0

SKKN rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì

24 1,028 0
  • SKKN  rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 07:23

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG THÀNH LẬP BIỂU ĐỒ MƠN ĐIẠ LÍ CHO HỌC SINH LỚP 12 – TRƯỜNG THPT BA VÌ Sơ yếu lý lịch - Họ tên: Đinh Thị Thanh Huyền - Ngày sinh: 18 - 04 - 1976 - Năm vào ngành: 12 - 2002 - Chức vụ đơn vị cơng tác: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm, khoa Địa lý - Hệ đào tạo: Chính quy - Bộ mơn giảng dạy: Địa lý - Ngoại ngữ: Khơng - Trình độ trị: Sơ cấp A Phần mở đầu Lý chọn đề tài Biểu đồ địa lý cơng cụ trực quan, phương tiện khơng thể thiếu giảng dạy, nghiên cứu học tập địa lý địa lý kinh tế xã hội Biểu đồ hình vẽ có tính trực quan cao cho phép mơ tả: Động thái phát triển tượng địa lí, thể quy mơ, độ lớn đại lượng, so sánh tương quan độ lớn đại lượng, thể tỉ lệ cấu thành phần tổng thể nhiều tổng thể có đại lượng, thể q trình chuyển dịch cấu thành phần qua số năm Trong mơn học địa lí, biểu đồ trở thành phần quan trọng khơng thể thiếu kênh hình Có thể nói, biểu đồ “Ngơn ngữ đặc thù” khoa học địa lí Kĩ thể biểu đồ trở thành u cầu khơng thể thiếu người dạy học mơn khoa học Ngồi kĩ thể biểu đồ trở thành nội dung đánh giá học sinh học mơn địa lí trường THPT Hiện chương trình địa lý THCS THPT, biểu đồ khơng đề cập cách hệ thống khoa học Điều dẫn tới khả thành lập sử dụng biểu đồ hầu ht học sinh nhiều hạn chế Với xu hướng dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu Trong chương trình sách giáo khoa địa lý số tiết thực hành lại học sinh có hội rèn luyện kĩ thành lập biểu đồ, kỹ giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu: Để nhằm đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng hiệu học sinh trường THPT Ba Vì nói riêng trường THPT nói chung Kỹ thành lập biểu đồ địa lý có ý nghĩa quan trọng mặt sư phạm thực tiễn - Về mặt sư phạm: việc thành lập biểu đồ giúp người học phát triển tư duy, tính độc lập, sáng tạo học tập đồng thời giúp người học hiểu khắc sâu kiến thức địa lý cách vững Về mặt thực tiễn: việc thành lập biểu đồ giúp người học trình bày cách sinh động trực quan kiến thức địa lý cần thể Xuất phát từ lý nói với kinh nghiệm thân, tơi tiến hành thực sáng kiến kinh nghiệm xây dựng số kỹ thành lập biểu đồ để áp dụng dạy học địa lý lớp 12 trường THPT Ba Vì thơng qua tập này, thân tơi mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học địa lý trường THPT Ba Vì nói riêng THPT nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Biểu đồ địa lý: Biểu đồ mơ hình hóa số liệu thống kê nhằm giúp người sử dụng nhận biết cách trực quan đặc trưng số lượng, phần chất lượng động lực đối tượng, tượng Biểu đồ địa lý hình vẽ cho phép mơ tả cách dễ dàng tiến trình tượng, mối tương quan độ lớn đại lượng kết cấu thành phần tổng thể đối tượng địa lý 3.2 Các dạng biểu biểu đồ địa lý thường gặp trường THPT - Dạng biểu đồ hình cột: Dạng biểu đồ đa dạng bao gồm cột đơn, cột chồng lên nhau, cột ghép …… - Dạng biểu đồ ngang: Thực chất dạng biểu đồ cột trục đứng trục ngang đổi chỗ cho - Dạng biểu đồ vng: Dạng thể hình vng lớn, thể cấu tổng, chia thành 100 vng nhỏ - Dạng biểu đồ miền: Là loại bểu đồ thể cấu động thái phát triển đối tượng Tồn biểu đồ hình chữ nhật chia thành miền khác Dạng thể giá trị tuyệt đối tương đối - Dạng biểu đồ hình tròn: Được dùng để thể qui mơ cấu thành phần tổng thể - Dạng biểu đồ đường (đồ thị): Thể giá trị tương đối tuyệt đối - Dạng biểu đồ kết hợp: Phổ biến dạng biểu đồ kết hợp biểu đồ cột đường biểu diễn Ngồi gặp nhiều dạng khác biểu đồ biểu đồ tam giác, hình thoi, hình trụ… 3.3 Kĩ thành lập biểu đồ địa lý bậc THPT: 3.3.1 Khi thành lập biểu đồ cần tn thủ ngun tắc: - Khoa học: Biểu đồ phải đảm bảo tính xác (dựa sở tốn học) - Trực quan: Biểu đồ thành lập phải rõ ràng, dễ đọc (nghĩa nhìn vào biểu đồ người đọc biết ý đồ nội dung mà người thành lập muốn truyền đạt) - Thẩm mĩ: Biểu đồ phải đẹp, hài hòa cách thể Để đảm bảo tính trực quan thẩm mĩ, vẽ biểu đồ người ta thường dùng ký hiệu để phân biệt đối tượng biểu đồ Các ký hiệu thường biểu thị cách: + Gạch nền: (gạch dọc, ngang, chéo, vng) + Dùng ước hiệu tốn học: (dấu cộng, trừ, nhân) 3.3.2 Kĩ thành lập dạng biểu đồ chương trình địa lý THPT: i Kĩ chung: Để thành lập biểu đồ đòa lý cần phải nắm vững qui trình chung sau: - Kĩ lựa chọn biểu đồ thích hợp - Kĩ tính tốn xử lí số liệu ví dụ như: + Tính tỉ lệ giá trị cấu (%) + Tính tỉ lệ số phát triển + Quy đổi tỉ lệ phần % độ, góc hình quạt đường tròn + Tính bán kính vòng tròn có giá trị đại lượng tuyệt đối khác - Kĩ vẽ biểu đồ: (vẽ xác, nhanh, đẹp, quy trình quy tắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đánh giá)… - Kĩ nhận xét, phân tích biểu đồ Để có kĩ trên, khơng cần hiểu lí thuyết mà phải thực hành nhiều Điều cần nói thêm là, học sình thường phải làm tập thực hành vẽ biểu đồ kiểm tra hay thi với quỹ thời gian ngắn Vì thế, luyện tập thành kĩ thể đạt u cầu ii Hướng dẫn thực u cầu chung a Nghiên cứu lựa chọn biểu đồ thích hợp Câu hỏi thực hành vẽ biểu đồ thường có thành phần - Lời dẫn (đặt vấn đề) - Bảng số liệu thống kê (tỉ lệ % hay tuyệt đối) danh số (triệu ha, triệu tấn, tỷ đồng… năm ) - Lời kết nêu u cầu cụ thể cần làm Khi phân tích câu hỏi tập để chọn biểu đồ, cần tìm hiểu khai thác thành phần a1 Tìm hiểu lời dẫn để chọn loại biểu đồ Câu hỏi thực hành biểu đồ thường có lời dẫn theo dạng sau: - Lời dẫn định: - Xác định loại biểu đồ cần vẽ Thí dụ: “Hãy vẽ biểu đồ hình tròn cấu sử dụng đất nước ta năm 2000 theo số liệu sau ” - Lợi dẫn “ mở”: - Có gợi ý ngầm vẽ loại biểu đồ định Thí dụ: “ vẽ biểu đồ sản lượng cơng nghiệp nước ta phân theo vùng kinh tế năm 2000 - Lời dẫn “ kín”: khơng đưa gợi ý Thí dụ:“ cho bảng số liệu sau vẽ biểu đồ thích hợp rút nhận xét” Căn vào dạng lời dẫn trên, sử lí sau: - Với lời dẫn định - Ta vẽ theo định - Với lời dẫn “kín”: - Ta chuyển xuống nghiên cứu thành phần sau câu hỏi - Với dẫn “mở” - Cần ý bám vào số từ gợi mở chủ đề như: + Với loại biểu đồ đường biểu diễn Thường có lời dẫn với từ gợi mở như: “Tăng trưởng”, “Biến động”, “Phát triển”, qua năm từ… đến…” Thí dụ: Vẽ biểu đồ thể tình hình phát triển dân số nước ta… + Với biểu đồ hình cột: Thường dùng từ gợi mở “khối lượng”, “sản lượng”, “Diện tích”, “trong năm …và năm…”, “qua thời kì” Thí dụ: Vẽ biểu đồ thể khối lượng hàng hóa vận chuyển nước ta… + Với biểu đồ cấu: Thường gợi mở từ thể cấu như: “cơ cấu”, “Phân theo’, “Trong đó”, “Bao gồm”, “chia ra”, “chia theo” Thí dụ; Vẽ biểu đồ thể giá trị ngành sản xuất cơng nghiệp phân theo… a2 Nghiên cứu đặc điểm bảng số liệu để chọn loại biểu đồ - Ngồi việc nghiên cứu lời dẫn để lựa chọn loại biểu đồ, ta vào đặc điểm bảng số liệu thống kê để chọn biểu đồ: - Nếu đề đưa dãy số liệu (Tỉ lệ % hay số liệu tuyệt đối) phát triển theo chuỗi thời gian Ta chọn vẽ biểu đồ đường biểu diễn - Nếu có dãy số liệu tuyệt đối quy mơ, khối lượng hay nhiều đối tượng biến động theo mốt số thời điểm hay theo thời kì (Giai đoạn) ta chọn vẽ: Biểu đồ hình cột - Trường hợp có đối tượng với đại lượng khác có mối quan hệ hữu Thí dụ: Diện tích (ha) sản lượng (tấn) lúa vùng lãnh thổ diễn biến qua chuỗi thời gian ta chọn vẽ: Biểu đồ kết hợp (cột đường) - Nếu bảng số liệu có từ đối tượng trở lên với đại lượng khác (như: “tấn”, “ha”, “mét”…) Diễn biến qua thời gian ta cần chọn vẽ: Biểu đồ số - Trường hợp gặp bảng số liệu trình bày theo dạng phân chia thành phần cấu như: Năm Tổng số Chia (Trong đó) Nơng - lâm - Cơngnghiệp – ngư nghiệp xây dựng Dịch vụ Với bảng số liệu chọn vẽ: Loại biểu đồ cấu Tuy nhiên, biểu đồ cấu lại có số loại chủ yếu, việc lựa chọn loại biểu đồ để vẽ cần vào đặc điểm số bảng thống kê - Vẽ biểu đồ hình tròn: Phải có số liệu tương đối số liệu tuyệt đối thành phần hợp đủ giá trị tổng thể có đủ kiện tính tỷ lệ cấu (%)để vẽ biểu đồ hình tròn - Vẽ biểu đồ cột chồng: Nếu tổng thể có q nhiều thành phần, ta khó thể biểu đồ hình tròn (vì góc hình quạt q hẹp), trường hợp chuyển sang chọn biểu đồ cột chồng dẽ thể - Vẽ biểu đồ miền: Khi bảng số liệu, đối tượng trải qua thời điểm ta khơng vẽ biểu đồ hình tròn mà chuyển sang vẽ biểu đồ miền hợp lí a3 Căn vào u cầu lời kết câu hỏi để lựa chọn biểu đồ Có nhiều trường hợp nội dung lời kết câu hỏi lại gợi ý u cầu vẽ loại biểu đồ cụ thể Thí dụ: Sau nêu lời dẫn đưa bảng thống kê, câu hỏi ghi tiếp: “Anh chị vẽ biểu đồ thích hợp nêu nhận xét chuyển dịch cấu tổng sản phẩm nước giải thích ngun nhân chuyển dịch cấu đó” Cần lưu ý rằng: Hệ thống biểu đồ có nhiều loại, loại lại có số dạng Các loại biểu đồ loại, số trường hợp sử dụng thay ; Vì vậy, muốn lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp ta cần hiểu rõ ưu điểm, hạn chế khả biểu đạt dạng biểu đồ b Kĩ thuật tính tốn sử lí số liệu phục vụ vẽ biểu đồ Xử lý số liệu: Phải vào chủ đề, dạng thể biểu đồ để tiến hành xử lý số liệu Việc đổi số liệu tuyệt đối sang tương đối phải vào cơng thức tính tốn cho phù hợp Ví dụ: + Cán cân xuất nhập = giá trị xuất khẩu–giá trị nhập + Tỉ lệ xuất so với nhập tính cơng thức: X T= X 100 N Trong đó: T: tỉ lệ xuất khấu so với nhập X: giá trị xuất N: giá trị nhập + Mức tăng trưởng (%)của năm sau so với năm gốc (cho năm gốc =100%) Gs Tt = x 100 Gg Trong Tt: Mức tăng trưởng năm sau so với năm gốc Gs: Giá trị năm sau Gg: giá trị năm gốc + Mức tăng trưởng năm sau so với năm trước (cho năm trước 100%) Gs Tt = x100 Gt Trrong đó: Tt: Mức tăng trưởng năm sau so với năm trước Gs: Giá trị năm sau Gt: Giá trị năm trước + Cơng thức tính bán kính vòng tròn để so sánh qui mơ giá trị đại lượng địa lý năm Gọi giá trị năm thứ với vòng tròn có diện tích S1, có bán kính r1 Gọi giá trị năm thứ hai ứng với vòng tròn có diện tích S2 bán kính r2 Ta có cơng thức tính: r2 = r S S2 Sản lượng + Năng suất (tạ /ha) = Diện tích Sản lượng + Bình qn lương thực theo đầu người (Kg/người) = Dân số + Gia tăng dân số (%) =tỷ suất sinh – tỷ suất tử + Tính tỉ lệ cấu (%) thành phần tổng thể Có trường hợp xảy ra: *Bảng thống kê có cột tổng số Ta cần tính theo cơng thức: Từng thành phần x 100 Tỷ lệ cấu (%) = _ Tổng số *Nếu bảng thống kê khơng có cột tổng số Trước hết ta cần cộng số liệu giá trị tuyệt đối thành phần để tìm tổng số, tiếp tục tính tỉ lệ cấu + Tính quy đổi tỷ lệ (%) thành phần độ góc hình quạt để vẽ biểu đồ hình tròn Ta dùng phép suy luận sau: Tồn tổng thể = 100%, phủ kín tồn hình tròn (3600) Do ®ã 1% t­¬ng ứng với 3,6 Ta việc nhân số tỉ lệ giá trị (%) thành phần với 3,60 để tìm độ góc thành phần cần vẽ (Sau dùng thước đo độ để thể cho xác.) c Rèn luyện kĩ nhận xét phân tích biểu đồ Khi phân tích biểu đồ, cần vào số liệu bảng thống kê đường nét thể biểu đồ: khơng li khỏi kiện nêu số liệu biểu đồ, khơng nhận xét chung chung (cần có số liệu kèm theo ý nhận xét) Phần nêu ngun nhân cần dựa vào kiến thức học để viết cho u cầu Cần ý: - Đọc kĩ câu hỏi để nắm u cầu phạm vi cần nhận xét, phân tích - Cần tìm mối liên hệ hay tính quy luật số liệu - Khơng bỏ xót liệu cần phục vụ cho nhận xét, phân tích - Trước tiên nhận xét phân tích số liệu có tầm khái qt chung, sau phân tích số liệu thành phần - Chú ý tìm mối quan hệ so sánh số theo hàng ngang hàng dọc có - Chú ý giá trị nhỏ (thấp nhất), lớn trung bình Đặc biệt ý đến số liệu hình nét đường, cột thể đột biến (tăng hay giảm nhanh) - Cần có kĩ tính tỉ lệ (%) tính số lần tăng hay giảm số để chứng minh cụ thể ý kiến nhận xét Phần nhận xét phân tích thường có nhóm ý - Những ý nhận xét diễn biến mối quan hệ số liệu - Giải thích ngun nhân diễn biến mối quan hệ (Chú ý cần dựa vào kiến thức học để giải thích) Về sử dụng ngơn từ lời nhận xét, phân tích biểu đồ: - Trong loại biểu đồ cấu mà số liệu quy thành tỷ lệ% ta phải dùng từ Tỷ trọng cấu để so sánh nhận xét Thí dụ: Nhận xét biểu đồ cấu giá trị ngành kinh tế nước ta qua số năm Ta khơng ghi: Giá trị ngành nơng – lâm nghiệp có xu hướng giảm sút, mà ghi: tỷ trọng giá trị ngành nơng – lâm nghiệp có xu hướng giảm - Cần sử dụng từ ngữ phù hợp với trạng thái phát triển đổi tượng biểu đồ: * Về trạng thái tăng: Có từ nhận xét theo cấp độ như: “Tăng”, “tăng mạnh”, “tăng nhanh”, “tăng đột biến”, “tăng liên tục”…kèm theo từ có số liệu dẫn chứng cụ thể tăng (triệu tấn, tỷ đồng, triệu dân…) Hoặc tăng phần trăm? Hay lần? * Về trạng thái giảm: Cần dùng từ như: “Giảm”, “giảm ít”, “giảm mạnh”, “giảm nhanh”, “giảm chậm” “giảm đột biến” kèm theo số dẫn chứng cụ thể * Về nhận xét tổng qt: Cần dùng từ diễn đạt phát triển như: “phát triển nhanh”, “phát triển chậm”, “phát triển ổn định”, “phát triển khơng ổn định”, “phát triển đều”, “có chênh lệch vùng”… d Kĩ thuật vẽ biểu đồ Khi vẽ biểu đồ cần dựa vào số liệu để chọn kiểu thể biểu đồ cho phù hợp nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ độ xác cao biểu đồ Một biểu đồ cần phải có đầy đủ hệ thống giải, tên biểu đồ Tên biểu đồ thường xác định vẽ biểu đồ - Hồn chỉnh biểu đồ: để hồn chỉnh biểu đồ địa lý cần phải biết rõ u cầu biểu đồ là: + Đảm bảo tính trực quan dễ xây dựng + Đảm bảo tính thẩm mỹ + Đảm bảo tính xác, khoa học Biểu đồ phải phản ánh trung thực số liệu có Hạn chế tối đa mức độ sai số vẽ Phạm vi nghiên cứu - Với kỹ thành lập biểu đồ này, tơi áp dụng giảng dạy hai khối trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 11A , 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Đối tượng học sinh: + Đối tượng học sinh đa dạng có nhiều khó khăn việc tiế p nhận kiến thức Có học sinh vừa học vừa phải giúp gia đình Thời gian học nhà hạn chế Kinh tế khó khăn khơng có điều kiện để mua thêm loại sách tham khảo để mở rộng kiến thức + Đối với lớp 11A8, 11A5 HS đạt đủ điểm chuẩn vo 10 trường THPT Ba Vì nên khả nhận thức em nhiều hạn chế B Nội dung sáng kiến Cơ sở lí luận đề xuất sáng kiến kinh nghiệm 1 Biểu đồ hình vẽ có tính trực quan cao, cho phép mơ tả: - Động thái phát triển tượng địa lí như: “Biểu đồ tình hình phát triển dân số nước ta qua năm…” - Thể quy mơ, độ lớn đại lượng như: “Biểu đồ diện tích gieo trồng cơng nghiệp hàng năm cơng nghiệp lâu năm nước ta” - So sánh tương quan độ lớn đại lượng như: Biểu đồ mức lương thực đầu người năm nước, đồng Sơng Hồng đồng sơng Cửu Long ” - Thể tỉ lệ cấu thành phần tổng thể nhiều tổng thể có đại lượng: “Biểu đồ cấu sử dụng đất nơng nghiệp ” - Thể q trình chuyển dịch cấu thành phần qua số năm: “Biểu đồ cấu tổng sản phẩm xã hội phân theo ngành kinh tế từ năm 2000 đến năm 2009 nước ta” Vì lí nên kĩ thể biểu đồ trở thành nội dung đánh giá học sinh học mơn địa lí Trong nhiều năm qua, đề thi tuyển vào trường Đại học, cao đẳng thi học sinh giỏi quốc gia…Đều trọng đến nội dung kiểm tra, đánh giá đồng thời kiến thức kĩ thực hành Về khái qt, ta phân đề thi thành câu hỏi lí thuyết câu hỏi thực hành (Trong phần lí thuyết chiếm khoảng 65% đến 70% tổng số điểm phần thực hành chiếm 30% - 35% tổng số điểm) Tuy phân làm hai loại câu hỏi trên thực tế đề thực hành coi “đề lí thuyết sở thực hành”, nhăm kiểm tra khả vận dụng kiến thức vào trường hợp cụ thể, đồng thời cho phép thơng qua đề thực hành để cập nhật kiến thức học sinh Chính mà u cầu kĩ biểu đồ khơng rèn cho học sinh kĩ vẽ đúng, đẹp mà kiến thức để chọn, hiểu, thể nhận xét, phân tích biểu đồ… Qua kết kì thi Đại học - Cao đẳng, tốt nghiệp, học kì, điểm thực hành học sinh thường kĩ thực hành địa lí học sinh yếu, em chưa học tập có để hình thành kĩ thể loại biểu đồ Từ thực tế trên, việc trọng nâng cao kĩ thể biểu đồ cần thiết Để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học địa lí để trao đổi kĩ thuật thể biểu đồ, tơi tiến hành thực sáng kiến kinh nghiệm dựa sở ngun tắc khoa học thống kê, khoa học sư phạm, kinh nghiệm thân đồng nghiệp q trình giảng dạy địa lí trường THPT Ba Vì… Từ tơi tìm quy tắc kĩ thuật thể biểu đồ Trong sáng kiến kinh nghiệp tơi, tơi hướng dẫn chủ yếu kĩ thao tác vẽ biểu đồ tay với dụng cụ thơng dụng, giúp học sinh hiểu xác định nhanh u cầu tập thực hành học mơn địa lí trường THPT Ba Vì Đồng thời áp dụng tốt kì thi Đại học, Cao đẳng… Cơ sở thực tiễn 2.1 Những ví dụ cụ thể: * Ví dụ 1: Bài 14 chương trình lớp 12 trang 58 Cho bảng số liệu sau: SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG QUA MỘT SỐ NĂM Tổng diện tíchcó Diện tích rừng Diện tích rừng rừng (triệu ha) tự nhiên (tr ha) trồng (triệu ha) 1943 14 14 43 1983 0, 22 2005 12 10 2 38 Năm Độ che phủ % a Hãy vẽ biểu đồ kết hợp biểu nội dung bảng số liệu Qua biểu đồ rút nhận xét cần thiết - Khi cho ví dụ tơi hướng dẫn học sinh thực bước sau: Bước 1: Xác đònh chủ đề cần thể (Sự biến động diện tích rừng qua số năm) Bước 2: Xác đònh dạng biểu đồ: (kết hợp cột với đường) Bước 3: Vẽ biểu đồ: - Kẻ hệ trục tọa độ có trục đứng (y), (ý), cần ý chọn thang trục cho thích hợp, đảm bảo biểu đồ dễ quan sát -Trên trục ngang, mốc thời gian phải tương ứng với tỷ lệ khoảng cách năm - Trên đầu cột đỉnh đoạn đường biểu diễn cần ghi số liệu cho đối tựơng Bước 4: Hoàn thiện phần vẽ biểu đồ Lập bảng giải ghi tên biểu đồ cách đầy đủ biểu đồ vẽ % Triệu 43  15 45 38  2, 10 14, 30 22 0, 10, 15 6, 0 1943 1983 Rừng tự nhiên  2005 Năm Rừng trồng Độ che phủ rừng BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA TỪ NĂM 1943 - 2005 Bước 5: Nhận xét phân tích biểu đồ - Qua ví dụ tơi rèn luyện cho học sinh kĩ chọn loại biểu đồ thích hợp theo u cầu Cụ thể tơi hướng dẫn học sinh chọn biểu đồ kết hợp cột với đường, loại có lời dẫn “chỉ định”nên ta việc vẽ biểu đồ theo định Các em biết thực tốt bước vẽ biểu đồ kết hợp cách xác, nhanh, đẹp, quy trình quy tắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đánh giá)…Ngồi em biết nhận xét biểu đồ (dựa vào bảng số liệu biểu đồ để nhận xét biến động diện tích độ che phủ rừng nước ta từ năm 1943 - 2005, kèm theo số liệu dẫn chứng) phân tích biểu đồ (dựa vào kiến thức học để giải thích ngun nhân có thay đổi đó) Ví dụ 2: Bài 29 SGK Địa lý 12 trang 128 Cho bảng số liệu: Bảng 29 Giá trị sản xuất cơng nghiệp phân theo thành phần kinh tế (Giá thực tế) Đơn vị: Tỷ đồng Năm 1996 2005 Nhà nước 74161 249085 Ngồi Nhà nước 35682 308854 Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi 39589 433110 Thành phần kinh tế a Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu giá trị sản xuất cơng nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 năm 2005 b Từ biểu đồ rút nhận xét cần thiết - Ở ví dụ tơi hướng dẫn học sinh thực bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề cần thể (Cơ cấu giá trị sản xuất cơng nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 năm 2005) Bước 2: Xác định dạng biểu đồ (Biểu đồ tròn) Bước 3: Vẽ biểu đồ + Xử lý số liệu theo cơng thức: Từng thành phần x100 Tính cấu %= Tổng Chuyển từ số liệu tuyệt đối bảng 29 sang số liệu tương đối (%) cách lấy tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp thành phần kinh tế 100%, sau tính xem thành phần chiếm phần trăm? Sau tính tốn ta có bảng số liệu sau Đơn vị: Phần trăm (%) Năm 1996 2005 Nhà nước 49, 25, Ngồi Nhà nước 23, 31, Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi 26, 43, Tổng cộng 100 100 Thành phần kinh tế + Do tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp thành phần kinh tế năm 2005 991 049 tỷ đồng lớn năm 1996 (có giá trị 149 432 tỷ đồng) 6, 63 lần nên bán kính hình tròn thể năm 2005 phải lớn gấp 2, 58 lần bán kính hình tròn thể năm 1996 Nên ta có R 1996=1 R2005=2, 58 + Tiến hành vẽ biểu đồ: Vẽ số liệu theo chiều quay kim đồng hồ Để vẽ xác phải đổi độ để vẽ với % tương ứng với 3, 60 + Hồn chỉnh biểu đồ, lập bảng giải ghi tên biểu đồ: 25.1 Nhà nước 43.7 26.5 46.9 Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi 23.9 Năm 1996 31.2 Năm 2005 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SXCN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 1996 VÀ NĂM 2005 Bước 4: Nhận xét biểu đồ (dựa vào bảng số liệu biểu đồ nhận xét thay đổi tỉ trọng cấu giá trị sản xuất cơng nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 2005) - Trong ví dụ tơi rèn luyện cho học sinh kĩ chọn biểu đồ thích hợp Cụ thể thuộc kiểu lời dẫn “mở”có cụm từ “cơ cấu” năm nên ta chọn biểu đồ hình tròn thích hợp Ngồi qua em biết xử lí số liệu, biết vẽ biểu đồ hình tròn có bán kính khác cách xác, nhanh, đẹp, quy trình quy tắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đánh giá Ví dụ 3: Bài Sách ơn thi tốt nghiệp lớp 12 trang 14 Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập nước ta qua năm: Đơn vị: Tỷ USD Năm 2000 2005 2009 Giá trị xuất 14, 32, 57, Giá trị nhập 15, 36, 69, Vẽ biểu đồ thể giá trị xuất, nhập nước ta năm - Đối với ví dụ này, tơi hướng dẫn học sinh thực bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề cần thể (Giá trị xuất, nhập nước ta năm) Bước 2: Xác định dạng biểu đồ (Cột ghép) Bước 3: Vẽ biểu đồ: Sử dụng hệ trục tọa độ để thể trục ngang thể mốc thời gian (năm), trục đứng thể giá trị đại lượng Tiến hành dựng cột theo cách thức sau: + Các cột đươc dựng thẳng đứng điểm mốc thời gian đầu tiên, trục ngang cần ý đối chiếu mốc giá trị trên, ngang để vẽ xác độ cao cột + Giá trị phải ghi đỉnh đầu cột (Học sinh hay qn ghi giá trị đỉnh đầu cột) Bước 4: Hồn thiện phần vẽ biểu đồ cột Lập bảng giải ghi tên biểu đồ cách đầy đủ biểu đồ vẽ Tỷ USD 69.9 70 57.1 60 50 36.8 40 32.4 30 20 14.5 Xuất Nhập 15.6 10 2000 2005 Năm 2009 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA Bước 5: nhận xét phân tích biểu đồ (Dựa vào biểu đồ bảng số liệu theo hàng ngang để nhận xét thay đổi giá trị xuất nhập nước ta từ 2000-2009 Theo hàng dọc để nhận xét so sánh giá trị xuất nhập năm rút nhận xét nước ta nước nhập siêu.)… - Qua ví dụ tơi rèn luyện cho học sinh kĩ chọn biểu đồ thích hợp dựa vào đặc điểm bảng số liệu Ở dãy số liệu tuyệt đối khối lương đối tượng biến động theo số thời điểm nên ta chọn biểu đồ cột ghép thích hợp Ngồi tơi hướng dẫn học sinh biết cách vẽ biểu đồ hình cột cách xác, nhanh, đẹp, quy trình quy tắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đánh giá nhận xét biểu đồ Ví dụ 4: Bài Sách ơn thi tốt nghiệp lớp 12 trang 114 Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG HỒ TIÊU Ở NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn ha) Năm 1995 Diện tích gieo trồng cà 7, phê 1997 2000 2002 2005 2009 9, 27 47 49 50 Vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình phát triển diện tích gieo trồng hồ tiêu nước ta, giai đoạn 1995 - 2009 - Khi cho ví dụ tơi hướng dẫn học sinh thực theo bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề cần thể (Tình hình phát triển diện tích gieo trồng hồ tiêu nước ta, giai đoạn 1995 - 2009) Bước 2: Xác định dạng biểu đồ (biểu đồ đường) Bước 3: Vẽ biểu đồ sử dụng hệ trục tọa độ thể trục ngang thể mốc thời gian (năm) trục đứng thể giá trị đại lượng Chú ý chia khoảng cách năm BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 1995 - 2009 - Trong ví dụ tơi rèn luyện cho học sinh chọn loại biểu đồ thích hợp dựa vào lời dẫn đặc điểm bảng số liệu Cụ thể tập thuộc kiểu lời dẫn “mở” có cụm từ “ phát triển”, bảng số liệu giá trị tuyệt đối phát triển theo chuỗi thời gian , nên ta chọn biểu đồ đường biểu diễn thích hợp với u cầu Đồng thời qua em biết cách vẽ biểu đồ đường biểu diễn cách xác, nhanh, đẹp, quy trình quy tắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đánh giá nhận xét biểu đồ Ví dụ 5: Bài 20 SGK Địa lý 12 Vẽ biểu dồ thể chuyển dịch cấu tổng sản phẩm nước thời kỳ 1985 - 1998 Năm 1985 1988 1990 1992 1995 1998 Nơng lâm ngư nghiệp 40 , 46, 38, 33, 27, 25, CN – Xây dựng 27, 25, 22, 27, 28, 34, Dịch vụ 32, 27, 38, 38, 44, 39, Ngành -Với tập tơi hướng dẫn học sinh thực theo bước sau; Bước1: Xác định chủ đề cần thể (sự chuyển dịch cấu tổng sản phẩm nước thời kì 1985 - 1998) Bước 2: Xác định biểu đồ (Biểu đồ miền) Bước 3: Vẽ biểu đồ: Chú ý vẽ biểu đồ miền: - Khung biểu đồ miền vẽ theo giá trị tương đối thường hình chữ nhật Trong chia làm hai miền khác nhau, chồng lên Mỗi miền thể đối tượng địa lý cụ thể - Các thời điểm năm năm cuối biểu đồ phải nằm hai cạnh bên trái bên phải hình chữ nhật, khung biểu đồ - Chiều cao hình chữ nhật thể đơn vị biểu đồ, chiều rộng biểu đồ thường thể thời gian (năm) Bước 4: Hồn thiện phần vẽ biểu đồ miền Lập bảng giải, ghi tên biểu đồ biểu đồ vẽ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ DỊCH CHUYỂN CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THỜI KỲ 1985 - 1998 - Sau hồn thiện tập tơi rèn luyện cho học sinh kĩ chọn biểu đồ thích hợp biểu đồ Miền lời dẫn “mở” có cụm từ “cơ cấu”, nhiều năm Ngồi em biết thành thạo vẽ biểu đồ nói riêng biểu đồ Miền nói chung Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: - Với kỹ thành lập biểu đồ này, áp dụng giảng dạy hai khối trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 11A ø, 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Khi chưa áp dụng sáng kiến này, nhìn chung học sinh lúng túng chọn biểu đồ thích hợp để vẽ Các em chưa biết dựa vào lời dẫn bảng số liệu…để chọn biểu đồ Kết thơng qua kiểm tra khảo sát đầu năm thường xun, định kì thấp - Sau áp dụng truyền đạt kó thành lập biểu đồ cho HS Các em hình thành cho nguyên tắc, bước thành lập biểu đồ, dạng biểu đồ.Từ thơng qua kiểm tra đánh giá tơi thấy nhìn chung em có bước tiến rõ rệt, khơng lúng túng xác định biểu đồ mà đạt kết cao kiểm tra Cụ thể tơi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm với lớp: Lớp 12A4 làm thực nghiệm 12A5 làm lớp đối chứng với tập sau Cho bảng số liệu sau đây: Diện tích sản lượng cà phê nhân 1980 Diện tích gieo trồng (nghìn Ha) 22, Sản lượng cà phê (nghìn tấn) 8, 1985 44, 12, 1990 119, 92, 1995 186, 218, 2000 516, 698, Năm Hãy dùng loại biểu đồ kết hợp để thể diễn biến diện tích sản lượng cà phê thời kì 1980 - 2000 Với kết thu sau: Nội dung tập Lớp Giỏi Trung bình Không đạt Thực nghiẹâm 40% 55% 5% 0% Đối chứng 20% 50% 24 % 6% Lớp thực nghiệm đạt kết cao kiểm tra Các em thành lập biểu đồ xác, đẹp với đầy đủ nội dung, hình cột thể diện tích gieo trồng cà phê, biểu đồ đường thể sản lượng cà phê, tên biểu đồ giải Ở lớp đối chứng kết cho thấy 6% học sinh khơng đạt u cầu, số học sinh đạt loại giỏi thấp Từ việc đối chứng ta thấy giảng dạy địa lý việc truyền đạt kĩ thành lập biểu đồ cho HS vấn đề quan trọng giúp HS khắc sâu kiến thức, nâng cao tính tự học tự nghiên cứu C Phần kết luận kiến nghị Đánh giá chung: Khi dạy HS kĩ thành lập biểu đồ theo phương pháp trường THPT Ba Vì học sinh thu nhiều kết quả, làm tốt dạng tập thành lập biểu đồ, phát triển tính độc lập, sáng tạo tư học tập hiểu sâu sắc kiến thức địa lý cách vững Tuy nhiên hạn chế mặt thời gian, trình độ kinh nghiệm nên viết nhiều thiếu sót Rất mong thầy quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng bổ sung để viết hồn thiện Kiến nghò đề xuất: Để rèn luyện kĩ thành lập biểu đồ địa lý trường THPT cần thường xun nâng cao kĩ thành lập biểu đồ địa lý nói chung, biểu đồ địa lý lớp 12 nói riêng cho học sinh giáo viên địa lý trường phổ thơng Đồng thời cần tăng thêm số tiết thực hành địa lý cho học sinh trường THPT Xác nhận thủ trưởng đơn vị Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2012 Tơi xin cam đoan SKKN tơi viết, khơng chép nội dung người khác ĐINH THỊ THANH HUYỀN [...]... và đề xuất: Để rèn luyện kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý ở trường THPT cần thường xun nâng cao kĩ năng thành lập biểu đồ địa lý nói chung, biểu đồ địa lý lớp 12 nói riêng cho học sinh và giáo viên địa lý ở trường phổ thơng Đồng thời cần tăng thêm số tiết thực hành địa lý cho học sinh ở trường THPT Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2 012 Tơi xin cam đoan đây là SKKN của tơi viết,... các em đã biết thành thạo khi vẽ biểu đồ này nói riêng và các biểu đồ Miền nói chung 4 Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm: - Với kỹ năng thành lập biểu đồ này, tôi đã áp dụng giảng dạy hai khối ở trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 1 và 11A 2 ø, 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Khi chưa áp dụng sáng kiến này, nhìn chung học sinh còn lúng túng khi chọn biểu đồ thích hợp nhất... thể hiện đơn vị của biểu đồ, chiều rộng của biểu đồ thường thể hiện thời gian (năm) Bước 4: Hồn thiện phần vẽ biểu đồ miền Lập bảng chú giải, ghi tên biểu đồ trên hoặc dưới biểu đồ đã vẽ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ DỊCH CHUYỂN CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THỜI KỲ 1985 - 1998 - Sau khi hồn thiện bài tập này tơi đã rèn luyện cho học sinh kĩ năng chọn biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ Miền vì lời dẫn “mở” có... tên biểu đồ Tên của biểu đồ thường được xác định chính là vẽ biểu đồ - Hồn chỉnh biểu đồ: để hồn chỉnh biểu đồ địa lý cần phải biết rõ những u cầu của một biểu đồ đó là: + Đảm bảo tính trực quan dễ xây dựng + Đảm bảo tính thẩm mỹ + Đảm bảo tính chính xác, khoa học Biểu đồ phải phản ánh trung thực các số liệu đã có Hạn chế tối đa mức độ sai số trong khi vẽ 4 Phạm vi nghiên cứu - Với kỹ năng thành lập biểu. .. những trường hợp cụ thể, đồng thời nó cho phép thơng qua đề thực hành để cập nhật kiến thức của học sinh Chính vì vậy mà u cầu về kĩ năng biểu đồ khơng chỉ là rèn cho học sinh kĩ năng vẽ đúng, đẹp mà còn cả kiến thức để chọn, hiểu, thể hiện và nhận xét, phân tích biểu đồ Qua kết quả các kì thi Đại học - Cao đẳng, tốt nghiệp, học kì, điểm thực hành của học sinh thường kém là do kĩ năng thực hành địa lí. .. cơ cấu các thành phần qua một số năm: Biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm xã hội phân theo ngành kinh tế từ năm 2000 đến năm 2009 của nước ta” Vì lí do trên nên kĩ năng thể hiện biểu đồ đã trở thành một nội dung đánh giá học sinh học mơn địa lí Trong nhiều năm qua, các đề thi tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng cũng như thi học sinh giỏi quốc gia…Đều chú trọng đến nội dung kiểm tra, đánh giá đồng thời... ta là nước nhập siêu.)… - Qua ví dụ trên tơi đã rèn luyện cho học sinh các kĩ năng về chọn biểu đồ thích hợp nhất dựa vào đặc điểm bảng số liệu Ở bài này là một dãy số liệu tuyệt đối về khối lương của 2 đối tượng biến động theo một số thời điểm nên ta chọn biểu đồ cột ghép là thích hợp nhất Ngồi ra tơi đã hướng dẫn học sinh biết cách vẽ biểu đồ hình cột một cách chính xác, nhanh, đẹp, đúng quy trình... vi nghiên cứu - Với kỹ năng thành lập biểu đồ này, tơi đã áp dụng giảng dạy hai khối ở trường THPT Ba Vì –Hà Nội + Khối 11 gồm 11A 1 và 11A 2 , 11A5, 11A6, 11A8 + Khối 12 gồm 12A5, 12A4, 12A11, 12A12 - Đối tượng học sinh: + Đối tượng học sinh đa dạng có nhiều khó khăn trong việc tiế p nhận kiến thức Có những học sinh vừa học vừa phải giúp gia đình Thời gian học ở nhà còn hạn chế Kinh tế còn khó khăn... trồng Độ che phủ rừng BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA TỪ NĂM 1943 - 2005 Bước 5: Nhận xét và phân tích biểu đồ - Qua ví dụ trên tơi đã rèn luyện cho học sinh kĩ năng chọn loại biểu đồ thích hợp nhất theo u cầu của bài Cụ thể ở bài này tơi hướng dẫn học sinh chọn biểu đồ kết hợp cột với đường, vì đây là loại bài có lời dẫn “chỉ định”nên ta chỉ việc vẽ biểu đồ theo chỉ định Các em... học tự nghiên cứu C Phần kết luận và kiến nghị 1 Đánh giá chung: Khi dạy HS kĩ năng thành lập biểu đồ theo phương pháp này ở trường THPT Ba Vì học sinh đã thu được nhiều kết quả, làm tốt hơn các dạng bài tập thành lập biểu đồ, phát triển được tính độc lập, sáng tạo tư duy trong học tập và hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lý một cách vững chắc Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian, trình độ cũng như kinh ... xuất: Để rèn luyện kĩ thành lập biểu đồ địa lý trường THPT cần thường xun nâng cao kĩ thành lập biểu đồ địa lý nói chung, biểu đồ địa lý lớp 12 nói riêng cho học sinh giáo viên địa lý trường phổ... dựng số kỹ thành lập biểu đồ để áp dụng dạy học địa lý lớp 12 trường THPT Ba Vì thơng qua tập này, thân tơi mong muốn góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học địa lý trường THPT Ba Vì nói... lại học sinh có hội rèn luyện kĩ thành lập biểu đồ, kỹ giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu: Để nhằm đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng hiệu học sinh trường THPT Ba
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì , SKKN rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì , SKKN rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì

Từ khóa liên quan