7 kỷ năng để làm việc nhóm một cách hiệu quả

1 1.9K 5
7 kỷ năng để làm việc nhóm một cách hiệu quả

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

7 kỹ năng được trình bày sau đây sẽ dùng trong suốt quá trình nghiên cứu mức độ “ăn rơ” của các thành viên trong nhóm:

123doc.vn

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan