SKKN: Giu vo sach chu dep

10 207 1
SKKN: Giu vo sach chu dep

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

A Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài. Sống trong cộng đồng xã hội, con ngời luôn có nhu cầu giao lu t tởng tình cảm, truyền đạt kinh nghiệm tri thức Vì vậy ngôn ngữ xuất hiện. Cùng với ngôn ngữ ngời ta còn dùng điệu bộ cử chỉ, hình vẽ, nét mặt để phụ giúp cho ngôn ngữ trong việc biểu lộ cảm xúc truyền đạt cảm xúc thông t cho nhau. Kết quả là chữ viết ra đời. đó là một bớc ngoặt trong lịch sử văn minh của loài ngời. Chữ viết trở thành một công cụ vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển văn hoá, văn minh của từng dân tộc. Chữ viết là hệ thống đồ hoạ đợc sử dụng để cố định hoá ngôn ngữ âm thanh. Nhờ có chữ viết mà những thông tin của con ngời đợc lu truyền từ đời này qua đời khác, từ nơi này đến nơi khác. Chúng ta đều biết rằng nội dung giáo dục trong nhà trờng đợc bắt đầu từ việc học chữ, dạy chữ, tập đọc tập viết những chữ cái đầu tiên a, b, c ( Tức là tạo ra chữ ) rồi học sinh học cách tổ chức kết hợp các chữ đúng quy ớc xã hội, để làm thành chất liệu hiện thực hoá ngôn ngữ. Nh vậy chữ viết là một phát minh quan trọng của loài ngời. Nó trở thành một phơng tiện vật chất có tác dụng phát huy hiệu quả các chức năng của ngôn ngữ. Không có chữ viết, không biết chữ và không thể hiện đợc chữ viết đúng, chuẩn, cái chuẩn ngoài nghĩa về mặt chính tả cần đợc hiểu là mặt hình thức. Muốn cho ngời khác tiếp nhận bản viết của mình một cách chất lợng hiệu quả thì bài viết đó phải đúng chính tả, rõ ràng, sạch đẹp. Nếu viết không chuẩn tức là viết sai chính tả, viết cẩu thả, viết xấu thì sẽ gây khó khăn cho ngời đọc, hiểu bản viết hoặc khi chính bản thân cũng không đọc đợc chữ của mình. Mặc dù ngày nay nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngời ta có thể tạo những bản chất viết bằng máy móc. Nhng với một nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu của ta thì máy móc cũng cha thể thay thế hoàn toàn con ngời vì thế trong trờng học, trong quá trình giáo dục việc rèn kỹ năng, giáo dục ý thức chữ viết cho học sinh vẫn là việc làm vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức nó đợc trở thành một trong những chỉ tiêu đành giá năng lực s phạm của ngời thầy. Là một giáo viên giảng dạy ở Tiểu học đã nhiều năm và năm nay tôi dạy và chủ nhiệm lớp 4. Qua điều tra sơ bộ tôi thấy chữ viết của các em cha đẹp, việc giữ vở sạch viết chữ đẹp của các em còn rất kém. Vì vậy việc hớng dẫn học sinh giữ vở sạch viết chữ đẹp là một vấn đề rất khó khăn và quan trọng. Thêm vào đó đối tợng học sinh lớp tôi có 100% là học sinh dân tộc. Nhng các gia đình đã biết quan tâm đến việc chữ viết của các em còn rất xấu, thiếu dấu, thiếu nét, viết cha đúng quy trình chính tả, vở còn bẩn, nhàu nát. Trờng Tiểu học Pha Mu, là trờng thuộc vùng 3, nhng so với mặt bằng giáo dục chung thì việc giảng dạy và học tập của thầy và trò vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Cơ sở vật chất cha đồng bộ, thiết bị dạy học còn thiếu, sơ sài. Vậy phải làm gì đây để nâng cao hơn nữa chất lợng giáo dục toàn diện. Tiếp tục thực hiện chuyên đề Vở sạch chữ đẹp . Nh nhiệm vụ năm học đã đề ra. Ngoài việc đảm bảo truyền thụ đủ 9 môn học cho học sinh tôi rất trăn trở trong tình hình thực tại về chữ viết của học sinh. Cần phải có biện pháp nào để rèn chữ cho học sinh để học sinh viết đúng mẫu, viết rõ, đẹp để tiến tới vẽ tốc độ nhanh đẹp hơn. Viết xấu, cẩu thả, sai chính tả sẽ dần dần tạo lối mòn trong suy nghĩ của các em, cản trở và ảnh hởng không nhỏ tới chất lợng học tập. Việc rèn chữ, hớng dẫn học sinh trờng Tiểu học mà bản thâ mỗi giáo viên cần phải thực hiện. Th- ờng xuyên trong suốt cả cấp học, ý thức đợc điều đó tôi mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu thực hành trong lớp của mình. II. Mục đích nghiên cứu. Ta thấy rằng trẻ đến trờng học vần, tập đọc giúp học sinh đọc thông viết thạo có quan hệ mật thiết với nhau. Môn tập viết, chính tả góp phần quan trọng vào việc rèn luyện học sinh những phẩm chất đạo đức nh: Tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. Thủ tớng Phạm Văn Đồng đã nói Chữ viết là một biểu hiện của nết ngời . Dạy cho học sinh viết đúng cẩn thận viết đẹp là góp phần rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng nh đối với thầy cô và các bạn. ở độ tuổi 6 - 11 tuổi ở 2 lứa tuổi này các em rất hiếu động, nhiều em cha có ý thức đợc sự cần thiết của chữ viết và giữ vở sạch, nên nhiều em viết sai chính tả, viết cẩu thả làm bẩn vở. Điều đó đã ảnh hởng không ít đến chất lợng học môn Tiếng việtnói riêng và các môn học khác nói chung. Lâu nay nhiều thế hệ thầy giáođã trăn trở góp nhiều công sức cải tiến kiểu chữ nội dung phơng pháp dạy tập viết, chính tả. Đã có những thành công đáng khích lệ tuy nhiên hiệu quả cha cao, có lúc có nơi chất lợng của môn học này còn nhiều đáng băn khoăn. Trớc vấn đề đó tôi bắt tay vào nghiên cứu chuyên đề này mục đích cùng các đồng nghiệp tạo ra hớng đi đúng đắn, hữu hiệu rèn cho học sinh có thói quen và ý thức tự giác giữ gìn vở sạch viết chữ đẹp. III. Đối tợng phạm vi nghiên cứu. Học sinh lớp 4 Trờng Tiểu học Pha Mu. IV. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Những nhiệm vụ mà một đề tài nghiên cứu khoa học nói chung, chuyên đề này nói riêng bao gồm: + Nghiên cứu cơ sở lý luận. + Khảo sát tình hình thực tế. + Phân tích tình hình thực tế tìm ra nguyên nhân. + Đề ra biện pháp khắc phục. + Thử nghiệm, tổng kết rút ra kết quả. Nh vậy nhiệm vụ chính đặt ra là: Tìm ra biện pháp hớng dẫn học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp. V. Các phơng pháp nghiên cứu chính. Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề tôi thờng sử dụng các phơng pháp chính sau: 1. Điều tra qua trao đổi với học sinh trong lớp với các giáo viên trong tr- ờng. 2. Quan sát và tổng kết kinh nghiệm. Trực tiếp quan sát học sinh học tập quá trình kết hợp giáo dục nhà trờng. 3. Thực nghiệm khoa học: Đối chiếu kết quả trớc và sau tác động 3 B. Phần chính I. Cơ sở lý luận. Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là đợc đến trờng đợc học, đọc và tập viết. Biết đọc, biết viết là các em đã nắm đợc trong tay mình chiếc chìa khoá vàng khám phá kho tàng tri thức nhân loại. Loài ngời chỉ có thể giao tiếp bằng chữ , khi biết đọc, biết viết. Bậc Tiểu học là bậc học đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách cho học sinh. Mục tiêu của nhà trờng là hình thành và phát triển nhân cách. Để thực hienẹ tốt mục tiêu nhiệm vụ đó của nhà trờng đòi hỏi sự đầu t phơng pháp s phạm nhiều nhất. Đay là bậc học cung cấp những tri thức ban đầu về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trang bị các phơng pháp kỹ năng ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cũng giống nh các môn học khác. Tiếng việt là môn học có tầm quan trọng ở Tiểu học. Môn Tiếng việt dạy ở Tiểu học nhằm trang bị cho học sinh một công cụ để giao tiếp phát triển t duy và tạo cơ sở cho việc học tập các môn học khác. Trong 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Chúng ta không thể coi trọng kỹ năng này mà coi nhẹ kỹ năng khác. Chúng luôn luôn hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Một học sinh có kỹ năng viết nhanh, viết đẹp thì việc tiếp thu các môn học sẽ tốt hơn. T duy phát triển nhanh hơn và dẫn đến khả năng đọc nói cũng tốt hơn. Nh đã nói ở trên học vần, tập đọc giúp cho việc đọc thông viết thạo. Để làm chủ tiếng nói về mặt văn tự, ngời học phải rèn luyện cho mình năng đọc thông viết thạo văn tự đó. Hai mặt này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Học sinh học Tiếng việt nghĩa là phải đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ. Đây chính là điểm khác biệt gia ngời đợc học và ngời không đợc học Tiếng việt. Mặt khác rèn chữ viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt, cẩn thận tính kỹ thuật, óc thẩm mỹ. Làm tốt đợc việc này thì khi lên lớp trên việc viết chữ viết văn học của học sinh sẽ thuận lợi hơn. II. Kết quả điều tra khảo sát thực tiến. 4 Ngay từ khi nhận lớp tôi đã tiến hành kiểm tra sách vở chữ viết của học sinh. Quan sát thêm trong các giờ học và đặc biệt là giờ chính tả và giờ tập viết tôi nhận thấy có nhiều em viết chữ xấu, sai nhiều lỗi chính tả, chữ viết xấu, thiếu dấu, thiếu nét, trình bầy cẩu thả: III. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục. - Để viết đẹp thì yêu cầu trớc hết là học sinh phải viết đúng. Qua kiểm tra khảo sát thựcc tiễn tôi đã tiến hành phân tích nguyên nhân và loại đối tợng từ đó đề ra những biện pháp phù hợp với từng đối tợng cụ thể. 1. Với đối tợng học sinh có thói quen viết ẩu, những học sinh này thờng là những học sinh rất mải chơi, hiếu động, cha ý thức đợc việc học tập. Giáo viên cần nắm vững những lỗi sai của các em từ đó hớng dẫn học sinh từng thao tác, viết từ đơn giản đến phức tạp. Khi học sinh viết bài giáo viên phải luôn luôn theo dõi nhắc nhở thờng xuyên. 2. Đối với những học sinh viết chữ sai lỗi, với những đối tợng này tôi chia làm hai loại: a. Lỗi lẫn phụ âm đối với học sinh dân tộc. b. Lỗi sai dấu, sai vần ở học sinh nói ngọng. Dù là loại nào nhng nguyên nhân cơ bản vẫn là do sự phát âm. Các em dân tọc thờng đọc ngọng. Ví dụ: Long lanh - đong đanh ( l / đ ). Tha thiết - ta tiết ( t/ th ). Do đọc sai nên khi viết học sinh cũng viết sai. Khi dạy tôi dã rèn cho các em phát âm trớc, phân tích so sánh từ các em đọc sai với từ đúng để các em phân biệt đợc nghĩa của các từ đó. Sau đó các em có thể rút kinh nghiệm đợc vì sao mình viết sai. Đặc biệt muốn viết nhanh viết đẹp, cần phải nắm đợc cách viết liền mạch, không bị đứt quãng giữa các nét trong một chữ cái trong một chữ. 5 Thông thờng viết một chữ nét bút liền mạch từ đầu đến cuối chữ và dấu thanh. Để viết liền mạch một số nét chữ khi viết có những xê dịch, cần thiết để nét cuối của chữ cái này nối liền nét đầu của chữ cái kia. Một trong những yếu tố cần thiết để học sinh viết đẹp nữa là phải đảm bảo những điều kiện về cơ sở vật chất, ánh sáng phòng học, bàn ghế, vở viết, bút. Giáo viên cần cố gắng tạo điều kiện có thể về cơ sở vật chất phục vụ việc học nói chung và việc luyện viết nói riêng cho học sinh. Việc viết chữ gồm nhiều thao tác khi rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh. Cần hớng dẫn để học sinh nắm đợc các nhóm chữ cái bắt đầu bằng nét hất, nét khuyết, nét sổ, nét móc Thao tác viết chữ hoa, chữ số. Dạy học rèn chữ viết chính là dạy cho học sinh nắm đợc các thao tác đã nói trên, luyện nhiều lần. Trở thành kỹ năng kỹ xảo. Muốn thực hiện đợc các yêu cầu trên ngời giáo viên cần phải nắm vững các thao tác viết từng con chữ để có thể viết mẫu thành thạo chính xác. Do đó có thể chủ động hớng dẫn học sinh từng thao tác. Cần kiên trì và có sự hớng dẫn chung cho cả lớp đặc biệt là cho một số học sinh viết yếu, viết sai chính tả. Khi học sinh viết cần hớng dẫn các em ngồi viết, cách cầm bút, khoảng cách từ bút đến vở, cách để vở phòng tránh cận thị. Thực hiện đợc các biện pháp trên là mới chỉ dừng lại ở việc rèn chữ cho học sinh. Làm thế nào để học sinh có vở sạch. Để đạt đợc mục tiêu này tôi đề ra một số nhiệm vụ và biện pháp nh sau: 1. Về phía giáo viên: Chữ viết là một trong những công cụ dạy học của giáo viên. Khi lên lớp giáo viên phải luôn luôn viết chữ trên bảng hải đúng mẫu cho học sinh noi theo. Cụ thể tất cả các loại hồ sơ sổ sách tôi đều bọc bìa gián nhãn vở đầy đủ, ghi chép đầy đủ sạch sẽ khoa học. Chữ viết trên bảng lớp phải viết đúng, chữ nét đúng cỡ chữ, trình bày bảng khoa học, gạch chân các đề mục trong mỗi tiết dạy ngày dạy. Chữ của giáo viên khi chấm, chữ bài cũng đợc học sinh quan sát nh một loại chữ mẫu vì thế giáo viên cần có ý thức viết chữ đẹp đúng, rõ ràng. 6 Khi trả bài cho học sinh cần nhận xét chữ từng phần cụ thể. Yêu cầu học sinh sửa lỗi ngay bên dới bài viết. 2. Về phía học sinh: - Giáo viên cũng xây dựng kế hoạch luyện chữ ngay từ đầu năm học và h- ớng dẫn giữ gìn vở sạch chữ đẹp. Yêu cầu học sinh bọc bìa, gián nhã vở các loại vở, khi viết bài chỉ đợc viết một loại mực, viết cẩn thnạ, đủ nét, đều đặn, đúng dòng, khoảng cách giữ các chữ bằng một chữ cái dấu thanh, dấu câu và các ký hiệu đã đợc học. Tốc độ viết vừa phải đảm bảo yêu cầu trình bầy bài viết theo hớng dẫn của giáo viên và theo đặc điểm riêng của từng môn học, từng bài học. Hết mẫu bài phải gạch ngang giữa vở dài 5 - 7 cm. Mỗi học sinh phải có vở luyện chữ riêng mỗi tuần có 3 bài luyện chữ. Quy định mỗi tháng chấm vở luệ chữ ngay từ đầu năm học, mỗi môn ghi vào một quyển, không ghi chung. Viết hết bài mới sang trang, không xé vở, không bôi bẩn ra vở, viết tên bài vào giữa vở cách đều hai bên, gạch chân phân môn giữ gìn vở cẩn thận, không để bong bìa quăn mép. Giáo viên thờng xuyên kiểm tra đôn đốc để học sinh thực hiện tốt thờng xuyên liên tục ở mọi môn học, mọi tiết học. Có nh vậy việc rèn luyện chữ viết cho học sinh mới đạt đợc kết quả. ý thức đợc điều đó tôi có biện pháp rèn chữ cụ thể là đối với từng môn học. a. Khi dạy tập viết ở lớp 4: - Dạy chữ cái: Đây là phần rất quan trọng có những em bình thờng chữ không xấu nhng viết chữ không đều. Giáo viên cần hớng dẫn kỹ cách viết các chữ sau đó cho học sinh viết bảng con. Giáo viên nhận xét và sửa những lỗi mà học sinh viết sai. Khi viết những câu ứng dụng những từ có 2 - 3 chữ cái ghép lại với nhau tôi hớng dẫn học sinh viết nét nối hẹp bằng nửa con chữ o. Khoảng cách từ chữ nọ sang chữ kia là một con chữ o để học sinh viết. Khi học sinh viết vào vở tập viết cần hớng dẫn học sinh quan sát kỹ các chữ mẫu rồi mới viết. b. Khi dạy chính tả. Trong giờ chính tả các em đợc cùng một lúc kết hợp nhiều hoạt động khác nhau: Nghe, nhìn, viết. Sự kết hợp này là cơ sở để các em nhớ nhanh, nhớ 7 lâu các sự kiện ngôn ngữ. Để giúp học sinh viết nhanh, viết đẹp và viết đúng mẫu, đúng cỡ, viết đủ nét. Giáo viên cần hớng dẫn cách viết một số chữ khó sau đó cho học sinh viết vào bảng con, đọc lại các chữ khó cho thật nhớ. Khi đọc bài cho học sinh viết đọc từng cụm từ, từng câu học sinh nhẩm và đọc và viết, nhắc nhở các em viết đủ nét, đủ dấu câu dấu thanh phải viết nhỏ, vừa phải, đặc biệt chú ý viết liền mạch, biết xê bút, lia bút trong các chữ tức là các chữ có nét nối liền. Khoảng cách giữa các chữ không quá xa hoặc quá gần. Với bài viết là bài thơ giữa các khổ thơ viết cách nhau một dòng. Thơ lục bát câu 6 lùi vào một chữ so với câu 8. Khi dạy bài chính tả ( tập chép ) giáo viên phải chép sẵn bài chính tả vào bảng phụ. Chữ viết phải rõ ràng rành mạch. Giáo viên đọc mẫu bài chính tả một lợt, gọi 1, 2 học sinh đọc lại. Sau mỗi giờ đều chấm chữa lỗi cho học sinh, nhắc nhở các em phải viết cẩn thận yêu cái đẹp về chữ viết. 8 C. Phần kết thúc Bằng những biện pháp hớng dẫn học sinh rèn chữ giữ vở sạch chữ đẹp. Nhờ việc thực hiện thờng xuyên và kiên trì tôi nhận thấy chữ viết của học sinh đã co sự chuyển biến rõ rệt. Một số em chữ viết đã sạch đẹp hơn. Đa số các em đã có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp. Chữ viết từ chỗ thiếu dấu thiếu nét đã trở nên viết đúng chính tả. Các em đã nắm đợc cách trình bầy đối với từng bài có ý thức viết cẩn thận hơn. Các em hứng thú trong việc học tập. Kết quả cụ thể chỉ có học sinh có vở sạch chữ đẹp đầu năm thì đến nay giữa học kỳ I đã tăng lên học sinh, số em viết chữ xấu là em. Với thời gian còn lại của năm học nếu tiếp tục áp dụng biện pháp trên chắc chắn sẽ có nhiều em đạt vở sạch chữ đẹp cao hơn nữa. Từ những việc làm thực tiễn áp dụng trong phạm vi lớp 4 tôi tự rút ra các kết luận sau: 1. Muốn cho công tác rèn chữ, hớng dẫn học sinh giữ vở sạch chữ đẹp có kết quả cao giáo viên cần có sự kiên trì và rèn luyện hớng dẫn học sinh thờng xuyên. 2. Phải tâm huyết với nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ. 3. Phải duy trì đợc mọi nề nếp đã đề ra. 4. Hớng dẫn học sinh thực hiện mọi nề nếp, tỷ mỷ kỹ càng trong từng tiết học, môn học. 5. Động viên kịp thời những em có chữ viết tiến bộ để phát huy tính tích cực của các em trong việc giữ vở sạch chữ đẹp. Ngời thực hiện Ngô Thị Hiệp 9 10 . năng của ngôn ngữ. Không có chữ viết, không biết chữ và không thể hiện đợc chữ viết đúng, chu n, cái chu n ngoài nghĩa về mặt chính tả cần đợc hiểu là mặt hình thức. Muốn cho ngời khác tiếp. học Pha Mu. IV. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Những nhiệm vụ mà một đề tài nghiên cứu khoa học nói chung, chuyên đề này nói riêng bao gồm: + Nghiên cứu cơ sở lý luận. + Khảo sát tình hình thực tế. +. còn bẩn, nhàu nát. Trờng Tiểu học Pha Mu, là trờng thuộc vùng 3, nhng so với mặt bằng giáo dục chung thì việc giảng dạy và học tập của thầy và trò vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Cơ sở vật chất cha

Ngày đăng: 08/06/2015, 15:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan