Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

15 2.2K 22
Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN

Trang 1

Chơng 1

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN

1.1 Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN

1.1.1 Động lực của sự hội tụ và kết hợp mạng

Hiện nay trong mạng viễn thông nói chung, mạng Điện thoại công cộng PSTN và mạng Internet là hai mạng chính đang tồn tại Chúng có những đặc điểm riêng và cung cấp các dịch vụ đặc thù.

Mạng PSTN dựa trên các hệ thống chuyển mạch kênh cung cấp chất lợng thoại rất cao nh Free Phone, các dịch vụ nhà khai thác… Các dịch vụ truyền số liệu nh Fax, Email, hoạt động qua mạng này thông qua các kết nối kênh PSTN là mạng có độ trễ thấp, băng thông cố định Các dịch vụ PSTN đợc cung cấp từ các thiết bị chuyển mạng cộng với hỗ trợ của các bộ chuyển mạch và mạng thông minh Các mạng vô tuyến chủ yếu cung cấp kết nối các dịch vụ di động hiện nay đợc kết nối tới mạng PSTN để cung cấp kết nối liên tục cho tất cả các khách hàng vô tuyến và hữu tuyến.

Mạng Internet chủ yếu dựa trên chuyển mạch gói cung cấp các dịch vụ dữ liệu rất mềm dẻo Tuy nhiên đó là một mạng có độ trễ thay đổi, băng thông biến đổi và cung cấp các dịch vụ mà không đảm bảo đợc QoS của chúng.

Trớc sự phát triển bùng nổ của Internet, các nhà khoa học đã dự tính mức lu l-ợng dữ liệu sẽ vợt qua mức lu ll-ợng thoại Họ cũng dự đoán đợc số ll-ợng các thiết bị nối vào Internet sẽ bằng số lợng ngời trong khoảng mời năm nữa Những phán đoán này có thể đo đợc nếu chúng ta cho rằng trong một vài năm tới rất nhiều thiết bị điện tử có địa chỉ IP, do đó tạo ra tiềm năng to lớn cho trao đổi thông tin dữ liệu và kết hợp máy tính với máy và ngời, ngời với ngời.

Vì lu lợng dữ liệu trội hơn lu lợng thoại, và vì có thể cung cấp các mức chất l-ợng dịch vụ QoS cao hơn trên các mạng gói, đặc biệt cho thoại và các dịch vụ thời gian thực, nên có thể hy vọng hội tụ nhiều mạng quanh một mạng lõi duy nhất dựa trên kỹ thuật gói Sự hội tụ này sẽ hỗ trợ các dịch vụ đa phơng tiện mới, tăng cờng khả năng hỗ trợ của một nhà cung cấp mạng đối với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng và giảm đợc chi phí hoạt động Sự hội tụ này xoay quanh mạng đờng trục dựa trên kỹ thuật gói và sẽ cho phép nhiều mạng kết hợp với nhau sao cho khách hàng sẽ hiểu đợc rằng họ đang làm việc trên một mạng thống nhất, duy nhất Sự hội tụ này sẽ gần nh lặp lại khi các mạng doanh nghiệp và công cộng cùng quy về một bộ tiêu chuẩn các giao thức, chính sách và cấu trúc.

1.1.2 Động lực của công nghệ

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đặc biệt trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin, đã và đang tạo ra những thay đổi to lớn cho ngành truyền thông thế giới Dới đây là một số thống kê về tốc độ phát triển điển hình trong lĩnh vực này.

- Công nghệ bán dẫn vẫn phát triển mạnh mẽ, cứ sau 18 tháng số bóng bán dẫn trên một chip tăng gấp đôi, và nó sẽ tiếp tục phát triển nh vậy cho đến khoảng 2010.

- Đối với truyền dẫn quang, cứ sau 12 tháng dung lợng truyền trên đó lại tăng gấp đôi nhờ tăng số lợng các bớc sóng ánh sáng trong một sợi quang, ghép phân chia bớc sóng mật độ cao.

- Còn với vô tuyến, cứ sau 9 tháng, dung lợng lại tăng gấp đôi nhờ công nghệ anten thông minh, công nghệ máy thu, công nghệ xử lý tín hiệu tiên tiến.

Trang 2

Các đột phá công nghệ kể trên đã tạo ra các bộ xử lý và các bộ nhớ phù hợp với mạng tiên tiến Đặc biệt tốc độ ngày càng tăng của các bộ vi xử lý, dung lợng RAM và tốc độ truy nhập RAM đã tăng lên tới tốc độ gần với tốc độ truyền của sợi quang Nhờ vậy việc xử lý điều khiển và các bộ nhớ sẽ tồn tại để hỗ trợ sự bùng nổ về tốc độ gói tới trong các phần tử mạng Sự kết hợp các công nghệ này sẽ tạo ra khả năng xây dựng các mạng có dung lợng lớn gấp 100 đến 200 lần dung lợng ngày nay với chi phí không tăng, nên mạng vẫn đảm bảo chất lợng dịch vụ.

1.1.3 Động lực thị trờng

Trong sự phát triển của ngành Viễn thông hiện tại, có rất nhiều áp lực thay đổi thị trờng viễn thông, trong đó có hai áp lực chính đó là:

Thứ nhất: Thị trờng viễn thông đang bãi bỏ các quy định t nhân hoá và mở ra

cho cạnh tranh Các nhà khai thác mới đang tham gia vào tất cả các thị trờng vô tuyến, hữu tuyến và truyền số liệu.

Thứ hai: Các mạng của nhà khai thác mới này với số lợng ngày càng tăng đợc

hớng tới các mạng hội tụ, các mạng hội tụ này đang lấn át các mạng của các nhà khai thác độc quyền Cũng nh vậy, các nhà cung cấp dịch vụ độc quyền, đang xây dựng các mạng mang tính cạnh tranh, tiên tiến dựa trên khả năng các mạng đờng trục của họ.

Chính những sự cạnh tranh này trên thị trờng về các mạng hội tụ sẽ rất lớn và phức tạp Mặt khác thị trờng băng rộng cũng là một động lực thúc đẩy sự phát triển mạng NGN.

1.1.4 Động lực dịch vụ

Với yêu cầu lu lợng thoại, dữ liệu, video, multimedia tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt của xã hội, nên các công ty viễn thông phải đơng đầu với thách thức trong việc mở rộng và phát triển mạng của họ cả về thời gian và hiệu quả đầu t trong môi tr-ờng cạnh tranh.

Mặt khác, việc tăng lu lợng do các nhu cầu dịch vụ và yêu cầu kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ khác đã làm tăng nhanh yêu cầu dung lợng tại các tổng đài chuyển tiếp dựa trên chuyển mạch kênh và gây ra những đòi hỏi mới trong các tổng đài này Chúng cũng thúc đẩy việc sử dụng công nghệ gói trong tổng đài chuyển tiếp để thoả mãn các yêu cầu đó.

Với sự phát triển dịch vụ tăng nhanh theo sự đa dạng của khách hàng, thì việc tăng nhanh nhu cầu truy cập băng rộng cho khu dân c và thơng mại là việc dễ hiểu Những đòi hỏi truy cập băng rộng hữu tuyến, vô tuyến trong mạng hợp nhất đòi hỏi phải có sự thúc đẩy những chuyển biến trong mạng đờng trục Nó thúc đẩy sự hợp nhất mạng hớng tới mạng dịch vụ NGN.

1.2Giới thiệu chung về ngn

1.2.1 Khái niệm mạng thế hệ sau NGN

Khỏi niệm NGN (Next Generation Network) - Mạng thế hệ sau hay Mạng thế hệ kế tiếp – là một khỏi niệm dựng để chỉ một xu hướng mới trong ngành viễn thụng xuất hiện vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20 Xu hướng này xuất phỏt từ nhiều yếu tố như mụi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa cỏc nhà điều hành mạng do gỡ bỏ cỏc rào cản trong kinh doanh viễn thụng, bựng nổ lưu lượng dữ liệu do nhu cầu ngày càng tăng về Internet, dịch vụ đa phương tiện, dịch vụ di động… Những yếu tố đú đó dẫn tới sự hội tụ của cỏc mạng riờng biệt hiện tại thành một mạng đa dịch vụ duy nhất dựa trờn cụng nghệ chuyển mạch gúi, được gọi là mạng NGN Cỏc mạng hiện cú

Trang 3

đều là cỏc mạng đơn dịch vụ, mỗi mạng sử dụng cỏc cụng nghệ truy nhập, truyền tải và điều khiển khỏc nhau Vớ dụ như mạng PSTN/ISDN cung cấp chủ yếu cỏc dịch vụ thoại, mạng PLMN cung cấp cỏc dịch vụ di động, mạng dữ liệu IP cung cấp cỏc dịch vụ số liệu, mạng CATV cung cấp cỏc dịch vụ truyền hỡnh cỏp băng rộng Nhưng với mạng NGN, tất cả cỏc dịch vụ đều được cung cấp dựa trờn một hạ tầng mạng xương sống (backbone) duy nhất thụng qua cỏc hệ thống truy nhập (Hỡnh 1.1)

Như vậy, khỏi niệm mạng thế hệ sau (NGN) bắt nguồn từ sự phỏt triển của cụng nghệ thụng tin, cụng nghệ chuyển mạch gúi và cụng nghệ truyền dẫn băng rộng Tuy nhiờn, để đưa ra khỏi niệm NGN là điều khụng đơn giản, nú cú rất nhiều định nghĩa cũn chưa thống nhất và được phỏt biểu khỏc nhau bởi cỏc đối tượng liờn quan, cỏc tổ chức trong ngành viễn thụng

Dới đây trình bày định nghĩa của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI)

thể hiện đợc tơng đối đầy đủ đặc trng của mạng NGN: “ NGN là một khái niệm đểđịnh nghĩa và chỉ sự triển khai các mạng đợc phân chia thành các lớp và mặt phẳngkhác nhau, sử dụng các giao diện mở nhằm mang lại cho nhà cung cấp dịch vụ vàđiều hành mạng một nền tảng để có thể từng bớc kiến tạo, triển khai và quản lý cácdịch vụ mới”.

Hình 1.1 Xu hướng phỏt triển của kiến trỳc mạng

1.2.2 Mục tiêu của mạng thế hế sau NGN

Theo khuyến nghị ITU-T Y.2011 (Tháng 10/2004) thì các mục tiêu đợc đề ra cho mạng NGN là:

● Thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh ● Khuyến khích đầu t cá nhân

Trang 4

● Xác định một khuôn khổ cho kiến trúc và các khả năng để có thể hội tụ các yêu cầu điều chỉnh khác nhau

● Cung cấp sự truy cập mở tới các mạng Trong đó:

- Đảm bảo sự cung cấp phổ biến và truy cập tới các dịch vụ - Thúc đẩy sự bình đẳng cơ hội cho mọi ngời

- Thúc đẩy sự đa dạng nội dung bao gồm sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ - Công nhận sự cần thiết của việc hợp tác toàn cầu với sự quan tâm đặc biệt tới

các nớc kém phát triển

1.2.3 Đặc điểm cơ bản của mạng NGN

Thuật ngữ NGN đợc sử dụng chung để đa ra một cái tên chung tới những sự thay đổi các cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ mà đã khởi động trong ngành công nghiệp viễn thông NGN có thể đợc xác định thêm bởi các đặc điểm cơ bản sau đây:

● Truyền dẫn trên cơ sở gói

● Có sự phân tách các chức năng điều khiển giữa các khả năng mang thông báo, gọi/phiên, và ứng dụng/dịch vụ

● Phân tách sự cung cấp dịch vụ từ truyền dẫn, và cung cấp các giao diện mở ● Hỗ trợ một dải rộng các dịch vụ, các ứng dụng và các cấu trúc dựa trên các

khối dựng sẵn (bao gồm thời gian thực/không thời gian thực và các dịch vụ đa

● Hội tụ các dịch vụ giữa cố định/di động

● Sự độc lập dịch vụ - các chức năng liên quan từ các công nghệ truyền dẫn bên

Hình 1.2 thể hiện mô hình chức năng chung của mạng NGN Hình này cho thấy các mối quan hệ giữa các tài nguyên dịch vụ và các chức năng lớp dịch vụ NGN và giữa các tài nguyên truyền dẫn và các chức năng lớp truyền tải NGN Chú ý rằng hình này còn thể hiện các lớp điều khiển và quản lý riêng biệt nhng không thể hiện khả năng điều khiển chung hay các chức năng điều khiển với lớp dịch vụ và truyền tải.

Trang 5

Các tài nguyên cung cấp các thành phần vật lý và phi vật lý (ví dụ logic, các thành phần nh các liên kết truyền dẫn, xử lý và lu trữ, vv ) các thành phần đợc sử dụng để cung cấp các dịch vụ và các mạng Nh trong cơ sở thông tin toàn cầu (GII), các tài nguyên sẽ đợc giải quyết với sự riêng rẽ các chức năng và các dịch vụ.

Các tài nguyên có thể bao gồm các tài nguyên truyền dẫn đợc xác định cho tr-ờng hợp quản lý bảng thống kê (ví dụ, các chuyển mạch, các router, các kết nối truyền dẫn, vv…), và các tài nguyên lu trữ, xử lý nh các nền tảng xử lý, trên đó các ứng dụng và các dịch vụ có thể chạy (nền tảng dịch vụ), hoặc các cơ sở dữ liệu cho l u trữ nội dung ứng dụng.

Hình 1.2 Mô hình chức năng chung

1.3.1 Các chức năng

Phần này tập trung vào các chức năng ở lớp chức năng Các chức năng quản lý thể hiện ở trong Hình 1.2 tác động với các tài nguyên, và các chức năng quản lý đợc sử dụng để tạo các dịch vụ Cách tiếp cận này phù hợp với phạm vi của nội dung quản lý TMN trong khuyến nghị M.3010, nơi mà các dịch vụ quản lý đợc định nghĩa bởi những sự mô tả các vai trò, các tài nguyên liên quan và các chức năng TMN Các lý do tơng tự áp dụng cho các chức năng điều khiển và các chức năng truyền tải liên quan tới những sự tơng tác tới các dịch vụ và các tài nguyên.

1 Chức năng điều khiển

Sự hỗ trợ các dịch vụ đa phơng tiện và các loại dịch vụ khác trong khi cho phép tính di động mở rộng sẽ yêu cầu thiết kế các chức năng điều khiển khi các dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự cấp phát tài nguyên mạng qua các chức năng điều khiển (hay quản lý) Việc nghiên cứu đầy đủ các yêu cầu dịch vụ bởi một ngời dùng (end-user) là một nội dung then chốt khi thiết kế các kiến trúc NGN Nó xem nh sự liên quan với nghiên cứu kiến trúc chức năng NGN để tập trung vào những gì thờng đợc gán nhãn quy trình “ yêu cầu”, ví dụ quy trình liên quan tới những gì đợc gọi truyền thống là

Trang 6

“ điều khiển” Các chức năng điều khiển bao gồm trong quy trình “ yêu cầu” có thể đợc phân loại thành hai tập chức năng chung, các chức năng liên quan đến điều khiển dịch vụ (ví dụ, các chức năng nh xác thực ngời dùng, nhận dạng ngời dùng, điều khiển việc vào dịch vụ, các chức năng phục vụ ứng dụng) và các chức năng liên quan đến điều khiển các mạng truyền tải (ví dụ, các chức năng nh điều khiển việc vào mạng, điều khiển tài nguyên/chính sách mạng, cung cấp kết nối động).

2 Chức năng quản lý

Các chức năng quản lý đợc phân loại tuân theo các khu vực chức năng quản lý (MFA) hay loại quản lý FCAPS dới đây:

Trong khi quản lý của lớp truyền dẫn đợc xác định rõ ràng, thì việc quản lý của lớp dịch vụ còn phải nghiên cứu thêm Tuy nhiên, nó đợc mong đợi rằng sự quản lý của hai lớp NGN sẽ tơng tự cách hoạt động của các mục tiêu quản lý (ví dụ, cấu hình của các tài nguyên dịch vụ ngợc lại với cấu hình của các tài nguyên truyền dẫn) Trạng thái của các mục tiêu quản lý (ví dụ các thuộc tính và các khai báo của chúng) sẽ nhất định khác nhau (chẳng hạn, một danh sách các mục tiêu dịch vụ NGN khác với một danh sách các mục tiêu kết nối truyền dẫn trong sự hỗ trợ của các dịch vụ NGN).

3 Chức năng chuyển giao

Các chức năng chuyển giao sẽ đợc giữ riêng biệt từ các chức năng quản lý và điều khiển tơng ứng Khuyến nghị G.805 và G.809 mô tả mạng nh một mạng truyền dẫn cho khả năng chuyển giao thông tin Vì vậy, những khuyến nghị M.3060 có liên quan với định nghĩa của các chức năng liên quan đến chuyển giao thông tin ngời dùng, cũng nh chuyển giao thông tin mạng (nh thông tin quản lý hay thông tin điều khiển) Những khuyến nghị này cung cấp các chức năng mạng truyền dẫn nh các chức năng t-ơng thích và các chức năng kết cuối đờng.

1.3.2 Tài nguyên mạng

Sẽ là hữu ích để thể hiện các tài nguyên của mô hình NGN tổng thể giống nh sự riêng biệt hiện nay từ các chức năng và các dịch vụ Các tài nguyên bao gồm các thành phần vật lý và không vật lý (nh logic) thờng để xây dựng các mạng, các kết nối và các dịch vụ

1.4 Kiến trúc ngn

Mục tiêu của NGN là cung cấp những khả năng để tạo ra, triển khai và quản lý tất cả các loại dịch vụ có thể Để đạt đợc mục tiêu này, thì cần thiết để tách cơ sở hạ tầng tạo mới/triển khai dịch vụ từ sự độc lập cơ sở hạ tầng truyền dẫn Việc tách đợc đa ra trong kiến trúc NGN chẳng hạn nh sự phân tách của lớp truyền dẫn và dịch vụ và đ-ợc thể hiện nh hai lớp độc lập

Xột về mặt chức năng, mụ hỡnh cấu trỳc mạng NGN bao gồm 5 lớp:

1 Lớp truy nhập (Access): Bao gồm cỏc hệ thống truy nhập cung cấp cỏc

cổng kết nối với thiết bị đầu cuối thuờ bao thụng qua hệ thống hữu tuyến

Trang 7

(cáp đồng, cáp quang ) và các hệ thống vô tuyến như thông tin di động, vi ba, vệ tinh, vô tuyến cố định

2 Lớp truyền tải/lõi (Transport/Core): Bao gồm các chuyển mạch lõi

(core) và chuyển mạch biên (edge) dựa trên công nghệ ATM/IP, các tuyến truyền dẫn SDH/WDM kết nối các chuyển mạch lõi với nhau và với chuyển mạch biên.

3 Lớp điều khiển (Control): Bao gồm các hệ thống điều khiển thực hiện

kết nối cuộc gọi, đáp ứng dịch vụ cho thuê bao thông qua việc điều khiển các thiết bị chuyển mạch ATM/IP của lớp truyền tải và lớp truy nhập.

4 Lớp ứng dụng/dịch vụ (Application/Service): Có chức năng cung cấp

các ứng dụng và các dịch vụ thoại, phi thoại, các dịch vụ băng rộng, dịch vụ thông minh, các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua các lớp dưới Lớp này liên kết với lớp điều khiển thông qua các giao diện mở API.

5 Lớp quản lý (Management): Thực hiện chức năng quản lý hoạt động

của các lớp còn lại Do đó, lớp này có vai trò vị trí đặc biệt, liên quan và xuyên suốt các lớp còn lại.

Như vậy trong cấu trúc mạng NGN các chức năng truyền dẫn và chuyển mạch được gộp chung trong lớp truyền tải/lõi, mô hình của một số hãng gộp chung lớp truyền tải và lớp truy nhập Điều này có nghĩa là các thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn chỉ được xem là các phương tiện thực hiện chuyển tải lưu lượng Trong mô hình cấu trúc NGN, các lớp điều khiển và quản lý được đặc biệt chú ý Lớp điều khiển hiện nay rất phức tạp do khả năng tương thích giữa các thiết bị của các hãng khác nhau, các giao thức, giao diện và báo hiệu điều khiển kết nối rất đa dạng và còn tiếp tục phát triển Lớp quản lý có chức năng xuyên suốt các lớp còn lại H×nh 1.3 thÓ hiÖn m« h×nh cÊu tróc m¹ng thÕ hÖ sau.

Trang 8

Hình 1.3 Cấu trúc mạng thế hệ sau

Phần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý Hình 1.4 là mục tiêu của kiến trúc quản lý trong nội dung của NGN.

Hình 1.4 Tổng quan kiến trúc NGN

Lớp dịch vụ: Lớp dịch vụ cung cấp những chức năng điều khiển và quản lý các

dịch vụ mạng để thiết lập các ứng dụng và dịch vụ ngời dùng Những dịch vụ có thể liên quan tới thoại, dữ liệu hay các ứng dụng video Chúng đợc sắp xếp riêng rẽ hoặc trong một số sự kết hợp trong trờng hợp ứng dụng đa phơng tiện Lớp này liên kết với lớp điều khiển thông qua các giao diện mở API.

Lớp ứng dụng/dịch vụ (application/service)

Lớp điều khiển (Control)

Trang 9

Lớp truyền tải: Lớp truyền dẫn đợc để cập với việc truyền thông tin giữa các

thực thể ngang hàng Với những mục đích nh sự truyền dẫn kết hợp động và tĩnh có thể đợc thiết lập để điều khiển việc truyền thông tin giữa các thực thể Sự kết hợp có thể là khoảng thời gian rất ngắn, ngắn hạn (tính bàng phút) hoặc dài hạn (tính bằng giờ, ngày, hoặc dài hơn).

Lớp quản lý

Lớp quản lý thực hiện quản lý hoạt động của các lớp còn lại Nó có vai trò và vị trí đặc biệt, liên quan và xuyên suốt các lớp khác Kiến trúc và những yêu cầu của lớp này đợc trình bày chi tiết trong chơng 2.

Trong NGN, Softswitch là bộ não của mạng, nó có các chức năng sau:

- Trung tâm báo hiệu và điều khiển cuộc gọi trong toàn mạng, quản lý và điều khiển các loại Gateway truy nhập mạng, hoạt động theo tất cả các loại giao thức báo hiệu từ H323, SIP đến MGCP/MEGACO.

- Giao tiếp với báo hiệu của mạng PSTN (chủ yếu là kết nối với mạng báo hiệu SS7) và liên kết với hệ thống Softswitch khác.

- Tạo ra các môi trờng lập trình mở để cho phép các hãng thứ ba dễ dàng tích hợp và phát triển ứng dụng (trên nền IP) và kết nối với các môi trờng cung cấp dịch vụ đã có sẵn (ví dụ IN).

Media Gateway - MG

Media Gateway đóng vai trò nh một giao diện vật lý giữa mạng chuyển mạch

kênh PSTN và mạng chuyển mạch gói IP Nó có nhiệm vụ báo hiệu và nhận tín hiệu đến và từ mạng PSTN Nó sẽ nhận số điện thoại, chuyển đổi các số điện thoại và địa chỉ IP và cuối cùng là quản lý quá trình xử lý cuộc gọi Xử lý cuộc gọi bao gồm việc nhận tín hiệu thoại, nén, gói hoá, triệt tiếng vọng, nén khoảng lặng

Signalling gateway

Signaling Gateway – Lớp D2001VT Cổng báo hiệu SS7 - hoạt động nh một cầu nối mạng

PSTN và IP, thực hiện phiên dịch thông tin báo hiệu giữa hai mạng này.

Application server

Application server là phần mềm chạy trên lớp trung gian giữa Web browser trên cơ sở các client, các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh Các Application server điều khiển tất cả các logic và kết nối ứng dụng mà bao gồm các ứng dụng client – Lớp D2001VT server kiểu cũ.

Media Server

Trang 10

Media Server thực hiện các chức ngoại vi nhằm tăng cờng thêm khả năng của

Softswitch Nếu cần, nó còn có thể hỗ trợ khả năng xử lý tín hiệu số DSP - Digital Signal Processing Nếu hệ thống cung cấp dịch vụ IVR - các dịch vụ trả trớc - thì nó cũng đợc thực thi trên Media server.

1.6 Các công nghệ đợc áp dụng cho ngn

1.6.1 Các công nghệ áp dụng cho lớp mạng chuyển tải

Lớp mạng chuyển tải trong cấu trúc mạng mới bao gồm cả truyền dẫn và chuyển mạch Theo tài liệu từ các hãng cung cấp thiết bị và thông tin về tình hình phát triển mạng viễn thông ở một số quốc gia thì công nghệ áp dụng cho lớp chuyển tải trong mạng NGN là:

● Công nghệ truyền dẫn quang SDH, WDM ● Chuyển mạch ATM/IP

1.6.2 Công nghệ áp dụng cho lớp mạng truy nhập

● Hữu tuyến: Cáp đồng, xDSL, cáp quang ● Vô tuyến:

+ Thông tin di động: Công nghệ GSM hoặc CDMA, truy nhập vô tuyến cố định, vệ tinh

+ Mạng thông tin vệ tinh thế hệ sau: có khả năng hỗ trợ và triển khai các dịch vụ ATM/IP

1.7 Dịch vụ của ngn

1.7.1 Cỏc dịch vụ NGN

Trong mụi trường NGN, đồng thời với việc duy trỡ cỏc dịch vụ hiện cú, cỏc nhà cung cấp dịch vụ phải đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng đối với cỏc dịch vụ đa phương tiện, băng rộng và nhiều thụng tin Người sử dụng đầu cuối sẽ tương tỏc với mạng thụng qua CPE, cú thể lựa chọn từ một dải rộng QoS và băng thụng Mục tiờu chớnh của dịch vụ NGN là cho phộp người sử dụng lấy thụng tin mong muốn từ mọi phương tiện, với mọi khuụn dạng, trong mọi điều kiện, thời gian, địa điểm và với mọi dung lượng khỏc nhau Hỡnh 1.6 thể hiện cỏc loại dịch vụ quan trọng của mạng NGN (xột về mức độ phổ biến và lợi ớch của chỳng), bao gồm một dải rộng dịch vụ từ cỏc dịch vụ thoại cơ bản, dịch vụ dữ liệu, mạng riờng ảo, nhắn tin hợp nhất, đến cỏc dịch vụ trong tương lai như dịch vụ thực tế ảo phõn tỏn (Distributed Virtual Reality), quản lý tại gia

1.7.2 Đặc điểm của cỏc dịch vụ mạng NGN

Trờn cơ sở những xu hướng và mục tiờu đối với cỏc dịch vụ mạng NGN, từ một dải rộng cỏc dịch vụ đó đề cập ở phần trờn, dịch vụ thế hệ sau cú những đặc điểm quan trọng như sau:

- Truyền thụng đa phương tiện, thời gian thực và rộng khắp (ubiquitous) Để thực hiện điều này với độ tin cậy cao (tương tự như truyền thụng cỏ nhõn) thỡ đũi hỏi

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:22

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Xu hướng phỏt triển của kiến trỳc mạng - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.1.

Xu hướng phỏt triển của kiến trỳc mạng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1.2 Mô hình chức năng chung - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.2.

Mô hình chức năng chung Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.3 Cấu trúc mạng thế hệ sau - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.3.

Cấu trúc mạng thế hệ sau Xem tại trang 9 của tài liệu.
Phần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

h.

ần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 1.5 Sự ảnh hởng của NGN với các NGN khác và với các mạng hiện tại - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.5.

Sự ảnh hởng của NGN với các NGN khác và với các mạng hiện tại Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.6 Sự ảnh hởng giữa các lớp của NGN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.6.

Sự ảnh hởng giữa các lớp của NGN Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.7 Sơ đồ kết nối tới PSTN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.7.

Sơ đồ kết nối tới PSTN Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình1.8 Sơ đồ kết nối với mạng GSM - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.8.

Sơ đồ kết nối với mạng GSM Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.9 Sơ đồ kết nối tới VPN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.9.

Sơ đồ kết nối tới VPN Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan