0

GIÁO ÁN tHỦ CÔNG LỚP 1 full

35 890 11
  • GIÁO ÁN tHỦ CÔNG LỚP 1 full

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:30

*Tiết 5: Thủ công Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công I. Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết một số loại giấy bìa và dụng học thủ công. 2.Kĩ năng :Biết sử dụng các loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công. 3.Thái độ :Biết giữ gìn đồ dùng học tập. II. Đồ dùng dạy học: -GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công. -HS: Dụng cụ để học thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Oån định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’) : Ghi đề bài. Hoạt động1: (10’) Giới thiệu giấy, bìa. Mục tiêu: Cho hs quan sát giấy, bìa. Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát giấy, bìa. + Giới thiệu: Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây: Tre, nứa, bồ đề + Cho Hs xem quyển vở mới, giới thiệu giấy bên trong, bìa ở ngoài. + Giấy màu để học thủ công, mặt trứơc là các màu: xanh, đỏ, tím, vàng Mặt sau có kẻ ô. Kết luận: Gọi Hs phân biệt giấy, bìa. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 2 : (13’) Giới thiệu dụng cụ để học thủ công - Mục tiêu: Hs biết những dụng cụ để học thủ công. - Cách tiến hành: Gv giới thiệu thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. - Kết luận: Gọi hs nêu những dụng cụ để học thủ công. Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học. - Giáo dục tư tưởng: +Cẩn thận khi dùng kéo. +Cất giữ đồdùng học tập sau khi sử dụng - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ dán để học bài “Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác” - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. - Hs quan sát. - 2 Hs trả lời. *Tiết 5: Thủ công Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2. Kĩ năng : Xé , được hình chữ nhật, hình tam giác. 3. Thái độ : Biết xé thẳng, giữ vệ sinh lớp học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III. Hoạt động dạy học: Tiết 1 1. Khởi động : Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Mục tiêu: Biết quan sát, phát hiện xung quanh có đồ vật dạng hình chữ nhật, hình tam giác Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi: Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình chữ nhật, hình tam giác? Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình tam giác, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Mục tiêu : Hướng dẫn mẫu cách vẽ và dán hình chữ nhật và hình tamgiác Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. - Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ - Xé mẫu hình chữ nhật 2.Vẽ và xé dán hình tam giác -Dùng bút chì vẽ hình tam giác. -Làm mẫu và xé hình tam giác 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp. Cách tiến hành : Hướng dẫn HS vẽ , xé Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Đánh giá sản phẩm - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2. - Nhận xét tiết học - HS quan sát - Cửa ra vào, bảng, mặt bàn, quyển sách có dạng hình chữ nhật…… - Khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác - HS quan sát Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp Luyện tập trên giấy nháp -Quan sát cách dán hình trên nền 1 tờ giấy trắng. -Lần lượt thực hành theo các bước vẽ, xé . - 2 HS NX -Thu dọn vệ sinh. * Tiết 5: Thủ công: Bài 2: XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết cách xé được đường thẳng, đường gấp khúc. 2. Kĩ năng: Xé , dán được hình chữ nhật, hình tam giác. 3. Thái độ: Biết xé thẳng, dán sạch sẽ vào vở, giữ vệ sinh lớp học. II. Đồ dùng dạy học: - GV: - Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác - Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS: Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs đã làm ở tiết 1. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: ôn lại lí thuyết Nêu quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình xé hình chữ nhật, hình tam giác. Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu HD HS thực hành vẽ, xé và dán hình chữ nhật, hình tamgiác Cách tiến hành : 1. Vẽ và xé hình chữ nhật đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình chữ nhật. 2. Vẽ và xé dán hình tam giác - Dùng bút chì vẽ hình tam giác. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: trình bày sản phẩm GV hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động 4: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình chữ nhật, hình tam giác - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình vuông hình tròn. - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu xé và dán hình chữ nhật và hình tam giác vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Bài 3: XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T1). I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kĩ năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II. Đồ dùng dạy học: - GV : + Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau - HS : Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Khởi động : (1’) ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: (3’) -Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS -Nhận xét. 3.Bài mới : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét -Cho HS xem bài mẫu, hỏi: +Hãy quan sát và phát hiện xung quanh xem đồ vật nào có danïg hình vuông, hình tròn ? Kết luận: Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình hình vuông, hình tròn, em hãy ghi nhớ đặc điểm của những hình đó để tập xé dán cho đúng Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Hướng dẫn vẽ và xé hình vuông, hình tròn Cách tiến a. Vẽ và xé hình vuông . - V ẽ hình vuông. - Dán quy trình 1 lên bảng. - Hướng dẫn từng bước để xé. - Gv làm mẫu. b.Vẽ và xé hình tròn từ hình vuông. - Hướng dẫn vẽ 4 góc hơi uốn cong cho tròn đều. - Dán quy trình 2 lên bảng. - Hướng dẫn từng bước để xé. - Gv làm mẫu. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành Hướng dẫn HS vẽ , xé, dán trên giấy nháp -Yêu cầu HS kiểm tra lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình hình vuông, hình tròn - Đánh giá sản phẩm - Về nhà chuẩn bị giấy màu để học tiếp tiết 2 - Nhận xét tiết học. - HS quan sát - Viên gạch hoa lát nền có hiønh vuông; ông trăng có hình tròn - HS quan sát -Hs làm trên giấy nháp. -Thực hành: HS luyện tập trên giấy nháp -Luyện tập trên giấy nháp. -Lần lượt thực hành theo các bước vẽ,xé -Thu dọn vệ sinh. -2 HS nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 3: XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN (T2). I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: 1. Kiến thức: HS làm quen với kỹ thuật xé, dán giấy, cách xé, dán giấy để tạo hình. 2. Kĩ năng : Xé được đường thẳng , đường cong để tạo thành hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và dán cho cân đối. 3. Thái độ : Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ II. Đồ dùng dạy học: -GV :+ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn. + Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, khăn lau -HS :Giấy màu, giấy nháp trắng, hồ dán, vở thủ công, khăn lau tay. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động: (1’) ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : (3’) - Kiểm tra việc chuẫn bị vật liệu, dụng cụ của HS - Nhận xét. 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn lại lí thuyết Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu HD HS thực hành vẽ, xé và dán hình vuông, hình tròn. 1.Vẽ và xé hình vuông đếm ô và dùng bút chì nối các dấu dể thành hình vuông. 2.Vẽ và xé dán hình tròn. - Dùng bút chì vẽ hình tròn. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình vuông, hình tròn. - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình quả cam. - Nhận xét tiết học. - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 4: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông. 2.Kĩ năng :Xé , được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng. 3.Thái độ :Biết quí trọng sản phẩm làm ra. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Bài mẫu về xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. -HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs -Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét Cho HS xem bài mãu và tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc của quả cam. Hỏi: -Quả cam có hình gì? - Quả nào giống hình quả cam? Kết luận: Quả cam có hình hơi tròn phía trên có cuống và lá đáy hơi lõm , khi chín có màu vàng đỏ. Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu 1.Vẽ và xé hình quả cam chọn giấy hình da cam: - Dán qui trình lên bảng và hướng dẫn từng bước để vẽ - Giáo viên làm mẫu xé hình quả cam ở 2 góc ở trên xé nhiều hơn để quả cam được phình ra ở giữa. -Gọi HS nhắc lại cách xé hình tròn? 2. Xé hình lá: - Chọn giấy màu xanh lá cây - Dán qui trình xé lá và hỏi: +Lá cam nằm trong khung hình gì? 3. Xé hình cuống lá: - Chọn giấy màu xanh lá cây - Cuống lá cân đối -Dán qui trình xé cuống và hỏi: + Nêu cách xé cuống lá? Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Thực hành trên giấy nháp . Hướng dẫn xé trên giấy nháp. . Hướng dẫn sắp xếp hình cho cân đối. Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) + Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán , hình quả cam? +Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học tiếp tiết 2 - HS quan sát - Quả cam hình hơi tròn, phình ở giữa phía trên có cuốn vàlá, phía đáy hơi lõm…khi chín có màu vàng đỏ - Quả táo, quả quýt… - HS quan sát - Xé hình vuông 8 ô, xé tiếp 4 góc được hình tròn - Hình chữ nhật - Xé hình chữ nhật, xé đôi hình chữ nhật, lấy một nửa làm cuống - HS thực hành. - HS dọn vệ sinh . - 2HS nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 4: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình quả cam từ hình vuông. 2. Kĩ năng : Xé, dán được hình hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối, phẳng. 3. Thái độ : Biết quí trọng sản phảm làm ra; biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng để góp phần bảo vệ môi trường phòng chống BĐKH. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu xé, dán hình quả cam, giấy màu da cam, xanh, hồ, giấy nền, khăn lau. - HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lá cây, hồ, giấy nền, khăn lau. III. Hoạt động dạy học: 1. Khởi động: Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs - Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôân lại lí thuyết Mục tiêu: nắm được quy trình xé hình quả cam. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mãu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu Mục tiêu: HS thực hành vẽ, xé và dán hình quả cam. Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối các dấu để thành hình quả cam. 2.Vẽ và xé dán hình quả cam. -Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình quả cam. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) - Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình quả cam. - Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành *Em hãy kể tên một số loại trái cây mà em biết? Trái cây có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe con người? - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - gvkl - Dặn dò: về nhà chăm sóc cây và chuẩn bị giấy màu để học bài: Xé, dán hình cây đơn giản. - Nhận xét tiết học. - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - HS phát biểu -Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 5: Xé, dán hình cây đơn giản I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản. Biết BV cây xanh là góp phần BVMT. 2. Kĩ năng : Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng. Thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây cối. 3. Thái độ : Tích cực, tự giác học tập, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: + Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Quan sát và nhận xét: Mục tiêu: Cho hs quan sát bài mẫu. Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát bài mẫu và hỏi: + Các cây có hình dáng như thế nào? Màu sắc? Tán lá? Thân cây? + Kết luận: Gọi Hs nêu đặc điểm, hình dáng, màu sắc cuả cây. Hoạt động 2: (5’) Hướng dẫn mẫu: Mục tiêu: Hướng dẫn Hs cách xé dán hình cây đơn giản. Cách tiến hành: Gv làm mẫu. -Xé phần tán cây: Gv làm mẫu và xé tán cây tròn từ tờ giấy màu xanh lá cây → Dán qui trình và hỏi: + Để xé tán cây tròn em phải xé từ hình gì? - Xé tán cây dài từ tờ giấy màu xanh đậm → Dán qui trình và hỏi: + Để xé tán cây dài em phải xé từ hình gì? - Xé phần thân câychọn giấy màu nâu → Dán qui trình và hỏi: + Để xé phần thân cây em phải xé từ hình gì? Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’): Thực hành Cách tiến hành: + Nêu lại cách xé hình cây đơn giản? + Gv nhắc nhở Hs thực hiện đúng qui trình trên giấy nháp. + Theo dõi, uốn nắn các thao tác xé. + Nhắc Hs don vệ sinh. Hoạt động cuối (3’) : Củng cố, dặn dò: * GDNGLL: Biết chăm sóc cây trồng: - Em hãy kể tên một số loại cây mà em biết? Cây xanh có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe con người? - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - gvkl - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, bút chì, bút màu, hồ dán - Hs quan sát + trả lời câu hỏi. - Hs nêu. - Hs quan sát. - Hs trả lời. - Hs trả lời. - Hs trả lời. - 3 Hs nêu. - Hs thực hành xé hình cây đơn giản và dán vào vở. - Hs dọn vệ sinh, lau tay. - HSTL - NX. *Tiết 5: Thủ công: BÀI 5: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách xé, dán hình tán lá đơn giản. Biết BV cây xanh là góp phần BVMT. 2. Kĩ năng : Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng. Thường xuyên chăm sóc và bảo vệ cây cối. 3. Thái độ : Tích cực, tự giác học tập, có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: + Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’) : - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ổn lại lí thuyết Mục tiêu: Nắm được quy trình xé hình cây đơn giản. Cách tiến hành: Cho HS xem bài mẫu, hỏi để HS trả lời quy trình Kết luận: Nhận xét chốt lại ý HS đã trả lời. Hoạt động 2 : HS thực hành trên giấy màu MT: HS thực hành vẽ, xé và dán hình cây đơn giản. Cách tiến hành : 1.Vẽ và xé hình vuông, tròn đếm ô và dùng bút chì nối các dấu để thành hình cây đơn giản. 2.Vẽ và xé dán hình cây đơn giản. -Dùng bút chì vẽ hình tròn- Xé thành hình cây đơn giản. 3. GV hướng dẫn thao tác dán hình Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Trình bày sản phẩm Mục tiêu: Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm. Cách tiến hành : Yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau GV Đánh giá sản phẩm: Hoàn thành và không hoàn thành Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò(5’) Yêu cầu một số HS nhắc lại qui trình xé dán hình cây. * GDNGLL: Biết chăm sóc cây trồng: - Em thường làm gì để cây cối luôn xanh tươi? - Cho HS tham gia nhổ cỏ, nhặt rác trước sân trường - Dặn dò: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xé, dán hình cây đơn giản. - Nhận xét tiết học. - HS quan sát và trả lời. Thực hành: HS luyện tập trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - TL - TL -Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 7: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách xé hình con gà con đơn giản. 2. Kĩ năng : Xé , dán được hình con gà con đơn giản, dán cân đối, phẳng. 3. Thái độ : Biết yêu quí con vật nuôi. II.Đồ dùng dạy học: - GV: +Bài mẫu.+Giấy thủ công màu vàng, hồ, giấy trắng, khăn lau tay. - HS: Giấy màu vàng, giấy nháp có kẻ ô, đồ dùng học tập, vở thủ công. III.Hoạt động dạy học: 1. Khởi động : Hát tập thể 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng học tập của hs - Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2 : Hướng dẫn quan sát -Cho HS xem bài mẫu và tìm hiểu đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con gà. + Em hãy nêu các bộ phận của con gà? Có màu gì? Có hình gì? + Em cho gà con có gì khác so với gà lớn? (gà trống, gàmái) Kết luận: Gà con có đặc điểm khác so với gà lớn về đầu, thân , cánh, đuôi và màu lông. Khi xé, dán hình con gà con, em có thể chọn giấy màu tuỳ theo ý thích. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3: Hướng dẫn mẫu Mục tiêu: Hướng dẫn HS xé, dán hình con gà con trên giấy nháp. 1. Xé hình thân gà:-Từ hình chữ nhật . - Dán qui trình xé hình thân gà, hỏi: -Em hãy nêu cách xé hình thân gà? - Xé mẫu giấy vàng (đỏ) 2. Xé hình đầu gà (HD tương tự như xé thân gà): 3. Xé hình đuôi gà (HD tương tự như xé thân gà) 4.Xé dán hình chân gà: (HD tương tự như xé thân gà): -Chân gà từ hình tam giác -Mắt gà hình tròn nhỏ, dùng màu tô mắt gà -GV vẽ ước lượng chân gà trên bảng -GV xé mẫu trên giấy màu khác nhau 5. Dán hình: Hoạt động4: HD thực hành - Cho HS nhắc lại quy trình xé dán con gà con - Yêu cầu HS thực hành xé dán – GVQS giúp đỡ Hoạt động cuối: *HĐGDNGLL: Tổ chức cho HS quét dọn và thu gom giấy vụn và các vật dụng cũ để làm kế hoạch nhỏ. Củng cố dặn dò(5’) -Yêu cầu HS nhắc lại qui trình xé, dán hình con gà con - Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán…… cho bài học sau “ xé,dán hình hình con gà con ( tiết 2) - HS quan sát - Con gà con có thân, đầu hơi tròn. Có các bộ phận: mắt, mỏ, cánh, chân, đuôi; toàn thân có màu vàng. -HS trả lời - Đầu tiên xé hình chữ nhật, xé 4 góc, uốn nắn, sửa lại cho giống hình thân gà. - HS quan sát. -Trả lời: HS quan sát hình con gà cho hoàn chỉnh - HS nêu -HS thực hành trên giấy nháp - HS nhắc lại - HS dọn vệ sinh . [...]... cắt, dán Chuẩn bị kéo, hồ, thước, bút chì: cắt dán hình vuông *Tiết 5: Thủ công: Bài 18 : CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG (T1) I MỤC TIÊU: - HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông - HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách - Tập tính thẩm mĩ, sáng tạo cho HS II CHUẨN BỊ: GV: Hình vuông mẫu bằng giấy màu dán trên nền giấy trắng kẻ ô 1 Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn, bút chì, thước, kéo, hồ dán HS: Vở thủ công, ... ở tiết 1 Sau khi kẻ xong hình vuông thì cắt rời hình và dán sản phẩm vào c) Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS - GV HD nhận xét, đánh giá 4 Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS cần biết tiết kiệm giấy để bảo vệ MT vở thủ công HS trưng bày SP trước lớp Lớp nhận xét *Tiết 4: Thủ công: Bài 19 : CẮT DÁN HÌNH TAM GIÁC (T1) I MỤC TIÊU: - HS biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác - HS cắt, dán được... nhắc lại *Tiết 5: Thủ công: Bài 11 : GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Hs biết cách gấp cái quạt 2 Kĩ năng : Gấp được cái quạt bằng giấy 3 Thái độ : Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng II Đồ dùng dạy học:- Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công III Hoạt động dạy và học: 1 Khởi động (1 ): Ổn định định... học vào bài: Cắt, dán và trang trí ngôi nhà; Cắt dán được ngôi nhà mà em yêu thích II CHUẨN BỊ: GV: Bài mẫu 1 ngôi nhà có trang trí; giấy các màu, bút chì, thước kẻ, hồ dán; 1 tờ giấy trắng làm nền HS: Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút màu; 1 tờ giấy trắng làm nền; vở thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1 ổn định lớp: 2 Bài cũ: Nêu các bước cắt, dán hàng rào; chấm... đồ dùng học tập, vở thủ công, khăn lau tay III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Kiểm tra đồ dùng học tập của hs -Nhận xét kiểm tra 3.Bài mới : Tiết 5: Thủ công: Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY I Mục tiêu: 1 Kiến thức:HS nắm được kĩ thuật xé, dán giấy 2 Kĩ năng :Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản... cắt, dán Chuẩn bị kéo, hồ, thước, bút chì: cắt dán hình vuông (T2) *Tiết 4: Thủ công: Bài 18 : CẮT DÁN HÌNH VUÔNG (TT) I MỤC TIÊU: - HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông - HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách - Tập tính thẩm mĩ, sáng tạo cho HS II CHUẨN BỊ: GV: Mẫu HV HS: Một tờ giấy màu trên nền tờ giấy có kẻ ô; bút chì, thước kẻ, kéo, hồ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1 ổn định lớp: 2... dạy học: - GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ - HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công III Hoạt động dạy và học: 1 Khởi động (1 ): Ổn định định tổ chức 2 KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs - Nhận xét 3 Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1 ): Ghi đề bài * Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá... Về chuẩn bị 1 tờ giấy màu, bút chì, thước, kéo, hồ, vở thủ công để tiết sau cắt, dán vào vở *Tiết 5: Thủ công: Bài 19 : CẮT DÁN HÌNH TAM GIÁC (TT) I MỤC TIÊU: HS biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác HS cắt, dán được hình tam giác theo 2 cách II CHUẨN BỊ: Giấy màu có kẻ ô, bút chì, thước, kéo, hồ, vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1 ổn định lớp: 2 Bài cũ: Nhắc lại cách kẻ, cắt hình tam giác theo... - 1 HS lên nêu lại quy trình và làm mẫu lại – QS NX - Lớp thực hành: Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 6 ô theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan đứng Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô, dài 9 ô làm nan ngang Thực hành cắt nan giấy rời khỏi tờ giấy màu 4 CỦNG CỐ – DẶN DÒ: - Thu 1 số sản phẩm chấm, nhận xét - Chuẩn bị tiết sau: Thực hành cắt dán vào vở thủ công *Tiết 5: Thủ công: TUẦN 32 Thứ ngày tháng... kẻ ô, đánh dấu 2 điểm A, B, kẻ nối 2 điểm đó, được đoạn thẳng AB HS kẻ từ trái sang phải Đánh dấu 2 điểm C, O và kẻ tiếp đoạn thẳng CD cách đều AB *HĐNK: Tập bài hát Tiếng chào theo em 4 CỦNG CỐ – DẶN DÒ: - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: HS chuẩn bị giấy màu có kẻ ô và 1 tờ giấy vở HS có kẻ ô, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công: “Cắt dán hình chữ nhật” *Tiết 5: Thủ công: Bài 17 : CẮT DÁN HÌNH . trên giấy màu và dán vào vở thủ công. - Các tổ trình bày sản phẩm của mình trên bảng lớp. - Thu dọn vệ sinh. *Tiết 5: Thủ công: Bài 4: XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS. về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1 ): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’). về xé, dán hình cây đơn giản. + Giấy thủ công, giấy trắng. - Hs: Giấy thủ công, bút chì, hồ dán, khăn, vở thủ công. III. Hoạt động dạy và học: 1. Khởi động (1 ): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN tHỦ CÔNG LỚP 1 full, GIÁO ÁN tHỦ CÔNG LỚP 1 full, GIÁO ÁN tHỦ CÔNG LỚP 1 full