0

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

16 2,203 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:22

Tổng quan mạng thế hệ sau NGN Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Chơng 1 Tổng quan mạng thế hệ sau NGN1.1 Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN1.1.1 Động lực của sự hội tụ và kết hợp mạngHiện nay trong mạng viễn thông nói chung, mạng Điện thoại công cộng PSTN và mạng Internet là hai mạng chính đang tồn tại. Chúng có những đặc điểm riêng và cung cấp các dịch vụ đặc thù.Mạng PSTN dựa trên các hệ thống chuyển mạch kênh cung cấp chất lợng thoại rất cao nh Free Phone, các dịch vụ nhà khai thác Các dịch vụ truyền số liệu nh Fax, Email, hoạt động qua mạng này thông qua các kết nối kênh. PSTN là mạng có độ trễ thấp, băng thông cố định. Các dịch vụ PSTN đợc cung cấp từ các thiết bị chuyển mạng cộng với hỗ trợ của các bộ chuyển mạch và mạng thông minh. Các mạng vô tuyến chủ yếu cung cấp kết nối các dịch vụ di động hiện nay đợc kết nối tới mạng PSTN để cung cấp kết nối liên tục cho tất cả các khách hàng vô tuyến và hữu tuyến.Mạng Internet chủ yếu dựa trên chuyển mạch gói cung cấp các dịch vụ dữ liệu rất mềm dẻo. Tuy nhiên đó là một mạng có độ trễ thay đổi, băng thông biến đổi và cung cấp các dịch vụ mà không đảm bảo đợc QoS của chúng.Trớc sự phát triển bùng nổ của Internet, các nhà khoa học đã dự tính mức lu l-ợng dữ liệu sẽ vợt qua mức lu lợng thoại. Họ cũng dự đoán đợc số lợng các thiết bị nối vào Internet sẽ bằng số lợng ngời trong khoảng mời năm nữa. Những phán đoán này có thể đo đợc nếu chúng ta cho rằng trong một vài năm tới rất nhiều thiết bị điện tử có địa chỉ IP, do đó tạo ra tiềm năng to lớn cho trao đổi thông tin dữ liệu và kết hợp máy tính với máy và ngời, ngời với ngời.Vì lu lợng dữ liệu trội hơn lu lợng thoại, và vì có thể cung cấp các mức chất l-ợng dịch vụ QoS cao hơn trên các mạng gói, đặc biệt cho thoại và các dịch vụ thời gian thực, nên có thể hy vọng hội tụ nhiều mạng quanh một mạng lõi duy nhất dựa trên kỹ thuật gói. Sự hội tụ này sẽ hỗ trợ các dịch vụ đa phơng tiện mới, tăng cờng khả năng hỗ trợ của một nhà cung cấp mạng đối với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng và giảm đợc chi phí hoạt động. Sự hội tụ này xoay quanh mạng đờng trục dựa trên kỹ thuật gói và sẽ cho phép nhiều mạng kết hợp với nhau sao cho khách hàng sẽ hiểu đợc rằng họ đang làm việc trên một mạng thống nhất, duy nhất. Sự hội tụ này sẽ gần nh lặp lại khi các mạng doanh nghiệp và công cộng cùng quy về một bộ tiêu chuẩn các giao thức, chính sách và cấu trúc.1.1.2 Động lực của công nghệVới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đặc biệt trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin, đã và đang tạo ra những thay đổi to lớn cho Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT3Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau ngành truyền thông thế giới. Dới đây là một số thống kê về tốc độ phát triển điển hình trong lĩnh vực này.- Công nghệ bán dẫn vẫn phát triển mạnh mẽ, cứ sau 18 tháng số bóng bán dẫn trên một chip tăng gấp đôi, và nó sẽ tiếp tục phát triển nh vậy cho đến khoảng 2010.- Đối với truyền dẫn quang, cứ sau 12 tháng dung lợng truyền trên đó lại tăng gấp đôi nhờ tăng số lợng các bớc sóng ánh sáng trong một sợi quang, ghép phân chia bớc sóng mật độ cao.- Còn với vô tuyến, cứ sau 9 tháng, dung lợng lại tăng gấp đôi nhờ công nghệ anten thông minh, công nghệ máy thu, công nghệ xử lý tín hiệu tiên tiến.Các đột phá công nghệ kể trên đã tạo ra các bộ xử lý và các bộ nhớ phù hợp với mạng tiên tiến. Đặc biệt tốc độ ngày càng tăng của các bộ vi xử lý, dung lợng RAM và tốc độ truy nhập RAM đã tăng lên tới tốc độ gần với tốc độ truyền của sợi quang. Nhờ vậy việc xử lý điều khiển và các bộ nhớ sẽ tồn tại để hỗ trợ sự bùng nổ về tốc độ gói tới trong các phần tử mạng. Sự kết hợp các công nghệ này sẽ tạo ra khả năng xây dựng các mạng có dung lợng lớn gấp 100 đến 200 lần dung lợng ngày nay với chi phí không tăng, nên mạng vẫn đảm bảo chất lợng dịch vụ.1.1.3 Động lực thị trờngTrong sự phát triển của ngành Viễn thông hiện tại, có rất nhiều áp lực thay đổi thị trờng viễn thông, trong đó có hai áp lực chính đó là:Thứ nhất: Thị trờng viễn thông đang bãi bỏ các quy định t nhân hoá và mở ra cho cạnh tranh. Các nhà khai thác mới đang tham gia vào tất cả các thị trờng vô tuyến, hữu tuyến và truyền số liệu.Thứ hai: Các mạng của nhà khai thác mới này với số lợng ngày càng tăng đợc h-ớng tới các mạng hội tụ, các mạng hội tụ này đang lấn át các mạng của các nhà khai thác độc quyền. Cũng nh vậy, các nhà cung cấp dịch vụ độc quyền, đang xây dựng các mạng mang tính cạnh tranh, tiên tiến dựa trên khả năng các mạng đờng trục của họ.Chính những sự cạnh tranh này trên thị trờng về các mạng hội tụ sẽ rất lớn và phức tạp. Mặt khác thị trờng băng rộng cũng là một động lực thúc đẩy sự phát triển mạng NGN.1.1.4 Động lực dịch vụVới yêu cầu lu lợng thoại, dữ liệu, video, multimedia tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt của xã hội, nên các công ty viễn thông phải đơng đầu với thách thức trong việc mở rộng và phát triển mạng của họ cả về thời gian và hiệu quả đầu t trong môi tr-ờng cạnh tranh.Mặt khác, việc tăng lu lợng do các nhu cầu dịch vụ và yêu cầu kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ khác đã làm tăng nhanh yêu cầu dung lợng tại các tổng đài chuyển tiếp dựa trên chuyển mạch kênh và gây ra những đòi hỏi mới trong các tổng đài Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT4Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau này. Chúng cũng thúc đẩy việc sử dụng công nghệ gói trong tổng đài chuyển tiếp để thoả mãn các yêu cầu đó.Với sự phát triển dịch vụ tăng nhanh theo sự đa dạng của khách hàng, thì việc tăng nhanh nhu cầu truy cập băng rộng cho khu dân c và thơng mại là việc dễ hiểu. Những đòi hỏi truy cập băng rộng hữu tuyến, vô tuyến trong mạng hợp nhất đòi hỏi phải có sự thúc đẩy những chuyển biến trong mạng đờng trục. Nó thúc đẩy sự hợp nhất mạng hớng tới mạng dịch vụ NGN.1.2 Giới thiệu chung về ngn1.2.1 Khái niệm mạng thế hệ sau NGN Khỏi nim NGN (Next Generation Network) - Mng th h sau hay Mng th h k tip l mt khỏi nim dựng ch mt xu hng mi trong ngnh vin thụng xut hin vo cui nhng nm 90 ca th k 20. Xu hng ny xut phỏt t nhiu yu t nh mụi trng cnh tranh ngy cng gay gt gia cỏc nh iu hnh mng do g b cỏc ro cn trong kinh doanh vin thụng, bựng n lu lng d liu do nhu cu ngy cng tng v Internet, dch v a phng tin, dch v di ng Nhng yu t ú ó dn ti s hi t ca cỏc mng riờng bit hin ti thnh mt mng a dch v duy nht da trờn cụng ngh chuyn mch gúi, c gi l mng NGN. Cỏc mng hin cú u l cỏc mng n dch v, mi mng s dng cỏc cụng ngh truy nhp, truyn ti v iu khin khỏc nhau. Vớ d nh mng PSTN/ISDN cung cp ch yu cỏc dch v thoi, mng PLMN cung cp cỏc dch v di ng, mng d liu IP cung cp cỏc dch v s liu, mng CATV cung cp cỏc dch v truyn hỡnh cỏp bng rng. Nhng vi mng NGN, tt c cỏc dch v u c cung cp da trờn mt h tng mng xng sng (backbone) duy nht thụng qua cỏc h thng truy nhp (Hỡnh 1.1). Nh vy, khỏi nim mng th h sau (NGN) bt ngun t s phỏt trin ca cụng ngh thụng tin, cụng ngh chuyn mch gúi v cụng ngh truyn dn bng rng. Tuy nhiờn, a ra khỏi nim NGN l iu khụng n gin, nú cú rt nhiu nh ngha cũn cha thng nht v c phỏt biu khỏc nhau bi cỏc i tng liờn quan, cỏc t chc trong ngnh vin thụng. Dới đây trình bày định nghĩa của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI) thể hiện đợc tơng đối đầy đủ đặc trng của mạng NGN: NGN là một khái niệm để định nghĩa và chỉ sự triển khai các mạng đợc phân chia thành các lớp và mặt phẳng khác nhau, sử dụng các giao diện mở nhằm mang lại cho nhà cung cấp dịch vụ và điều hành mạng một nền tảng để có thể từng bớc kiến tạo, triển khai và quản lý các dịch vụ mới.Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT5Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.1 Xu hng phỏt trin ca kin trỳc mng1.2.2 Mục tiêu của mạng thế hế sau NGNTheo khuyến nghị ITU-T Y.2011 (Tháng 10/2004) thì các mục tiêu đợc đề ra cho mạng NGN là: Thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh Khuyến khích đầu t cá nhân Xác định một khuôn khổ cho kiến trúc và các khả năng để có thể hội tụ các yêu cầu điều chỉnh khác nhau Cung cấp sự truy cập mở tới các mạngTrong đó:- Đảm bảo sự cung cấp phổ biến và truy cập tới các dịch vụ- Thúc đẩy sự bình đẳng cơ hội cho mọi ngời- Thúc đẩy sự đa dạng nội dung bao gồm sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ- Công nhận sự cần thiết của việc hợp tác toàn cầu với sự quan tâm đặc biệt tới các nớc kém phát triển1.2.3 Đặc điểm cơ bản của mạng NGN Thuật ngữ NGN đợc sử dụng chung để đa ra một cái tên chung tới những sự thay đổi các cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ mà đã khởi động trong ngành công nghiệp viễn thông. NGN có thể đợc xác định thêm bởi các đặc điểm cơ bản sau đây:Truyền dẫn trên cơ sở góiCó sự phân tách các chức năng điều khiển giữa các khả năng mang thông báo, gọi/phiên, và ứng dụng/dịch vụPhân tách sự cung cấp dịch vụ từ truyền dẫn, và cung cấp các giao diện mởĐặng Văn Thi Lớp D20 01VT6Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hỗ trợ một dải rộng các dịch vụ, các ứng dụng và các cấu trúc dựa trên các khối dựng sẵn (bao gồm thời gian thực/không thời gian thực và các dịch vụ đa phơng tiện)Các khả năng băng rộng với chất lợng dịch vụ đầu cuối - đầu cuối (end-to-end)Tác động với các mạng hiện tại thông qua các giao diện mởSự di dộng mở rộngKhông hạn chế sự truy cập của ngời dùng tới các nhà cung cấp dịch vụ khác nhauSự đa dạng các kế hoạch nhận dạngThống nhất các đặc điểm dịch vụ cho cùng dịch vụ nh sự nhận biết bởi ngời sử dụngHội tụ các dịch vụ giữa cố định/di độngSự độc lập dịch vụ - các chức năng liên quan từ các công nghệ truyền dẫn bên dớiHỗ trợ nhiều công nghệ sắp lạc hậu Dễ dàng với các yêu cầu điều chỉnh, ví dụ liên quan đến các liên lạc khẩn cấp, an ninh, cá nhân, ngăn chặn đúng luật, vv1.3 Mô hình chức năngHình 1.2 thể hiện mô hình chức năng chung của mạng NGN. Hình này cho thấy các mối quan hệ giữa các tài nguyên dịch vụ và các chức năng lớp dịch vụ NGN và giữa các tài nguyên truyền dẫn và các chức năng lớp truyền tải NGN. Chú ý rằng hình này còn thể hiện các lớp điều khiển và quản lý riêng biệt nhng không thể hiện khả năng điều khiển chung hay các chức năng điều khiển với lớp dịch vụ và truyền tải.Các tài nguyên cung cấp các thành phần vật lý và phi vật lý (ví dụ logic, các thành phần nh các liên kết truyền dẫn, xử lý và lu trữ, vv ) các thành phần đợc sử dụng để cung cấp các dịch vụ và các mạng. Nh trong cơ sở thông tin toàn cầu (GII), các tài nguyên sẽ đợc giải quyết với sự riêng rẽ các chức năng và các dịch vụ.Các tài nguyên có thể bao gồm các tài nguyên truyền dẫn đợc xác định cho tr-ờng hợp quản lý bảng thống kê (ví dụ, các chuyển mạch, các router, các kết nối truyền dẫn, vv), và các tài nguyên lu trữ, xử lý nh các nền tảng xử lý, trên đó các ứng dụng và các dịch vụ có thể chạy (nền tảng dịch vụ), hoặc các cơ sở dữ liệu cho lu trữ nội dung ứng dụng.Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT7Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.2 Mô hình chức năng chung1.3.1 Các chức năngPhần này tập trung vào các chức năng ở lớp chức năng. Các chức năng quảnthể hiện ở trong Hình 1.2 tác động với các tài nguyên, và các chức năng quản lý đợc sử dụng để tạo các dịch vụ. Cách tiếp cận này phù hợp với phạm vi của nội dung quản lý TMN trong khuyến nghị M.3010, nơi mà các dịch vụ quản lý đợc định nghĩa bởi những sự mô tả các vai trò, các tài nguyên liên quan và các chức năng TMN. Các lý do tơng tự áp dụng cho các chức năng điều khiển và các chức năng truyền tải liên quan tới những sự tơng tác tới các dịch vụ và các tài nguyên.1 Chức năng điều khiểnSự hỗ trợ các dịch vụ đa phơng tiện và các loại dịch vụ khác trong khi cho phép tính di động mở rộng sẽ yêu cầu thiết kế các chức năng điều khiển khi các dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự cấp phát tài nguyên mạng qua các chức năng điều khiển (hay quản lý). Việc nghiên cứu đầy đủ các yêu cầu dịch vụ bởi một ngời dùng (end-user) là một nội dung then chốt khi thiết kế các kiến trúc NGN. Nó xem nh sự liên quan với nghiên cứu kiến trúc chức năng NGN để tập trung vào những gì thờng đợc gán nhãn quy trình yêu cầu, ví dụ quy trình liên quan tới những gì đợc gọi truyền thống là điều khiển. Các chức năng điều khiển bao gồm trong quy trình yêu cầu có thể đợc phân loại thành hai tập chức năng chung, các chức năng liên quan đến điều khiển dịch vụ (ví dụ, các chức năng nh xác thực ngời dùng, nhận dạng ngời dùng, điều khiển việc vào dịch vụ, các chức năng phục vụ ứng dụng) và các chức năng liên quan đến điều Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT8Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau khiển các mạng truyền tải (ví dụ, các chức năng nh điều khiển việc vào mạng, điều khiển tài nguyên/chính sách mạng, cung cấp kết nối động).2 Chức năng quản lýCác chức năng quản lý đợc phân loại tuân theo các khu vực chức năng quản lý (MFA) hay loại quản lý FCAPS dới đây: Quản lý lỗi Quản lý cấu hình Quản lý tài khoản Quản lý hiệu năng Quản lý an ninhTrong khi quản lý của lớp truyền dẫn đợc xác định rõ ràng, thì việc quản lý của lớp dịch vụ còn phải nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, nó đợc mong đợi rằng sự quản lý của hai lớp NGN sẽ tơng tự cách hoạt động của các mục tiêu quản lý (ví dụ, cấu hình của các tài nguyên dịch vụ ngợc lại với cấu hình của các tài nguyên truyền dẫn). Trạng thái của các mục tiêu quản lý (ví dụ các thuộc tính và các khai báo của chúng) sẽ nhất định khác nhau (chẳng hạn, một danh sách các mục tiêu dịch vụ NGN khác với một danh sách các mục tiêu kết nối truyền dẫn trong sự hỗ trợ của các dịch vụ NGN).3 Chức năng chuyển giaoCác chức năng chuyển giao sẽ đợc giữ riêng biệt từ các chức năng quản lý và điều khiển tơng ứng. Khuyến nghị G.805 và G.809 mô tả mạng nh một mạng truyền dẫn cho khả năng chuyển giao thông tin. Vì vậy, những khuyến nghị M.3060 có liên quan với định nghĩa của các chức năng liên quan đến chuyển giao thông tin ngời dùng, cũng nh chuyển giao thông tin mạng (nh thông tin quản lý hay thông tin điều khiển). Những khuyến nghị này cung cấp các chức năng mạng truyền dẫn nh các chức năng t-ơng thích và các chức năng kết cuối đờng.1.3.2 Tài nguyên mạngSẽ là hữu ích để thể hiện các tài nguyên của mô hình NGN tổng thể giống nh sự riêng biệt hiện nay từ các chức năng và các dịch vụ. Các tài nguyên bao gồm các thành phần vật lý và không vật lý (nh logic) thờng để xây dựng các mạng, các kết nối và các dịch vụ. 1.4 Kiến trúc ngnMục tiêu của NGN là cung cấp những khả năng để tạo ra, triển khai và quản lý tất cả các loại dịch vụ có thể. Để đạt đợc mục tiêu này, thì cần thiết để tách cơ sở hạ tầng tạo mới/triển khai dịch vụ từ sự độc lập cơ sở hạ tầng truyền dẫn. Việc tách đợc đa ra trong kiến trúc NGN chẳng hạn nh sự phân tách của lớp truyền dẫn và dịch vụ và đ-ợc thể hiện nh hai lớp độc lập. Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT9Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Xột v mt chc nng, mụ hỡnh cu trỳc mng NGN bao gm 5 lp:1. Lp truy nhp (Access): Bao gm cỏc h thng truy nhp cung cp cỏc cng kt ni vi thit b u cui thuờ bao thụng qua h thng hu tuyn (cỏp ng, cỏp quang .) v cỏc h thng vụ tuyn nh thụng tin di ng, vi ba, v tinh, vụ tuyn c nh .2. Lp truyn ti/lừi (Transport/Core): Bao gm cỏc chuyn mch lừi (core) v chuyn mch biờn (edge) da trờn cụng ngh ATM/IP, cỏc tuyn truyn dn SDH/WDM kt ni cỏc chuyn mch lừi vi nhau v vi chuyn mch biờn.3. Lp iu khin (Control): Bao gm cỏc h thng iu khin thc hin kt ni cuc gi, ỏp ng dch v cho thuờ bao thụng qua vic iu khin cỏc thit b chuyn mch ATM/IP ca lp truyn ti v lp truy nhp.4. Lp ng dng/dch v (Application/Service): Cú chc nng cung cp cỏc ng dng v cỏc dch v thoi, phi thoi, cỏc dch v bng rng, dch v thụng minh, cỏc dch v giỏ tr gia tng . cho khỏch hng thụng qua cỏc lp di. Lp ny liờn kt vi lp iu khin thụng qua cỏc giao din m API.5. Lp qun lý (Management): Thc hin chc nng qun lý hot ng ca cỏc lp cũn li. Do ú, lp ny cú vai trũ v trớ c bit, liờn quan v xuyờn sut cỏc lp cũn li.Nh vy trong cu trỳc mng NGN cỏc chc nng truyn dn v chuyn mch c gp chung trong lp truyn ti/lừi, mụ hỡnh ca mt s hóng gp chung lp truyn ti v lp truy nhp. iu ny cú ngha l cỏc thit b chuyn mch v truyn dn ch c xem l cỏc phng tin thc hin chuyn ti lu lng. Trong mụ hỡnh cu trỳc NGN, cỏc lp iu khin v qun lý c c bit chỳ ý. Lp iu khin hin nay rt phc tp do kh nng tng thớch gia cỏc thit b ca cỏc hóng khỏc nhau, cỏc giao thc, giao din v bỏo hiu iu khin kt ni rt a dng v cũn tip tc phỏt trin. Lp qun lý cú chc nng xuyờn sut cỏc lp cũn li. Hình 1.3 thể hiện mô hình cấu trúc mạng thế hệ sau.Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT10Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.3 Cấu trúc mạng thế hệ sauPhần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý. Hình 1.4 là mục tiêu của kiến trúc quản lý trong nội dung của NGN.Hình 1.4 Tổng quan kiến trúc NGNLớp dịch vụ: Lớp dịch vụ cung cấp những chức năng điều khiển và quản lý các dịch vụ mạng để thiết lập các ứng dụng và dịch vụ ngời dùng. Những dịch vụ có thể liên quan tới thoại, dữ liệu hay các ứng dụng video. Chúng đợc sắp xếp riêng rẽ hoặc Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT Lớp quản lýLớp chuyển tải (Transport / Core)Lớp truy nhập (Access)Lớp ứng dụng/dịch vụ (application/service) Lớp điều khiển (Control)11Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau trong một số sự kết hợp trong trờng hợp ứng dụng đa phơng tiện. Lớp này liên kết với lớp điều khiển thông qua các giao diện mở API.Lớp truyền tải: Lớp truyền dẫn đợc để cập với việc truyền thông tin giữa các thực thể ngang hàng. Với những mục đích nh sự truyền dẫn kết hợp động và tĩnh có thể đợc thiết lập để điều khiển việc truyền thông tin giữa các thực thể. Sự kết hợp có thể là khoảng thời gian rất ngắn, ngắn hạn (tính bàng phút) hoặc dài hạn (tính bằng giờ, ngày, hoặc dài hơn).Lớp quản lýLớp quản lý thực hiện quản lý hoạt động của các lớp còn lại. Nó có vai trò và vị trí đặc biệt, liên quan và xuyên suốt các lớp khác. Kiến trúc và những yêu cầu của lớp này đợc trình bày chi tiết trong chơng 2.1.5. Các thành phần cơ bản của NGNTrong mạng NGN có các thành phần cơ bản là: Softswitch Media Gateway - MG Signalling Gateway Application Server Media ServerSoftswitchTrong NGN, Softswitch là bộ não của mạng, nó có các chức năng sau:- Trung tâm báo hiệu và điều khiển cuộc gọi trong toàn mạng, quản lý và điều khiển các loại Gateway truy nhập mạng, hoạt động theo tất cả các loại giao thức báo hiệu từ H323, SIP đến MGCP/MEGACO.- Giao tiếp với báo hiệu của mạng PSTN (chủ yếu là kết nối với mạng báo hiệu SS7) và liên kết với hệ thống Softswitch khác.- Tạo ra các môi trờng lập trình mở để cho phép các hãng thứ ba dễ dàng tích hợp và phát triển ứng dụng (trên nền IP) và kết nối với các môi trờng cung cấp dịch vụ đã có sẵn (ví dụ IN).Media Gateway - MGMedia Gateway đóng vai trò nh một giao diện vật lý giữa mạng chuyển mạch kênh PSTN và mạng chuyển mạch gói IP. Nó có nhiệm vụ báo hiệu và nhận tín hiệu đến và từ mạng PSTN. Nó sẽ nhận số điện thoại, chuyển đổi các số điện thoại và địa chỉ IP và cuối cùng là quản lý quá trình xử lý cuộc gọi. Xử lý cuộc gọi bao gồm việc nhận tín hiệu thoại, nén, gói hoá, triệt tiếng vọng, nén khoảng lặng . Signalling gatewayĐặng Văn Thi Lớp D20 01VT 12[...]... Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.3 Cấu trúc mạng thế hệ sau Phần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý. Hình 1.4 là mục tiêu của kiến trúc quản lý trong nội dung của NGN.Hình 1.4 Tỉng quan kiÕn tróc NGNLíp dÞch vơ: Líp dÞch vơ cung cấp những chức năng điều khiển và quản lý các dịch vụ mạng để thiết... 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.1 Xu hng phỏt trin ca kin trỳc mng1.2.2 Mục tiêu của mạng thế hế sau NGNTheo khuyến nghị ITU-T Y.2011 (Tháng 10/2004) thì các mục tiêu đợc đề ra cho mạng NGN là: Thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh Khuyến khích đầu t cá nhân Xác định một khuôn khổ cho kiến trúc và các khả năng để có thể hội tụ các yêu cầu điều chỉnh khác nhau Cung cấp sự truy cập mở tới các mạng Trong... liên quan đến điều khiển dịch vụ (ví dụ, các chức năng nh xác thực ngời dùng, nhận dạng ngời dùng, điều khiển việc vào dịch vụ, các chức năng phục vụ ứng dụng) và các chức năng liên quan đến điều Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT8 Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Ngoài ra để đảm bảo triển khai các dịch vụ mới không phụ thuộc vào nhà cung cấp, mạng truy nhập, các giao thức quan. .. tuyến, Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT16 Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan m¹ng thÕ hƯ sau Xét về mặt chức năng, mơ hình cấu trúc mạng NGN bao gồm 5 lớp:1. Lớp truy nhập (Access): Bao gồm các hệ thống truy nhập cung cấp các cổng kết nối với thiết bị đầu cuối thuê bao thông qua hệ thống hữu tuyến (cáp đồng, cáp quang ) và các hệ thống vô tuyến như thông tin di động, vi ba, vệ tinh, vô tuyến cố... hiệu điều khiển kết nối rất đa dạng và cịn tiếp tục phát triển. Lớp quản lý có chức năng xun suốt các lớp cịn lại. H×nh 1.3 thể hiện mô hình cấu trúc mạng thế hệ sau. Đặng Văn Thi Lớp D20 01VT10 Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan m¹ng thÕ hƯ sau trong mét sè sù kÕt hợp trong trờng hợp ứng dụng đa phơng tiện. Lớp này liên kết với lớp điều khiển thông qua các giao diện mở API.Lớp truyền... ngời dùng. Những dịch vụ có thể liên quan tới thoại, dữ liệu hay các ứng dụng video. Chúng đợc sắp xếp riêng rẽ hoặc Đặng Văn Thi Líp D20– 01VT Líp qu¶n lýLíp chun t¶i (Transport / Core)Líp truy nhËp (Access)Líp øng dụng/dịch vụ (application/service) Lớp điều khiển (Control)11 Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.2 Mô hình chức năng chung1.3.1... tính cước dịch vụ đang chuyển từ hình thức dựa trên lưu lượng mạng sang hình thức dựa trên ứng dụng, phiên giao dịch hay nội dung, chuyển từ tính cước “theo lơ và sau sử dụng” (batch & post-usage) sang “thời gian thực và trả trước”.- Với những đặc điểm như “sự thông minh cá nhân”, “sự thông minh mạng ,… quản lý dịch vụ thế hệ sau có xu hướng hội tụ dần dần giữa các nhà cung cấp dịch vụ, giữa... những yêu cầu liên quan. 1.8Giao diƯn kÕt nèi cđa NGNC¸c giao diƯn kÕt nèi cđa NGN là phần rất quan trọng, nó vừa phải đáp ứng đợc các dịch vụ mới trong tơng lai, vừa phải đảm bảo cung cấp các dịch vụ đang tồn tại, đồng thời không làm ảnh hởng đến ngời sử dụng. Để đáp ứng đợc các yêu cầu trên, NGN phải chứa giao diện các mạng đang tồn tại đó là:- Mạng truy nhập- Mạng đờng trục- Mạng cung cấp dịch... nghiệp đại học Ch ơng 1. Tổng quan m¹ng thÕ hƯ sau Với những đặc điểm trên, có thể thấy rằng các dịch vụ NGN rất đa dạng và nhiều tính năng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, đặc biệt trong xu thế nền kinh tế đang dần chuyển sang mơ hình kinh doanh điện tử. Tuy nhiên, để đạt được những đặc điểm như vậy, các dịch vụ NGN cũng đặt ra cho các nhà điều hành mạng, các nhà cung cấp dịch... nó có các chức năng sau: - Trung tâm báo hiệu và điều khiển cuộc gọi trong toàn mạng, quản lý và điều khiển các loại Gateway truy nhập mạng, hoạt động theo tất cả các loại giao thức báo hiệu từ H323, SIP đến MGCP/MEGACO.- Giao tiếp với báo hiệu của mạng PSTN (chủ yếu là kết nối với mạng báo hiệu SS7) và liên kết với hệ thống Softswitch khác.- Tạo ra các môi trờng lập trình mở để cho phép các hÃng . Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Chơng 1 Tổng quan mạng thế hệ sau NGN1 .1 Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN1 .1.1 Động lực. Ch ơng 1. Tổng quan mạng thế hệ sau Hình 1.1 Xu hng phỏt trin ca kin trỳc mng1.2.2 Mục tiêu của mạng thế hế sau NGNTheo khuyến nghị ITU-T
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc, Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc, , Các công nghệ áp dụng cho lớp mạng chuyển tải Công nghệ áp dụng cho lớp mạng truy nhập Cỏc dch v NGN, T ài nguyên mạng, Các chức năng, Mục tiêu của mạng thế hế sau NGN

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Xu hướng phỏt triển của kiến trỳc mạng - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.1.

Xu hướng phỏt triển của kiến trỳc mạng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 1.2 Mô hình chức năng chung - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.2.

Mô hình chức năng chung Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.3 Cấu trúc mạng thế hệ sau - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.3.

Cấu trúc mạng thế hệ sau Xem tại trang 9 của tài liệu.
Phần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

h.

ần dới đây là quan điểm kiến trúc NGN của ITU. Theo đó mô hình mạng chỉ bao gồm ba lớp là lớp dịch vụ, lớp truyền tải và lớp quản lý Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 1.5 Sự ảnh hởng của NGN với các NGN khác và với các mạng hiện tại - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.5.

Sự ảnh hởng của NGN với các NGN khác và với các mạng hiện tại Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.6 Sự ảnh hởng giữa các lớp của NGN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.6.

Sự ảnh hởng giữa các lớp của NGN Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.7 Sơ đồ kết nối tới PSTN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.7.

Sơ đồ kết nối tới PSTN Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình1.8 Sơ đồ kết nối với mạng GSM - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.8.

Sơ đồ kết nối với mạng GSM Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.9 Sơ đồ kết nối tới VPN - Tổng quan mạng thế hệ sau NGN.doc

Hình 1.9.

Sơ đồ kết nối tới VPN Xem tại trang 16 của tài liệu.