0

giáo án phụ đạo vật lí 6

67 1,478 1
  • giáo án phụ đạo vật lí 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:09

Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy soạn :17/9/2012 Ngy dy :20/9/2012 Buổi thứ Tiết 1-2-3 ôn tập Đo độ dài-đo thể tích chất lỏng-đo thể tích vật rắn không thấm nớc I Mục tiêu: KT: HS biết GHĐ, ĐCNN thớc KN: Rèn luyện kĩ năng: - Ước lợng gần độ dài cần đo - Đo độ dài số tình - Biết tính giá trị trung bình II.Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Nội dung ôn tập: Hoạt động Thầy Và Trò Hoạt động 1: Tổ chức tình học - HS thảo luận trả tập: (3/)Lý thuyt lời GV: yờu cu HS tr li cỏc cõu hi sau: ? Nờu cỏc dng c thng dựng o - HS đọc SGK, nhắc lại di cácđơnvị ? n v o di hp phỏp ca nc Vit Nam l n v no? - HS tìm từ thích hợp Ngoi cũn cú nhng điền vào chỗ trống n v o di no ? Nờu cỏch o di ? GH l gỡ ? CNN l gỡ HS: suy ngh tr li tng cõu hi GV:nhn xột cht li kin thc Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 1: Đo độ dài I Đợn vị đo độ dài: 1) Ôn lại đơn vị đo độ dài: Đơn vị đo độ dài mét (m) Ngoài có: dm, cm, mm, km 1m = 10 dm; 1m = 100 cm 1cm = 10mm; 1km =1000 m Bi tp:SBT1.1-1.2-1.3 II Đo độ dài: 1) Tìm hiểu dụng cụ đo: Giới hạn đo(GHĐ) thớc Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi độ dài lớn ghi thớc Độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) độ dài vạch chia liên tiếp thớc - Hoạt động 2: Ôn lạivà Lm số bi SBT - GV hớng dẫn HS ôn lại số đơn vị đo độ dài nh ởSGK 2) Đo độ dài: Hoạt động 3: Đo độ dài: 4) Dặn dò: -Làm tập 1.2.2 đến 1.2.6 - Làm tập 1.2.7 đến 1.2.11SBT -Ngy soạn :27/9/2012 Ngy dy :04/10/2012 Tiết Đo thể tích chất lỏng.đo thể tích vật rắn không thấm nớc I mục tiêu: - Kể tên đợc số dụng cụ thờng để đo thể tích chất lỏng - Biết xác định thể tích chất lỏng dụng cụ đo thích hợp -Biết sử dụng dụng cụ (bình chia độ, bình tràn) để xác định thể tích vật rắn không thấm nớc (có hình dạng bất kì) II Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: ? Hãy trình bày cách đo độ dài Hoạt động thầy Và trò Làm để xác định xác thể tích đá Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 2: Đo thể tích chất lỏng Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi đinh ốc? Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo thể tích vật - HS dự đoán cách kiểm rắn không thấm nớc: tra - HS theo dõi ghi Trng THCS Qung I) Đơn vị đo thể tích: Đơn vị đo thể tich thờng Làm việc cá nhân với dùng mét khối (m3) câu lít (l) 1lít = dm3; ml = 1cm3 - HS quan sát hình, đọc II) Đo thể tích chất lỏng: SGK 1) Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích: - HS trả lời Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm: chai lọ, ca - HS thảo luận trả đong, có ghi sẵn dung tích, loại ca đong biết trlời ớc dung tích, bình chia độ, bơm tiêm 2) Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng Khi đo thể tích bình chia độ cần: a) Ước lợng thể tích cần - HS làm việc cá nhân đo b) Chọn bình chia độ có trả lời câu hỏi GHĐ ĐCNN thich hợp - HS thảo luận trả c) Đặt bình chia độ thẳng đứng lời d) Đặt mắt ngang với độ cao mực chất lỏng - HS thảo luận theo h- bình e) Đọc ghi kết đo ớng dẫn GV theo vạch chia gần với mực chất lỏng Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi - HS đọc SGK theo dõi ) Đo thể tích vật hớng dẫn rắn không thấm n- HS tự tìm cách đo ớc: 1) Dùng bình chia độ: Thả chìm vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vật rắn 2) Dùng bình tràn: Khi không bỏ lọt vật rắn vào bình chia độ thả chìm vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng tràn thể tích vật 4) Dặn dò: - Học theo ghi + ghi nhớ - Làm tập SBT -Ngy soạn :09/10/2012 Ngy dy :11/10/2012 Tiết Khối lợng - đo khối lợng I Mục tiêu: - HS tự trả lời đợc câu hỏi nh: Khi đặt gói đờng lên cân, cân kg, số gì? - Đo đợc khối lợng vật cân - Chỉ đợc GHĐ ĐCNN cân II Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: Kiễm tra học 3) Bài mới: Hoạt động thầy Và trò Hoạt động 1: Tổ chức Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 3: Khối lợng - Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi tình học tập: đo khối lợng: - GV nêu tình - HS trả lời theo yêu cầu thực tế sống GV nh: ma, gạo, đờng, bán cá, Ta dùng dụng cụ để biết xác khối lợng gạo, đờng Sau đặt câu hỏi nh I) Khối lợng - đơn vị SGK khối lợng: Hoạt động 2: Khối lợng - GV chốt lại: - Giới thiệu Kg gì? - HS thảo luận theo câu Hoạt động 3: Đo khối l- hỏi 1) Khối lợng: ợng: Mọi vật có khối lợng - Yêu cầu HS đọc SGK Khối lợng vật lợng chất chứa vật - HS trả lời 2) Đơn vị khối lợng: Đơn vị khối lợng Kilôgam (kg) - Yêu cầu HS thực - HS nhận xét ghi Các đơn vị khác: trả lời câu hỏi Hoạt động 4: Vận dụng: Gam 1g = kg 1000 - HS đọc SGK nắm Hectôgam (lạng) đơn vị lạng = kg 10 Miligam (mg) Tấn (t); tạ II) Đo khối lợng: - HS đọc SGK 1) Tìm hiểu cân đồng hồ: Mặt đồng hồ HS khác nhận xét Kim cân - Đại diện HS thực hiện, Thân cân GHĐ,ĐCNN lớp theo dõi - HS làm câu hỏi 2) Các loại cân khác: -HS theo dõi III) Vận dụng: - HS theo dõi Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi 4) Cũng cố dặn dò: - Học theo ghi + ghi nhớ Làm tập SBT Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy dy :18/9/2012.T3-64.T4-65.Ngy 20/09: T162 T363 Ngy22/09 -T36 Tiết 4-5 ôn tập Lực hai lực cân I) Mục tiêu: - Nêu đợc TD lực đẩy, kéovà đợc phơng, chiều lực - Nêu đợc TD lực cân - Nêu đợc nhận xét sau quan sát thí nghiệm -Sử dụng thuật ngữ: lực đẩy, lực kéo, phơng chiều, lực cân II) Hoạt động dạy học: 1) ổn định lớp: 2) Bài cũ: Cho HS làm lại câu trớc, từ nêu cách dùng cân robecvan để cân vật 3) Bài mới: Hoạt động thầy Và trò Nội dụng ghi bảng Hoạt động 1: Tạo tình Tiết 6: Lực-Hai lực cân học tập: - GV dựa vào hình vẽ -HS ý đến ví dụ đẩy phần mở đầu SGK để làm kéo lực HS ý đến tác dụng đẩy, kéo lực Hoạt động 2: Hình thành I Lực: khái niệm lực: 1) Thí nghiệm - GV hớng dẫn HS làm thí C4: nghiệm, quan sát cảm a) Lò xo tròn bi ép tác nhận tợng thí nghiệm dụng vào xe lăn lực đẩy 1, thí nghiệm Lúc tay ta thông qua xe + Hớng dẫn HS làm thí -HS thực theo nhóm lăn tác động vào lò xo nghiệm, bố trí dụng cụ theo thí nghiệm lực đẩy từng thí b) Lò xo bị dãn tác dụng nghiệm tiến hành Thí nghiệm 1: ? Hãy nhận -HS thông qua cảm nhận vào xe lăn lực kéo Lúc tay ta thông qua sợi dây xét tác dụng lò xo tay, nhận xét tác dụng vào xe lăn tròn lên xe lực kéo làm lò xo dãn dài ? Hãy nhận xét tác dụng c) Nam châm tác dụng lò xo lên xe Thí nghiệm 2: Hãy nhận -HS nhận xét thông qua vào lực hút xét tác dụng lò xo lên thí nghiệm xe xe lên lò xo Thí nghiệm 3: Nhận xét tác -HS quan sát rút nhận Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu dụng nam châm lên nặng -GV tổ chức HS điền từ vào chỗ trống -Cho HS thảo luận chung Sau đó, GV thống ý kiến Hoạt động 3: Nhận xét phơng chiều lực: -GV tổ chức cho HS đọc SGK làm lạithí nghiệm yêu cầu HS nhận xét phơng chiều lực -GV hớng dẫn HS trả lời câu Hoạt động 4: Nghiên cứu lại cân bằng: -Yêu cầu HS quan sát hình 6.4 nêu dự đoán câu -Tổ chức HS nhận xét câu C7 -Yêu cầu HS tìm từ thích hợp điền vào câu C8 -GV chốt lại lực cân GV:Trn Th Hoi xét -HS làm việc cá nhân tìm từ điền vào câu -HS tham gia nhận xét 2) Rút kết luận: Khi vật đẩy, kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật II Phơng chiều lực: -HS đọc SGK nhận Mỗi lực có phơng chiều xét định -Trả lời III.Hai lực cân bằng: -HS quan sát nêu dự đoán theo yêu cầu câu -HS làm việc cá nhân tìm từ thích hợp điền vào C8 Hai lực cân hai lực mạnh nh nhau, có phơng nhng ngợc chiều Hoạt động 5: Vận dụng IV.Vận dụng: -Yêu cầu HS làm câu C9, -HS làm việc cá nhân câu C9 C9, câu C10 câu C10 C10 4)Dặn dò: - Học theo ghi + ghi nhớ SGK - Làm tập 6.1 đến 6.3 SBT Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy dy :25/9/2012.T3-64.T4-65.Ngy 27/09: T162 T363 Ngy29/09 -T36 Tiết Tìm hiểu kết tác dụng lực I.Mục tiêu: * Kiến thức: -Biết đợc biến đổi chuyển động nêu đợc số ví dụ lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật -Biết đợc vật bị biến dạng nêu đợc số thí dụ lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng -Nêu đợc số thí dụ lực tác dụng vừa làm biến đổi chuyển động vật vừa làm biến dạng vật *Kĩ năng: -Biết lắp ráp TN -Biết phân tích thí nghiệm, tợng để rút qui luật vật chịu tác dụng lực *Thái độ: -Nghiêm túc nghiên cứu tợng vật lí, xử lý thông tin thu thập đợc II.Chuẩn bị: *Mỗi nhóm: -Một xe lăn -Một lò xo tròn, -Một máng ngiêng -Một bi, -Một lò xo dài, -Một sợi dây III.Hoạt động dạy học: 1) ổn định: 2) Kiểm tra cũ: HS1? Thế gọi tác dụng lực? Tìm thí dụ thực tế có lực tác dụng? HS2? Thế gọi hai lực cân bằn? Tìm thí dụ thực tế có hai lực cân bằng? 3) Nội dung mới: Hoạt động thầy Và trò Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập -Từ hai hình vẽ đầu bài, -HS theo dõi vấn đề GV đặt vấn đề: Muốn dơng cung, ngời ta phải tác dụng Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 7: Tìm hiểu kết tác dụng lực Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu lực vào dâycung Vậy phải làm để biết có lực tác dụng vào dây cung Hoạt động 2: Tìm hiểu tợng xảy có lực tác dụng: -GV hớng dẫn HS đọc SGK phần -GV treo bảng phụ chuẩn bị tợng lên bảng, y/c HS đọc ghi nhớ - GV yêu cầu HS tìm thí dụ theo yêu cầu câu C1 -GV hớng dẫn HS đọc phần -Yêu cầu HS trả lời câu C2 Hoạt động 3: Nghiên cứu kết tác dụng lực: 1)GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm: + GV làm lại thí nghiệm hình 6.1 cho HS quan sát cđ xe ? Kết thí nghiệm nh + Hớng dẫn HS làm thí nghiệm hình 7.1 ? Hãy nhận xét lực tác dụng tay lên xe thông qua sợi dây + Hớng dẫn HS làm thí nghiệm hình 7.2 SGK ? Nhận xét lực mà lò tác dụng lên bi + Cho HS làm thí nghiệm nh hớng dẫn câu C6 -Sau hoàn thành thí nghiệm GV tổ chức lớp GV:Trn Th Hoi I)Những tợng cần ý quan sát -HS đọc SGK phần có lực tác -Theodõi bảng phụ ghi dụng: 1)Những biến đổi nhớ chuyển động (SGK) -HS tìm thí dụ -HS đọc phần 2)Những biến dạng: (SGK) -HS thảo luận trả lời II) Những kết tác dụng lực: 1/Thí nghiệm: -Hình 6.4 -Hình7.1 -Hình 7.2 -HS quan sát thí nghiệm -Câu C6 câu C3 -HS thảo luận nhóm trả lời -HS làm thí nghiệm theo nhóm -HS thảo luận nhóm trả lời -HS làm thí nghiệm theo nhóm - Trả lời vào phiếu học tập -HS tự làm theo cá nhân, trả lời kết -Cả lớp tham gia nhận xét, chấm phiếu học tập Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 10 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 27: Kiểm tra tiết ( Lu sổ chấm chữa) I- Mục tiêu: II- Chuẩn bị: * Mỗi nhóm: III- hoạt động dạy học: 1)ổn định : 2)Bài cũ: 3)Bài mới: Hoạt động thầy Và trò Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: Nội dung ghi bảng Tiết 4)Dặn dò: Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 53 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 30: Sự bay ngng tụ I Mục tiêu: KT: -Nhận biết đợc tơng bay hơi, phụ thuộc tốc độ bay vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng -Biết cách tìm hiểu tác động yếu tố lên tợng có nhiều yếu tố tác động lúc Tìm đợc TD thực tế tợng bay phụ thuộc tốc độ bay vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng KN: Vạch đợc kế hoạchvà thực đợc TN kiểm chứng tác đông nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng II Chuẩn bị: Cả lớp : Hình vẽ phóng to hình 26 Mỗi nhóm: - gia TN - kẹp vạn - đĩa nhôm giống - bình chia độ - đèn cồn III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra cũ: ? Thế nóng chảy đông đặc? Nêu kết luận nóng chảy đông đặc? ? Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Rắn Lỏng 3/ Nội dung Hoạt động Thầy Và trò Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Nm hc:2012-2013 54 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu Hoạt động 1: Tạo tình học tập: -Gv dùng khăn lau bảng ớt lau lên bảng, lúc sau bảng khô GV đặt vấn đề: Vậy nớc bảng biến đâu mất? Đó nguyên nhân làm cho nớc mặt đờng biến sau ma Bài học hôm giúp giải đợc vấn đề Hoạt động 2: Tìm hiểu tợng bay hơi: -Y/c HS đọc SGK phần 1, tìm ghi vào vài TD bay nớc chất lỏng nớc? -Gọi HS đọc TD -Dựa vào phần trả lời HS Gv kết luận: Mọi chất lỏng bay Hoạt động 3: Quan sát tợng bay rút nhận xét tốc độ bay hơi: -GV treo hình 26.2a HD HS quan sát hình A1, A2 , mô tả lại cách phơi quần áo , sau đọc trả lời C1 -GV chốt lại: tốc độ bay phụ thuộc vào nhiệt độ -Tơng tự GV làm với hình lại hớng dẫn HS trả lời -Sau y/c HS hoàn thành C4 GV:Trn Th Hoi -HS suy nghĩ nguyên nhân,dự đoán Tiết 30: Sự bay ngng tụ I.Sự bay hơi: 1/Nhớ lại điều học lớp 4: -HS đọc SGk tìm TD VD -HS nêu TD Mọi chất lỏng bay 2/ Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào? -HS quan sát, mô tả lại a)Quan sát tợng: cách phơi trả lời C1 b)Rút kết luận: -HS thảo luận tìm từ trả Tốc độ bay phụ lời C4 thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 55 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra: GV giới thiệu: tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố trên, cần kiểm tra ba yếu tố theo yếu tố một, -Để kiểm tra tác động nhiệt độ vào tốc độ bay ta làm nào? -Hs không nêu đợc phơng án, GV y/c HS đọc SGK phần TD gợi ý cho HS cách thực -Suau HD HS cách thực GV phát dụng cụ cho nhóm tiến hành kiểm tra, GV giúp đỡ uốn nắm -Tổ chức nhóm rút nhận xét -HD HS trả lời câu C5,C6,C7 -Câu C8 GV HD HS nhà thực Hoạt động 5: Vận dụng: HD HS trả lời C9, C10 GV:Trn Th Hoi chất lỏng -Nhiệt độ cáng cao tốc độ bay lớn -Gió mạnh tốc độ bay lớn -Diện tích mặt thoáng chất lỏng lớn tốc độ bay lớn c)Thí nghiệm kiểm tra: -HS theo dõi -HS nêu phơng án -Đọc SGK theo dõi gợi ý GV -HS tiến hành theo nhóm TN kiểm tra -HS nhận xét -HS trả lời C5,C6,C7 theo gợi ý GV d) Vận dụng: -HS trả lời vận dụng C9 C9,C10 C10 4/ Dặn dò: Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 56 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi - Hoàn thành kế hoạch C8 - Học theo ghi - Đọc trớc 27 Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 57 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 31: Sự bay ngng tụ (Tiếp theo) I Mục tiêu: KT: - Nhận biết ngng tụ trình ngợc với bay - Biết đợc ngng tụ xảy nhanh giảm nhiệt độ - Tìm đợc TD thực tế tợng ngng tụ - Tiến hành TN kiểm tra dự đoán ngng tụ xảy nhanh giảm nhiệt độ KN: - Biết sử dụng nhiệt kế - Sử dụng thuật ngữ II Chuẩn bị: Các nhóm: Cả lớp: - hai cốc thuỷ tinh giống - cốc thuỷ tinh - nớc có pha màu - đĩa đậy đợc cốc - nớc đá đập nhỏ - phích nớc nóng - khăn khô lau III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra cũ: ? Kiểm tra kế hoạch C8 tiết trớc 3/ Nội dung Hoạt động Thầy Và trò Hoạt động 1: Tạo tình học tập trình bày dự đoán ngng tụ: -GV làm TN: Đổ nớc nóng vào cốc, cho HS quan sát nớc bốc Dùng đĩa đậy vào cốc nớc Một lát sau cho HS quan sát mặt đĩa, nêu nhận xét -GV giới thiệu tợng bay ngng tụ Nội dung ghi bảng Tiết 31: Sự bay ngng tụ (Tiếp theo) -HS theo dõi TN, quan sát tợng nêu II Sự ngng tụ: 1/ Tìm cách quan sát nhận xét ngng tụ: a) Dự đoán: Hiện tợng chấtg lỏng -HS theo dõi ghi biến thành gọi bay hơi, tợng Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 58 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu -GV giới thiệu tiếp nh SGK -HS theo dõi yêu cầu HS nêu dự đoán -HS nêu dự đoán Hoạt động 2: Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán: -GV đặt vấn đề nh SGK -Y/c HS nêu phơng án TN kiểm tra -GV gợi ý thêm HD cách thực cụ thể -Phát dụng cụ cho nhóm cho nhóm thực TN -HD HS thảo luận trả lời câu hỏi từ C1 đến C5 GV:Trn Th Hoi biến thành chất lỏng gọi ngng tụ Ngng tụ qúa trình ngợc với bay b) Thí nghiệm kiểm tra: -HS theo dõi vấn đề -HS suy nghĩ phơng án -Các nhóm tiến hành TN, -Các nhóm thảo luận câu hỏi C1 đến C5 Hoạt động 3: Củng cố, vận dụng: -GV dùng sơ đồ: c)Rút kết luận: Khi giảm nhiệt độ hơi, ngng tụ xảy nhanh hơn, ta dễ dàng quan sát đợc tợng ngng tụ Hơi -HS tham gia điền tợng vào mũi để củng cố kiến thức chung tên hai tiết -Từ sơ đồ y/c HS phát biểu lời bay ngng tụ -HD HS làm câu vận -HS làm vận dụng theo HD GV 2/ Vận dụng dụng C6, C7, C8 C6 C7 C8 Lỏng 4/ Dặn dò: - Học theo ghi kiến thức hai tiết Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 59 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi - đọc thêm phần em cha biết - làm tập SBT - Xem trớc 28 Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 60 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32: Sự sôi I- Mục tiêu: *Kiến thức: mô tả đợc sôi kể đợc đặc điểm sôi *Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN ghi xác số liệu tợng xảy ra; vẽ đợc đờng biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nớc * Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì II- Chuẩn bị: * Mỗi nhóm: - Một giá thí nghiệm - Một kiềng lới kim loại - Một kẹp vạn - Một đèn cồn - Một nhiệt kế thuỷ ngân - Một bình đáy - Một đồng hồ *Mỗi HS: - chép bảng 28.1 vào - tờ giấy kẻ ô HS III- hoạt động dạy học: 1) ổn định : 2) Bài cũ: ? Thế gọi bay ngng tụ? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? ?Làm tập 26.1,27.1 3) Bài mới: Hoạt động thầy Và trò Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Nm hc:2012-2013 61 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: -Cho HS đọc mẫu đối thoại đầu -GV gọi HS nêu dự đoán Hoạt động 2:Làm thí nghiệm sôi: 1)Tiến hành làm thí nghiệm -Y/c HS đọc SGK nắm cách tiến hành, quan sát hình 28.1 để nắm cách bố trí TN -GV HD HS bố trí TN GV chốt lại cách tiến hành TN lu ý cho HS cần theo dõi tợng -Y/c nhóm phân công cụ thể thành viên nhóm -Cho HS tiến hành TN GV:Trn Th Hoi -Đọc mẫu đối thoại -Nêu dự đoán -Đọc SGK, quan sát hình I-Thí nghiệm sôi: 1)Tiến hành TN: -Theo dõi bố trí TN -HS phân công -HS tiến hành TN theo nhóm, theo dõi nhiệt độ, tợng xảy ghi kết vào bảng28.1 2) Vẽ đờng biểu diễn: Hoạt động 3: Vẽ đờng -Đọc SGK biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian -Theo dõi tiến hành vẽ đun nớc: -Y/c Hs đọc phần HD -Nêu nhận xét SGK để nắm lại cách vẽ -GV HD HS cách vẽ y/c HS vẽ vào giấy chuẩn bị -Y/c HS nêu nhận xét đờng biểu diễn 4)Củng cố dặn dò: -Về nhà vẽ lại đờng biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nớc đun -Nhận xét đờng biểu diễn Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 62 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi -Đọc trớc phần II III Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 63 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Sự sôi (tiếp) Tiết 33: I- Mục tiêu: *Kiến thức: mô tả đợc sôi kể đợc đặc điểm sôi *Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN ghi xác số liệu tợng xảy ra; vẽ đợc đờng biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nớc * Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì II- Chuẩn bị: * Mỗi nhóm: - Một giá thí nghiệm - Một kiềng lới kim loại - Một kẹp vạn - Một đèn cồn - Một nhiệt kế thuỷ ngân - Một bình đáy - Một đồng hồ *Mỗi HS: - chép bảng 28.1 vào - tờ giấy kẻ ô HS III- hoạt động dạy học: 1)ổn định : 2)Bài cũ: ? Thế gọi bay ngng tụ? Tốc độ bay phụ thuộc vào yếu tố nào? ?Làm tập 26.1,27.1 3)Bài mới: Hoạt động thầy Và trò Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập: -Cho HS đọc mẫu đối thoại -Đọc mẫu đối thoại đầu -Nêu dự đoán -GV gọi HS nêu dự đoán Hoạt động 2:Tổ chức học sinh trả lời câu hỏi: 1)Tiến hành làm thí -Đọc SGK, quan sát hình nghiệm Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng II-nhiệt độ sôi: 1) Trả lời câu hỏi: Nm hc:2012-2013 64 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu -Y/c HS đọc SGK nắm cách tiến hành, quan sát hình 28.1 để nắm cách bố trí TN -GV HD HS bố trí TN GV chốt lại cách tiến hành TN lu ý cho HS cần theo dõi tợng -Y/c nhóm phân công cụ thể thành viên nhóm -Cho HS tiến hành TN Hoạt động 3: Hớng dẫn HS rút kết luận: -Y/c Hs trả lời C5, C6 -Y/c HS nêu nhận xét sôi Hoạt động Vận dụng: HD HS trả lời C7,C8,C9 GV:Trn Th Hoi -Theo dõi bố trí TN -HS phân công -HS tiến hành TN theo nhóm, theo dõi nhiệt độ, tợng xảy ghi kết vào bảng28.1 2) Rút kết luận: -Đọc SGK trả lời -Nêu nhận xét -HS trả lời SGK III.Vận dụng: C7,C8,C9 4)Củng cố dặn dò: -Về nhà vẽ lại đờng biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nớc đun -Nhận xét đờng biểu diễn -Chuẩn bị hệ thống kiến thức để tiết sau tổng kết Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 65 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34: Tổng kết chơng II: nhiệt học I Mục tiêu: -Ôn lại kiến thức học học chơng I -Củng cố đánh giá nắm vững kiến thức khái niệm HS II Chuẩn bị: Cho HS chuẩn bị phần ôn tập nhà III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra cũ: Thông qua ôn tập 3/ Nội dung Hoạt động Thầy Và trò Hoạt động 1: Ôn tập: Gọi HS trả lời lần lợt câu hỏi từ đến 13 SGK phần I theo chuẩn bị nhà -Yêu cầu HS khác nhận xét, GV thóng ý kiến -Yêu cầu HS theo dõi câu trả lời sữa chữa phần chuẩn bị bị sai Hoạt động 2: Vận dụng: -Yêu cầu HS dọc trả lời câu vận dụng phần -Yêu cầu nhóm làm tong câu gọi đại diẹn lên bảng trả lời -GV cho lớp nhận xét sau thống đáp án Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ: GV kẽ sẵn ô chữ vào bảng phụ hớng dẫn cách chơi Sau dó GV đọc lần lợt ô chữ, nhóm có tín hiệu tr- -HS lần lợt trả lời câu chuẩn bị -HS nhận xét -HS tự sữa chữa sai sót Nội dung ghi bảng Tiết34: Tổng kết chơng II: Nhiệt học I)Ôn tập: -HS đọc suy nghĩ trả lời -HS đại diện lên bảng II)Vận dụng: trả lời -Cả lớp nhận xét thống -HS theo dõi Các nhóm thảo luận đại diện nhóm trả lời III)Trò chơi ô chữ: Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 66 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi ớc trả lời Hoạt động 4: Hớng dẫn nhà: Hoàn thành phần trả lời ôn tập toàn kiến thức để chuyên rsang chơng 4/ Dặn dò: Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 67 [...]...Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi 4) Dặn dò: - Học bài theo vở ghi + ghi nhớ - Đọc thêm phần Có thể em cha biết - Làm thêm các bài tập 7.1, 7.2, 7.3 SBT - Xem trớc bài 8 Ngy dy :02/10/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 04/10: T 162 T 363 Ngy 06/ 10 -T 36 Tiết 7 Trọng lực - đơn vị lực I.Mục tiêu: *Kiến thức: - Trả lời đợc câu hỏi: Trọng... Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 9 Bài kiểm tra 1 tiết Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 14 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 10 Lực đàn hồi I.Mục tiêu: *KT: Nhận biết đợc vật đàn hồi Nắm đợc các đặc điểm của lực đàn hồi Rút ra đợc nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của vật đàn... 2: Nghiên cứu cách kéo vật lên theo phơng thẳng đứng -Yêu cầu HS đọc SGK mục1: Đặt vấn đề nắm chắc vấn đề -Treo tranh vẽ 13.2 cho HS -HS dự đoán quan sát ?Liệu có thể kéo vật với một lực nhỏ hơn trọng lợng của Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 14: Máy cơ đơn giản I Kéo vật lên theo phơng thẳng đứng: Nm hc:2012-2013 25 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu vật đợc không Từ dự đoán của HS, GV giới thiệu... Máy cơ đơn giản Tiết 14: I Mục tiêu: +KT: So sánh đợc lực kéo vật lên theo phơng thẳng đứng với trọng lợng của vật Nắm và kể tên một số máy cơ đơn giản thờng dùng +KN: Biết làm thí nghiệm để so sánh lực kéo vật lên với trọng lợng của vật Nhận biết đợc MCĐG II Chuẩn bị: Mỗi nhóm: -2 lực kế (GHĐ 5N) -1 quả nặng -1 giá Cả lớp: Tranh vẽ hình 13.1, 13.2, 13.5, 13 .6 SGK III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/... báo cáo và nộp Hoạt động 3: Tổng kết đánh giá buổi thc hành: -GV đánh giá kĩ năng thực hành, kết quả thực hành và thái độ, tác phong trong giờ thực hành -Đánh giá điểm theo thang điểm nh ở SGK 4/ Dặn dò: - Nắm vững cách xác định khối lợng riêng của sỏi và của các vật rắn khác - Đọc trớc bài máy cơ đơn giản Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 24 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi Ngày soạn: Ngày... giảm độ nghiêng của mpn Trng THCS Qung Hũa Nội dung ghi bảng Tiết 15: Mặt phẳng nghiêng 1) Đặt vấn đề: -Dùng tấm ván nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật hay không -Muốn giảm lực kéo vật thì phải làm tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván 2) Thí nghiệm: Nm hc:2012-2013 27 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu Hoạt động 2: Tổ chức làm thí nghiệm: -GV giới thiệu dụng cụ, phát dụng cụ cho các nhóm -Y/c HS đọc SGK cách... loại200g 1 ròng rọc cố định, 1 ròng rọc động Giá đỡ Dây kéo Cả lớp: Tranh vẽ hình 13.1, 16. 1 Bảng kết quả thí nghiệm chung cho 6 nhóm III Hoạt động dạy- học: 1/ ổn định: 2/ Kiểm tra bài cũ: GV dùng hình vẽ 13.1 và cho HS nhắc lại các phơng án đã học để kéo vật lên Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 32 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi 3/ Nội dung bài mới Hoạt động của Thầy Và trò Hoạt động 1: Tạo... nhóm Dựa trên công thức: d= Hoạt động 5: Vận dụng: Yêu cầu HS trả lời câu C6 (C7 HS trả lời làm ở nhà) Tổ chức hớng dẫn HS và hợp HS đọc phần ghi nhớ thức hoá kết quả D V -Đo trọng lợng P của vật: Lực kế -Đo thể tích vật: Bình chia độ Thay kết quả và d= D và V tính Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 22 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu GV:Trn Th Hoi 4) Dặn dò: - Học thuộc bài theo vở ghi + SGK - Đọc phần:... của Trái Đất tác dụng lên mọi vật b)Trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lợng của vật đó II.Phơng và chiều của trọng lực: 1)Phơng và chiều của trọng lực: a) Phơng của dây dọi là phơng thẳng đứng Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lợng của quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây do đó phơng của trọng lực cũng là Nm hc:2012-2013 12 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu -Y/c HS tìm từ thích... -HS theo dõi -HS tiến hành thí nghiệm ghi kết quả vào bảng 16. 1 Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 33 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý 6 Thu lời câu C3 SGK GV:Trn Th Hoi -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả -HS thảo luận và trả lời 2)Nhận xét: a)Lực kéo vật qua ròng rọc cố định có chiều ngợc llại với lực kéo trực tiếp và cờng độ bằng nhau b)Lực kéo vật qua ròng rọc động có cùng chiều với lực -HS tìm từ thích ... nhớ SGK - Làm tập 6. 1 đến 6. 3 SBT Trng THCS Qung Hũa Nm hc:2012-2013 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu GV:Trn Th Hoi Ngy dy :25/9/2012.T3 -64 .T4 -65 .Ngy 27/09: T 162 T 363 Ngy29/09 -T 36 Tiết Tìm hiểu kết... dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật -Biết đợc vật bị biến dạng nêu đợc số thí dụ lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng -Nêu đợc số thí dụ lực tác dụng vừa làm biến đổi chuyển động vật vừa... 1) Đặt vấn đề: -Dùng ván nghiêng làm giảm lực kéo vật hay không -Muốn giảm lực kéo vật phải làm tăng hay giảm độ nghiêng ván 2) Thí nghiệm: Nm hc:2012-2013 27 Giỏo ỏn phụ đạo Vt lý Thu Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án phụ đạo vật lí 6, giáo án phụ đạo vật lí 6, giáo án phụ đạo vật lí 6, I. Träng lùc lµ g×?