Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS

90 488 0
Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ II HOÀNG PHỤNG HỊCH – PHAN ANH NGUYỄN VĂN TUẤN – VƯƠNG NGỌC HIẾU Tài liệu TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THCS HÀ NỘI, THÁNG 11/2007 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS LỜI GIỚI THIỆU ự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và Khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, nếu muốn giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nếu muốn việc dạy học theo kịp cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT và các trang thiết bị dạy học hiện đại phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh để nâng cao chất lượng dạy học. S Chương trình và sách giáo khoa (SGK) Vật lí THCS mới được triển khai từ năm 2002 đến nay đã thực hiện đại trà trong toàn cấp học, nhiều nội dung bài học được xây dựng theo hướng khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như CNTT vào trong giờ giảng để nâng cao hiệu quả của tiết học. Trong những năm vừa qua, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy của giáo viên THCS đã đạt nhiều kết quả khả quan, đồng thời nhu cầu hiểu biết về những phần mềm ứng dụng vào giảng dạy Vật lí cũng tăng lên. Tập tài liệu “Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS” phục vụ cho công tác bồi dưỡng giáo viên Vật lí được biên soạn với những nội dung được lựa chọn có tính thiết thực, phù hợp đối với giáo viên THCS. Những nội dung chính của tài liệu bao gồm:  Khai thác thông tin Vật lí trên Internet về nội dung khoa học, giáo án điện tử, các đề thi, phần mềm giảng dạy, làm tư liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giáo viên THCS.  Nâng cao kỹ năng sử dụng PowerPoint trong thiết kế bài giảng Vật lí. Khai thác các hiệu ứng trong PowerPoint để mô tả các hiện tượng, tạo trò chơi học tập, kiểm tra, đánh giá trong bài giảng Vật lí THCS.  Xây dựng các trang Web Vật lí đơn giản dùng hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập theo nội dung hướng dẫn của thày trên phần mềm Elearning XHTML Editor (eXe).  Xây dựng các đoạn Video bằng phần mềm Windows Movie Maker phục vụ giảng dạy Vật lí. Tập tài liệu này có thể sử dụng trong các đợt tập huấn từ 03 – 04 ngày cho giáo viên Vật lí các trường THCS cũng như đáp ứng được nhu cầu tự học của giáo viên. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh được những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo. CÁC TÁC GIẢ 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS MỤC LỤC 1. Tổng quan về ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Vật lí 4 2. Khai thác Internet phục vụ giảng dạy Vật lí Các khái niệm cơ bản về Internet 15 Khai thác thông tin trên Internet 17 Bài thực hành 1 27 3. Sử dụng PowerPoint thiết kế bài giảng Vật lí Tổng quan về PowerPoint 29 Các thao tác cơ bản sử dụng PowerPoint 34 Khai thác các hiệu ứng nâng cao vơi PowerPoint 43 Lập trình thiết kế trò chơi với PowerPoint 50 Bài thực hành 2 54 4. Xây dựng các nội dung học tập Vật lí với phần mềm eXe Giới thiệu phần mềm Elearning XHTML Editor (eXe) 58 Xây dựng nội dung học tập với eXe 60 Xuất bản nội dung dưới dạng website 71 Bài thực hành 3 73 5. Xây dựng các file video sử dụng phần mềm Windows Movie Maker Giới thiệu giao diện phần mềm Windows Movie Maker 78 Các thao tác cơ bản sử dụng phần mềm Windows Movie Maker 82 Ghi lại và xuất phim với Windows Movie Maker 89 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS MỤC TIÊU: Sau khi hoàn thành bài học này, giáo viên sẽ có khả năng: 1. Hiểu được các ứng dụng của CNTT và truyền thông trong dạy học Vật lí. 2. Những định hướng sử dụng Powerpoint trình diễn bài giảng trên lớp. 3. Tìm hiểu chức năng một số phần mềm dạy học Vật lí THCS. 4. Biết cách tổ chức và lưu trữ thông tin tư liệu cho hoạt động dạy và học. 5. Sử dụng Internet là nguồn khai thác thông tin và là phương tiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. ng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một xu hướng hiện đại hoá quá trình dạy và học. Phần trình bày dưới đây đưa ra một số hình thức ứng dụng CNTT và truyền thông để nâng cao hiệu quả giảng dạy bộ môn Vật lí. Ứ 1. Sử dụng PowerPoint làm phương tiện trình diễn bài giảng. PowerPoint là một phương tiện trình diễn sinh động bài giảng thông qua màu sắc của văn bản, sự phong phú của hình ảnh, các dạng đồ thị và những đoạn âm thanh, video minh hoạ Bài giảng sử dụng PowerPoint trình diễn là công cụ hữu hiệu để đặt vấn đề cho bài giảng, phân tích những hiện tượng Vật lí khó diễn tả bằng lời, đưa ra những câu hỏi tình huống cho bài giảng, những câu hỏi có kèm hình ảnh hay đồ thị giúp học sinh dễ nắm bắt vấn đề, đưa thêm những thông tin mà giáo viên cần truyền đạt để củng cố kiến thức cho học sinh, tổ chức các hình thức học tập mới Hình ảnh được trình chiếu trên PowerPoint khác với một tranh tĩnh, bên cạnh sự phong phú của những lựa chọn phù hợp, còn có thể mô tả chi tiết và đưa ra lần lượt những chỉ dẫn cần thiết minh hoạ cho bài giảng. 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 1 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Cấu tạo của chuông điện Sử dụng PowerPoint để mô phỏng quá trình Vật lí mà tranh ảnh thường không thể diễn tả được bản chất của hiện tượng. Ví dụ về sự điều tiết của mắt, có thể thiết kế để quan sát được sự thay đổi đồng thời vị trí của vật khi tiến dần tới mắt người quan sát với sự thay đổi độ tụ của thuỷ tinh thể để ảnh của vật vẫn hiện trên võng mạc. Sử dụng PowerPoint để mô phỏng hoạt động của các thiết bị máy móc như rơ le điện từ, các kỳ hoạt động của động cơ nhiệt, hoạt động của loa điện, của băng kép trong bàn là điện, hiện tượng trộn màu Phạm vi ứng dụng hình thức này khá phong phú và hiệu quả phụ thuộc nhiều vào kịch bản của giáo viên cho đoạn bài giảng. 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 5 + - Nguån ®iÖn + - Cuén d©y L¸ thÐp ®µn Håi MiÕng s¾t TiÕp ®iÓm Chu«ng Chèt kÑp Hình ảnh động mô tả sự điều tiết của mắt Hình ảnh động mô tả hoạt động đông cơ 4 kỳ Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Một trong những ưu điểm của PowerPoint là có thể đưa vào những đoạn video, ảnh flash dùng mô tả hiện tượng Vật lí mà không thể hoặc khó thực hiện thí nghiệm trên lớp như hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, chuyển động Browno, tương tác của các vật mang điện, hiện tượng sét, sự dịch chuyển của ảnh qua thấu kính Đoạn video về hiện tượng nhật thực Trong các tiết thực hành Vật lí, giáo viên có thể sử dụng những trang trình diễn để mô tả các bước thực hành cho học sinh, những lưu ý khi tiến hành thí nghiệm, cách xử lý số liệu đo và đặt câu hỏi cho học sinh về nội dung bài thí nghiệm 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Đặt câu hỏi nêu vấn đề cho bài giảng, hay những câu hỏi tình huống để hình thành kiến thức thì sự kết hợp của kênh chữ, hình ảnh và âm thanh trên trang trình diễn sẽ tập trung được sự chú ý của học sinh hơn. Trò chơi ô chữ thường được đưa ra sau mỗi chương ở sách giáo khoa Vật lí THCS nhằm hệ thống kiến thức theo hình thức mới. Kỹ thuật tạo và điều khiển sự hiển thị của các ô chữ này không khó lắm. Trong tài liệu này đã đưa ra cách tạo lập để giáo viên có thể áp dụng hình thức này vào các tổ chức hoạt động dạy học khác. Chú ý: Sử dụng bài giảng thiết kế trên PowerPoint nâng cao được hiệu quả giờ dạy. Sự hỗ trợ của hình ảnh và âm thanh và nghệ thuật giảng dạy của người thày làm bài giảng sinh động hơn. Tuy nhiên, khi thiết kế bài giảng điện tử cũng cần lưu ý một số điểm sau đây: • Không nên quan niệm trong tiết dạy sử dụng giáo án điện tử là không cần sử dụng bảng, phấn. Những phần trình chiếu chỉ là phương tiện hỗ trợ giáo viên điều khiển tiến trình dạy học trên lớp có hiệu quả hơn, phần ghi bảng của thày luôn giúp học sinh hệ thống được kiến thức bài giảng. • Cần bố cục mỗi trang trình diễn hợp lý về cỡ chữ, màu chữ, màu nền. Thông thường với phòng học sáng thì nên dùng nền sáng và chữ màu tối. 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 7 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS • Không nên lạm dụng các hiệu ứng hiển thị, điều này gây mất tập trung của học sinh vào nội dung bài giảng. • Diễn giảng không nên nhanh quá, khi đưa ra các tình huống trên máy chiếu cần có đủ thời gian để học sinh suy nghĩ • Không nên thay thế trình diễn thí nghiệm ảo thay thế thí nghiệm học sinh phải tiến hành trên lớp để hình thành kiến thức. Vật lí học là bộ môn khoa học thực nghiệm, hình thành phương pháp thực nghiệm, rèn luyện những kỹ năng thực hành cho học sinh là một trong những mục tiêu của môn học. 2. Sử dụng các phần mềm dạy học khác. Hiện nay, cùng với sự phát triển ứng dụng của CNTT, những sản phẩm phần mềm phục vụ cho quá trình dạy và học đã xuất hiện khá phong phú. Mỗi sản phẩm đều có một đặc trưng riêng, phục vụ cho mục tiêu xác định, và cũng không có một sản phẩm nào vạn năng thay thế được các sản phẩm khác. Mỗi giáo viên có thể tham khảo các phần mềm và lựa chọn phần mềm nào có thể dùng đưa vào bài giảng trên lớp, phần mềm nào dùng hướng dẫn học sinh tự học để củng cố kiến thức. Một số phần mềm dạy học Vật lí thường dùng cho khối THCS có thể download miễn phí trên mạng: • http://www.physics.brown.edu/physics/demopages/demo .Trang web cung cấp những hướng dẫn về các thí nghiệm biểu diễn (demonstration) cho môn Vật lí • http://www.crocodile-clips.com/phys.htm . Trang web giới thiệu sản phẩm: mô phỏng các hiện tượng Điện, Quang hình và Quang lý, Chuyển động cơ học có tiện ích thú vị là nó cho phép thiết kế và lắp ghép các dụng cụ điện thành mạch điện, các dụng cụ quang học thành hệ quang học qua đó biểu diễn luôn hoạt động của hệ, rất thích hợp cho trình diễn trên lớp và giúp học sinh tự học. • http://exelearning.org Trang web cung cấp phần mềm và hướng dẫn xây dựng bài giảng dưới dạng website. 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 8 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Thực hành lắp mạch điện mắc song song bằng phần mềm Crocodile khi công tắc đóng, đèn tương ứng sẽ sáng Geometer's Sketchpad là phần mềm có thể download từ website www.edu.net.vn dùng để mô phỏng hình học trong toán học như: vẽ các khối hình học, mô phỏng quĩ tích, mô phỏng các phép biến đổi hình học và được ứng dụng khá hiệu quả trong Vật lí để thiết kế các bài giảng Quang hình như hiện tượng phản xạ, khúc xạ, gương, thấu kính … Khi di chuyển vật hoặc thay đổi tiêu cự của thấu kính, vị trí và kích thước của ảnh sẽ thay đổi theo 3. Khai thác thông tin trên Internet làm tư liệu phục vụ giảng dạy. Một trong các điều kiện quan trọng nhất để tăng cường hiệu quả giáo dục và chất lượng giảng dạy nói chung và môn Vật lí nói riêng là tìm kiếm nguồn tư liệu phong phú và phù hợp để bổ sung những nội dung được quy định trong chương trình và sách giáo khoa. Internet – Nguồn tư liệu vô tận cho các bài giảng sẽ giúp giáo viên và học sinh đáp ứng được yêu cầu đó. 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 9 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS Dễ dàng tìm kiếm được những tư liệu Vật lí cần thiết trên Internet Những tư liệu được lựa chọn sẽ làm cho bài giảng trở nên phong phú, sống động, hấp dẫn hơn, học sinh sẽ tiếp thu bài giảng một cách tự nhiên hơn. Internet là một thành tựu có tính đột phá của nhân loại cuối thế kỷ XX mà lịch sử sẽ ghi nhận có vai trò tương đương với việc phát minh ra lửa, máy hơi nước, điện năng hay năng lượng hạt nhân, là một công cụ vô cùng hiệu quả cho việc khai thác tư liệu phục vụ cho các bài giảng. Tuy nhiên, để hiểu và sử dụng Internet một cách có hiệu quả nhất, người giáo viên Vật lí phải làm việc gì và cần có yêu cầu gì? Chúng ta cần trả lời được các câu hỏi sau:  Tại sao Internet lại là công cụ hiệu quả cho việc khai thác tư liệu phục vụ cho bài giảng?  Nên tập trung khai thác những loại tư liệu nào xung quanh nội dung của bài giảng cho phù hợp? Với câu hỏi thứ nhất, chúng ta dễ dàng thấy được Internet là nguồn tư liệu vô tận cho các bài giảng. Những số liệu, báo cáo thống kê cho thấy cho đến cuối thế kỷ XX, Internet đã trở thành kho thông tin khổng lồ và phong phú nhất trong lịch sử nhân loại với hàng trăm triệu websites liên quan đến mọi lĩnh vực, ngõ ngách của đời sống xã hội. Có nhà nghiên cứu đã từng khẳng định rằng xét về khối lượng, thông tin trên Internet đã vượt qua rất xa so với tổng khối lượng thông tin được in thành sách của loài người kể từ khi phát minh ra chữ viết cho đến năm 1990. Khối lượng đó lại được tăng lên với tốc độ chóng mặt hàng năm. Với câu hỏi thứ 2, lựa chọn tư liệu như thế nào cho phù hợp với nội dung bài giảng? Nhiều giáo viên có kinh nghiệm trong khai thác Internet phục vụ công tác giảng dạy của mình đã chỉ ra rằng: Khi tìm kiếm, lựa chọn tư liệu cho bài học điều 2007 Dự án phát triển giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 10 [...]... trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 32 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS - Ch Slide Show: ch ny dựng tin hnh trỡnh din cỏc slide ch ny, tt c cỏc thanh cụng c b n i Gi õy l s chuyn tip gia cỏc slide theo thit k ca ngi trỡnh by (Hỡnh 5) Hỡnh 5: Ch Slide Show â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 33 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS chuyn... D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 12 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS Trong mch in ca bi thớ nghim cú gn 4 cm bin dựng o cỏc khong thi gian vt i qua hai cm bin liờn tip Nhng u im: Trong thớ nghim ó t ng o thi gian chuyn ng ca cỏc quóng ng khỏc nhau ca cựng mt chuyn ng, do ú s liu nhn c chớnh xỏc v phự hp vi d oỏn hn Thi gian thu thp s liu trong thớ nghim ngn hn... trỡnh dy hc Trong phn sau s trỡnh by mt mụ hỡnh t chc lu tr cỏc thụng tin to th vin Vt lớ vi nhng ni dung l cỏc hỡnh nh, file video c khai thỏc t Internet, cỏc giỏo ỏn in t thi dy gii ca giỏo viờn, cỏc thi dựng kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh THCS do B ban hnh, do mt s tnh ngh â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 13 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS Vi th... â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 15 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS - Cỏc mỏy tớnh c kt ni vi nhau - Mng truyn tin (bao gm cỏc kờnh truyn tin v cỏc phng tin truyn tin) - H iu hnh mng Hỡnh 1: Minh ho mng cc b trong 1 phũng b Phõn loi cỏc mng mỏy tớnh: - Mng cc b (LAN Local Area Network): L mng kt ni cỏc mỏy tớnh gn nhau, chng hn trong mt phũng, mt to nh, mt... thỏc v s dng giỏo ỏn in t Vt lớ THCS M phn cỏc bi son trờn Powerpoint, chn mt bi son sn, c, sa cha v lu vo mt file trờn mỏy Tỡm kim v khai thỏc cỏc bi kim tra trc nghim Vt lớ THCS, bi thi Vt lớ hc sinh gii Download v lu vo file Download mt phn mm Vt lớ c la chn â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 28 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS M cỏc trang liờn kt ca website... thụng tin ca hp th in t cú a ch cho sn: thcs2 007@yahoo.com, taphuanvatly08@yahoo.com, Thc hnh to hp th in t ca cỏ nhõn Thc hnh gi thụng tin qua hp th in t, cú ớnh kốm file 3 â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 29 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS MC TIấU: Sau khi hon thnh bi hc ny, giỏo viờn s cú kh nng: 1 Cú nhng k nng c bn trong vic s dng PowerPoint thit k bi... tp, kim tra, ỏnh giỏ trong bi ging Vt lớ THCS Phn I Tng quan v PowerPoint 1 Gii thiu v Microsoft PowerPoint 2 Cỏc thao tỏc c bn (M, úng, lu bi trỡnh by) a M PowerPoint: Nhn chut vo nỳt Start, chn Programs, ri nhn chut vo Microsoft PowerPoint Hỡnh 1: M Microsoft PowerPoint â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 30 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS b úng PowerPoint:... thit b c nờn cú th tin hnh nhiu ln trong mt tit dy Thit b cũn cú th dựng nghiờn cu cỏc nh lut chuyn ng trong chng trỡnh Vt lớ THPT (Mn hỡnh hin th kt qu thớ nghim) Mt bi thớ nghim vi mỏy Atut 5 Xõy dng th vin in t Vt lớ trng THCS i vi giỏo viờn THCS, to mt th vin in t lu tr cỏc thụng tin phc v trong cụng tỏc ging dy cú mt ý ngha thit thc Vic ng dng nhng thnh tu ca CNTT lp th vin lu tr cỏc thụng tin,... Tiờu trang trỡnh by s 5: Tiờu trang trỡnh by s 6: Ni dung: Ni dung: â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 35 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS 3 Bc 3: Son tho bi trỡnh by: 3.1 Lp dn bi (Outline): Mt trong nhng cỏch chỳ trng vo phn ni dung ca bi trỡnh by l lp dn bi trong Outline View Lp dn bi trc khi a hỡnh nh, õm thanh, hiu ng (hot nh) vo s m bo c trng tõm ca... Bc 4: Lu tr kt qu tỡm kim bng mt trong hai cỏch: Cỏch 1: Lu li c trang tỡm kim: Sau khi ó m c Website cú ni dung cn tỡm, chn File/Save As , ca s Save Web Page hin ra: Hỡnh 7: Ca s Save Web Page - Save in: Th mc s cha trang web ta lu - File name: Tờn trang web â2007 D ỏn phỏt trin giỏo dc THCS II B Giỏo dc v o to 21 Ti liu tp hun ng dng CNTT trong dy hc Vt lớ trng THCS - Save as type: nh dng file . NGỌC HIẾU Tài liệu TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THCS HÀ NỘI, THÁNG 11/2007 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS LỜI GIỚI THIỆU ự. giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS MỤC LỤC 1. Tổng quan về ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Vật lí 4 2. Khai. giáo dục THCS II – Bộ Giáo dục và Đào tạo 7 Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lí ở trường THCS • Không nên lạm dụng các hiệu ứng hiển thị, điều này gây mất tập trung của học sinh

Ngày đăng: 03/07/2015, 06:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan