0

Giáo án Vật lý 9 năm học 2014 - 2015

138 816 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 08:14

Ngày soạn: 14/8 Tiết 1: Ngày giảng: 15/8 sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I. Mục tiêu. 1- Kiến thức: - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I và U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Kĩ năng: - Lắp mạch điện theo sơ đồ và sử dụng dụng cụ đo hiệu điện thế và cờng độ dòng điện. - Vẽ đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I và U. - Vận dụng kết luận và đồ thị (H1.2) để giả câu C3, C4,C5 3. Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần hợp tác theo nhóm. II. Đồ dùng 1- Giáo viên: - Bảng phụ kẻ bảng 1 (SGK-T4) và bảng 2 (SGK-T5) 2- Học sinh: Mỗi nhóm: - 1 dây constantan ( = 0,3mm; dài 1,8m); 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A - 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 công tắc; 1 nguồn điện 6V - 6 đoạn dây nối; 1 bảng cắm III. Phơng pháp. dạy học tích cực, nghiên cứu. IV. Hoạt động 1. ổn định. 2. Khởi động: (7phút) Giới thiệu chơngI- Ôn lại kiến thức. Hoạt độmg của HS Trợ giúp củaGV HS dự đoán câu trả lời tình huống - Quan sát sơ đồ mạch điện hình 1.1, kể tên, nêu công dụng và cách mắc các bộ phận đó. - Nhớ lại kiến thức đã học nhắc lại cách mắc ampe kế và vôn kế: + Ampe kế mắc nối tiếp, chốt (+) về phía cực d- ơng, chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện. + Vôn kế mắc song song, chốt (+) về phía cực dơng, chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện. GV đặt câu hỏi nêu vấn đề : (?) Cờng độ dòng điện qua dây dẫn có quan hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó? . Yêu cầu HS nghiên cứu sơ đồ mạch điện hình 1.1. (?). Em hãy nêu cách mắc ampe kế và vôn kế vào nguồn điện? - GV: Chuẩn xác đáp án của HS 3. Bài giảng Hoạt động 1: (15 phút) Tìm hiểu sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. a. Mục tiêu. - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Lắp mạch điện theo sơ đồ và sử dụng dụng cụ đo hiệu điện thế và cờng độ dòng điện. - Nghiêm túc, trung thực, chính xác, có tinh thần hợp tác theo nhóm, an toàn. b. Đồ dùng 1- Giáo viên: - Bảng phụ kẻ bảng 1 (SGK-T4) 2- Học sinh: Mỗi nhóm: - 1 dây constantan ( = 0,3mm; dài 1,8m) - 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 công tắc - 1 nguồn điện 6V; 6 đoạn dây nối; 1 bảng cắm. c. Cách tiến hành - Các nhóm HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện (H1.1/SGK), chuẩn bị dụng cụ TN 0 và mắc mạch điện theo sơ đồ. - Tiến hành đo và ghi kết quả U, I tơng ứng vào bảng 1 (SGK-T4). - Báo cáo kết quả thu đợc. - Thảo luận nhóm để trả lời câu C1 và thống nhất nhận xét: I ~ U. (?) HS Các nhóm tìm hiểu sơ đồ mạch điện (H1.1/SGK) (?).Các nhóm tiến hành thí nghiệm. - Theo dõi, kiểm tra và hớng dẫn HS thực hành, trả lời C1. . GV: Chuẩn xác đáp án của HS C1: Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dãn bao nhiêu lần thì cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng(hoặc giảm) bấy nhiêu lần. * Chốt kiến thức: Cờng độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. HĐ2: (10 phút) Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận. 1 a. Mục tiêu. - Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I và U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Nghiêm túc, trung thực, chính xác. b. Cách tiến hành. - Quan sát đồ thị hình 1.2 (SGK-T4), nhận xét về đặc điểm của đờng biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U. - Căn cứ vào số liệu bảng 1, làm câu C2. Rút ra nhận xét về đồ thị đã vẽ. - Thảo luận nhóm để rút ra kết luận về sự phụ thuộc của I vào U. - HS đại diện nhóm phát biểu kết luận. CNHS nghe, ghi vở (?) Đờng biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì? (?) Cá nhân HS làm C2 và nhận xét về đồ thị đã vẽ. - Tổ chức HS thảo luận để rút ra kết luận. (?) Cá nhân HS khác N/xét . GV nhận xét chuẩn xác kiến thức * Chốt kiến thức:- Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc gảm) bao nhiêu lần thì c- ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng(hoặc giảm) bấy nhiêu lần. - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đờng thẳng đi qua gốc toạ độ(U = 0; I = 0). Hoạt động 3: (10 , ) Củng cố - Vận dụng a. Mục tiêu. - Vận dụng kết luận và đồ thị (H1.2) để giả câu C3, C4,C5 - Nghiêm túc, trung thực, chính xác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. b. Đồ dùng: phiếu học tập c. Cách tiến hành. - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Thảo luận nhóm trả lời câu C3, C4, C5. - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu. - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của bạn. . Yêu cầu 1HS đọc nghi nhớ SGK. (?). thảo luận nhóm trả lời câu C3, C4, C5. . Phát phiếu học tập và giao việc cho HS. . Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết quả lẫn nhau. . GV nhận xét, chuẩn xác kết quả của HS VI. Hớng dẫn về nhà.(2 , ) - Học bài và đọc phần có thể em cha biết. Kẻ bảng ghi kết quả thơng số U/I Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 5 ******************************************************** Ngày soạn: 14/8 Ngày giảng: 16/8 Tiết 2: điện trở của dây dẫn. định luật ôm. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Nắm đợc khái niệm điện trở, ý nghĩa của điện trở. - Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết đợc hệ thức của định luật Ôm. 2. Kỹ năng. - Phân tích, xử lí số liệu để rút ra kết luận cần thiết - Vận dụng đợc định luật Ôm để giải một số bài tập vật lí đơn giản. 3. Thái độ. - Nghiêm túc, cẩn thận, có tinh thần hợp tác theo nhóm. II. Đồ dùng. 1- Giáo viên: - Bảng ghi giá trị thơng số I U dựa vào bảng 1 (SGK-T4) và bảng 2(SGKT5). 2- Học sinh: Mỗi nhóm: 1 bảng ghi giá trị thơng số I U và tính giá trị I U . III. Phơng pháp: dạy học tích cực, nghiên cứu. IV. Hoạt động. 1. ổn định lớp: 2. Khởi động. (8 , ) Kiểm tra bài cũ- Vào bài mới. 2 Hoạt động của HS Trợ giúp của GV HS1 trả lời câu hỏi - HS ở dới lớp theo dõi và nhận xét, sửa chữa nếu sai CNHS Quan sát hình 1.1 (SGK-T4), suy nghĩ trả lời câu hỏi tình huống. (?)Cờng độ dòng điện qua dây dẫn có quan hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn? Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? . Cho HS nhận xét và sửa chữa. . GV nhận xét, cho điểm HS. (?)Với cùng hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì cờng độ dòng điện I có nh nhau không? 3. Bài giảng. Hoạt động 1: (10 phút) Xác định thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn. a. Mục tiêu. - Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức điện trở để giải bài tập. - Phân tích, xử lí số liệu để rút ra kết luận cần thiết. b. Đồ dùng. (nh ở mục II ) c. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Căn cứ vào số liệu bảng 1 và 2 ở bài trớc tính giá trị I U đối với mỗi dây dẫn và ghi kết quả vào bảng giá trị thơng số I U . - Đại diện nhóm báo cáo kết quả tính đợc. - Thảo luận nhóm kết quả để trả lời câu C2 nhận xét giá trị thơng số U/I: - Đại diện nhóm báo cáo kết quả tính đợc. - CNHS trả lời: + đối với mỗi dây dẫn. + đối với hai dây dẫn khác nhau. . Cho các nhóm HS tính giá trị I U ở câu C1. . Yêu cầu 1HS đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét. . GV nhận xét,chuẩn xác C1. . Tổ chức HS thảo luận kết quả và rút ra nhận xét trả lời câu C2. - Yêu cầu 1HS đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét. . GV nhận xét,chuẩn xác C2 (?) Thơng số không đổi I U gọi là gì? Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu khái niệm điện trở. a. Mục tiêu. Nắm đợc khái niệm điện trở, ý nghĩa của điện trở. b. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Cá nhân HS đọc thông tin SGK-T7 và trả lời câu hỏi của GV. - Từ đó nắm đợc công thức điện trở, đơn vị và ý nghĩa của điện trở. - CNHS nhận xét. . GV đặt câu hỏi: + Tính điện trở bằng công thức nào? + Khi U tăng 2 lần thì R tăng mấy lần? Vì sao? + Cho U = 12V; I = 250mA R = ? + Đổi 0,2M = k = + Nêu ý nghĩa của điện trở (?) Dây dẫn có điện trở càng lớn thì dẫn điện tốt hay kém? . GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức. * Chốt kiến thức: Điện trở của một dây dẫn đợc xác định bằng công thức: R=U/I, có đơn vị là ôm. Hoạt động 3: (5 phút) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. a. Mục tiêu. - Phát biểu và viết đợc hệ thức của định luật Ôm. - Vận dụng đợc định luật Ôm để giải một số bài tập vật lí. b. cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Trả lời câu hỏi: Với mỗi dây dẫn thì I quan hệ nh thế nào với U? Với cùng U đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau thì I quan hệ nh thế nào với R? - Viết hệ thức của định luật Ôm, giải thích các kí hiệu và nêu đơn vị trong hệ thức. Dựa vào hệ thức phát biểu nội dung định luật Ôm. . Dẫn dắt HS tới hệ thức định luật Ôm: + cùng R I ~ U + cùng U I ~ 1/R - Yêu cầu HS viết hệ thức và phát biểu định luật Ôm. - Nhấn mạnh nội dung định luật Ôm. * Chốt kiến thức: Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. Hoạt động 4: (10 phút) Củng cố, vận dụng 3 a. Mục tiêu. - HS khái quát lại đợc kiến của bài học. - Vận dụng đợc định luật Ôm để giải một số bài tập C3, C4. b. Cách thức tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Thảo luận nhóm trả lời câu C3, C4. - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu. - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của bạn. . Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu C3, C4. . Phát phiếu học tập và giao việc cho HS. - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết quả lẫn nhau. . Nhận xét, chuẩn xác C3, C4 V. Hớng dẫn về nhà. - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành(SGK-T10). - Học bài và làm bài tập 2.1 đến 2.4 (SBT-T5,6 - Đọc phần có thể em cha biết. V. Rút kinh ngiệm. GV nhận xét, đánh giá giờ học. Ngày soạn: 20/08 Ngày giảng: 22/08 Tiết 3: Thực hành: xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế I. Mục tiêu bài dạy 1. Kiến thức: - Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành đợc thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 2. Kĩ năng: - Lắp mạch điện theo sơ đồ - Sử dụng ampe kế và vôn kế để đo điện trở. 3.Thái độ: Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm, trung thực, có tinh thần hợp tác theo nhóm, an toàn điện. II. Đồ dùng. 1. Giáo viên: + 1 đồng hồ đo điện đa năng. + Phiếu học tập cho mỗi nhóm. Trả lời câu hỏi: Câu 1: Viết công thức tính điện trở: Câu 2: Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó nh thế nào với dây dẫn cần đo? Câu 3: Muốn đo cờng độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó nh thế nào với dây dẫn cần đo? - Đáp án phiếu học tập: Câu 1: I U R = Câu 2: Dùng vôn kế mắc song song với dây dẫn cần đo sao cho chốt (+) về phía cực dơng, chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện. Câu 3: Dùng ampe kế mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo sao cho chốt (+) về phía cực dơng, chốt (-) về phía cực âm của nguồn điện. 2- Học sinh: mỗi nhóm: - 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị, 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A, 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối, 1 bảng cắm. *Mỗi HS: 1 báo cáo thực hành (mẫu SGK-T10). III. Phơng pháp. (Hoạt động nhóm, mô hình, nghiên cứu ) IV. Hoạt động. 1. ổn định. 2. Khởi động. (8 phút) Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học - Tiếp nhận nhiệm vụ học tập. (?)Điện trở của dây dẫn tính theo công thức nào? Đơn vị của các đại lợng trong công thức? (?) Nêu ý nghĩa của điện trở? - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS. - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu. - Nhận xét câu trả lời của bạn. 4 - GV nhận xét và nêu câu hỏi: (?) Có thể dùng ampe kế và vôn kế để đo điện trở của dây dẫn đợc không? Phải làm nh thế nào? 3. Bài mới. Hoạt động 1: (8 phút) Nhận dụng cụ, nêu phơng án thí nghiệm. a. Mục tiêu. - Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. b. Đồ dùng. - 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị; 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 công tắc;1 nguồn điện 6V ;7 đoạn dây nối; 1 bảng cắm. c. Cách tiến hành. (?) kể tên các dụng cụ thí nghiệm. - Phát dụng cụ cho các nhóm. - Nhận dụng cụ và tìm hiểu cách dùng các dụng cụ. - Thảo luận trả lời câu hỏi: (?) Làm thế nào để xác định đợc điện trở của dây dẫn? - Cho các nhóm thảo luận cách đo điện trở. - Gọi HS lên vẽ sơ đồ mạch điện. - 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện. - Thảo luận các bớc thực hành: Đo điện trở của dây dẫn: + Dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. + Dùng ampe kế đo cờng độ dòng điện qua dây dẫn. + Dựa vào công thức I U R = tính giá trị điện trở. Hoạt động 2: (20 phút) Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. a. Mục tiêu. - Tiến hành đợc thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. - Lắp mạch điện theo sơ đồ - Sử dụng ampe kế và vôn kế để đo điện trở. b. Đồ dùng. - 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị;1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 công tắc; 1 nguồn điện 6V ; 7 đoạn dây nối;1 bảng cắm. c. Cách tiến hành. - Trớc khi tiến hành đo: (( cần lu ý HS tuân thủ các quy tắc an toàn điện và mắc ampe kế, vôn kế đúng quy tắc )) . - Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. - Các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng . - Tính giá trị điện trở và ghi kết quả vào báo cáo. - Theo dõi, giúp đỡ các nhóm thực hành. Hoạt động 3: (7 phút) Kết thúc - Cho HS thảo luận nhóm kết quả. - Nhận xét kết quả, đánh giá về ý thức chuẩn bị, tinh thần thái độ thực hành, kỷ luật an toàn lao động, thao tác thực hành của HS. - Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm - Cá nhân HS hoàn thành báo cáo và nộp, thu dọn dụng cụ. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhận xét kết quả và rút ra kết luận. - Nêu thắc mắc (nếu có). - GV Giải đáp thắc mắc. 4. HDVN - Chuẩn bị trớc bài Đoạn mạch nố tiếp. ******************************************* Ngày soạn: 21/08 Ngày giảng: 23/08 Tiết 4: Đoạn mạch nối tiếp I- Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ kiến thức đã học. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. 5 2- Kĩ năng: Vận dụng đợc những kiến thức về đoạn mạch nối tiếp để giải thích một số hiện tợng đơn giản và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp(C4, C5). 3- Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, có tinh thần hợp tác theo nhóm. II. Đồ dùng. 1- Giáo viên: - Bảng ghi kết quả thí nghiệ 2- Học sinh: mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu (có giá trị 6, 10, 16); 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V;1 nguồn điện 6V; 1 công tắc;7 đoạn dây nối;1 bảng cắm;1 khăn trải bàn. III. Phơng pháp. (Hoạt động nhóm, nghiên cứu, dạy học tích cực) IV. Hoạt động. 1. ổn định. 2. Khởi động. (7 phút)Kiểm tra bài cũ. Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài mới Hoạt động của HS Tr giúp của GV - CNHS trả lời và vẽ sơ đồ mạch điện. - Các HS khác suy nghĩ và trả lời : + Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, cờng độ dòng điện qua mỗi đèn có quan hệ nh thế nào với cờng độ dòng điện mạch chính? + Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn? - CNHS nêu dự đoán. (?)Thế nào là đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp? Vẽ sơ đồ minh hoạ. . Gợi ý: Đối với mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, nếu một trong hai đèn bị đứt dây tóc thì đèn còn lại có sáng không? . GV Nhận xét, đặt câu hỏi nêu vấn đề, từ đó dẫn tới vấn đề cần nghiên cứu. (?)Nếu thay hai bóng đèn bằng hai điệtrởmắc nối tiếp thì các kết luận đó còn đúng không? Hoạt động 2: (7 phút) Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. a. Mục tiêu. Nêu đợc cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch có R 1 và R 2 mắc nối tiếp. - Suy luận để xây dựng đợc hệ thức 2 1 2 1 R R U U = của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp từ kiến thức đã học. b. Cách tiến hành. (Dùng kỹ thuật khăn trải bàn) - HS quan sát hình 4.1 (SGK-T11), trả lời câu C1. (R 1 , R 2 và ampekế đợc mắc nối tiếp với nhau.) - Phát biểu bằng lời hệ thức (1), (2) đối với hai điện trở mắc nối tiếp. - HSHĐN trả lời câu C2, từ đó rút ra kết luận hệ thức (3). . GV yêu cầu HS làm câu C1. .Cho HS vẽ lại sơ mạch điện, thông báo hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với hai điện trở mắc nối tiếp. (?) Yêu cầu HSHĐN làm C2 . gợi ý : HS trả lời câu C2: Dựa vào hệ thức (1) và định luật Ôm * Chốt kiến thc: Cờng độ dòng điện có giá trị nh nhau tại mọi điểm: I = I 1 = I 2 . - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần; U = U 1 + U 2 . Hoạt động 3: (9 phút) Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. a. Mục tiêu. - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ kiến thức đã học. b. Cách tiến hành Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - HS tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi: (?)Thế nào là điện trở tơng đơng của đoạn mạch? Nhó m U AB I AB I ' AB 1 2 3 4 6 - HS làm câu C3. U AB = U 1 + U 2 = I R 1 + I R 2 = I R tđ 1 2td R R R = + . Hớng dẫn HS làm câu C3. - Viết hệ thức liên hệ giữa U 1 Hoạt động 4: (10 phút) Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. a. Mục tiêu. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. b. Đồ dùng. *. Giáo viên: - Bảng ghi kết quả thí nghiệm Nhóm U AB I AB I ' AB 1 2 3 4 *. Học sinh: mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu (có giá trị 6, 10, 16);1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 nguồn điện 6V; 1 công tắc; 7 đoạn dây nối; 1 bảng cắm; 1 khăn trải bàn. c. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Thảo luận nhóm nêu cách tiến hành thí nghiệm: + đo I AB + giữ nguyên U AB , thay R 1 và R 2 bằng R, đo I ' AB + so sánh I AB và I ' AB - Các nhóm chuẩn bị dụng cụ và tiến hành thí nghiệm kiểm tra. - Thảo luận để rút ra kết luận. - Yêu cầu đại diện nhóm nêu cách tiến hành thí nghiệm. - Theo dõi hớng dẫn HS tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả. - Cho HS phát biểu kết luận. * Chốt kiến thức:- Điện trở tơng đơng của đoạn mạch bằng tổng hai điểntở thành phần: 1 2td R R R= + - Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó. 1 1 2 2 U R U R = Hoạt động 5: (11 phút) Củng cố, vận dụng. Hoạt động của HS Hoạt động của GV - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Thảo luận nhóm trả lời câu C4, C5. - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu. - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của bạn. - Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu C4, C5. - Có thể mở rộng đối với 3 điện trở mắc nối tiếp. - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS. - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết quả lẫn nhau. IV. Hớng dẫn về nhà.(2 , ) - Học bài và làm bài tập 4.1 đến 4.7 (SBT-T7,8). - Giao bài tập về nhà cho HS - Đọc phần có thể em cha biết. V. Rút kinh ngiệm - GV nhận xét, đánh giá giờ học. Ngày soạn: 28/8 Ngày giảng: 29/8 tiết 5: đoạn mạch song song I. mục tiêu. 1. Kiến thức. - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: 21td R 1 R 1 R 1 += và hệ thức 1 2 2 1 R R I I = từ những kiến thức đã học. 7 - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song. 2- Kĩ năng: Vận dụng đợc những kiến thức về đoạn mạch song song để giải thích một số hiện tợng đơn giản và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. 3- Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, có tinh thần hợp tác theo nhóm. II. Đồ dùng. 1- Giáo viên: - Bảng ghi kết quả thí nghiệm Nhó m U AB I AB I ' AB 1 2 3 4 - Phiếu học tập cho mỗi nhóm. Câu 1: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cờng độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng cờng độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ. Câu 2: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cờng độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở với điện trở đó. Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Trong đoạn mạch song song: A. điện trở tơng đơng bằng tổng các điện trở thành phần. B. điện trở tơng đơng mỗi điện trở thành phần. C. nghịch đảo của điện trở tơng đơng bằng tổng các nghịch đảo của mỗi điện trở thành phần. D. nghịch đảo của điện trở tơng đơng bằng tổng các điện trở thành phần. Câu 4: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 = 6 và R 2 = 3 mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tơng đơng và cờng độ dòng điện qua mạch chính là: A. 9 và 0,6A B. 9 và 1A C. 2 và 1A D. 2 và 3A - Đáp án - biểu điểm phiếu học tập: Câu 1 (2,5 điểm): tổng. Câu 3 (2 điểm): C Câu 2 (2,5 điểm): tỉ lệ nghịch. Câu 4 (3 điểm): D 2- Học sinh: mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu (có giá trị 6, 10, 16);1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 nguồn điện 6V; 1 công tắc; 9 đoạn dây nối ; 1 bảng cắm. III. Phơng pháp. Dạy học tích cực, hoạt động nhóm. IV. hoạt động. 1. ổn định. 2. Khởi động. (5 , ) Ôn lại kiến thức có liên quan. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - HS khác suy nghĩ và trả lời câu hỏi: - HS nêu dự đoán câu trả lời: (?)Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung quan hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn? (?)Cờng độ dòng điện qua mạch chính quan hệ nh thế nào với cờng độ dòng điện mạch rẽ? .GV nhắc lại thế nào là mạch chính, mạch rẽ. . GV đặt câu hỏi đặt câu hỏi tình huống. (?)Nếu thay hai bóng đèn bằng hai điện trở mắc song song thì các kết luận đó còn đúng không? Hoạt động 3: (7 phút) Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. a. Mục tiêu. - Suy luận để xây dựng đợc hệ thức 1 2 2 1 R R I I = của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song từ những kiến thức đã học. b. Cách tiến hành. (áp dụng kỹ thuật khăn trảỉ bàn c. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - HS quan sát hình 5.1 (SGK-T14), trả lời câu C1. - Phát biểu bằng lời hệ thức (1), (2) đối với hai điện trở mắc song song. - Trả lời câu C2, từ đó rút ra kết luận hệ thức (3). - GV yêu cầu HS làm câu C1. - Cho HS vẽ lại sơ mạch điện, thông báo hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với hai điện trở mắc song song. - GV có thể gợi ý HS trả lời câu C2: Dựa vào hệ thức (2) và định luật Ôm. * Chốt kiến thức: - Cờng độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cờng độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I =I 1 + I 2 . - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U 1 = U 2 . 8 Hoạt động 4: (9 phút) Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. a. Mục tiêu. - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: 21td R 1 R 1 R 1 += từ những kiến thức đã học. b. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - HS trả lời câu hỏi - HS làm câu C3. + Từ hệ thức định luật ôm: (*), U I R = ta có I 1 = 1 1 U R ; I 2 = 2 2 U R đồng thời I =I 1 + I 2 ; U = U 1 = U 2 . thay vào biểu thức(*) ta có 1 2 1 2 1 2 .1 1 1 . td td R R R R R R R R = + = + (?) Thế nào là điện trở tơng đơng của đoạn mạch? - Hớng dẫn HS làm câu C3. + Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ , R 1 , R 2 . + Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4). * Chốt kiến thức: 1 2 1 2 1 2 .1 1 1 . td td R R R R R R R R = + = + Hoạt động 5: (10 phút) Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. a. Mục tiêu. - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song. b. Đồ dùng. Mỗi nhóm: - 3 điện trở mẫu (có giá trị 6, 10, 16); 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A; 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V; 1 nguồn điện 6V; 1 công tắc; 9 đoạn dây nối - 1 bảng cắm. c. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Thảo luận nhóm tìm cách tiến hành thí nghiệm: + đo I AB + giữ nguyên U AB thay R 1 và R 2 bằng R, đo I ' AB so sánh I AB và I ' AB - Các nhóm chuẩn bị dụng cụ và tiến hành thí nghiệm kiểm tra. - Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. - HS trả lời câu hỏi (?) Yêu cầu đại diện nhóm nêu cách tiến hành thí nghiệm. .Theo dõi hớng dẫn HS tiến hành thí nghiệm. - Cho HS phát biểu kết luận. (?) Khi nào ta mắc các thiết bị điện song song với nhau? * Chốt kiến thức: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điệ trở tơng đơng bằng tổng các nghịch đảo của của từng điện trở thành phần Hoạt động 6: (8 phút) Củng cố, vận dụng. a. Mục tiêu. - Vận dụng đợc những kiến thức về đoạn mạch song song để giải thích một số hiện tợng đơn giản và giải bài tập C4, C5 về đoạn mạch nối tiếp. b. Đồ dùng. (phiếu học tập) c. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Thảo luận nhóm trả lời câu C4, C5. - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu. - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của bạn. - Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu C4, C5. - Có thể mở rộng đối với 3 điện trở mắc nối tiếp. - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS. - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết quả lẫn nhau. V. Hớng dẫn về nhà. - Học bài theo vở ghi và (SGK) - Làm bài tập (5.1, 5.2/SBT). *********************************************************** Ngày soạn: 28/8 Ngày giảng: 30/8 Tiết 6: bài tập vận dụng định luật ôm I. Mục tiêu. 9 1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập (1, 2, 3) về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở. 2. Kĩ năng: Giải các bài tập về đoạn mạch nối tiếp, song song, hỗn hợp. 3.Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, tự giác. II. Chuẩn bị 1- Giáo viên: Đề kiểm tra 15 phút. Câu 1: Cho hai điện trở R 1 = R 2 = 20 mắc vào hai điểm A, B. Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch A, B khi: a) R 1 mắc nối tiếp R 2 b) R 1 mắc song song R 2 * Trả lời: a) R 1 nt R 2 : b) R 1 // R 2 : Câu 2: Ba điện trở cùng giá trị R = 30. Có mấy cách mắc cả ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc? * Trả lời: Đáp án - biểu điểm kiểm tra 15 phút Câu 1 (5 điểm): mỗi ý 2,5 điểm a) R 1 nt R 2 : R tđ = 2.R 1 = 2.20 = 40 b) R 1 // R 2 : 10 2 20 2 R R 1 td === Câu 2 (5 điểm): Có 4 cách mắc R 1 nt R 2 nt R 3 ; R 1 //R 2 //R 3 ; R 1 nt (R 2 //R 3 ); (R 1 //R 2 ) nt R 3 2- Học sinh: bút dạ. III. Phơng pháp. (Dạy học tích cực) IV. Hoạt động. 1. ổn định. 2. Khởi động. (5 phút) Kiểm tra bài cũ - Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài mới. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - 1 HS nêu các kết luận về cờng độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở đối với đoạn mạch nối tiếp. - HS khác nhận xét và sửa chữa nếu cần thiết. (?)Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm? .Gọi HS nhận xét. 3. Bài giảng. Hoạt động 1: (7 phút) Giải bài 1 a. Mục tiêu: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập 1 về đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. b. Cách thức tiến hành.[[[ Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - 1HS Đọc đầu bài và tóm tắt đầu bài. - HS Phân tích mạch điện và trả lời câu hỏi, suy nghĩ tìm cách giải và làm vào vở bài tập (hoặc bảng phụ) - Thảo luận kết quả và đối chiếu với đáp án để thống nhất kết quả. (?)Yêu cầu CNHS đọc đầu bài và tóm tắt đàu bài. . Hớng dẫn HS phân tích đầu bài và tìm cách giải. + R 1 và R 2 mắc với nhau nh thế nào? Ampe kế và vôn kế đo đại lợng nào trong mạch? + Biết U, I vận dụng công thức nào để tìm R tđ ? .Tổ chức HS thảo luận kết quả, chiếu đáp án lên bảng. Hoạt động2: (7 phút) Giải bài 2 a.Mục tiêu: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập2 về đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. b. Cách tiến hành. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Đọc đầu bài và tóm tắt đầu bài. - Phân tích mạch điện. Trả lời câu hỏi: - Suy nghĩ tìm cách giải và làm vào vở bài tập - 1HS lên bảng giải bài 2 . Hớng dẫn HS phân tích đầu bài và tìm cách giải. + R 1 và R 2 mắc với nhau nh thế nào? Các ampe kế đo đại lợng nào trong mạch? + Tính U AB nh thế nào? 10 [...]... dùng Mỗi nhóm: - 1 bóng đèn pin 2,5V- 1W - 1 công tắc - 1 quạt điện nhỏ 2,5V - 1 nguồn điện 6V - 9 đoạn dây nối - 1 biến trở con chạy 20 - 2A - 1 bảng cắm - 1 ampe kế GHĐ 500mA, ĐCNN 10mA - 1 vôn kế GHĐ 6V, ĐCNN 0,1V c Cách tiến hành Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ - Theo dõi các nhóm mắc mạch điện - Các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả theo các - Trớc khi tiến... phiếu học tập c Cách tiến hành Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Đọc phần ghi nhớ trong SGK - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ/ sgk - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS phiếu - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết của bạn quả lẫn nhau 4 Hớng dẫn về nhà(1 phút) - Học bài và làm bài tập 1 6-1 7.2, 1 6-1 7.3, 1 6-1 7.5... nhà - Học bài và làm bài tập 17.4 đến 17.6 (SBT-T23) - Ôn tập các kiến thức đã học từ đầu năm đến nay để tiết sau ôn tập 31 Ngày soạn: 17/10 ôn tập Ngày giảng: 19/ 10 Tiết 18: I- Mục tiêu 1- Kiến thức: Ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học đầu chơng I 2- Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải các bài tập về đoạn mạch 3- Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, yêu thích môn học II Đồ dùng 1- Giáo viên: Phiếu học. .. Cách tiến hành Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Đọc phần ghi nhớ trong SGK - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết phiếu quả lẫn nhau - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của bạn V Hớng dẫn về nhà - Học bài theo vở ghi và SGK/ 39 - Làm bài tập C7; C 8- sgk/ 39 24 Ngày soạn: 02/10 Ngày giảng: 03/10 Tiết 14:... dụng(10phút) - Đọc phần ghi nhớ trong SGK - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ/ sgk - Thảo luận trả lời câu C6, C7 - Yêu cầu CNHS làm lần kợt C6, C7 - Theo dõi và sửa chữa sai sót - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS phiếu - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của quả lẫn nhau bạn 5 Hớng dẫn về nhà - Học bài theo... nhớ/SGK - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS phiếu - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết bạn quả lẫn nhau - GV nhận xét V Hớng dẫn về nhà Học bà theo (vở ghi, sgk) và chuẩn bị trớc bài 9/ sgk ************************************************************** 14 Ngày soạn: 11/ 09 Ngày giảng:14 / 09 Tiết 9: ... nào? - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong phiếu - Nhận xét câu trả lời của bạn - Nhận xét, chuẩn đáp án Hoạt động 1: (4 phút) Nhận dụng cụ, nêu phơng án thí nghiệm a Mục tiêu Kể tên các dụng cụ, nêu mục tiêu, yêu cầu làm TN0 b Đồ dùng Mỗi nhóm: - 1 bình nhiệt lợng kế dung tích 250ml - 1 nguồn điện 12V - 6 đoạn dây nối - 1 biến trở con chạy 20 - 2A -. .. Tính Q = I2Rt - Thảo luận kết quả và đối chiếu với đáp án để - Yêu cầu 1HS lên bảng làm thống nhất kết quả - Tổ chức HS thảo luận kết quả, đối chiếu đáp án trên bảng Hoạt động 5: (8 phút) Củng cố, vận dụng Hoạt động của HS Trợ giúp của GV - Nhận phiếu học tập, trả lời các câu hỏi trong - Phát phiếu học tập và giao việc cho HS phiếu - Tự đánh giá kết quả qua việc chấm kết quả của - Nêu đáp án, biểu điểm... 0,5.1 0-6 .m Chiều dài của dây constantan là: A 10m B 20m C 40m D 60m Câu 4: (câu C10/SGK-T30) * Trả lời: - Đáp án - biểu điểm phiếu học tập: Câu 1 (1,5 điểm): B Câu 2 (1,5 điểm): A Câu 3 (3 điểm): C R.S 20.0,5.10 6 Câu 4 (4 điểm): Chiều dài của dây nicrom là: l = = 9, 091 m 1,1.10 6 l 9, 091 = 145 vòng Số vòng dây của biến trở là: n = .d 3,14.0,02 2- Học sinh: Mỗi nhóm: -. .. của GV - Đọc đầu bài, tóm tắt đầu bài - Nêu đầu bài 2: Hai bóng đèn ghi 9V- 9W và - Vẽ sơ đồ mạch điện 9V- 6,75W - Trả lời câu hỏi: a) Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu + Để biết có mắc đợc hai bóng đèn nối tiếp với điện thế 18V để chúng sáng bình thờng đợc nhau để chúng sáng bình thờng đợc không ta căn không? Vì sao? cứ vào gì? b) Mắc hai bóng đèn với một biến trở để đèn sáng + Đèn sáng . 1,1 2,5 5,5.0,5 R 2 == 2- Học sinh: mỗi nhóm: - 1 dây constantan l = 90 0mm, = 0,3mm. - 1 dây constantan l = 90 0mm, = 0,6mm. - 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A- 1 vôn kế GHĐ 10V, ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn điện 6V- 1. là: 091 ,9 10.1,1 10.5,0.20 R.S l 6 6 == m Số vòng dây của biến trở là: 145 02,0.14,3 091 ,9 .d l n == vòng 2- Học sinh: Mỗi nhóm: - 1 biến trở con chạy 20 -2 A. - 1 biến trở than 20 -2 A,. nhóm HS: - 1 dây constantan l = 90 0mm, = 0,3mm. - 1 dây constantan l = 90 0mm, = 0,6mm. - 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A- 1 vôn kế GHĐ 10V, ĐCNN 0,1V. - 1 nguồn điện 6V- 1 công tắc- 6 đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 9 năm học 2014 - 2015, Giáo án Vật lý 9 năm học 2014 - 2015, , Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN