TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THI VIẾT THI TUYỂN CÔNG CHỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH [FULL]

90 13.2K 24

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 09:35

TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THI VIẾT THI TUYỂN CÔNG CHỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁC NHAU - Chuyên ngành Công thương - Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ - Chuyên ngành Lao động- Thương binh và Xã hội - Chuyên ngành Ngoại vụ - Kiến thức chung - Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chuyên ngành Nội vụ - Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chuyên ngành Tài chính - Chuyên ngành Tài Nguyên và Môi trường - Chuyên ngành Văn phòng 1 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi viết: Chuyên ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Câu 1 (2 điểm). Hợp đồng lao động là gì? Trình bày các loại hợp đồng lao động và nội dung hợp đồng lao động quy định tại Luật Lao động năm 2012. Có 3 ý, - Ý I, được 0,25 điểm. - Ý II, có 3 ý, + Ý 1: Có 3 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,1 điểm. + Ý 2 và ý 3, mỗi ý được 0,15 điểm. - Ý III, có 4 ý, + Ý 1, có 10 ý nhỏ, nêu đủ 10 ý được 0,7 điểm, thiếu mỗi ý trừ 0,1 điểm + Ý 2, ý 3 và ý 4, mỗi ý được 0,15 điểm. Ý I. Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Ý II. Loại hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 2 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Ý III. Nội dung hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; c) Công việc và địa điểm làm việc; d) Thời hạn của hợp đồng lao động; đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết. 4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định. 3 Câu 2 (2 điểm). Anh (chi) hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em quy định tại Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004. Có 10 ý, - Ý I, có 2 ý, mỗi ý được 0,1 điểm. - Ý II, III, IV, VII, VIII, IX, mỗi ý được 0,2 điểm. - Ý V, có 2 ý, mỗi ý được 0,1 điểm. - Ý VI, có 2 ý, mỗi ý được 0,1 điểm. - Ý X, có 2 ý, mỗi ý được 0,1 điểm. Ý I. Quyền được khai sinh và có quốc tịch 1. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. 2. Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật. Ý II. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Ý III. Quyền sống chung với cha mẹ Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em. Ý IV. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Ý V. Quyền được chăm sóc sức khoẻ 1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ. 2. Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Ý VI. Quyền được học tập 1. Trẻ em có quyền được học tập. 2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. Ý VII. Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi. Ý VIII. Quyền được phát triển năng khiếu Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em đều được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. 4 Ý IX. Quyền có tài sản Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật. Ý X. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội 1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. 2. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình. Câu 3 (2 điểm). Mục tiêu của dạy nghề là gì? Trình bày chính sách của nhà nước về phát triển dạy nghề và các hành vi bị cấm trong hoạt động dạy nghề quy định tại Luật dạy nghề năm 2006. Có 3 ý, - Ý I, được 0,25 điểm. - Ý II, có 4 ý, mỗi ý được 0,25 điểm. - Ý III, có 3 ý, mỗi ý được 0,25 điểm. Ý I. Mục tiêu dạy nghề Mục tiêu dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ý II. Chính sách của Nhà nước về phát triển dạy nghề 1. Đầu tư mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề góp phần bảo đảm cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần thực hiện phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; tạo điều kiện phổ cập nghề cho thanh niên và đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động; đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy nghề, phát triển đội ngũ giáo viên, hiện đại hoá thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề; tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; chú trọng phát triển dạy nghề ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu, nhưng khó thực hiện xã hội hoá. 3. Thực hiện xã hội hoá hoạt động dạy nghề, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề và tham gia hoạt động dạy nghề. Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề; khuyến khích, hỗ trợ dạy các nghề truyền thống và ngành 5 nghề ở nông thôn. Các cơ sở dạy nghề bình đẳng trong hoạt động dạy nghề và được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng theo quy định của pháp luật. 4. Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách người có công, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội cho họ được học nghề để tìm việc làm, tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp. Ý III. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động dạy nghề 1. Lợi dụng hoạt động dạy nghề để trục lợi, lạm dụng sức lao động. 2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở dạy nghề và người học nghề. 3. Gian lận trong tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ nghề. Câu 4 (2 điểm). Anh (chị) hãy nêu việc quản lý, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và quản lý, trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt quy định tại Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ? Có 2 ý, - Ý I, có 5 ý, mỗi ý được 0,2 điểm. - Ý II, có 5 ý, mỗi ý được 0,2 điểm. Ý I. Quản lý, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm: 1. Tổ chức, quản lý công tác thu thập, xử lý, phân tích thông tin, số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo từng nhóm đối tượng, mức độ hoàn cảnh đặc biệt, loại hình trợ giúp; lập báo cáo tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Lập kế hoạch và hướng dẫn việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bảo đảm mọi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, có cơ hội phục hồi sức khỏe, tinh thần và giáo dục đạo đức, hòa nhập với gia đình, xã hội. 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em; hạn chế, giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt của trẻ em; phục hồi sức khỏe, tinh thần và giáo dục đạo đức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, biện pháp, tiêu chuẩn, quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các quy định khác trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ý II. Quản lý, trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt 6 1. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan có liên quan, tổ chức xã hội nơi có trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt thực hiện các biện pháp cụ thể để quản lý, trợ giúp trẻ em tiến bộ và tái hòa nhập gia đình, xã hội 2. Trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt mà không có nơi nương tựa được đưa vào cơ sở trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 3. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức xã hội, cá nhân vận động người tình nguyện có kinh nghiệm, có phương pháp giáo dục, hiểu tâm lý trẻ em nhận giáo dục, đỡ đầu, chăm sóc thay thế hoặc nhận tổ chức, quản lý cơ sở trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt. 4. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí cho trẻ em, cơ sở trợ giúp trẻ em nhận hoặc tạo điều kiện để trẻ em được học văn hóa, học nghề hoặc có việc làm phù hợp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chính sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhận trẻ em vào học tập, làm việc hoặc hỗ trợ kinh phí cho trẻ em, cho cơ sở trợ giúp trẻ em. 5. Cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đóng góp một phần kinh phí theo thỏa thuận với cơ sở trợ giúp trẻ em vi phạm pháp luật để nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trong trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật đã chấp hành xong thời hạn giáo dục hoặc hình phạt tuy còn nơi nương tựa nhưng chưa thể tái hòa nhập ngay với gia đình; đóng góp một phần kinh phí theo thỏa thuận với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận trẻ em vào học văn hóa, học nghề nếu được yêu cầu. Câu 5 (2 điểm). Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy định vị trí và chức năng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như thế nào? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội? Có 2 ý, - Ý I, có 2 ý, mỗi ý được 0,25 điểm. - Ý II, có 10 ý, mỗi ý được 0,15 điểm. Ý I. Vị trí, chức năng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. 7 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ý II. Trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 2. Thống kê nguồn lao động của xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để cân đối nguồn lao động, tạo việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động. 3. Tổng hợp và quản lý đối tượng người có công, người hưởng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn theo hướng dẫn của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chính sách đối với đối tượng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 4. Tổ chức thực hiện công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách lao động, người có công và xã hội theo phân cấp hoặc ủy nhiệm của cơ quan chức năng. 5. Quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ của xã (nếu có); quản lý cơ sở nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (nếu có); chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 6. Phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về. 7. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 8. Quản lý hoạt động của cán bộ, nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm công tác lao động, người có công và xã hội. 9. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về lao động; người có công và xã hội; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn cấp xã theo quy định. 10. Bố trí cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp xã trên cơ sở quy định của pháp luật và đặc điểm của từng địa phương. 1 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi viết: Kiến thức chung Câu 1 (6 điểm) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Anh (chị) hiểu thế nào là chất lượng thực thi công vụ. Để thực thi tốt công vụ, CBCCVC phải có nghĩa vụ gì? Chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC phụ thuộc vào các yếu tố nào và hãy đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong thời gian tới? Dự kiến cơ cấu điểm: Có 4 nội dung cần nêu: - Nội dung I có 2 ý, mỗi ý được 0,25 điểm - Nội dung II, có 2 ý + Ý 1 có 10 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,15 điểm + Ý 2 có 6 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,15 điểm - Nội dung III có 3 ý, mỗi ý được 0,2 điểm - Nội dung IV có 4 ý, + Ý 1 được 0,45 điểm + Ý 2 có 4 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,3 điểm + Ý 3 được 0,45 điểm + Ý 4 được 0,4 điểm Đáp án: Nội dung I. Khái niệm hoạt động công vụ và chất lượng thực thi công vụ: 1. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan. 2. Chất lượng thực thi công vụ là kết quả hoạt động, hiệu quả quản lý, phục vụ đạt được của một tổ chức hành chính nhà nước thông qua sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân, được xác định thông qua tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực. Nội dung II. Để thực thi tốt công vụ, CBCCVC phải có nghĩa vụ gì: Ý 1. Nghĩa vụ chung 2 1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. 2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. 4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 5. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 6. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước. 7. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 8. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. 9. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Ý 2. Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức. 3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân. 5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nội dung III. Chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC phụ thuộc vào 03 yếu tố: Ý 1. Phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc của bản thân cán bộ, công chức, viên chức. [...]... ch, chương trình, d án, án, thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S sau khi ư c c p có th m quy n ban hành ho c phê duy t 8 UBND T NH TH A THI N HU H I NG TUY N D NG CÔNG CH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc THI TUY N D NG CÔNG CH C NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ÁP ÁN Môn thi vi t: Chuyên ngành Khoa h c và Công ngh Câu 1 (2 i m) Các t “Khoa h c”, Công ngh ” ư c hi... giá d a trên k t qu th c thi công v Xác nh vai trò c a ngư i ng u, chú tr ng vai trò c a ngư i th trư ng trong phân công, s d ng, ánh giá và ch u trách nhi m v i k t qu th c hi n công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c Ý 4 T o ng l c cho CBCCVC trong th c thi công v Th c hi n i m i công tác thi ua khen thư ng, các chính sách v lương và ãi ng Câu 2 (4 i m) Lu t Cán b , công ch c ư c Qu c h i thông... t qu khoa h c và công ngh , các t ch c khác có liên quan; b) 2/3 là nhà khoa h c và công ngh ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan Thành viên H i ng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu v lĩnh v c khoa h c và công ngh mà H i ng ư c giao tư v n tuy n ch n 3 Trong trư ng h p c n thi t cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo... ư c giao ánh giá i di n t ch c s n xu t - ng trong lĩnh v c khoa h c và công Thành viên H i ng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh mà H i ng ánh giá nghi m thu 4 Trong trư ng h p c n thi t cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p theo th m quy n ch nh 2 chuyên gia làm ph n bi n không nêu danh Câu 3 (2... và hàng năm v khoa h c và công ngh ; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c và phân c p qu n lý trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn; b) Các cơ ch , chính sách, bi n pháp thúc y ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , phát tri n th trư ng công ngh , s d ng hi u qu ti m l c và ng d ng các thành t u khoa h c và công. .. t thành viên xây d ng và c p nư c Th a Thi n Hu u tư tùy theo d án c th 2 Các d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p, c m công nghi p ư c T nh h tr 30% kinh phí u tư c m công trình u m i nhà máy x lý nư c th i 3 Các doanh nghi p u tư và kinh doanh h t ng khu công nghi p, c m công nghi p không ư c tính các kho n chi phí h tr u tư c a Nhà nư c vào giá cho thuê t và phí h t ng Ý II H... I Các d án trong KCN, CCN: 1 Các d án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng các KCN, CCN: KCN Phong i n, KCN công ngh cao thu c KKT Chân Mây - Lăng Cô; CCN T H , B c An Gia 2 Các d án u tư s n xu t kinh doanh và d ch v có t ng m c u tư t 100 t ng tr lên t i các KCN và t 50 t ng tr lên t i các CCN ư c quy nh t i kho n 1, m c I Ph l c này nhưng chưa có ch u tư xây d ng và kinh doanh h t ng Ý II Các d án. .. d ng trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh , chú tr ng phát tri n công ngh , nh t là công ngh cao, công ngh có ý nghĩa quan tr ng; d) y m nh ng d ng k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; phát tri n d ch v khoa h c và công ngh ; xây d ng và phát tri n th trư ng công ngh ; khuy n khích ho t ng phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t, ph bi n tri th c khoa h c và công ngh và kinh nghi... khoa h c và công ngh , Chính ph quy nh c th vi c áp d ng các quy nh c a Lu t này i v i khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c t nhiên, khoa h c k thu t và công ngh nh m b o m phát tri n ng b các lĩnh v c khoa h c và công ngh Câu 2 (2 i m) Anh (ch ) hãy nêu quy nh v H i ng xác nh nhi m v khoa h c và công ngh ; H i ng tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ; H i ng ánh giá nghi... c (m u, gi i quy t v n và k t thúc v n ), ph n phân tích nêu ư c ví d minh h a và có liên h b n thân N u không th c hi n như v y s không ch m i m tuy t i 6 UBND T NH TH A THI N HU H I NG TUY N D NG CÔNG CH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc THI TUY N D NG CÔNG CH C NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ÁP ÁN Môn thi vi t: Chuyên ngành Công thương Câu 1 (2 i m) Trình bày . TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN THI VIẾT THI TUYỂN CÔNG CHỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁC NHAU - Chuyên ngành Công thương - Chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Chuyên ngành Khoa học và Công. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi viết: Chuyên ngành Công thương Câu 1 (2 điểm) điểm Đáp án: Nội dung I. Khái niệm hoạt động công vụ và chất lượng thực thi công vụ: 1. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan