sinh góp phần: + Giáo dục giới quan khoa học, vạch rõ mối quan hệ quan thể + Giáo dục tình cảm, đạo đức cho học sinh, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ vẻ đẹp góp phần giáo dục thẩm mỹ Cấu trúc chương trình sinh học 8: Tổng số tiết: 2tiết /tuần x 35 tuần =70 tiết Bao gồm: 57 tiết lý thuyết tiết thực hành tiết ôn tập kiểm tra Nhiệm vụ nghiên cứu: - Phương pháp dạy học sinh học - Phương pháp đánh giá học sinh - Thực nghiệm kết Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu học sinh - Phương pháp quan sát, tổng hợp C Giải vấn đe: Phương pháp thực biện pháp thực : a Phương pháp thực hiện: - Gv chuẩn bị phương tiện dạy học sinh học sinh động đặc biệt mô hình liên quan đến học giúp cho học sinh có hứng thú việc tiếp thu kiến thức đồng thời dễ hiểu học có hiệu - Giúp cho học sinh lớp tham gia củng cố, tóm tắt điều cần ghi nhớ tiết học, giáo viên đặt câu hỏi hướng vào điều quan trọng hướng dẫn em thảo luận câu hỏi mà giáo viên đề xuất - Hình thành niềm tin khoa học vào kiến thức học để giải thích xử ly, giải vấn đề tương tự với học cách tự tin sáng tạo - Xây dựng tình cảm thiên nhiên, xây dựng niềm vui, hứng thú học tập - Đặc biệt có ý thức việc bảo vệ phận thể, chăm sóc thân người bị thương, tai nạn b Biện pháp: - Học sinh cần có kỹ học tập : quan sát vật sống, mãu ngâm, mô hình, hình vẽ hình tượng sinh học, từ phát thông tin cần thiết cho việc xây dựng kiến thức - Kỹ xử lý thông tin phát được, kết hợp với kiến thức có vốn kinh nghiệm thân, thao tác tư (phân tích, đối chiếu so sánh, tổng hợp…) - Kỹ làm sưu tầm, làm sưu tập nhỏ, biết cách hợp tác học tập, biết tự đánh giá kiến thức tiếp thu Có thể vận dụng kiến thức học để giải số vấn đề đơn giản thực tiễn đặt Các hình thức sử dụng mô hình: - Dạng bài: chủ yếu : Cấu tạo ngoài, cấu tạo - Hình thức: GV có thể: sử dụng để hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ, nhận biết phận thể người Ví dụ: Bài cấu tạo thể người GV: Giới thiệu mô hình “Nửa thể người” Yêu cầu Học sinh đọc thông tin quan sát hình vẽ SGK ghi nhớ kiến thức đối chiếu mô hình HS: Lên bảng xác định mô hình phận cấu tạo thể người HS:khác nhận xét bổ sung GV:Nhận xét –bổ sung chỗ sai sót- chấm điểm 3.Cách thức tổ chức: * Mục đích: Cho học sinh quan sát mô hình nhằm tăng cường bồi dưỡng kỹ kỹ xảo lĩnh hội kiến thức mới, khám phá khoa học * Đối tượng nghiên cứu - áp dụng: - Học sinh lớp trường THCS Huỳnh Thúc Kháng * Tổ chức tiết học: - Học sinh quan sát hình, thông tin SGK đặc biệt mô hình để xác định vị trí phân thể - Học sinh thảo luận nhóm thống câu trả lời - Làm phiếu học tập để ghi lại nội dung (nếu có) Các phương pháp cần phối hợp với để thể rõ sắc thái môn khoa học thực nghiệm Tuy nhiên phương pháp cần tiến hành theo tổ chức nhóm nhỏ, có phân công luân phiên để học sinh rèn luyện cách tổ chức hoạt động tập thể tinh thần trách nhiệm cộng đồng phẩm chất nhân cách người lao động xã hội công nghiệp đại PHẦN II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN I Mục tiêu Mục đích chung môn Cơ thể người vệ sinh THCS cung cấp hiểu biết khoa học đặc điểm cấu tạo hoạt động sống người Trên sở đó, đề biện pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể, bảo vệ tăng cường sức khỏe, nâng cao suất, hiệu học tập,góp phần thực mục tiêu đào tạo người lao động linh hoạt, động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Những hiểu biết thể người giúp học sinh hiểu rõ sở khoa học biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, cách sử lý tình gặp phải đời sống sức khỏe người,trong có sức khỏe sinh sản Qua phương pháp dạy mà hình thành cho học sinh phương pháp học tập môn nói riêng phương pháp học tập tích cực tự lực nói chung,tạo cho em có cách nhìn cách có hệ thống tiến khoa học công nghệ xã hội người lao động II Nôi dung : Chương trình môn Cơ thể người vệ sinh gồm: Chương I – Khái quát thể người Chương II- Sự vận động thể Chương III- Tuần hoàn Chương IV- Hô hấp Chương V- Tiêu hóa Chương VI – Trao đổi chất lượng Chương VII- Bài tiết Chương VIII- Da Chương I X - Thần kinh giác quan Chương X – Tuyến nội tiết Chương X I- Sinh sản III Hệ thống phương pháp giáo dục: Khái niệm phương pháp giáo dục: + Là cách thức hành động phối hợp thống người dạy người học Đó kết hợp hữu thống biện chứng giưã hoạt động dạy học trình dạy học + Phương pháp dạy học tổ hợp cách thức hoạt động giáo viên học sinh trình dạy học Được tiến hành vai trò chủ đạo giáo viên hoạt động tích cực, tự giác học sinh nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học theo hướng mục tiêu đề Chức phương pháp: - Phương pháp dạy học có chức nhận thức, chức phát triển lực hoạt động trí tuệ chức giáo dục Thật vậy, trình dạy học nhờ có lựa chọn, vận dụng hợp lý phương pháp dạy học, người học nắm vững hệ thống trí thức, kỹ năng, kỹ xảo mức độ từ thấp đến cao - Mức độ nhận biết: Người học nhận biết đối tượng học tập phân biệt chúng với hàng loạt đối tượng khác -Mức độ tái hiện: Người học nhớ lại điều kiện họcvà nhớ lại chúng cách đầy đủ, xác : -Mức độ kỹ năng: Người học vận dụng trí thức mà họcvào tình quen thuộc tương tự tình học trước -Mức độ biến hoá (sáng tạo): Trên sở nắm vững trí thức, kỹ năng; kỹ xảo họ vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo tình - Mặt khác phương pháp dạy học tạo khả hình thành, phát triển phẩm chất tốt đẹp cho người học 3.Ưu điểm nhóm phương pháp dạy học trực quan( quan sátmô tả) Nói chung phương pháp dạy học phong phú đa dạng có hàng trăm phương pháp mô tả hàng chục cách phân loại khác nhau, chương trình sinh học 8, nhóm phương pháp dạy học quan sát-mô tả đóng vai trò quan trọng Nhờ có phương pháp dạy học trực quan( quan sát mô tả) mà người giáo viên hướng dẫn học sinh lĩnh hội trí thức quí báu trí thức sinh học, kỹ năng, kỹ xão nắm lý thuyết Từ đúc kết kinh nghiêm thân Ghi nhớ kiến thức cách sâu sắc Tùy mà giáo viên lựa chọn phương pháp cho phù hợp,thể tính đặc trưng bô môn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý em Để giúp em khám phá thể mình, ứng dụng sống,nhất kinh nghiệm sống hạn chế, vốn hiểu biết nghèo nàn, biểu tượng tích lũy hạn chế, em nặng tư hình rượng cụ thể, tư thực nghiệm việc xây dựng khái niệm đòi hỏi phải lấy “trực quan” làm điểm tựa Việc lựa chọn đắn kết hợp hài hòa phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu phụ thuộc nhiều vào trình độ, nghệ thuật sư phạm lòng nhiệt tình, tất khó khăn vượt qua, có lòng nhiệt tình ý thức trách nhiệm cao nghiệp giáo dục hệ tương lai cho đất nước 10 CHƯƠNG II - NỘI DUNG I.Giới thiệu: Khai thác mô hình có phòng thiết bị dạy học trường THCS Huỳnh Thúc Kháng -Plieku MÔ HÌNH NỮA CƠ THỂ NGƯỜI MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG MÔ HÌNH MỘT ĐOẠN TỦY SỐNG MÔ HÌNH BỘ NÃO 11 MÔ HÌNH CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC MÔ HÌNH CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC II Cụ Thể: A.MÔ HÌNH NỮA CƠ THỂ NGƯỜI -Sử dụng cho dạy cụ thể: Bài 2: Cấu tạo thể người Bài 17: Tim mạch máu Bài 20: Hô hấp quan hô hấp Bài 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa Bài 43 : Giới thiệu chung hệ thần kinh Chi tiết: Bài 2: Cấu tạo thể người GV Giới thiệu mô hình thể người HS quan sát hình 2.2/8 SGK Các quan thể người Đối chiếu với mô hình thể người , 1.Từ xác định phận thể người ? -Các phần thể người: đầu, thân, chi (Trên, dưới) 2.Xác định vị trí hoành : ngăn khoang ngực khoang bụng 3.Các phận khoang ngực: tim ,phổi -Các phận khoang bụng: gan, dày, ruột non,ruột già… 12 *Nếu gở phận cho học sinh quan sát,xác định phận quan, sau học sinh thảo luận, GV cho học sinh xác định quan mô hình -Hệ vận động: Cơ,xương -Hệ tiêu hóa: Ong tiêu hóa: miệng hầu thực quản  dày ruột  hậu môn -Hệ tuần hoàn: tim mạch máu -Hệ hô hấp: miệng mũi khí quản  phế quản  phế nang  phổi (2 phổi) -Hệ tiết: thận ,bóng đái, ống dẫn nước tiểu -Hệ thần kinh: não, tủy sống, dây thần kinh Bài 17: Tim mạch máu 1.Cấu tạo tim: 13 -Xác định vị trí tim nằm lồng ngực -Lấy phần tim học sinh quan sát, xác định phần tim + Tâm nhĩ , tâm thất GV gỡ tim để học sinh thấy được: + Thành tâm thất dày thành tâm nhĩ, van tim 2.Mạch máu: + Thấy phân bổ mạch máu động mạch tĩnh mạch Bài 20: Hô hấp quan hô hấp Phần 2: Các quan hô hấp Học sinh quan sát hình SGK 20.2/65 ,xác định phận hệ hô hấp mô hình thể người 14 + Khoang mũi, họng, quản, khí quản, phế quản, phổi Bài 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa Phần 2: Các quan tiêu hóa 15 Học sinh quan sát hình 24.3/79 SGK, Xác định phận hệ tiêu hóa mô hình thể người + Khoang miệng, họng, thực quản, dày,ruột non, ruột thừa, ruột già, ruột thẳng, hậu môn Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh Học sinh xác định vị trí phận hệ thần kinh mô hình thể người: + Bộ não nằm đầu + Tủy sống nằm cột sống + Các dây thần kinh phân bố khắp thể B MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG Bài 7: Bộ xương 16 Học sinh quan sát mô hình xương 1.Nêu vai trò xương -Tạo khung thể, hình dáng định -Nâng đỡ thể -Bảo vệ nội quan Xác định phần xương -3 phần : Xương đầu, xương thân, xương chi +Xương đầu: gồm xương hộp sọ Xương mặt : xương hàm, xương lồi cằm +xương thân : gồm xương lồng ngực: xương ức, xương sườn Xương cột sống: nhiều đốt sống, chỗ cong (7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, đốt sống thắt lưng, 5đốt sống cùng) + Xương chi : gồm -Xương chi trên: xương bả vai, xương cánh tay, xương trụ, xương quay, xương cổ tay Xương bàn tay, xương ngón tay -Xương chi dưới: xương đai hông,xương đùi, xương bánh chè(đầu gối),xương chày lớn, xương mác nhỏ, xương bàn chân, xương cổ chân, xương ngón chân 3.Các loại xương Học sinh xác định mô hình xương loại xương: + Xương ngắn + Xương dài + Xương dẹt 17 Học sinh nêu tên loại xương -Xương dài: xương cánh tay, xương ống tay, xương đùi, xương ống chân -Xương ngắn: xương đốt sống, đốt ngón tay, đốt ngón chân -Xương dẹt: xương đai vai, xương đai hông, xương hộp sọ Các loại khớp: Học sinh xác định mô hình loại khớp + Khớp động + Khớp bán động + Khớp bất động Học sinh nêu tên số loại khớp -Khớp động: Khớp bả vai, khớp cùi chỏ, cổ tay, khớp háng, đầu gối, cổ chân, cổ -Khớp bán động: xương cột sống -Khớp bất động: hộp sọ C MÔ HÌNH MỘT ĐOẠN TỦY SỐNG Bài 44: Thực hành –Tìm hiểu chức tủy sống 18 Học sinh quan sát hình 44.2/ 141 SGK mô hình đoạn tủy sống.Xác định phần tủy sống Các phận tủy sống: -Màng tủy: màng cứng, màng nhện, màng nuôi -Tủy sống: chất xám, chất trắng -2 loại rễ: rễ trước ,rễ sau -Cung đốt sống -Thân đốt sống D MÔ HÌNH BỘ NÃO -Sử dụng cho bài: Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian Bài 47: Đại não Cụ thể: Bài 46: Trụ não,tiểu não,não trung gian 19 HS quan sát hình 46.1/144 SGK đối chiếu với mo hình Bộ não -Bộ não gồm đại não, não trung gian, tiểu não, trụ não Bài 47: Đại não HS quan sát mô hình não hình 47.1/147 SGK đưa nhận xét -Có nhiều khúc cuộn -Rãnh liên bán cầu: Bán cầu não trái, bán cầu não phải -Khe não - Các Thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm E MÔ HÌNH MẮT BÀI 49: CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC HS quan sát hình 49.1,2/155 SGK mô hình mắt Nêu cấu tạo cầu mắt? - Cấu tạo Cầu mắt : cầu mắt, dây thần kinh thị giác, vận động mắt Cầu mắt gồm phận nào? -Cầu mắt gồm : màng giác, màng cứng, màng mạch, màng lưới -Thể thủy tinh gồm: lồng đen, lổ đồng tử, thủy dịch,dịch thủy tinh, dây thần kinh thị giác -Điểm: mù , vàng F MÔ HÌNH TAI Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác HS qaun sát hình 51.1 /162 SGK mô hình tai Nêu Cấu tạo tai gồm phần nào? -Cấu tạo tai: tai ,tai giữa, tai 20 Tai ngoài: vành tai, ống tai, màng nhĩ Tai giữa: chuỗi xương tai: xương búa, xương đe, xương bàn tay Vòi nhĩ Tai trong: ống bán khuyên, dây thần kinh VIII, ốc tai PHẦN III KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM I.KẾT QUẢ Sau thời gian dài, vận dụng giải pháp trên,tôi nhận thấy kết học tập học sinh môn sinh hoc có kết đáng khích lệ, học sinh hứng thú học môn sinh học,thích tìm tòi khám phá khoa học đặc biệt nhận biết loài động vật Kết đánh giá qua kiểm tra em đạt trung bình trở lên chiếm 90% Thông qua tiết học,các em có ý thức việc học,nắm vững lý thuyết,quan sát tranh ảnh,mô hình,thực tế để có kiến thức trình làm thí nghiệm,tập vẽ lại theo hình II.BÀI HỌC KINH NGHIỆM 21 Đối với giáo viên dạy môn không nên xem thường môn học nào, chương trình có móc nối,liên kết bổ sung cho nhau,tạo cho học sinh nhận thức phong phú hơn.Giáo viên dạy sinh học cần phải liên hệ thực tế sống, làm cho kiến thức phong phú hơn.Giáo dục cho học sinh lòng yêu khoa học,biết bảo vệ đẹp,bảo vệ động vật hoang dã,thiên nhiên, môi trường sống loài động vật nói riêng giới nói chung Đối với học sinh phải chủ động linh hoạt kiến thức,coi việc học tự nguyện,không bị gò ép.Học sinh phải thích học vấn đề việc dạy học,học sinh tích cực học tập,lắng nghe,hăng hái trả lời câu hỏi giáo viên.Đây mầm móng sáng tạo sản phẩm cần có tương lai Đối với phụ huynh cần có quan tâm đến học sinh phàn tất yếu thiếu cần cung cấp vật liệu cho học sinh thạt chu đáo.Về mẫu vật ,bút chì,tranh ảnh, sách báo…… để tạo cho học sinh đủ điều kiện sáng tạo,lĩnh hội kiến thức vững vàng.Cho nên việc quan tâm gia đình việc cần thiết cho học sinh giúp em học tốt môn sinh học III.KẾT LUẬN Từ việc kết ,trong tiết dậy nào,giáo viên phải tạo điều kiện tốt cho học sinh có hứng thú học,cảm xúc thật sự.Giáo viên dạy tốt học sinh học tốt,giáo viên luôn có trách nhiệm giảng dạy,tự học tự tìm hiểu nghiên cứu để nâng cao tay nghề chuyên môn 22 Từ góc độ cảm nhận lên lớp đạt yêu cầu,đã đem lại kết đáng khích lệ trình tìm tòi đổi vận dụng phương pháp giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu giáo dục _ 23 [...]...CHƯƠNG II - NỘI DUNG I.Giới thiệu: Khai thác các mô hình có ở phòng thiết bị dạy học ở trường THCS Huỳnh Thúc Kháng -Plieku 1 MÔ HÌNH NỮA CƠ THỂ NGƯỜI 2 MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG 3 MÔ HÌNH MỘT ĐOẠN TỦY SỐNG 4 MÔ HÌNH BỘ NÃO 11 5 MÔ HÌNH CƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC 6 MÔ HÌNH CƠ QUAN PHÂN TÍCH THÍNH GIÁC II Cụ Thể: A.MÔ HÌNH NỮA CƠ THỂ NGƯỜI -Sử dụng cho các bài dạy cụ thể: Bài 2: Cấu tạo cơ thể người Bài... kiến thức hơn trong quá trình làm thí nghiệm, tập vẽ lại theo hình II.BÀI HỌC KINH NGHIỆM 21 Đối với giáo viên dạy các môn không nên xem thường môn học nào, vì trong chương trình có sự móc nối,liên kết bổ sung cho nhau,tạo cho học sinh nhận thức phong phú hơn.Giáo viên dạy sinh học cần phải liên hệ thực tế cuộc sống, làm cho kiến thức phong phú hơn.Giáo dục cho học sinh lòng yêu khoa học, biết bảo vệ... thấy kết quả học tập của học sinh về môn sinh hoc có những kết quả đáng khích lệ, các học sinh đã hứng thú trong khi học môn sinh học, thích tìm tòi khám phá khoa học đặc biệt nhận biết các loài động vật Kết quả đánh giá qua các bài kiểm tra các em đạt trung bình trở lên chiếm 90% Thông qua các tiết học, các em có ý thức hơn trong việc học, nắm vững lý thuyết,quan sát tranh ảnh ,mô hình, thực tế để có kiến... điều kiện tốt cho học sinh có hứng thú trong khi học, cảm xúc thật sự.Giáo viên dạy tốt thì học sinh học tốt,giáo viên luôn luôn có trách nhiệm trong khi giảng dạy, tự học tự tìm hiểu nghiên cứu để nâng cao tay nghề trong chuyên môn 22 Từ góc độ cảm nhận của những giờ lên lớp đạt yêu cầu,đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong quá trình tìm tòi đổi mới vận dụng phương pháp giảng dạy để góp phần nâng... động + Khớp bất động Học sinh nêu tên một số loại khớp -Khớp động: Khớp bả vai, khớp cùi chỏ, cổ tay, khớp háng, đầu gối, cổ chân, cổ -Khớp bán động: xương cột sống -Khớp bất động: hộp sọ C MÔ HÌNH MỘT ĐOẠN TỦY SỐNG Bài 44: Thực hành –Tìm hiểu chức năng của tủy sống 18 Học sinh quan sát hình 44.2/ 141 SGK và mô hình một đoạn tủy sống.Xác định từng phần của tủy sống Các bộ phận của tủy sống: -Màng tủy:... thừa, ruột già, ruột thẳng, hậu môn Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh Học sinh xác định vị trí các bộ phận của hệ thần kinh trên mô hình nữa cơ thể người: + Bộ não nằm trên đầu + Tủy sống nằm trong cột sống + Các dây thần kinh phân bố khắp cơ thể B MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG Bài 7: Bộ xương 16 Học sinh quan sát mô hình của bộ xương 1.Nêu vai trò của bộ xương -Tạo khung cơ thể, hình dáng nhất định -Nâng đỡ cơ... quan tâm đến học sinh đây cũng là một phàn tất yếu không thể thiếu được cần cung cấp vật liệu cho học sinh thạt chu đáo.Về mẫu vật ,bút chì,tranh ảnh, sách báo…… để tạo cho học sinh đủ điều kiện sáng tạo,lĩnh hội kiến thức vững vàng.Cho nên việc quan tâm của mỗi gia đình là việc cần thiết cho mỗi học sinh giúp các em học tốt bộ môn sinh học III.KẾT LUẬN Từ những việc là và kết quả trên ,trong bất kỳ... dã,thiên nhiên, môi trường sống của loài động vật nói riêng của thế giới nói chung Đối với học sinh phải chủ động linh hoạt kiến thức,coi việc học là tự nguyện,không bị gò ép .Học sinh phải thích học mới là vấn đề cơ bản của việc dạy học, học sinh tích cực học tập,lắng nghe,hăng hái trả lời các câu hỏi của giáo viên.Đây chính là mầm móng của sáng tạo là một trong những sản phẩm cần có trong tương lai... cho học sinh quan sát,xác định các bộ phận của các cơ quan, sau khi học sinh thảo luận, GV cho học sinh xác định trên các cơ quan trên mô hình -Hệ vận động: Cơ,xương -Hệ tiêu hóa: Ong tiêu hóa: miệng hầu thực quản  dạ dày ruột  hậu môn -Hệ tuần hoàn: tim và mạch máu -Hệ hô hấp: miệng mũi khí quản  phế quản  phế nang  phổi (2 lá phổi) -Hệ bài tiết: thận ,bóng đái, ống dẫn nước tiểu -Hệ thần kinh: ... cơ quan hô hấp Phần 2: Các cơ quan hô hấp Học sinh quan sát hình SGK 20.2/65 ,xác định các bộ phận của hệ hô hấp trên mô hình nữa cơ thể người 14 + Khoang mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản, 2 lá phổi Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa Phần 2: Các cơ quan tiêu hóa 15 Học sinh quan sát hình 24.3/79 SGK, Xác định các bộ phận của hệ tiêu hóa trên mô hình nữa cơ thể người + Khoang miệng, họng, ... tế, hình ảnh sống động hơn, thuyết phục Đó lý chọn đề tài MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ MÔ HÌNH ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC LỚP B Đặt vấn đe: Mục tiêu: -Dạy sinh học nhằm hình thành học sinh. .. I.Giới thiệu: Khai thác mô hình có phòng thiết bị dạy học trường THCS Huỳnh Thúc Kháng -Plieku MÔ HÌNH NỮA CƠ THỂ NGƯỜI MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG MÔ HÌNH MỘT ĐOẠN TỦY SỐNG MÔ HÌNH BỘ NÃO 11 MÔ HÌNH CƠ QUAN... cho học sinh giúp em học tốt môn sinh học III.KẾT LUẬN Từ việc kết ,trong tiết dậy nào,giáo viên phải tạo điều kiện tốt cho học sinh có hứng thú học, cảm xúc thật sự.Giáo viên dạy tốt học sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8, skkn một số kinh nghiệm trong khai thác mô hình để giảng dạy môn sinh học lớp 8,

Từ khóa liên quan