Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 2

72 969 10
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 1): Đính khuy hai lỗ. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy hai lỗ. +Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu cần cho tiết học. *GV: Mẫu đính khuy hai lỗ, một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra vật liệu của HS. Đính khuy hai lỗ. Quan sát, nhận xét mẫu: -HS quan sát một số mẫu khuy hai lỗ hình 1a-sgk và nêu nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc. -GV giới thiệu mẫu đính khuy hai lỗ,HDHS quan sát kết hợp quan sát hình 1b-sgk và đặt câu hỏi để HS nêu nhận xét. -Tổ chức HS nhận xét mẫu trên sản phẩm may mặc và đặt câu hỏi để HS nhận xét. **Kết luận: sgv. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -GVHDHS đọc lướt nội dung mục II-sgk, yêu cầu HS nêu các bước trong quy trình đính khuy. -HDHS đọc nội dung mục I và quan sát hình 2-sgk, yêu cầu HS nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy. *Gọi HS thực hiện lại các thao tác trong bước 1, GV quan sát uốn nắn và hướng dẫn nhanh một lượt . -Đặt câu hỏi để HS nêu cách chuẩn bị đính khuy trong mục 2a và hình 3. GV sử dụng mẫu lớn. -HDHS đọc mục 2b và quan sát hình 4-sgk để nêu cách đính khuy.GVHD bằng mẫu lớn. -HDHS quan sát hình 5 và 6-sgk, HS nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy. -Nhận xét và HDHS thực hành hình 5 và 6. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong sgk. -Thao tác kết thúc đính khuy, GV nhắc lại chương trình học lớp 4. *Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các bước đính khuy. *Gọi 2HS nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy. *GV tổ chức HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. Ôn: Các bước đính khuy hai lỗ. Chuẩn bị bài: Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). HS kiểm tra đôi bạn. HS mở sách. HS thực hiện . HS thực hiện. HS cá nhân, lớp nhận xét. HS thực hiện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 2): Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy hai lỗ. +Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Chuẩn bị vải đã gấp mép, các loại khuy hai lỗ. *GV: Một số dụng cụ để giúp HS khi thiếu. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Yêu cầu HS nêu lại các bước đính khuy hai lỗ. Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). HS thực hành: Bước 1: -Yêu cầu HS nhắc lại các bước đính khuy hai lỗ. -GV nhận xét và nhắc lại một số lưu ý khi đính khuy hai lỗ. +Khuy phải thẳng hàng với đường vạch. +Giữ cố định khuy trên điểm vạch dấu khi chuẩn bị đính khuy. +Khi đính khuy mũi kim phải xuyên qua lỗ khuy và phần vải dưới khuy. +Mỗi khuy phải đính 3 đến 4 lần cho chắc chắn. +Khi quấn chỉ quanh chân khuy phải chặt nhưng không để vải nhăn. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành tiết 1 và việc chuẩn bị dụng cụ. -GV nêu thời gian thực hành: Mỗi HS đính 2 khuy trong thời gian 50phút.HDHS đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để các em theo đó thực hiện cho đúng. Bước 3: *HS thực hành đính khuy hai lỗ. GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm 4 để các em dễ trao đổi và giúp đỡ nhau hơn. *GV theo dõi uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hoặc hướng dẫn thêm cho những HS còn lúng túng. Ôn: Các bước đính khuy hai lỗ. Chuẩn bị bài: Hoàn thành sản phẩm, chuẩn bị trưng bày theo nhóm trên khổ giây A 3 . HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS lắng nghe. HS thực hiện HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 3): Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Hoàn thành sản phẩm cá nhân. +Hoàn thành sản phẩm chuẩn bị trưng bày. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: Chuẩn bị sản phẩm. *GV: Phần dành trưng bày cho từng nhóm. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 4: 3.Dặn dò: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần thiết. Đính khuy hai lỗ (tiếp theo). Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Đính khuy bốn lỗ. +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. +Các loại khuy bốn lỗ. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS đại diện nhóm. HS thực hiện. HS lắng nghe. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 4): Đính khuy bốn lỗ. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bốn lỗ thưo hai cách. +Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính cẩn thân. II/Chuẩn bị: *HS: Dụng cụ cần cho bài học. *GV: Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo hai cách. Một số sản phẩm may mặc. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra dụng cụ vật liệu cần thiết cho tiết học. Đính khuy bốn lỗ. Quan sát, nhận xét mẫu: -GV giới thiệu một số mẫu khuy bốn lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1a-sgk và Yêu cầu trả lời các câu hỏi trong sgk. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có đính khuy bốn lỗ. **Tóm tắt các ý trả lời của HS và kết luận HĐ 1 -sgv. Hoạt động thao tác kĩ thuật: -GV nêu vấn đề: Cách đính khuy bốn lỗ có giống như cách đính khuy hai lỗ không?. -GVHDHS đọc lướt các nội dung sgk và trả lời: Đính khuy hai lỗ và đính khuy bốn lỗ có điểm nào giống và khác nhau. -Yêu cầu HS nhắc lại và lên bảng thực hiện các thao tác vạch dấu điểm đính khuy và đính khuy ở bài 1-GV quan sát và uốn nắn lại. -GVHDHS đọc nội dung và quan sát hình 2-sgk. Nêu cách đính khuy bốn lỗ. -Yêu cầu 2HS thực hiện. –HS quan sát nhận xét. -GV nhận xét uốn nắn những thao tác còn lúng túng của HS. -HS quan sát hình 3-sgk. Và nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách thứ hai và thực hành. -GV nhận xét các thao tác của HS. *Tổ chức học sinh thực hành vạch dấu các điểm đính khuy bốn lỗ. Trước khi thực hành, GV HDHS đọc yêu cầu đánh giá ở cuối bài để HS cố gắng thực hành đạt yêu cầu. Ôn: Các bước thực hiện đính khuy bốn lỗ. Chuẩn bị bài: Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). +Vải, kim và các loại khuy bốn lỗ. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời. HS thực hiện. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 5): Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bốn lỗ. +Thực hành thành thạo, nắm được quy trình. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: Dụng cụ cần. *GV: Mẫu trưng bày. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: *Hoạt động 4: 3.Dặn dò: Kiểm tra dụng cụ và bài đã hoàn thành trong tíêt trước. Đính khuy bốn lỗ (tiếp theo). Học sinh thực hành: -Yêu cầu HS nhắc lại cách đính khuy bốn lỗ. -Nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bốn lỗ. -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và chuẩn bị thực hành ở tiết 2. -GV nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu yêu thời gian hoàn thành sản phẩm thực hành đính khuy hai lỗ theo hai cách. Có thể thực hành nhóm hoặc cá nhân. -GV quan sát uốn nắn cho những HS thực hành chưa đúng thao tác kĩ thuật. Đánh giá sản phẩm: -Các nhóm hoặc cá nhân được chỉ định lên bảng trưng bày sản phẩm. -Gọi HS nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk. -Cử 3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo yêu câu đánh giá. -GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức: +Hoàn thành: A. +Chưa hoàn thành: B. +Hoàn thành sớm hơn thời gian quy định: A + . GV nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Đính khuy bấm. +Vải, chỉ, kim, khuy bấm, kéo. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS thực hiện nhóm. HS đại diện nhóm. HS trả lời. HS thực hiện. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 6): Đính khuy bấm. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết các đính khuy bấm. +Đính được khuy bấm đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính tự lập, cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bấm như áo bà ba, áo dài, áo sơ sinh. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra vật liệu và dụng cụ của tiết học. Đính khuy bấm. Quan sát, nhận xét mẫu: -GV giới thiệu một số mẫu khuy bấm, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1a-sgk và trả lời về đặc điểm, hình dạng của khuy bấm. -HS quan sát mẫu đính khuy bấm và hình 1b-sgk và nhận xét về các đường đính khuy, cách đính khuy và khoảng cách giữa các khuy trên hai nẹp vải. -GV giới thiệu các khuy bẩm được đính trên sản phẩm may mặc và yêu cầu HS nêu vị trí đính phần mặt lồi và phần mặt lõm của khuy. **GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động : sgv. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -HS đọc nội dung mục 1; 2-sgk kết hợp với quan sát hình để nêu các bước đính khuy bấm. -HS dựa vào kiến thức đã học kết hợp với quan sát hình 2-sgk để trả lời câu hỏi trong sgk. -Gọi 2HS thực hiện các thao tác vạch dấu các điểm đính khuy bấm-GV quan sát uốn nắn. -HDHS đọc mục 2a và quan sát hình 4-sgk và nêu các thao tác đính phần mặt lõm của khuy bấm -GVHDHS cách đính lỗ khuy thứ nhất, thứ hai. -2HS thực hiện dính lỗ khuy thứ ba, thứ tư và nút chỉ. -HDHS đọc mục 2b kết hợp với quan sát hình 5-sgk và nêu cách đính phần mặt lồi của khuy bấm *GVHD nhanh lại toàn bộ các thao tác đính khuy bấm. *HS nhắc lại cách đính khuy bấm. *Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và tổ chức thực hành. Ôn: Các bước đính khuy bấm. Chuẩn bị bài: Đính khuy bấm(Vải, chỉ, kim, khuybấm) HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời. HS trả lời. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 7): Đính khuy bấm (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách đính khuy bấm. +Thực hành thành thạo, đúng quy trình, đúng kĩ thuật. +Rèn luyện tính tự lập, kiên trì, cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Vật liệu và dụng cụ như HS. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Đính khuy bấm (tiếp theo). HS thực hành: Bước 1: -GV yêu cầu HS nhắc lại cách đính hai phần của khuy bấm. -GV nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bấm. +Vạch dấu các điểm đính khuy bấm. +Đính khuy vào các điểm vạch dấu. -Đính mặt lõm của khuy bấm. -Đính mặt lồi của khuy bấm. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. -Gọi HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. Bước 3: -HS thực hành đính khuy bấm theo nhóm. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở tiết sau nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách đính khuy bấm. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp khuy bấm, dụng cụ làm việc. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 8): Đính khuy bấm (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: ++Biết cách đính khuy bấm. +Thực hành thành thạo, nắm được quy trình. +Rèn tính cẩn thận, thẩm mỹ. II/Chuẩn bị: *HS: : vật liệu và dụng cụ. *GV: Mẫu đính khuy bấm. Vật liệu và dụng cụ như HS. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: 3.Dặn dò: Kiêm tra sản phẩm của tiết trước và dụng cụ cần thiết. Đính khuy bấm(tiếp theo). Đánh giá sản phẩm: Bước 1: -GV tổ chức cho HS tiếp tục hoàn thành phần còn lại của sản phẩm cá nhân. Bước 2: -HDHS cách trưng bày sản phẩm của nhóm. -HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình và cử đại diện -GV gọi HS nêu lại các yêu cầu của sản phẩm. -GV ghi yêu cầu của sản phẩm lên bảng để HS tiện đánh giá bài của nhóm bạn. -HS đánh giá bài của bạn. theo yêu cầu đã nêu. Bước 3: -GV đánh giá thực hành của các nhóm. -GV đánh giá sản phẩm của cá nhân theo hai mức: +Hoàn thành (A). +Chưa hoàn thành (B). +Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức quy định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt (A + ). GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài: Thêu chữ V +Chuẩn bị vải, chỉ, kim khâu. HS kiểm tra. HS mở sách. HS làm viêc. HS đại diện nhóm. HS lắng nghe, có ý kiến. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 9): Thêu chữ V. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. +Thêu được các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu chữ V. Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V. III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: 3.Dặn dò: Kiểm tra dụng cụ và vật liệu chuẩn bị cho tiết học. Thêu chữ V. Quan sát và nhận xét mẫu: -GV giới thiệu mẫu thêu chữ V, HDHS quan sát mẫu kết hợp với quan sát hình 1-sgk để trả lời câu hỏi và nêu nhận xét đặc điểm mũi thêu chữ V ở mặt phải và mặt trái đường thêu. -GV giới thiệu một số sản phẩm may mặc có thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V và yêu cầu HS nêu ứng dụng của mũi thêu chữ V. **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1: sgv. Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: -HDHS đọc nội dung mục II-sgk để nêu các bước thêu chữ V. -HDHS đọc nội dụng mục I kết hợp với quan sát hình 2-sgk và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách vạch dấu đường thêu chữ V với cách vạch dấu đường thêu móc xích, thêu lướt vặn đã học ở lớp 4. -HDHS cách vạch dấu đường thêu chữ V-sgk HSQS hình 3 và 4-sgk để nêu cách bắt đầu thêu và cách thêu các mũi chữ V-GVHD cách bắt đầu và cách thêu.GV có thể căng vải vào khung thêu để hướng dẫn các thao tác được dễ dàng hơn. **GV lưu ý HS một số điểm –sgv. -Yêu cầu HS nêu và thực hiện các thao tác kết thúc đường thêu. GVHD thao tác xuống kim, luồn chỉ vào mũi thêu cuối cùng. -Hướng dẫn nhanh lần thứ hai các thao tác thêu chữ V. -yêu cầu HS nhắc lại cách thêu chữ V và nhận xét. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và tổ chức học nhóm. Ôn: Cách thêu chữ V Chuẩn bị bài: Thêu chữ V (tt) HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời câu hỏi. HS nhóm. HS lắng nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật:(tiết 10): Thêu chữ V (tiếp theo). I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V. +Thêu được các mũi thêu chữ V đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. II/Chuẩn bị: *HS:Vật liệu và dụng cụ cần thiết. *GV: Mẫu thêu chữ V. Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu chữ V III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới: *Hoạt động 1: 3.Dặn dò: Kiểm tra phần hoàn thành của tiết học trước và dụngcụ Thêu chữ V (tiếp theo). HS thực hành: Bước 1: -GV yêu cầu HS nhắc lại cách thêu chữ V. -Gọi HS lên bảng thực hiện 2 hoặc 3 mũi thêu chữ V. -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu chữ V. **Lưu ý HS : Chiều thêu, vị trí lên kim và xuống kim, khoảng cáchgiữa các mũi thêu, cách nút chỉ. Bước 2: -GV kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và nhận xét. -Gọi HS nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thành sản phẩm. Bước 3: -HS thực hành thêu chữ V theo nhóm. -GV quan sát HS làm việc, uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật. -HS thực hiện tiếp ở tiết sau nếu chưa hoàn thành. Ôn: Cách thêu chữ V. Chuẩn bị bài: Thực hành tiếp thêu chữ V, dụng cụ làm việc. HS kiểm tra. HS mở sách. HS trả lời. HS trả lời . HS nhóm. HS lắng nghe. [...]... tập.-HS thực hiện-GV nêu đáp án của bài tập HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá -GV nhận xét, đánh giá chung học tập của HS Ôn: Cách chuẩn bị nấu ăn Chuẩn bị bài: Nấu cơm HS kiểm tra HS mở sách HS trả lời HS trả lời câu hỏi HS trả lời HS làm bài HS lắng nghe KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 21 ): Nấu cơm I/Mục tiêu: HS... HS lắng nghe KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 24 ): Rán đậu phụ I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách chuẩn bị và các bước rán đậu phụ +Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp gia đình nấu ăn II/Chuẩn bị: *HS: Vật liệu và dụng cụ đã phân công *GV: Phiếu đánh giá bài học III/Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học 1.Bài cũ: 2. Bài mới: *Hoạt động 1: *Hoạt động 2: *Hoạt động 3: 3.Dặn dò: Phương pháp... thịt -HS trả lời câu hỏi ở mục 2c -GV nhận xét và giải thích: sgv + sgk **Tóm tắt nội dung chính của hoạt động 2: sgv Đánh giá kết quả học tập: Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS.-GV nêu bài tập trắc nghiệm HS làm bài -GV nêu đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của... giải thích để HS hiểu rõ hơn cách luộc rau Đánh giá kết quả học tập: Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS -GV nêu bài tập trắc nghiệm -GV nêu đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Cách luộc rau Chuẩn bị bài: Rán đậu phụ Hoạt động của trò HS kiểm tra HS mở... kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá -GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình Chuẩn bị bài: Chuẩn bị nấu ăn HS kiểm tra HS mở sách HS trả lời HS thực hiện HS làm bài HS lắng nghe KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 20 ): Chuẩn bị nấu ăn I/Mục tiêu:... cách rán đậu phụ và trình bày: -Gợi ý cho HS nhớ lại cách rán đậu phụ mà em đã quan sát được ở gia đình để nêu cách -HDHS quan sát hình 3 và đọc nội dụng mục 2sgk GV đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu cách rán đậu -Nhận xét và hướng dẫn HS cách rán đậu theo nội dung sgk.**Lưu ý HS: sgv -GV sử dụng vật thật và thực hiện từng thao tác kết hợp với giải thích, HDHS hiểu cách rán đậu -HDHS về nhà thực hành cách rán... -HDHS về nhà thực hành cách rán đậu phụ để giúp đở gia đình Đánh giá kết quả học tập: Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS.-GV nêu bài tập trắc nghiệm -GV nêu đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Cách rán đậu phụ Chuẩn bị bài: Bày, dọn bữa ăn trong gia đình... trắc nghiệm -GV nêu đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống Chuẩn bị bài: Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn Hoạt động của trò HS kiểm tra HS mở sách HS trả lời HS đại diện nhóm HS lắng nghe KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 27 ): Cắt, khâu, thêu... đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Lợi ích của việc chăn nuôi gà Chuẩn bị bài: Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà Hoạt động của trò HS kiểm tra HS mở sách HS thảo luận và trả lời câu hỏi HS đại diện nhóm HS làm bài tập HS lắng nghe KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 32) : Chuồng... dụng cụ làm vệ sinh chuồng nuôi **Tóm tắt nội dung chính hoạt động 2: sgv Đánh giá kết quả học tập: Sử dụng câu hỏi cuối bài để đánh giá kết quả học tập của HS.-GV nêu bài tập trắc nghiệm HS làm bài -GV nêu đáp án của bài tập, HS chấm bài của mình để tự đánh giá kết quả học tập của mình -HS báo cáo kết quả tự đánh giá GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS Ôn: Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà Chuẩn . đúng thao tác kĩ thuật. Đánh giá sản phẩm: -Các nhóm hoặc cá nhân được chỉ định lên bảng trưng bày sản phẩm. -Gọi HS nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm nêu trong sgk. -Cử 3 HS đánh giá sản. nghe. KẾ HOẠCH DẠY HỌC ****** Kĩ thuật: (tiết 12) : Thêu dấu nhân. I/Mục tiêu: HS cần phải: +Biết cách thêu dấu nhân. +Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật, đúng quy trình. +Yêu thích,. yếu là -GV nêu đáp án của bài tập. HS đối chiếu kết quả làm bài tập với đáp án để tự đánh giá kết quả học tập của mình. -HS báo cáo kết quả tự đánh giá. -GV nhận xét đánh giá kết quả học tập

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan