Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

16 988 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2015, 22:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCMVIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC----------TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCVận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh củanhững cái đối lập của phép biện chứng duy vật vàophân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàngNhóm: 20Lớp: Đêm 1Khóa 24 thực hiện:Nhóm trưởng:Thành viên 1:Thành viên 2:Đặng Quang VinhNguyễn Thị Mai TrâmLa Quốc Nhã QuyênGiảng viên phụ trách: TS. Bùi Văn MưaTP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2015 MỤC LỤC Tiểu luận triết họcGiới thiệu tổng quan về đề tàiMâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên, xã hội và tư duycon người. Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗimột sự vật hình thành không phải chỉ một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trongcùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lạihình thành. Nhưng cũng chính vì có mâu thuẫn, có đấu tranh, có thống nhất giữa cácmặt đối lập với nhau, thì sự vật hiện tượng mới có thể vì đó mà phát triển, đến mộttầm cao hơn.Trong cuộc sống của chúng ta có muôn vàn mâu thuẫn, các mặt đối lập cũng vì thếmà đối kháng nhau, vận dụng quy luật kết hợp biện chứng các mặt đối lập một cáchnhuần nhuyễn, giúp chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trong công việc, cũng nhưtrong đời thường.Chính vì vậy mà nhóm chúng tôi quyết định chọn xây dựng đề tài: “Vận dụngquy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duyvật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng”.Qua đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ mâu thuẫn phát sinh trong công việc củamình đồng thời thông qua vận dụng lý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lập đểđề xuất hướng giải quyết.Bố cục bài tiểu luận gồm hai phần chính: Phần cô đọng những tư tưởng triết họcvề quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duyvật và Phần vận dụng những tư tưởng triết học đó vào lĩnh vực hoạt động cấp tín dụngcủa ngân hàng.Nhóm 223 Tiểu luận triết họcPhần I: Cơ sở lý luậnQuy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là quy luật về nguồn gốc,động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động và phát triển. Theo quy luậtnày, nguồn gốc và động lực cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triểnchính là mâu thuẫn khách quan, vốn có của sự vật, hiện tượng.Chương I: Khái niệm mâu thuẫn, mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứngMâu thuẫn: Phép biện chứng quan niệm, mâu thuẫn để chỉ mối liên hệ thống nhấtvà đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữacác sự vật, hiện tượng với nhau.Và nhân tố tạo thành mâu thuẫn chính là mặt đối lập[10,97].Mặt đối lập: Sự vật là một tập hợp các yếu tố (thuộc tính) tương tác với nhau vàvới môi trường. Sự tương tác này làm cho các yếu tố tạo nên bản thân sự vật có mộtsự biến đổi nhất định, trong đó có vài yếu tố (biến đổi) trái ngược nhau. Những yếu tốtrái ngược nhau (bên cạnh những yếu tố khác hay giống nhau) tạo nên cơ sở của cácmặt đối lập trong sự vật. Mặt đối lập tồn tại khách quan, phổ biến và đa dạng [1,121].Ví dụ: điện tích âm và điện tích dương trong một nguyên tử.Mâu thuẫn biện chứng mỗi mâu thuẫn biện chứng đều trải qua giai đoạn sinh thành(sự xuất hiện các mặt đối lập) - hiện hữu (sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đốilập) - giải quyết (sự chuyển hóa của các mặt đối lập). Mâu thuẫn biện chứng được chiathành: mâu thuẫn bên trong-mâu thuẫn bên ngoài; mâu thuẫn cơ bản-mâu thuẫn khôngcơ bản; mâu thuẫn chủ yếu-mâu thuẫn thứ yếu; mâu thuẫn trong tự nhiên-mâu thuẫntrong xã hội (đối kháng và không đối kháng)-mâu thuẫn trong tư duy (phân biệt mâuthuẫn biện chứng trong tư duy với mâu thuẫn logic);...Các mâu thuẫn khác nhau cóvai trò không giống nhau đối với sự vận động, phát triển đối với bản thân sự vật, đồngthời có phương thức giải quyết cũng khác nhau [1,122].Chương II: Lý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lậpMọi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lậptạo thành những mâu thuẫn trong bản thân nó, sự thống nhất và đấu tranh của các mặtNhóm 224 Tiểu luận triết họcđối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi cái mới rađời [10,99].I.Thống nhất, đấu tranh và vai trò của chúng đối với sự phát triển1. Thống nhất của các mặt đối lậpLà các mặt đối lập khẳng định nhau, nương tựa vào nhau, thâm nhập lẫn nhau, tồntại không tách rời nhau ( mặt đối lập này lấy mặt đối lập kia làm điều kiện, tiền đề chosự tồn tại của mình).[1,121].2. Đấu tranh của các mặt đối lậpDù tồn tại trong sự thống nhất, song các mặt đối lập luôn đấu tranh với nhau, tứcchúng luôn tác động qua lại theo xu hướng phủ định, bài trừ hay loại bỏ lẫn nhau.[1,122].3. Vai trò của sự thống nhất và sự đấu tranh của các mặt đối lập đối với sựphát triểnSự thống nhất mang tính tương đối gắn liền với sự ổn định của sự vật; Sự đấutranh mang tính tuyệt đối gắn liền với sự vận động, thay đổi của bản thân sự vật.Trong sự tồn tại của sự vật, vừa có sự đấu tranh đồng thời vừa có sự thống nhất giữacác mặt đối lập của nó [10,122].Quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến sự chuyểnhóa giữa chúng, đó là cả một quá trình. Lúc mới xuất hiện, mâu thuẫn thể hiện ở sựkhác biệt và phát triển thành hai mặt đối lập. Khi hai mặt đối lập của mâu thuẫn xungđột với nhau gay gắt và khi điều kiện khách quan hội đủ, một trong các khả năng đó sẽbiến thành hiện thực, các mặt đối lập tự thực hiện quá trình chuyển hóa. Mâu thuẫn cũmất đi, mâu thuẫn mới được hình thành và quá trình tác động, chuyển hoá giữa haimặt đối lập lại tiếp diễn, làm cho sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển[1,100].Trong việc giải quyết mâu thuẫn biện chứng, không thể không tính tới yếu tố thốngnhất giữa các mặt đối lập. Vận dụng nhuần nhuyễn giữa sự đấu tranh và sự thống nhất,trong cái riêng có cái chung, trong cái đấu tranh có cái tương đồng để đạt được sựthống nhất biện chứng là một trong những phương pháp giải quyết mâu thuẫn độcNhóm 225 Tiểu luận triết họcđáo, “ Đó là phương pháp giải quyết mâu thuẫn thông qua việc kết hợp biện chứng cácmặt đối lập”[4,45].II.Sự kết hợp biện chứng các mặt đối lậpSự kết hợp giữa các mặt đối lập xuất phát từ nhu cầu hoạt động thực tiễn xã hội,con người có thể chủ động tiến hành kết hợp các yếu tố, thậm chí cả các mặt đối lậpnào đó nhằm giải quyết được những mâu thuẫn xã hội cụ thể, đem lại lợi ích cụ thểcho chủ thể con người. Việc kết hợp giữa các mặt đối lập với tư cách là một hoạt độngcủa con người trong quá trình giải quyết một mâu thuẫn xã hội cụ thể phải được tiếnhành một cách tự giác, có chọn lọc, đáp ứng được nhu cầu lợi ích của chủ thể nhưngphải tôn trọng tính khách quan của mâu thuẫn, “ hoà nhập” chứ không “ hoà tan” haimặt đối lập, vì như thế là thủ tiêu mâu thuẫn. Nói tóm lại “ Sự kết hợp này phản ánhđúng đắn tính biện chứng trong mối quan hệ giữa các mặt đối lập là vừa thống nhất lạivừa đấu tranh[6,28].Có như vậy, sự vật hiện tượng mới chuyển sang một tầm cao mới,đem lại lợi ích nhất định cho chủ thể. Điều này được nhận thấy rõ từ những vấn đềnảy sinh trong thực tế cuộc sống.Chương III: Ý nghĩa phương pháp luậnTrong hoạt động thực tiễn để đạt được hiệu quả phải:+ Hiểu rõ nguồn gốc, động lực thúc đẩy sự vận động, phát triển của bản thân sựvật là những mậu thuẫn biện chứng; xác định đúng những mâu thuẫn biện chứng đangchi phối sự vật để từ đó xây dựng các đối sách thích hợp.+ Tìm kiếm và sử dụng nhiều công cụ, biện pháp thích hợp (mà trước hết là nhữngcông cụ, phương tiện, biện pháp vật chất) để can thiệp đúng lúc, đúng chỗ, đúng mứcđộ vào tiến trình vận động phát triển của bản thân sự vật để lèo lái nó theo đúng quyluật và hợp lợi ích của chúng ta: (1) Muốn sự vật thay đổi nhanh phải đẩy mạnh sự tácđộng (đấu tranh) của các mặt đối lập và tạo điều kiện thuận lợi để chúng nhanh chóngchuyển hóa lẫn nhau, để mâu thuẫn biện chứng sớm được giải quyết; ngược lại muốnduy trì sự ổn định của sự vật phải dung hòa xung đột của các mặt đối lập trong phạmvi cho phép; (2) Khi điều kiện đã hội đủ và mâu thuẫn biện chứng đã chín mùi phảiNhóm 226 Tiểu luận triết họccương quyết giải quyết nó, mà không chần chừ, do dự hay thỏa hiệp; tức phải giảiquyết mâu thuẫn đúng lúc , đúng chỗ và đúng mức độ…[1,124].Phần II: Vận dụng lý luận vào thực tiễnMâu thuẫn tồn tại ở tất cả mọi sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Trongcuộc sống của chúng ta vốn luôn tồn tại song song nhiều mâu thuẫn, có đấu tranh, cóthống nhất, đó là quy luật.Từ lý thuyết cho ta phương pháp để nhận thức những mâu thuẫn tồn tại ở thực tiễncuộc sống, điển hình như mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro thực sự là một vấn đềmuôn thuở. Điều này dể dàng được nhận thấy trong hoạt động kinh doanh của cácngân hàng thương mại mà cụ thể là mâu thuẫn cơ bản giữa lợi nhuận và rủi rotrongviệc cấp tín dụng.I.Mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàngChúng ta đã biết hoạt động chính và cũng là việc thực hiện chức năng cơ bản nhấtcủa ngân hàng là nhận tiền gửi và cấp tín dụng với mục đích cuối cùng là lợi nhuận.1. Các mặt đối lập lợi nhuận - rủi ro cấp tín dụngNghiệp vụ nhận tiền gửi: Ngân hàng nhận các khoản tiền gửi của cá nhân, của tổchức và các doanh nghiệp dưới các hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm vàcác hình thức khác. Ngân hàng phải hoàn trả gốc và lãi suất tiền gửi cho khách hàngkhi đến hạn hoặc khi khách hàng có nhu cầu sử dụng.Với tư cách là người đi vay, ngân hàng huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗitrong xã hội.Nghiệp vụ cấp tín dụng: Nguồn vốn huy động sau khi đã thực hiện nghiệp vụ ngânquỹ (nghiệp vụ liên quan đến việc điều hành ngân quỹ của ngân hàng nhằm duy trìnăng lực thanh toán bình thường), sẽ được sử dụng để cấp tín dụng. Ngân hàng sẽ tiếnhành phân phối có trọng điểm nguồn vốn và điều tiết vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, bổsung vốn cho sản xuất kinh doanh.Với tư cách là người cho vay, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu vốn trong kinh doanh hoặc trong tiêu dùng.Nhóm 227 Tiểu luận triết họcLợi nhuận: là mối quan hệ giữa lãi suất tiền gửi - lãi suất tiền vay. Trong đó lãi suấttiền vay luôn lớn hơn lãi suất tiền gửi. Thông thường, lãi suất tiền vay sẽ bằng lãi suấttiền gửi cộng với một biên độ lãi suất nào đó, tùy theo quy định của Tổ chức tín dụng.Và lợi nhuận ngân hàng chính là số chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức phải trả,trừ đi các chi phí nghiệp vụ khác.Rủi ro cấp tín dụng: Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngânhàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ khôngđúng hạn cho ngân hàng. Đây là rủi ro lớn nhất và thường xuyên xảy ra.Khi rủi ro tín dụng phát sinh, Ngân hàng thương mại không thực hiện được kếhọach đầu tư cũng như kế họach thanh toán các khoản tiền gửi đến hạn. Rủi ro tíndụng lớn sẽ dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn, khó mở rộng quan hệ vớikhách hàng và với các Ngân hàng khác, buộc Ngân hàng phải thu hẹp, gián tiếp tácđộng làm lợi nhuận thấp thậm chí rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng.2. Sự tồn tại và nguồn gốc phát sinh mâu thuẫnHai mặt đối lập được thể hiện rõ trong hoạt động cấp tín dụng như sauHai mặt đối lập tồn tại trong sự thống nhất: Lợi nhuận từ cấp tín dụng và Rủi ro vỡnợ luôn tồn tại không thể tách rời nhau. Lợi nhuận từ lãi tín dụng do khách hàng đồngý vay và chấp nhận lãi vay là yếu tố khách quan, thêm vào đó rủi ro vỡ nợ từ yếu tốkhả năng trả nợ/ thiện chí trả nợ của khách hàng (khả năng trả nợ có thể thay đổi theoquá trình sử dụng vốn, thiện chí trả nợ có thể thay đổi theo thời gian) là yếu tố kháchquan. Sự tồn tại song song giữa hai mặt đối lập này mang tính khách quan, thống nhất.Hai mặt đối lập đấu tranh lẫn nhau:Một mặt ngân hàng thu được lợi nhuận trong phần chênh lệch giữa Lãi huy độngphải trả và Lãi cho vay nhận được, càng cho vay nhiều/ lãi suất vay càng cao thì lợinhuận càng lớn.Mặt khác rủi ro gắn với khoản vay là tất yếu không thể loại bỏ được. Cấp tín dụngcàng lớn/ lãi suất vay càng cao khả năng trả nợ và thiện chí trả nợ của khách hàngcàng giảm.Nhóm 228 Tiểu luận triết họcHai mặt đối lập đấu tranh với nhau, ngân hàng luôn phải cân nhắc để đưa ra chínhsách để đạt lợi nhuận mong muốn nhưng phải nỗ lực hạn chế hoặc chịu rủi ro.Chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của mâu thuẫn trên nhưng làm thế nào để hạnchế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận chính là cách thức để giải quyết mối quan hệ giữalợi nhuận và rủi ro.II.Giải quyết mâu thuẫn - Cách tiếp cận nguyên nhân để xây dựng giải phápnhằm giảm thiểu rủi ro tín dụngTiếp cận mối quan hệlợi nhuận - rủi ro tín dụng từ phía rủi ro: nguyên nhân phátsinh chủ yếu là từ phía khách hàng vay và từ phía ngân hàng.Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng :+ Do khách hàng kinh doanh thua lỗ, vốn tự có thấp, do đó vốn kinh doanh chủyếu là từ vốn vay ngân hàng.+ Trình độ quản lý của các lãnh đạo doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.+ Gía cả thị trường có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến họat động kinhdoanh của khách hàng.+ Sử dụng vốn sai mục đích, dùng vốn lưu động đầu tư vào tài sản cố định, thiết bịsản xuất, do đó luân chuyển vốn không lành mạnh, doanh thu không trả được nợ và lãiđến hạn.+ Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như lừa đảo, bị chiếm dụng vốn, hànghóa tiêu thụ chậm…Nguyên nhân từ phía ngân hàng :+ Cơ chế tín dụng hiện hành cho phép doanh nghiệp được vay vốn tại nhiều tổchức tín dụng là nguyên nhân gây ra sự cạnh tranh kém lành mạnh với một số ngânhàng, tác động tiêu cực đến chất lượng tín dụng, vì nó tạo cơ hội cho doanh nghiệp sửdụng tiền vay không đúng mục đích, tạo tiền đề cho những rủi ro tín dụng.+ Khả năng thẩm định cho vay còn sơ sài, năng lực chuyên môn của cán bộ tíndụng còn hạn chế, trình độ quản lý chưa thực sự sâu sát, kiểm tra chưa thường xuyên,Nhóm 229 Tiểu luận triết họcnên chưa phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý sớm các sai sót trong họat động tíndụng.+ Một số cán bộ tín dụng còn quá coi trọng tài sản thế chấp và sai lầm khi coi tàisản thế chấp là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo an toàn tín dụng, nên khi khách hàngkhông có khả năng thanh toán, thị trường bất động sản lên xuống gập ghềnh, dẫn đếnkhó hoặc tốn chi phí, thời gian xử lý phát mại tài sản và nợ thu hồi về không đủ trảgốc và lãi.+ Mối liên hệ và sự phối hợp của các cấp, các ngành đối với họat động kinh doanhcủa ngân hàng còn hạn chế, nên việc xử lý tài sản thế chấp, thi hành án, phát mại tàisản còn chậm, để ngày qua ngày, lãi lại chồng lãi, là nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạnchưa được xử lý nhanh chóng dứt điểm.Giảm rủi ro không phải là ngân hàng sẽ không cho vay đối với những khách hànglớn, vay tiền nhiều mà hoạt động kinh doanh của họ tuy mang lại lợi nhuận cao nhưngđộ rủi ro lớn. Mà ngân hàng phải nhìn thẳng vào các vấn đề, các nguyên nhân chínhphát sinh để hạn chế rủi ro.Mối quan hệ giữa Lợi nhuận và Rủi ro là một mâu thuẫn biện chứng, là hai mặtcủa một vấn đề. Chính vì thế, để kết hợp hai mặt đối lập nêu trên, các đơn vị kinhdoanh, cụ thể ở đây là các Ngân hàng thương mại, cần phải đề ra những phương ánhạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất, có như vậy mới tăng lợi nhuận cho ngânhàng, giải quyết được mâu thuẫn. Một số biện pháp hiện đang được các ngân hàng ápdụng như sau:+ Xây dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng: Ngân hàng càng phải chútrọng đến khách hàng hơn, bởi khách hàng là yếu tố đặc biệt quan trọng để đảm bảoan toàn cho họat động của ngân hàng. Do vậy ngân hàng phải thực hiện nghiên cứukhách hàng, xây dựng chiến lược khách hàng đúng đắn và có hiệu quả.+ Thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ: Trong quy trình tín dụng, cán bộ tín dụngđóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cán bộ tín dụng – các bộ phận liên quan – cấp trênphải phối hợp hiệu quả và được kiểm soát chặt chẽ để đánh giá chính xác các yếu tốcủa đối tượng vay và đưa ra quyết định cho vay đúng đắn.Nhóm 2210 Tiểu luận triết học+ Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế đảm bảo tiền vay theo đúng quy định của Phápluật như Công chứng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo…+ Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức phẩm chất cho Cán bộ ngânhàng: Cần tuyển dụng vào đào tạo những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, vữngnghiệp vụ, hiểu biết rộng rãi và nhanh nhạy trong quá trình xử lý nghiệp vụ, khônglàm mất đi những cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận cao mà cũng không gia tăngrủi ro cho ngân hàng.Tóm lại, ngân hàng phải tự đổi mới, tự phát triển mình, giảm thiểu rủi ro tín dụng,cũng có nghĩa là giải quyết tốt mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro, (mặt đối lập nàychuyển hoá thành mặt đối lập kia nhưng ở mức phát triển hơn) ngân hàng cũng vì thếmà ngày một phát triển.Tuy nhiên như trên chúng ta đã nghiên cứu, khi giải quyếtđược mâu thuẫn rồi không có nghĩa là không còn tồn tại mâu thuẫn, mà ngược lại,mâu thuẫn này mất đi, mâu thuẫn khác lại xuất hiện. Rủi ro trong kinh doanh ngânhàng là một sự tất yếu, mà các nhà quản lý ngân hàng chỉ có thể có chính sách giảmbớt chứ không thể gạt bỏ được chúng. Khi chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ tín dụngvới trình độ cao, công tác thẩm định tốt nhưng rủi ro trên thương trường không phải làkhông xảy ra nữa mà trái lại khi trình độ sản xuất ngày càng phát triển thì mức độ rủiro nếu gặp phải sẽ rất lớn và thiệt hại cũng rất nặng nề, do vậy nó lại tiếp tục là độnglực để cho ngân hàng phát triển. Như thế mới là phù hợp với quy luật khách quan.Nhóm 2211 Tiểu luận triết họcKẾT LUẬNTóm lại, mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan phổ biến hình thành từ nhữngcấu trúc và thuộc tính vốn có tự thân của tất cả các sự vật, hiện tượng…Do đó khi hoạtđộng thực tiễn cần phân tích từng mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn cụ thể, nhận thứcđược bản chất khuynh hướng họat động, phát triển của sự vật, hiện tượng.Thông qua quy luật trên, chúng tôi nhận thấy những sự vật hiện tượng trong cuộcsống của chúng ta luôn tồn tại rất nhiều mặt đối lập, nó từ những cái rất bình thườngcủa cuộc sống đến những lý luận khoa học vĩ đại của thế giới, vì thế, cần nắm vữngnguyên tắc để giải quyết vấn đề. Trong đời sống xã hội, mọi hành vi đấu tranh cầnđược coi là chân chính khi nó thúc đẩy sự phát triển.Chúng tôi chia sẻ vấn đề trên đây nhằm giúp làm rõ thêm một trong những mâuthuẫn xuất hiện quanh chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được và đưasự vật, hiện tượng phát triển hơn. Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủiro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý, đo lường rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận luônlà một vấn đề muôn thuở trong họat động kinh doanh, áp dụng các biện pháp giảiquyết rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời thúc đẩy họat động tíndụng phát triển mạnh mẽ hơn, là điều mà các nhà quản trị phải biết kết hợp nhuầnnhuyễn từ lý thuyết đến thực tiễn.Nhóm 2212 Tiểu luận triết họcTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học,(2014),TS Bùi Văn Mưa,TS Trần Nguyên Ký, TS Bùi Bá Linh, TS Bùi XuânThanh, Triết học, trang 120-1242. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học,(2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần I.3. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học,(2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần II.4. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học,(2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần III.5. C.Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập-NXB Chính trị Quốc gia, HàNội,1994,t.20,tr.173-174.6. TS Trần Nguyên Ký, Sự kết hợp các mặt đối lập trong thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay,Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM.7. PGS.TS Trần Huy Hòang, Quản trị Ngân hàng thương mại, Giáo trình trườngĐại học kinh tế TPHCM.8. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ.9. Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học,(2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần I.10. Bộ Giáo dục và Đào tạo, ( 2012), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác – Lê nin, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 95-100.Nhóm 2213 BÁO CÁO SINH HOẠT NHÓM (12/12/2014)A. Thành phần tham dựNhóm trưởng: Đặng Quang VinhThành viên 1: Nguyễn Thị Mai TrâmThành viên 2: La Quốc Nhã QuyênB. Phân công trách nhiệm (chủ trì , thư kí)Chủ trì : Đặng Quang VinhThư kí : Nguyễn Thị Mai TrâmC. Thời gian: Thứ 6 (12/12/2014)D. Địa điểm: phòng B415 - cơ sở B - Trường đại học Kinh Tế TP.HCME. Nội dung họp : Thảo luận chọn đề tài, xây dựng dàn bàivà phân công công việccho các thành viên.F. Kết luận:+ Chọn đề tài: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập củaphép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.+ Xây dựng dàn bài:Phần 1: Cơ sở lý luận•••Khái niệm mâu thuẫn, mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứngLý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lậpÝ nghĩa phương pháp luậnPhần 2: Vận dụng vào lĩnh vực hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.+ Phân công công việc cho từng thành viên:Họ tên thành viênĐặng Quang VinhCông việc được phân côngTìm hiểu mâu thuẫn, mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứngTìm hiểu về rủi ro tín dụngTìm hiểu lý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lậpNguyễn Thị Mai TrâmTìm hiểu mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi roTìm hiểu ý nghĩa phương pháp luậnLa Quốc Nhã QuyênTìm hiểu giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụngBÁO CÁO SINH HOẠT NHÓM (26/12/2014)A. Thành phần tham dựNhóm trưởng: Đặng Quang Vinh Thành viên 1: Nguyễn Thị Mai TrâmThành viên 2: La Quốc Nhã QuyênB. Phân công trách nhiệm (chủ trì , thư kí)Chủ trì : Đặng Quang VinhThư kí : Nguyễn Thị Mai TrâmC.D.E.F.Thời gian: Thứ 6 (26/12/2014)Địa điểm: Sorrento Café – 91/6 đường Hòa Hưng, quận 10.Nội dung họp : Báo cáo phần tìm hiểu của mỗi thành viên, thảo luận nhóm.Kết luận: Các thành viên có tìm hiểu tốt các phần được giao, tham gia thảo luậntích cực.BÁO CÁO SINH HOẠT NHÓM (09/01/2015)A. Thành phần tham dựNhóm trưởng: Đặng Quang VinhThành viên 1: Nguyễn Thị Mai TrâmThành viên 2: La Quốc Nhã QuyênB. Phân công trách nhiệm (chủ trì , thư kí)Chủ trì : Đặng Quang VinhThư kí : La Quốc Nhã QuyênC.D.E.F.Thời gian: Thứ 6 (09/01/2015)Địa điểm: phòng B415 - cơ sở B - Trường đại học Kinh Tế TP.HCMNội dung họp : Thảo luận nhóm, phân chia công việc hoàn thành bài hoàn chỉnh.Kết luận:Họ tên thành viênCông việc được phân côngViết mở đầu và kết luận, tổng hợp và format, gửi bài hoànĐặng Quang Vinhchỉnh cho lớp trưởng.Nguyễn Thị Mai TrâmTổng hợp và viết nội dung hoàn chỉnh cho phần I.La Quốc Nhã QuyênTổng hợp và viết nội dung hoàn chỉnh cho phần II.BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN NHÓMHọ tênĐánhgiáchung(%)Các công việc (X)(theo mục lục của bài tiểu luận triết học)Phần IPhần IPhần IPhầnPhần Chương IChương IIChương IIIII (I)II (II)Đặng Quang VinhXXXXX100Nguyễn Thị Mai TrâmXXXXX100La Quốc Nhã QuyênXXXXX100 [...]... bàivà phân công công việc cho các thành viên F Kết luận: + Chọn đề tài: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng + Xây dựng dàn bài: Phần 1: Cơ sở lý luận • • • Khái niệm mâu thuẫn, mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng Lý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lập Ý nghĩa phương pháp luận Phần 2: Vận. .. phương pháp luận Phần 2: Vận dụng vào lĩnh vực hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng + Phân công công việc cho từng thành viên: Họ tên thành viên Đặng Quang Vinh Công việc được phân công Tìm hiểu mâu thuẫn, mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng Tìm hiểu về rủi ro tín dụng Tìm hiểu lý thuyết kết hợp biện chứng các mặt đối lập Nguyễn Thị Mai Trâm Tìm hiểu mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro Tìm hiểu ý nghĩa... chất khuynh hướng họat động, phát triển của sự vật, hiện tượng Thông qua quy luật trên, chúng tôi nhận thấy những sự vật hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại rất nhiều mặt đối lập, nó từ những cái rất bình thường của cuộc sống đến những lý luận khoa học vĩ đại của thế giới, vì thế, cần nắm vững nguyên tắc để giải quy t vấn đề Trong đời sống xã hội, mọi hành vi đấu tranh cần được coi là... nặng nề, do vậy nó lại tiếp tục là động lực để cho ngân hàng phát triển Như thế mới là phù hợp với quy luật khách quan Nhóm 22 11 Tiểu luận triết học KẾT LUẬN Tóm lại, mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan phổ biến hình thành từ những cấu trúc và thuộc tính vốn có tự thân của tất cả các sự vật, hiện tượng…Do đó khi hoạt động thực tiễn cần phân tích từng mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn cụ thể, nhận... mà cũng không gia tăng rủi ro cho ngân hàng Tóm lại, ngân hàng phải tự đổi mới, tự phát triển mình, giảm thiểu rủi ro tín dụng, cũng có nghĩa là giải quy t tốt mâu thuẫn giữa lợi nhuận và rủi ro, (mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia nhưng ở mức phát triển hơn) ngân hàng cũng vì thế mà ngày một phát triển.Tuy nhiên như trên chúng ta đã nghiên cứu, khi giải quy t được mâu thuẫn rồi không có... trong những mâu thuẫn xuất hiện quanh chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn có thể giải quy t được và đưa sự vật, hiện tượng phát triển hơn Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủi ro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý, đo lường rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận luôn là một vấn đề muôn thuở trong họat động kinh doanh, áp dụng các biện pháp giải quy t rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng tín dụng. .. Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế đảm bảo tiền vay theo đúng quy định của Pháp luật như Công chứng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo… + Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức phẩm chất cho Cán bộ ngân hàng: Cần tuyển dụng vào đào tạo những cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, vững nghiệp vụ, hiểu biết rộng rãi và nhanh nhạy trong quá trình xử lý nghiệp vụ, không làm mất đi những cơ hội kinh doanh... họp : Thảo luận nhóm, phân chia công việc hoàn thành bài hoàn chỉnh Kết luận: Họ tên thành viên Công việc được phân công Viết mở đầu và kết luận, tổng hợp và format, gửi bài hoàn Đặng Quang Vinh chỉnh cho lớp trưởng Nguyễn Thị Mai Trâm Tổng hợp và viết nội dung hoàn chỉnh cho phần I La Quốc Nhã Quy n Tổng hợp và viết nội dung hoàn chỉnh cho phần II BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA THÀNH VIÊN NHÓM Họ... Tiểu ban Triết học, (2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần I 3 Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học, (2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần II 4 Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Khoa Lý luận chính trị, Tiểu ban Triết học, (2012), Các chuyên đề vận dụng Triết học Mác- Lênin, Phần III 5 C.Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập-NXB Chính trị Quốc... trong kinh doanh ngân hàng là một sự tất yếu, mà các nhà quản lý ngân hàng chỉ có thể có chính sách giảm bớt chứ không thể gạt bỏ được chúng Khi chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ tín dụng với trình độ cao, công tác thẩm định tốt nhưng rủi ro trên thương trường không phải là không xảy ra nữa mà trái lại khi trình độ sản xuất ngày càng phát triển thì mức độ rủi ro nếu gặp phải sẽ rất lớn và thiệt hại cũng ... tài: Vận dụng quy luật thống đấu tranh đối lập phép biện chứng vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Qua đó, muốn chia sẻ mâu thuẫn phát sinh công việc đồng thời thông qua vận dụng. .. dựng dàn bàivà phân công công việc cho thành viên F Kết luận: + Chọn đề tài: Vận dụng quy luật thống đấu tranh đối lập phép biện chứng vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng ngân hàng + Xây... học vào lĩnh vực hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Nhóm 22 Tiểu luận triết học Phần I: Cơ sở lý luận Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập quy luật nguồn gốc, động lực bản, phổ biến trình vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng , Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng , Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập của phép biện chứng duy vật vào phân tích hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng , Phần II: Vận dụng lý luận vào thực tiễn, II. Giải quyết mâu thuẫn - Cách tiếp cận nguyên nhân để xây dựng giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng

Từ khóa liên quan