4 bước đơn giản làm việc nhóm hiệu quả

2 2.4K 13
4 bước đơn giản làm việc nhóm hiệu quả

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Mấy năm gần đây, làm việc nhóm mới dần phổ biến với teen Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa biết cách làm việc theo nhóm nên kết quả bài tập của teen không cao. Làm việc nhóm giống như ghép từng miếng ghép 123doc.vn

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:14

Hình ảnh liên quan

Làm việc nhóm giống như ghép từng miếng ghép trong trò chơi xếp hình. Trong đó, mỗi thành  viên  là  một  miếng  ghép - 4 bước đơn giản làm việc nhóm hiệu quả

m.

việc nhóm giống như ghép từng miếng ghép trong trò chơi xếp hình. Trong đó, mỗi thành viên là một miếng ghép Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan