0

BaitapLon.doc

15 729 0
  • BaitapLon.doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:26

Bài tập lớn Môn: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống. Đề tài: Quản lý cửa hàng thuốc Hoành Bồ Quảng Ninh. Giáo viên hướng dẫn: Vũ Anh Hùng Nhóm thực hiện: 1.Nguyễn Quỳnh Nga 2.Lê Hồng Chuyên 3. Đoàn Duy Hà 4.Triệu Bích HằngI.Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin:1.Kế hoạch phỏng vấn:Người được hỏi: Người phỏng vấn:Địa chỉ: Thời gian hẹn:28/04/06Thời điểm bắt đầu:8h30Thời điểm kết thúc:9h00-Đối tượng được hỏi:Nhân viên cửa hàng.-Cần thu thập dữ liệu:việc nhập xuất thuốc và quản lý của cửa hàng thuốc Hoành Bồ.-Cần thoả thuận:xin phép được xem xét một số giấy tờ và xin fép được ghi âm.Các yêu cầu đòi hỏi:Phải là người của cửa hàng và trực tiếp tham gia các công việc có liên quan.Chương trình: -Giới thiệu -Tổng quan về công việc -Tổng quan về phỏng vấn: Chủ đề sẽ đề cập, Xin phép được ghi âm.Chủ đề 1:Câu hỏi và câu trả lờiChủ đề 2:Câu hỏi và câu trả lời Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi. Kết thúc(thoả thuận) Ứoc lượng thời gian: 2 phút 3 phút 1 phút 7 phút 10 phút 5 phút 5 phút 1 phút Kế hoạch phỏng vấn2.Phiếu phỏng vấn:Đánh giá chung:- Người được hỏi có vẻ rất bận,công việc của họ có lẽ là nhiều vì thế chúng ta cần hỏi vào những vấn đề chính để không gây ảnh hưởng tơi công việc của họ.Câu hỏi đưa ra cần ngắn gọn xúc tích.- Cần phải thu thập thêm tài liệu để hiểu rõ hơn.Dự án:Quản lý kinh doanh Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốcNgười được hỏi: Ngày:28/04/06Người hỏi: Câu hỏi Ghi chúCâu 1: Chị có kiểm tra lại hàng trong kho theo định kì không?Trả lời: Có.Tôi kiểm tra lại hàng trong kho từng tháng một.Câu 2: Cửa hàng của chị có nhiều chủng loại thuốc không?Trả lời: Cửa hàng chúng tôi có đủ đầu thuốc để cung ứng cho các cửa hàng nhỏ và người tiêu dùng.Câu 3: Cửa hàng của chị khi nhập hàng về thường làm những thủ tục gì?Trả lời:Chúng tôi phải xem xet chất lượng hàng nêu hàng ấy đã quá hạn thì không nhập.Sau đó viết phiếu nhập kho và lưu vào thẻ kho.Câu 4:Nhưng loại thuốc trong kho đã quá hạn dùng được xử lý như thế nào?Trả lời:Chúng tôi lập bản báo cáo các loại hàng sau đó thông qua nguời lãnh đạo cửa hàng và trực tiếp huỷ số thuốc ấy.Câu 5: Các chỉ có phải lập bản báo caó gửi lãnh đạo cửa hàng không? Trả lời:Có chứ,cứ mỗi tháng chúng tôi lại tổng hợp về việc nhập xuẩt hàng của cửa hàng để gửi lên ban lãnh đ3.Lưu đồ công việc(ghi khi phỏng vấn):Dự án Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốc TrangLoại: lưu đồ Nhiệm vụ lập đơn hàng Ngày:28/04/06Khách hàng Người quản lý Bên ngoàiBan lãnh đạoNhập hàng (T1)Xuất hàng (T2)Báo cáo (T3)Bản dự trù mua hàng(D2)Phiếu nhập kho(D4)Bảng giá(D3)Bảng danh mục kiểm kê(D2)Sổ ghi hàng(D5)Đưa đơn thuốcNhà cung cấp4.Bảng mô tả chi tiết công việc:Dự án Tiểu dự án: Quản lý cửa hàng thuốc TrangLoại:Phân tích hiện trạng Mô tả công việc STT Ngày:28/04/06 Công việc: nhập xuất hàngĐiều kiện ban đầu(kích hoạt):- Một số loại thuốc trong kho đã hết.- Đề nghị hấp dẫn của nhà cung cấp.- Đề nghị cung ứng của khách hàng.Thông tin đầu vào:Đơn chào hàng, đơn mua hàng, danh sách nhà cung cấp, sổ ghi hàng.Kết quả đầu ra:Phiếu nhập kho, bản dự trù mua hàng, bảng giá.Nơi sử dụng:Nhà cung cấp, bộ phận tài vụ.Tần xuất:Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng ngày.Quy tắc:- Những đơn hàng có loại muốn dùng phải có chỉ thị của bác sĩ thi phải thông qua ban lãnh đạo- Khi bán thuốc phải hỏi rõ người mua hàng.- Quy định một người cụ thể làm những công việc cụ thể.- Phải bán đúng giá quy định.Lời bình:- Đôi khi có xảy ra một số sự cố hư hỏng hàng khi di chuyển. 5.Bảng mô tả chi tiết tài liệu:Dự án Tiểu dự án:Quản lý cửa hàng thuốc Trang:Loại: phân tích hiện trạng Mô tả công việc STT: Ngày:28/04/06 Tên dữ liệu:Cửa hàng thuốc Hoành Bồ.Định nghĩa: Là nơi thực hiện công việc nhập và xuất thuốcCấu trúc và khuôn dạng:Kiểu kí tự và số.Loại hình: sơ cấpSố lượng:theo nhu cầu của người mua.Ví dụ:Lời bình:6.Bảng tổng hợp công việc:STT Mô tả công việc Vị trí làm việcTần suất Hồ sơ ra Hồ sơ vàoT1 Nhập hàng vào kho: Mỗi tháng hoặc mỗi quý cửa hang sẽ tiến hành kiểm kê hàng trong kho.Sau đó lập bản dự trù mua hàng nộp lên công ty để mua hàng.Nhân viên cửa hàngMỗi tháng hoặc mỗi quýT2 Xuất hàng: khi các cửa hàng nhỏ hay người tiêu dùng có nhu cầu mua thuốc thì tiến hành làm thủ tục bán hàng.Nhân viên cửa hàngMỗi khi có yêu cầu mua hàngT3 Báo cáo: sau mỗi tuần làm việc nhân viên cửa hàng có trách nhiệm phải lập bản báo cáo về việc nhập xuất hàng trong tuần đó nộp cho lãnh đạo cửa hàng.Nhân viên cửa hàngCuối tuần7.Bảng tổng hợp hồ sơ tài liệu:STT Tên-Vai trò Công việc liên quanD1 Bản kiểm kê hàng:ghi lại các mặt hàng trong kho T1D2 Bản dự trù mua hàng:ghi những loại hàng cần T1,T3D3 Bảng giá:Niêm yết giá các loại thuốc có trong cửa hàng cho ngươi mua biếtT2D4 Phiếu nhập kho: Ghi tên hàng, chủng loại số lượng, đơn giá,thành tiền,thanh toánT1D5 Sổ nhập xuất :ghi lại việc nhập xuất hàng,số hàng còn trong kho T1,T2,T3II. Mô tả bài toán:- Cửa hàng cuối mỗi tháng và mỗi quý sau khi đối chiếu sổ ghi hàng đến kiểm tra thực tế sẽ lên bảng danh mục kiểm tra tháng hoặc quý.Sau đó lập bản dự trù mua hàng gửi lên công ty để nhập thuốc - Khi công ty gửi thuốc xuống,cửa hàng sau khi kiểm tra thuốc sẽ được nhập vào trong kho để bộ phận kho quản lý.- Khi có yêu cầu mua thuốc:+ Đối với các quầy thuốc bán lẻ và bệnh viện: lập đơn yêu cầu mua thuốc gửi cho cửa hàng,nhân viên cửa hàng căn cứ vào đơn yêu cầu để lấy thuốc trong kho và viết hóa đơn thanh toán + Đối với khách mua lẻ: đưa ra đơn thuốc của bác sĩ. Nhân viên cửa hàng căn cứ đơn thuốc giao thuốc cho khách. Hàng lưu vào sổ ghi hàng bán hàng theo đơn. - Cuối mỗi tuần tổng hợp và làm báo cáo gửi lên công ty. III.Biểu đồ ngữ cảnh 0HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG THUỐCKHÁCHNHÀ CUNG CẤP(TỔNG Cty)BAN LÃNH ĐẠO Báo cáoY/C Báo cáoGửi hoá đơn TTYêu cầu mua Thanh toánGiao thuốc Bản dự trù mua hàngGiao hàngThông tin chỉ đạo IV. Biểu đồ phân rã chức năng: Mô tả chi tiết các chức năng lá1. Nhập hàng 1.1Lập bản dự trù mua hàngCuối tháng hoặc cuối quí sau khi đối chiếu sổ sách đến kiểm kê thực tế lấy số liệu lên bảng danh mục kiểm kê tháng hoặc quí :hàng tồn, hàng nào hết hoặc đã quá hạn sử dụng căn cứ vào bảng danh mục kiểm kê lập bản dự trù mua hàng1.2 Kiểm tra đơn hàngSau khi công ty gửi hàng xuống căn cứ vào đơn hàng trong bản dự trù mua hàng để kiểm tra hàng có đúng với nhu cầu hay chưa trước khi nhập kho1.3 Lập phiếu nhập Sau khi đã kiểm tra đơn hàng đúng với yêu cầu thì lập phiếu nhập kho : : tên mặt hàng ,mã số ,đơn vị ,số lượng(theo chứng từ và thực nhập) ,đơn giá …1.4 Nhập hàng vào kho QUẢN LÍ CỬA HÀNG THUỐC1.Nhập hàng1.1Lập bản dự trù mua hàng1.2 Kiểm tra đơn hàng1.3 Lập phiếu nhập1.4 Nhập hàng vào kho1.6 Tạo hóa đơn thanh toán1.5 Vào sổ nhập xuất4.Báo cáo4.1Y/c báo cáo4.2Lập bản báo cáo3.Thanh toán3.1Tiếp nhận hđtt3.2 Kiểm tra hđtt3.3 Kiểm tra dư nợ2.Xuất hàng2.1Yêu cầu mua hàng2.2Kiểm tra hàng2.3 Lập phiếu xuất kho2.5 Tạo hóa đơn thanh toán2.4 Vào sổ nhập xuất 3.4 Viết phiếu thu chi3.5 Vào sổ thu chi2.4 Vào sổ bán hàng theo đơn Sau khi có phiếu nhập kho thì bộ phận kho chuyển hàng vào trong kho để quản lí1.5 Vào sổ nhập xuất Căn cứ vào phiếu nhập kho vào sổ nhập xuất để quản lí các mặt hàng thuốc:ngày tháng nhập ,tồn kì đầu,nhập ? lô sản xuất ,hạn dùng 1.6Tạo hóa đơn thanh toánDựa vào bảng giá và phiếu nhập số lượng hàng là bao nhiêu để viết hóa đơn thanh toán cho công ty2.Xuất hàng 2.1 Yêu cầu mua hàng khi có yêu cầu mua hàng gửi đến cửa hàng +Với yêu cầu của của bệnh viện và các quầy thuốc bán lẻ cần có phiếu yêu cầu mua hàng + Với khách mua lẻ : Đưa đơn thuốc của bác sĩ2.2 Kiểm tra hàng: khi tiếp nhận yêu cầu mua hàng cần kiểm tra hàng yêu cầu còn trong kho hay không nếu không thì thông báo đã hết2.3 Lập phiếu xuất kho Nếu hàng còn trong kho thì lập phiếu xuất hàng 2.4 Vào sổ nhập xuất Căn cứ vào phiếu xuất kho để vào sổ nhập xuất: số lượng, đơn giá…. 2.5 Vào sổ bán hàng theo đơn Nếu bán cho khách mua lẻ thì vào sổ quản lí bán hàng theo đơn thuốc2.6 Tạo hóa đơn thanh toán Căn cứ vào phiếu xuất kho , kiểm tra thực tế,bảng giá viết hóa đoen thanh toán cho khách hàng 3.Thanh toán 3.1Tiếp nhận hóa đơn thanh toán khi có yêu cầu thanh toán 3.2 Kiểm tra hđtt kiểm tra xem có đúng là hóa đơn chứng từ thật hay không sau đó căn cứ vào hóa đơn thanh toán ,kiểm tra đơn hàng,kiểm tra sổ sách xem có khớp không 3.4 Kiểm tra dư nợsau khi đã xác nhận đúng hóa đơn thanh toán thi tiến hành kiểm tra dư nợ:cửa hàng nợ công ty , các quầy thuốc bán lẻ hay là bệnh viện nợ cửa hàng 3.5 Viết phiếu thu chi3.6 Và sổ thu chiCăn cứ vào phiếu thu chi để vào sổ thu chi4.Báo cáo 4.1 yêu cầu báo cáo Khi có yêu cầu báo cáo của lãnh đạo đơn vị mà cửa hàng của hàng trực thuộc,hoặc là cuối mỗi tháng thì gửi báo cáo lên lãnh đạo 4.2 Báo cáo Khi có yêu cầu của lãnh đạo hoặc cuối tháng làm báo cáo thì tổng hợp các số liệu từ các sổ sách (nhập xuất ,thu chi ) làm báo cáo gửi cho lãnh đạo 1.0NHẬP HÀNG 2.0XUẤT HÀNG 3.0THANH TOÁN 4.0BÁO CÁO V.Các hồ sơ dữ liệu có liên quanVI.Ma trận thực thể chức năngCác thực thể1.Bản kiểm kê hàng2.Bản dự trù mua hàng3.Phiếu nhập kho4.Phiếu yêu cầu mua hàng5.Đơn thuốc6.Phiếu xuất kho 7.Bảng giá thuốc8. Hóa đơn thanh toán9.Phiếu thu chi10.Sổ nhập xuất11.Sổ bán hàng theo đơn thuốc12.Sổ thu chiCác chức năng nghiệp vụ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 STT Ký hiệu Tên hồ sơ DL 123456789101112D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12Bản danh mục kiểm kêBản dự trù mua hàngPhiếu nhập khoPhiếu y/c mua hàngĐơn thuốcPhiếu xuất khoBảng giá thuốcHoá đơn thanh toán Phiếu thu chi Sổ nhập xuấtSổ bán hàng theo đơn thuốcSổ thu chi 1.1Lập bản dự trù mua hàng 1.2Kiểm tra đơn hàng 1.3Lập phiếu nhập 1.4Nhập hàng vào kho 1.6Tạo hóa đơn thanh toán 1.0NHẬP HÀNG 2.0XUẤT HÀNG 3.0THANH TOÁN 4.0BÁO CÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: BaitapLon.doc, BaitapLon.doc, BaitapLon.doc

Hình ảnh liên quan

Bảng danh mục kiểm  kê(D2)Sổ ghi  - BaitapLon.doc

Bảng danh.

mục kiểm kê(D2)Sổ ghi Xem tại trang 4 của tài liệu.
6.Bảng tổng hợp công việc: - BaitapLon.doc

6..

Bảng tổng hợp công việc: Xem tại trang 6 của tài liệu.
D7 Bảng giá thuốc - BaitapLon.doc

7.

Bảng giá thuốc Xem tại trang 12 của tài liệu.
D7 Bảng giá thuốcD8 Hóa đơn thanh toánD4Phiếu y/c mua hàng - BaitapLon.doc

7.

Bảng giá thuốcD8 Hóa đơn thanh toánD4Phiếu y/c mua hàng Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng Dự Trù - BaitapLon.doc

ng.

Dự Trù Xem tại trang 14 của tài liệu.