tài liệu ôn thi cấp tốc vào lớp 10 môn ngữ văn

171 5.3K 14
tài liệu ôn thi cấp tốc vào lớp 10 môn ngữ văn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN PHẦN A. GIỚI THIỆU CHUNG Đây là tài liệu Hội thảo xây dựng nội dung ôn tập môn Ngữ văn do Sở GD&ĐT tổ chức ngày 29,30/12/2009 được sử dụng để ôn tập cho học sinh lớp 9, nhất là đối tượng học sinh yếu kém. Giáo viên triển khai nội dung ôn tập cho học sinh theo tài liệu, đồng thời dựa vào cách biên soạn tài liệu của Sở để biên soạn thêm nội dung đảm bảo bao quát chương trình đã học. Tài liệu được biên soạn dưới dạng các chuyên đề, trong đó, mỗi vấn đề được cấu trúc theo dạng câu hỏi, dạng đề và gợi ý trả lời . Những nội dung kiến thức trình bày trong tài liệu là nội dung cơ bản, ngắn gọn, giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản để nâng cao chất lượng tốt nghiệp lớp 9 và tỷ lệ thi đầu vào lớp 10. Do thời gian biên soạn còn hạn chế nên tài liệu này chưa bao quát hết nội dung chương trình. Một số nội dung có tính chất đề cương, gợi ý, giáo viên cần bổ sung. Dựa theo cách biên soạn của tài liệu, giáo viên biên soạn nội dung cho phù hợp với điều kiện dạy học và trình độ của đối tượng học sinh trường mình. Tuy nhiên, khi biên soạn bổ sung cần đảm bảo ngắn gọn để học sinh dễ tiếp nhận. Về cách thức dạy học: Căn cứ vào trình độ của học sinh, giáo viên có thể vận dụng các phương pháp dạy học cho phù hợp nhằm làm cho học sinh nắm được kiến thức cơ bản; tăng cường thực hành, luyện tập để viết bài theo từng loại chuyên đề. Mỗi kiểu bài cần cho học sinh viết nhiều lần theo cách, từ đơn giản, sơ lược đến đầy đủ với nhiều dạng câu hỏi, dạng đề khác nhau để rèn luyện kỹ năng trình bày. PHẦN B. NỘI DUNG PHẦN I. TIẾNG VIỆT Tiết 1 Chuyên đề 1. Từ vựng 6 2 Chuyên đề 2. Ngữ pháp. 6 PHẦN II. LÀM VĂN 3 Chuyên đề 1. Văn tự sự 3 4 Chuyên đề 2. Văn nghị luận 9 5 Chuyên đề 3. Văn thuyết minh 3 6 Chuyên đề 4. Văn bản hành chính công vụ 3 PHẦN III. VĂN HỌC 7 Chuyên đề 1. Văn học trung đại Việt Nam. 15 8 Chuyên đề 2. Thơ hiện đại Việt Nam sau CM tháng 8.1945 15 9 Chuyên đề 3. Truyện Việt Nam sau CM tháng 8.1945. 9 10 Chuyên đề 4. Văn bản nhật dụng - Kịch 6 Phần i: tiếng việt Chuyờn 1: từ vựng Tit 1 : Từ xét về cấu tạo A.TểM T T KI N THC C BN 1. T n: L t ch cú mt ting. VD: Nh, cõy, tri, t, i, chy 2. T phc: L t do hai hoc nhiu ting to nờn. VD: Qun ỏo, chn mn, trm bng, cõu lc b, bõng khuõng T phc cú 2 loi: * T ghộp: Gm nhng t phc c to ra bng cỏch ghộp cỏc ting cú quan h vi nhau v ngha. - Tỏc dng: Dựng nh danh s vt, hin tng hoc dựng nờu cỏc c im, tớnh cht, trng thỏi ca s vt. * T lỏy: Gm nhng t phc cú quan h lỏy õm gia cỏc ting. - Vai trũ: To nờn nhng t tng thanh, tng hỡnh trong miờu t th ca cú tỏc dng gi hỡnh gi cm. B. CC DNG BI TP 1. Dng bi tp 1 im: 1: Trong nhng t sau, t no l t ghộp, t no l t lỏy? Ngt nghốo, nho nh, giam gi, gt gự, bú buc, ti tt, lnh lựng, bt bốo, xa xụi, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun, lp lỏnh. Gi ý: * T ghộp: Ngt nghốo, giam gi, bú buc, ti tt, bt bốo, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun. * T lỏy: nho nh, gt gự, lnh lựng, xa xụi, lp lỏnh. 2: Trong cỏc t lỏy sau õy, t lỏy no cú s gim ngha v t lỏy no cú s tng ngha so vi ngha ca yu t gc? trng trng, sch snh sanh, ốm p, sỏt sn st, nho nh, lnh lnh, nhp nhụ, xụm xp. Gi ý: * Nhng t lỏy cú s gim ngha: trng trng, ốm p, nho nh, lnh lnh, xụm xp. * Nhng t lỏy cú s tng ngha: sch snh sanh, sỏt sn st, nhp nhụ, 2. Dng bi tp 2 im: 1. t cõu vi mi t: nh nhn, nh nhng, nh nhừm, nh nh. Gi ý: - Bn Hoa trông thật nhỏ nhắn, dễ thơng. - Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo con. - Làm xong công việc, nó thở phào nhẹ nhõm nh trút đợc gánh nặng - Bạn Hoa ăn nói thật nhỏ nhẻ. 3. Dng 3 im: Cho các từ sau: lộp bộp, róc rách, lênh khênh, thánh thót, khệnh khạng, ào ạt, chiếm chệ, đồ sộ, lao xao, um tùm, ngoằn ngoèo, rì rầm, nghêng ngang, nhấp nhô, chan chát, gập ghềnh, loắt choắt, vèo vèo, khùng khục, hổn hển. Em hãy xếp các từ trên vào 2 cột tương ứng trong bảng sau: Từ tượng thanh Từ tượng hình - Lộp bộp, róc rách, thánh thót, ào ào, lao xao, rì rầm, chan chát, vèo vèo, khùng khục, hổn hển - Lênh khênh, khệnh khạng, chếm chệ, đồ sộ, um tùm, ngoằn ngoèo, nghêng ngang, nhấp nhô, gập ghềnh, loắt choắt. C. BÀI T ẬP VỀ NHÀ 1. Dạng bài tập 2 điểm: Đề 1: a, Gạch chân các từ tượng hình trong đoạn thơ sau: “Chú bé loắt choắt Cái sắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghêng nghêng” (Tố Hữu, Lượm) b, Cho biết tác dụng của các từ tượng hình trong đoạn thơ? *Gợi ý: a, Các từ tượng hình trong đoạn thơ: - loắt choắt, thoăn thoắt, nghêng nghêng b, Các từ tượng hình ( loắt choắt, thoăn thoắt, nghêng nghêng) đã góp phần khắc hoạ một cách cụ thể và sinh động hình ảnh Lượm một chú bé liên lạc, gan dạ, dũng cảm. Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn (4- 5 dòng ) trong đó có sử dụng: từ đơn, từ phức. Gợi ý : - Học sinh viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng: từ đơn, từ phức ( Tùy sự sáng tạo của học sinh). - Có nội dung, thể hiện một ý nghĩa, câu cú rõ ràng, trình bày khoa học. - Gạch chân những từ: từ đơn, từ phức, đã sử dụng trong đoạn văn. Tiết 2 : Tõ xÐt vÒ nguån gèc A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tõ m în : Lµ nh÷ng tõ vay mîn cña tiÕng níc ngoµi ®Ó biÓu thÞ nh÷ng sù vËt, hiÖn tîng, ®Æc ®iÓm mµ tiÕng ViÖt cha cã tõ thÝch hîp ®Ó biÓu thÞ. *VÝ dô: Cöu Long, du kÝch, hi sinh 2.Từ ngữ địa ph ương: Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được sử dụng ở 1 hoặc 1 số địa phương nhất định. * Ví dụ: “ Rứa là hết chiều ni em đi mãi Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi!” ( Tố Hữu - Đi đi em) - 3 từ trên (rứa, ni, chi) chỉ được sử dụng ở miền Trung. *Một số t a phng khỏc: Các vùng miền Ví dụ T a phng T ton dõn Bc B biu in bu in Nam B d, dui v, vui Nam Trung B bộng bỏnh Tha Thiờn Huế tộ ngó 3. Bit ng xó hi: - Bit ng xó hi là những từ ngữ ch c dựng trong mt tng lp xó hi nht nh. * Vớ d: - Chán quá, hôm nay mình phải nhận con ngỗng cho bài kiểm tra toán. - Trúng tủ, hắn nghiễm nhiên đạt điểm cao nhất lớp. + Ngng: im 2 + trỳng t: ỳng vo bi mỡnh ó chun b tt ( c dựng trong tng lp hc sinh, sinh viờn ) *S dng t ng a phng v bit ng xó hi: - Việc sử dụng t ng a phng v bit ng xó hi phi phự hp vi tỡnh hung giao tip . - Trong th vn, tỏc gi cú th s dng mt s t ng thuc 2 lp t ny tụ m mu sc a phng, mu sc tng lp xó hi ca ngụn ng, tớnh cỏch nhõn vt. - Mun trỏnh lm dng t ng a phng v bit ng xó hi cn tỡm hiu cỏc t ng ton dõn cú ngha tng ng s dng khi cn thit. B . CAC dạng bài tập 1. Dng bi tp 1 im: 1: Tỡm mt s t ng a phng ni em hoc vựng khỏc m em bit. Nờu t ng ton dõn tng ng? Gi ý Trỏi - qu Chộn - bỏt Mố - vng Thm - da 2: Hóy ch ra cỏc t a phng trong cỏc cõu th sau: a, Con ra tin tuyn xa xụi Yờu bm yờu nc, c ụi m hin b, Bỏc kờu con n bờn bn, Bỏc ngi bỏc vit nh sn n s. Gi ý Cỏc t ng a phng: a, bm b, kờu 2. Dng bi tp 2 im: Su tm mt s cõu ca dao, hũ v vố cú s dng t ng a phng? Gi ý: + ng bờn ni ng ngú bờn tờ ng mênh mông bát ngát, ng bờn tê ng ngú bờn ni ng bát ngát mênh mông. + ng vụ x Hu quanh quanh, Non xanh nớc biếc nh tranh hoạ đồ. + Túc n lng va chng em bi Đ chi di, bi ri d anh + Du m cha m khụng dung ốn chai nh nha, em cựng ln vụ. + Tay mang khn gúi sang sụng M kờu khn ti, thng chng khn lui. + Ra l ht chiu ni em i mói Cũn mong chi ngy tr li Phc i. C.BI TP V NH: 1. Dng bi tp 1 im: Hóy tỡm trong ca dao, tc ng, th hay truyn ngn cú s dng t ng a phng v bit ng xó hi? Gi ý: Vớ d mt s bi th ca nh th T Hu. Truyn ngn Chic lc ng ca Nguyn Quang Sỏng 2. Dng bi tp 2 im: Em hóy vit mt on vn khoảng 5 cõu cú s dng t ng a phng ? Gi ý: (Vit theo suy ngh, tự chọn chủ đề, on vn phi cú s dng t ng a phng) Tit 3 + 4: Từ xét về nghĩa và hiện tợng chuyển nghĩa của từ A. TểM T T KIN THC C BN: 1. Nghĩa của từ: Là nội dung mà từ biểu thị. Ví dụ: Bàn, ghế, sách 2. Từ nhiều nghĩa: Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác nhau do hiện tợng chuyển nghĩa. Ví dụ: 3. Hiện t ợng chuyển nghĩa của từ: a. Các từ xét về nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm. * Từ đồng nghĩa: là những từ cùng nằm trong một trờng nghĩa và ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. VD: xinh- đẹp, ăn- xơi - Từ đồng nghĩa có thể chia thành hai loại chính: + Từ đồng nghĩa hoàn toàn VD: quả- trái, mẹ- má + Đồng nghĩa không hoàn toàn: VD: khuất núi- qua đời, chết- hi sinh * Từ trái nghĩa: Là những từ có nghĩa trái ngợc nhau VD: cao- thấp, béo- gầy, xấu- tốt * Từ đồng âm: Là những t ging nhau v õm thanh nhng ngha khỏc xa nhau, khụng liờn quan gỡ vi nhau. VD: - Con nga ang ng bng lng lờn. - Mua c con chim, bn tụi nht ngay vo lng. b, Cấp độ khái quát nghĩa của từ: - Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của từ ngữ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. - Một từ ngữ đợc coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó đợc bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. - Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác. VD: Động vật: thú, chim, cá + Thú: voi, hơu + Chim: tu hú, sáo . + Cá: cá rô, cá thu c, Trờng từ vựng: Là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. B. CC DNG Bài tập: 1. Dng bi tp 1 im: 1: Trong on th sau, tỏc gi ó chuyn cỏc t in m t trng t vng no sang trng t vng no ? Rung ry l chin trng, Cuc cy l v khớ, Nh nụng l chin s, Hu phng thi ua vi tin phng. (H Chớ Minh) *Gi ý: - Nhng t in m c chuyn t trng quõn s sang trng nụng nghip. 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa đợc không? Vì sao? Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa một bớc lệ hoa mấy hàng! ( Nguyễn Du, Truyện Kiều). Gi ý: - Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa chuyển. - Tuy nhiên không thể coi đây là hiện tợng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa, vì nghĩa chuyển này của từ hoa chỉ là nghĩa chuyển lâm thời, nó cha làm thay đổi nghĩa của từ, cha thể đa vào từ điển. 2. Dng bi tp 2 im: 1: t tờn trng t vng cho mi dóy sau: a. Li, nm, cõu, vú. b. T, ging, hũm, va li, chai, l. c. ỏ, p, gim, xộo. d. Bun, vui, phn khi, s hói. *Gi ý: a. Dng c ỏnh bt thu sn. b. Dng c ng. c. Hot ng ca chõn. d. Trng thỏi tõm lớ. 2: Cỏc t in m trong on vn sau õy thuc trng t vng no ? Vỡ tụi bit rừ, nhc n m tụi, cụ tụi ch cú ý gieo rc vo u úc tụi nhng hoi nghi tụi khinh mit v rung ry m tụi, mt ngi n b ó b cỏi ti l goỏ chng, n nn cựng tỳng quỏ, phi b con cỏi i tha hng cu thc. Nhng i no tỡnh thng yờu v lũng kớnh mn m tụi li b nhng rp tõm tanh bn xõm phm n (Nguyờn Hng, Nhng ngy th u) * Gi ý: Cỏc t hoi nghi, khinh mit, rung ry, thng yờu, kớnh mn, rp tõm : trng t vng thỏi 3: Khi ngời ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. (Hồ Chí Minh, Di chúc) Cho biết dựa trên cơ sở nào, từ xuân có thể thay thế cho từ tuổi. Việc thay từ trong câu trên có tác dụng diễn đạt nh thế nào? Gi ý: - Dựa trên cơ sở từ xuân là từ chỉ một mùa xuân trong năm, khoảng thời gian tơng ứng với một tuổi. Có thể coi đây là trờng hợp lấy bộ phận để thay thế cho toàn thể, một hình thức chuyển nghĩa theo phơng thức hoán dụ. - Việc thay từ xuân trong câu trên có tác dụng: thể hiện tinh thần lạc quan của tác giả. Ngoài ra còn tránh đợc việc lặp lại từ tuổi tác. 2. Dng bi tp 3 im: Xác định trờng từ vựng và phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau: áo đỏ em đi giữa phố đông Cây xanh nh cũng ánh theo hồng Em đi lửa cháy trong bao mắt Anh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phơng, áo đỏ) Gi ý: - Các từ (áo) đỏ, (cây) xanh, (ánh ) hồng, lửa, cháy, tro tạo thành 2 trờng từ vựng: trờng từ vựng chỉ màu sắc và trờng từ vựng chỉ lửa và những sự vật, hiện tợng có quan hệ chặt chẽ với nhau. - Màu áo đỏ của cô gái thắp sáng lên trong ánh mắt chàng trai và bao ngời khác ngọn lửa. Ngọn lửa đó lan toả trong con ngời anh làm anh say đắm, ngây ngất (đến mức có thể cháy thành tro) và lan ra cả không gian làm nó biến sắc ( cây xanh nh cũng ánh theo hồng). C. BI TP V NH: 1. Dng bi tp 1 im: Em hãy tìm 1 số từ có nhiều nghĩa? Gi ý: - Mắt: mắt na, mắt dứa, mắt mía - Mũi: mũi thuyền, mũi kiếm, mũi Cà Mau 2. Dạng đề 2 đ iÓm Xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau (một từ có thể xếp cả 2 trường) *Gợi ý: Khứu giác Thính giác Mũi, thơm, điếc, thính Tai, nghe, điếc, rõ, thính TiÕt 5+6: MỘT SỐ PHÐp TU TỪ TỪ VỰNG (So sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, điệp ngữ, chơi chữ, nói quá, nói giảm - nói tránh.) A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. So sánh: - Là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng làm tăng sức gợi hình, gơi cảm cho sự diễn đạt. * Cấu tạo của phép so sánh So sánh 4 yếu tố: - Vế A : Đối tượng (sự vật) được so sánh. - Bộ phận hay đặc điểm so sánh (phương diện so sánh). - Từ so sánh. - Vế B : Sự vật làm chuẩn so sánh. Ta có sơ đồ sau : Yếu tố 1 Yếu tố 2 Yếu tố 3 Yếu tố 4 Vế A (Sự vật được so sánh) Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B (Sự vật dùng để làm chuẩn so sánh) Mặt trời Trẻ em xuống biển như như hòn lửa búp trên cành + Trong 4 yếu tố trên đây yếu tố (1) và yếu tố (4) phải có mặt + Yếu tố (2) và (3) có thể vắng mặt. Khi yếu tố (2) vắng mặt người ta gọi là so sánh chìm vì ph- ương diện so sánh (còn gọi là mặt so sánh) không lộ ra do đó sự liên tưởng rộng rãi hơn, kích thích trí tuệ và tình cảm người đọc nhiều hơn. * Các kiểu so sánh a. So sánh ngang bằng b. So sánh hơn kém * Tác dụng của so sánh + So sánh tạo ra những hình ảnh cụ thể sinh động. Phần lớn các phép so sánh đều lấy cái cụ thể so sánh với cái không cụ thể hoặc kém cụ thể hơn, giúp mọi người hình dung được sự vật, sự việc cần nói tới và cần miêu tả. 2. Ẩn dụ: - Ẩn dụ là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện khác có nét tương đồng quen thuộc nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.” Mặt trời thứ hai là hình ảnh ẩn dụ vì : lấy tên mặt trời gọi Bác. Mặt trời Bác có sự tương đồng về công lao giá trị. * Các kiểu ẩn dụ + Ẩn dụ hình tượng là cách gọi sự vật A bằng sự vật B. + Ẩn dụ cách thức là cách gọi hiện tượng A bằng hiện tượng B. + Ẩn dụ phẩm chất là cách lấy phẩm chất của sự vật A để chỉ phẩm chất của sự vật B. + Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. là lấy cảm giác A để chỉ cảm giác B. *Tác dụng của ẩn dụ Ẩn dụ làm cho câu văn thêm giàu hình ảnh và mang tính hàm súc. Sức mạnh của ẩn dụ chính là mặt biểu cảm. Cùng một đối tượng nhưng ta có nhiều cách thức diễn đạt khác nhau. (thuyền – biển, mận - đào, thuyền – bến, biển – bờ) cho nên một ẩn dụ có thể dùng cho nhiều đối tượng khác nhau. ẩn dụ luôn biểu hiện những hàm ý mà phải suy ra mới hiểu. Chính vì thế mà ẩn dụ làm cho câu văn giàu hình ảnh và hàm súc, lôi cuốn người đọc người nghe. 3. Nhân hóa : - Nhân hoá là cách gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật, hiện tượng thiên nhiên bằng những từ ngữ vốn được dùng đẻ gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối đồ vật, … trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người. * Các kiểu nhân hoá + Gọi sự vật bằng những từ vốn gọi người + Những từ chỉ hoạt động, tính chất của con người được dùng để chỉ hoạt động, tính chất sự vật. + Trò chuyện tâm sự với vật như đối với người * Tác dụng của phép nhân hoá - Phép nhân hoá làm cho câu văn, bài văn thêm cụ thể, sinh động, gợi cảm ; là cho thế giới đồ vật, cây cối, con vật được gần gũi với con người hơn. 4. Hoán dụ: - Gọi tên sự vật khái niệm bằng tên của một sự vật hiện tượng khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi với nó, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt * Các kiểu hoán dụ + Lấy bộ phận để gọi toàn thể: Ví dụ lấy cây bút để chỉ nhà văn + Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng: làng xóm chỉ nông dân + Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật: Hoa đào, hoa mai để chỉ mùa xuân + Lấy cái cụ thể để gọi caí trừu tượng: Mồ hôi để chỉ sự vất vả 5. Nói quá: - Biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm 6. Nói giảm, nói tránh [...]... ngh ca em v c tớnh trung thc Gi ý: a.M on Gii thiu chung v c tớnh trung thc b.Thõn on - Trỡnh by c khỏi nim v c tớnh trung thc - Biu hin ca tớnh trung thc - Vai trũ ca tớnh trung thc trong cuc sng + To nim tin vi mi ngi + c mi ngi yờu quý + Gúp phn xõy dng, hon thin nhõn cỏch con ngi trong xó hi - Tớnh trung thc i vi hc sinh ( Hc tht, thi tht) c Kt on - S cn thit phi sng v rốn luyn c tớnh trung thc 2... on: - Gii thiu hon cnh lm c vic tt, vic tt ú l gỡ? cm xỳc ca em khi lm c vic tt * Thõn on: k v vic tt m em ó lm ( cú th l: giỳp mt b c qua ng, mt bn hc sinh nghốo trong lp ) ( ngh lun: ý ngha ca vic tt mỡnh ó lm) * Kt on: - Khng nh s cn thit v ý ngha to ln ca nhng vic lm tt trong i sng, xó hi II Dng t 5 n 7 im: 1: Hóy k mt k nim v thy (hay cụ giỏo c ) m em nh mói * Gi ý: * M bi: - Gii thiu chung:... chớ i thm thit, sõu nng ca nhng ngi lớnh cỏch mng trong khỏng chin chng Phỏp núi chung, trong bi th núi riờng * Thõn bi: - K v tỡnh ng chớ ng i thm thit, sõu nng ca nhng ngi lớnh trong bi th: + Nhng ngi lớnh trong bi th h u xut thõn t nụng dõn, t nhng vựng quờ nghốo + H cựng chung mc ớch, lý tng, chung nhim v + H cm thụng sõu xa nhng tõm t, ni lũng ca nhau + H cựng nhau chia s nhng gian lao, thiu thn... - HS xỏc nh nhng s vic, hin tng ni bt, núng bng a phng mỡnh nh: Vn rỏc thi, ụ nhim ngun nc, cht phỏ rng để viết bài văn nghị luận 2 Dng 5 hoc 7 im 2 Mt hin tng khỏ ph bin hin nay l vt rỏc ba bói, tu tin ra ng, ra ni cụng cng í kin, thỏi ca em nh th no trc hin tng ny v em hóy t nhan cho bi vit ca mỡnh Dn bi: * M bi - Gii thiu hin tng s vic * Thõn bi - Trỡnh by cỏc biu hin ca hin tng - Ch rừ... v cõu thnh mt cõu n thỡ hng lot cõu ngn ng cnh nhau nh vy cú th giup ta hỡnh dung l nhõn vt núi nhỏt gng hoc nghn ngo Trong khi ú cỏch vit ca Ngụ Tt T gi ra cỏch núi k l, van v thit tha ca ch Du Phần ii: làm văn CHUYấN 1: văn tự sự Tit 1+2+3: CC PHNG THC BIU T TRONG VN T S A TểM TT KIN THC C BN - Khỏi nim t s: l trỡnh by mt chui cỏc s vic, t s vic ny dn n s vic kia v dn n mt kt thỳc, th hin mt ý ngha... hi ai, con gỡ, cỏi gỡ - V ng: Nờu lờn c im, tớnh cht, hot ng, trng thỏi ca s vt, hin tng c núi n ch ng, cú kh nng kt hp vi cỏc phú t ch quan h thi gian V ng thng tr li cho cõu hi lm gỡ, nh th no, l gỡ, 2 Cỏc thnh phn ph - Trng ng l thnh phn nờu lờn hon cnh, thi gian, khụng gin, nguyờn nhõn, mc ớch, phng tin, cỏch thc ca s vic c din t trong cõu - Khi ng: L thnh phn cõu ng trc ch ng nờu lờn ti c núi... trng hp ny, gia cỏc v cõu cn cú du phy, du chm phy hoc du hai chm 3 Quan h ý ngha gia cỏc v cõu - Nhng quan h thng gp: quan h nguyờn nhõn, quan h iu kin (gi thit), quan h tng phn, quan h tng tin, quan h la chn, quan h b sung, quan h tip ni, quan h ng thi, quan h gii thớch - Mi quan h thng c ỏnh du bng nhng quan h t, cp quan h t hoc cp t hụ ng nht nh Tuy nhiờn, nhn bit chớnh xỏc quan h ý ngha gia cỏc v... 1 Cho bit cỏc mi quan h gia cỏc v ca nhng cõu ghộp di õy: a) Giỏ nh nú nghe tụi thỡ õu n ni phi ngh hc b) Tụi c sỏch, cũn nú nu cm c) phong tro thi ua ca lp ngy mt tin b thỡ chỳng ta phi c gng hn d) Tri cng ma to ng cng ngp nc Gi ý: a) Quan h iu kin (gi thit) h qu b) Quan h tng phn c) Quan h mc ớch d) Quan h tng tin Bi tp 2 Trong s nhng cõu di õy cõu no l cõu tnh lc, cõu no l cõu c bit: - Mt ngi... nhõn hoỏ: nh th ó nhõn hoỏ ỏnh trng, bin trng thnh ngi bn tri õm, tri k - Nh phộp nhõn hoỏ m thi n nhiờn trong bi th tr nờn sng ng hn, cú hn hn v gn bú vi con ngi hn b, Phộp n d tu t: t mt tri trong cõu th th hai ch em bộ trờn lng m, ú l ngun sng, ngun nuụi dng nim tin ca m vo ngy mai Tit 1 - 2 Chuyên đề 2: ngữ pháp T LOI TING VIT A Túm tt kin thc c bn 1 Danh t a) Khỏi nim: Danh t l t ch s vt, hin tng,... vi mt ai ú trong tng tng Trong vn bn t s, khi ngi c thoi núi thnh li thỡ phớa trc cõu núi cú gch u dũng; cũn khi khụng thnh li thi khụng cú gch u dũng B CC DNG I Dng t 2 n 3 im 1: Túm tt mt cõu chuyn xy ra trong cuc sng m em ó c nghe k hoc ó c chng kin *Gi ý: 1 M on: gii thiu khỏi quỏt v cõu chuyn k ú: õu? Khi no? Cú nhng ai tham gia? 2 Thõn on: Trỡnh by ni dung ca cõu chuyn: - Nguyờn nhõn dn n . TÀI LIỆU ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN PHẦN A. GIỚI THI U CHUNG Đây là tài liệu Hội thảo xây dựng nội dung ôn tập môn Ngữ văn do Sở GD&ĐT tổ chức ngày. được sử dụng để ôn tập cho học sinh lớp 9, nhất là đối tượng học sinh yếu kém. Giáo viên triển khai nội dung ôn tập cho học sinh theo tài liệu, đồng thời dựa vào cách biên soạn tài liệu của Sở. Chuyên đề 2. Ngữ pháp. 6 PHẦN II. LÀM VĂN 3 Chuyên đề 1. Văn tự sự 3 4 Chuyên đề 2. Văn nghị luận 9 5 Chuyên đề 3. Văn thuyết minh 3 6 Chuyên đề 4. Văn bản hành chính công vụ 3 PHẦN III. VĂN HỌC 7

Ngày đăng: 07/07/2015, 14:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang

  • Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tên hồ cũng được đặt cho một quận của Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

  • A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN

  • Dàn bài

  • 1.Mở bài:

  • - Bến quê được xuất bản năm 1985. Với cốt truyện rất bình di nhưng truyện chứa đựng những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình của quê hương.

  • 2. Thân bài:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan