0

Thuyết minh Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm

54 5,213 36

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 11:18

Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 1/54 Thuyết minh biện pháp thi công Công trình : Hạng mục : cọc khoan nhồi, tờng barrette, tầng hầm Địa điểm : I. Đặc điểm chung của công trình 1. Vị trí công trình và đặc điểm Công trình nằm ở trung tâm thành phố, có hai tầng hầm. Đây là công trình xây chen bên cạnh là khu dân c nên yêu cầu khi thi công phải đảm bảo về vệ sinh môi trờng và tiếng ồn để giảm thiểu ảnh hởng tới sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Chú ý hệ thống kỹ thuật nh cống thoát nớc, đờng điện, điện thoại, nớc sạch, của Thành Phố. Công tác an ninh bảo vệ phải đặc biệt chú trọng. Cần có sự phối hợp với Công an khu vực và uỷ ban nhân dân phờng trong công tác bảo vệ an ninh. Công trình sử dụng công nghệ tiên tiến trong nghành xây dựng để thi công tầng hầm nh: Tờng barrette, cọc nhồi, sử dụng dụng dịch khoan Polymer. Biện pháp thi công tầng hầm dự kiến dùng phơng án Top Down hoặc Bottom up. Đây là một dự án có vị trí thuận lợi trong giao dịch đợc thiết kế tốt về các mặt: cơ cấu tổ chức qui hoạch có chiều sâu tầm nhìn rộng hứa hẹn nhiều về triển vọng lâu dài. 2. Hệ thống giao thông, điện nớc Giao thông: Nằm gần tuyến đờng chính có khả năng luân chuyển liên tục và đảm bảo thực hiện bằng các phơng tiện lớn, cần phải thực hiện tốt các điều kiện về vệ sinh môi trờng và an toàn giao thông. ảNH CÔNG TRìNH MINH HOạ Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 2/54 Điện nớc: Có thể sử dụng mạng lới cung cấp của Thành phố theo cơ sở hạ tầng, ngoài ra nhà thầu khoan bổ sung giếng khoan đờng kính 100 mm, sâu từ 40 đến 60m phục vụ chủ động cấp đủ nớc cho thi công cọc khoan nhồi, tờng barrette, sinh hoạt, vệ sinh môi trờng và các hoạt động khác trên công trờng. 3. Vật t, thiết bị Nhà thầu sẽ đa vào thi công các tổ hợp công nghệ tiên tiến, đồng bộ và kỹ thuật cao chuyên dụng nh máy khoan cọc nhồi, máy đào tờng barrette, máy đào gầu nghịch kết hợp vận chuyển, kết hợp chặt chẽ với chủ đầu t và các bên hữu quan để phục vụ 24/24h với khối lợng lớn. Thòi gian vận chuyển đất thải và đổ bê tông phụ thuộc vào vị trí công trình do cách ban nghành nh Giao thông công chính và Công an quyết định. Ngoài bentonite thông dụng nhà thầu có thể dự kiến đa vào sử dụng dung dịch khoan Polymer để nâng cao chất lợng cọc và cải thiện về vệ sinh môi trờng. Hệ thống bơm vữa áp lực cao. 4. Các điều kiện khác Công trình nằm ở thành phố, sát với các trục đờng giao thông. Việc nhà thầu sử dụng các phơng tiện thi công mới, hiện đại với công nghệ tiên tiến, đồng bộ, nên tốc độ thi công nhanh, nhà thầu kết hợp chặt chẽ với chủ đầu t, t vấn giám sát, điều hành có khoa học để hoàn thành tốt công việc. Công ty DELTA là nhà thầu rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, cọc barrette, tầng hầm nh và đã thành công khi thi công phần ngầm và nói riêng trong khoan cọc nhồi, cọc barreette, tờng barrette tại Hà Nội, Thành phố HCM, Vũng Tàu, Nha Trang và hiện nay đang đợc đánh giá cao tại thị trờng Hà Nội cũng nh trong cả n- ớc. Công ty sẽ đa những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm để theo dõi giám sát công trình. 5. Tổ chức công trờng Hạng mục công trình có phần chính là cọc khoan nhồi, tờng barrette, thi công tờng cừ lassen nên để quản lý và điều hành công việc đợc liên tục, đảm bảo chất lợng, đúng tiến độ và hợp tác tốt với chủ đầu t, các bên hữu quan khác, nhà thầu tổ chức bộ máy tổ chức theo sơ đồ sau (xem sơ đồ tổ chức công trờng). Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 3/54 II. Giải pháp thi công chi tiết cho phần khoan cọc nhồi 1. Vật liệu a. Bê tông Bê tông cho cọc là bê tông thơng phẩm do nhà máy cung cấp đến tận chân công trình. Nhà thầu lập kế hoạch tiêu thụ bêtông cọc tổng thể, tiến độ chung, tiến độ chi tiết trên công trờng, kế hoạch cấp bêtông từng ngày. Các kế hoạch, tiến độ này đợc gửi trớc cho bên A, các bên liên quan, treo tại văn phòng chỉ huy công trờng để theo dõi. Riêng các kế hoạch ngày phải báo trớc 01 ngày cho các bên để chủ động trong thi công. Trớc khi thi công phải trình cấp phối cho t vấn. Bê tông đợc dùng là bê tông mác 300 hay 350 theo thiết kế, thời gian từ lúc trộn tới lúc đổ không đợc vợt quá 2 giờ. - Bê tông phải có độ dính kết và linh động cao để khi đổ bằng ống đổ sẽ cho sản phẩm bê tông cọc tốt. - Độ sụt của bê tông với cọc khoan nhồi theo thờng lệ là: 18 2 ( cm ) - Tỷ lệ xi măng dùng cho một khối bê tông theo cấp phối đã trình. - Tỷ lệ nớc- xi măng không vợt quá 0,6 - Phụ gia dùng cho bê tông phải đợc bên t vấn chấp nhận. - Cốt liệu dùng cho bê tông phải theo tiêu chuẩn TCVN 1772 - Mẫu bê tông phải đợc đổ và thử theo tiêu chuẩn TCVN 4453 Nhà thầu dự kiến làm hợp đồng cung cấp bê tông thơng phẩm để phục vụ cho thi công cọc khoan nhồi và tờng barrette đợc liên tục, không bị ảnh hởng xấu trong bất kỳ tình huống nào. Các nhà máy cung cấp bê tông có đủ khả năng về vật t, vốn, xe vận chuyển chuyên dùng, bơm bê tông đã có uy tín trên thị trờng Huế, cụ thể nh sau: - Nhà máy bê tông . . . . . . . . . Các xe chuyên dụng vận chuyển bê tông đến theo sự điều hành của chỉ huy trởng công trờng và cán bộ ca trực. Bê tông đợc tính toàn và kiểm tra chặt chẽ, báo cáo trớc 3h cho trạm trộn và đợc chỉ đạo bằng máy điện thoại di động, đảm bảo cho thời gian các xe ra vào đợc liên tục. b. Thép Thép dùng cho cọc tuân thủ theo chỉ dẫn thiết kế, phù hợp với TCXD của nhà nớc Việt Nam. - Thép dùng cho cọc là thép nhà máy khi đa về công trờng phải có chứng chỉ chất l- ợng và phải đợc sự đồng ý của chủ đầu t cũng nh TVGS. - Thép dùng cho cọc phải phù hợp theo thiết kế và TCVN 1651. Nếu thay đổi chủng loại thép phải quy đổi tơng đơng đúng quy phạm và đợc các bên chấp thuận, xác nhận vào hồ sơ pháp lí. - Mối nối lồng thép phải theo yêu cầu thiết kế hoặc theo TCXD 206 - 1998. - Thép đợc vận chuyển tới công trờng bằng phơng tiện vận chuyển chuyên dụng, có đủ hồ sơ pháp lý và chấp hành đầy đủ thủ tục lấy mẫu kiểm tra. - Thép ở công trờng đợc bảo quản cẩn thận, che chắn, kê đệm tránh các ảnh hởng xấu tác động từ bên ngoài. Tất cả các vật liệu phải có hồ sơ kỹ thuật của nhà máy, chứng chỉ thí nghiệm của đơn vị có t cách pháp nhân. a) Giới thiệu và công nghệ dung dịch Bentonite v Polymer c.1 Công nghệ dung dịch - 1929: Công nghệ khoan dầu Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 4/54 - 1932: Công nghệ địa kỹ thuật Th nh phần Bentonite - Pozzulana, Tro núi lửa - Montmorillonite MgO, Na2O, CaO, H2O, SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO c.2 Tiêu chuẩn về Quản lý dung dịch - Trọng lợng riêng - Độ nhớt - Bánh lọc - Độ pH - H m l ợng cát c.3 Chức năng của dung dịch - p lực thủy tĩnh torn counter balance áp lực nớc v áp lực đất. - Tạo một lớp film bảo vệ bề mặt tờng v giảm thấm n ớc. c.4 Giới thiệu ngắn gọn về Polymer - Đây l sản phẩm hữu cơ tổng hợp cao phân tử - Polymer - Công thức kết cấu chuỗi mạch vòng Đặc tính các loại CF Loại CF 830C Hình thức Bt Th nh phần chính Polyacrlicamide Mật độ chất rắn 0.65 0.85 0.1% pH 7.0 12. 0.1% VIS (CPS) 150 240 Độ đậm đặc (meq/g) 3.4 Tỷ trọng % 25% - 35% Tỷ trọng dung dịch khi khoan: 1,00 1.12 g/cm 3 Độ nhớt : 30 - 60 giây Hàm lợng cát : 5% Độ PH : 8-12 c.5 So sánh hiệu quả giữa Polimer v Bentonite Đây đợc coi l sản phẩm thay thế tốt nhất cho Bentonite đối với công nghệ địa kỹ thuật v thi công xây dựng. (Bản so sánh do tổ chức F.L.C. W đa ra) Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 5/54 (A) Bentonite Sản phẩm vô cơ truyền thống thành phần chủ yếu là Đất sét (B) Chất l m ổn định Sản phẩm hữu cơ tiên tiến (A) (B) 1 Đặc tính Montmorillonite Vocanic ash Pozzolana Polymer 2 Tỷ lệ pha trộn 5% - 8% 1:500 ~ 3500 3 Công thức pha chế Cần các phụ gia C.MC F.C.L vv Giá trị kiểm soát trong khoảng (PH 8 12) 4 Tỷ trọng Tăng theo h m l ợng cát v độ dính Tỷ trọng hầu nh ổn định khoảng 1.0 Không tăng theo độ dính 5 Đặc tính chống nhiễm mặn Giảm dần chất lợng Không giảm 6 Bảo quản Giữ trong thùng 8 tiếng sau khi trộn Cần bể lắng cát Pha trộn trực tiếp Không cần bể lắng. 7 Tái sử dụng 2-3 lần 2-3 lần 8 Phục hồi lại hỗn hơp đã sử dụng Khó bơm v o thùng do tỷ trọng v h m l ợng cát Dễ bơm v o thùng 9 Chiếm chỗ bê tông Khó => ứng suất liên kết => chất lợng kém Dễ. Chất lợng đổ bê tông tốt 10 Nguy cơ với môi trờng v sức khỏe Dễ dẫn đến ô nhiễm / chứa tác nhân gây ung th silicat Không l m ảnh h ởng môi trờng. Rất dễ dàng phân huỷ chỉ sau khoảng 5-7 ngày dới điều kiện tự nhiên 11 Bề mặt tờng Đ o Do bề d y của bánh lọc, bề mặt tờng khá lồi lõm Bề mặt khá phẳng do không cần bánh lọc 12 Đổ chất thải Không dễ (lợng lớn, chu trình xử lý phức tạp) Thêm chất oxi hóa, liên kết phân tử bị phá hủy dễ d ng. Sau đó n ớc sạch có thể đổ v o đ - ờng cống 13 Máy trộn, máy bơm Sử dụng chế độ nặng Sử dụng nhẹ 14 Máy sàng cát Cần Không cần 15 Khối lợng của chất tạo dung dịch khoan Rất lớn, khi dùng xong sẽ trở thành bùn sét rất khó sử lý Rất nhỏ, khi dùng xong dùng hoá chất sử lý sẽ thành nớc thải sạch 16 Hao hụt dung dịch khoan khi vào tầng sỏi và cát thô Nhỏ, khoảng 30% Lớn, lên tới 100 -150% (Phải sử lý bằng cách trộn thêm Bentonite vao dung dịch Polymer) Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 6/54 c.6 Các yếu tố ảnh hởng đến sự giảm chất lợng của Polymer - Giảm chất lợng do sử dụng. Dẫn đến giảm khả năng tạo m ng. - Giảm chất lợng do bị pha loãng. Do bị trộn với nớc ngầm dẫn đến giảm sự cô đặc của polymer. - Giảm chất lợng do tăng h m l ợng cát - Giảm chất lợng do giê la tin hóa. Do sự tham gia của các yếu tố i-on hóa nh muối silicat, muối carbonnate. c.7 Kết luận i. Chất lợng: - Dung dịch Polymer không chứa đất sét nên không làm giảm cờng độ Bê tông. - Độ dính kết giữa Bê tông và cốt thép tăng do không bị đất sét dính vào cốt thép. - Dung dịch Polymer không ngậm cát nên đáy cọc sạch hơn dung dịch Bentonit. - Tăng ma sát cho cọc do không có lớp áo sét bao ngoài thân cọc. ii. An to n: - Thi công an to n hơn không gây hại cho sức khỏe ng ời lao động. - Giảm đợc hao phí lao động khi dùng Polymer. iii. ảnh hởng môi trừơng: - Khi dùng Polymer thì môi trờng đợc cải thiện (sạch sẽ, không bị ô nhiễm) phù hợp với định hớng chung về Môi Trờng của Nhà nớc Việt Nam. - Rất dễ dàng phân huỷ chỉ sau khoảng 5-7 ngày dới điều kiện tự nhiên. c. Dung dịch khoan Bentonite: Bentonite thực chất là một dạng đất sét mà khi trộn với nớc sẽ tạo ra một dung dịch Thixotropic có tác dụng giữ ổn định bề mặt đất trong vài tuần lễ. - Khi hố đào đã đổ đầy dung dịch bentonite, áp lực cao hơn áp lực nớc ngầm sẽ tạo ra xu hớng là bentonite thấm vào lớp đất vách hố khoan. Thế nhng, nhờ có các hạt đất sét có trong dung dịch mà sự kết khối tạo nên tức thì khiến cho áp lực bentonite và áp lực nớc cách ly nhau. áp lực bentonite tạo ra một lực ổn định trên vách hố khoan. - Trong đất sét, độ dày của lớp kết khối rất thấp, nhng trong lớp đất không kết dính, nó có thể cao hơn 1-2mm và có tác dụng nh một lớp màng không thấm. - Lớp màng này ngăn không cho nớc chảy vào hố khoan và ngăn ngừa sự trộn lẫn trên bề mặt chung giữa nớc và bentonite. Đồng thời nó cũng ngăn không cho bentonite tiêu tán vào lòng đất. - Khi dòng nớc bị cản lại, sự ổn định của vách hố đào đợc tạo ra chủ yếu bởi hiệu ứng vòm, góc ma sát trong và một phần bởi áp lực thủy tĩnh của dung dịch. - Bentonite sẽ đợc dùng là dùng cho tờng barrette của Petrolimex dùng cho tờng barrette cọc khoan nhồi, tỷ lệ pha trộn đối với điều kiện đất thông thờng là từ 20-50 kg bentonite khô cho một khối dung dịch. Tỷ lệ này thay đổi tuỳ theo địa chất và dung dịch sẽ đợc thêm sôda và phụ gia CMC sao cho các thông số của dung dịch phải đạt nh sau: Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 7/54 Tỷ trọng: 1,02 - 1,15 g/cm 3 Độ nhớt: 30 - 60 giây Hàm lợng cát : 6% Độ PH: 7-12 - Trên công trờng, bentonite đợc trộn bằng máy trộn có vận tốc cao và dung dịch bentonite đợc chứa trong các thùng chứa. Dung dịch bentonite thu hồi để dùng lại sẽ đợc làm sạch bằng máy lọc cát. Trong quá trình thi công khoan cọc dung dịch bentonite sẽ đợc kiểm tra thờng xuyên. - Theo kinh nghiệm của nhà thầu dung dịch bentonite sau khi đợc trộn kỹ, đúng cấp phối thì đợc đa vào thùng chứa trong 1 thời gian để cho các hạt bentonite đợc trơng nở và thật nhuyễn. Trớc khi cho vào hố đợc trộn lại để đảm bảo tính đồng nhất của dung dịch. - Bentonite đa vào sử dụng phải có chứng chỉ chất lợng (tên nhà sản xuất, đặc tính kỹ thuật và các chỉ tiêu khác đảm bảo TCXD 197 -1998). d. Các đặc tính của dung dịch giữ thành và thiết bị kiểm tra Nói chung thiết bị thử nghiệm đợc sử dụng sẽ theo các chỉ tiêu của các tiêu chuẩn dầu khí Hoa Kỳ (APIRP 13B) Trong phòng thí nghiệm tại công trờng phải có các thiết bị bao gồm: - 1 côn thử độ nhớt - Giấy đo độ pH - 1 cân đo bùn - 1 bộ sàng cát Dung dịch mới trộn xong sẽ đợc đo tỷ trọng bằng cân, đo độ nhớt bằng côn thử độ nhớt. Đo tỷ trọng sẽ cho ta biết nồng độ của dung dịch. Độ pH sẽ đợc điều chỉnh trong khi thi công bằng cách thêm các chất phụ gia. 2. Quy trình công nghệ thi công cọc khoan nhồi (xem quy trình chung thi công cọc khoan nhồi) a) Định vị tim cọc - Vị trí tim cọc phải đợc xác định đúng theo bản vẽ thiết kế. - Để xác định tim cọc sẽ dùng một máy toàn đạc hoặc giao hội của hai máy kính vĩ hoặc một máy toàn đạc Leica TPS400 để xác định vị trí tim cọc. - Trớc khi khoan, mỗi tim cọc sẽ đợc gửi vào các vị trí A, A1, B1 nh trên hình vẽ đợc đánh dấu bằng 4 cọc thép. Mục đích của việc dùng các điểm gửi này là để định vị tim cọc khi hạ ống vách. Các điểm này phải đợc bảo vệ và duy trì đến khi hạ và kiểm tra xong ống vách. - Điểm đánh dấu có thể dùng để định vị khi hạ I thép cho phơng án Top Down. Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 8/54 - Việc sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TPS400 mang lại độ chính sác rất cao do hệ thống tự cân bằng và đo bằng laser và có thể sự dụng trong những điều kiện môi trờng khắc nghiệt và có thể truy suất dữ liệu qua máy tính. Sơ đồ định vị tim cọc tâm cọc A A1 1.5m 1.5 m 2 m Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 9/54 B 2 m B1 b) Định vị máy khoan - Vị trí máy đứng thao tác đòi hỏi phải bằng phẳng, cần khoan phải vuông góc với mặt đất và phải ổn định không biến dạng trong suốt quá tình đào đất mà trong nhiều trờng hợp khi gặp nền đất yếu phải lót các tấm thép 1.5mx6mx1.2mm. Các công việc này đợc làm, gia cố nền cẩn thận và kiểm tra kỹ bằng máy trắc đạc. - Trong quá trình khoan phải thờng xuyên kiểm tra cần khoan của máy. Cần khoan phải vuông góc với mặt phẳng ngang của công trình. c) Hạ ống vách - ống vách đợc dùng để bảo vệ thành phía trên của hố khoan không bị sập lở. o ống vách dùng cho cọc khoan nhồi: có kích thớc đờng kính lớn hơn đờng kính theo lý thuyết của cọc là 10cm. Độ dày của ống vách ít nhất là 10mm. - Để hạ ống vách cho cọc khoan nhồi, đầu tiên khoan lỗ đúng vị trí tim cọc với đờng kính lớn hơn đờng kính lý thuyết của cọc ít nhất là 10 cm tới độ sâu tơng đơng chiều dài của ống vách. Sau đó hạ ống vách và đầu trên của ống vách cao phải cao hơn mặt đất ít nhất là 20 cm để tránh cho bùn đất chẩy vào hố trong quá trình thi công và dễ dàng cho việc thi công đổ bê tông cọc, ống vách phải đợc định vị, chèn giữ rất ổn định tránh biến dạng, dịch chuyển trong quá trình khoan đất, hạ lồng thép và đổ bêtông. Sau khi đổ bê tông cọc xong, ống vách sẽ đợc rút lên. Khi rút ống vách, vận tốc rút phải từ từ để bê tông có đủ thời gian lấp đầy hết khoảng không phía sau ống vách mà không bị trộn lẫn với bùn cát. d) Khoan tạo lỗ cọc - Đối với cọc khoan nhồi: Nhà thầu sử dụng 2 máy khoan tạo lỗ chia thành 2 khu vực thi công nh trong bản vẽ thi công phần khoan cọc nhồi, loại máy khoan thuỷ lực của Nhật Bản, có thể tự khoan và đổ bê tông tới độ sâu- 51m cùng tổ hợp các loại gầu đào đờng kính 800, 1000, 1200mm. Các máy móc của công ty có chất lợng cao và luôn đợc bảo dỡng và kiểm tra thờng xuyên nhằm luôn luôn hoạt động tốt. - Khi tiến hành khoan, máy khoan sẽ đợc định vị vào đúng vị trí và đợc kiểm tra thăng bằng, cần khoan đợc kiểm tra độ thẳng đứng bằng máy kinh vĩ hoặc quả dọi. Việc kiểm tra này sẽ đợc thực hiện trong suốt quá trình khoan. Trong quá trình khoan, việc mô tả các lớp đất sẽ đợc ghi chép lại. Nếu thấy lớp đất cuối cùng mà mũi cọc cắm vào khác với lớp đất đợc miêu tả trong tài liệu khảo sát địa chất thì chỉ huy công trình kịp thời thông báo ngay cho đại diện bên chủ đầu t, t vấn giám sát và các bên liên quan biết để quyết định chiều sâu thiết kế của cọc. - Trong suốt quá trình khoan phải duy trì mức Bentonite hoặc Polymer ít nhất cao hơn mực nớc ngầm 1.5 m ngay cả trong quá trình đổ bê tông. - Trong trờng hợp đang khoan mực Bentonite hoặc Polymer giảm xuống đột ngột phải báo cho giám sát và các bên liên quan biết để kịp thời xử lý. - Trong quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để dung dịch bentonite không chảy tràn lan ra công trờng, nh thùng chứa, hố thu, bơm, ống dẫn kín Bentonite hoặc Polymer thải đi không dùng lại sẽ đợc đa ngay ra khỏi công trờng tránh làm ảnh hởng tới môi trờng. - Để đảm bảo cọc có khả năng chịu đợc sức chịu tải theo yêu cầu, trớc khi đổ bê tông đáy cọc phải đợc làm sạch khỏi các chất lắng đọng nh bùn đất, cát lắng. Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 10/54 e) Làm sạch đáy hố khoan Việc làm sạch đáy hố khoan có thể gồm một hoặc cả hai giai đoạn: Làm sạch bằng gầu vét. - Khi đã khoan tới độ sâu yêu cầu, sẽ chờ một khoảng thời gian nhất định (ít nhất là một giờ hoặc theo tiêu chuẩn TCVN 197), để cho tất cả các chất lắng động lắng hết. Sau đó dùng gầu vét chuyên dùng để làm sạch hố khoan. Làm sạch bằng thổi khí (Chỉ áp dụng khi dùng dung dịch Bentonite neu dung Polymer thi bỏ qua giai đoạn này). - Sau khi làm sạch bằng gầu vét và hạ lồng thép, nếu kiểm tra thấy độ sạch của đáy hố khoan đạt yêu cầu thì tiến hành làm sạch giai đoạn hai. - Để làm sạch giai đoạn hai nhà thầu hạ một ống thép có đờng kính khoảng 92 mm nối với máy lọc cát bằng ống dẫn bentonite. Bentonite bẩn sẽ đợc bơm trực tiếp từ đáy hố khoan lên qua máy lọc cát và kiểm tra xử lý lại lợng bentonite còn sử dụng đợc để cất chứa vào thùng song song với quá trình bơm vào hố khoan lợng bentonite thay thế sạch. Quá trình này đợc thực hiện cho tới khi kiểm tra các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu quy định mới cho phép làm công tác khác. f) Hạ lồng thép - Thép dùng cho cọc phải phù hợp theo thiết kế và TCVN 1651. Nếu thay đổi chủng loại thép phải quy đổi tơng đơng đúng quy phạm và đợc các bên chấp thuận, xác nhận vào hồ sơ pháp lí. - Mối nối lồng thép phải theo yêu cầu thiết kế hoặc theo TCXD 206: 1998. - Thép đợc vận chuyển tới công trờng bằng phơng tiện vận chuyển chuyên dụng, có đủ hồ sơ pháp lý và chấp hành đầy đủ thủ tục lấy mẫu kiểm tra. - Thép ở công trờng đợc bảo quản cẩn thận, che chắn, kê đệm tránh các ảnh hởng xấu tác động từ bên ngoài. - Tất cả các vật liệu phải có hồ sơ kỹ thuật của nhà máy, chứng chỉ thí nghiệm của đơn vị có t cách pháp nhân. - Lồng thép đợc gia công theo đúng bản vẽ thiết kế. Các thanh thép chủ đợc nối với móc treo bằng nối hàn. Các lồng thép đợc nối với nhau bằng mối nối buộc hoặc hàn tuỳ theo thiết kế đợc duyệt và phải dựa theo tiêu chuẩn. - Lồng thép đợc treo vào miệng ống vách bằng các thanh thép, các thanh này đợc hàn vào ống vách để chống đẩy nổi lồng. Lồng thép đợc treo đầy đủ các con kê đảm bảo lớp bê tông bảo vệ đạt đúng theo thiết kế. - Khi hạ lồng thép phải chú ý cho lồng thép thẳng đứng tránh cắm vào thành làm sụt lở, các lồng thép đợc nối với nhau phải đủ chắc tránh làm cho lồng bị tụt rơi. - ống siêu âm (nếu có) đợc liên kết vào cốt thép cọc và hạ đồng thời cùng quá trình thi công, hạ lồng thép. - Khi khoan xong phải chờ lắng ít nhất là một giờ nhằm giảm bớt thời gian thối rửa sau này. Khi đã hạ lồng thép xong và việc thối rửa hố khoan nên duy trì tới sát thời gian bắt đầu đổ bê tông cọc. [...]... biểu, chứng chỉ 31/54 Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 32/54 Thi công tầng hầm I Để đẩy nhanh tiến độ thi công cho công trình nhà thầu đa ra hai giải pháp thi công cho hai tầng hầm nh sau: - Theo phơng pháp Bottom Up mà nhà thầu có rất nhiều kinh nghiệm khi đã thi công tầng hầm nh khách sạn Phơng Đông có 3 tầng hầm ở Nha Trang, văn phòng... vị trí Công tác đổ bê tông đợc thi công theo phơng pháp cuốn chiếu từ xa về gần để tránh sự dẫm đạp lên bêtông mới đổ và đảm bảo thi công liên tục Bêtông đợc nhà cung cấp đến tận nơi và bơm đổ bê tông cho sàn nền cùng đài giằng Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 35/54 C.3 Thi công cột cho tầng hầm thứ hai Thi công các cột ở tầng hầm cuối... chứa Các loại bơm và ống đổ bêtông tremie Gioăng CWS Hộp thí nghiệm Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm IV 29/54 Một số kinh nghiệm trong khi thi công tờng barrette, cọc nhồi 1 Một số kinh ngiệm trong thi công cọc barrette, tờng vây, cọc khoan nhồi, tầng hầm Trong quá trình thi công thực tế các công trình có cọc barrette, tờng barrette, cọc khoan... 70atm và duy trì trên 5 phút mà không tụt áp thì kết thúc chu trình bơm vữa Nếu lợng vữa bơm xuống quá lớn mà áp suất không đạt thì làm theo các bớc giống nh b.1.6 và b.1.7 Sau 4 giờ sẽ làm chu trình 3 - HếT - Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm III 18/54 Tổng quan phơng pháp thi công tờng barrette Kỹ thuật thi công tờng barrette bao gồm thi công. .. đất - Có hai phơng án: Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm - 36/54 Đào sâu đến mức tối đa có thể và lắp ván khuôn trên hệ khung chống cho sàn hầm một Đào đến đáy sàn hầm một và làm ván khuôn bằng vữa xi măng Giai đoạn 2: - Sau khi Bê tông sàn hầm một đạt 100% cờng độ thì bắt đầu tiến hành đào hầm hai từ những lỗ chờ thi công - Đào đất đến cao... đài và sàn nền toàn khối Công tác xây đảm bảo đúng cốt, vị trí, kích thớc hình học, độ kín khít và thẳng Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 34/54 - Ván khuôn sau khi đổ 24 h có thể tháo ra để luân chuyển - Chú ý lớp bảo vệ của bê tông khi ghép ván khuôn Rải cốt thép: - Toàn bộ công việc gia công cắt và uốn sắt sẽ đợc tiến hành tại tại công. .. tách ván khuôn để phá phần bê tông thừa đó Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm V 30/54 Tóm tắt chung quy trình kỹ thuật Để đảm bảo chất lợng thi công đúng thi t kế, trong quá trình thi công cần tuân thủ các bớc sau: - Để tránh định vị tim cọc sai, mỗi khi tiến hành xác định tim cọc cần phải đ ợc kiểm tra bằng hai phơng pháp tính khác nhau... thép lắp ghép đợc sản xuất tại nhà máy, đợc lắp trên miệng của hố đào và nó đợc lấp lại trớc khi thi công tờng chắn đất Việc thi công tờng dẫn phải đảm bảo thẳng, đúng vị trí để dẫn hớng cho gầu đào sau nay Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 20/54 Nhà thầu dự kiến sẽ thi công tờng dẫn cao hơn mặt đất tự nhiên là 200mm để đảm bảo vệ sinh môi... dài tối thi u của gàu đào hoặc có chiều dài bằng hai lần chiều dài gàu và một đoạn nhỏ ở giữa 3.3 Panen kế tiếp Những panen đợc gắn với chỉ một ván khuôn chặn gọi là những panen kế tiếp 3.4 Panen thứ cấp Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm 26/54 Những panen này đợc thi công vào giai đoạn cuối dựa trên việc hoàn tất các panen sơ cấp và panen... không biến dạng khi thi công các cọc lân cận Công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm c 4 16/54 Đáy của ống thép cách đáy cọc 15 40 cm Đổ bê tông cọc Đổ bê tông tới cốt cắt đầu cọc nh bình thờng Do cọc đổ âm nên phải lấp cát vào phần không có bê tông để giữ cho ống thép khỏi bị biến dạng Công tác gia cờng đáy cọc a Siêu âm và hàn nối ống Tiến . Lồng thép đợc treo vào miệng ống vách bằng các thanh thép, các thanh này đợc hàn vào ống vách để chống đẩy nổi lồng. Lồng thép đợc treo đầy đủ các con kê đảm bảo lớp bê tông bảo vệ đạt đúng theo. dụng các phơng tiện thi công mới, hiện đại với công nghệ tiên tiến, đồng bộ, nên tốc độ thi công nhanh, nhà thầu kết hợp chặt chẽ với chủ đầu t, t vấn giám sát, điều hành có khoa học để hoàn thành. Độ nhớt - Bánh lọc - Độ pH - H m l ợng cát c.3 Chức năng của dung dịch - p lực thủy tĩnh torn counter balance áp lực nớc v áp lực đất. - Tạo một lớp film bảo vệ bề mặt tờng v giảm thấm n ớc. c.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm, Thuyết minh Biện pháp thi công phần cọc, barrette và tầng hầm, , II. Giải pháp thi công chi tiết cho phần khoan cọc nhồi, III. Tổng quan phương pháp thi công tường barrette, V. Tóm tắt chung quy trình kỹ thuật