SKKN Một số biện pháp thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến

15 1.4K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 15:32

I THÔNG TIN CHUNG Tên sáng kiến: “Một số biện pháp thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường PTDTBT THCS Bản Hon’’ Tác giả Họ tên: Vũ Đình Bền Năm sinh: 20/9/1976 Nơi thường trú: xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm Tốn - Lý Chức vụ cơng tác: Hiệu trưởng Nơi làm việc: Trường PTDTBT THCS Bản Hon Điện thoại: 01694.676.209 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp nghiên cứu khoa học Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 01 tháng năm 2014 đến ngày 15 tháng năm 2015 Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường PTDTBT THCS Bản Hon Địa chỉ: Xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Điện thoại: 01694.676.209 II NỘI DUNG SÁNG KIẾN Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến Để thực Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế người giáo viên phải thường xuyên làm mình, phải thường xun tìm tịi, nghiên cứu đổi cách dạy, cách truyền đạt tri thức cho học sinh Thường xuyên phải tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để theo kịp phát triển giáo dục tiên tiến nói chung giáo dục Việt Nam nói riêng Một biện pháp để góp phần vào thành cơng cơng đổi toàn diện giáo dục giáo viên phải tự nghiên cứu, tìm tịi sáng tạo mới, phương pháp dạy học tích cực, kinh nghiệm đúc rút q trình cơng tác Bên cạnh chức dạy học thầy, giáo, cán hội đồng nhà trường cịn có nhiệm vụ quan trọng “đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, làm đề tài nghiên cứu khoa học làm đồ dùng dạy học” Tùy theo tính chất chun mơn, nhiều sở giáo dục coi nhiệm vụ bắt buộc cán bộ, giáo viên Tuy nhiên nhiệm vụ đến ln vấn đề khó, chí bế tắc nhiều cán bộ, giáo viên: có người khơng biết cách làm, có người biết cách làm cho người khác hiểu được, báo cáo thành văn bản, nhiều giáo viên lại coi công việc nhà khoa học, lãnh đạo nhà trường Chính nhiệm vụ chưa thu hút giáo viên hưởng ứng tham gia Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng điều kiện để xét danh hiệu thi đua người nghĩ mà thực hữu ích nghiên cứu thực sự, làm thực có hiệu thực giáo viên thực tìm tịi nghiên cứu Viết sáng kiến kinh nghiệm giúp người giáo viên ghi chép lại, đúc rút kinh nghiệm hay, cách làm trình giảng dạy, quản lý việc để thực lần sau tốt hơn, có kinh nghiệm chia sẻ với đồng nghiệp việc làm có hiệu để đồng nghiệp theo mà học tập Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp người nghiên cứu có tư sáng tạo ln ln muốn tìm cách giải để làm thay đổi trạng theo ý muốn chủ quan Trong thời đại ngày phát triển khoa học, phát triển mặt đời sống xã hội nhanh chóng, giáo dục phải thường xuyên đổi cách tồn diện địi hỏi người giáo viên phải có tư đổi Để làm việc việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cần thiết nhiệm vụ giáo viên Với sáng kiến kinh nghiệm tác giả muốn trao đổi đồng nghiệp kinh nghiệm việc viết sáng kiến kinh nghiệm, cách tiếp cận làm quen với việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để từ tự tin vào thân coi việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cần thiết nhiệm vụ mà giáo viên phải làm Phạm vi triển khai thực hiện: Sáng kiến kinh nghiệm triển khai trường PTDTBT THCS Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Mô tả sáng kiến a Trước tạo sáng kiến Trong năm qua phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nhà trường chưa quan tâm mức Nhiều giáo viên coi nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường nên khơng quan tâm, khơng nghiên cứu tìm tịi Hơn khơng hướng dẫn cách cụ thể chi tiết tập huấn rõ ràng nên phải viết cho Nhiều giáo viên hình dung sáng kiến kinh nghiệm thứ cao siêu mà giáo viên khơng đủ trình độ để viết nên khơng quan tâm Chính mà có nhiều giáo viên q trình giảng dạy có nhiều kinh nghiệm hay, nhiều sáng kiến thành sáng kiến kinh nghiệm để lưu lại cho lớp sau học tập không nhân rộng giảng hay, cách làm cho đồng nghiệp học theo Việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nước tiên tiến đưa vào trường phổ thông từ lâu coi nhiệm vụ bắt buộc giáo viên Tuy nhiên nước ta thuật ngữ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng xuất chưa lâu chủ yếu trường cao đẳng, đại học Đối với giáo viên phổ thơng, cấp THCS cịn coi việc nhà khoa học, giáo viên không đủ tầm để nghiên cứu Với cách hiểu đơn giản việc đưa khoa học sư phạm ứng dụng vào trường phổ thông khó khăn, địi hỏi người quản lý nhà trường phải có quan điểm đạo rõ ràng phải thực tâm tạo động lực thúc đẩy giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Hầu hết lãnh đạo nhà trường năm qua biết hô hào, kêu gọi giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chưa trang bị kiến thức cần thiết, phương pháp nghiên cứu chưa tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên Chính từ lẽ khơng hưởng ứng giáo viên dẫn đến phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhà trường hạn chế, không thu hút giáo viên tham gia Cũng từ việc sáng kiến kinh nghiệm giáo viên không chịu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nên việc đổi phương pháp dạy học chậm, chất lượng học sinh chưa cao, tư giáo viên chậm đổi Bảng ghi lại kết giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng số năm gần Số người tham gia viết SKKN Năm học Số người tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Kết công nhận áp dụng CBQL Giáo viên CBQL Giáo viên Cấp trường Cấp huyện 11-12 0 12-13 3 0 13-14 1 Bảng theo dõi kết học tập học sinh số năm gần Năm học Hạnh kiểm Học lực Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu HSG cấp huyện 11-12 23% 65% 12% 20% 70% 10% 12-13 27,3% 55,2% 17,5% 4,5% 20,1% 63,1% 12,3% 13-14 37,3% 44,7% 6,7% 23,3% 60,7% 18% b Mô tả giải pháp sau có sáng kiến 9,3% * Tính Muốn thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm trước hết người cán quản lý phải người gương mẫu đầu việc viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Đồng thời phải người nắm cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm, nắm phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để truyền đạt lại cho giáo viên Với khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm đề xuất trang bị cho giáo viên cách tiếp cận viết sáng kiến kinh nghiệm, cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm cách nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Điểm sáng kiến trang bị cho giáo viên kiến thức bản, cụ thể rõ ràng viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hô hào hiệu chung chung Giúp cho giáo viên gắn lý thuyết với thực tế viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng * Cách thực b Trang bị cho giáo viên cách viết sáng kiến kinh nghiệm Thông thường sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ trình thực tế quản lý, giảng dạy, tổ chức hoạt động phát sinh vấn đề mà người quản lý người giáo viên nghĩ cách giải quyết, cách làm đem lại hiệu cách làm thơng thường đúc kết thành sáng kiến kinh nghiệm như: Tìm phương pháp giảng dạy mới; tìm biện pháp khác hiệu hơn, khả thi chủ nhiệm lớp, quản lý hoạt động dạy học, xây dựng sở vật chất, cải tiến đồ dùng dạy học để học sinh tiếp thu tốt hơn, nhanh hơn, cách thức tổ chức hoạt động cho học sinh hứng thú học tập Do sáng kiến kinh nghiệm thường phải vấn đề mà tác giả làm làm có kết Khi thực cách biện pháp, cách thức thấy hiệu quả, thành cơng tiến hành viết sáng kiến kinh nghiệm Để tiến hành viết sáng kiến kinh nghiệm trước hết việc chọn tên sáng kiến kinh nghiệm: việc đặt tên cho sáng kiến kinh nghiệm phải phổ thông, dễ hiểu, gắn liền với nội dung phạm vi vấn đề nghiên cứu Sau chọn tên sáng kiến phù hợp tiến hành bắt tay vào viết sáng kiến Thông thường sáng kiến kinh nghiệm thường chia làm ba phần Phần 1: Phần đặt vấn đề phần mở đầu Trong phần giáo viên cần xác định rõ: + Lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: Để hình thành lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: tác giả phải xác định vị trí, vai trị vấn đề mà tác giả chọn nghiên cứu, nêu quan điểm đạo cấp trên, chủ trương Đảng, Ngành quan, đơn vị, môn thực trạng vấn đề mà tác giả chọn nghiên cứu có hạn chế, bất cập mâu thuẫn cần phải thay đổi từ xuất lý mà lại chọn sáng kiến kinh nghiệm + Mục đích nghiên cứu: xác định rõ nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm có ý nghĩa, tác dụng môn, phương pháp dạy, cách quản lý học sinh mang lại lợi ích gì, phục vụ cho ai, phạm vi nào? + Nhiệm vụ nghiên cứu: Thơng thường có nhiệm vụ nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm: Nghiên cứu sở lý luận; Nghiên cứu thực trạng vấn đề; Đề xuất giải pháp nhằm thực + Đối tượng nghiên cứu: Là chất vật tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thường gắn với tên sáng kiến kinh nghiệm bỏ phần địa danh (Ví dụ sáng kiến ‘’ Các biện pháp huy động học sinh lớp trường A’’ đối tượng nghiên cứu biện pháp huy động học sinh lớp) Xác định chuẩn đối tượng nghiên cứu tác giả xác định trọng tâm mà sáng kiến kinh nghiệm cần thể Bởi tiếp cận đối tượng nghiên cứu giúp tác giả lựa chọn phương pháp phương tiện nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu: Chính xác định khơng gian thời gian tiến trình nghiên cứu Xác định chuẩn phạm vi nghiên cứu giúp tác giả nghiên cứu trọng tâm hơn, không bị sai lệch hướng nghiên cứu Phần 2: Phần Giải vấn đề (hay phần nội dung) Phần phải giải nhiệm vụ đặt sáng kiến kinh nghiệm bao gồm ba nội dung lớn Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu: Là sở lý thuyết khoa học, quy luật, quan điểm khoa học xác nhận người khác xây dựng trước đó, mà tác giả lấy làm công cụ, làm luận q trình nghiên cứu (Nó bao gồm khái niệm, phạm trù, quy luật có liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm) Trong phần này, tác giả cần nêu thêm lịch sử phát triển vấn đề khoa học mà tác giả nghiên cứu (đã có tác giả nói vấn đề này, phần chưa? nói mức độ ? ) Kết thúc phần sở lý luận, thường tác giả phải phác thảo mô hình vấn đề tác giả nghiên cứu (muốn đạt mục đích nghiên cứu đề người thực phải làm gì? Làm sao?) Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu: Mô tả thực trạng vấn đề có liên quan tới đối tượng nghiên cứu Ở phần tác giả cần tìm quy luật tồn phát triển vấn đề nghiên cứu, tìm nguyên nhân dẫn đến kết tốt hay xấu mà tác giả tìm hiểu Các giải pháp để giải vấn đề: Nêu số biện pháp thực đem lại hiệu định mà tác giả đúc kết q trình nghiên cứu theo mục đích nghiên cứu đề Đây phần quan trọng để thực sáng kiến kinh nghiệm Nếu khơng tìm giải pháp phù hợp sáng kiến kinh nghiệm coi khơng có hiệu Phần 3: Phần kết luận Phần cần nêu rõ: Ý nghĩa quan trọng sáng kiến kinh nghiệm Tóm tắt kết quan trọng sáng kiến kinh nghiệm (các giải pháp để giải vấn đề đặt sáng kiến kinh nghiệm) Những kiến nghị, đề xuất với cấp để làm tăng tính khả thi sáng kiến kinh nghiệm b Trang bị cho giáo viên phương pháp cách nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Khi nói đến nghiên cứu khoa học giáo viên hình dung khó người tài giỏi, nhà khoa học, nhà lãnh đạo đủ tầm nghiên cứu Chính cách hiểu đơn dẫn đến sợ hãi, lảng tránh khơng dám tiếp cận có cịn lờ coi khơng biết Trên thực tế có nhiều giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cơng việc làm tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (Ví dụ việc giáo viên thay đổi phương pháp dạy học từ việc không sử dụng dụng cụ trực quan cho học sinh quan sát sang sử dụng dụng cụ trực quan để học sinh quan sát nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ) Việc mà giáo viên khơng biết tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trình độ, hay lực giáo viên mà mấu chốt chỗ giáo viên chưa tiếp cận với cách nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Chưa trang bị lý thuyết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chưa có tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng quan trọng chưa hiểu chất nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Chính việc trang bị cho giáo viên kiến thức nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cần thiết giúp cho giáo viên tự tin hứng thú tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Thứ phải hiểu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng gì: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh hưởng Tác động can thiệp việc sử dụng phương pháp dạy học, sách giáo khoa, phương pháp quản lý, sách mới… giáo viên, cán quản lý giáo dục Người nghiên cứu (Giáo viên, cán quản lý) đánh giá ảnh hưởng tác động cách có hệ thống phương pháp nghiên cứu phù hợp Hai yếu tố quan trọng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tác động nghiên cứu: Thực giải pháp thay nhằm cải thiện trạng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa quản lí So sánh kết trạng trước tác động với kết sau thực giải pháp thay việc tn theo quy trình nghiên cứu thích hợp Đây trình nghiên cứu Khi giáo viên hiểu chất nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cần bồi dưỡng cho giáo viên phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cách viết báo cáo sau trình nghiên cứu: Để giáo viên tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu tình thực tế, cần tuân thủ theo bước sau: * Bước 1: Xác định đề tài cần nghiên cứu Trong bước để xác định đề tài nghiên cứu cần thực thứ tự sau: Trình bày trạng (thực trạng) thân quan tâm: Trong q trình cơng tác, giảng dạy giáo viên nhận thấy hạn chế trạng việc dạy - học, quản lý giáo dục hoạt động khác nhà trường từ có suy nghĩ, ý tưởng muốn thay đổi trạng Nêu nguyên nhân gây trạng (thực trạng): Người giáo viên tìm xác định, đưa tất nguyên nhân gây hạn chế để xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng Chọn vài nguyên nhân thân thấy cần tác động để tạo chuyển biến Trong số nguyên nhân gây thực trạng giáo viên cần xác định nguyên nhân mà cho cần phải thay đổi Đưa giải pháp tác động: Giáo viên nghiên cứu suy nghĩ giải pháp thay cho giải pháp cũ cách tham khảo tài liệu, kinh nghiệm đồng nghiệp, sáng tạo thân … Xây dựng giả thuyết: Vấn đề cần nghiên cứu thường xác định dạng câu hỏi nêu giả thuyết: Có kết (hiệu quả) hay khơng? Có thay đổi hay khơng? Nếu trả lời có kết (có hiệu quả) giả thuyết có định hướng Nếu làm thay đổi (biến đổi, khác biệt…) giả thuyết khơng định hướng Đặt tên cho đề tài Khi đặt tên cho đề tài phải thể được: + Mục tiêu đề tài + Đối tượng nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu + Biện pháp tác động * Bước 2: Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Có mẫu thiết kế nghiên cứu Mẫu 1: Kiểm tra trước tác động sau tác động nhóm Mẫu 2: Kiểm tra trước tác động sau tác động nhóm tương đương Mẫu 3: Kiểm tra trước tác động sau tác động nhóm ngẫu nhiên Mẫu 4: Kiểm tra sau tác động nhóm ngẫu nhiên Mẫu 5: Thiết kế sở AB thiết kế đa sở AB * Bước 3: Thu thập đo lường liệu Sau lựa chọn cách thức, thiết kế nghiên cứu bắt đầu tiến hành thu thập xếp thông tin, số liệu, kết cần thiết cho nội dung nghiên cứu theo thang mức độ cụ thể Các loại liệu giáo dục thường có loại liệu bản: Dữ liệu thuộc kiến thức (Loại có mức gồm nhận biết – thông hiểu – vận dụng); Dữ liệu thuộc kỹ hành vi (Loại thông thường phân theo mức độ: Sự thục, thói quen, kỹ năng, kỹ xảo…); Dữ liệu thuộc thái độ (Loại thông thường phân theo mức độ: Tích cực hưởng ứng, bình thường, thờ ơ…) Mỗi loại liệu thu thập có cách đo thang đo riêng Với liệu kiến thức đo thu thập hình thức kiểm tra Với liệu thuộc kỹ năng, kỹ xảo, thái độ đo cách thành lập bảng hỏi thang xếp hạng – lập bảng kiểm quan sát (Cách đo trình bầy tài liệu bồi dưỡng, tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) Các thông tin thu thập muốn sử dụng cần phải xác định tính tin cậy tính giá trị Có thơng tin sơ lược độ giá trị cao, có thơng tin thu thập phong phú nhiều độ tin cậy khơng có Nếu sử dụng thơng tin kết luật rút khơng đúng, khơng có tác dụng chí phản tác dụng Vì thu thập thông tin cần xử lý nghĩa xác định xem thơng tin có độ tin cậy giá trị Để xác định độ tin cậy giá trị thơng tin thơng thường có cách: Kiểm chứng kiểm tra nhiều lần; Kiểm chứng cách đo độ đồng quy; Kiểm chứng đánh giá độ giá trị dự báo (Cách kiểm tra độ tin cậy giá trị trình bày chi tiết tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) * Bước 4: Phân tích liệu Phân tích liệu giúp thấy thông điệp mà liệu đem lại qua có biện pháp, giải pháp cho nội dung nghiên cứu (Cách phân tích liệu trình bày chi tiết tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) * Bước 5: Viết báo cáo Báo cáo phải viết ngắn gọn, câu từ xác, súc tích dễ hiểu, lập luận chặt chẽ Nội dung phải thể vấn đề sau: - Vấn đề nghiên cứu nảy sinh nào? Vì lại quan trọng? - Giải pháp cụ thể gì? Kết dự kiến? - Tác động thực hiện? Trên đối tượng nào? cách nào? - Đo kết cách nào? Độ tin cậy phép đo sao? - Kết nghiên cứu cho thấy điều gì? Vấn đề nghiên cứu giải chưa? - Có kết luận kiến nghị gì? (Cấu trúc báo cáo trình bày chi tiết tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) b Gắn nhiệm vụ viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng với thi đua Sau trang bị cho giáo viên kiến thức sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng người quản lý tiến hành giao tiêu đến giáo viên, giao cho tổ khối phải thực số sáng kiến định giáo viên phải tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, coi nhiệm vụ bắt buộc giáo viên Gắn liền việc viết sáng kiến kinh nghiệm với thi đua hàng kỳ, hàng năm Ngoài cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua phải làm sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp cho giáo viên thường xuyên đổi phương pháp dạy học, thường xun có thói quen tìm tịi từ quen với nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức tiếp cận kịp thời thay đổi khoa học phát triển hàng ngày, hàng Bên cạnh việc xét thi đua hàng kỳ, hàng năm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hay có khả áp dụng cao đưa nhân rộng tuyên dương cá nhân, tập thể trước hội đồng nhà trường đề nghị lên cấp khen thưởng Đưa nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào buổi sinh hoạt chuyên môn Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu cá nhân để giáo viên tham khảo học tập Hiệu sáng kiến đem lại Từ việc thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm vừa qua đem lại kết cụ thể sau: * Tư giáo viên đổi Giáo viên thường xuyên cập nhật kịp thời thay đổi khoa học Thường xuyên đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Cách nghĩ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trở lên khơng cịn xa lạ giáo viên mà trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm giáo viên Việc viết, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng khơng cịn khó khăn cách nghĩ trước * Chất lượng, số lượng sáng kiến kinh nghiệm tăng lên Trong năm học 2014-2015 có 13 sáng kiến kinh nghiệm đánh giá có hiệu tăng sáng kiến kinh nghiệm với năm học 2013-2014 Các sáng kiến kinh nghiệm đa dạng, phong phú nhiều lĩnh vực: Quản lý, giảng dạy, phong trào Chất lượng sáng kiến đánh giá tốt hơn, có khả áp dụng vào thực tế cao Trong công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ trước chưa có giáo viên tham gia nghiên cứu đến đa số giáo viên tham gia nghiên cứu bước đầu có sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng * Chất lượng giáo dục nâng lên - Huy động HS TN tiểu học vào lớp 6: 53/53 HS đạt 100% - TN THCS năm 2014-2015: Dự kiến 24/24 HS đạt 100% - Tỷ lệ chuyên cần học sinh tương đối cao đạt 95% trở lên - Số học sinh giỏi cấp huyện đạt HS tăng gấp lần năm học 2013-2014 - Chất lượng hai mặt giáo dục có chuyển biến tích cực thể qua bảng sau: Học lực Thời điểm Hạnh kiểm HSG cấp Khảo sát G K TB Y Kém T K TB Y Huyện Tỉnh Trước thực 118 37 35 91 38 0 SKKN Sau thực SKKN 12 50 88 16 63 80 23 5 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến Các giải pháp nhằm thu hút giáo viên tham gia viết, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đơn giản thực hiệu Nếu người quản lý quan tâm thực thành cơng khơng khó khăn Do phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng bồi dưỡng tập huấn cho hầu hết cán quản lý nên việc bồi dưỡng cho giáo viên trường hoàn toàn khả thi Chính mà sáng kiến kinh nghiệm áp dụng rộng rãi trường học toàn huyện Tam Đường trường học thuộc tỉnh Lai Châu Các thông tin cần bảo mật: Không Kiến nghị, đề xuất a) Về danh sách cá nhân công nhận sáng kiến Vũ Đình Bền – Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Bản Hon b) Kiến nghị khác Đối với Sở GD&ĐT: Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho giáo viên Đối với Phòng GD&ĐT: Chỉ đạo trường đôn đốc giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tổ chức cho giáo viên trường tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm Đối với nhà trường: Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giáo viên Coi nhiệm vụ thường xuyên giáo viên Tài liệu kèm: không Trên nội dung, hiệu tác giả tơi thực khơng chép vi phạm quyền./ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (Ký tên) ... cao, tư giáo viên chậm đổi Bảng ghi lại kết giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng số năm gần Số người tham gia viết SKKN Năm học Số người tham gia nghiên... 18% b Mơ tả giải pháp sau có sáng kiến 9,3% * Tính Muốn thu hút giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm trước hết người cán quản lý phải người gương mẫu đầu việc viết sáng kiến kinh nghiệm... cho giáo viên kiến thức sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng người quản lý tiến hành giao tiêu đến giáo viên, giao cho tổ khối phải thực số sáng kiến định giáo viên phải tham

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan