0

Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn

6 1,131 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:32

Trong thực tế việc có các tính cách của một nhà chủ doanh nghiệp không phải là điều cốt yếu để bạn trở thành chủ doanh nghiệp. Bởi vì, một là : bạn có thể không biết rằng bạn có những phẩm c 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn,

Hình ảnh liên quan

o Doanh nghiệp có hình ảnh - Khả năng chủ doanh nghiệp: giai đoạn và thực tiễn

o.

Doanh nghiệp có hình ảnh Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan