0

tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học

75 1,462 1
  • tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 13:13

LỜI MỞ ĐẦU Năm 2014 đã trôi qua. Bước sang năm 2015 Diễn đàn Bookgol xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn cùng gia đình, một năm mới An khang thịnh vượng - Vạn sự như ý. Để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong năm 2014 cũng như cùng chào đón năm 2015 với nhiều sự đổi mới, đặc biệt là những đổi mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT. Diễn đàn Bookgol đã chuẩn bị một số món quà nhỏ dành cho các bạn nhân dịp năm mới. Bài tập tổng hợp Bookgol là một trong những món quà đó. Tài liệu được chia làm 2 phần Phần 1: Phần lý thuyết: Tổng hợp những câu hỏi lý thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế. Phần 2: Phần bài tập: Tổng hợp những bài tập phong phú gồm nhiều bài tập hay, lạ và những lời giải đặc sắc của các thành viên Bookgol Bên cạnh đó là phụ lục với những phản ứng hóa học cần chú ý trong chương trình hóa học phổ thông. Hy vọng tài liệu này cùng các món quà khác của Bookgol sẽ giúp ích các bạn trong việc ôn luyện và giảng dạy để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Quốc gia năm 2015. Thay mặt cho BQT Bookgol xin được gửi lời cảm ơn đến các thành viên : Tiểu Minh Minh, Thachanh, Huyền Nguyễn, Võ Văn Thiện. . . đã tham gia tổng hợp nội dung tài liệu. Cảm ơn Admin Tinpee và thành viên GS.Xoăn đã trình bày, soạn thảo tài liệu. Cảm ơn Admin Uchiha Itachi đã trình bày bìa cho tài liệu. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng tài liệu khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình soạn thảo. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để tài liệu được hoàn thiện hơn. Mọi đóng góp xin liên hệ : Email: Bookgol.tailieu@gmail.com hoặc theo Sđt: 0962748426 Bookgol,Ngày 01 tháng 01 năm 2015 T/M BQT Uchiha Itachi Soạn thảo L A T E X GS.Xoăn Trình bày bìa: Uchiha Itachi http://bookgol.com/ Phụ lục MỘT SỐ PHẢN ỨNG VÔ CƠ PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý 1. H 2 S(k) + SO 2 (k) → S(r) + H 2 O (điều kiện: có vết nước hoặc đun nóng) 2. H 2 S(k) + Cl 2 (k) → S(r) + HCl(k) (điều kiện: nhiệt độ thường hoặc đun nóng) 3. H 2 S + Cl 2 + H 2 O → HCl + H 2 SO 4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 4. H 2 S + Br 2 → S + HBr (điều kiện: nhiệt độ thường, trong H2O) 5. SO 2 + Br 2 + H 2 O → HBr + H 2 SO 4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 6. SO 2 + Cl 2 + H 2 O → H 2 SO 4 + HCl (điều kiện: nhiệt độ thường) 7. Br 2 + Cl 2 + H 2 O → HCl + HBrO 3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 8. NaOH(dd) + X 2 → NaOX + NaX + H 2 O (X: Cl, Br, I. điều kiện: nhiệt độ thường) 9. NaOH(dd) + X 2 → NaX + NaXO 3 + H 2 O (X: Cl, Br, điều kiện: đun nóng khoảng > 70 độ C) 10. NaOH(dd) + NO 2 → NaNO 2 + NaNO 3 + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 11. NaOH(dd) + NO 2 + O 2 → NaNO 3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 12. Na 2 CO 3 (nóng chảy) + SiO 2 → Na 2 SiO 3 + CO 2 13. NaOH(loãng lạnh − 2%) + F 2 → NaF + OF 2 + H 2 O 14. NaAlO 2 (dd) + CO 2 + H 2 O → NaHCO 3 + Al(OH) 3 (điều kiện: nhiệt độ thường hoặc đun nóng) 15. NaAlO 2 (dd) + HCl + H 2 O → NaCl + Al(OH) 3 (điều kiện: nhiệt độ thường hoặc đun nóng) Nếu dư HCl thì Al(OH) 3 tan trong HCl dư 16. NaAl O 2(dd) + NH 4 Cl + H 2 O → NH 3 + NaCl + Al(OH) 3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 16. Mg + CO 2 → MgO + C (điều kiện: Khoảng 500 độ C) 17. Mg + SiO 2 → MgO + Si (điều kiện: khoảng 1000 độ C) 18. CO + I 2 O 5 (r) → I 2 + CO 2 (điều kiện: nhiệt độ thường hoặc đun nóng) 19. CO 2 + Na 2 SiO 3 (dd) + H 2 O → Na 2 CO 3 + H 2 SiO 3 (điều kiện: nhiệt độ thường) 20. NH 3 + O 2 → N 2 + H 2 O (điều kiện: đốt cháy NH 3 ) 21. NH 3 + O 2 → NO + H 2 O (điều kiện: 800 độ C, xt: Pt/Rh) 22. NH 3 (k) + Cl 2 → N 2 + NH 4 Cl (điều kiện: NH 3 cháy trong Cl 2 ở điều kiện thường) 23. P X 3 + H 2 O → H 3 P O 3 + HX (X: Cl, Br, I ; điều kiện thường) 24. SO 2 + F e 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O → H 2 SO 4 + F eSO 4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 25. SO 2 + KMnO 4 + H 2 O → K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 SO 4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 26 . H 2 S + KMnO 4 + H 2 SO 4 → S + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 27. H 2 S + F eCl 3 (dd) → F eCl 2 + S + HCl (điều kiện: nhiệt độ thường) 28. H 2 S + M(NO 3 ) 2 (dd) → HNO 3 + MS (M: Cu, Pb) (điều kiện: nhiệt độ thường) 29. H 2 S + AgNO 3 (dd) → HNO 3 + Ag 2 S (điều kiện: nhiệt độ thường) 30. H 2 S + HNO 3 (long) → S + H 2 O + NO 31. NaX(tinh thể)+H 2 SO 4 (đặc, đun nóng) → Na 2 SO 4 (hoặc NaHSO 4 )+HX(khí) (X: NO − 3 , Cl − , F − ) 32. Ca 3 (P O 4 ) 2 + H 3 P O 4 (dd) → Ca(H 2 P O 4 )2 (điều kiện: nhiệt độ thường) 33. C + ZnO → CO + Zn (điều kiện: đun nóng) 34. HCOOH → H 2 O + CO(điều kiện: đun nóng có H 2 SO 4 đặc xúc tác) 35.Ag 2 S(hoặcHgS) + O 2 → Ag(hoặcHg) + SO 2 (điều kiện: đốt cháy) 36. Zn + Cr 2 (SO 4 ) 3 (dd) → ZnSO 4 + Cr SO 4 (điều kiện: môi trường axit) 37. K 2 Cr 2 O 7 + H 2 S + H 2 SO 4 → S + Cr 2 (SO4) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O 38. Ag(hoặcCu) + H 2 S + O 2 → Ag 2 S(hoặcCuS) + H2O (điều kiện: nhiệt độ thường ngoài không khí) 39. SO 2 + I 2 + H 2 O → H 2 SO 4 + HI (điều kiện: nhiệt độ thường) 40. Ag 3 P O 4 + HNO 3 (dd) → AgNO 3 + H 3 P O 4 (điều kiện: nhiệt độ thường) 41. Ag 2 O + H 2 O 2 (dd) → Ag + H 2 O + O 2 (điều kiện: nhiệt độ thường) 42. HClO + HClđặc → H 2 O + Cl 2 (điều kiện: nhiệt độ thường) bring about change 3 http://bookgol.com/ 43. SO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 44. Sn + O 2 (đun nóng) → SnO 2 45. HI + O 2 → I 2 + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường ngoài không khí) MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỮU CƠ PHỔ THÔNG CẦN CHÚ Ý 1. C 4 H 10 + O 2 → CH 3 COOH + H 2 O . điều kiện: (Co(CH 3 COO) 2 , 180 0 C, 150atm) 2. C 6 H 5 − CH 3 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → C 6 H 5 − COOH + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O (điều kiện: đun nóng) 3. C 6 H 5 − CH 2 − CH 2 − CH 3 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → C 6 H 5 − COOH + CH 3 COOH + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O. (điều kiện: đun nóng) 4. CH 3 −CH = CH 2 +KMnO 4 (loãng −2%)+H 2 O → CH 3 −CH(OH)−CH 2 −OH+MnO 2 +KOH (điều kiện: điều kiện thường) 5. CH 3 − CH = CH 2 + KMn O 4 + H 2 SO 4 → CH 3 COOH + CO 2 + K 2 SO 4 + Mn SO 4 + H 2 O(điều kiện: đun nóng) 6. Xiclopropan + Br 2 /CCl 4 (hoặcBr 2 /H 2 O) → Br − CH 2 − CH 2 − CH 2 − Br (điều kiện: điều kiện thường) 7. CH 2 = CH − Cl + NaOH(đậm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao) → CH 3 − CHO + NaCl + H 2 O 8. C 6 H 12 (xiclohexan) + Cl 2 → C 6 H 1 1Cl + HCl (điều kiện: ánh sáng khuếch tán hoặc nhiệt độ) 9. CH 3 OH + CO → CH 3 COOH (điều kiện: RhIII, I-, 180 0 C, 30 atm) 10. CH 3 OH + CuO(hoặcO 2 , điều kiện: Cu) → HCHO + Cu + H 2 O 11. C 2 H 5 OH → CH 2 = CH−CH = CH 2 +H 2 O+H2 (điều kiện:MgO/ZnO hoặc Al 2 O 3 /ZnO, 350− 450 0 C) 12. C 6 H 6 + Cl 2 → C 6 H 6 Cl 6 (điều kiện: ánh sáng khuếch tán hoặc nhiệt độ) 13. C 6 H 6 + Cl 2 (hoặcBr2) → C 6 H 5 − Cl + HCl. (điều kiện: bột F eCl 3 , AlCl 3 hoặc có mặt Fe, Al) 14.HCHO + Br 2 (trong nước) → CO2 + HBr.(điều kiện: điều kiện thường) 15. HCHO + H 2 → CH 3 − OH (điều kiện: Ni, nhiệt độ) 16. R − CHO + HCN(dd)(hoặc − CN) → R − CH(OH) − CN (điều kiện: nhiệt độ thường) 17. R − CH(OH) − CN + H 2 O → R − CH(OH) − COOH + NH 3 (điều kiện: xúc tác H2SO4 loãng) 18. RCOOH → (RCO) 2 O + H 2 O (điều kiện: P 2 O 5 , nhiệt độ) 19. CH 3 − COOH + Cl 2 (hoặcBrom) → Cl − CH 2 − COOH + HCl (điều kiện: ánh sáng hoặc có mặt photpho) 20. CH 3 − CO − CH 3 + Br 2 → CH 3 − CO − CH 2 − Br + HBr (điều kiện: axit như CH3COOH hoặc ánh sáng khuếch tán) 21. HCOOH + Br 2 (dd trong nước) → H 2 O + CO 2 + HBr (điều kiện: nhiệt độ thường) 22. R − CHO + Cu(OH) 2 + NaOH → RCOONa + Cu 2 O + H 2 O (điều kiện: đun nóng) 23. R − CH(OH) − CH 2 − OH + Cu(OH)2 → Phức Cu 2+ màu xanh lam đậm +H 2 O. điều kiện: nhiệt độ thường) 24. CH3 − COOH + Cu(OH) 2 → (CH 3 COO) 2 Cu + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường) 25. C 6 H 5 − NO 2 + [H] → C 6 H 5 − NH 2 + H2O. (điều kiện: Fe/HCl hoặc Zn,Sn trong HCl) 26. C 6 H 5 − NH 2 + NaNO 2 + HCl → [C 6 H 5 − N 2 ] + Cl − + NaCl + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ lạnh 0 - 5 độ C) 27. C 6 H 5 − NH 2 + NaNO 2 + HCl → C 6 H 5 − OH + N 2 + NaCl + H 2 O (điều kiện: nhiệt độ thường hoặc đun nóng) 28. CH 3 − CHO + KMnO 4 (loãng) + H 2 O → CH 3 COOK + KOH + MnO 2 (điều kiện: điều kiện thường hoặc đun nóng) 29. C 2 H 2 + KMnO4 + H 2 SO4 → CO 2 + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O(điều kiện: điều kiện thường hoặc đun nóng) 30. C 2 H 2 + HCl → CH 2 = CH − Cl (điều kiện: hơi HCl, đun nóng) bring about change 4 http://bookgol.com/ 31. CH 2 = CH − Cl + HCl → CH 3 − CH(Cl) 2 (điều kiện: hơi HCl, đun nóng) bring about change 5 http://bookgol.com/ 1 Hóa học vô cơ 1.1 Câu hỏi lí thuyết Câu 1: Có các hóa chất : K 2 Cr 2 O 7 , HCl, KMnO 4 , MnO 2 , NaCl, HClO, H 2 SO 4 , KClO 3 . Những hóa chất được sử dụng để điều chế Cl 2 trong phòng thí nghiệm là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Lời giải: Phương pháp điều chế Cl 2 trong phòng thí nghiệm là cho HCl tác dụng với các chất oxi hóa mạnh. Những chất đó là K 2 Cr 2 O 7 , KMnO 4 , MnO 2 , KClO 3 tính thêm HCl nữa thì sẽ là 5 chất Đáp án C. Câu 2: Dãy các chất thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với SO 2 : A. Dung dịch BaCl 2 , CaO, nước brom. B. Dung dịch NaOH, O 2 ,dung dịch KMnO 4 . C. O 2 ,nước brom,dung dịch KMnO 4 . D. H 2 S, O 2 ,nước brom. Lời giải: Nhìn vào đề bài ta loại ngay câu D vì H 2 S có tính khử, không có tính oxi hóa Câu A, B thì BaCl 2 không tác dụng với SO 2 còn phản ứng với NaOH, CaCl 2 là phản ứng trao đổi Câu C đúng Các phương trình phản ứng 2SO 2 + O 2 ↔ 2SO 3 SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → 2MnSO 4 + H 2 SO 4 + K 2 SO 4 SO 2 + Br 2 + 2H 2 O → H 2 SO 4 + 2HBr Câu 3: Trong phòng thí nghiệm do sơ suất nên một học sinh đã điều chế quá nhiều khí Cl 2 làm ô nhiễm không khí và có nguy cơ phá hủy các máy móc thiết bị.Để loại bỏ phần lớn cho trong không khí, nên dùng cách nào sau đây là hiệu quả và hợp lí nhất: A. Bơm không khí trong phòng sục qua dung dịch kiềm. B. Rắc vôi bột vào phòng. C. Thổi một luồng khí NH 3 vừa phải vào phòng. D. Phun mù bằng hơi nước trong phòng. Lời giải: Vôi bột không tác dụng với khí Cl 2 nên loại B. Cl 2 + H 2 O → HClO + HCl: không những không loại bỏ khí mà còn tăng độc tính nên loại D. bring about change 6 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ Xét đến phương án C. thổi một luồng khí NH 3 vừa phải vào phòng có thể (hơi dư một tí) để có phản ứng sau xảy ra: 8 NH 3 + 3 Cl 2 −−→ 6 NH 4 Cl + N 2 (không độc) Câu 4: Cho các phát biểu sau: 1. CO 2 tan trong nước nhiều hơn SO 2 ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. 2. SO 2 là phân tử phân cực còn CO 2 là phân từ không phân cực. 3. SO 2 có tính khử, CO 2 không có tính khử. 4. SO 2 dùng để chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm còn “nước đá khô” dùng bảo quản thực phẩm. Phát biểu không đúng là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Lời giải: 1.sai vì CO 2 rất ít tan trong nước còn .SO 2 thì tan nhiều trong nước Đáp án B. Câu 5: Cho các phản ứng: 1)Cu + HNO 3 (loãng) → X + 2)MnO 2 + HCl → Y + 3)NaHSO 3 + NaHSO 4 → Z + 4)Ba(HCO 3 ) 2 + HNO 3 → T + Các khí sinh ra tác dụng được với dung dịch NaOHlà: A. X;Y;Z;T. B. Y;Z;T. C. Z;T. D. Y;T. Lời giải: X, Y, Z, T lần lượt là NO, Cl 2 , SO 2 , CO 2 Do đó các chất tác dụng được với dung dịch NaOH là Y, Z, T Đáp án B. Câu 6: Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân huỷ H 2 O 2 (xúc tác MnO 2 ), khí oxi sinh ra thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí oxi bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ chứa chất nào dưới đây? A. Na. B. Bột CaO. C. CuSO 4 .5H 2 O. D. Bột S. Lời giải: Đáp án B vì CaO vừa có tác dụng hút ẩm tốt vừa không tác dụng với O 2 Câu 7: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà - Lào Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, vì vậy bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi lâu ngày? bring about change 7 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ A. Ozon là một khí độc. B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi. C. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi. D. Ozon có tính tẩy màu. Lời giải: Đáp án C. Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng: A. Nhựa. B. Kim loại. C. Thủy tinh. D. Gốm sứ. Lời giải: Đáp án A vì HF không ăn mòn được nhựa Không thể sử dụng bình làm bằng thủy tinh, kim loại vì chứa SiO 2 PTHH: SiO 2 + 4 HF −−→ Si F 4 + 2 H 2 O Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, khí CO 2 được điều chế từ CaCO 3 và dung dịch HCl thường bị lẫn khí hiđro clorua và hơi nước. Để thu được CO 2 gần như tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí lần lượt qua hai bình đựng các dung dịch nào trong các dung dịch dưới đây? A. NaOH, H 2 SO 4 đặc. B. NaHCO 3 ; H 2 SO 4 . C. Na 2 CO 3 ; NaCl. D. H 2 SO 4 đặc, Na 2 CO 3 . Lời giải: Đáp án D. Khi cho H 2 SO 4 đặc thì nó hút nước còn muối Na 2 CO 3 lại tác dụng với khí HCl tạo ra khí CO 2 Câu 10: Để đề phòng nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ phòng độc có chứa hóa chất là: A. Cu và MnO 2 . B. CuO và MgO. C. CuO và than hoạt tính. D. Than hoạt tính. Lời giải: Đáp án D, than hoạt tính có khả năng hấp phụ các chất khí Câu 11: Cho các phát biểu sau: (1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân. (2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép ( Ca(H 2 P O 4 ) 2 ). (3). Nguyên liệu để sản xuất phân là quặng photphorit và đolômit. (4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua. (5). Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie. (6). Phân urê có công thức là (NH 2 ) 2 CO. bring about change 8 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ (7). Phân hỗn hợp chứa nitơ, phôtpho, kali được gọi chung là phân NPK. (8). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO − 3 ) và ion amoni (NH + 4 ). (9). Amophot là hỗn hợp các muối (NH 4 ) 2 HP O 4 và KNO 3 . Số phát biểu đúng là: A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Lời giải: 1. sai độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của K 2 O trong phân. 3. sai nguyên liệu để sản xuất phân là quặng photphorit. 8. sai phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO − 3 ) và ion amoni (NH + 4 ). 9. sai nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH 4 ) 2 HP O 4 và KNO 3 . Các phát biểu đúng là 2,4,5,6,7 Đáp án D. Câu 12: Khí A không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí B không màu, không mùi. Khí B có thể tác dụng với liti kim loại ở nhiệt độ thường tạo chất rắn C. Hòa tan chất rắn C vào nước thu được khí A. Khí A tác dụng axit mạnh D tạo ra muối E. Dung dịch muối E không tạo kết tủa với bari clorua và bạc nitrat. Nung muối E trong bình kín sau đó làm lạnh bình chỉ thu được một khí F và chất lỏng G. Khí F là: A. O 2 . B. H 2 S. C. N 2 O. D. N 2 . Lời giải: A là NH 3 B là N 2 C là Li 3 N E là NH 4 NO 3 F là N 2 O G là H 2 O Đáp án C. Câu 13: Cho dãy các chất Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . Số chất có tính lưỡng tính là. A. 4. B. 3. C. 7. D. 6. Lời giải: Các chất đó là Ca(HCO 3 ) 2 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Đáp án A. Câu 14: Cho các chất Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , ZnOH 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Số phản ứng phản ứng được với HCl và NaOH bring about change 9 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Lời giải: Các chất là Al, Al 2 O 3 , ZnOH 2 , NaHS, (NH 4 ) 2 CO 3 . Vậy có 5 chất Đáp án A. Câu 15: Dung dịch Br 2 màu vàng chia thành 2 phần. Dẫn khí X không màu qua phần 1 thấy dung dịch mất màu. Dẫn khí Y không màu qua phần 2 thấy dung dịch sẫm màu hơn. X và Y lần lượt là: A. H 2 S và SO 2 . B. SO 2 vàH 2 S. C. SO 2 và HI. D. HI và SO 2 . Lời giải: Khí làm mất màu dung dịch Br 2 chỉ có thể là H 2 S hoặc SO 2 Khí làm màu dung dịch sẫm màu hơn là HI do I 2 màu tím. Vậy chọn C. Các phương trình phản ứng: SO 2 + Br 2 + 2 H 2 O −−→ 2 HBr + H 2 SO 4 2 HI + Br 2 −−→ 2 HBr + I 2 Câu 16: X là một halogen. Cho khí X 2 , đi qua dung dịch NaOH loãng, lạnh, sau phản ứng thu được chất khí Y. Cho Y đi qua bột Mg thu được hỗn hợp oxit và muối của ion X − , X là: A. F . B. Cl. C. Br. D. I. Lời giải: X là flo do phản ứng với NaOH loãng, lạnh là phản ứng riêng của Flo tạo ra OF 2 Đáp án A. Câu 17: Có hai bình kín không giãn nở đựng đầy các hỗn hợp khí ở t 0 C như sau: - Bình (1) chứa H 2 và Cl 2 - Bình (2) chứa CO và O 2 Sau khi đun nóng các hỗn hợp để phản ứng xảy ra, đưa nhiệt độ về trạng thái ban đầu thì áp suất trong các bình thay đổi như thế nào? A. Bình (1) giảm, bình (2) tăng. B. Bình (1) không đổi, bình (2) giảm. C. Bình (1) tăng, bình (2) giảm. D. Bình (1) không đổi, bình (2) tăng. Lời giải: PTHH: H 2 + Cl 2 −−→ HCl (1 ) bring about change 10 [...]... Cho các cặp chất sau: (1) Khí Cl2 và khí SO2 (2).Khí H2 S và dung dịch P b(N O3 )2 (3).Khí H2 S và SO2 (4) Khí Cl2 và dung dịch N aOH (5) Li và N2 bring about change 11 1.1 Câu hỏi lí thuyết http://bookgol.com/ (6) Glixerol và Cu(OH)2 (7) Hg và bột S (8) Khí CO2 và dung dịch N aClO (9) Khí F2 và Si (10) Sục C2 H4 vào dung dịch KM nO4 Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường: A 6 B 9 C 7... có F eS2 và MS (có tỉ lệ mol 1 : 1, M có hóa trị không đổi) Cho 6,51 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HN O3 dư được dung dịch Y và 0,59 mol hỗn hợp khí Z gồm (NO và N O2 ) có khối lượng 26,34 gam Thêm dung dịch BaCl2 dư vào Y được m gam kết tủa trắng không tan trong dung dịch axit dư trên Tính giá trị m và thành phần phần trăm khối lượng MS trong hỗn hợp X là: A 20,97 và 44,7% B 20,97 và 44,7%... gCl2 , N aBr, KI vào 700mldung dịch AgN O3 2M Khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch D và kết tủa B Lọc bỏ kết tủa B, cho 22, 4g bột sắt vào dung dịch D Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn F và dd E.Cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 4, 48(l) H2 (ĐKTC) và dung dịch Y Cho dung dịch N aOH dư vào dung dịch E và Y thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đỏi thu được... 2,52 gam chất rắn Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn Công thức sắt oxit và giá trị của m là: A F e3 O4 và 19,32g B F eO và 23,2g C F eO và 19,32g D F e3 O4 và 23,2g Lời giải: bring about change 33 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Xét phần 2 ta luôn có: nAl d = nH2 2, 52 = 0, 01mol, nF e = = 0, 045 1, 5 56 9 nF e = nAldu 2 Xét phần 1: Nhìn vào đáp áp ta chỉ thấy hai oxit Giả sử oxit đó là F e3... chất rắn Y và dung dịch Z Cho Y vào dung dịch HCl dư có 4,32 gam chất rắn không tan Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thì có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí Phần trăm về khối lượng của AgN O3 trong hỗn hợp ban đầu là : A 30,94 % B 35,05 % C 22,06 % D 30,67 % Lời giải: Ta có: chất rắn X gồm F e2 O3 , Ag, F e(N O3 )2 , AgN O3 DDZ + HCl → có khí không màu thoát ra hoá nâu trong không khí... H2 O − bring about change 14 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Nếu tỉ lệ khối của hỗn hợp N O và N2 O đối với H2 là 17,8 Tỉ lệ số phân tử bị khử và số phân tử oxy hóa là: Lời giải: n N O : n N2 O = 3 : 2 25M g + 64HN O3 → 25M g(N O3 )2 + 6N O + 4N2 O + 32H2 O Tỉ lệ là 14:25 1.2 Bài tập rèn luyện Câu 29: Cho 158,4g hỗn hợp X gồm F e, F e(N O3 )2 , F e(N O3 )3 vào một bình kín rồi nung ở nhiệt... vào dung dịch HCl, có khí thoát ra Thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4 thì : A Phản ứng ngừng lại B Tốc độ thoát khí không đổi C Tốc độ thoát khí giảm D Tốc độ thoát khí tăng Lời giải: Khi chưa thêm dd CuS O4 vào: Zn2+ + 2 H+ − → H2 + Zn2+ − H2 thoát ra bám lên lá kẽm ngăn cản lá kẽm tiếp xúc với dd axit nên tốc độ phản ứng chậm.(ăn mòn hóa học) Khi thêm CuSO4 vào sẽ xảy ra phản ứng Zn + CuSO4 − → ZnSO4... chậm xem như không tan Be không tác dụng với H2 O dù ở mọi nhiệt độ Al; Zn chỉ tác dụng với H2 O khi có mặt kiềm mạnh Câu 24: Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một lớp mỏng thi c Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây ? A điện hóa B tạo hợp kim không gỉ C cách ly D dùng chất kìm hãm Lời giải: Sắt tây (Fe tráng Sn) hay tôn (Fe tráng... D 0,5 32 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Lời giải: 2− Để giải bài này ta có thể cho CO2 lần lượt phản ứng với KOH, nếu dư phản ứng tiếp với CO3 tạo thành muối axit Nhưng tôi sẽ đi theo hướng khác: Tách dung dịch kiềm và muối ra và gộp với CO2 bạn đầu Ta sẽ có nCO2 = 0, 25 + 0, 4x(mol) và nOH − = 0, 48x + 0, 8x = 1, 28x(mol) 2− − Gọi a, b(mol) lần lượt là số mol từng muối CO3 và HCO3 a + b... nên trong dd có chứa Al3+ n M 2 On = Câu 55: Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KN O3 và H2 SO4 , đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B ( đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan Biết tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5 Giá trị của . phần Phần 1: Phần lý thuyết: Tổng hợp những câu hỏi lý thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế. Phần 2: Phần bài tập: Tổng hợp những bài tập phong phú gồm nhiều bài tập hay, lạ và những lời giải đặc. những đổi mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT. Diễn đàn Bookgol đã chuẩn bị một số món quà nhỏ dành cho các bạn nhân dịp năm mới. Bài tập tổng hợp Bookgol là một trong. ứng hóa học cần chú ý trong chương trình hóa học phổ thông. Hy vọng tài liệu này cùng các món quà khác của Bookgol sẽ giúp ích các bạn trong việc ôn luyện và giảng dạy để chuẩn bị tốt cho kỳ thi
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học, tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học,

Từ khóa liên quan