SKKN phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9

18 4.2K 10
SKKN phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí LỜI NÓI ĐẦU Sau thời gian giảng dạy chương trình Địa lí 9, nhận thấycó nhiều vấn đề đặt xoay quanh việc dạy học môn Đó làm để biến kiến thức SGK thành nhận thức HS? Làm để em tiếp xúc với sách mới, phương pháp dạy học cách tự tin, đầy hứng khởi? Riêng môn Địa lí có nhiều đổi phương pháp hình thức dạy học Đặc biệt học thực hành SGK Do HS phải thưòng xuyên tiếp xúc với dạng tập thực hành như: Bảng số liệu, biểu đồ, đồ, lược đồ… Vậy làm để giúp cho HS có kĩ để thực dạng tập thực hành cách có hiệu quả, GV có phương pháp giảng dạy thích hợp với tiết dạy thực hành Địa lí 9? Đó câu hỏi làm trăn trở suốt trình giảng dạy môn Từ yêu cầu thực tế đó, qua trình giảng dạy, tích luỹ kiến thức, mạnh dạn viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Với mục đích giúp em HS học tốt môn, đồng thời có thể, mong tài liệu tham khảo cho bạn đồng nghiệp giảng dạy môn địa lí Tuy nhiên, khuôn khổ điều kiện nhỏ hẹp, chắn nhiều thiếu sót Kính mong góp ý bổ sung bạn đồng nghiệp bạn đọc xa gần để đề tài Sáng kiến kinh nghiệm ngày đầy đủ hơn, khoa học Tác giả Phần I - ĐẶT VẤN ĐỀ A- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Xuất phát từ nguyên lí: Học đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội Vì dạy học nói chung giảng dạy Địa lí THCS nói riêng, việc dạy học lí thuyết thực hành đôi với Nếu học lí thuyết chủ yếu học lí thuyết, người học hiểu cách cặn kẽ, rõ ràng nội dung học, chí bỡ ngỡ trước vấn đề thực tế Trong Luật giỏo dục, điều 28.2 ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tỡnh cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh” Vì vậy, tìm hiểu vấn đề địa lí mà nắm bắt lí thuyết, chưa có kĩ thực hành người học tìm Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí hiểu nắm bắt phần nội dung học Mà mục đích dạy học cần thiết kĩ thực hành, chí tăng cường học thực hành để khắc phục tình trạng lí thuyết suông Mà với môn địa lí nhà trường THCS, điều tất yếu Là GV môn, sau thời gian làm công tác giảng dạy, thân khao khát: Làm để có học đạt kết cao, đặc biệt việc dạy học thực hành địa lí Đây nội dung thực hành quan trọng, có tính chất tổng kết kiến thức lí thuyết kĩ thực hành, qua giúp HS nắm bắt nội dung học cách sâu sắc Ngoài ra, phương pháp đề tài áp dụng sáng tạo cho việc giảng dạy học thực hành khối lớp 6,7,8 Cơ sở thực tiễn Xuất phát từ mục tiêu đào tạo trường THCS Phù Cừ – trường chất lượng cao Huyện: Đào tạo học sinh giỏi toàn diện Tuy nhiên, qua thực tế trình giảng dạy nhận thấy: Có tiết học thực hành địa lí, HS thực tốt, đạt yêu cầu kĩ kiến thức học Nhưng có nhiều tiết dạy HS gặp không khó khăn, bỡ ngỡ giải tập thực hành Đặc biệt, học thực hành, có nhiều nội dung khó, đòi hỏi tổng hợp kiến thức, kĩ không riêng môn mà tích hợp môn khác Toán, Sinh học, Hóa học… Vì mà nhiều học sinh gặp không khó khăn giải dạng tập Đối với trường chất lượng cao Huyện nhà Trường THCS Phù Cừ, đối tượng học sinh Khá, Giỏi mà với số học thực hành, nhiều học sinh gặp không khó khăn chắn với đối tượng học sinh có học lực Trung bình trở xuống khó có thực Vậy nguyên nhân đâu? Làm để em có phương pháp học tốt học thực hành? Đây khao khát, ước vọng cháy bỏng không riêng mà giáo viên giảng dạy môn Địa lí, đặc biệt với môn Địa lí Kết luận Từ lí cho thấy việc chọn đề tài vấn đề cần thiết, thực tế trình giảng dạy học tập môn địa lí Nó đáp ứng phần yêu cầu dạy học theo phương pháp mới, chương trình Vì vậy, mạnh dạn tiến hành nghiên cứu viết đề tài SKKN “Phương pháp dạy tập thực hành địa lí 9” B- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm phương pháp hay nhất, hữu hiệu cho việc dạy học thực hành Địa lí nói riêng môn địa lí nhà trường THCS nói chung - Góp phần làm thay đổi chất lượng dạy môn Địa lí theo hướng tích cực, làm sở cho việc xây dựng phương pháp dạy học môn Địa lí trường THCS - Ngoài tài liệu tham khảo hữu ích cho GV dạy học Địa lí THCS, đặc biệt việc bồi dưỡng HS khá, giỏi C- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nội dung dạy thực hành địa lí khối lớp khác - Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực - Quan điểm đổi phương pháp dạy học địa lí quan điểm đạo ngành giáo dục địa phương - HS khối lớp, đặc biệt HS khối lớp Trường THCS Phù Cừ - Hệ thống SGK, SGV, sách hướng dẫn, sách tham khảo môn Địa lí D- PHƯƠNG PHÁP , KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu 1.1 Phương pháp điều tra, khảo sát Là phương pháp khảo sát số lượng lớn, hay nhiều khu vực, vào hay nhiều thời điểm, nhằm thu thập rộng rãi số liệu, tượng để từ phát vấn đề cần giải quyết, xác định tính phổ biến, nguyên nhân, chuẩn bị cho nghiên cứu Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí 1.2 Phương pháp trắc nghiệm Là phương pháp điều tra sở trưng cầu ý kiến đối tượng nghiên cứu thông qua hệ thống câu hỏi 1.3 Phương pháp thực nghiệm Là phương pháp thu nhận thông tin thay đổi số lượng, chất lượng nhận thức hành vi đối tượng giáo dục nhà khoa học tác động đến chúng số tác nhân điều khiển kiểm tra Ngoài ra, trình nghiên cứu với khoảng thời gian nghiên cứu kéo dài gần năm học, tác giả linh hoạt sử dụng số phương pháp nghiên cứu khác phù hợp với vài nội dung, yêu cầu đề tài Kế hoạch nghiên cứu - Đăng kí đề tài: Đầu năm học 2012 - 2013 theo kế hoạch BGH Tổ chuyên môn triển khai - Tiến hành nghiên cứu: + Thực nhóm Phương pháp thực tiễn, Hình thành khung đề tài, dạy thực nghiệm lần 1: Học kì I Trường THCS Phù Cừ + Tham khảo ý kiến đồng nghiệp, dạy thực nghiệm lần 2: Đầu Học kì II, năm học 2012 – 2013 + Tổng kết, viết đề tài, thông qua Hội đồng khoa học trường THCS Phù Cừ (Tháng năm 2013) Phần II- NỘI DUNG A- NHỮNG NÉT CHUNG Về mục đích yêu cầu Nếu chương trình SGK Địa lí 8, HS nghiên cứu đặc điểm Địa lí tự nhiên Việt Nam chương trình SGK địa lí tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu đặc điểm Địa lí Dân cư Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam Do yêu cầu vô quan trọng GV phải thường xuyên cập nhật thông tin dân số, kinh tế - xã hội nước để kịp thời đáp ứng cầu dạy học Bên cạnh chương Địa lí 9, học lí thuyết, có số lượng không nhỏ học thực hành sau học lí thuyết Mục đích chương trình nhằm rèn kĩ thực hành cho HS với nội dung tìm hiểu như: kênh hình, kênh chữ, kĩ đồ, biểu đồ, việc tìm hiểu thực tốt yêu cầu cảu thực hành cần thiết quan trọng Các nội dung cụ thể a Kênh hình Bao gồm lược đồ, đồ, biểu đồ hệ thống tranh ảnh SGK tham khảo b Kênh chữ Bao gồm bảng số liệu, nội dung câu hỏi, tập thực hnà c Các nội dung thực hành địa lí - Phân tich biểu đồ - Phân tích lược đồ, đồ - Phân tích bảng số liệu - Vẽ biểu đồ Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí - Nhận xét biểu đồ vẽ… d Các kĩ cần có - Đọc - Phân tích biểu đồ, lược đồ, đồ - Trình bày trước lớp nội dung thực hành - Vẽ biểu đồ - Viết báo cáo… Thực trạng vấn đề nghiên cứu Ngay sau đăng kí đề tài nghiên cứu, tác giả lên kế hoạch khảo sát, điều tra đối tượng nghiên cứu, thực trạng việc dạy học học thực hành môn Địa lí Trường THCS Phù Cừ dạng câu hỏi trắc nghiệm Cụ thể là: a Điều tra thực trạng việc học học thực hành địa lí : Mức độ Tự thực Làm tập thực hành Làm tập thực tập thực hành địa lí địa lí cách dựa vào hành địa lí theo gợi ý Lớp STK GV 8A (44hs) 13 (29,6%) 14 (31,8%) 17(38,6%) 8B (43 hs) 12 (27,9%) 14 (32,5%) 17 (39,6%) 9A (44 hs) 12 (27,4%) 15 (34%) 17 (38,6) 9B (44 hs) 13 (29,6) 15 ( 34%) 16 (36,4%) * Đánh giá kết điều tra: Qua kết điều tra cho thấy đa số em HS chưa tự thực tốt tập thực hành địa lí Phần nhiều em dựa vào loại sách tham khảo phải có hướng dẫn GV thực tập thực hành Qua trao đổi, em bộc bạch: Chúng em cần có phương pháp học kĩ thực tập thực hành địa lí cách ngắn gọn, dễ hiểu b Điều tra kỹ thực hành địa lí Để nắm bắt kĩ thực tập thực hành địa lí, tiến hành điều tra dạng câu hỏi trắc nghiệm em HS khối Trường THCS Phù Cừ Cụ thể là: * Câu hỏi điều tra: Trong kĩ làm tập thực hành địa lí, em thấy khó kĩ nào? A- KN đọc lược đồ, biểu đồ, B- KN tính toán, quy đổi số liệu C- KN vẽ dạng biểu đồ D- KN nhận xét, đánh giá đối tượng địa lí sau vẽ biểu đồ *Kết quả: Trong tổ số 87 phiếu thu (1 HS nghỉ học ốm) nhận kết cụ thể là: Phương án Tỉ lệ A B C D 13(14,9%) (9,1%) 32(36,7 %) 34 (39,3%) *Đánh giá kết điều tra: Qua điều tra cho thấy: đa phần em thiếu nhiều kĩ quan trọng việc thực tập, học thực hành địa lí KN đọc lược đồ, biểu đồ, vẽ dạng biểu đồ Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí đặc biệt KN nhận xét, đánh giá đối tượng địa lí sau vẽ biểu đồ Đây rõ ràng lỗ hổng lớn việc dạy học môn địa lí, địa lí B- PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỊA LÍ I- Dạng tập cần sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ Đây dạng tập thực hành phổ biến chương trình SGK Địa lí Đối với HS, GV không hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc HS không hiểu cách làm, thực không quy trình tập thực hành, đặc biệt kĩ đồ, biểu đồ Bởi vậy, với dạng tập cần tiến hành sau: Cho HS tiếp xúc với tập - Mục đích: Để HS thấy yêu cầu tập, từ định hướng cách làm chuẩn bị huy động kiến thức, kĩ cần có để hoàn thành tập - Nội dung: Thường tập có sẵn loại Bản đồ, lược đồ, biểu đồ dựa vào Bản đồ, lược đồ, biểu đồ có học để hoàn thành yêu cầu nội dung kiến thức - Phương pháp: GV yêu cầu HS quan sát đọc tập Đặt câu hỏi để tìm yêu cầu tập (Bài tập yêu cầu phải làm gì?) Từ định hướng cách làm qua câu hỏi gợi ý: - Cần phải có kiến thức, kĩ để thực hiện? - Những kiến thức thuộc học nào? Cho HS tiếp xúc với kênh hình - Mục đích: Để HS phân tích, tìm số liệu cần thiết, đối tượng liên quan đến nội dung tập Qua rèn kĩ địa lí: Quan sát, đọc số liệu, phân tích, tính toán số liệu, kĩ đồ, biểu đồ - Nội dung: HS xác định, phân tích đối tượng địa lí kênh hình, từ xác định nội dung kiến thức cần tìm - Phương pháp: GV yêu cầu HS quan sát kênh hình, xác định đối tượng địa lí liên quan, tìm đặc điểm chúng: đặc điểm phân bố, đặc điểm phát triển, quy mô phát triển, tiềm kinh tế, đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội,… Hoàn chỉnh nội dung tập - Mục đích: Hoàn chỉnh yêu cầu tập, rèn kĩ Quan sát - Đọc - Hiểu Viết - Trình bày - Nội dung: Trả lời câu hỏi tập, rút kết luận, nguyên nhân, trình phát triển, kết - Phương pháp: GV hướng dẫn HS tổng hợp kết phân tích trên, vận dụng kiến thức học, hoàn chỉnh nội dung kiến thức theo yêu cầu câu hỏi II- Dạng tập có phân tích bảng số liệu để vẽ biểu đồ Cho HS tiếp xúc với tập - Mục đích: HS thấy yêu cầu tập từ định hướng cách làm Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí - Nội dung: Thường tập có bảng số liệu thống kê đặc điểm đối tượng địa lí dựa vào bảng số liệu thống kê có hcọ trước - Phương pháp: GV yêu cầu HS đọc tập quan sát kĩ bảng số liệu, định hướng nội dung kiến thức kĩ cần có để chuẩn bị cho bước Cho HS phân tích bảng số liệu - Mục đích: HS thấy nội dung, thông tin thể bảng số liệu Định hướng cho bước làm - Nội dung: Đọc kĩ bảng số liệu, so sánh số (lớn nhất, nhỏ nhất), phân loại số liệu - Phương pháp: Sử dụng kĩ tính toán để xử lí số liệu (quy đổi từ số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối) Cho HS tiến hành vẽ biểu đồ - Mục đích: Rèn kĩ vẽ biểu đồ xác, khoa học, đẹp, quy cách, kĩ tổng hợp kiến thức từ biểu đồ vẽ - Nội dung: Cho HS vẽ biểu đồ (có thể lên bảng làm chỗ) Tuỳ theo tập, GV hướng dẫn HS tiến hành vẽ biểu đồ cho thích hợp để biểu diễn cách hợp lí số liệu cho thể rõ yêu cầu đề Trong nội dung này, GV cần hướng dẫn để HS nhận dạng tập để từ áp dụng vẽ dạng biểu đồ thích hợp để thẻ phù hợp loại số liệu cho Cụ thể là: + Với dạng số liệu tuyệt đối: HS cần thể biểu đồ hình cột + Với dạng số liệu tương đối (đã quy đổi tỉ lệ %): HS cần thể biểu đồ hình tròn + Với dạng số liệu tương đối giới hạn đến năm: HS cần biểu diễn biểu đồ cột chồng + Với dạng số liệu tương đối giới hạn nhiều năm liên tiếp (thường chuỗi năm liên tục): HS cần biểu diễn biểu đồ miền + Nếu số liệu cho số liêu tuyệt đối hai giai đoạn khác tập hợp đối tượng, để qua thấy thay đổi quy mô, độ lớn… năm sau so với năm trước: HS cần quy đổi số liệu tương đối, biểu diễn biểu đồ hình tròn có bán kính khác + Nếu tập yêu cầu vẽ biểu đồ thể thay đổi theo chiều hướng tăng dần qua năm (tốc độ tăng trưởng…): HS nên chọn biểu đồ đường biểu diễn + Nếu tập yêu cầu biểu diễn biểu đồ hai đối tượng khác khác đại lượng, đơn vị… : HS cần quy đổi dạng đại lượng, đơn vị tương ứng, biểu diễn hệ trục tọa độ có trục tung thể đối tượng địa lí - Phương pháp: Vận dụng kĩ vẽ dạng biểu đồ để thực + Với biểu đồ cột: cần kẻ trục toạ độ, chia tỉ lệ cột trục tung (theo số liệu lớn – nhỏ có bảng số liệu), cột trục hoành ghi thông số thời gian, địa điểm Tuỳ theo yêu cầu đề mà cần biểu diễn biểu đồ cột đơn, cột kề, cột chồng, ngang Sau kẻ cột tương ứng với tỉ lệ cột trục tung theo số liệu có + Với biểu đồ hình tròn: Cũng cần phải tính toán quy đổi số liệu sang số liệu tương đối tiến hành vẽ biểu đồ Vẽ hình tròn, tính góc tâm, biểu diễn “Tia 12 giờ”, với thứ tự (trong bảng số liệu) đến hết, theo chiều kim đồng hồ, đánh kí hiệu, ghi chú, ghi tên biểu đồ (Dựa theo yêu cầu tập) + Với dạng biểu đồ Miền: Cũng cần phải quy đổi tỉ lệ tương đối, kẻ trục tung, hoành tương ứng với 100% mốc thời gian Vẽ miền theo thứ tự định cho có ý nghĩa nhất, đại lượng biểu thị phải nối tiêp trục tung Thông thường vẽ đường phân chia miền theo thứ tự bảng số liệu gốc tọa độ đến hết Có kí hiệu, ghi tên biểu đồ + Với biểu đồ cột chồng: Kẻ trục toạ độ, ghi trị số, danh số Khi vẽ giống cột đơn cần biểu diễn số liệu cột Sau ghi kí hiệu, ghi đối tượng cột ghi tên biểu đồ Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí + Với biểu đồ ngang: Cách vẽ giống biểu đồ cột đơn khác trục tung bị xoay thành trục hoành, trục hoành lại xoay thành trục tung, kéo theo thay đổi giá trị trị số danh số trục + Biểu đồ đường (đồ thị, đường biểu diễn): Kẻ trục toạ độ, quy đổi số liệu (nếu cần theo yêu cầu câu hỏi), lấy số liệu gốc, tiến hành vẽ đường theo tỉ lệ có, theo năm, theo loại đối tượng cho Có ghi xác, có tên biểu đồ + Biểu đồ Kết hợp cột đường: Để biểu diễn hai hay nhiều đối tượng biểu đồ Kẻ trục toạ độ có hai trục tung để biểu diễn hai hay nhiều đối tượng khác Các trị số yêu cầu cần tương ứng tỉ lệ cột trục tung, sau biểu diễn cột đưòng theo số liệu cho Nhận xét biểu đồ Sau vẽ biểu đồ, cần có ý kiến nhận xét, đánh giá đối tượng biểu diễn biểu đồ - Mục đích: Nhằm đánh giá, so sánh, đối chiếu đối tượng địa lí biểu diễn biểu đồ Qua tổng hợp kiến thức học, thấy mối liên hệ đối tượng Rèn kĩ tư duy, tổng hợp, đánh giá, nhận xét vật tượng địa lí - Nội dung: Là đối tượng địa lí, số liệu, hình vẽ biểu đồ - Phương pháp: Nhận xét biểu đối tượng địa lí biểu đồ (hoặc qua bảng số liệu) Từ giải thích nguyên nhân, tổng hợp lại kiến thức Phần III - PHƯƠNG PHÁP Do đặc điểm học thực hành Địa lí sử dụng bảng số liệu, đồ, lược đồ (kênh hình) nên dạy học này, GV cần ý số công đoạn sau: Chuẩn bị nhà GV nêu yêu cầu để HS chuẩn bị nhà: tập phân tích kênh hình, nắm rõ yêu cầu tập, tìm tư liệu tham khảo, nội dung kiến thức có liên quan Cho HS tiếp xúc với tập Với học thực hành nói chung tập thực hành nói riêng, GV cần cho HS tiếp xúc với tập để qua HS định hướng cho làm, chuẩn bị tốt cho bước Cho HS tiếp xúc với kênh hình Kênh hình yếu tố quan trọng, cần thiết cho học thực hành địa lí, đặc biệt địa lí Bởi vậy, GV cần hướng dẫn HS tìm hiểu, phân tích kênh hình, tìm đặc điểm địa lí, phương hướng làm bài, tổng hợp kiến thức, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu học Hoàn thành nội dung tập Đây công đoạn quan trọng việc dạy học thực hành địa lí Sau phân tích đặc điểm kênh hình, chuẩn bị tốt đơn vị kiến thức cần có để hoàn thành yêu cầu tập (vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ, trả lời câu hỏi có liên quan) Phần IV - KẾT QUẢ Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Các soạn - giảng thực nghiệm Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu việc “Dạy học thực hành địa lí 9“, áp dụng phương pháp nghiên cứu vào giảng cụ thể trường THCS Phù Cừ bước đầu thu thành công Trong năm học qua, áp dụng phương pháp số dạy, tiết dạy thực tế đạt hiệu cao Trong khuôn khổ đề tài này, đưa hai soạn - giảng tiêu biểu Phương pháp dạy học thực hành địa lí Cụ thể là: BÀI SOẠN - GIẢNG THỨ NHẤT Ngày soạn: 30/10/2012 Ngày dạy: 6/11/2012 TUẦN 11 TIẾT 22 BÀI 19: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ A MỤC TIÊU Kiến thức: HS nắm tiềm ảnh hưởng tài nguyên khoáng sản phát triển kinh tế vùng Kĩ năng: Rèn kĩ đọc đồ, phân tích đánh giá tiềm năng, vẽ sơ đồ thể mối quan hệ đầu vào đầu tài nguyên vùng Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý loại tài nguyên thiên nhiên đất nước, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: GA, Bản đồ kinh tế vùng, Át lát, hướng dẫn HS chuẩn bị nhà, … Chuẩn bị trò: Vở ghi, TLTK, chuẩn bị tốt ND thực hành… C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Tổ chức lớp KT sĩ số: 9A: 9B: Các hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động nhóm, cặp, cá nhân Hoạt động Kiểm tra cũ: ? Trình bày tình hình phát triển kinh tế công nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? - Về công nghiệp: phát triển, chủ yếu CN khai khoáng (Đông Bắc), thuỷ điện (Tây Bắc)… Hoạt động Bài mới: Trung du miền núi Bắc Bộ vùng kinh tế giàu tiềm Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt khóng sản, điều kiện tốt để vùng phát triển KT-XH Việc đầu tư phát triển vùng kinh tế đem lại nhiều lợi ích cho nước ta, đặc biệt thời kì đổi kinh tế đất nước Để củng cố kiến thức kĩ địa lí tìm hiểu vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, em tìm hiểu tiết học Hoạt động thầy trò Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Yêu cầu cần đạt Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí HOẠT ĐỘNG 3.1: HDHS đọc đồ kinh tế vùng - GV kiểm tra chuẩn bị nhà HS: yêu cầu HS báo cáo việc chuẩn bị nhà, GV nhận xét - HS đọc tập  yêu cầu tập? - Học sinh quan sát H 17.1 (Trên máy chiếu)  nội dung thể kênh hình? - HS xác định nội dung thể kênh hình (chú ý xác định đối tượng có liên quan) ? Xác định vị trí mỏ khoáng sản? - Học sinh xác định đồ - Lớp nhận xét, bổ sung, GV kết luận đồ HS quan sát lại HOẠT ĐỘNG 2: HDHS phân tích ảnh hưởng tài nguyên thiên nhiên tới phát triển công nghiệp vùng - Học sinh đọc yêu cầu tập SGK: ? Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao? Xác định mỏ khoáng sản - Than: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên - Sắt: Thái Nguyên, ven sông Hồng - Thiếc: Cao Bằng - Đồng: ven sông Đà - Chì, Apatit Lào Cai Sự ảnh hưởng tài nguyên khoáng sản đến phát triển công nghiệp vùng kinh tế * Các ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh: - CN khai khoáng - CN luyện kim - CN lượng ? Em chứng minh ngành luyện kim đen - CN hoá chất Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu - CN vật liệu xây dựng khoáng sản chỗ? * Có điều kiện phát triển công nghiệp luyện kim chỗ: - Có Fe trại Cau gần TTCN (7km) - Mỏ than Khánh Hoà (cách 10km) - Mỏ than mỡ Phấn Mễ (cách 17 km) * Học sinh quan sát hình 18.1 - Mỏ Man gan Cao Bằng (cách 200 km) ? Em xác định vị trí quy mô than Quảng - Có nguồn nước lớn, thuận lợi giao thông Ninh, cảng Cửa Ông, nhiệt điện Uông Bí? * Học sinh thực hành - GV hướng dẫn để HS xác định bẳn đồ… * Học sinh quan sát Hình 18.1 ? Vẽ sơ đồ thể mối quan hệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo mục đích? ( SGK/ 70) - HS lên bảng vẽ sơ đồ, lớp vẽ vào - GV nhận xét, KL HOẠT ĐỘNG 4: Củng cố - Cho học sinh xác định lần mỏ khoáng sản trung tâm công nghiệp lớn xuất phát từ mỏ khoảng sản? - Học sinh chứng minh lại khu gang thép Thái Nguyên sử dụng nguyên liệu chỗ HOẠT ĐỘNG 5: Hướng dẫn nhà - Học bài, ôn lại nội dung học Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 10 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí - Tìm tài liệu tham khảo - Chuẩn bị bài: Vùng đồng sông Hồng BÀI SOẠN - GIẢNG THỨ HAI: TUẦN 26 TIẾT 42 Ngày soạn: 20/2/2013 Ngày dạy: 27/2/2013 BÀI 37 THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG A MỤC TIÊU Sau học xong, HS cần: Kiến thức: - Hiểu đầy đủ Các mạnh vùng: Lương thực, thủy sản, hải sản - Phân tích tình hình phát triển ngành Kĩ năng: Rèn kỹ xử lý liệu thống kê, vẽ biểu đồ, so sánh số liệu để khai thác kiến thức Xác lập mối quan hệ điều kiện với phát triển sản xuất Đồng sông Cửu Long Thái độ: Bồi dưỡng ý thức tích cực, tự giác, say mê thực hành; tình yêu quê hương, đất nước… B.CHUẨN BỊ: Chuẩn bị thầy: GA, Bản đồ đồ địa lí tự nhiên - kinh tế vùng, hướng dẫn HS chuẩn bị nhà, Chuẩn bị trò: Vở ghi, TLTK, chuẩn bị tốt ND thực hành… C- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Tổ chức lớp KT sĩ số: 9A: 9B: Các hình thức tổ chức dạy học: Hoạt động nhóm, cặp, cá nhân Hoạt động Kiểm tra cũ - Nêu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành thủy sản ĐBSCL? - Những khó khăn phát triển ngành thủy sản ĐBSCL? Bài mới: Để tìm củng cố kiến thức Vùng Đồng sông Cửu Long rèn kĩ vẽ biểu đồ, phân tích biểu đồ kinh tế ĐBSCL  ND Hoạt động thầy trò Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Yêu cầu cần đạt Năm học 2012 - 2013 11 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí HOẠT ĐỘNG 3.1: HDHS LÀM BT - HS đọc tập  yêu cầu tập? - HS nghiên cứu bảng số liệu 37.1 ? Cho biết tình hình sản lượng thuỷ sản đồng bằng? - HS so sánh, rút nhận xét - HS lập bảng số liệu tính toán… BÀI TẬP 1: - ĐB SCL chiếm 50% S đồng nước - ĐB SCL vượt xa ĐB sông Hồng sản lượng nuôi trồng thủy sản Tỉ trọng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ĐBSCL ĐBSH so với nước (%) Sản lượng ĐB sông Cửu Long ĐB sông Hồng 41,5 4,6 Cá biển khai thác 56,4 22,8 Cá nuôi 76,7 3,9 Tôm nuôi *VẼ BIỂU ĐỒ: % 100 100 76,7 80 60 56,4 41,6 40 22,8 20 4,6 3,9 Cá biển khai thác Cá nuôi ĐồngTôm bằngnuôi sông Cửu CảLong nước Đồng sông Hồng Sản lượng Ghi Biểu đồ thể tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi Đồng sông Cửu Long Đồng sông Hồng so với nước năm 2002 (%) * NHẬN XÉT - Tỉ trọng sản lượng cá nuôi, tôm nuôi ĐB sông Cửu Long vượt xa ĐB sông Hồng ĐB sông Cửu Long vùng có tỉ trọng thủy sản lớn nước ta - Khai thác cá tôm chiếm 50% sản lượng nước - Tôm nuôi đạt tỉ trọng 76,7% Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 12 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP Học sinh đọc yêu cầu: Phân tích biểu đồ vẽ - HS quan sát biểu đồ vẽ phân tích, so sánh cột biểu đồ với nước, từ rút kết luận giải thích nguyên nhân - Để có kết luận giải thích nguyên nhân vấn đề, HS cần dựa vào kiến thức học Vùng Đồng sông Cửu Long, ngành thủy sản… - GV hướng dẫn: a Thế mạnh phát triển thủy sản: * Điều kiện tự nhiên - Diện tích mặt nước lớn với hệ thống sông ngòi dày đặc, đường bờ biển dài với ngư trường rộng, vùng biển rộng, có nguồn cá, tôm dồi dào….; khí hậu nóng ẩm… * Nguồn lao động: Có kinh nghiệm, tay nghề nuôi trồng, đánh bắt - Thích ứng linh hoạt với kinh tế thị trường động - Phần nhỏ lao động nông dân làm nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản *Ngoài ra: có thị trường tiêu thụ rộng lớn, sách phát triển… b.Thế mạnh nuôi tôm xuất khẩu: - Diện tích mặt nước… nguồn tôm dồi với bãi tôm biển quy mô lớn, suất đánh bắt ngày cao… - Người dân có kinh nghiệm, linh hoạt với kinh tế thị trường… c Khó khăn: - Thiên tai, dịch bệnh, sở chế biến, thị trường, đầu tư,…  Biện pháp: GV yêu cầu HS nêu số biện pháp… HOẠT ĐỘNG 4: Củng cố - GV nhấn mạnh cách vẽ, phân tích đồ HOẠT ĐỘNG 5: Hướng dẫn nhà - Làm hoàn thiện tập thực hành SGK - Tìm tài liệu tham khảo, tự thực hành vẽ biểu đồ… - Chuẩn bị ôn tập - kiểm tra *Đánh giá kết áp dụng dạy thực nghiệm theo phương pháp đề tài qua dạy thực nghiệm: - Câu hỏi điều tra: Việc học học thực hành địa lí có khó khăn em hay không? B- Còn số kĩ khó A- Có C- Không - Kết quả: Trong tổ số 88 phiếu thu (100%), nhận kết cụ thể là: Phương án Tỉ lệ A B C 3(3,5%) 20 (22,7%) 65(73,8 %) Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 13 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí - Đánh giá kết quả: Như vậy, sau hai tiết dạy thực nghiệm hai dạy thực hành khác môn Địa lí 9, nhận thấy: Với phương pháp đề tài nêu có tác dụng thật bất ngờ em tập trung làm việc, thực kĩ cách thục, giải tỏa khó khăn HS tìm hiểu, thực tập địa lí thực hành Với kết khả quan ấy, chắn áp dụng rộng dạy thực hành địa lí năm học Đánh giá chung kết đề tài Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng phương pháp đề tài, nhận thấy: Hầu hết em HS có nhiều hứng thú với học thực hành địa lí Các em giải xác, nhanh chóng, nhuần nhuyễn dạng tập học thực hành mà trước em vốn khó khăn Đặc biệt, từ khâu tìm hiểu tập bước thực tập, kĩ biểu đồ em thành thạo, với số dạng tập khó, phức tạp, tưởng chừng chưa thể giải nhanh chóng Vậy mà qua hướng dẫn GV theo phương pháp đề tài này, em thực tương đối tốt Cũng thời điểm năm học trước, mà thân manh nha đề tài này, việc giải tập thực hành em nhiều hạn chế Các kiểm tra, phần lí thuyết em nhuần nhuyễn tập thực hành lại khó khăn, lúng túng Sang đầu năm học này, kết hợp với nhà trường đợt khảo sát đầu năm, đưa số dạng tập thực hành để kiểm tra lực HS lớp - Trường THCS Phù Cừ Sau chấm bài, kết thu sau: 9A (44HS) 9B(44HS) Điểm - HS (13,6%) HS (11,4%) Điểm - 24 HS (54,6%) 23 HS (52,3%) Điểm - 11 HS (25,0%) 12 HS (27,3%) Điểm - 10 HS (6,8%) HS (9,0%) Rõ ràng em HS chưa nắm phương pháp, kĩ tập thực hành địa lí số đơn vị kiến thức có liên quan nên kết học tập không cao, đa phần mức độ trung bình Đến cuối năm học, sở nghiên cứu, áp dụng bước đầu đề tài này, cách tiến hành khảo sát qua dạng tập thực hành (Bài kiểm tra tiết HK II) thu kết sau: 9A (44HS) 9B(44HS) Điểm - HS (2,3%) HS (4,5%) Điểm - 12 HS (27,3%) 11 HS (25,0%) Điểm - 24 HS (54,6%) 23 HS (52,3%) Điểm - 10 HS (15,8%) HS (18,2%) Kết hợp việc tiếp xúc, vấn HS lớp, nhận thấy em phấn khởi trước kết học Quan trọng em tháo gỡ khó khăn, lúng túng ban đầu việc thực tập thực hành địa lí Từ giúp em phấn khởi, tự tin học tập nói chung môn địa lí nói riêng Phần V - BÀI HỌC KINH NGHIỆM I- Với giáo viên: GV phải vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ Đây yêu cầu quan trọng trước tiên GV nói chung với GV dạy mộn Địa lí nói riêng đứng bục giảng Có đáp ứng nhiệm vụ cao Đó đem hết khả để truyền đạt tri thức cho em Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 14 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Bởi GV cần phải biết nghiên cứu, sâu chuyên môn Dạy phải biết nhiều trước sau Xác định rõ trọng tâm dạy, nghiên cứu để tìm phương pháp tối ưu giảng dạy Nắm bắt đặc điểm tâm sinh lí HS Đây điều cần cho GV đứng lớp Đó phải nắm rõ đặc điểm lứa tuổi giới tính, đối tượng để giải kịp thời vướng mắc học, lớp, trường Từ có kết cao học, đặc biệt học thực hành địa lí Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đây công việc thường xuyên phải làm GV dạy mộn địa lí Bở lẽ lich sử, kinh tế - xã hội phát triển, người GV phải thường xuyên cập nhật thông tin địa lí, qua kịp thơi điều chỉnh nội dung kiến thức cho hợp lí Bên cạnh giúp cho GV có phương pháp dạy học tốt Đồng thời phải trau dồi kiến rthức, phương pháp, tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm người trước để giúp em học tập tốt Chu đáo, cẩn thận soạn giảng Đó cách trình bày soạn trình giảng lớp tiết, cụ thể, với ý đồ, mục tiêu đặt ra, có nâng cao, mở rộng, liên hệ thực tế, đặc biệt việc sử dụng, làm dồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng Yêu nghề, mến trẻ Đây yếu tố quan góp phần làm lên thành công nghề dạy học Có yêu nghề dồn hết tâm huyết, sức lực với nghề Mặt khác, người GV phải thực nhiệt tình, quan tâm đến việc học tập cuả em, đem hết lực dạy dỗ HS, tất HS thân yêu Đó chìa khoá thành công nghề dạy học II- Với học sinh: - Cần phải có lòng tâm, cố gắng, nỗ lực thân môn học để tìm tòi, khám phá kiến thức mức độ từ dễ đến khó - Cần đào sâu suy nghĩ, học hỏi phương pháp phù hợp dạng tập khó, phức tạp - Biết khiêm tốn học hỏi từ thầy cô, bạn bè, phương tiện thông tin đại chúng, từ tích lũy kiến thức cho vận dụng trình học tập - Cần dành khoảng thời gian phù hợp cho việc học, nghiên cứu, tìm hiểu môn địa lí (không SGK) Như hữu ích nhiều, vừa góp phần nâng cao kết học tập, vừa mở rộng tầm mắt, bồi dưỡng trí tuệ Phần VI: NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI * Những vấn đề bỏ ngỏ: - Những học lí thuyết - Những học địa lí địa phương - HS lớp khác, trường khác * Điều kiện thực đề tài: Thực đề tài bối cảnh toàn ngành Giáo dục đac thực vận động Hai không nhằm chống biểu tiêu cực giáo dục; việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển giáo dục toàn diện Vì vậy, đề tài đời phần đáp ứng yêu cầu Đặc biệt rèn cho Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 15 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí em HS kĩ việc tìm hiểu học thực hành mà xưa vốn hay bị xem nhẹ Tuy nhiên, trình thực đề tài này, số tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Vẫn số HS chưa thực tâm vào việc học tập môn, cho môn phụ, môn xã hội, tự tìm hiểu nhà; số HS phải tập trung học tập đội tuyển Học sinh giỏi cấp nên thời gian dành cho môn không nhiều; xu xã hội chạy theo kinh tế thị trường, HS thường hướng đến môn khoa học Tự nhiên nhiều nên việc định hướng tư tưởng cho HS khó khăn Và hết GV không nhiệt tình, chu đáo, tìm tòi, sáng tạo hết lòng HS khó đạt kết dạy học mong muốn Phần VII - KIẾN NGHỊ Qua trình nghiên cứu thực đề tài qua thực tế dạy học môn, để có điều kiện tốt phục vụ cho việc dạy học môn Địa lí, có số kiến nghị với cấp lãnh đạo sau: Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV dạy môn Địa lí Trường THCS Mở thi viết SKKN quy mô rộng để GV có điều kiện học hỏi, tích luỹ thêm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kinh nghiệm giảng dạy Đầu tư thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học chuyên ngành như: đài, Tivi, tranh ảnh, báo, tạp chí, loại sách tham khảo, sách nâng cao, phòng môn, phương tiện dạy học đại Tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo chuyên đề chuyên gia, GV dạy giỏi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học môn Tổ chức chuyến thực tế, thực địa để giáo viên môn có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng kiến thức thực tế, qua áp dụng vào dạy học Có chế độ, phần thưởng động viên kịp thời, thích đáng cho GV HS có thành tích đóng góp cho nghiệp giáo dục Phần VIII: KẾT LUẬN CHUNG Địa lí môn học mà với điểm xuất phát ban đầu môn khoa học tự nhiên Trong thời kì đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, yêu cầu thực tế lịch sử xã hội mà thuộc nhóm khoa học xã hội Hơn xưa nay, Địa lí thường coi môn phụ nhà trường phổ thông Bởi việc học tập nghiên cứu thực thụ môn địa lí chưa mức, chưa công Hơn nữa, thực tế, em HS chưa ý thức mục tiêu giáo dục toàn diện, tìm hiểu môn địa lí có nhiều lí thú, giải thích nhiều tượng tự nhiên, sống, thấy toàn cảnh sống, trình phát triển kinh tế xã hội loài người Trái Đất, đặc biệt đất nước Việt Nam thân yêu Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 16 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Vì thế, phương pháp dạy học môn toán khó cho thầy, cô giáo phụ trách môn mà nội dung thực hành lại nội dung thiếu học tập nghiên cứu môn địa lí nhà trường phổ thông Trong thời điểm nay, việc đời đề tài phần giải toả khó khăn Tuy nhiên, ý kiến cá nhân tôi, chưa phải phổ biến qua đây, muốn nói rằng: Chúng ta phát huy khả năng, ý nghĩa môn Địa lí, bạn đồng nghiệp đem lại hoa thơm, trái cho đời, gieo hạt giống, chăm sóc chúng, vun trồng chúng để gặt hái mùa vàng bội thu Phù Cừ, ngày 03 tháng 04 năm 2013 Tác giả Vũ Văn Quyết TÀI LIỆU THAM KHẢO Phương pháp dạy học địa lí (Đỗ Thị Minh Đức) Rèn kĩ địa lí (Mai Xuan San) Mấy kĩ thực hành địa lí (Lê Bá Thảo) Vẽ biểu đồ địa lí (Đỗ Thị Minh Đức) Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (PGS - PTS Phạm Viết Vượng) Hoạt động dạy học (Nguyễn Ngọc Bảo - Hà Thị Đức) Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 17 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách tập Địa lí (Nhà xuất Giáo dục) Các tài liệu đổi PPDH Hệ thống sách tham khảo địa lí khác Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 18 [...]... thể là: Phương án Tỉ lệ A B C 3(3,5%) 20 (22,7%) 65(73,8 %) Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 13 SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 - Đánh giá kết quả: Như vậy, sau hai tiết dạy thực nghiệm ở hai bài dạy thực hành khác nhau của môn Địa lí 9, tôi nhận thấy: Với phương pháp của đề tài nêu ra đã có tác dụng thật bất ngờ khi các em đều rất tập trung làm việc, thực hiện các kĩ... (Đỗ Thị Minh Đức) 5 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (PGS - PTS Phạm Viết Vượng) 6 Hoạt động dạy học (Nguyễn Ngọc Bảo - Hà Thị Đức) Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 17 SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 7 Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách bài tập Địa lí 9 (Nhà xuất bản Giáo dục) 8 Các tài liệu về đổi mới PPDH 9 Hệ thống sách tham khảo địa lí khác ... biệt là đất nước Việt Nam thân yêu Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 16 SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 Vì thế, phương pháp dạy học bộ môn quả là những bài toán khó cho các thầy, cô giáo phụ trách bộ môn này mà các nội dung thực hành lại là một nội dung không thể thiếu trong học tập và nghiên cứu môn địa lí ở nhà trường phổ thông Trong thời điểm hiện nay, việc ra đời... HS đã có nhiều hứng thú hơn với các bài học thực hành địa lí Các em đã có thể giải quyết khá chính xác, nhanh chóng, nhuần nhuyễn các dạng bài tập trong các bài học thực hành mà trước đây đối với các em vốn rất khó khăn Đặc biệt, từ các khâu tìm hiểu bài tập cho đến các bước thực hiện bài tập, các kĩ năng về biểu đồ các em đều khá thành thạo, nhất là với một số dạng bài tập khó, phức tạp, tưởng chừng... ĐỘNG 4: Củng cố bài - GV nhấn mạnh cách vẽ, phân tích bản đồ HOẠT ĐỘNG 5: Hướng dẫn về nhà - Làm hoàn thiện các bài tập thực hành SGK - Tìm các tài liệu tham khảo, tự thực hành vẽ biểu đồ… - Chuẩn bị ôn tập - kiểm tra *Đánh giá kết quả áp dụng dạy thực nghiệm theo phương pháp của đề tài qua các bài dạy thực nghiệm: - Câu hỏi điều tra: Việc học các bài học thực hành địa lí có khó khăn đối với em hay không?... biệt rèn cho Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 15 SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 các em HS những kĩ năng cơ bản trong việc tìm hiểu các bài học thực hành mà xưa nay vốn hay bị xem nhẹ Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài này, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Vẫn còn một số HS chưa thực sự chú tâm vào việc học tập bộ môn, cho rằng là môn phụ, môn.. .SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 - Tìm các tài liệu tham khảo - Chuẩn bị bài: Vùng đồng bằng sông Hồng BÀI SOẠN - GIẢNG THỨ HAI: TUẦN 26 TIẾT 42 Ngày soạn: 20/2/2013 Ngày dạy: 27/2/2013 BÀI 37 THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG A MỤC TIÊU Sau khi học xong, HS cần: 1 Kiến thức: - Hiểu đầy đủ hơn Các. .. năng một cách khá thuần thục, giải tỏa được những khó khăn của HS khi tìm hiểu, thực hiện một bài tập địa lí trong giờ thực hành Với kết quả khả quan ấy, chắc chắn tôi sẽ áp dụng rộng hơn trong các bài dạy thực hành địa lí trong các năm học tiếp theo 2 Đánh giá chung về kết quả của đề tài Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các phương pháp của đề tài, tôi nhận thấy: Hầu hết các em HS... trong giảng dạy 3 Đầu tư thêm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học chuyên ngành như: đài, Tivi, tranh ảnh, báo, tạp chí, các loại sách tham khảo, sách nâng cao, phòng bộ môn, các phương tiện dạy học hiện đại 4 Tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo chuyên đề của các chuyên gia, các GV dạy giỏi về kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học bộ môn 5 Tổ chức những chuyến đi thực tế, thực địa để giáo... nói chung và với GV dạy mộn Địa lí nói riêng khi đứng trên bục giảng Có như vậy mới đáp ứng được nhiệm vụ cao cả Đó là đem hết khả năng của mình để truyền đạt tri thức cho các em Vũ Văn Quyết –THCS Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 14 SKKN : Phương pháp dạy các bài học thực hành Địa lí 9 Bởi vậy mỗi GV cần phải biết nghiên cứu, đi sâu về chuyên môn của mình Dạy một bài nhưng phải biết nhiều bài trước hoặc sau ... Phù Cừ Năm học 2012 - 2013 SKKN : Phương pháp dạy học thực hành Địa lí Các soạn - giảng thực nghiệm Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu việc Dạy học thực hành địa lí 9 , áp dụng phương pháp nghiên... GV thực tập thực hành Qua trao đổi, em bộc bạch: Chúng em cần có phương pháp học kĩ thực tập thực hành địa lí cách ngắn gọn, dễ hiểu b Điều tra kỹ thực hành địa lí Để nắm bắt kĩ thực tập thực hành. .. địa lí sau vẽ biểu đồ Đây rõ ràng lỗ hổng lớn việc dạy học môn địa lí, địa lí B- PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỊA LÍ I- Dạng tập cần sử dụng đồ, lược đồ, biểu đồ Đây dạng tập thực hành

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan