CHUYÊN ĐỀ 8. GIỚI TỪ VÀ CÁC THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

25 3.7K 9
CHUYÊN ĐỀ 8. GIỚI TỪ VÀ CÁC THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC (CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CỦA CÔ VŨ THỊ MAI PHƯƠNG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - MỘT SỐ MẪU CÂU XÃ HỘI THƯỜNG GẶP 1. After you: Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe, 2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế ñược / Tôi không nhịn nổi Câu nói này dùng trong những trường hợp nào? Ex: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it. 3. Don’t take it to heart. ðừng ñể bụng/ ðừng bận tâm Ex: This test isn’t that important. Don’t take it to heart. 4. We’d better be off. Chúng ta nên ñi thôi Ex: It’s getting late. We’d better be of . 5. Let’s face it. Hãy ñối mặt ñi / Cần ñối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. Ex: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started. Bắt ñầu làm thôi Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started. 7. I’m really dead. Tôi mệt chết ñi ñược Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead. 8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi 9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á? Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe 10. Don’t play games with me! ðừng có giỡn với tôi. 11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc Ex: Stranger: Could you tell me how to get to the town hall? Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there. GIỚI THIỆU CÁC TỔ HỢP TỪ VÀ CỤM THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 12. I’m not going to kid you. Tôi ñâu có ñùa với anh. 13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm A: I’m granted a full scholarship for this semester. B: Congratulations. That’s something. 14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh ñấy! 15. Do you really mean it? Nói thật ñấy à? Ex: Michael: Whenever you are short of money, just come to me. David: Do you really mean it? 16. You are a great help. Bạn ñã giúp rất nhiều 17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc 18.I am behind you. Tôi ủng hộ cậu A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you. 19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi. 20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind!) Ex: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered. 21. You can count on it. Yên tâm ñi / Cứ tin như vậy ñi Ex: A: Do you think he will come to my birthday party? B: You can count on it. 22. I never liked it anyway. Tôi chẳng bao giờ thích thứ này Khi bạn bè, ñồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này ñể họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway. 23. That depends. Tuỳ tình hình thôi / Còn tùy! Ex: I may go to the airport to meet her. But that depends. 24. Congratulations. Chúc mừng 25. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu Khi có người ra sức giúp ñỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này ñể cảm ơn 26. It’s a deal. Hẹn thế nhé! Ex: Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week. Jenny: It’s a deal. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 27. Let's get down to business: Bắt ñầu vào việc nhé. 28. Allow me? ðể tớ giúp (với nghĩa rất lịch sự, ví dụ khi nói với bạn gái) 29. Just browsing! Chỉ xem thôi (ví dụ như ñi chợ). Ex: Have you ever gone window-shopping? 30. I got you in my sight. Thấy cậu rồi nhé! 31. Can't miss him! Không cho nó thoát! 32. Lunch's up! Giờ ăn ñến rùi 33. Am I too soon? Tớ ñến có sớm quá không nhỉ? 34. Follow me close! ði sát vào tớ nhé 35. Don’t kill yourself! - ðừng cố quá sức! Dùng khi ai ñó ñang cố gắng hết sức ñể làm một việc gì ñó và bạn muốn nói với người ấy là cố thì cố nhưng ñừng làm quá sức ñể ñến mức quá căng thẳng. 36. Knock yourself out! - Muốn làm gì với cái ñó thì làm! Câu này dùng khi bạn cho ai ñó mượn ñồ và bạn muốn người ñó dùng thoải mái. 37. I am going to crash at my brother’s tonight - Tôi sẽ ngủ lại ở nhà anh tôi tối nay. 38. He’s hitting on her! - Anh ta ñang tán tỉnh cô ấy. 39. I am going out of my mind… - Tôi ñang phát ñiên lên ñây. 40. I am pooped! - Tôi mệt quá! 41. I’ve been swamped. - Dạo này tôi bận quá. 42. We should hook up soon! - Hôm nào gặp nhau ñi. 43. I'll be back. Tớ ra ñây 1 tí 44. You have a 50-50 chance: Trường hợp này của bạn bấp bênh lắm (5 ăn 5 thua) 45. Everything will be right. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - + Về ngữ pháp: * Người Mỹ: Do you have a problem? * Người Anh: Have you got a problem? * Người Mỹ : He just went home. * Người Anh: He's just gone home., etc + Về từ vựng: * Người Mỹ: truck (xe tải), cab (xe taxi), candy (kẹo), * Người Anh: lorry, taxi, sweet, +Vềchính tả: * Người Mỹ: color (màu sắc), check (séc), center (trung tâm), * Người Anh: colour, cheque, centre, 1000 CỤM TỪ TIẾNG ANH THAM KHẢO A account for: chiếm, giải thích ask after: hỏi thăm sức khỏe ask for: hỏi xin ai cái gì ask sb in/ out : cho ai vào/ ra advance in : tấn tới agree on something : ñồng ý với ñiều gì agree with : ñồng ý với ai, hợp với, tốt cho answer to : hợp với answer for : chịu trách nhiệm về attend on (upon): hầu hạ attend to : chú ý B to be over: qua rồi to be up to sb to V: ai ñó có trách nhiêm phải làm gì to bear up = to confirm : xác nhận to bear out: chịu ñựng to blow out : thổi tắt blow down: thổi ñổ to break away = to run away :chạy trốn break down : hỏng hóc, suy nhược break in (to + O) : ñột nhập, cắt ngang break up: chia tay , giải tán break off: tan vỡ một mối quan hệ to bring about: mang ñến, mang lại( = result in) bring down = to land : hạ xuống bring out : xuất bản Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - bring up : nuôi dưỡng ( danh từ: up bringing) bring off : thành công, ẵm giải to burn away : tắt dần burn out: cháy trụi back up : ủng hộ, nâng ñỡ bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới become of : xảy ra cho begin with : bắt ñầu bằng begin at : khởi sự từ believe in : tin cẩn, tin có belong to : thuộc về bet on : ñánh cuộc vào C call for: mời gọi, yêu cầu call up: gọi ñi lính, gọi ñiện thoại, nhắc lại kỉ niệm call on / call in at one’s house : ghé thăm nhà ai call off = put off = cancel care for : thích, săn sóc catch up with : bắt kịp chance upon : tình cờ gặp close with : tới gần close about : vây lấy come to : lên tới consign to : giao phó cho cry for : khóc ñi cry for something : kêu, ñói cái gì cry for the moon : ñòi cái ko thể cry with joy : khóc vì vui cut something into : cắt vật gì thành cut into : nói vào, xen vào Call in / on at one’s house : ghé thăm nhà ai Call at : ghé thăm Call up: gọi ñi lính, gọi ñiện thoại, nhắc lại kỉ niệm Call off = put off = cancel : huỷ bỏ Call for : yêu cầu, mời gọi Care about: quan tâm, ñể ý tới Care for : muốn, thích ( = would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of) Carry away : mang ñi , phân phát Carry on = go on : tiếp tục Carry out: tiến hành , thực hiện Carry off = bring off : ẵm giải Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - Chew over = think over : nghĩ kĩ Check in / out : làm thủ tục ra / vào Check up : kiểm tra sức khoẻ Clean out : dọn sạch , lấy ñi hết Clean up : dọn gọn gàng Clear away : lấy ñi , mang ñi Clear up : làm sáng tỏ Close down : phá sản , ñóng cửa nhà máy Close in : tiến tới Close up: xích lại gần nhau Come over/ round = visit Come round : hồi tỉnh Come down: sụp ñổ ( = collapse ) , giảm ( = reduce ) Come down to : là do Come up : ñề cập ñến , nhô lên , nhú lên Come up with : nảy ra, loé lên Come up against : ñương ñầu, ñối mặt Come out : xuất bản Come out with : tung ra sản phẩm Come about = happen Come across : tình cờ gặp Come apart : vỡ vụn , lan ra Come along / on with : hoà hợp , tiến triển Come into : thừa kế Come off : thành công / long , bong ra Count on SB for ST : trông cậy vào ai Cut back on / cut down on : cắt giảm (chi tiêu) Cut in : cắt ngang (= interrupt ) Cut ST out off ST : cắt cái gì rời khỏi cái gì Cut off : cô lập , cách li, ngừng phục vụ Cut up : chia nhỏ Cross out : gạch ñi, xoá ñi D delight in : thích thú về depart from : bỏ, sửa ñổi do with : chịu ñựng do for a thing : kiếm ra một vật Die away / die down : giảm ñi , dịu ñi ( về cường ñộ ) Die out / die off; tuyệt chủng Die for : thèm gì ñến chết Die of : chết vì bệnh gì Do away with : bãi bỏ, bãi miễn Do up = decorate Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - Do with : làm ñược gì nhờ có Do without : làm ñc gì mà không cần Draw back : rút lui Drive at : ngụ ý, ám chỉ Drop in at SB ‘s house: ghé thăm nhà ai Drop off : buồn ngủ Drop out of school : bỏ học E End up : kết thúc Eat up : ăn hết Eat out : ăn ngoài F Face up to : ñương ñầu , ñối mặt Fall back on : trông cậy , dựa vào Fall in with: mê cái gì ( fall in love with SB : yêu ai ñó say ñắm ) Fall behind : chậm hơn so với dự ñịnh , rớt lại phía sau Fall through : = put off, cancel Fall off : giảm dần Fall down : thất bại Fell up to : cảm thấy ñủ sức làm gì Fill in : ñiền vào Fill up with : ñổ ñầy Fill out : ñiền hết , ñiền sạch Fill in for : ñại diện, thay thế Find out : tìm ra G Get through to sb : liên lạc với ai Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over) Get into : ñi vào , lên ( xe) Get in: ñến , trúng cử Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành Get out of = avoid Get down : ñi xuống, ghi lại Get sb down : làm ai thất vọng Get down to doing : bắt ñầu nghiêm túc làm vịêc gì Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì Get round ( to doing) : xoay xở , hoàn tất Get along / on with = come along / on with Get st across : làm cho cái gì ñc hiểu, làm sáng tỏ ñiều gì Get at = drive at Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - Get back : trở lại Get up : ngủ dậy Get ahead : vượt trước ai Get away with : cuỗm theo cái gì Get over : vượt qua Get on one’s nerves:làm ai phát ñiên , chọc tức ai Give away : cho ñi , tống ñi , tiết lộ bí mật Give st back : trả lại Give in : bỏ cuộc Give way to : nhượng bộ , ñầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai Give up : từ bỏ Give out : phân phát , cạn kịêt Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị) Go out : ñi ra ngoài , lỗi thời Go out with : hẹn ḥò Go through : kiểm tra , thực hiện công việc Go through with : kiên trì bền bỉ Go for : cố gắng giành ñc Go in for : = take part in Go with : phù hợp Go without : kiêng nhịn Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn ) Go off with = give away with : cuỗm theo Go ahead : tiến lên Go back on one’s word : không giữ lời Go down with : mắc bệnh Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng Go up : tăng , ñi lên , vào ñại học Go into ; lâm vào Go away : cút ñi , ñi khỏi Go round : ñủ chia Go on : tiếp tục Grow out of : lớn vượt khỏi Grow up: trưởng thành H Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,) Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm ) Hand back : giao lại Hand over: trao trả quyền lực Hand out : phân phát (= give out) Hang round : lảng vảng Hang on = hold on = hold off : cầm máy (ñiện thoại ) Hang up (off) : cúp máy Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 - Hang out : treo ra ngoài Hold on off = put off Hold on: cầm máy Hold back : kiềm chế Hold up : cản trở / trấn lột J Jump at a chance /an opportunity: chộp lấy cơ hội Jump at a conclusion : vội kết luận Jump at an order : vội vàng nhận lời Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng Jump into (out of) : nhảy vào (ra) K Keep away from = keep off : tránh xa Keep out of : ngăn cản Keep sb back from : ngăn cản ai không làm ǵì Keep sb from = stop sb from Keep sb together : gắn bó Keep up : giữ lại , duy trì Keep up with : theo kip ai Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì Knock down = pull down : kéo ñổ , sụp ñổ, san bằng Knock out : hạ gục ai L Lay down : ban hành , hạ vũ khí Lay out : sắp xếp, lập dàn ý Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc Leave out = get rid of Let sb down : làm ai thất vọng Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai Let sb off : tha bổng cho ai Lie down : nằm nghỉ Live up to: sống xứng ñáng với Live on : sống dựa vào Lock up: khóa chặt ai Look after : chăm sóc Look at ; quan sát Look back on: nhớ lại hồi tưởng Look round : quay lại nhn Look for: tìm kiếm Look forward to V_ing: mong ñợi , mong chờ Look in on : ghé thăm Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thiệu các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Look up : tra cúư ( từ ñiển, số ñiện thoại ) Look into : xem xét , nghiên cứu Look on : ñứng nhìn thờ ơ Look out : coi chừng Look out for : cảnh giác với Look over : kiểm tra Look up to : tôn trọng Look down on : coi thường M Make up : trang ñiểm, bịa chuyện Make out : phân biệt Make up for : ñền bù, hoà giải với ai Make the way to : tìm ñường ñến Mix out : trộn lẫn , lộn xộn Miss out : bỏ lỡ Move away: bỏ ñi, ra ñi Move out : chuyển ñi Move in: chuyển ñến O Order SB about ST: sai ai làm gì Owe st to sb : có ñc ǵì nhờ ai P Pass away = to die Pass by = go past : ñi ngang qua , trôi qua Pass on to = hand down to : truyền lại Pass out = to faint : ngất Pay sb back : trả nợ ai Pay up the dept : trả hết nợ nần Point out : chỉ ra Pull back : rút lui Pull down = to knock down : kéo ñổ , san bằng Pull in to : vào( nhà ga ) Pull st out : lấy cái ǵì ra Pull over at : ñỗ xe Put st aside : cất ñi , ñể dành Put st away : cất ñi Put through to sb : liên lạc với ai Put down : hạ xuống Put down to : lí do của Put on : mặc vào ; tăng cân Put up : dựng lên , tăng giá [...]... TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Cấp độ cụm từ Khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định Hầu như học sinh mới chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó nhưng như vậy là chưa đủ Các bài điền từ thường nhằm vào những cụm từ trên, bỏ trống một thành phần và yêu cầu học sinh chọn từ điền vào Các phương án đưa ra thường không khác... gì Ngoài ra, các câu hỏi cũng hay tập trung vào những cụm động tân cố định hoặc những cụm động ngữ (phrasal verbs) Cấp độ cấu trúc Người ra đề có thể bỏ bớt một từ trong các cấu trúc học sinh đã được học trong sách giáo khoa và đưa ra 4 phương án lựa chọn Khi làm các câu hỏi này, các em cần lưu ý phân biệt rõ các từ và đặt nó vào bối cảnh cụ thể trong câu vì các lựa chọn đưa ra hầu hết đều có cùng ý... điền vào chỗ trống vì câu này so sánh hơn tính từ happy (do có than) Ta không dùng more happy vì tính từ này kết thúc bằng chữ “y” Cấp độ mệnh đề và câu Phổ biến nhất về cấp độ này là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb concord) Để làm tốt câu hỏi dạng này, các em cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được; danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ/ ... tế, học sinh cũng có thể phân tích ngữ pháp của câu để chọn từ điền vào chỗ trống Ta thấy rằng động từ to be được chia ở dạng số ít là “is” nên chủ ngữ chắc chắn là số ít hoặc không đếm được Các phương án B, C, D đều ở dạng số nhiều nên danh từ không đếm được, mail chính là đáp án Cuối cùng tôi xin lưu ý các em là khi làm bài dạng chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn, các em nên đọc kỹ toàn bài và. .. D broke D A, B and C are correct D broke down D away Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 4 - Luyện tập và chữa đề Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương LUYỆN TẬP VÀ CHỮA ĐỀ (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG PASSAGE 1: I (1) an old friend by accident the other... ra, trong chương trình học Tiếng Anh phổ thông cũng có rất nhiều bài nói về cấu trúc so sánh của tính từ và trạng từ nên đây cũng là mảng kiến thức trọng tâm trong các câu hỏi trắc nghiệm điền từ Người ra đề có thể bỏ bớt 1 thành tố trong câu trúc so sánh như “than, as” hoặc đưa ra những dạng so sánh hơn kém khác nhau của cùng một tính từ/ trạng từ và yêu cầu học sinh lựa chọn Ví dụ: When receiving the... trong ñ thi ñ i h c Wear sb out = exhaust sb Work off : lo i b Work out; tm ra cách gi i quy t Work up : làm khu y ñ ng Wipe out : hu di t / exhaust sb Write down : vi t vào Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 13 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa đề LUYỆN TẬP VÀ... về vị trí và ý nghĩa Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa đề Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink (Cà phê nóng quá nên không thể uống được) Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá… đến nỗi không thể làm gì Ngoài ra, trong chương trình học Tiếng... đoạn văn, các em nên đọc kỹ toàn bài và hiểu được mối quan hệ giữa các thông tin trước và sau chỗ trống Đôi khi, đáp án lại có ngay trong chính đoạn văn các em đang đọc! Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Khóa học LTĐH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa đề Luyện tập 1 - You must be Jane’s sister Glad to meet you - ... năng/ ngữ nghĩa nhưng chỉ có một phương án kết hợp được với các thành tố xung quanh và là đáp án đúng Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed (2) with studying (2) A on B in C up D down Trong 4 giới từ trên chỉ có up là đáp án đúng vì khi kết hợp với từ đứng trước và từ đi sau thì nó tạo thành một cụm từ có nghĩa Chính vì vậy, trong quá trình học tập các . THƯỜNG GẶP TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thi u các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thi u các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Giới thi u các tổ hợp từ và cụm thành ng ữ thường gặp trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Ngày đăng: 04/08/2015, 15:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan