SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập có nhiều cách giải trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông

37 1.2K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:46

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG” A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng của vấn đề Nâng cao chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học Hóa học nói riêng là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của giáo viên Hóa học ở các trường phổ thông. Trong dạy học Hóa học, chúng ta có thể nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực nhận thức của học sinh bằng nhiều biện pháp và nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng, nên đòi hỏi giáo viên phải biết lựa chọn, phối hợp các phương pháp một cách thích hợp để chúng bổ sung cho nhau, nhằm giúp học sinh phát huy tối đa khả năng tư duy độc lập, tư duy logic và tư duy sáng tạo của mình. Trong quá trình dạy học, việc sử dụng các bài tập sẽ mang lại hiệu quả cao, học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, hứng thú học tập,…Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng bài tập Hóa học để bồi dưỡng năng lực tự học và phát triển tư duy cho học sinh còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. Ngoài ra, quá trình tổ chức phong trào thiết kế, xây dựng các loại bài tập Hóa học, nhất là bài tập có nhiều cách giải trong tổ chuyên môn không được thường xuyên và không mang tính cập nhật. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài này góp phần vào các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh, đồng thời qua đó giúp giáo viên đánh giá cũng như học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình. 2. Ý nghĩa và tác dụng của đề tài Bài tập Hóa học giúp cho học sinh phát triển năng lực nhận thức, rèn trí thông minh. Một bài tập có nhiều cách giải, ngoài cách giải thông thường, quen thuộc còn có cách giải độc đáo, thông minh, sáng tạo, ngắn gọn và chính xác. Việc đề xuất một bài tập có nhiều cách giải, yêu cầu học sinh tìm được lời giải hay, ngắn gọn, nhanh trên cơ sở các phương pháp giải toán, các qui luật chung của Hóa học cũng là một biện pháp có hiệu quả nhằm phát triển tư duy và trí thông minh cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường phổ thông. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu tìm ra các cách giải khác nhau của một số bài toán hữu cơ, vô cơ thường gặp. -Xây dựng các bài tập Hóa học có nhiều cách giải cho học sinh trung học phổ thông. -Sử dụng các bài tập này trong việc giảng dạy các tiết học chính khóa và không chính khóa ở trường trung học phổ thông. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn - Bài tập Hóa học là một biện pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ dạy học. Bài tập Hóa học giúp học sinh đào sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động, phong phú, giúp cho giáo viên củng cố và hệ thống hóa kiến thức một cách thuận lợi, rèn luyện được nhiều kĩ năng cần thiết về Hóa học góp phần vào việc giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh. - Thực tiễn giảng dạy cho thấy việc thực hiện giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau, giúp học sinh không những nắm vững kiến thức mà còn hoàn thiện kỹ năng và hình thành kỹ xảo. Điều này hết sức cần thiết, giúp học sinh giải quyết nhanh, đạt kết quả tốt trong việc giải các bài toán trắc nghiệm có yêu cầu mức độ vận dụng ngày càng cao trong các kỳ thi hiện nay. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian thực hiện đề tài -Nghiên cứu lí thuyết về lí luận dạy học Hóa học; lí luận về các bài toán Hóa học; các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học, từ các sách tham khảo của các tác giả như Nguyễn Ngọc Quang; Nguyễn Xuân Trường… và các luận văn nghiên cứu về lí luận dạy học Hóa học. - Dựa vào thực tiễn giảng dạy nhiều năm của giáo viên, những kinh nghiệm và giải pháp rút ra từ thực tế giảng dạy ở các lớp. -Nghiên cứu thực nghiệm sư phạm trên các lớp 12TN1, 12TN5 trường THPT Tăng Bạt Hổ, năm học 2011-2012. -Thời gian thực hiện đề tài: Năm học 2011-2012, từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. B. NỘI DUNG I. MỤC TIÊU -Xây dựng các cách giải khác nhau của một số bài toán hữu cơ, vô cơ thường gặp. -Xây dựng một số bài tập vô cơ, hữu cơ có nhiều cách giải. -Cách sử dụng các bài tập có nhiều cách giải trong việc dạy học Hóa học ở trường phổ thông. II. GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 2.1. XÂY DỰNG CÁC CÁCH GIẢI KHÁC NHAU CỦA MỘT SỐ BÀI TOÁN VÔ CƠ, HỮU CƠ THƯỜNG GẶP 2.1.1. Bài toán Hữu cơ 2.1.1.1. Đề bài: Bài 1:Thủy phân m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala mạch hở thu được 28,48 gam Ala; 32,00 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Tính m? Bài 2: 0,06 mol hỗn hợp A gồm CH 3 OH và 1 ancol cùng dãy đồng đẳng có khối lượng là 4,02 gam. Cho toàn bộ hỗn hợp trên tác dụng hết với 6 gam axit axetic (H 2 SO 4 đặc làm chất xúc tác, giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%). Tính khối lượng este thu được. Bài 3: Xà phòng hóa 13,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOC 2 H 5 cần dùng 100 ml dung dịch NaOH x M. Tính giá trị của x ? 2.1.1.2. Các cách giải: Bài 1: Cách 1: Bảo toàn nguyên tố- chọn nguyên tố đại diện là N N/tetrapeptit m.4 n mol 89.4 18.3 = − N/ala N/ala ala N/ala ala ala 28,48 32.2 27,72.3 n n n 1,08 mol 89 89.2 18 89.3 18.2 − − − + + = + + = − − Bảo toàn nguyên tố N suy ra: m.4 1,08 m 81,54 g 89.4 18.3 = => = − . Cách 2: Bảo toàn số liên kết peptit (CO-NH) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: m-88,2 m = m- (28,48+32+27,72) = m-88,2 => n = H O pu H O 18 2 2 Số mol liên kết peptit ban đầu: m.3 89.4 18.3− mol Số mol liên kết peptit lúc sau (Sản phẩm): lienket/ala ala lienket/ala ala ala 32.1 27,72.2 n n 0,44 mol 89.2 18 89.3 18.2 − − − = + = + = − − Theo bảo toàn số liên kết peptit: số liên kết peptit trong sản phẩm bằng số liên kết peptit trong tetrapeptit cộng số phân tử nước, suy ra: m.3 m 88,2 0,44 m 81,54 g 89.4 18.3 18 − = + => = − . Cách 3: Qui đổi sản phẩm về một chất đơn giản: Qui đổi về alanin(ala) Ta có: 1 ala-ala ↔ 2 ala; 1 ala-ala-ala ↔ 3 ala 0,2 mol  0,4 mol 0,12 mol  0,36 mol => n = 0,4 + 0,36 + 0,32(gtcho) =1,08 mol ala ∑ Suy ra: ala tetrapeptit n 1,08 n 0,27 mol 4 4 = = = => tetrapeptit m 0,27.(89.4 18.3) 81,54 g= − = . Cách 4: Đặt ẩn số, giải hệ phương trình Ala-ala-ala-ala + H 2 O o t → ala-ala-ala + ala x mol x mol x mol Ala-ala-ala-ala + H 2 O o t → 2ala-ala y mol 2y mol Ala-ala-ala-ala + 3 H 2 O o t → 4 ala z mol 4 z mol => x = ala ala ala n 0,12mol − − = (1); x + 4 z = ala n 0,32mol= (2) 2y = ala ala n 0,12mol − = (3) Từ (1); (2) và (3) suy ra x = 0,12 mol; y = 0,1 mol; z = 0,05 mol, suy ra ala ala ala ala n 0,12 0,1 0,05 0,27 mol m 0,27.(89.4 18.3) 81,54 g. − − − = + + = => = − = Cách 5: Phương pháp trung bình: Đặt sản phẩm là n- peptit: ( ) n Ala Ta có ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala 1.n 2.n 3.n 1.0,32 2.0,2 3.0,12 n 1,6875 n n n 0,32 0,2 0,12 − − − − − − + + + + = = = + + + + n ala-ala-ala-ala ↔ 4 ( ) n Ala => ala ala ala ala (0,32 0,2 0,12).n n 0,27 mol 4 − − − + + = = => tetrapeptit m 0,27.(89.4 18.3) 81,54 g= − = . Cách 6: Phân tích hệ số mol sản phẩm: Sản phẩm = 0,32 mol ala + 0,2 mol ala-ala + 0,12 mol ala-ala-ala = ( 0,12 mol ala + 0,12 mol ala-ala-ala) + ( 0,2 mol ala + 0,1 mol ala-ala) + +0,1mol ala-ala = 0,12 mol ala-ala-ala-ala + 0,1 mol ala-ala-ala-ala + 0,05 mol ala-ala-ala-ala = 0,27 mol ala-ala-ala-ala => 0,27.(89.4 18.3) 81,54 tetrapeptit m g= − = . Cách 7: tính số mol tetrapeptit trực tiếp(theo bảo toàn gốc ala) ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala n n n .3 0,32 0,2 0,12.3 n 0,27 mol 4 2 4 4 2 4 − − − − − − = + + = + + = => tetrapeptit m 0,27.(89.4 18.3) 81,54 g= − = . Cách 8: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: Ala-ala-ala-ala + H 2 O o t → ala-ala-ala + ala 0,12 mol ← 0,12 mol (gt) → 0,12 mol Ala-ala-ala-ala + H 2 O o t → 2ala-ala 0,1 mol ← 0,2 mol Ala-ala-ala-ala + 3 H 2 O o t → 4 ala 0,15 mol ← (0,32-0,12) mol => m (0,12 0,1 0,15).18 6,66 g H O 2 = + + = Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: m m m m m H O ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala 2 + = + + − − − − − − => m = 28,48+ 27,72+ 32- 6,66 = 81,54 g. Cách 9: Giải theo tỉ lệ mol sản phẩm Giả thiết cho: ala: (ala) 2 : (ala) 3 = 8: 5: 3, suy ra: 6,75 (ala) 4 2 H O+ → 8 ala + 5 (ala) 2 + 3 (ala) 3 0,27 mol ← 0,32 0,2 0,12 => tetrapeptit m 0,27.(89.4 18.3) 81,54 g= − = . Bài 2: Cách 1: Phương pháp đại số Gọi CT của ancol cùng dãy đồng đẳng với ancol metylic là : ROH CH 3 OH + CH 3 COOH → CH 3 COOCH 3 + H 2 O (1) a a ROH + CH 3 COOH → CH 3 COOR + H 2 O (2) b b Ta có: 3 CH OH ROH R m m 32a b(M 17) 4,02(*)+ = + + = 3 CH OH ROH n n a b 0,06hay42a 42b 0,06.42 2,52+ = + = + = = (**) Cộng (*) và (**), ta được: 74a+ 59b + bR = 6,54. Suy ra: 3 3 3 este CH COOCH CH COOR m m m 74a 59b bR 6,54 g.= + = + + = Cách 2 : Phương pháp bảo toàn khối lượng: Ta có: axit este nuoc n n n 0,06mol= = = Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 2 ancol axit este H O m m m m+ = + => este m 4,02 0,06.60 0,06.18 6,54 g= + − = Cách 3 : Phương pháp tăng giảm khối lượng Cứ 1 mol ancol tạo thành 1 mol este thì khối lượng tăng : 59-17 = 42 gam. 0,06 mol ancol tạo thành 0,06 mol este thì khối lượng tăng: 0,06.42 =2,52 gam. Vậy : m este = 4,02 + 2,52 = 6,54 g. Cách 4 : Phương pháp trung bình Gọi CTTB của 2 ancol là: R ROH(M 15)> 3 3 2 ROH CH COOH CH COOR H O+ → + Ta có 3 CH COOH este ROH n 0,06 mol và n 0,1 mol n 0,06 mol= = => = Mà: 4,02 M 67 (u) M 67 - 17 50 (u) 0,06 ROH R = = => = = Suy ra: este m 0,06.(50 59) 6,54 g= + = . Bài 3: Cách 1 : Phương pháp thông thường HCOOC 3 H 7 + NaOH → HCOONa + C 3 H 7 OH a a (mol) CH 3 COOC 2 H 5 + NaOH → CH 3 COONa + C 2 H 5 OH b b(mol) Ta có: 3 7 3 2 5 HCOOC H CH COOC H 13,2 m m 88 a 88 b 13,2 a b 0,15 mol 88 + = + = => + = = NaOH NaOH M 0,15 n a b 0,15mol C 1,5M. 0,1 = + = => = = Vậy x = 1,5. Cách 2 : Phương pháp trung bình Gọi CTTB của 2 este là : RCOOR’ RCOOR’ + NaOH → RCOONa + H 2 O Ta có : NaOH este n n 0,15mol.= = => NaOH M 0,15 C 1,5M 0,1 = = . Vậy x = 1,5. Cách 3 : Phương pháp bảo toàn điện tích Áp dụng định luật bảo toàn điện tích : dung dịch sau phản ứng chứa ion RCOO - Và Na + nên: NaOH Na RCOO n n 0,15mol n + − = = = => NaOH M 0,15 C 1,5 M 0,1 = = Vậy x = 1,5. 2.1.2. Bài toán Vô cơ 2.1.2.1. Đề bài : Bài 1 : Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 bằng dung dịch HNO 3 đặc nóng dư thu được 4,48 lit khí NO 2 ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 145,2 gam muối khan. Tính m ? Bài 2 : Hòa tan hoàn toàn 15,3 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn trong dung dịch HCl (dư) người ta thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu ? Bài 3 : Hòa tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 0,2 mol CO 2 và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam chất rắn? 2.1.2.2.Các cách giải : Bài 1 : Cách 1 : Giải theo phương trình phản ứng Gọi x,y,z lần lượt là số mol của FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 trong m g hỗn hợp X Các phản ứng xảy ra : FeO + 4 HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2 H 2 O (1) Fe 3 O 4 + 10 HNO 3 → 3 Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 5 H 2 O (2) Fe 2 O 3 + 6 HNO 3 → 2 Fe(NO 3 ) 3 + 3 H 2 O (3) Giả thiết cho 2 3 3 ( ) 0,2 ; 0,6 = = NO Fe NO n mol n mol Theo phương trình (1) ; (2) ; (3) ta có : x + 3y + 2z = 0,6 => 10x + 30 y + 20 z = 6 (*) Và x + y = 0,2 (**) Lấy (*) –(**), ta được : 9x + 29 y + 20 z = 5,8 => 72x + 232 y + 160 z = 46,4 g. Vậy m = 46,4 g. Cách 2 : Áp dụng định luật bảo toàn mol elctron và bảo toàn khối lượng đối với hỗn hợp X : Theo định luật bảo toàn khối lượng : m X = m Fe + m O Mặt khác, ta có 3 3 ( ) 0,6 = Fe NO n mol => n Fe = 0,6 mol => m X = m O + 33,6 (g) =>m O = m – 33,6 (g) => O m 33,6 n mol 16 − = Áp dụng định luật bảo toàn mol e : ( ) ( )e e n n − + = => 3. n Fe = 2 NO O n .1 n .2+ => ( -33,6).2 0,6.3 0,2 16 m = + => m = 46,4 g. Cách 3 : Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng đối với toàn bộ quá trình và bảo toàn nguyên tố H Ta có hh X + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + H 2 O Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có : 3pu 3 3 2 2 X HNO Fe(NO ) NO H O m m m m m+ = + + => 3pu 3pu 2 HNO HNO Fe NO m 63.n 63.(3.n n ) 63.(3.0,6 0,2) 126 g= = + = + = Theo bảo toàn nguyên tố H, ta lại có : 2 3pu 2 H O HNO H O 1 1 n n m 18. .(3.0,6 0,2) 18 g 2 2 = => = + = => X m 145,2 0,2.46 18 126 46,4 g= + + − = Cách 4 : Qui đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp X’ : FeO và Fe 2 O 3 hoặc Fe và Fe 2 O 3 hoặc FeO và Fe 3 O 4 ; hoặc Fe và FeO hoặc Fe và Fe 3 O 4 . Ở đây ta giải chi tiết trường hợp qui đổi hỗn hợp X thành hỗn hợp X’ gồm FeO và Fe 2 O 3 . Gọi x, y lần lượt là số mol của FeO và Fe 2 O 3 trong X’ Phản ứng : FeO + 4 HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2 H 2 O (1) x → x → x [...]... PHỔ THÔNG Sử dụng bài tập Hóa học có nhiều cách giải là cách tốt nhất để rèn năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh Qua thực tiễn giảng dạy, dưới đây tôi đề xuất một số phương pháp sử dụng kiểu bài tập này trong dạy học Hóa học 2.3.1 Sử dụng Bài tập Hóa học có nhiều cách giải trong các tiết luyện tập, ôn tập cuối chương Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh -Cho đề bài tập, từ 2 đến 5 bài có. .. -Hóa học là một trong những môn khoa học tự nhiên nên việc sử dụng và giải bài tập trở thành công việc thường xuyên của giáo viên và học sinh Do đó, việc sử dụng bài tập có nhiều cách giải vào dạy học Hóa học tương đối dễ dàng Có thể coi đây là một trong những phương pháp dạy học tích cực, thay thế phương pháp giải bài tập hiện có một cách đơn điệu, nhàm chán, có thể vận dụng ở tất cả các lớp học trong. .. 1 Đã xây dựng được các cách giải khác nhau của 3 bài toán vô cơ và 3 bài toán hữu cơ thường gặp 2 Đã xây dựng hệ thống gồm 50 bài toán Hóa vô cơ và 50 bài toán Hóa hữu cơ dùng trong giảng dạy ở các trường trung học phổ thông 3 Đã nêu được các phương pháp và hình thức vận dụng bài tập hóa học có nhiều cách giải trong quá trình dạy học để đạt hiệu quả cao nhất Đề tài có tính thực tiễn rất cao, có thể... giải như trên ta có thể đánh giá được mức độ học sinh Học sinh trung bình có thể giải được cách 1, học sinh khá có thể giải được cách 2 hoặc cách khác, học sinh giỏi có thể giải được nhiều cách, ít nhất là 3 cách Vì vậy kết quả điểm bài kiểm tra sẽ đánh giá đúng năng lực của học sih, có độ tin cậy cao 2.3.3 Sử dụng Bài tập Hóa học có nhiều cách giải trong việc dạy học các tiết tự chọn Trong các tiết... cho học sinh như kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng trình bày, thuyết trình một vấn đề,… Qua thực tế giảng dạy cho thấy, các tiết học sử dụng bài tập nhiều cách giúp có không khí học tập sôi nổi, tập trung hơn và chất lượng đạt cao hơn 2.3.2 Sử dụng Bài tập Hóa học có nhiều cách giải trong việc kiểm tra và đánh giá Có thể sử dụng loại bài tập này trong việc kiểm tra miệng và kiểm... thực nghiệm sư phạm và qua thực tế giảng dạy có thể rút ra một số nhận xét sau đây : + Sử dụng bài tập hóa học , đặc biệt là bài tập hóa học có nhiều cách giải một cách có hiệu quả, thông qua việc lựa chọn và tổ chức để HS tìm ra cách giải sẽ giúp HS thông hiểu kiến thức một cách sâu sắc hơn, điều đó cho thấy chính người sử dụng bài toán mới làm cho bài toán có ý nghĩa thật sự + HS ở lớp không chỉ rèn... trong bậc học trung học phổ thông ở nước ta 2.5 Lợi ích kinh tế- xã hội Thực trạng hiện nay, việc xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học có nhiều cách giải trong quá trình giảng dạy của giáo viên chưa thương xuyên và chưa trở thành một trong những phương pháp dạy học tích cực Đề tài này góp phần là một trong những phương pháp hiệu quả giúp phát triển tư duy học sinh, tích cực thay đổi phương pháp dạy học của... Yêu cầu học sinh nhận xét trong các cách giải vừa trình bày cách nào hay nhất và nên lựa chọn cách nào để áp dụng giải dạng Hs: Trình bày bài giải tối ưu nhât toán này Gv: yêu cầu học sinh trình bày Đáp số: C3H6; % C3H6 = 25% cách giải tối ưu nhất Nhận xét: Sử dụng bài tập Hóa học nhiều cách giải trong các tiết học trên không những giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải toán Hóa học mà... tự chọn, giáo viên có thể tổ chức dạy học bằng cách sử dụng bài tập có nhiều cách giải dưới dạng tổ chức một trò chơi hoặc một cuộc thi Chẳng hạn, giáo viên có thể sử dụng hai hình thức Hình thức thứ nhất là trò chơi “thách đố”: Giáo viên đưa ra một bài tập, lần lượt cho học sinh “thách đố” có thể giải được bài toán đó bao nhiêu cách, học sinh giải được nhiều cách nhất sẽ thắng cuộc và được giáo viên... lại giải Giáo viên đánh giá, nhận xét về việc chuẩn bị bài tập từng nhóm, về các cách giải khác nhau và có hình thức động viên khen thưởng phù hợp Ở trường phổ thông hiện nay, trong chương trình học có tổ chức dạy học các chủ đề tự chọn Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tổ chức dạy học tự chọn của nhiều giáo viên đơn giản và nhàm chán Chẳng hạn như giáo viên chỉ ra đề bài tập rồi yêu cầu học sinh giải . một số bài toán hữu cơ, vô cơ thường gặp. -Xây dựng một số bài tập vô cơ, hữu cơ có nhiều cách giải. -Cách sử dụng các bài tập có nhiều cách giải trong việc dạy học Hóa học ở trường phổ thông. II TÀI: “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG” A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng của vấn đề Nâng cao chất lượng dạy học nói chung và chất. ra các cách giải khác nhau của một số bài toán hữu cơ, vô cơ thường gặp. -Xây dựng các bài tập Hóa học có nhiều cách giải cho học sinh trung học phổ thông. -Sử dụng các bài tập này trong việc

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan