Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn

6 1.1K 0
Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trong thực tế việc có các tính cách của một nhà chủ doanh nghiệp không phải là điều cốt yếu để bạn trở thành chủ doanh nghiệp. Bởi vì, một là : bạn có thể không biết rằng bạn có những phẩm c

123doc.vn

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:32

Hình ảnh liên quan

o Doanh nghiệp có hình ảnh - Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn

o.

Doanh nghiệp có hình ảnh Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan