0

THẠCH SANH

5 523 0
  • THẠCH SANH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 20:04

Tiết 21, 22 : Văn học TUẦN Văn THẠCH SANH (Truyện cổ tích) I Mức độ cần đạt - Hiểu cảm nhận nét đặc sắc nghệ thuật giá trị nội dung truyện - Giáo dục cho học sinh có thái độ căm ghét tham lam độc ác, quý mến trân trọng phẩm chất tốt đẹp II Trọng tâm kiến thức, kĩ Kiến thức - Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ - Niềm tin thiện thắng ác, nghĩa thắng gian tà tác giả dân gian nghệ thuật tự dân gian truyện cổ tích Thạch Sanh Kĩ - Bước đầu biết cách đọc – hiểu văn truyện cổ tích theo đặc trưng thể loại - Bước đầu biết trình bày cảm nhận, suy nghĩ nhân vật chi tiết đặc sắc truyện III Chuẩn bị - Giáo viên: SGK, SGV, tham khảo tài liệu, soạn giáo án, tranh ảnh… - Học sinh : Học cũ, soạn trước IV Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ (5 phút) ? Nêu nội dung ý nghĩa truyện “Sự tích Hồ Gươm”? ? Tìm chi tiết tưởng tượng kỳ ảo truyện? Bài Giới thiệu bài: Chúng ta tìm hiểu xong văn truyền thuyết Tiết tìm hiểu thể loại truyện cổ tích với văn “Thạch Sanh” Nội dung nghệ thuật văn thể náo ta tìm hiểu học Hoạt động thầy Hoạt động trò Tiết Hoạt động (15 phút) Gọi HS đọc thích SGK Hs đọc “Sọ dừa” ? Thế truyện cổ tích? - Thể loại truyện dân gian kể đời số kiểu nhân vật… ? Truyện cổ tích thường có - Thường có yếu tố tưởng yếu tố nào? tượng hoang đường, thể Nội dung I Tìm hiểu chung Truyện cổ tích ước mơ nhân dân thiện chiến thắng ác… Tìm hiểu thích Đọc, giải Hướng dẫn HS đọc Nhận xét, chỉnh sửa Hướng dẫn tìm hiểu số từ HS đọc khó Chia đoạn: đoạn + Đ1: Nguồn gốc khác thường Thạch Sanh + Đ2: TS bị LT lừa vượt qua thử thách + Đ3: TS vượt qua hàng loạt thử thách LT bị trừng phạt đích đáng + Đ4: TS đánh lui binh 18 nước, sống đời hạnh phúc ? Văn chia làm đoạn? Nêu giới hạn - đoạn nội dung đoạn? + Đ1: từ đầu đến “mọi phép thần thông” => Nguồn gốc khác thường Thạch Sanh + Đ2: tiếp đến “cho làm Quận công” => TS bị LT lừa vượt qua thử thách + Đ3: tiếp đến “thành bọ hung” => TS vượt qua hàng loạt thử thách LT bị trừng phạt đích đáng + Đ4: lại => TS đánh ? Vậy TS thuộc kiểu nhân lui binh 18 nước, sống vật truyện cổ tích? đời hạnh phúc Hướng dẫn HS kể đoạn - Kiểu nhân vật người dũng sĩ cứu người bị hại… HS kể II Đọc - hiểu văn Hoạt động (5 phút) Sự đời lớn lên Thach Sanh ? Nêu hoàn cảnh gia đình - TS dân thường, Thạch Sanh? có đời, số phận gần gũi - TS gia đình nông với dân thường dân tốt bụng ? Sự đời Thạch Sanh - Sống nghèo khổ, - TS Ngọc có khác thường? Tìm nghề kểm củi Hoàng… chi tiết thể - Ngọc Hoàng cho Thái tử khác thường xuống đầu thai làm - Mang thai nhiều năm sinh Thạc Sanh - TS thần dạy cho đủ ? Kể đời TS môn võ nghệ lớn lên TS với phép thần thông bình thường, - Thể Thạch Sanh nhân dân ta muốn thể người dân thường điều gì? có đời số phận ? Những chi tiết có ý gần gũi với nhân dân nghĩa gì? - Tô đậm tính chất kỳ lạ, đẹp đẽ cho nhân vật lý Hoạt động (13 phút) tưởng, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện ? TS phải trải qua thử thách nào? - Mẹ Lý Thông lừa TS ? Nhận xét giao canh miếu để mạng – tranh TS với Chằn TS diệt Chằn Tinh Tinh? - Gay go, ác liệt, cận kề với ? Diệt xong Chằn Tinh, TS chết ⇒ TS thắng lại trải qua thử thách nào? - TS xuống hang, diệt Đại Bàng cứu công chúa, bị Lý Thông lấp cửa hang - TS bị hồn Chằn Tinh, Đại ? Sau TS kết hôn với Bàng báo thù ⇒ TS bị bắt công chúa, hoàng tử 18 hạ ngục nước chư hầu làm gì? - Tức giận, hội họp binh ? Em có nhận xét lính kéo quân sang đánh thử thách mà TS trải qua từ đầu đến - Càng ngày, cuối truyện? thử thách gay go ? Do đâu TS vượt qua khó khăn tất thử thách trên? - Do TS có tài, có phẩm chất, giúp đỡ Hoạt động (5 phút) phương tiện thần kỳ ? Qua lần thử thách, TS có phẩm chất quý báu nào? - Thật thà, chất phác - Tài năng, dũng cảm ? Tìm chi tiết thể - Có lòng nhân đạo, yêu hòa TS người có lòng bình nhân đạo yêu hòa bình? - Tha tội chết cho chết cho mẹ Lý Thông - Tha tội thết đãi quân sĩ Tiết 18 nước chư hầu Hoạt động ( phút) ? Nêu nhận xét em nhân vật Lý Thông? - Lý Thông độc ác, xảo trá, => Những chi tiết kỳ lạ làm tăng sức hấp dẫn truyện Những thử hách TS phải trải qua - TS diệt Chằn Tinh - TS diệt Đại Bàng cứu công chúa, bị lấp cửa hang - TS bị hồn Chằn Tinh Đại Bàng báo thù, bị bắt hạ ngục - Mười tám nước chư hầu kéo quân sang đánh Phẩm chất TS - Chất phác, thật - Tài năng, dũng cảm - Có lòng nhân đạo, yêu hòa bình TS Lý Thông Hai nhân vật có tính cách ? Theo em, TS Lý Thông nham hiểm, vong ân bội hành động trái ngược Đại diện cho lực nghĩa lượng nào? - TS nhân vật diện – đại diện cho thiện, thật thà, vị tha Còn Lý Thông nhân vật phản diện đại diện cho ác, xảo trá, Hoạt động (13 phút) ích kỷ Ý nghĩa số chi tiết thần kỳ ? Nêu ý nghĩa tiếng đàn a Tiếng đàn TS? - Tiếng đàn công lý - Giúp TS giải oan - Giúp công chúa khỏi câm - Tiếng đàn Yêu chuộng hòa bình nhân dân ⇒ Tiếng đàn công lý - Làm quân 18 nước chư hầu xin hàng ⇒ yêu chuộng hòa bình ⇒ vũ khí để b Niêu cơm thần ? Nêu ý nghĩa chi tiết cảm hóa kẻ thù - Niêu cơm có khả niêu cơm ăn hết lại đầy? thần kỳ - Niêu cơm có khả phi thường, ăn hết lại đầy, làm quân 18 nước chư hầu lúc ? Niêu cơm + Lời thách đố đầu coi thường chế giễu, sau - Sự tài giỏi TS TS – thua ngạc nhiên khâm phục quân sĩ 18 nước có ý nghĩa - Chứng tỏ thêm t/c kỳ lạ gì? niêu cơm tài giỏi - Tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu hòa bình của TS - Niêu cơm thần kỳ tượng nhân dân trưng cho lòng nhân Hoạt động (10 phút) đạo, tư tưởng yêu hòa bình Nhận xét kết thúc truyện nhân dân ? Ở phần kết thúc truyện, TS kết hôn công chúa lên vua, mẹ - Kết thúc phù hợp Lý Thông bị chết có xứng xứng đáng với nhân Kết thúc có hậu đáng không? vật ? Từ kết thúc truyện vậy, nhân dân ta muốn thể điều gì? - Thể công lý xã hội “ở ? Tìm số truyện cổ tích hiền gặp lành, ác gặp có kết thúc tương tự? ác….” GV KL rút ý nghĩa văn - VD: Sọ Dừa, Cây Khế, Ghi nhớ: SGK Tấm Cám… Học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động (10 phút) III Luyện tập Có thể học sinh tùy ý lựa chọn vẽ, phải giải thích em vẽ chi tiết Hướng dẫn – gợi ý, cho học sinh kể lại cách ngắn gọn Học sinh kể diễn cảm Câu 1: Chọn chi tiết khác để vẽ tranh – gọi tên Câu 2: Kể diễn cảm Củng cố dặn dò (2 phút) - ? Nêu cảm nghĩ em nhân vật TS? - Đọc lại tác phẩm, học phần tìm hiểu văn bản, thuộc ghi nhớ SGK - Chuẩn bị trước “Chữa lỗi dùng từ” ... phút) Sự đời lớn lên Thach Sanh ? Nêu hoàn cảnh gia đình - TS dân thường, Thạch Sanh? có đời, số phận gần gũi - TS gia đình nông với dân thường dân tốt bụng ? Sự đời Thạch Sanh - Sống nghèo khổ,... đầu thai làm - Mang thai nhiều năm sinh Thạc Sanh - TS thần dạy cho đủ ? Kể đời TS môn võ nghệ lớn lên TS với phép thần thông bình thường, - Thể Thạch Sanh nhân dân ta muốn thể người dân thường... xét, chỉnh sửa Hướng dẫn tìm hiểu số từ HS đọc khó Chia đoạn: đoạn + Đ1: Nguồn gốc khác thường Thạch Sanh + Đ2: TS bị LT lừa vượt qua thử thách + Đ3: TS vượt qua hàng loạt thử thách LT bị trừng
- Xem thêm -

Xem thêm: THẠCH SANH, THẠCH SANH, THẠCH SANH