0

skkn một số kinh nghiệm dạy ngoại ngữ với các video clip

20 4,343 40

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:40

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP ∗∗∗    ∗∗∗ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY NGOẠI NGỮ VỚI CÁC VIDEO CLIP Giáo viên: Phạm Thị Phúc Chuyên môn: Tiếng Anh Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Đơn vị công tác: THCS Buôn Trấp Tổ chuyên môn: Tiếng Anh – Tin học Năm học: 2014 - 2015 Buôn Trấp , tháng 03 năm 2015 N¨m häc: 2013- 2014 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc MỤC LỤC: I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực trạng a Thuận lợi-khó khăn b Thành công-hạn chế c Mặt mạnh-mặt yếu d Các nghiên nhân .7 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp b.1 Cách thức sử dụng video clip đơn vị học khối b.2 Cách thức sử dụng video clip đơn vị học khối 15 c Điều kiện thực hiện, giải pháp, biện pháp .17 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 III.1 Kết luận .18 III.2 Kiến nghị .18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc I/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển nhu cầu mở rộng quan hệ quốc tế ngày mạnh mẽ học ngôn ngữ yếu tố tất yếu Vì Bộ Giáo dục Đào tạo đưa Tiếng Anh vào trường phổ thông môn khuyến khích từ bậc mầm non, tiểu học bắt buộc bậc phổ thông, đại học Do việc tạo môi trường học tập sinh động, thú vị phát huy tính tích cực, chủ động học sinh đóng vai trò quan trọng Ở nước ta, năm 2002 – 2003 nước đồng loạt triển khai chương trình giáo dục phổ thông với mục tiêu giáo dục tập trung hướng vào việc phát triển tính động, sáng tạo tích cực học sinh Để đạt mục tiêu giáo dục người dạy, đặc biệt người dạy tiếng Anh cần có phương pháp dạy học phù hợp Như biết tiếng Anh môn học khó học sinh, đặc biệt học sinh vùng nông thôn Như trình giảng dạy giáo viên phải gây hứng thú, tự tin, say mê, cố gắng học tập thân em mang lại kết học tập tốt Các em phải người chủ động tích cực tham gia vào trình dạy học Hơn để nhấn mạnh việc học ngoại ngữ có ý nghĩa mang tính thực tế, học sinh học ngoại ngữ để giao tiếp nên cần rèn luyện đồng thời bốn kỹ (nghe, nói, đọc, viết), từ vựng, ngữ pháp chức Vì việc cải tiến phương pháp, hướng dẫn học sinh thực hành phải theo hướng gợi mở, nhằm kích thích trí tìm tòi, tránh đơn điệu nhàm chán, khô cứng Giúp học sinh hình thành mục đích học ngoại ngữ để giao tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, mục tiêu việc học ngoại ngữ Ngày bắt gặp nhiều thành phố lớn tỉnh thành trung tâm ngoại ngữ, khóa học chuyên thực hành giao tiếp Điều cho thấy kĩ giao tiếp hay gọi kĩ nghe nói ( Speaking & Listening skill) chiếm vai trò quan trọng trình dạy Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc tiếng Xuất phát từ điều này, giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh, trăn trở tìm tòi phương pháp nhằm giúp cho em có tảng, khả kĩ nói để em vững vàng trình học giao tiếp sau Sau thời gian làm công tác giảng dạy môn Tiếng Anh trường, thấy thực trạng kĩ nói em học sinh trường THCS Buôn Trấp nói riêng trường tiểu học, trung học phổ thông trường THCS khác địa bàn huyện Krông Ana nói chung chưa phát huy đến mức tối đa Trường THCS Buôn Trấp, đây, có phận em học sinh học tốt môn Tiếng Anh Các em có vốn từ vựng nhiều, có kĩ giải dạng tập trắc nghiệm, tự luận ngữ pháp, cấu trúc, ngữ âm, đọc hiểu, viết … tương đối cao, nhiên khả giao tiếp em nhiều hạn chế Xuất phát từ nguyên nhân trên, trăn trở, tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với xu nhằm đào tạo hệ học sinh có vốn ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội Thông qua việc tự học hỏi mạng Internet, học hỏi đồng nghiệp kinh nghiệm rút từ đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân mạnh dạn ứng dụng lồng ghép video clip có phụ đề tiếng Anh vào tiết dạy năm học 2013- 2014 2014 – 2015 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Thực đề tài nhằm giúp học sinh tiếp cận với ngôn ngữ cách tự nhiên, phát triển kĩ nghe, nói cho học sinh Nhiệm vụ đề tài trình bày rõ, chi tiết cách thức ứng dụng video clipvào tiết dạy cụ thể Đối tượng: Học sinh tất khối 6,7,8,9 Nhưng ứng dụng phương pháp chưa lâu, nên thân áp dụng chủ yếu cho lớp đầu cấp 6,7 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tiết chương trình sách giáo khoa 6, Phương pháp nghiên cứu Phương pháp lý thuyết: Nghiên cứu đọc tài liệu, giáo trình có liên quan phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh để rút vấn đề lí luận có tính chất định hướng Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập giáo viên học sinh trường địa bàn Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với đồng nghiệp thuận lợi khó khăn việc soạn giảng, dạy học cách sử dụng phương pháp Phương pháp quan sát: Thông qua tiết dự giờ, thao giảng trực tiếp quan sát tình hình học sinh Qua biết khả tiếp thu bài, vận dụng kiến thức vào trình giao tiếp học sinh Bên cạnh tiếp thu học hỏi đồng nghiệp phát hạn chế họ để khắc phục cho thân Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra thông qua tiết dạy thân, đồng nghiệp kiểm tra khảo sát học sinh II./ NỘI DUNG Cơ sở lí luận để thực đề tài Trên giới từ cuối năm 60 kỷ trước, người ta nhận tiềm việc học tiếng anh qua clip nguồn tư liệu công cụ hỗ trợ dạy học hữu hiệu Song, tính đến nay, học tiếng anh qua clip chưa đưa vào chương trình dạy học tiếng anh ngày Hiện nay, có nhiều cách dạy học tốt tiếng Anh chia sẻ mạng, báo chí, qua kênh mạng xã hội Nhưng vấn đề đặt hấp thụ lượng thông tin nào? Làm mà vận dụng phương pháp cách hiệu quả? Câu hỏi Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc đơn giản, số người trả lời câu hỏi Sau phương pháp học tiếng anh hiệu thú vị xem video Phương pháp giúp cho bạn có nhìn xác, toàn diện hơn, dễ hiểu dễ ghi nhớ Trở ngại lớn thường gặp giao tiếp với người nước khả nghe hiểu hạn chế Những rào cản chủ yếu thiếu tự tin vào khả nghe, nói họ, thiếu kĩ nghe, nói hiệu quả, kiến thức chủ đề nghe yếu… Thực tế dạy nghe nay, thấy có nhiều bất cập Đáng ý, sống thời đại thông tin, tiện ích công nghệ thông tin tin tức cập nhật tình hình giới sống dường xa lạ với lớp nghe hiểu tiếng Anh Chúng ta cần xem xét thực tiễn ứng dụng video học nghe nói Có số người cho sử dụng video lớp học chẳng qua nghe có hình ảnh Tuy nhiên, video tiềm ẩn nhiều tiện ích cho người dạy người học.Video mang đến lớp học ngôn ngữ sống qua tình giao tiếp thực Đây lợi ích lớn video, giúp sinh viên có hội “tắm” tiếng Anh họ điều kiện sống nước nói tiếng Anh Video giúp cho người nghe nhanh chóng nắm ngữ cảnh hiểu ngôn ngữ nói hơn, giúp người học hiểu văn hóa nước nói tiếng Anh, đặc biệt văn hóa nước Anh Mỹ Phim ảnh cung cấp cho người học nhìn rõ nét khả quan sát, cảm nhận yếu tố văn hóa lồng ghép khéo léo qua lời thoại cách thức giao tiếp nhân vật phim.Video giúp em có trải nghiệm vui, khiến em không cảm thấy bị áp lực học ngoại ngữ Người dạy sử dụng video để tạo mẻ cho học nghe Lợi ích thiết thực thực tế dạy nghe Tuy hoạt động giáo trình nghe có tính hệ thống tính sư phạm cao lại nhàm chán Người dạy lôi em vào hoạt động nghe cách Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc tự nhiên hào hứng Người dạy sử dụng video để dạy kiến thức mới, củng cố, mở rộng nội dung học sách giáo khoa; sử dụng video làm sở cho hoạt động nói, viết; sử dụng video để đánh giá khả nghe hiểu người học Để sử dụng video nguồn tư liệu dồi công cụ hỗ trợ tích cực dạy học nghe, người dạy cần có sáng tạo chuẩn bị kỹ lưỡng việc lựa chọn video clip thiết kế hoạt động dạy Đồng thời, để phát huy vai trò học có sử dụng video, người giáo viên cần xác định rõ mục tiêu học, đánh giá lựa chọn tài liệu video phù hợp, xem video trước lên lớp dự đoán khó khăn em gặp phải Đồng thời cần lên kế hoạch tổ chức hoạt động, chuẩn bị phiếu từ vựng, phiếu hoạt động nghe, kiểm tra chất lượng âm thanh, hình ảnh Thực trạng a) Thuận lợi, khó khăn • Thuận lợi - Học sinh: đa số học sinh đam mê, yêu thích môn Tiếng Anh Các em đa số sống địa bàn thị trấn có điều kiện trau dồi môn Tiếng Anh nhiều phương pháp tự học qua sách báo, qua mạng Internet - Bản thân giáo viên: công tác đơn vị có đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm nên học hỏi nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy giáo dục • Khó khăn Mặc dù học sinh nằm địa bàn thị trấn, nói chung cách xa thành phố nên điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài, môi trường để thực hành tiếng, để vận dụng vốn kiến thức ngoại ngữ Thậm chí đa số em suốt năm học tiếng Anh chưa nhìn thấy hay nói câu đơn giản với người Anh Chính điều hạn chế khả giao tiếp em Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Các em sống địa bàn xa thành phố, môi trường để thực hành tiếng, Một số em nhút nhát, ngại giao tiếp ảnh lối sống nông thôn Sĩ số học sinh lớp trung bình 40 em – đông cho tiết học nói b) Thành công, hạn chế Khi ứng dụng đề tài vào thực tế, thấy đa số học sinh hứng thú với tiết học, em phát âm từ xác hơn, ngữ điệu câu phù hợp Tuy nhiên bên cạnh có số học sinh chưa quen với phương pháp này, sa vào việc xem phim học ngôn ngữ c) Mặt mạnh, mặt yếu Đối với học sinh có tảng kiến thức từ vựng, ngữ pháp tốt việc vận dụng đề tài có hiệu Ngược lại với học sinh mà vốn từ vựng hạn chế, ngữ pháp chưa vững vàng em khó nói cách hiệu d) Nguyên nhân Đa số giáo viên kể thân bị ảnh hưởng không nhỏ phương pháp giảng dạy ngoại ngữ truyền thống, chuyên trọng đến ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng…nên chưa mang lại hiệu cao trình dạy giao tiếp cho học sinh Các giáo trình tiếng Anh THCS theo hướng dạy quy tắc ngữ pháp phức tạp, dạy nhiều từ vựng, dựa nhận thức sai lầm số lượng từ vựng lớn sử dụng ngôn ngữ thành thạo Điều khiến học sinh học ngôn ngữ khó khăn giao tiếp cách tự nhiên.Trong thực tế học sinh nên học cách nghe ngôn ngữ đó, trở nên quen dần với nó, quen dần với âm yêu cầu thực nhiệm vụ cụ thể nói ngôn ngữ Nói cách khác, chúng không học ngôn ngữ việc nhớ từ nhớ kết cấu có hệ thống câu Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp: Giúp học sinh tiếp cận với ngôn ngữ cách tự nhiên, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ b Nội dung cách thức thực hiên giải pháp, biện pháp Cách thức lồng ghép, ứng dụng video clip vào tiết dạy cụ thể: Như trình bày trên, số kinh nghiệm mà ứng dụng hai năm học gần đặc biệt ứng dụng cho lớp đầu Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc cấp nên phần dẫn chứng đa số tập trung vào để dạy tiếng Anh cho khối 6,7 Khối 6, đa số em bỡ ngỡ, không riêng môn tiếng Anh mà môn khác Mặc dù có ba năm học tiếng Anh bậc tiểu học, bước đầu làm quen với môn học tiếng em chưa có nhìn tổng thể, hệ thống môn Đối với phân học sinh, giáo viên phải hình thành lại thói quen học ngoại ngữ ban đầu * Cách thức sử dụng video clip đơn vị học khối 6: Ở đơn vị học chương trình lớp chưa phân biệt rõ tiết kĩ riêng biệt mà dạng hoạt động (Activity) qua hình thành luyện tập cho học sinh cấu trúc (Structure) Tôi thường lồng ghép video phần dẫn nhập ( pre - ) phần luyện tập (practice) Activity Đặc biệt, tiết dạy khối đa số sử dụng video loạt phim hoạt hình Gogo loves English Gogo Loves English phim hoạt hình giáo dục, dạy tiếng anh cho trẻ em từ đến 10 tuổi đầy màu sắc hứng thú Những phiêu lưu ly kỳ, thú vị, vui nhộn rồng nhỏ tên Gogo bạn bè giúp trẻ học tiếng anh cách dễ dàng, học tiềm thức (toàn phim hoạt hình Gogo có phụ đề tiếng anh hỗ trợ trẻ việc luyện nghe nhận biết mặt chữ cách nhanh chóng nhất) Bộ phim hoạt hình dạy tiếng Anh Gogo Loves English gồm đĩa dvd với 39 học xoay quanh chủ đề quen thuộc sống hỏi tên tuổi, bố mẹ, động thực vật, màu sắc xung quanh,… Đặc biệt cuối học Gogo Loves English lồng ghép điệu nhạc vui nhộn giúp học sinh nhảy nhót vui tươi, vừa chơi vừa học • Ví dụ 1: Unit 1: GREETINGS , Section A: Hello Phần A có tám hoạt động (Activity), mục tiêu kiến thức hoạt động giúp cho học sinh biết cách chào hỏi thân mật, giới thiệu tên hỏi đáp sức khỏe Trọng tâm kiến thức đơn giản, đa số em học tiểu học Tuy nhiên điều bất cập số hoạt động đầu tách biệt, rời rạc đơn điệu Thế nên định thay đổi Tôi kết hợp dạy chào thân mật giới thiệu tên kết hợp với hỏi tên (đối với lớp giỏi lớp Vnen) tiết tách phần hỏi thăm sức khỏe thành tiết khác Với việc định hướng xác định mục tiêu tiết dạy trên, sử dụng video Gogo loves English tập có tựa đề: My name’s Gogo Hẳn tất thầy cô biết đến tập phim này, xin phép trình bày lại số hình ảnh lời thoại để thầy cô tiện theo dõi Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Nhân vật thần tiên Gogo xuất phòng riêng Peter Peter chào (Hello) Gogo nhanh chóng vẫy tay đáp lại (Hello) Peter tự giới thiệu tên hỏi tên Gogo Gogo suy nghĩ Gogo chưa hiểu khái Peter lặp lại để giải thích niệm tên (name) Dường Gogo hiểu Cậu vui mừng đáp lại câu hỏi Peter Như vây Gogo học cách chào thân mật, giới thiệu tên hỏi tên người khác Một người bạn Peter đến, Gogo chủ động chào, giới thiệu tên hỏi tên Jenny 10 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Thực tập phim chưa kết thúc chiếu đến để giới thiệu ngữ liệu tiến hành bước bình thường khác tiết dạy Khi dạy từ vựng, cung cấp ngữ liệu thường cho dừng lại đoạn quan trọng đồng thời giới thiệu thêm số từ vựng khác mà đoạn phim (như: “Hi”) phân tích thật kỹ cấu trúc “What’s your name?” mà sách giáo khoa chưa yêu cầu dạy Kết thúc tiết học, học sinh cảm thấy phấn khởi vận dụng kiến thức, phát âm ngữ điệu Đặc biệt em không thấy nhàm chán kiến thức cũ học nhiều lần tiểu học mà háo hức chờ đợi diễn biến tập phim thông qua tiết học tới Như nói trên, tiết thứ hai phần A xác định mục tiêu học giúp học sinh biết cách hỏi thăm sức khỏe kết hợp với chào, giới thiệu tên (ôn lại) Và lần chiếu phần tập để giới thiệu vào Nhìn ảnh trên, chắn thầy cô hiểu rõ diễn biến câu chuyện Tương tự tiết 1, tiết này, sau chiếu qua lượt 11 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc dừng lại đoạn đối thoại quan trọng để dạy từ giới thiệu cấu trúc Vì từ không nhiều nên phần giới thiệu nhanh Tôi tập trung tổ chức cho em luyện tập cấu trúc vừa học Ở phần cố bài, cho em xem phần cuối tập phim nhằm giúp em hệ thống lại kiến thức toàn phần A Gogo biến hóa dàn nhạc, ba người họ ca sĩ vừa chơi đàn, trống vừa hát Nội dung hát xoáy vào việc hỏi, trả lời tên sức khỏe Bài hát giúp em thuộc lớp cách dễ dàng • Ví dụ 2: Unit 1: GREETINGS , Section C: How old are you? Trong phần C 1, trọng tâm kiến thức số đếm từ đến 20 hỏi, trả lời tuổi Bộ phim hoạt hình Gogo loves English có tập liên quan đến chủ đề này, tập 8: How old are you? Tôi tiếp tục ứng dụng đoạn phim vào phần Warm up để từ giới thiệu vào 12 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Như thầy cô thấy, bối cảnh phim bữa tiệc sinh nhật Peter, phù hợp để dạy chủ đề “How old are you?” Hai tranh đầu thể cách nói lời chúc mừng tặng quà sinh nhật Nó không nằm mục tiêu học, nhiên không ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức 13 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Ở tranh tiếp theo, Peter đếm số lượng nến bánh kem sau tự giới thiệu tuổi hỏi tuổi Gogo Gogo đáp lại “bắt chước” hỏi lại Jenny Mặc dù đoạn phim dạy từ số đến số 10 số số phát âm rõ Học sinh phát âm tốt số việc phát âm số từ 14 đến 19 khó khăn Sau cho học sinh xem phim, dạy học số từ đến 20, học sinh phân tich cấu trúc hỏi tuổi tiến hành bước tiết dạy • Ví dụ 3: Unit 2: AT SCHOOL , Section C: My school Ở phần C này, ứng dụng video cho hai mục Trọng tâm hai mục dạy cho học sinh gọi tên đồ vật lớp học thong qua câu hỏi “What’s this / that ?” Khác với hai ví dụ trên, tiết không ứng dụng video vào phần vào mà ứng dụng vào phần củng cố Sau giới thiệu từ vựng (classroom vocabulary) cấu trúc “What’s this / that ?” – “It’s a/an ….”, tiến hành cho học sinh thực hành thường lệ để em nhớ cấu trúc thuộc từ vựng Để mở rộng vốn từ khắc sâu kiến thức để ứng dụng vào thực tế cho em xem tập phim số “What’s this?” 14 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Gogo Jenny bơi xuống đáy đại dương, họ phát có vật lạ đáy đại dương Đó hộp đựng đồ vật vàng, với Gogo toàn đồ vật lạ, cậu liên tục hỏi Jenny câu “What’s this?” Trong tập phim hội nghe cấu trúc “What’s that?” nhiên học sinh biết cách gọi tên đồ vật hộp, đĩa, bát, dao… • Ví dụ 4: Unit 8: OUT AND ABOUT , Section A: What are you doing? Trọng tâm kiến thức phần A tiếp diễn thong qua cấu trúc hỏi,trả lời làm Tương tự ví dụ 3, ứng dụng tập phim 20 “What is she doing?” vào phần cố bài, sau em nắm ngữ pháp Dưới số hình ảnh tiêu biểu phim 15 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Ba người bạn hôm bơi, họ có ống nhòm, học dùng để quan sát hoạt động diễn xung quanh Nhìn vào phụ đề tiếng anh bên tranh ta dễ dàng hiểu bạn nói chủ đề Với cách áp dụng tương tự, Gogo loves English có nhiều tập khác mà ứng dụng tập 5: “Is this a tiger?”, tập 6: “What color is this?”, tập 9: “How many are there?”, tập 10 “What is the time?” ** Cách thức sử dụng video clip đơn vị học khối 7: Ở chương trình lớp 7, phần lớn kiến thức học kì có liên quan đến lớp Vì ứng dụng lại số tập phim đĩa Gogo loves 16 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc English để dạy học sinh tiếp diễn, cấu trúc hỏi giờ… Tôi xin phép không lấy thêm ví dụ tập phim Có thể nói nội dung ngữ pháp quan trọng sách giáo khoa lớp học kì khứ đơn Nội dung bắt đầu giới thiệu đến học sinh từ Đối với này, có ứng dụng số video mà tải mạng • Ví dụ 1: Unit 9: AT HOME AND AWAY , Section B1,2: Neighbors Ở mục 1,2 phần chủ yếu xoáy sâu vào câu hỏi Yes / No khứ đơn Tôi ứng dụng video sau vào phần luyện tập, tức sau giới thiệu xong ngữ liệu Ở đoạn đầu, có hai nhân vật kể hoạt động mà họ người khác làm ngày hôm qua 17 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Tiếp theo có hai nhân vật hỏi đáp với hoạt động ấy, sử dụng câu hỏi Yes/ No Các thầy cô hỏi đoạn phim có qua sức học sinh hay không Câu trả lời có Tuy nhiên với đoạn phim này, không ép em phải thuộc, hay phải phát âm động từ bất qui tắc nào, chúng mẽ em học sinh lớp Thay vào đó, thiết kế sẵn handout có nội dung sau, em làm việc theo cặp để tick vào ô trống Activity Yes No swam in the park ? X slept at a hotel ?  drank at a restaurant? ate at a restaurant? bought food at the mall? c Điều kiện để thực hiên giải pháp, biện pháp: * Đối với giáo viên: - Tiếp cận đơn vị học để thiết kế giáo án phù hợp Cần xác định rõ mục tiêu cần đạt trước lựa chọn video đảm bảo bám chuẩn kiến thức kĩ Tìm hiểu, tiếp cận, phân loại đối tượng học sinh để vận dụng phương pháp có hiệu 18 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc - Điều khiển lớp nói theo nhóm, cặp, cá nhân cho phù hợp với đặc trưng mang lại hiệu cao * Đối với học sinh: Nghe yêu cầu giáo viên, thảo luận theo phân công tích cực, mạnh dạn hợp tác xây dựng học Kết quả: Qua trình thực hiên đề tài vận dụng vào tiết dạy thu số kết định: học sinh phát triển kĩ nghe nói cách tự nhiên mang lại kết cao Tôi xin đưa kết cụ thể học kì I, năm học 2014- 2015 hai lớp học theo mô hình Vnen ( hai lớp này, có điều kiện, thời gian để kiểm tra kĩ nói học sinh ) Lớp Sĩ số Giỏi % Khá % TB % Yếu % 6A5 41 19,5% 12 29,3% 21 51,2% 0% 6A6 41 12 29,3% 15 36,6% 14 34,1 0% Tổng 82 20 24,4% 27 32,9% 35 42,7% 0% III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Khi xây dựng hệ thống video gợi ý để học sinh thực hành nghe, nói, đọc hiểu … cần phải phân loại đối tượng học sinh để thiết kế cho phù hợp, tránh tình trạng học sinh đối tượng trung bình yếu mà yêu cầu giáo viên lại cao Cố gắng đơn giản hóa học Hình thành cho học sinh thói quen nói câu nói đơn giản tiếng Anh từ ngày đầu làm quen với môn tiếng Anh Tương tự vậy, giáo viên phải nói câu nói gọi Classroom language tiếng Anh để em học sinh nghe làm theo Đề xuất kiến nghị: Phòng Giáo dục - đào tạo tổ chức đặn chuyên đề môn hàng năm, triển khai sáng kiến kinh nghiệm đạt giải giúp cho giáo viên có thêm kinh nghiệm trình giảng dạy Nhà trường bố trí thêm số phòng học có sẵn hệ thống máy chiếu để giáo viên thể dạy có sử dụng video clip Buôn Trấp ngày 15 tháng 03 năm 2015 Người thực 19 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Phạm Thị Phúc NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( Ký tên, đóng dấu ) 20 [...]... hỏi lại Jenny Mặc dù đoạn phim chỉ dạy từ số 1 đến số 10 nhưng đây là các số cơ bản nhất và ở đây các số được phát âm rất rõ Học sinh phát âm tốt các số này thì việc phát âm các số từ 14 đến 19 không có gì khó khăn Sau khi cho học sinh xem phim, dạy học các số từ 1 đến 20, tôi sẽ cùng học sinh phân tich cấu trúc hỏi tuổi và tiến hành các bước tiếp theo của tiết dạy • Ví dụ 3: Unit 2: AT SCHOOL , Section... hành như thường lệ để các em nhớ cấu trúc và thuộc các từ vựng Để mở rộng vốn từ và khắc sâu kiến thức để ứng dụng vào thực tế tôi cho các em xem tập phim số 4 “What’s this?” 14 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Gogo cùng Jenny bơi xuống đáy đại dương, họ phát hiện có một vật lạ dưới đáy đại dương Đó là một chiếc hộp đựng các đồ vật bằng vàng, với Gogo toàn bộ các đồ vật ấy đều rất...Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Thực ra tập phim chưa kết thúc nhưng tôi chỉ chiếu đến đây để giới thiệu ngữ liệu mới và tiến hành các bước bình thường khác của tiết dạy Khi dạy từ vựng, cung cấp ngữ liệu tôi thường cho dừng lại ở các đoạn quan trọng đồng thời giới thiệu thêm một số từ vựng khác mà đoạn phim không có (như: “Hi”) cũng... ngữ liệu mới Ở đoạn đầu, có hai nhân vật kể về các hoạt động mà chính họ và những người khác đã làm ngày hôm qua 17 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Tiếp theo là có hai nhân vật hỏi đáp với nhau về các hoạt động ấy, sử dụng câu hỏi Yes/ No Các thầy cô có thể hỏi là đoạn phim này có qua sức đối với học sinh hay không Câu trả lời là có Tuy nhiên với đoạn phim này, tôi không ép các. .. quen với môn tiếng Anh Tương tự như vậy, giáo viên cũng phải nói những câu nói được gọi là Classroom language bằng tiếng Anh để các em học sinh nghe và làm theo 2 Đề xuất kiến nghị: Phòng Giáo dục - đào tạo tổ chức đều đặn các chuyên đề bộ môn hàng năm, triển khai các sáng kiến kinh nghiệm đạt giải giúp cho giáo viên có thể có thêm kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình Nhà trường bố trí thêm một. .. tập 9: “How many are there?”, tập 10 “What is the time?” ** Cách thức sử dụng video clip trong các đơn vị bài học ở khối 7: Ở chương trình lớp 7, phần lớn kiến thức của học kì 1 có liên quan đến lớp 6 Vì thế tôi cũng đã ứng dụng lại một số tập phim trong bộ đĩa Gogo loves 16 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc English để dạy học sinh về thì hiện tại tiếp diễn, về cấu trúc hỏi giờ…... bài Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của phim 15 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Ba người bạn hôm nay của chúng ta đang đi bơi, họ có một ống nhòm, học dùng nó để quan sát các hoạt động đang diễn ra xung quanh Nhìn vào phụ đề tiếng anh bên dưới mỗi bức tranh ta dễ dàng hiểu các bạn ấy đang nói chủ đề gì Với các cách áp dụng tương tự, Gogo loves English còn có nhiều tập khác... thăm sức khỏe kết hợp với chào, giới thiệu tên (ôn lại) Và lần này tôi sẽ chiếu phần tiếp theo của tập 1 để giới thiệu vào bài mới Nhìn các bức ảnh trên, chắc chắn các thầy cô đã hiểu rõ diễn biến của câu chuyện Tương tự như tiết 1, ở tiết này, sau khi chiếu qua một lượt tôi cũng 11 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc dừng lại ở các đoạn đối thoại quan trọng để dạy từ mới và giới thiệu... nghiệm trong quá trình giảng dạy của mình Nhà trường bố trí thêm một số phòng học có sẵn hệ thống máy chiếu để giáo viên có thể thể hiện những bài dạy có sử dụng video clip Buôn Trấp ngày 15 tháng 03 năm 2015 Người thực hiện 19 Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014- 2015 Phạm Thị Phúc Phạm Thị Phúc NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... phù hợp với đặc trưng và mang lại hiệu quả cao nhất * Đối với học sinh: Nghe yêu cầu của giáo viên, thảo luận theo sự phân công và tích cực, mạnh dạn hợp tác xây dựng bài học 4 Kết quả: Qua quá trình thực hiên đề tài tôi cũng đã vận dụng vào các tiết dạy và cũng đã thu được một số kết quả nhất định: học sinh phát triển được kĩ năng nghe nói một cách tự nhiên và mang lại kết quả cao hơn Tôi xin đưa ra ... biện pháp Cách thức lồng ghép, ứng dụng video clip vào tiết dạy cụ thể: Như trình bày trên, số kinh nghiệm mà ứng dụng hai năm học gần đặc biệt ứng dụng cho lớp đầu Sáng kiến kinh nghiệm năm... sáng kiến kinh nghiệm đạt giải giúp cho giáo viên có thêm kinh nghiệm trình giảng dạy Nhà trường bố trí thêm số phòng học có sẵn hệ thống máy chiếu để giáo viên thể dạy có sử dụng video clip Buôn... ngôn ngữ việc nhớ từ nhớ kết cấu có hệ thống câu Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp: Giúp học sinh tiếp cận với ngôn ngữ cách tự nhiên, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ b Nội dung cách
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm dạy ngoại ngữ với các video clip, skkn một số kinh nghiệm dạy ngoại ngữ với các video clip,

Từ khóa liên quan