LỊCH SỬ LỚP 5 ĐẦY ĐỦ

54 736 3
LỊCH SỬ LỚP 5 ĐẦY ĐỦ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

?&@ Bài 1: "Bình tây đại nguyên soái" Trương Định. I. Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được. -Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biêu trong phong trào đấu tranh chống thực dân pháp xâm lược của nhân dân Nam Kì. -Ông là người có lòng yêu nước sâu sắc, dám chống lại lệnh vui đê kiên quyết cùng nhân dân chống quân pháp xâm lược. -Ông được nhân dân khâm phục, tin yêu và suy tôn là " Bình Tây đại nguyên soái". -Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. II: Đồ dùng: -Hình vẽ trong SGK, phóng to nếu có điều kiện. -Bản đồ học tập cho HS. -Phiếu học tập. -Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố. . Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Giới thiệu bài mới. 2 Tìm hiểu bài. HĐ1; Tình hình đất nước ta sau khi thực dân pháp mở cuộc xâm lược. HĐ2; Trương Định kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV yêu cầu HS làm việc với SGK và trả lời cho các câu hỏi sau. +Nhân dân Nam Kì đã làm gì khi thực dân Pháp xâm lược nước ta? +Triều đình nhà Nguyễn có thái độ thế nào trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp? -GV gọi HS trả lời các câu hỏi trước lớp. -GV giảng thêm cho HS hiêu. -GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu. -Đọc sách thảo luận để trả lời câu hỏi. . Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì? Theo em, lệnh của nhà vua đúng hay sai? Vì sao? -Nghe. -HS đọc SGK, suy nghĩ và tìm câu trả lời. -Dũng cảm đứng lên chống thực dân pháp xâm lược. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra…. +Nhượng bộ không kiên quyết chiến đấu bảo vệ đất nước. -2 HS lần lượt trả lời, cả lớp theo dõi và bổ sung. -HS chia thành các nhóm nhỏ, cùng đọc sách, thao luận để hoàn thành phiếu. -Ban lệnh xuống buộc Trương Định phải giải tán nghĩa quân và đi nhận chức Lãnh Binh ở An Giang. -Lệnh của nhà vua là không hợp lí…. -Băn khoăn suy nghĩ: làm quan HĐ3: Lòng biết ơn của nhân dân ta với Bình Tây Đại Nguyên Soái. 3 Củng cố dặn dò . Nhận được lệnh vua, Trương Định có thái độ và suy nghĩ như thế nào? ……… -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận từng câu hỏi trước lớp. +Cử 1 HS làm chủ toạ của cuộc toạ đàm. +HD HS chủ toạn dựa vào các câu hỏi đã nêu để điều khiên toạ đàm. +GV theo dõi HS làm việc và là cố vấn, trọng tài khi cần thiết. -Nhận xét kết quả thảo luận. -GV kết luận ngắn về nội dung hoạt động: Năm 1862 triều đình nhà Nguyễn kí hoà ước… -GV lần lượt nêu câu hỏi. +Nêu cảm nghĩ của em về Bình Tây đại nguyên soái Trương Định? +Hãy kể thêm một vài mẩu chuyện mà em biết về ông? …… Kl: Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phòng trào đấu tranh chống thực dân pháp…. -GV yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và hoàn thành nhanh sơ đồ. -GV tổng kết, giờ học và tuyên dương các HS tích cực hoạt động tham gia xây dựng bài. -Dặn dò HS về nhà học thuộc bài và làm các bài tập tự đánh giá kết quả và sưu tầm câu chuyện kể về Nguyễn Trường Tộ. thì phải tuân lệnh vua, nếu không phải chịu tội phản nghịch… -Báo cáo kết quả thảo luận và HD của GV. -Lớp cử một HS khá, mạnh dạn. -HS cả lớp phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của bạn chủ toạ. -HS suy nghĩ, tìm câu trả lời và giơ tay xin phát biểu ý kiến. -Ông là người yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh ban thân mình cho dân tộc, cho đất nước. -HS kể chuyện mình sưu tầm được. -HS kẻ sơ đồ vào vở và hoàn thành sơ đồ. ?&@ Bài 2: Nguyễn Trường Tộ Mong muốn canh tân đất nước. I. Mục đích yêu cầu. Sau bài học HS có thể: -Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. -Suy nghĩ và đánh giá của nhân dân ta về những đề nghị về canh tân và lòng yêu nước của ông. II Đồ dùng dạy học. -Chân dung Nguyễn Trường Tộ. -HS tìm hiêu về Nguyễn Trường Tộ. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ 1 Giới thiệu bài mới. 2 Tìm hiểu bài. HĐ1:Tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để chia sẻ cá thông tin đã tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ theo hướng dẫn. . Từng bạn trong nhóm đưa ra cá thông tin mà mình sưu tầm được. . Cả nhóm chọn lọc thông tin và thư kí ghi vào phiếu theo trình tự. -Năm sinh mất của Nguyễn Trường Tộ. -Quê quán của ông…… -GV cho HS các nhóm báo cáo kết quả làm việc. -GV nhận xét kết quả làm việc của HS và ghi một số nét chính về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ. -GV nêu tiếp vấn đề; Vì sao lúc đó Nguyễn Trường Tộ lại nghĩ đến việc phải thự hiện canh tân đất nước. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -HS chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 6-8 HS hoạt đông theo HD. -Kết quả thảo luận, tìm hiêu tốt là: Nguyễn trường Tộ sinh năm 1830 mất năm 1971. -Quê quán: Làng Bùi Chu- Hưng Nguyên-Nghệ An. ……… -Đại diện nhóm dán phiếu của nhóm mình lên bảng và trình bày các nhóm khác theo dõi bổ sung. HĐ2: Tình hình đất nước ta trước sự xâm lược của thực dân pháp. HĐ3: những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ -GV yêu cầu HS tiếp tục hoạt động theo nhóm, cùng trao đổi để trả lời các câu hỏi. -Tại sao Pháp có thể dễ dáng xâm lược nước ta? Điều đó cho thấy tình hình đất nước ta lúc đó như thế nào? -GV cho HS báo cáo kết quả trước lớp. H: theo em, tình hình đất nước như trên đã đặt ra yêu cầu gì để khỏi bị lạc hậu? KL: Vào nửa thế kỉ XIX, khi thực dân pháp xâm lược nước ta…. -GV yêu cầu HS tự làm việc với SGK và trả lời câu hỏi. +Nguyễn Trường Tộ đưa ra những đề nghị gì để canh tân đất nước? +Nhà vua và triều đình nhà Nguyễn có thái độ như thế nnào với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ? Vì sao? -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp; GV nêu từng câu hỏi cho HS trả lời. -Việc vua quan nhà Nguyễn phản đối đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tô cho thấy họ là người như thế nào? -GV yêu cầu HS lấy những ví dụ chứng minh sự lạc hậu của vua quan nhà Nguyễn. -HS hoạt động trong nhóm cùng trao đổi và trả lời câu hỏi. Có thể nêu: Vì: Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực dân pháp. -Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu. -Đất nước không đủ sức để tự lập… -Đại diện 1 nhóm HS phát biểu ý kiến trước lớp, HS các nhóm khác bổ sung. -Cần đổi mới để đủ sức tự lập, tự cường. -HS đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi. -Mở rộng quan hệ ngoại giao. -Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát triển kinh tế. -Xây dựng quân đội… -Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng…. -Không thực hiện theo đề nghị của ông. Vua Tự Đức bao thủ cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. -2 HS lần lượt nêu ý kiến của mình trước lớp. -Họ là người bảo thủ. -Là người lạc hậu, không hiểu gì về thế giới bên ngoài. -VD: Vua nhà Nguyễn không tinn rằng đèn treo ngược, không 3 Củng cố dặn dò KL: Với mong muốn canh tân đất nước, phụng sự quốc gia, Nguyễn Trường Tộ đã gửi đến nhà vua nhiều bản điều trần đề nghị…. -GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời. +Nhân dân ta đánh giá như thế nào về con người và những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ? +Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về Nguyễn Trường Tộ. -GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và sưu tầm thêm các tài liệu về Chiếu Cần Vương. có dầu mà vẫn sáng. … -HS tiếp nối nhau trả lời trước lớp. -Nhân dân tỏ thái độ kính trọng ông, coi ông là người có hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu nước mạnh. -Em rất kính trọng Nguyễn Trường Tộ, thông cảm với hoàn cảnh của ônng… ?&@ Bài 3 Cuộc phản công ở kinh thành Huế. IMục đích – yêu cầu: Sau bài học HS có thể: -Thuật lại được cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ huy vào đêm mồng 5-7-1885. -Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần Vương (1885-1896). -Biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta. II. Đồ dùng dạy – học. -Lược đồ kinh thành Huế năm 1885, có các vị trí kinh thành Huế, đồn Mang Cá, toà Khâm sứ nếu có. -Bản đồ hành chính VN. -Hình minh hoạ tronng SGK. -Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. 1 Giới thiệu bài mới. 2 Tìm hiểu bài. HĐ1:Người đại diện phía chủ chiến. HĐ2: Nguyên nhân diễn biến và ý nghĩa của cuộc phản cônng ở kinh thành Huế. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV nêu vấn đề: 1884, triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân pháp trên toàn đất nước ta. Sau hiệp ước này, tình hình nước ta có những nét chính nào? Em hãy đọc SGK và trả lời câu hỏi. +Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái độ đối với thực dân Pháp như thế nào? +Nhân dân ta phản ứng thế nào trước sự việc triều đình kí hiệp ước với thực dân pháp? -GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS trả lời trước lớp. -GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó nêu KL. -GV chia HS thành cacù nhóm, yêu cầu thảo luận để trả lời các câu hỏi. +Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế? +Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào? Ai là người lãnh đạo? Tinh thần phản công của quân ta như thế nào? Vì sao cuộc phản công thất bại? -GV tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp. -Nghe. -Nghe và nêu để xác định vấn đề, sau đó tự đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi. -Quan lại nhà Nguyễn chia thành 2 phái. Chủ hoà và chủ chiến. -Chủ hoà chủ trương thuyết phục thực dân pháp. -Chủ chiến. Đại diện là Tôn Thất Thuyết, cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu… -Không chịu khuất phục thực dân pháp. -2 HS lần lượt trả lời, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. -Chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-6 HS, cùng thảo luận và ghi các câu trả lời vào phiếu. -Tôn Thất Thuyết đã tích cực chuẩn bị để chống giặc pháp. Giặc pháp lập mưu bắt ông nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thù ông quyết định nổ súng trước để giành thế chủ công. +Đêm mông 5-7 -1885, cuộc phản công bắt đầu bằng tiếng nổ rầm trời cảu súng " thần công" quân ta do Tôn Thất Thuyết chỉ huy đã tấn cônng và đồn Mạng Cá và toà Khâm sứ pháp…… -3 nhóm HS cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận. HĐ3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương. 3 Củng cố dặn dò -GV nhận xét về kết quả thảo luận của HS. -GV yêu cầu HS trả lời: +Sau khi cuộc phản công ở kinh thành Huết thất bại. Tôn Thất Thuyết đã làm gì? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào với phong trào chống Pháp của nhân dân ta? -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, chia sẻ với các bạn trong nhóm những thông tin, hình ảnh mình sưu tầm được về Hàm Nghi và chiếu Cần Vương. -GV gọi HS trình bày kết quả thảo luận và yêu cầu HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến khi cần thiết. -GV có thể giới thiêu thêm về vua Hàm nghi. -GV nêu câu hỏi. -Em hãy nêu tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu hưởng ứng chiếu Cần Vương. -GV tóm tắt nôi dung hoạt động 3. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương các HS, nhóm HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở các HS còn chưa cố gắng. -Dặn HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau. -Đã đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến. Tại đây ông đã lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương kể gọi nhân dân cả nước giúp vua. -HS làm việc trong nhóm theo yêu cầu của GV. -3 HS lần lượt trình bày kết quả chia sẻ kiến thức trước lớp. -Phạm Bành, Đình Công Tráng (Ba đình- Thanh hoá) -Phan đình Phùng (Hương khê- hà tĩnh) ……… ?&@ Xã hội Việt Nam Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. I. Mục tiêu: Sau bài học nêu được. -Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, xã hội nước ta có nhiều biến đổi do hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp. -Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa kinh tế xã hội. II: Đồ dùng: -Các hình minh hoạ trong SGK phóng to, nếu có điều kiện. -Phiếu học tập cho HS. -Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. . Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ 1 Giới thiệu bài mới. 2 Tìm hiểu bài. HĐ1:Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thể kỉ 19 đầu thề kỉ 20. HĐ2: Những thay đổi trong xã hôi VN cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp cùng đọc sách, quan sát các hình minh hoạ để trả lời các câu hỏi sau: +Trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền kinh tế Việt Nam có những ngành nnào là chủ yếu? +Sau khi thực dân pháp đặt ách thống trị ở VN chúng đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta? … +Ai là người được hưởng những nguồn lợi do phát triển kinh tế? -GV gọi HS phát biểu ý kiến trước lớp. KL: Từ cuối thế kỉ 19 thực dân pháp tăng cường khai mỏ…. -GV tiếp tục yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi sau đây. +Trước khi thực dân Pháp vào xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào? ……… +Nêu những nét chính về đời sống của công nhân và nông dân -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. -HS làm việc theo cặp để cùng nhau bàn bạc giải quết vấn đề. -Trước khi pháp xâm lược kinh tế Việt Nam dựa vào nông nghiệp là chủ yếu… -Chúng khai thác khoáng sản của đất nước ta như khai thác than, thiếc, bạcc, vàng…… -Người pháp là những người được hưởng nguồn lợi của sự phát triển kinh tế. -3 HS lần lượt phát biêu ý kiến, sau mỗi lần có HS phát biểu, các bạn khác lại cùng nhận xét. -HS làm việc theo cặp cùng trao đổi và trả lời câu hỏi. -Có 2 giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân. +Nông dân Việt Nam bị mất ruông đất, đói nghèo phải vào làm việc trong các nhà máy, xí 3 Củng cố dặn dò Việt Nam cuối thế kỉ 19 đầu thề kỉ XX. -GV cho HS phát biểu ý kiến trước lớp. -GV nhận xét kết quả làm việ của HS và hỏi thêm. -KL: Những nét chính về sự biến đổi trong xã hội nước ta… -GV yêu cầu HS lập bảng so sánh tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trước khi thực dân pháp xâm lược nước ta và sau khi thực dânn pháp xâm lược nước ta. -GV nhận xét phần lập bảng của HS. Sau đó tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về nhân vật lịch sử Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du. nghiệp, đồn điền và nhận đồng lương rẻ mạt… -3 HS lần lượt trình bày ý kiến của mình theo các câu hỏi trên. -HS làm việc cá nhân, tự hoàn thành bảng so sánh. ?&@ Bài 5: Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du. I. Mục đích yêu cầu. Sau bài học HS có thể biết. -Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ 20. -Phong trào Đông du là một phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân pháp; thuật lại phong trào Đông du. II Đồ dùng dạy học. -Chân dung Phan Bội Châu. -Phiếu học tập cho HS. -HS chuẩn bị các thông tin, tranh ảnh sưu tầm được về phong trào Đông du và Phan Bội Châu. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu. ND – TL Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ 1 Giới thiệu bài mới. -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài. -Nhận xét cho điểm HS. -GV giới thiệu bài cho HS. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. -Nghe. 2 Tìm hiểu bài. HĐ1:Tiểu sử Phan Bội Châu. HĐ2: Sơ lược về phong trào Đông du. -GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm để giải quyết yêu cầu. +Chia sẻ với các bạn trong nhóm thông tin, tư liêu em tìm hiểu đượcc về Phan Bội Châu. +Cả nhóm cùng thảo luận, chọn lọc thông tìn để viết thành tiểu sử của Phan Bội Châu. -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu trước lớp. -GV nhận xét phần tìm hiểu của HS, sau đó nêu một số nét chính và tiểu sử Phan Bội Châu. -GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, cũng đọc SGK và thuật lại những nét chính về phong trào Đông du dựa theo các câu hỏi gợi ý sau. +Phong trào Đông du diễn ra vào thời gian nào? Ai là người lãnh đạo? Mục đích của phong trào là gì? ………… +Kết quả của phong trào Đông du và ý nghĩa của phong trào này là gì? -GV tổ chức cho HS trình bày các nét chính về phong trào Đông du trước lớp. -GV nhận xét về kết quả thảo luận của HS, sau đó cả lớp: +Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập? +Tại sao chính phủ Nhật trục xuất Phan Bôi Châu và những người du học? -GV giảng thêm cho HS hiểu -HS làm việc theo nhóm. -Lần lượt từng HS trình bày thông tin của mình trước nhóm, cả nhóm cùng theo dõi -Các thành viên trong nhóm thảo luận để lưa chọn thông tin và ghi vào phiếu học tập của nhóm mình. -Đaị diện 1 nhóm HS trình bày ý kiến, các nhóm khác bổ sung ý kiến. -HS làm việc theo nhóm mỗi nhóm có 4 HS cùng đọc SGK thảo luận để rút ra các nét chính của phong trào Đông du. -Diễn ra từ năm 1905, do Phan Bội Châu lãnh đạo. Mục đích là đào tạo những người yêu nước có kiến thức… -Phong trào phát triển làm cho thực dân pháp hết sức lo ngại, năm 1908 và thưc dân pháp cấu kết với nhật chống phá phong trào…. -3 HS lần lượt trình bày 1 phần trên sau mỗi lần có bạn trình bày. -HS cả lớp cùng suy nghĩ, sau đó phát biểu ý kiến trước lớp. -Vì hoc có lòng yêu nước nên quyết tâm học tập để về cứu nước. -Vì thực dân Pháp cấu kết với nhật chống phá phong trào [...]... Mươi Năm Chống Thực Dân Pháp Xâm Lược và Đô Hộ (1 858 -19 45) I Mục tiêu: Giúp HS: -Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện đò II: Đồ dùng: -Bảng kẻ sẵn bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến 19 45 -Giấy khổ to kẻ sẵn các ô chữ của trò chơi: Ô chữ kì diệu -Cờ, hoăc chuông đủ dùng cho các nhóm Các hoạt động dạy – học chủ... bản Tuyên ngôn Độc lập -GV cho HS phát biểu ý kiến trước lớp -GVKL: bản tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đọc ngày 2-9-19 45 đã khẳng định độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc VN… -GV hướng dẫn HS thảo luận tìm HĐ4: Ý nghĩa hiểu ý nghĩa lịch sử dủa sự kiện của sự kiện 2-9-19 45 thông qua câu hỏi lịch sử ngày Sự kiện 2-9-19 45 đã khẳng định 2-9-19 45 điều gì về nền đôc lập của dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt... Học sinh -2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV -Nghe -HS cả lớp làm việc dưới sự điều khiển của bạn lớp trưởng +HS điều khiển nêu câu hỏi +HS cả lớp trả lời, bổ sung ý kiến +HS điều khiển kết luận đúng, sai, nếu đúng thì mở bảng thống Hđ2:Trò chơi: Ô chữ kì diệu 3.Củng cố, dặn dò -Ngày 1/9/1 858 xảy ra sự kiện lịch sử gì? -Sự kiện lịch sử này có nội dung cơ bản, (ý nghĩa) là gì? … -GV theo dõi và... viện đầy đủ sức người… -Đại diện mỗi nhóm trình bày về một vấn đề, các nhóm khác bổ sung ý kiến.-Quan sát và nêu nội dung -Nghe -…1 /5/ 1 952 3.Củng cố, dặn dò.2-3' -Kể tên các anh hùng được Đại hội bầu chọn -Nhận xét, tuyên dương -Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học thuộc … 1 954 -…nhằm tổng kết, biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của … -HS nối tiếp kể Bài 17:CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ... trước lớp cả lớp cùng theo dõi và bổ sung ý kiến -HS thảo luận để trả lời -Khẳng định độc lập của dân tộc ta với toàn thế giới, cho thế giới thấy rằng ở VN đã có một chế độ mới ra đời thay thế chế đô thực dân phong kiến , đánh dấu kỉ nguyên độc lập của dân tộc ta -2 nhóm HS cử đại diện trình bày ý nghĩa của sự kiện 2-9-19 45 trước lớp HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến 3 Củng cố dặn dò 9-19 45 đã khẳng... năm 19 45? -GV kể về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng 8 Các câu hỏi gợi ý +Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng 8? +Thắng lợi đó có ý nghĩa như thế nào? 4 HS, lần lượt từng HS thuật lại trước nhóm cuộc khởi nghĩa 19-819 45 ở Hà... học chủ yếu ND – TL 1 Kiểm tra bài cũ 1 Giới thiệu bài mới HĐ1:Thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1 858 đến 19 45 Giáo viên -GV gọi một số HS lên bảng kiêm tra bài -Nhận xét cho điểm HS -Dẫn dắt và ghi tên bài -GV treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng che kín các nội dung -GV chọn 1 HS giỏi điều khiển các bạn trong lớp đàm thoại để cùng xây dựng bảng thống kê, sau đó hướng dẫn HS này cách đặt câu... cảnh HN ngày 2-919 45 HĐ2: Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập -GV yêu cầu HS đọc SGK và dùng tranh ảnh minh hoạ của SGK hoặc của các em sưu tầm được để miêu tả quang cảnh của HN vào ngày 2-9-19 45 -GV tổ chức cho HS thi tả quang cảnh ngày 2-9-19 45 -GV tổ chức cho HS bình chọn bạn tả hay và hấp dẫn nhất -GV tuyên dương HS được cả lớp bình chọn -GV kết luận ý chính về quang cảnh ngày 2-9-19 45 +HN tưng bừng... bị bài sau ?&@ Bài 15: Chiến thắng biên giới Thu –Đông 1 950 I Mục tiêu: Sau bài học HS nêu được -Lí do ta quyết định mở chiến dịch biên giới thu –đông 1 950 -Trình bày sơ lược diễn biến của chiến dịch -Ý nghĩa của chiến dịch -Nêu đượ sự khác biệt giữa chiến thắng Việt Bắc Thu đông 1947 và chiến thắng Biên giới thu đông năm 1 950 II: Đồ dùng: -Lược đồ chiến dịch Biên giới thu đông 1 950 -Các hình minh hoạ... quốc tế 1 950 HĐ2: Diễn biến, kết quả chiến dich biên giới thu đông 1 950 -Vậy nhiệm vụ của kháng chiến lúc này là gì? GV nêu: Trước âm mưu cô lập Việt Bắc, khoá chặt biên giới Việt Trung của đich, đảng và chính phủ đã quyết định mở chiến dịch Biên Giới thu –đông 1 950 ………… -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, cùng đọc SGK sau đó sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thuđông 1 950 GV đưa . khởi nghĩa giành chính quyền ở quê hương ta năm 19 45? -GV kể về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương năm 19 45, dựa theo lịch sử địa phương. -GV yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm. nghĩa 19-8- 19 45 ở Hà Nội, các HS cùng nhóm theo dõi, bổ sung ý kiến cho nhau. -1 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến thống nhất như sau. -Chiều 19-8-19 45, cuộc khởi. để viết thành tiểu sử của Phan Bội Châu. -GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu trước lớp. -GV nhận xét phần tìm hiểu của HS, sau đó nêu một số nét chính và tiểu sử Phan Bội Châu. -GV

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan