skkn cấp tỉnh TỔNG hợp nội DUNG, PHƯƠNG PHÁP dạy học CHƯƠNG IV QUAN hệ QUỐC tế từ năm 1945 đến NAY CHO đối TƯỢNG học SINH GIỎI lớp 9

41 2.3K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 12:05

PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS VĨNH TƯỜNG MÃ SKKN BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP: CƠ SỞ ; TỈNH TỔNG HỢP NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG IV: " QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY" CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP Môn: Người thực hiện: Điện thoại: Email: Lịch sử Trần Lê Sỹ - trường THCS Vĩnh Tường Người thực hiện: Hoàng Thị Hưởng - trường THCS Nguyễn Viết Xuân Điện thoại: Email: Vĩnh Tường, tháng 11 năm 2015 MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục Bảng chữ viết tắt PHẦN I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích chuyên đề Nhiệm vụ chuyên đề Đối tượng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa chuyên đề Cấu trúc chuyên đề PHẦN II NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề lí luận nội dung phương pháp dạy học mônniệm lịch sử Quan nội dung dạy học Quan niệm phương pháp dạy học Chương 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu nguyên nhân Thực trạng vấn đề nghiên cứu Khảo sát thực trạng Nguyên nhân Chương 3: Tổng hợp nội dung kiến thức dạy học chương IV: Kiến thức sách giáo khoa Kiến thức mở rộng, nâng cao Hệ thống tập cụ thể lời giải minh họa cho chuyên đề Chương Tổng hợp phương pháp dạy học chương IV: Căn vào nội dung kiến thức, GV chuẩn bị giảng: Phương pháp thực cho đối tượng HSG lớp 9: Chương Kết ứng dụng PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo TRANG i ii 3 5 6 6 8 8 9 11 11 12 12 19 24 35 35 36 37 38 38 38 40 i BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ THCS Trung học sở PTTH Phổ thông trung học GD & ĐT Giáo dục Đào tạo KN Kĩ KX Kĩ xảo HL Học lực SGK Sách giáo khoa HSG Học sinh giỏi GV Giáo viên HS Học sinh KK Khuyến khích Nxb Nhà xuất TCN Trước công nguyên ii PHẦN I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: 1.1 Cơ sở lí luận: Lịch sử môn khoa học mang tính xã hội nhân văn Môn học trang bị cho HS khối lượng kiến thức đồ sộ tiến trình lịch sử nhân loại Không phải ngẫu nhiên nhà trị Rô-ma cổ Xi-xê-rông cho "Lịch sử thầy dạy sống" Bởi nói đến lịch sử nói đến tất xảy khứ Tất điều xảy khứ tri thức lịch sử, tri trức nhân loại dạy cho sống người tương lai nhiều điều Để nắm vững kiến thức vấn đề khó để nắm khái quát, đến nắm vững toàn kiến thức lịch sử nhân loại lại vấn đề khó Nắm lịch sử biết rõ chất vấn đề lịch sử Trong dạy học, để học sinh (HS) học tốt môn Lịch sử, giáo viên (GV) cần có định hướng phương pháp tốt Lí luận dạy học rõ thực tiễn trường trung học sở (THCS) có nhiều hình thức tổ chức dạy học khác xêmina, tham quan học tập, hoạt động lớp áp dụng rộng rãi Trong hình thức lên lớp hình thức tổ chức dạy học Quá trình dạy học lịch sử có chất trình nhận thức đặc thù Nhận thức HS học tập lịch sử giống trình nhận thức môn học khác nói chung Nhưng nét khác biệt nhận thức học tập lịch sử HS xuất phát từ kiện, từ việc tri giác tài liệu, GV hướng dẫn cho HS tạo biểu tượng, nắm khái niệm lịch sử, từ rút quy luật, học kinh nghiệm khứ để HS vận dụng vào hoạt động thực tiễn Quan điểm đạo chuyên môn lại rõ trước hết GV phải xây dựng kế hoạch dạy học toàn diện cho năm học, học kỳ, chương, GV lựa chọn kiến thức bản, cần thiết mà HS phải nắm vững Những kiến thức sở để hình thành giới quan, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức phát triển toàn diện HS Xuất phát từ lí luận dạy học, nội dung - kiến thức sở để người thầy hình thành phương pháp dạy học đúng, phù hợp Quan hệ quốc tế nội dung nằm hệ thống kiến thức lịch sử nhân loại, “Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay” năm nội dung lịch sử giới đại từ năm 1945 đến nằm chương trình lịch sử giới môn lịch sử lớp Trong thời đại ngày nay, nước, tổ chức giới trọng đến tình hình giới, đến mối quan hệ nước với Thông qua mối quan hệ quốc tế giúp nước hiểu nhau, nước có đường lối, sách phù hợp, tạo nên phát triển cho đất nước Như vị trí, vai trò quan hệ quốc tế cao, quan trọng thiếu thời đại cho phát triển nước Việc giúp HS có nhận thức quan hệ quốc tế việc làm phải theo phương pháp môn, HS có phương pháp học tập đúng, học giỏi môn lịch sử Để làm đòi hỏi người thầy phải tổng hợp nhiều kiến thức quan hệ quốc tế Phân loại đối tượng HS, thực kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học phù hợp với kiến thức, với đối tượng HS Rõ ràng vai trò người thầy to lớn 1.2 Cơ sở thực tiễn: Nói trình dạy học nói đến hoạt động GV HS Đối với GV: Thực tiễn dạy học lịch sử tồn hai khuynh hướng sử dụng sách giáo khoa (SGK) thoát ly SGK lặp lại SGK Cả hai khuynh hướng sai lầm cần khắc phục qua việc nghiên cứu cách sử dụng SGK mà nhà giáo dục Xô viết trước N.G Đairi đưa ra, sử dụng rộng rãi nhiều nước Cùng đó, phương pháp dạy học lịch sử nhiều điều cần phải làm Cách dạy học “ đọc – chép” thể vai trò độc tôn người GV tồn nhiều nơi Vấn đề đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực HS chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục đòi hỏi Đối với HS: Những ưu điểm, hạn chế nhận thức lịch sử, tình cảm, kĩ (KN) phương pháp học tập Phương pháp học tập HS chưa đổi (coi lịch sử môn học thuộc lòng, không cần phát huy lực tư tích cực) Vấn đề cấp thiết đặt cho GV, HS hoạt động dạy học phải đổi Làm hiệu học lịch sử ngày nâng cao Thực tế việc giảng dạy môn Lịch sử cấp THCS có nhiều nội dung cần phải giải Trong khuôn khổ chuyên đề muốn tập trung xung quanh vấn đề “Tổng hợp nội dung, phương pháp dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay” cho đối tượng học sinh giỏi (HSG) lớp 9" Quan hệ quốc tế vấn đề mẻ với HS cấp THCS Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến có nội dung dễ hiểu, dễ nhận thức cho người học Thế kiến thức chưa em HS nói chung ý, coi trọng Ngay đối tượng HSG nhận thức em coi Lịch sử môn phụ, nên để ý đến việc học tập môn Đây thực tế phổ biến với môn lịch sử Hiện khối lượng tri thức nhân loại tăng theo cấp số nhân Để tiếp thu hệ thống kiến thức việc đơn giản Thông thường người học không nắm chắn vấn đề lớn, việc hiểu nông cạn Trong đề kiểm tra lớp đại trà, kỳ thi HSG cấp thấy HS thường lúng túng, điểm gặp nội dung lớn, mở rộng nâng cao Đa số HS cho vấn đề khó, nên việc trả lời câu hỏi có nội dung lớn, mở rộng nâng cao thường em làm cách chiếu lệ, nên vừa thời gian lại vừa điểm làm Qua nhiều năm dạy học lớp đại trà đội tuyển HSG cấp huyện, cấp tỉnh trăn trở suy nghĩ phải làm để HS yêu thích môn giải tất vấn đề lớn, khó cách chủ động, tích cực Điều đòi hỏi việc chuẩn bị công phu thầy, trang bị cho HS đầy đủ kiến thức, cải tiến phương pháp giảng dạy cho đối tượng HS nói chung HSG nói riêng, để em hứng thú, yêu thích, say mê học tập Trong nội dung để dạy HSG lớp thấy nội dung “Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay” có nhiều kiến thức dễ khai thác để giảng dạy đối tượng HSG, giải vấn đề mà trăn trở Thực tiễn giảng dạy môn Lịch sử chưa tạo nhiều hứng thú học tập cho HS Nhiều nội dung quan hệ quốc tế ngày gần gũi, quen thuộc cập nhật hàng ngày phương tiện thông tin, nên HS dễ tiếp thu, GV dễ tạo nên hứng thú, say mê học tập môn thông qua việc xây dựng giảng dạy chuyên đề Hơn HS có lượng kiến thức lớn, có khả lĩnh hội, tiếp thu sâu rộng lượng tri thức lớn nhân loại Chuyên đề “ Tổng hợp nội dung, phương pháp dạy học chương IV : "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay” cho đối tượng HSG lớp 9" triển khai thực đơn vị nhà trường THCS Vĩnh Tường cho đội tuyển HSG môn Lịch sử cho kết cao: HS say mê, hứng thú học tập Kết giảng dạy đội tuyển HSG có chất lượng ổn định Từ đó, thấy giảng dạy HS nói chung HSG nói riêng, GV làm tất chuyên đề khác chất lượng nâng lên đạt thành tích cao Mục đích chuyên đề: - Hình thành phương pháp, rèn luyện khả học tập lịch sử cho đối tượng HSG cấp THCS nói chung trường THCS Vĩnh Tường nói riêng - Giúp HS nâng cao trình độ nhận thức tiếp thu nhanh kiến thức học có thái độ đắn học tập, góp phần nâng cao hiệu học lịch sử - Giúp HS có lượng kiến thức tổng hợp Quan hệ quốc tế diễn từ năm 1945 đến - Chuyên đề ứng dụng nâng cao chất lượng HS trình học tập, thi HSG cấp Nhiệm vụ chuyên đề: Nghiên cứu, tổng hợp nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay", chương trình lịch sử lớp cho đối tượng HSG trường THCS Vĩnh Tường nói riêng nhà trường THCS nói chung Nêu thực trạng việc giảng dạy học tập, bồi dưỡng HSG môn Lịch sử trường THCS Vĩnh Tường Đề xuất biện pháp công tác giảng dạy, phát bồi dưỡng HSG môn lịch sử trường THCS Vĩnh Tường Đối tượng khách thể nghiên cứu: 4.1 Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu chuyên đề là: tất nội dung Quan hệ quốc tế nằm chương trình SGK lớp 9, tài liệu, phương tiện tham khảo khác (có thể sử dụng) phương pháp dạy học phù hợp với nội dung tổng hợp lựa chọn dạy cho đối tượng HSG GV dạy lịch sử HSG đội tuyển lịch sử huyện Vĩnh Tường 4.2 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn lịch sử cho đối tượng HSG lớp trường THCS Vĩnh Tường huyện Vĩnh Tường Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi tiến hành bao gồm tất nội dung, phương pháp tạo nên hiệu cho học chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay, sử dụng để giảng dạy cho đối tượng HSG lớp Nghiên cứu tiến hành năm, tháng 11 năm 2013 đến tháng 11 năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: - Đọc, nghiên cứu tài liệu - Quan sát, điều tra thực tiễn - Dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp - Thực nghiệm khoa học - Phân tích, tổng hợp tổng kết kinh nghiệm - Khảo sát, đối chiếu số liệu trước sau áp dụng chuyên đề Ý nghĩa chuyên đề: Giúp cho GV ý thức tầm quan trọng việc dạy học bồi dưỡng đội tuyển HSG môn lịch sử Từ quan tâm tới việc bồi dưỡng HSG môn góp phần nâng cao chất lượng môn học lịch sử Học sinh có hứng thú, say mê học tập, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo em tham gia đội tuyển HSG lịch sử Chuyên đề cụ thể hóa nội dung phương pháp dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay" cho đối tượng HSG môn lịch sử lớp 9, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho GV giảng dạy bồi dưỡng HSG Cấu trúc chuyên đề: Chuyên đề gồm có ba phần: Phần I Mở đầu Phần II Nội dung: Chia làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận nội dung phương pháp dạy học môn lịch sử Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu nguyên nhân Chương 3: Tổng hợp nội dung kiến thức dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay" cho đối tượng HSG lớp Chương 4: Tổng hợp phương pháp dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay" cho đối tượng HSG lớp Chương 5: Kết ứng dụng Phần III Kết luận kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ Quan niệm nội dung dạy học Nội dung môn học toàn tri thức mà nhân loại đạt lĩnh vực môn Vậy nên có sẵn mà người học phải có cách để lĩnh hội, tiếp thu Yếu tố cấu thành trình dạy học lịch sử bao gồm mục đích, nội dung phương pháp Nội dung dạy học thay đổi phù hợp với đổi mục đích giáo dục Vậy lịch sử gì? Học lịch sử học gì? Câu trả lời là: Lịch sử toàn xảy khứ người xã hội loài người Đó kiến thức - nội dung mà GV cần truyền thụ cho HS Theo quan niệm hiểu biết người thầy là: thầy biết mười dạy một, nên kiến thức lịch sử người thầy phải nắm rõ, tường tận để truyền thụ cho đối tượng HS khác Có nhiều nội dung dạy học khác nhau, nội dung có giống Vì phải xác định cách rõ ràng kiến thức truyền thụ cho HS, giúp cho HS hiểu trình phát triển xã hội loài người dân tộc Quan niệm phương pháp dạy học Cho đến chưa có định nghĩa thống Có quan niệm cho “Phương pháp dạy học cách thức làm việc thầy giáo HS, nhờ mà HS nắm vững kiến thức, KN, kĩ xảo (KX), hình thành giới quan lực” Cũng có quan niệm cho “ Phương pháp dạy-học hình thức kết hợp hoạt động giáo viên HS hướng vào việc đạt mục đích ” Nhìn chung, cách hiểu thứ nhiều người tán thành cách hiểu hai chữ “cách thức” lại khác nên kết có nhiều hệ thống phương pháp khác Khái niệm phương pháp với tư cách môn học thường hiểu môn chuyên nghiên cứu trình dạy – học môn học đó, bao gồm việc nghiên cứu đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu môn học, sở khoa học, nguyên tắc việc xây dựng chương trình môn học, cách thức thiết kế tổ chức trình dạy học đơn vị kiến thức môn học (chẳng hạn phương pháp dạy học văn học, phương pháp dạy học lịch sử) Khái niệm hình thức dạy - học hiểu cách thức thực hoá, hành động hoá phương pháp thủ pháp dạy-học (Chẳng hạn hình thức diễn giảng, đàm thoại, đọc giáo khoa, Giáo dục học nghiên cứu hệ thống phương pháp dạy học nói chung môn học lại có hệ thống phương pháp dạy học môn riêng xây dựng sở hệ thống phương pháp chung Từ phân biệt tới định nghĩa “ Phương pháp dạy học” sau: phương pháp dạy học đường, cách thức hoạt động thống thầy trò, thầy tổ chức, hướng dẫn HS học tập nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học Xuất phát từ thành tựu lí luận dạy học đặc trưng môn lịch sử, người ta xác định hệ thống phương pháp dạy học lịch sử: phương pháp thông tin - tái lịch sử, phương pháp nhận thức lịch sử, phương pháp tìm tòi nghiên cứu Các phương pháp kết hợp thành hệ thống hoàn chỉnh, hỗ trợ cho Trong trình dạy học, sử dụng phương pháp đơn nhất, khâu trình dạy học lại có phương pháp trọng tâm kết hợp với phương pháp khác Trong lí luận dạy học nay, đặc biệt cải cách giáo dục, nhà lí luận rõ phải kết hợp nhuần nhuyễn hệ thống phương pháp cũ mới: thuyết trình, miêu tả, tường thuật, vấn đáp, phân tích, đàm thoại, nêu giải vấn đề, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận, động não, thực hành làm tập Nội dung phương pháp dạy học có mối quan hệ khăng khít với Nội dung sở để lựa chọ phương pháp đúng, phù hợp, phương pháp dạy học nghiên cứu xác định khối lượng, tính chất bề sâu kiến thức truyền thụ cho HS Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ NGUYÊN NHÂN Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 1.1 Thuận lợi Bộ môn Lịch sử nhận quan tâm ban, ngành, đoàn thể đạo sát xao Sở giáo dục đào tạo (GD&ĐT) Vĩnh Phúc, Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường Tổ chức nhiều kì thi để nâng cao tay nghề cho GV nâng cao lực cho HS thi GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn lịch sử; thi HSG cấp huyện , tỉnh lớp thi giao lưu HSG lớp 8; thi vào lớp 10 phổ thông trung học (PTTH) chuyên Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tới việc bồi dưỡng HSG môn lịch sử Đa số GV đào tạo ban, nhiều GV có kinh nghiệm phương pháp giảng dạy tốt Một số HS thực yêu thích say mê học môn lịch sử 1.2.Khó khăn Hàng chục năm trước đây, GV dạy lịch sử theo phương pháp thuyết trình kết hợp đàm thoại, chủ yếu thầy giảng trò nghe, ghi chép học Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào? A /1977 B /1977 C 1/ 1987 D 11/1987 Đáp án: B Sau “Chiến tranh lạnh”, tác động cách mạng khoa học kĩ thuật, nước sức điều chỉnh chiến lược với việc: A Lấy quân làm trọng điểm B Lấy trị làm trọng điểm C Lấy kinh tế làm trọng điểm D Lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điểm Đáp án: C Câu Điền từ, cụm từ thích hợp vào nội dung sau: Vào tháng 3/ 1947, tổng thống Mĩ Tơ-ru-man thức phát động …… (1) …… nhằm chống lại Liên Xô nước ……(2)………, chống lại phong trào……(3)……… nhằm đến thực ………(4)……… phản cách mạng Mĩ Cuộc “ chiến tranh lạnh” dẫn đến chạy đua vũ trang, gây tình trạng đối đầu hai khối quân ………(5)………… , làm cho quan hệ quốc tế căng thẳng Đáp án: Chiến tranh lạnh Xã hội chủ nghĩa Giải phóng dân tộc Chiến lược toàn cầu NATO VACSAVA Câu 3: Hãy nối thời gian cột A với kiện cột B cho phù hợp: A B Tháng 2/1945 a Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” Tháng 3/1947 b Hội nghị Ianta Tháng 4/ 1949 c Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc Tháng 9/ 1977 d Mĩ phát động “ chiến tranh lạnh” Tháng 12 /1989 e Khối quân Bắc đại tây dương NATO thành lập Đáp án: – b – d – e – c – a Câu Lập niên biểu kiện lớn phần quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến theo mẫu: Thời gian Sự kiện 2/1945 Hội nghị Ianta nước lớn Liên Xô, Mĩ Anh 26 … Đáp án Thời gian 2/1945 3/1947 4/ 1949 9/ 1949 10 /1949 9/ 1977 12 /1989 … Sự kiện Hội nghị Ianta nước lớn Liên Xô, Mĩ Anh Mĩ phát động “ chiến tranh lạnh” Khối quân Bắc đại tây dương NATO thành lập Nước cộng hòa dân chủ Đức đời Nước cộng hòa liên bang Đức thành lập Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến trang lạnh” Câu 5: Hoàn chỉnh bảng niên biểu đây: Thời gian Nội dung kiện lịch sử 2/1945 10/1945 3/1947 9/1977 12/1989 Đáp án: Thời gian Nội dung kiện lịch sử 2/1945 Hội nghị I-an-ta 10/1945 Liên hợp quốc thức thành lập 3/1947 Tổng thống Tơruman phát động chiến tranh lạnh 9/1977 Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 12/1989 Mĩ Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh Câu 6: Trình bày chuyển biến tình hình giới sau Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” ? Bước vào kỉ XXI Việt Nam đứng trước thời thách thức gì? Đáp án: * Sự chuyển biến tình hình giới sau Mĩ Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” - Một là: xu hoà hoãn hoà dịu quan hệ quốc tế Các nước lớn tránh xung đột trực tiếp,đối đầu Các xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng,hoà bình giải tranh chấp 27 - Hai là: Thế giới tiến tới xác lập giới đa cực,nhiều trung tâm,nhưng Mỹ lại âm mưu thiết lập “thế giới đơn cực” - Ba là: tác động to lớn cách mạng khoa học - kĩ thuật,hầu sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia liên minh kinh tế khu vực để hợp tác phát triển EU, ASEAN - Bốn là: Tuy hoà bình giới củng cố,nhưng nhiều khu vực lại xẩy xung đột quân nội chiến phe phái Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi, Trung Đông Tuy nhiên, xu chung giới ngày hoà bình,ổn định hợp tác phát * Thời thách thức với Việt Nam: - Thời cơ: Môi trường hòa bình, ổn định để mở cửa, hợp tác Có hội tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa - Thách thức: Sự cạnh tranh liệt nước lớn Quan hệ quốc tế nhiều bất bình đẳng Âm mưu chống phá lực phản động nước Câu Tại nói “Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển” vừa thời vừa thách thức dân tộc? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam? Đáp án: * Về thời cơ: Từ sau “chiến tranh lạnh” bối cảnh chung giới ổn định nên nước có hội thuận lợi việc xây dựng phát triển đất nước - Tăng cường hợp tác tham gia liên minh kinh tế khu vực - Các nước phát triển tiếp thu tiến khoa học – kĩ thuật giới khai thác nguồn đầu tư nước để rút ngắn thời gian xây dựng phát triển đất nước * Về thách thức: - Các nước phát triển cần nhận thức đầy đủ cần thiết tất yếu, tìm kiếm đường, cách thức hợp lí trình hội nhập quốc tế, biết phát huy mạnh - Hầu phát triển có điểm xuất phát thấp kinh tế, trình độ dân trí chất lượng nguồn lực nhiều hạn chế… - Sự cạnh tranh liệt thị trường giới… - Việc sử dụng có hiệu nguồn vốn vay từ bên ngoài… - Vấn đề giữ gìn, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc kết hợp hài hòa truyền thống đại cần lưu ý… 28 *Liên hệ với thực tiễn Việt Nam - Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta có sách, đường lối phù hợp, nhờ đó, đất nước ta bước phát triển hòa nhập dần vào đời sống khu vực giới Câu Quan hệ Mĩ - Liên Xô sau Chiến tranh giới thứ hai có khác nhau? Tại có khác đó? Đáp án: * Quan hệ Mĩ - Liên Xô: Trong Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ Liên Xô đồng minh Sau chiến tranh, Mĩ Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu tới tình trạng “chiến tranh lạnh” * Giải thích: - Trong Chiến tranh giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít kẻ thù chung Liên Xô Mĩ nên hai nước buộc phải liên minh với - Sau chiến tranh, Mĩ Liên Xô có đối lập mục tiêu chiến lược: Liên Xô chủ trương trì hòa bình an ninh giới, bảo vệ thành chủ nghĩa xã hội; Mĩ chống phá Liên Xô nước xã xã hội chủ nghĩa, âm mưu làm bá chủ giới Từ đối lập trên, Mĩ Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu Câu Bằng dẫn chứng lịch sử cụ thể, anh/chị chứng minh từ năm 1947 đến năm 1991 thời kì căng thẳng quan hệ quốc tế phe đế quốc chủ nghĩa với phe xã hội chủ nghĩa Hãy nêu xu phát triển giới sau “chiến tranh lạnh” chấm dứt Trong trình hội nhập với giới nay, nước ta đứng trước thời thách thức ? Đáp án: * Quan hệ quốc tế từ năm 1947 đến năm 1991 thời kì căng thẳng hai phe - Mĩ nước đế quốc: + Tháng – 1947, “Học thuyết Truman” công bố với nội dung quan trọng xác lập mối quan hệ Mĩ với châu Âu… ; tập hợp lực lượng Mĩ nhằm phản ứng trước thắng lợi vả ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội châu Âu + Tháng – 1947, Mĩ đề “Kế hoạch Mácsan” để giúp nước Tây Âu phục hồi kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh Việc thực kế hoạch tạo nên đối lập kinh tế trị nước Tây Âu tư chủ nghĩa nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa + Tháng – 1949, Mĩ thành lập tổ chức quân Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân lớn nước tư phương Tây Mĩ cầm đầu chống Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu - Liên Xô Đông Âu : 29 + Năm 1949, để khôi phục đất nước sau chiến tranh, Liên Xô nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế – SEV + Tháng – 1955, Liên Xô nước Đông Âu (Anbani, Ba Lan, Hunggari, Bungari, cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Rumani) thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava, liên minh trị mang tính chất phòng thủ nước xã hội chủ nghĩa châu Âu - Sự đời NATO Tổ chức Hiệp ước Vácsava đánh dấu xác lập cục diện hai cực, hai phe “Chiến tranh lạnh” bao trùm toàn giới Cả hai siêu cường Liên Xô Mĩ chi khoản ngân sách khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí tối tân, thành lập liên minh quân sự… - Tuy không nổ chiến tranh giới, gần nửa kỷ Chiến tranh lạnh, giới nằm tình trạng căng thẳng, nhiều chiến tranh cục diễn số khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á Trung Đông Các chiến tranh cục tiêu biểu thể đối đầu Đông – Tây thời kì : + Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (1945 – 1954) … + Cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)… Cuộc chiến tranh đụng đầu trực tiếp hai phe, bất phân thắng bại + Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đế quốc Mĩ (1954 – 1975)… Đây chiến tranh cục lớn phản ánh mâu thuẫn hai phe * Các xu phát triển giới : - Một là: xu hoà hoãn hoà dịu quan hệ quốc tế Các nước lớn tránh xung đột trực tiếp, đối đầu Các xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng,hoà bình giải tranh chấp - Hai là: Thế giới tiến tới xác lập giới đa cực,nhiều trung tâm,nhưng Mỹ lại âm mưu thiết lập “thế giới đơn cực” - Ba là: tác động to lớn cách mạng khoa học - kĩ thuật, hầu sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia liên minh kinh tế khu vực để hợp tác phát triển EU, ASEAN - Bốn là: Tuy hoà bình giới củng cố,nhưng nhiều khu vực lại xẩy xung đột quân nội chiến phe phái Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi, Trung Đông Tuy nhiên, xu chung giới ngày hoà bình,ổn định hợp tác phát triển * Liên hệ Việt Nam : 30 - Thời : Việt Nam có điều kiện thuận lợi để mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu thành tựu khoa học – công nghệ, nhằm xây dựng phát triển đất nước, nâng cao vị trường quốc tế… - Thách thức: Sức cạnh tranh yếu, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, luật pháp chưa hoàn thiện Hội nhập, hợp tác quốc tế phải đảm bảo độc lập tự do, sắc văn hoá dân tộc lợi ích dân tộc trước nguy diễn biến hoà bình hình thức bóc lột Đòi hỏi Đảng Chính phủ ta phải vững mạnh, động linh hoạt để nắm bắt kịp thời với biến động tình hình giới, có đường lối phát triển đất nước đắn, biết nắm bắt thời thuận lợi tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia Câu 10 Vì mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thứ hai lại gay gắt so với quan hệ quốc tế sau chiến tranh giới thứ nhất, quan hệ quốc tế năm gần có xu hướng chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại ? Đáp án: * Mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh giới thứ hai gay gắt so với quan hệ quốc tế sau chiến thứ vì: - Sau chiến tranh giới thứ nhất, quan hệ quốc tế đối đầu nước đề quốc với nhau, Đức mâu thuẫn gay gắt với Anh, Pháp, Mĩ Song mâu thuẩn nước đế quốc mâu thuẫn nước khối đế quốc quyền lợi kinh tế, thị trường, thuộc địa - Sau Chiến tranh giới thứ hai mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc với chủ nghĩa xã hội, đối đầu hai phương thức sản xuất khác nhau, hệ tư tư tưởng trị khác nên gay gắt liệt nhiều * Quan hệ quốc tế từ nửa sau năm 80 kỷ XX đến có xu hướng chuyển dần sang đối thoại + Đối đầu căng thẳng dẫn đến chiến tranh hạt nhân, người chiến thắng + Trong thời đai ngày nay, nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu đặt : môi trường, bệnh tật, xung đột, chiến tranh….những vấn đề quốc gia riêng lẽ giải được, mà quốc gia cần phải hợp tác để giải + Nền kinh tế giới ngày có xu hướng quốc tế hóa cao… Xu hướng hợp tác có lợi phát triển, quốc gia có quan hệ chặt chẽ hơn, xu hướng đối đầu giảm + Vì mối quan hệ quốc tế từ năm 80 kỷ XX đến có xu hướng chuyển dần sang đối thoại hợp tác Xu đối thoại hợp tác tồn hòa bình trở thành xu chủ đạo mối quan hệ quốc tế 31 nhiên chưa phải chấm dứt tình trạng gay gắt, đối đầu xung đột quan hệ quốc tế - Sự nghiệp bảo vệ hoà bình, mối quan tâm hàng đầu toàn nhân loại, ngày tiến triển, nguy chiến tranh chưa phải chấm dứt, xuất khả thực để ngăn chặn chiến tranh huỷ diệt, bảo vệ sống người văn minh nhân loại Câu 11 So sánh điểm giống khác trật tự giới hai thời kỳ theo “Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn” “Trật tự hai cực Ianta” * Về điểm giống : - Đều kết chiến tranh giới đẫm máu lịch sử nhân loại - Đều cường quốc thắng trận thiết lập nên để phục vụ lợi ích cao nước - Đều có tổ chức quốc tế thành lập để giám sát trì trật tự giới (Hội quốc liên Liên hợp quốc) * Về điểm khác : - Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt so với trật tự giới theo Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn diện Liên Xô Giữa hai cực có khác biệt, đối lập hệ tư tưởng vai trò nghiệp cách mạng giới - Về cấu tổ chức, toán chiến tranh trì hoà bình nhưviệc ký kết hoà ước với nước chiến bại hoàn toàn khác - Trật tự hai cực Ianta thể rõ tiến tích cực hẳn - Liên Hợp Quốc với vai trò tổ chức đa phương toàn cầu mang tính toàn diện tiến hẳn so với Hội Quốc Liên - Trong Trật tự hai cực Ianta diễn đối đầu gay gắt kéo dài 40 năm Liên Xô Mĩ làm tình hình giới căng thẳng - Sự sụp đổ trật tự giới dẫn tới hệ khác : Hệ thống Vécxai –Oasinhtơn sụp đổ dẫn đến Chiến tranh giới thứ hai, Trật tự hai cực Ianta sụp đổ dẫn tới sụp đổ Liên Xô kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh Câu 12 Tại Mĩ Liên Xô chấn dứt “Chiến tranh lạnh” ? Việc chấm dứt “chiến tranh lạnh” tác động đến mối quan hệ quốc tế nào? * Nguyên nhân chấm dứt “chiến tranh lạnh”: - Cuộc “Chiến tranh lạnh” kéo dài 40 năm làm cho hai nước bị suy giảm nhiều kinh tế, khoa học kĩ thuật Đặc biệt vị trí quốc tế hai nước 32 ngày bị giảm sút mặt, đứng trước thách thức phát triển giới - Nhật Bản Tây Âu vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh thách thức với Mĩ – Liên Xô - Cuộc khoa học – kĩ thuật giao lưu quốc tế kinh tế, thương mại, văn hoá ngày phát triển rộng rãi - Cuộc “chiến tranh kinh tế” mang tính toàn cầu đòi hỏi phải có cục diện ổn định, đối thoại hợp tác tồn hòa bình * Tác động việc chấm dứt chiến tranh lạnh mối quan hệ quốc tế Việc chấm dứt Chiến tranh lạnh tạo nên chuyển biến quan trọng quan hệ quốc tế cục diện trị giới : - Quan hệ nước Uỷ viên thường trực Hội đồng bảo an chuyển từ đối đầu sang đối thoại, thoả hiệp, hợp tác, giải tranh chấp xung đột quốc tế - Khối Vácsava tự giải thể (7-1991) nên không khối quân đối đầu - Các tranh chấp, xung đột khu vực chuyển dần sang giải đối thoại, hợp tác Xô – Mĩ hợp tác, thoả hiệp giải vụ xung đột khu vực : Nam Phi, Ápganixtan, Trung Đông, Campuchia, Namibia,… - Liên Xô không can thiệp vào Đông Âu, chấm dứt thực cam kết với nước xã hội chủ nghĩa Câu 13 Trình bày biến đổi bật tình hình giới sau “Chiến tranh lạnh” chấm dứt Trước tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam có chủ trương bản công đổi đất nước ? Đáp án: * Biến đổi tình hình giới sau Chiến tranh lạnh chấm dứt : - Từ năm 1989 đến năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu tan rã - Tháng – 1991, khối SEV giải thể tháng – 1991, tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động Thế “hai cực” Ianta sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng Liên Xô châu Âu châu Á đi, ảnh hưởng Mĩ bị thu hẹp nhiều nơi - Từ năm 1991, tình hình giới có nhiều thay đổi to lớn phức tạp : 33 + Một là, xu hoà hoãn hoà dịu quan hệ quốc tế Các nước lớn tránh xung đột trực tiếp,đối đầu Các xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng,hoà bình giải tranh chấp + Hai là, giới tiến tới xác lập giới đa cực,nhiều trung tâm,nhưng Mỹ lại âm mưu thiết lập “thế giới đơn cực” + Ba là, tác động to lớn cách mạng khoa học - kĩ thuật,hầu sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia liên minh kinh tế khu vực để hợp tác phát triển EU, ASEAN + Bốn là, hoà bình giới củng cố,nhưng nhiều khu vực lại xẩy xung đột quân nội chiến phe phái Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi, Trung Đông Tuy nhiên, xu chung giới ngày hoà bình,ổn định hợp tác phát triển - Với xu phát triển giới ngày nay, quốc gia dân tộc vừa có thời phát triển thuận lợi, đồng thời vừa phải đối mặt với thách thức vô gay gắt * Chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam : - Thực sách đại đoàn kết dân tộc; tập hợp lực lượng dân tộc - Giữ gìn phát huy sắc dân tộc - Tăng cường quốc phòng, an ninh - Đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước - Đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác, chủ trương Việt Nam muốn bạn tất nước; mở cửa, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế Câu 14 Vì nói đời Liên hợp quốc thành công to lớn quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai ? Đáp án: - Tại Hội nghị Ianta (2 – 1945), Liên Xô, Mĩ, Anh trí thành lập tổ chức quốc tế để gìn giữ hoà bình, an ninh trật tự giới… Từ ngày 25 – đến 26 – – 1945, Hội nghị đại biểu 50 nước họp Xan Phranxixcô để thông qua Hiến chương thành lập Tổ chức Liên hợp quốc - Ngày 24 – 10 – 1945, Liên hợp quốc thức thành lập (ngày Hiến chương Liên hợp quốc bắt đầu có hiệu lực) Trụ sở đặt New York (Mĩ) - Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ mục đích tổ chức trì hòa bình an ninh giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nước sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng quyền tự dân tộc + Với tư cách tổ chức quốc tế lớn giới, Liên Hiệp Quốc tạo diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh để giải vụ tranh chấp xung đột nhiều khu vực, trì hoà bình, an ninh giới, tiến hành giải trừ quân bị, hạn chế chạy đua vũ trang loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt ; giải 34 tranh chấp xung đột (thành công Namibia, Môdămbích, Campuchia, Đông Timo,…) + Thủ tiêu chủ nghĩa thực dân chủ nghĩa phân biệt chủng tộc: + Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế, giúp đỡ quốc gia, dân tộc phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, nhân đạo với phương châm “Giúp người để người tự cứu lấy mình”…thông qua hàng loạt chương trình hiệu tổ chức Liên hợp quốc xây dựng triển khai chương trình Quỹ Nhi đồng (UNICEF), Tổ chức Y tế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Văn hoá, Khoa học Giáo dục (UNESCO) Câu 15 Hãy đánh giá vai trò Liên Hợp Quốc việc giải tranh chấp quốc tế ngày nay? Cho biết hoạt động Liên Hợp Quốc địa phương em? Đáp án: - Ngày Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng việc giải tranh chấp quốc tế chiến tranh Palestin hay Ixraen, Irac… - Hoạt động Liên Hợp Quốc địa phương em: tổ chức Liên Hợp quốc tài trợ, hỗ trợ cho tỉnh ta mặt y tế, giáo dục, môi trường, lương thực, quyền trẻ em… Câu 16: Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta gì? Đáp án: - Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta là: Tập trung sức lực triển khai lực lượng sản xuất, làm nhiều cải vật chất để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no, tự hạnh phúc cho nhân dân 3.3 Bài tập nhà: Sau học xong học, HS nhà viết bài: Câu 1: Em viết dàn ý chi tiết nội dung kiến thức học? Câu 2: Qua học Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay, em rút cho nhận thức gì? HS nhà viết giấy nộp cho GV, GV chấm điểm nhận xét Chương TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG IV: "QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY" CHO ĐỐI TƯỢNG HSG LỚP Xuất phát từ đối tượng học HS đội tuyển HSG (đội tuyển phòng GD&ĐT triệu tập từ trường huyện) học tiết nên có cách truyền thụ nội dung sau: Căn vào nội dung kiến thức, GV chuẩn bị giảng: - HS lớp học đội tuyển HSG có nhiều đối tượng nhận thức khác nhau, với nhiều nội dung cần truyền đạt tới HS, GV cân nhắc lựa chọn nội 35 dung chính, tiêu biểu Nội dung mở rộng nâng cao nêu đầy đủ, tránh lan man, nhiều thời gian - Khi khai thác nội dung mục I học SGK hình thành trật tự giới mới, GV đặt câu hỏi HS trả lời: Nêu hoàn cảnh lịch sử, định Hội nghị I-an-ta hệ định đó? HS nội dung có SGK để trả lời câu hỏi Việc nêu hoàn cảnh, định hệ quan trọng, với đặc trưng phương pháp việc dạy học lịch sử, khai thác kiến thức - Với mục II SGK thành lập Liên hợp quốc, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Liên hợp quốc có nhiệm vụ vai trò gì? HS trả lời dựa theo nội dung SGK - Với mục III SGK "chiến tranh lạnh", GV nêu câu hỏi HS trả lời: Em hiểu "chiến tranh lạnh"? Những biểu tình trạng "chiến tranh lạnh" hậu nó? - Với mục IV SGK giới sau "chiến tranh lạnh", GV nêu câu hỏi HS trả lời: Hãy nêu xu phát triển giới ngày nay? HS nêu ngắn gọn theo nội dung SGK - Để hiệu học cao, HS hứng thú học, GV chuẩn bị đầy đủ nội dung kiến thức nâng cao, soạn giảng giáo án điện tử, đưa hình ảnh minh họa cho nội dung học, học đạt hiệu cao Phương pháp thực cho đối tượng HSG lớp 9: GV sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp vấn đáp: GV hỏi, HS trả lời, kể với dạng tập nêu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: HS hệ thống kiến thức, xác định nội dung đơn vị kiến thức - Phương pháp thảo luận nhóm: HS thảo luận theo nhóm với câu hỏi khó - Phương pháp giao nhiệm vụ học tập nhà: HS viết nhà theo hai mức độ đề cương đáp án hoàn chỉnh - Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan: dùng máy chiếu (minh họa hình ảnh) - Phương pháp thuyết trình, giải thích, nêu giải vấn đề GV sử dụng linh hoạt nhằm diễn đạt, truyền thụ nội dung cho HS - GV dùng máy chiếu, nêu tập trắc nghiệm, HS làm đáp án đúng; tập tự luận HS tập làm, thảo luận nêu ý cần trả lời, rèn KN phân tích đề, làm dạng tập - Phương pháp thực hành kiểm tra: giáo viên tổ chức cho học sinh viết thời gian 90 phút Sau chấm, chữa nhận xét, đánh giá 36 Chương 5: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG Các nội dung nêu áp dụng vào trình giảng dạy, ôn luyện cho đội tuyển HSG lớp 9, kiểm tra, thi HSG vòng huyện Để đánh giá kết chuyên đề, năm học 2013-2014 năm học 20152016 cho HS làm khảo sát với đề tương tự HSG năm học 20122013 Kết thu sau: Năm học Tổng số HS Điểm từ Điểm từ Điểm từ Điểm từ Điểm từ 0-[...]... quan trọng đòi hỏi mỗi GV dạy lịch sử phải đặc biệt quan tâm Trong phạm vi một chuyên đề nhỏ: tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nội dung, phương pháp dạy học giúp HSG lớp 9 học tập lịch sử tốt hơn ở chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay Chương 3 TỔNG HỢP NỘI DUNG KIẾN THỨC DẠY HỌC CHƯƠNG IV: " QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 194 5 ĐẾN NAY" CHO ĐỐI TƯỢNG HSG LỚP 9 Nội dung mà chuyên đề đề cập đến là Tổng. .. Sau khi học xong bài học, HS về nhà viết bài: Câu 1: Em hãy viết dàn ý chi tiết về nội dung kiến thức cơ bản của bài học? Câu 2: Qua bài học về Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay, em rút cho mình những nhận thức gì? HS về nhà viết bài ra giấy và nộp cho GV, GV chấm điểm và nhận xét Chương 4 TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG IV: "QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 194 5 ĐẾN NAY" CHO ĐỐI TƯỢNG HSG LỚP 9 Xuất... thuận lợi tạo ra một sức mạnh tổng hợp của quốc gia Câu 10 Vì sao mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thứ hai lại gay gắt hơn so với quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất, còn quan hệ quốc tế trong những năm gần đây có xu hướng chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại ? Đáp án: * Mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai gay gắt hơn so với quan hệ quốc tế sau thế chiến thứ nhất vì:... cập đến là Tổng hợp nội dung và phương pháp để dạy học chương IV: " Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay" Chương IV được cấu tạo trong một bài và thời lượng dạy cho các lớp chính khóa cũng chỉ học trong 1 tiết Đó là bài 11: "Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai" Bài gồm bốn mục: I Sự hình thành trật tự thế giới mới II Sự thành lập Liên hợp quốc III "Chiến tranh lạnh" IV Thế giới sau... trang lạnh” Câu 5: Hoàn chỉnh bảng niên biểu dưới đây: Thời gian Nội dung sự kiện lịch sử 2 / 194 5 10 / 194 5 3/ 194 7 9/ 197 7 12/ 198 9 Đáp án: Thời gian Nội dung sự kiện lịch sử 2 / 194 5 Hội nghị I-an-ta 10 / 194 5 Liên hợp quốc chính thức được thành lập 3/ 194 7 Tổng thống Tơruman phát động chiến tranh lạnh 9/ 197 7 Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 12/ 198 9 Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh Câu 6: Trình bày sự chuyển... quyết được, mà các quốc gia cần phải hợp tác để cùng nhau giải quyết + Nền kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng quốc tế hóa cao… Xu hướng hợp tác cùng có lợi phát triển, các quốc gia có những quan hệ chặt chẽ hơn, trong khi đó xu hướng đối đầu đó giảm đi + Vì vậy mối quan hệ quốc tế từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay có xu hướng chuyển dần sang đối thoại và hợp tác Xu thế đối thoại hợp tác cùng tồn... “chiến tranh lạnh” 2 Tháng 3/ 194 7 b Hội nghị Ianta 3 Tháng 4/ 194 9 c Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 4 Tháng 9/ 197 7 d Mĩ phát động cuộc “ chiến tranh lạnh” 5 Tháng 12 / 198 9 e Khối quân sự Bắc đại tây dương NATO thành lập Đáp án: 1 – b 2 – d 3 – e 4 – c 5 – a Câu 4 Lập niên biểu các sự kiện lớn của phần quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay theo mẫu: Thời gian Sự kiện 2 / 194 5 Hội nghị Ianta giữa 3 nước... thách thức nào ? Đáp án: * Quan hệ quốc tế từ năm 194 7 đến năm 199 1 là thời kì căng thẳng giữa hai phe - Mĩ và các nước đế quốc: + Tháng 3 – 194 7, Học thuyết Truman” được công bố với nội dung quan trọng là xác lập hơn nữa mối quan hệ của Mĩ với châu Âu… ; tập hợp lực lượng của Mĩ nhằm phản ứng trước những thắng lợi vả ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu + Tháng 6 – 194 7, Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan”... Khoa học và Giáo dục (UNESCO) Câu 15 Hãy đánh giá về vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế ngày nay? Cho biết hoạt động của Liên Hợp Quốc tại địa phương em? Đáp án: - Ngày nay Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế như chiến tranh Palestin hay Ixraen, Irac… - Hoạt động của Liên Hợp Quốc tại địa phương em: các tổ chức của Liên Hợp. .. thu được như sau: Năm học Tổng số HS Điểm từ Điểm từ Điểm từ Điểm từ Điểm từ 2012-2013 22 0- ... dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay" cho đối tượng HSG lớp Chương 4: Tổng hợp phương pháp dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay" cho đối tượng HSG lớp Chương. .. quanh vấn đề Tổng hợp nội dung, phương pháp dạy học chương IV: "Quan hệ quốc tế từ năm 194 5 đến nay cho đối tượng học sinh giỏi (HSG) lớp 9" Quan hệ quốc tế vấn đề mẻ với HS cấp THCS Quan hệ. .. nay Chương TỔNG HỢP NỘI DUNG KIẾN THỨC DẠY HỌC CHƯƠNG IV: " QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 194 5 ĐẾN NAY" CHO ĐỐI TƯỢNG HSG LỚP Nội dung mà chuyên đề đề cập đến Tổng hợp nội dung phương pháp để dạy học

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan