Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

20 1.5K 9
Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chia sẻ tài liệu về các bệnh thiếu dinh dưỡng.

Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng Những kết nghiên cứu khoa học dinh dưỡng thức ǎn có chứa thành phần dinh dưỡng cần thiết thể, chất protein, lipit, vitamin, chất khoáng nước: Sự thiếu chất gây nhiều bệnh tật người ví dụ bệnh scobut thiếu vitamin C lấy sinh mạng 100 số 160 thủy thủ theo Vasco de Gam tìm đường sang phương đông, bệnh viêm da Pellagra hay gặp vùng ǎn tồn ngơ thiếu vitamin PP, bệnh tê phù thiếu vitamin B1 Người ta gọi bệnh thiếu dinh dưỡng đặc hiệu, nghĩa nguyên nhân chủ yếu thiếu thành phần dinh dưỡng Nhờ áp dụng kiến thức dinh dưỡng vào chǎm sóc sức khỏe; nhiều loại bệnh đẩy lui khứ Tuy nước nghèo trội lên vấn đề sức khỏe thiếu dinh dưỡng, bệnh thiếu dinh dưỡng quan trọng thiếu Protein nǎng lượng, thiếu vitamin A bệnh khô mắt, thiếu máu dinh dưỡng, thiếu iot bệnh bướu cổ THIếU DINH DƯõNG PROTEIN-NǍNG LƯợNG I ĐạI CƯƠNG Về THIếU DINH DƯỡNG PROTEIN NǍNG LƯợNG Thiếu dinh dưỡng Protein nǎng lượng loại thiếu dinh dưỡng quan trọng trẻ em, với biểu lâm sàng tình trạng chậm lớn hay kèm với bệnh nhiễm khuẩn Thiếu dinh dưỡng Protein nǎng lượng trẻ em thường xảy do: - Chế độ ǎn thiếu số lượng chất lượng - Tình trạng nhiễm khuẩn, đặc biệt bệnh đường ruột, sởi, viêm cấp đường hô hấp Các bệnh gây tǎng nhu cầu, giảm ngon miệng hấp thu Mối quan hệ suy đinh dưỡng- nhiễm khuẩn thể qua vòng sau đây: Tình trạng phổ biến suy dinh dưỡng có liên quan chặt chẽ với tình trạng kinh tế xã hội, nghèo đói, hiểu biết tình trạng vǎn hóa thấp, mù chữ, thiếu thức ǎn, vệ sinh kém, đồng thời với lưu hành bệnh nhiễm khuẩn cộng đồng nguyên nhân thường đan xen phức tạp cần lưu ý tới trẻ em sinh gia đình nghèo túng, bà mẹ đẻ dày, cân nặng trẻ sinh thấp, đứa trẻ sinh đôi, bà mẹ sau sinh sữa Đó trẻ có nguy cao chế độ ǎn khơng đủ lượng chất dẫn tới bị suy dinh dưỡng Suy dinh dưỡng thể còm Marasmus thể thiếu dinh dường nặng hay gặp Đó hậu chế độ ǎn thiếu nhiệt lượng lẫn Protein cai sữa sớm ǎn bổ sung khơng hợp lý Tình trạng vệ sinh gây ỉa chầy, đứa trẻ ǎn vòng luẩn quẩn bệnh lý bắt đầu Kwashiorkor gặp Marasmus thường chế độ ǎn nghèo protein mà gluxit tạm đủ (chế độ ǎn sam chủ yếu dựa vào khoai sắn) Ngoài cịn phối hợp Marasmus Kwashiorkor Đặc điểm thể suy dinh dưỡng Thể loại lâm sàng Marasmus Kwashiorkor Các biểu thường gặp Cơ teo đét Rõ ràng Có thể khơng rõ phù Phù Khơng có Có chi , mặt Cân nặng/ chiều cao Rất thấp Thấp, khơng rõ phù Biến đổi tâm lý Đôi lặng lẽ mệt mỏi Hay quấy khóc, mệt mỏi Các biểu gặp Ngon miệng Khá Kém ỉa chảy Thường gặp Thường gặp Biến đổi da gặp Thường có viêm da, bong da Biến đổi tóc gặp Tóc mỏng thưa, dễ nhổ Gan to Không Đôi tích luỹ mỡ Hố sinh (albumin huyết thanh) Bình thường thấp Thấp (dưới 3g/100ml) Chúng ta cần nhớ suy dinh dưỡng biểu chậm lớn thể nặng Marasmus Kwashiorkor Trong hoạt động chǎm sóc sức khỏe ban đầu, việc nhận biết thể nhẹ vừa có ý nghĩa quan trọng đặc biệt Trong điều kiện thực địa, người ta chủ yếu dựa vào tiêu nhân trắc (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao, vịng cánh tay) để phân loại tình trạng suy dinh dưỡng Khi đo vòng cánh tay cần sờ nắn để đánh giá tình trạng lớp mỡ da cộng đồng, cách phân loại thông dụng trước Gomez F đưa từ nǎm 1956 dựa vào cân nặng theo tuổi quy phần trǎm cân nặng chuẩn Thiếu dinh dưỡng độ tương ứng 75%-90% cân nặng chuẩn Thiếu dinh dưỡng độ tương ứng 60%-75% cân nặng chuẩn Thiếu dinh dưỡng độ tương ứng 60% cân nặng chuẩn Cách phân loại Gomez F đơn giản không phân biệt thiếu dinh dưỡng xẩy hay lâu Để khắc phục nhược điểm đó, Wate*ow J.C đề nghị cách phân loại sau: Thiếu dinh dưỡng thể gầy còm (tức thiếu dinh đường) biểu cân nặng theo chiều cao thấp so với chuẩn, thiếu dinh dưỡng thể còi cọc (tức thiếu dinh dưỡng trường diễn) dựa vào chiều cao theo tuổi thấp so với chuẩn Bảng phân loại theo Waterlow Cân nặng theo chiều cao (80 % hay -2SD) Chiều cao theo tuổi (90% hay-2SD ) Trên Dưới Trên Bình thường Thiếu dinh dưỡng gày còm Dưới Thiếu dinh dưỡng còi cọc Thiếu dinh dưỡng nặng kéo dài Hiện OMS khuyến nghị coi thiếu dinh dưỡng cân nặng theo tuổi độ lệch chuẩn (-2 SD) so với quần thể tham khảo NCHS (National Center for Heaìth St'atistics) Mỹ Việc sử dụng quần thể NCHS đề sau quan sát thấy trẻ em tuổi ni dưỡng tốt đường phát triển tương tự So với trị số tương ứng quần thể tham khảo, người ta chia mức độ sau: từ -2 đến -3 độ lệch chuẩn: thiếu dinh dưỡng vừa (độ 1), từ -3 đến -4 độ lệch chuẩn: thiếu dinh dưỡng nằng (độ 2), -4 độ lệch chuẩn: thiếu dinh dưỡng nặng (độ 3) thể nặng, người ta thường dùng thang Welcome để phán biệt Marasmus Kwashiorkor Thang phân loại Welcome Cân nặng chuẩn (%) so với Phù Có Khơng 60-80 Kwashiorkor Thiếu dinh dưỡng Dưới 60 Marasmus - Kwashiorkor Marasmus Theo tính tốn, SD tương đương 10% 60% tương đương mức -4SD cân nặng chuẩn Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đòi hỏi lồng ghép nhiều hoạt động có biện pháp lớn sau đây: Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ em Phục hồi nước theo đường uống trẻ ỉa chảy Nuôi sữa mẹ Tiêm chủng theo lịch phòng bệnh sởi, uốn ván, ho gà, bạch hầu, bại liệt lao Kế hoạch hóa gia đình Giáo dục dinh dưỡng Xây dựng hệ sinh thái VAC tạo thêm nguồn thức ǎn bổ sung Dưới xin giới thiệu sâu biện pháp dinh dưỡng II CáC BIệN PHáP PHịNG CHốNG SUY DiNH DƯỡNG Thực ni sữa mẹ Trong nǎm gần đây, có vấn đề quan tâm nhiều dinh dưỡng trẻ em vấn đề nuôi sữa mẹ Không hội nghị hội thảo quốc tế nước dành riêng cho chuyên đề Tổ chức quỹ nhi đồng quốc tế (UNICEF) coi nuôi sữa mẹ biện pháp quan trọng (theo dõi biểu đồ phát triển, phục hồi nước ỉa chảy orêzôn, nuôi sữa mẹ tiêm chủng theo âm lịch tuổi) để bảo vệ sức khỏe trẻ em Điều có nhiều lí do: a) Trước hết sữa mẹ thức ǎn hồn chỉnh nhất, thích hợp đứa trẻ Các chất dinh dưỡng có sữa mẹ thể hấp thu đồng hóa dễ dàng b) Sữa mẹ dịch thể sinh học tự nhiên chứa nhiều yếu tố quan trọng bảo vệ thể đứa trẻ mà khơng thức ǎn thay được, là: - Các Globulin miễn dịch, chủ yếu IGA có tác dụng bảo vệ thể chống bệnh đường ruột số bệnh virus - Lizozim loại len có nhiều hẳn sữa mẹ so với sữa bò Lizozim phá hủy số vi khuẩn gây bệnh phòng ngừa số bệnhvirus - Lactoferrin protein kết hợp với sắt có tác dụng ức chế số loại vi khuẩn gây bệnh cần suất để phát triển - Các bạch cầu: tuần lễ đầu, sữa mẹ có tới 4000 tế bào bạch cầu/ml Các bạch cầu có khả nǎng tiết IGA, lixozim, lactoferrin, interferon - Yếu tố bifidus cần cho phát triển loại vi khuẩn lactobacilusbifidus, kìm hãm vi khuẩn gây bệnh kí sinh trùng c) Ni sữa mẹ điều kiện để đứa có nhiều thời gian gần gũi với mẹ, mẹ gần gũi với Chính gần gũi tự nhiên yếu tố tâm lý quan trọng giúp cho phát triển hài hòa đứa trẻ Mặt khác, có người mẹ qua quan sát tinh tế cho bú phát sớm nhất, thay đổi bình thường hay bệnh lý Nuôi sữa mẹ cần ý điểm sau đây: - Cho bú sớm tốt, bú nửa Phản xạ bú đứa trẻ kích thích tiết sữa, mặt khác sữa non loại sữa tuần có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, chất béo có nhiều loại IGA yếu tố miễn dịch quan trọng - Cho bú kéo dài, đến 12 tháng Mặc dù số lượng sữa ngày chất lượng sữa vần tốt, cho bú kéo dài cách nâng cao chất lượng bữa ǎn trẻ cách tự nhiên - Cho bú không cứng nhắc theo giấc, mà theo nhu cầu trẻ Giá trị tồn diện khơng thể thay sữa mẹ cần người xã hội thấm nhuần để người mẹ có tâm tạo điều kiện để ni bầu sữa 2 Cho ǎn bổ sung hợp lý Trong tháng đầu, sữa mẹ thức ǎn hoàn chỉnh đứa trẻ Nhưng từ tháng thứ trở đi, số lượng sữa mẹ không đáp ứng đủ nhu cầu đứa trẻ lớn nhanh Do bà mẹ cho ǎn sam (ǎn bố sung), thông thường nước ta loại bột, bột gạo Mấy điểm sau cần lưu ý: a) Thức ǎn bổ sung cần có đǎm độ nǎng lượng thích hợp: Trong sữa mẹ, 50% nǎng lượng chất béo, bột gạo có 1-3% nǎng lượng chất béo Chế độ ǎn có đậm độ nǎng lượng thấp phải ǎn nhiều đáp ứng nhu cầu, điều khơng dễ thực dày Sữa mẹ giữ vị trí trung tâm Các loại thức ǎn ô xung quanh bổ sung cho sữa mẹ tùy theo nhu cầu, Ơ có vị trì riêng Trong thức ǎn bổ sung đơn giản thường gồm thành phần, bột ngũ cốc phối hợp với bột đậu đỗ Tuy nhiên thức ǎn bổ sung hồn chỉnh cần đại diện hình vng thức ǎn tỷ lệ thích hợp d) Theo dõi biểu đồ phát triển: Khác với bệnh nhiễm khuẩn, suy dinh dưỡng trẻ em tiến triển theo đường quanh co khúc khuỷu, đến nhận thấy thường giai đoạn muộn Do đó, vấn đề quan trọng nhận biết sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời Trong nǎm gần đây, người ta nói nhiều đến giá trị việc sử dụng biểu đồ phát triển, coi biện pháp quan trọng để phịng chống suy dinh dưỡng Cân nặng định kì đứa trẻ hàng tháng, đứa trẻ tǎng cân, biểu bình thường, cân đứng yên biểu đe dọa, xuống cân biểu nguy hiểm Theo dõi sử dụng biểu đồ phát triển cơng việc tự giác có ý thức bà mẹ hoạt động chuyên môn kỹ thuật riêng quan y tế Trong phòng chống suy dinh dưỡng, vai trò người mẹ trung tâm Người mẹ tràn đầy tình yêu trách nhiệm mình, biểu đồ phát triển giúp họ đánh giá đắn tình hình sức khỏe họ Chính vậy, sứ dụng biểu đồ phát triển tổ chức quỹ nhi đồng quốc tế (UNICEF) coi biện pháp chủ yếu chǎm sóc sức khỏe trẻ em Tóm lại, sử dụng biểu đồ phát triển, nuôi sữa mẹ thức ǎn bổ sung hợp lí, giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho người mẹ biện pháp quan trọng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em Cùng với việc xây dựng hệ sinh thái VAC (vườn, ao, chuồng) để tạo thêm nguồn thực phẩm chỗ nhằm làm phong phú bữa ǎn trước hết cho trẻ em người mẹ, chúng mở triển vọng tốt cho cơng tác phịng chống suy dinh dường trẻ em nước ta THIếU MáU DINH DƯỡNG VớI SứC KHỏE CộNG ĐồNG I ĐịNH NGHĩA Có nhiều nguyên nhân gây thiếu máu đứng phương diện sức khỏe cộng đồng loại sau quan trọng cả: a) Thiếu máu dinh dưỡng b) Thiếu máu liên quan với nhiễm khuẩn kí sinh trùng mạn c) Thiếu máu liên quan đến tật di truyền phân tử hemoglobin (kể bệnh Talatxêmi) Ba loại không tách biệt mà nhiều lồng vào ví dụ số nhiễm kí sinh trùng giun móc chẳng hạn làm tǎng nhu cầu yếu tố tạo máu thúc đẩy phát sinh thiếu máu dinh dưỡng Hơn nữa, quần thể có tỉ lệ thiếu máu dinh dưỡng cao, đồng thời có nhiều người bị thiếu máu bệnh hemoglobin Thiếu máu dinh dưỡng loại thiếu máu phổ biến mà đồng thời loại dễ chế ngự nhờ biện pháp can thiệp y tế Thiếu máu thiếu sắt loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, kết hợp với thiếu axít folic thời kì có thai Các loại thiếu máu dinh dưỡng khác thiếu vitamin B12, piridoxin đồng thời gặp Các đối tượng thường bị đe dọa thiếu máu dinh dưỡng trẻ em học sinh phụ nữ có thai Theo Tổ chức Y tế giới, thiếu máu dinh dưỡng tình trạng bệnh lí xảy hàm lượng hemoglobin máu xuống thấp bình thường thiếu hay nhiều chất dinh dường cần thiết cho trình tạo máu lí Hàm lượng hemoglobin bình thường thay đổi theo tuổi, giới, tình trạng sinh lí, độ cao so với mặt biển khác theo chủng tộc Tổ chức Y tế giới đề nghị coi thiếu máu thiếu sắt hàm lượng hemoglobin ngưỡng sau đây: Bảng 1: Ngưỡng Kb định thiếu máu theo Tồ chức Y tế giới Nhóm tuổi Ngưỡng hemogolobin (g/100ml) Trẻ em từ tháng- tuổi 11 Trẻ em từ tuổi- 14 tuổi 12 Nam trưởng thành 13 Nữ trưởng thành 12 Nữ có thai 11 Có người có lượng hemoglobin thấp giới hạn không bị thiếu máu (nghĩa cho thêm chất dinh dưỡng tạo máu vào mà lượng Hb không tǎng ), quần dân cư tỉ lệ số người có lượng Hb thấp "ngưỡng" cao vấn đề thiếu máu lớn II ý NGHĩA SứC KHỏE CộNG ĐồNG Tỉ lệ mắc bệnh Dựa theo giới hạn "ngưỡng" đề nghị số liệu nhiều điều tra, Tổ chức Y tế giới ước tính có 30% dán số giới bị thiếu máu Bảng 2: Tỉ lệ phần trǎm thiếu máu giới (1980) Vùng Trẻ em Trẻ em 0-4 tuổi 5-12 tuổi Các nước phát triển 12 Các nước phát triển Chung Người trưởng thành nam Phụ nữ 15-49 Có thai Chung 14 11 51 46 26 59 47 43 37 48 51 35 Thiếu máu hay gặp nước phát triển (36%) so với nước phát triển (8%) Tỉ lệ thiếu máu cao châu Phi, nam đến châu Mỹ La Tinh vùng khác thấp Thiếu máu hay gặp phụ nữ có thai 51%) dện trẻ em (43%) học sinh (37%) nam giới trưởng thành thấp lơn (18%) Người ta ước tính tồn giới có khoảng 700 - 800 triệu người bị thiếu náu Cần ý thêm thiếu máu giai đoạn cuối trình hiếu sắt tương đối dài vời nhiều ảnh hường bất lợi đổi vời sức khỏe số giời bị thiếu sắt chưa bộc lộ thiếu máu cao nhiều số người bị hiếu máu thực Các điều tra dịch tể học nước ta bước đầu cho thấy: tỉ lệ thiếu máu phụ nữ có thai Hà nội 41% (3 tháng cuối 49%) cịn số vùng nơng thơn 49% (3 tháng cuối 59%) Tỉ lệ thiếu máu trẻ em trước tuổi học vào khoảng 40-50% Như thiếu máu dinh dưỡng vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng bà mẹ trẻ em nước ta Hậu sức khỏe Biểu thường gặp thiếu máu da xanh, niêm mác nhợt nhạt, biểu thiếu oxi mô Về phương diện sức khỏe cộng đồng hậu sau đáng ý: a) ảnh hưởng tới khả nǎng lao động: Thiếu máu nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu oxi mô, đặc biệt số quan tim, não Thiếu máu ảnh hưởng tới hoạt động cần tiêu hao nǎng lượng Nghiên cứu nhiều nơi cho thấy nǎng suất lao động người thiếu máu thấp hẳn người bình thường Người ta cịn nhận thấy tình trạng thiếu sắt (chưa bộc lộ thiếu máu) làm giảm khả nǎng lao động b) ảnh hưởng tới nǎng lực trí tuệ: Các biểu mệt mỏi, ngủ ý, tập trùng, dễ bị kích động hay gặp người thiếu máu Kết học tập học sinh bị thiếu náu thấp hẳn so với lô chứng khắc phục sau em )ổ sung viên sắt c) ảnh hưởng tới thai sản: Từ lâu người ta biết thiếu máu tǎng nguy đẻ non, tǎng tỷ lệ mắc bệnh tử vong mẹ Nhưng bà mẹ thiếu máu có nguy đẻ cịn nhẹ cân dễ bị chảy máu thời kỳ hậu sản Vì người ta coi thiếu máu dinh dưỡng thời kỳ thai nghén đe dọa sản khoa III NGUYÊN NHÂN THIếU MáU DINH DưỡNG Sự hiểu biết nhu cầu sắt thể giá trị sinh học Fe thức ǎn giúp giải thích số đối tượng phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ lại có nguy cao thiếu máu dinh dưỡng Nhu cầu sắt Lượng sắt thể có khoảng 2,5g nữ 4,5g nam Tuy sắt giữ vai trị sinh học quan trọng, chuyển hóa gần khép kín, thể tiết kiệm sắt ngày bị hao hụt theo đường khác người trưởng thành lượng sắt vào khoảng 0,9mg ngày nam (65kg) 0,8mg nữ (65kg) phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ,lượng sắt theo kinh nguyệt dao động nhiều, trung bình vào khoảng 0,4- 0,5mg ngày Như đối tượng phụ nữ lứa tuổi tổng lượng sắt trung bình ngày 1,25mg có khoảng thiếu máu xuất Bảng 3: Nhu cầu sắt hấp thu ngày (mg) Nhóm tuổi Cân nặng (kg) Nhu cầu 0.25-1 0.96 1-2 11 0.61 2-6 16 0.70 6-12 29 1.17 Nam thiếu niên 12-16 53 1.82 Nữ thiếu niên 12-16 51 2.02 Trưởng thành (nam) 65 Trẻ em: Trưởng thành (nữ) - Tuổi hành kinh 55 2.38 - mãn kinh 55 0.96 -Cho bú 55 1.31 Nhu cầu có thai tùy tình trạng sắt thể trước có thai Nguồn sắt thức ǎn Trong thức ǎn sắt dạng Hem không dạng Hem Hem thành phần hemoglobin Myoglobin, có thịt, cá máu Tỉ lệ hấp thu loại sắt cao 20- 30% Sắt khơng dạng Hem có chủ yếu ngũ cốc rau củ loại hạt Tỉ lệ hấp thu thấp tùy theo có mặt chất hỗ trợ hay ức chế phần ǎn Các chất hỗ trợ hấp thu sắt vitamin C, chất giàu protein Các chất ức chế hấp thu sắt phytat, tanin Ngoài tình trạng sát thể ảnh hưởng tới hấp thu sắt Có thể chia loại phần thường gặp làm loại: - Khẩu phần có giá trị sinh học thấp (sắt hấp thu khoáng 5% ): chế độ ǎn đơn điệu chủ yếu ngũ cốc, củ, lượng thịt cá 30g lượng Vitamin C 25mg - Khẩu phần có giá trị sinh học trung bình (hấp thu sắt khoảng 10%): phần có từ 30- 90g thịt cá 25- 75mg Vitamin C Nếu phần có đủ cá tiêu chuẩn hấp thu sắt tǎng lên rõ rệt, ngược lại có nhiều yếu tố ức chế (chè, cà phê) cản trở hấp thu Cǎn vào nhu cầu sắt (bảng 3) tỉ lệ hấp thu sắt theo loại khẩuphần ta tính nhu cầu sắt thực tế sau: loại phần có giá trị sinh học trung bình (hấp thu sắt khoảng lo%) nhu cầu thực tế sắt nam trưởng thành là: 1,14 x 10 = 11mg/ngày nữ dộ tuổi hành kinh là: 2,38 x 10 : 24 mg/ngày IV CHẩN ĐOáN THIếU MáU DINH DƯỡNG Trong điều tra sàng lọc cộng đồng Các xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán hemoglobin hematocrit nhận định tình trạng chức Y tế giới (bảng 1) Có thể chia mức 80%, 60-80% 60% so với ngưỡng Trong dùng mốc 10g/100ml, 7-10g/100ml 7g/100ml để phân loại mức độ nhẹ vừa nặng Các xét nghiệm chẩn đoán thiếu Fe Khi điều kiện chỏ phép tiến hành xét 'nghiệm sau đây: - Ferritin huyết thanh: Mức ferritin huyết phản ánh dự trừ Fe thể người bình thường hàm lượng ferritin huyết 70 mcg/1 nam 35 mcg/1 nữ 12mcg/1 coi thiếu dự trữ sắt - Mức bão hòa transferin: Hầu hết Fe huyết gắn với protein transferin Khi dự trữ Fe cạn mà tiếp tục thiếu Fe tỷ lệ transferin bão hịa với Fe giảm xuống từ 30% xuống thấp 15% - Protoporphyrin hồng cầu: Do thiếu sắt, protoporphyrin không tham gia tạo Hem nên hàm lượng protoporphyrin tự hồng cầu lên cao 70mcg/1 Như vậy, quần dân cư có khả nǎng mắc bệnh thiếu máu cao, định lượng hemoglobin hematocrit xét nghiệm nhạy Khi số người mắc bệnh không nhiều lắm, định lượng ferritin có giá trị khêu gợi Các xét nghiệm transferin protoporphyrin có giá trị hỗ trợ V Phịng chốngthiếu máu dinh dưỡng Có hướng để phòng chống thiếu máu dinh dưỡng: Bổ sung viên sắt Ưu điểm phương pháp cải thiện nhanh tình trạng thiếu máu đối tượng bị đe dọa Tuy đòi hỏi hệ thống phân phối theo tốt Trong điều kiện nguồn thuốc cán hạn chế nên dành ưu iên cho đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh cao người mẹ có thai, trẻ em, học sinh lao động số ngành nghề Các tác dụng phụ viên sắt là: khó chịu thượng vị, buồn nơn, nơn, táo bón, ỉa lỏng Nên dùng viên sắt sau bừa ǎn dễ chịu Cần ý tác dụng phụ mà đối tượng ngừng uống Phần lớn phụ nữ có thai thiếu máu nên tổ chức uống đại trà cho loại đối tượng Đối với người không thiếu máu, việc uống viên sắt không gây tác hại Bảng 4: Các loại viên sắt thường dùng Loại Ferơ H2O) Hợp chất (mg/viên) sulfat sắt Sắt nguyên (mg/viên) tố % Fe (7 300 60 20 sulfat 200 74 37 Ferơ sulfat (khô, H2O) 200 60 30 Ferơ gluconat 300 36 12 Ferơ fumarat 200 66 33 Ferơ (anhydit) Liều dùng: - Phụ nữ có thai: nên cho viên có 60 mg sắt nguyên tố 250 mcg folat vào kỳ hai thời kỳ có thai nghĩa tổng liều khoảng 250 viên Có thể ban đầu uống liều thấp để người dễ dàng thực Tuy vấn đề giải thích cho bà mẹ hiểu họ thiếu Fe thời kỳ có thai để tự nguyện uống đủ liều - Trẻ em trước tuổi học: Nên cho thành đợt ngắn 2-3 tuần ngày 30 mg Fe nguyên tố dạng viên dạng nước vài ba lần nǎm - Học sinh: Thường thường, tỷ lệ thiếu máu lứa tuổi thấp người mẹ có thai trẻ em trước tuổi học Nên cho theo đợt ngắn, liều hàng ngày từ 30mg- 60mg sắt nguyên tố tùy theo tuổi trọng lượng Đối với trẻ em tuổi, chủ yếu dựa vào sắt sữa mẹ cho ǎn bổ sung hợp lý (có nhiều Fe Vitamin C) Cải thiện chế độ ǎn Trước hết chế độ ǎn cần cung cấp đầy đủ nǎng lượng thực phẩm giàu Fe (thức ǎn động vật, dậu đỗ) Đồng thời cần tǎng cường khả nǎng hấp thu Fe nhờ tǎng lượng vitamin C từ rau (ô dinh dưỡng, vườn rau gia đình) Tỷ lệ hấp thu Fe khơng dạng Hem tǎng lên thuận chiều với lượng vitamin C phần Nên khuyến khích cách chế biến nẩy mầm, lên men (giá đỗ, dưa chua) trình làm tǎng lượng vitamin C giảm lượng tanin axit phytic thực phẩm Giám sát bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus ký sinh trùng? Chưa nói đến cải thiện chế độ ǎn, riêng việc định kỳ tẩy giun, giảm bớt lần mắc bệnh nhiễm khuẩn cải thiện rõ rệt đến tình trạng dinh dưỡng Fe Đồng thời cần ý chế độ ǎn hợp lý sau mắc bệnh nhiễm khuẩn Tǎng cường Fe cho số thức ǎn: Đây hướng kỹ thuật khó khǎn thǎm dị nhiều nước Vấn đề đặt đảm bảo hoạt tính sinh học Fe mà khơng gây mùi vị khó chịu cho thực phẩm Các loại thực phẩm thử nghiệm tǎng cường gạo, muối, đường, nước mắm, bột cá, chè Tóm lại, thiếu mầu dinh dưỡ ng vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng bà mẹ trẻ em nước ta Vì việc phòng chống bệnh cần coi mục tiêu quan trọng ngành thời gian tới THIếU VITAMIN A Và BệNH KHÔ MắT I ý NGHĩA THờI Sự CủA VấN Đề Bệnh quáng gà biểu sớm thiếu Vitamin A biết đến từ thời cổ Hy lạp- La mã mà danh y Hypocrat dùng gan để chữa bệnh Nǎm 1913, E.V Mc Colum phân lập số yếu tố tan dầu cần thiết cho trình phát triển phịng bệnh khơ mắt nǎmi932 người ta tách vitamin A D Mặc dù vậy, ray bệnh khô mắt thiếu Vitamin A mà hậu bi thảm mù, mối đe dọa trẻ em nhiều nước giới Theo ước tính Tổ chức Y tế giới, hàng nǎm có nửa triệu trẻ em bị mù Ngồi ra, có tới 6-7 triệu trẻ em bị thiếu Vitamin A thể nhẹ vừa làm cho cháu dễ bị cảm nhiễm với bệnh nhiễm khuẩn ỉa chảy viêm đường hô hấp Tại hội nghị quốc tế mù dinh dưỡng (10/1985) Tổ chức Y tế giới phát động chương trình 10 nǎm hỗ trợ cho hoạt động phòng chống bệnh Thiếu Vitamin A bệnh khô mắt bệnh thiếu dinh dưỡng hay gặp trẻ em nước ta đặc biệt cháu bị suy dinh dưỡng nặng, sau bệnh ỉa chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi Sự phổ biến bệnh thường gặp vùng kinh tế vǎn hóa chưa phát triển, nguồn thức ǎn chay phong phú Người ta thấy mối liên quan chặt chẽ tỷ lệ mắc khô mắt với tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, mức độ tổn thương mắt thiếu Vitamin A nặng nề trẻ suy dinh dường nặng II BIểU HIệN LÂM SàNG Và ĐáNH GIá TìNH TRạNG THIếU VITAMIN A Biểu lâm sàng bệnh khô mắt Dấu lâm sàng sớm bệnh khô mắt "quáng gà" đứa trẻ với biểu không nhìn lúc chập choạng tịi, thường đứa trẻ sợ ngồi chỗ , hay vấp ngã vào thời điểm , có người mẹ kể đứa trẻ không chỗ sai lấy vật Dấu hiệu khó phát trẻ cịn nhỏ khơng phát trẻ chưa biết Những dấu hiệu nặng với thể lâm sàng sau: + Khô kết mạc: Kết mạc sù khơng nhẵn, sắc bóng láng, có màu vàng nhạt kết mạc nhãn cầu, có cá kết mạc mi Khi kết mạc khơ khơng thấm nước, khơng suốt, có màu đục sữa bọt nhỏ tượng tǎng sừng hóa, vi kết mạc khơng nhìn rõ Kết mạc dầy lên, nhǎn nheo, kết mạc sắc tố hóa có màu vàng nhạt xám xẩm, hạt nhỏ rải rác Kết mạc có chất cặn đọng màu kem nâu đọng góc mi + Vệt Bitot: Dấu hiệu vệt Bitot coi triệu chứng đặc trưng thiếu vitamin A, Bitot mô tả nǎm 1863 Vệt Bitot đám tế bào dày lên có màu trắng xám lên bề mặt nhãn cầu, bề mặt phủ một' lớp bọt nhỏ li ti lổn nhổn lên bề mặt nhãn cầu Hình dáng vệt Bitot thường hình tam giác đáy quay vào rìa giác mạc, có hình van, thường có hai mắt + Khơ giác mạc: Với triệu chứng nǎng đứa trẻ chói mắt sợ ánh sáng, hay nhắm mắt, nheo mắt Giác mạc biểu bóng sáng, sù khơ, nặng có chấm thẫm nhiễm tế bào viêm, đục mờ sương phủ, thường hay nửa giác mạc + Loét nhuyễn giác mạc: thể nặng đứa trẻ sợ ánh sáng, mắt nhắm nhắm nghiền, chảy nước mắt Tùy mức độ loét sâu nơng diện tích nhỏ hạt đỗ nhỏ, màu trắng đục bội nhiễm, nặng diện tích tới gần 1/3 diện tích giác mạc có trường hợp 1/3 tồn giác mạc Có có tượng phồng màng, hoại tử thủng giác mạc, phòi mống mắt + Sẹo giác mạc: Là hậu khô giác mạc, loét giác mạc tùy mức độ trước mà sẹo chấm nhỏ, khói phủ, nặng sẹo to, tồn giác mạc dẫn tới mù + Tổn thương đáy mắt: Dùng đèn soi đáy mắt phát tổn thương đáy mắt thiếu vitamin A với biểu đáy mắt điểm vàng có chấm nhỏ thường rìa mạch máu võng mạc 2 Đánh giá tình trạng thiếu Vitamin A bệnh khô mắt Đánh giá đắn tình trạng thiếu vitamin A yêu cầu để có chương trình phịng chống hữu hiệu, có cǎn khoa học Để đạt mục tiêu này, người ta thường phối hợp đánh giá lâm sàng, hóa sinh điều tra phần a Danh giá lâm sàng: người dinh dưỡng hợp lý, dự trữ vitamin A tương đối lớn đủ cho thể thời gian dài Các triệu chứng thiếu vitamin A thường gặp trẻ em, đặc biệt từ tháng tuổi đến tuổi dự trữ Vitamin A chúng nhu cầu cao Mặc dù bệnh thiếu Vitamin A có biểu toàn thân sững biểu mắt tiêu biểu đặc hiệu Thang phân loại gần (1982) Tổ chức Y tế Thế giới (OMS) biểu lâm sàng bệnh khô mắt sau: Thang phân loại biểu lâm sàng bệnh khô mắt: Khi tỷ lệ mắc bệnh vượt tiêu lâm sǎng kết luận có vấn đề bệnh khơ mất, ch.ỉ tiêu hóa sinh giúp thêm để khẳng định c Điều tra phần: Bệnh khô mắt thiếu vitamin A thường gặp trẻ em tuổi có nhu cầu cao chế độ ǎn thường nghèo thức ǎn có nhiều vitamin A Do đó, hỏi tiền sử ǎn uống điều tra phần việc cần thiết không dễ dàng trẻ bé Trong điều tra ǎn uống cần ý tìm hiểu tình hình nuôi sữa mẹ, nguồn thức ǎn giàu vitamin A caroten có sẵn địa phương, dao động theo mùa tập quán ǎn uống đặc biệt cách cho trẻ ǎn sam, cách cho ǎn trẻ bị ỉa chảy bệnh nhiễm khuẩn Dưới số tiêu gợi ý để đánh giá mức vitamin A phấn trẻ Bảng 5: Chỉ tiêu đánh giá tình trạng dinh dưỡng vitamin A trẻ em Tình trạng Vitamin A phần m g hay mcg/ ngày Vitamin A gan (mg/kg) Vitamin A phần m g hay mcg/ ngày Biểu lâm sàng Đủ Trên 400 Trên 20 Trên 20 Khơng có Vùng sáng giới hạn 200-400 10-20 10-20 Có thể có biểu chậm lớn, ǎn ngon, giảm sức đề kháng với nhiễm khuẩn Giới hạn đe doạ bệnh lý Dưới 200 Dưới 10 Dưới 10 Xuất biểu lâm sàng (quáng gà, khô giác mạc, loét nhũn giác mạc) II PHòNG CHốNG BệNH THIếU VITAMIN A Để đạt mục tiêu "sức khỏe cho người nǎm 2000" phòng chống bệnh thiếu Vitamin A vấn đề đáng ý, trước hết trẻ em Cần dành ưu tiên thích đáng cho bệnh ngun nhân biết rõ nguồn Caroten Vitamin A vốn sẵn có tự nhiên Hoạt động phịng chống thiếu Vitamin A bao gồm điểm sau đây: Cải thiện bữa ǎn Chế độ ǎn hàng ngày cần cung cấp đủ vitamin A caroten Vitamin A có thức ǎn động vật, caroten vốn sẵn có rau có màu xanh đậm, loại củ có màu da cam Bữa ǎn hàng ngày phải có rau xanh, bát bột cháu phải có màu màu xanh rau nghiền, màu đỏ cà rốt Các loại thức ǎn giàu caroten thường kèm theo nhiều chất dinh dưỡng quý khác riboflavin, vitamin C, canxi, sắt yếu tố vi lượng Chế độ ǎn trẻ nên có thêm chất béo để hỗ trợ hấp thu caroten nước ta, loại rau có hàm lượng caroten ý rau muống, rau ngót; xà lách, rau diếp, rau giền, hành lá, hẹ lá, rau thơm, loài củ cà rốt, gấc Do gia đình nên có khoảng đất trồng rau Tǎng cường Vitamin A số thức ǎn Người ta nghiên cứu có kết việc tǎng cường Vitamin A vào số thức ǎn mỡ macgarin, bột sữa gầy (châu âu đường (một số nước Trung Mỹ) mì (Philippirle) Quan trọng tǎng cường vitamin A vào sữa gầy loại hay sử dụng chương trình dinh dưỡng nước mà bệnh khô mắt lưu hành Trước phân phối bột sữa gầy phải kiểm tra xem loại sữa tǎng cường vitamin A chưa Cho viên nang vitamìn A liều cao vùng phát có vấn đề thiếu vitamin A, song song với biện pháp dài việc cho uống viên nang vitamin A liều cao biện pháp trước mắt có hiệu Thơng thường người ta cho uống dự phòng viên nang 200.000 UI (đơn vị quốc tế) nǎm lần (đối với trẻ 12 tháng cho viên nang 100.000 UI) Trong trường hợp nguồn vitamin A có hạn, người ta định ưu tiên cho vùng có tỷ lệ mắc bệnh cao nhổm trẻ bị đe dọa cháu bị suy dinh dưỡng vừa đặng, cháu vừa mắc bệnh sởi, ho gà, ỉa chảy Trong trường hợp gặp bệnh tiến triển (bất kỳ giai đoạn nào) phác đồ điều trị theo Tổ chức Y tế giới sau: - Ngay sau chẩn đoán: 200.000 UI theo đường uống 100.000 UI tiêm bắp - Ngày hôm sau: 200.000 UI theo đường uống - 2-4 tuần lễ sau, bệnh nặng thêm trước xuất viện 200.000 UI theo đường uống Phác đồ vừa để điều trị tình trạng thiếu vitamin A tiến triển, vừa tǎng dự trữ vitamin A gan Đối với trẻ em tuổi dùng 1/2 liều nói Chỉ tiêm bắp chế phẩm vitamin A tan nước (chứ dung dịch dầu) bệnh nhân bị nôn ỉa chảy nặng Mọi người biết bệnh nhiễm khuẩn, sởi tác động đến mắt nên đặc biệt nguy hiểm trẻ thiếu vitamin A Do đó, cơng tác phịng chống bệnh thiếu dinh dưỡng nhiễm khuẩn phải triển khai hoạt động chǎm sóc sức khỏe ban đầu BƯớU Cổ DO THIếU IốT Bệnh bướu cổ thiếu iốt bệnh có tầm quan trọng lớn vùng núi Việt Nam Theo số liệu Bệnh viện Nội tiết, vùng bướu cổ Việt Nam xác định bao gồm toàn vùng núi thuộc 15 tỉnh với số dân cần phòng bệnh khoảng triệu người Tỷ lệ mắc bệnh chung miền núi phía bắc 38%, miền núi trung 27%, Tây Nguyên 29% vùng bướu cổ nặng tỷ lệ mắc bệnh thiểu trí (Crenitism) vào khoảng 8-2% Nǎm 1993 điều tra 3000 trẻ em lứa tuổi học sinh cho thấy 94% có biểu thiếu iốt 55% thiếu nặng, 23% thiếu vừa, 16% thiếu nhẹ Đáng ý nhiều vùng đồng củng bị thiếu iốt: A NGUYÊN NHÂN Và ý NGHĩA SứC KHOẻ Xã HộI Nội tố tuyến giáp trạng tyroxin cần thiết cho phát triển thể chất tinh thần trẻ em điều hòa tiêu hao nǎng lượng Iốt thành phần tyroxin, chất dinh dưỡng thiết yếu thể với nhu cầu hàng ngày từ 0,1 -0,15 mg Hàm lượng chất iốt thức ǎn thực vật động vật phụ thuộc vào hàm lượng iốt có đất địa phương nhiều nơi, vùng núi, đất nước nghèo chất iốt số thức ǎn sắn, bắp cải có số hợp chất chứa thioglycozit, thioxyanit có khả nǎng gây bướu cổ thực nghiệm chưa có cǎn để chứng minh vai trị người Khi thiếu iốt phần, tạo thành hocmôn tyroxin bị giảm sút Để bù trừ vào thiếu hụt tuyến giáp trạng kích thích hoocmơn tuyến n phải sử dụng có hiệu nguồn iốt có phì to dần Trong phần lớn trường hợp, phì to tuyến giáp trạng biểu chế bù trừ nên chức phận trì bình thường Tuy tình trạng thiếu iốt q trầm trọng xuất thiểu nǎng tuyến giáp Vấn đề nghiêm trọng thiếu iốt ảnh hưởng đến phát triển bào thai Người ta thấy rằng, chế độ ǎn thời kỳ có thai nghèo iốt ảnh hưởng đến nǎng lực trí tuệ đứa sau vùng bướu cổ nặng ngồi số trẻ bị chứng thiểu trí cịn có nhiều trẻ khác khả nǎng phát triển trí tuệ Điều ảnh hường lớn đến cá cộng đồng sau B PHÂN LOạI Cách phân loại đơn giản dựa vào kích thước bướu cổ Bảng Phân loại bướu cổ Độ Mơ tả Oa Tuyến giáp bình thường Ob Tuyến giái trạng to, khơng bình thường chưa nhìn thấy ngửa cổ Bướu cổ nhìn thấy ngửa đầu Bướu cổ nhìn thấy đầu tư bình thường Bướu cổ nhìn thấy từ xa Khi có cục ghi thêm kí hiệu N, ví dụ độ 2N Người ta gọi , bệnh bướu cổ địa phương - 5% thiếu niên có bướu cổ độ trở lên - 30% số người trưởng thành có bướu có độ Ob trở lên nơi có 5% số em gái 12-14 tuổi có giáp trạng phì đại (từ độ Ob trở lên) địi hỏi phải có chương trình can thiệp vùng có bướu cổ địa phường, biểu lâm sàng thường xuất em gái em trai nữ giới nhu cầu iốt tǎng lên thời kỳ có thai cho bú nên bướu cổ thường to lên dần ngược lại nam giới chúng có khuynh hướng nhỏ dần sau thời kỳ dậy C PHòNG CHốNG BệNH BƯớU Cổ Phòng chống bướu cổ địa phương phải thỏa mãn nhu cầu iốt nhãn dân vùng cách hay cách khác Thơng qua q trình phát triển kinh tế mở mang màng lưới giao thơng, thức ǎn có nhiều iốt vùng biển có điều kiện chuyên chở lên miền núi, biện pháp dài địi hỏi thời gian đầu tư lớn Vì cần phải song song tiến hành biện pháp can thiệp trực tiếp, cụ thể là: Trộn iốt vào muối ǎn Đó biện pháp áp dụng có hiệu nhiều nước Mức thích hợp phần iốt cho 25.000 đến 50.000 phần muối Việt Nam, công thức trộn 2,5 gam kaliiodat 25,5 gam canxi-cacbonat (chất ổn định) cho túi muối 50 kg Tiêm bắp dầu iốt hóa vùng xa xôi cách trở có tỷ lệ mắc bệnh cao người ta áp dụng phương pháp tiêm bắp dầu iốt hóa cho phụ nữ thời kỳ sinh đẻ Nhờ chất iốt dầu hấp thụ chậm nên lần tiêm đáp ứng nhu cấu từ đến nǎm Nếu biện pháp áp dụng bắt đầu có thai , phịng ngừa tình trạng thiểu trì đứa trẻ sau Vấn đề tồn giá thành đắt nước ta, từ nǎm 1980, áp dụng thí điểm tiêm lipiodol số vùng núi cao hẻo lánh Từ tháng nǎm 1995, phủ chủ trương tồn dân dùng muối iốt BệNH TÊ PHù (BERI BERI) DO THIếU VITAMIN B1 Beriberi bệnh thiếu dinh dưỡng hay gặp nước ǎn gạo nước ta, bệnh lưu hành vào thời kỳ giáp hạt, sau úng lụt, địa phương đơn vị ǎn gạo có lệ xay xát cao nghèo thức ǎn bổ sung Ba thể lâm sàng hay gặp là: - Thể ướt biểu phù thường kèm theo suy tim - Thể khô: Viêm đa dây thần kinh - Thể trẻ em Bệnh xảy thành dịch nhiều người ǎn chế độ ǎn giống dựa loại gạo Thiếu Vitamin Bl gây số bệnh cảnh lâm sàng hay gặp người nghiện rượu Đó là: - Viêm đa dây thần kinh rượu mà lâm sàng không phân biệt với Be ri be ri thể khô - Viêm tim điều trị hiệu Vitamin B1 - Một thể viêm não gọi hội chứng Wernicke Korsakoff A CáC THể LÂM SàNG Bệnh bắt đầu triệu chứng kín đáo Trước tiên thấy ǎn, khó chịu, lại khó chân yếu nặng, đơi có phù nhẹ mặt, thường đánh trống ngực hay đau vùng trước tim, mạch nhanh Có cảm giác đau bắp chân tê chi Phản xạ gân thường giảm, tǎng Tình trạng kéo dài, sống lao động bình thường nǎng suất Bất kỳ lúc bệnh chuyển sang thể nặng Thể ướt Phù bệnh cảnh tiêu biểu, xuất nhanh chi mà mặt, thân hốc mạc Một đặc điểm cần lưu ý phù thiếu vitamin B1 phù từ chân lên đối xứng Bệnh nhân thường đánh trống ngực khó thở, ǎn khó tiêu Các chi thường đau lại, bắp chân thường sưng đau ấn vào Các tĩnh ltỉạch cổ thường lên đập mạnh áp lực tâm trương thấp áp lực tâm thu cao lên cách không cân đối, mạch thường nhanh, da nóng tượng giãn mạch Khi tim bắt đầu suy, da lạnh tái mặt Điện tâm đồ thường khơng đổi có có điện thấp, sóng T ngược chiều, tim to bên phải Khơng có albumin niệu, tinh thần bệnh nhân bình thường Bệnh nhân phù nặng, suy tim, khó thở chết Thể khơ Bệnh cảnh viêm liệt nhiều dây thần kinh ngoại vi biểu bǎng suy yếu đối xứng cảm giác, vận động chức phận phản xạ thường đoạn chi Các bị teo suy yếu dần, lại trở nên khó khǎn Bệnh nhân gầy mịn, lúc đầu phải chống gậy cuối không lại gặp biểu thần kinh trung ương Bệnh mang tính chất kinh diễn lui chế độ ǎn cải thiện Tình trạng suy mòn, liệt giường dễ bị nhiễm khuẩn, nhiều bệnh nhân chết lỵ lao phổi Beriberi trẻ em Thường gặp trẻ bú mẹ từ 2-5 tháng Mẹ cháu khơng có biểu lâm sàng ǎn chế độ ǎn nghèo vitamin sữa họ tiết Có thể cấp tính, kinh diễn thể cấp tính tim suy nhanh chóng: người mẹ nhận thấy đứa trẻ bứt rứt có triệu chứng khó thở Đứa trẻ đột ngột tím tái, co giật, khó thở, mê chết vòng 24 -48 Các trường hợp nặng gặp biểu tiếng phần hay hồn tồn, tiếng khóc rên rỉ Thể kinh diễn gặp hơn, triệu chứng chủ yếu rối loạn tiêu hóa: nơn, táo bón dai dắng, ngủ hay quấy Các thường nhão, giảm trương lực Da nhợt nhạt thường có tím tái quanh mơi Bệnh nhân suy tim chết đột ngột Hội chứng Wernicke-korsakoff Đó hội chứng thần kinh - tinh thần hay gặp bệnh nhân nghiện rượu thiếu tiamin Các mặt bị yếu, bệnh nhân khó nhìn lên hai bên, có phương hướng mệt mỏi, có mắt bị chứng giật nhãn cầu người lảo đảo Trước chưa biết điều trị tiamin, tỉ lệ tử vong cao Các biểu tinh thần thường giảm trầm trọng khả nǎng nhớ học trình tư khác lại bị ảnh hưởng Có bệnh nhân quên chuyện vừa xảy ngày lại bịa chuyện qua Hội chứng hay gặp người nghiện rượu đối tượng dự trữ tiamin thường ít, cần tìm hiểu thêm mối quan hệ rượu tiamin tổn thương não B ĐIều TRị Và PHòNG BệNH Điều trị Khi xác định bệnh tê phù, cần điều trị sớm tốt Nghỉ ngơi hoàn toàn tiêm bắp liều 25mg tiamin hai lần/ngày, ngày, sau đổ cho uống liều 10mg tiamin hai ba lần ngày phục hồi Đồng thời cải thiện chế độ ǎn để giảm dần lượng thuốc trẻ em cần cho tiêm bắp liều 10- 20mg/ngày ngày đầu Sau cho uống liều 5-10mg/hai lần ngày Đồng thời cho người mẹ uống 10mg tiamin hai lần ngày trường hợp nặng mê, co giật, liều ban đâu lên tới 25-50mg tiêm mạch máu chậm Phòng bệnh - Gạo nguồn cung cấp vitamin B1 quan trọng cần ý đến tỉ lệ xay xát thích hợp, khơng q trắng phải bảo quản gạo tốt - Tǎng cường thực phẩm giàu vitamin B1 phần ǎn ngày đặc biệt họ đậu, rau đậu - Giáo dục dinh dưỡng người mẹ thời kì có thai cho bú - số thời kì (sau úng lụt, giáp hạt) số đối tượng (người mẹ có thai, cho bú, trẻ em) bổ sung vitamin viên cám -Phịng chống nạn nghiện rượu Bệnh còi xương Còi xương bệnh biểu rối loạn trình cột hóa có liên quan đến rối loạn chuyển hóa photpho-canxi thể thiếu vitamin D thường gặp trẻ em thời kì lớn nhanh Ngày người ta coi còi xương bệnh dinh dưỡng chịu chi phối lớn ~la điều kiện môi trường Nước ta nước nhiệt đới giàu ánh sáng mặt trời bệnh còi xương vấn đề sức khỏe trẻ em cần quan tâm A NGUYÊN NHÂN Và BIểU HIệN CủA BệNH Nguyên nhân Nguồn vitamin D thể dựa vào thức ǎn tổng hợp từ sterol Nói chung thức ǎn lều nghèo vitamin D (kể sữa mẹ sữa bò) Một số thức ǎn có nhiều vitamin D loại cá, trứng, gán: Đặc biệt loại dầu gan cá biển cá thu có nhiều vitamin D Dưới tác dụng tia tử ngoại, chất 7-dehydrocolexterol có lớp sâu da chuyển thành coilecanxiferol (vitamin D3) Như vậy, vitamin D không thật vitamin theo nghĩa mà gần với hoc mơn Biểu Về lâm sàng có triệu chứng xương mềm hộp sọ, lâu liền thóp; chuỗi hạt sườn, to đầu chi (khơng đau), biến dạng thân xương đùi cẳng chân (vòng kiềng) Các biến đổi xương cột sống, xương chậu gây gù, vẹo hẹp khung chậu sau Các biểu lâm sàng nói thường kèm theo tình trạng giảm trương lực Các xét nghiệm X-quang hóa sinh có ý nghĩa quan trọng, lượng phophataza kiềm thường tǎng lên rõ rệt Trong điều kiện thực địa kết luận cịi xương ó số triệu chứng sau đây: chuỗi hạt sườn, to đầu chi, mềm hộp sọ, biến dạng đặc biệt lồng ngực kèm theo giảm trương lực Các yếu tố thuận lợi - Bệnh thường xuất trẻ em đến 18 tháng, trẻ tháng có - ǎn uống: chế độ ǎn nghèo thức ǎn động vật (lòng đỏ trứng, cá, mỡ, gan) - Nhiễm khuẩn: còi xương hay xuất sau nhiễm khuẩn kéo dài lặp di lặp lại Điều có lẽ đứa trẻ bị giữ nhà lâu, thời gian tiếp xúc với ánh sáng mặt trời - Nhà nhà trẻ thiếu ánh sáng, vệ sinh, thời gian cho trẻ ngồi trời B PHịNG BệNH CịI Xương nước đầy đủ ánh nắng mặt trời quanh nǎm nước ta, phòng bệnh còi xương chủ yếu dựa vào cải thiện điều kiện sống vệ sinh cho cháu Điều địi hỏi: - Giáo dục vệ sinh, dinh dưỡng cho bà mẹ cô nuôi dạy trẻ - Cải thiện điều kiện nhà nhà trẻ Khi thiếu điều kiện phải bổ sung thêm vitamin D thông qua: - Các thức ǎn tǎng cường vitamin D (bơ, mỡ thay bơ) - Cho vitamin D theo đường uống: ngày 1000 UI tháng lần liều cao (5-10mg tức 200.000 đến 400.000 UI cho trẻ em 18 tháng) Tóm lại phịng bệnh cịi xương địi hỏi kết hợp giáo dục với chǎm sóc xã hội ... y tế Thiếu máu thiếu sắt loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, kết hợp với thiếu axít folic thời kì có thai Các loại thiếu máu dinh dưỡng khác thiếu vitamin B12, piridoxin đồng thời gặp Các. .. thúc đẩy phát sinh thiếu máu dinh dưỡng Hơn nữa, quần thể có tỉ lệ thiếu máu dinh dưỡng cao, đồng thời có nhiều người bị thiếu máu bệnh hemoglobin Thiếu máu dinh dưỡng loại thiếu máu phổ biến... phịng chống bệnh Thiếu Vitamin A bệnh khô mắt bệnh thiếu dinh dưỡng hay gặp trẻ em nước ta đặc biệt cháu bị suy dinh dưỡng nặng, sau bệnh ỉa chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi Sự phổ biến bệnh thường

Ngày đăng: 17/08/2012, 08:54

Hình ảnh liên quan

Bảng phân loại theo Waterlow - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng ph.

ân loại theo Waterlow Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 1: Ngưỡng Kb chỉ định thiếu máu theo Tồ chức Y tế thế giới - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng 1.

Ngưỡng Kb chỉ định thiếu máu theo Tồ chức Y tế thế giới Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2: Tỉ lệ phần trǎm thiếu máu trên thế giới (1980) - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng 2.

Tỉ lệ phần trǎm thiếu máu trên thế giới (1980) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 3: Nhu cầu sắt hấp thu hằng ngày (mg) - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng 3.

Nhu cầu sắt hấp thu hằng ngày (mg) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cǎn cứ vào nhu cầu sắt (bảng 3) và tỉ lệ hấp thu sắt theo loại khẩuphần ta có thể tính nhu cầu sắt thực tế như sau: cùng một loại khẩu phần có giá trị sinh học trung bình (hấp thu sắt khoảng  lo%) thì nhu cầu thực tế sắt ở nam trưởng thành là:  - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

n.

cứ vào nhu cầu sắt (bảng 3) và tỉ lệ hấp thu sắt theo loại khẩuphần ta có thể tính nhu cầu sắt thực tế như sau: cùng một loại khẩu phần có giá trị sinh học trung bình (hấp thu sắt khoảng lo%) thì nhu cầu thực tế sắt ở nam trưởng thành là: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 4: Các loại viên sắt thường dùng - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng 4.

Các loại viên sắt thường dùng Xem tại trang 10 của tài liệu.
tìm hiểu tình hình nuôi con bằng sữa mẹ, các nguồn thức ǎn giàu vitami nA và caroten có sẵn ở địa phương, các dao động theo mùa và các tập quán ǎn uống đặc biệt là cách cho trẻǎ n sam,  cách cho ǎn khi trẻ bịỉa chảy hoặc các bệnh nhiễm khuẩn - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

t.

ìm hiểu tình hình nuôi con bằng sữa mẹ, các nguồn thức ǎn giàu vitami nA và caroten có sẵn ở địa phương, các dao động theo mùa và các tập quán ǎn uống đặc biệt là cách cho trẻǎ n sam, cách cho ǎn khi trẻ bịỉa chảy hoặc các bệnh nhiễm khuẩn Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 6. Phân loại bướu cổ. - Các bệnh thiếu dinh dưỡng.pdf

Bảng 6..

Phân loại bướu cổ Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan