quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

19 1.1K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:20

quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch Nội dung của đề án:Phần mở đầu.Phần hai:Ch ơng I : Thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong việc quản dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam.1.Một vài nét về thi trờng khách Du lịch ở Việt Nam.2.Thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong công tác quản dữ liệu về thị tr-ờng khách Du lịch ở Việt Nam.Ch ơng II: Một số kiến nghị.Phần ba: Kết luận.1 Phần mở đầu:Ngày nay du lịch không những là động lực chủ yếu để thúc đẩy nền kinh tế thế giới mà nó còn là nhân tố có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội của mỗi nớc. Để có cơ sở xây dựng chiến lợc phát triển du lịch , công tác thống kê du lịch là một yếu tố quan trọng.Thật vậy cùng với thời gian và sự tiến bộ của loài ngời, Du lịch đã trở thành một ngành không thể thiếu đợc trong cuộc sống của hàng tỷ ngời trên trái đất. Hơn thế Du lịch đã còn trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nớc chiếm một vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Du lịch nh một trào lu của thế giới, một hiện tợng quốc tế hoá.Thực tế phát triển du lịch ở các nớc trên thế giới đã chỉ rõ: Du lịch là một trong những nguồn lực rất lớn để tạo ra và kéo theo sự phát triển của hàng loạt các ngành khác .Du lịch cũng là phơng tiện củng cố hoà bình, tăng vờng hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lu kinh tế thế giới. Về bản chất Du lịch là mối quan hệ giữa ngời và ngời, gắn liền với việc tôn trọng lịch sử, tôn trọng giá trị về thiên nhiên . Vì vậy mà trên thế giới không nớc nào không chú trọng đầu t và phát triển Du lịch. Toàn thế giới mỗi năm có tới 500 triệu lợt khách Du lịch nớc ngoài và doanh thu từ ngành Du lịch hơn 30 năm qua tăng gần 50 lần: từ 7 tỷ USD năm 1960 lên 324 tỷ USD năm 1993.Hoà nhập cùng với sự phát triển chung của các nớc trên thế giới, Du lịch Việt Nam đã có nhiều thay đối lợng khách Du lịch quốc tế cũng nh trong nớc tăng lên đáng kể đem lại thu nhập lớn về ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân. Ngành Du lịch Việt Nam ra đời vào những năm 1960, lúc đó Du lịch chủ yếu để phục vụ các doàn khách của Đảng và nhà nớc. Hoạt động kinh doanh Du lịch rất hạn chế, cơ sở vất chất kỹ thật của toàn ngành còn nghèo. Cho đến năm 1996 nhờ có chính sách của Đảng và chính phủ mà Du lịch Việt Nam đã chuyển mình cùng với sự phát triển cur nền kinh tế đất nớc. Năm 1995 ngành đón trên 1,35 triệu khách quốc tế và hơn 5 triệu khách trong nớc, doanh thu trên 8500 2 tỷ Việt Nam đồng. Dự báo đến năm 2010 khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam là 8,7 triệu và thu nhập lên 8.352 triệu USD .Tuy ngành đã giải quyết đợc một số khó khăn về nhu cầu ăn, ở, đi lại củ khách Du lịch góp phần nâng cao chất lợng phục vụ song do quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trờng vẫn còn tồn tại nh sắp xếp, quản lý, tổ chức .và sự biến động khó lờng trớc của môi trờng kinh tế, chính trị xã hội. Do vậy việc tiên đoán tình hình thị trờng khách nói chung và các yếu tố của nó, các chỉ tiêu kinh tế nói riêng có liên quan đến là vấn đề cấp thiết.Đồng thời trong thời đại hiện nay, để kinh doanh có hiệu quả trong điều kiên khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhanh chóng đợc đa vao sản xuất và ứng dụng trong thực tế, trong điều kiện thị trờng khách biến động rất nhanh và các nhu cầu thị hiếu của Du lịch cũng có nhiều chiều hpớng thay đổi nhanh chóng, khi đó không còn cach nào khác là phải thay đổi công tác dự đoán kinh tế, dự đoán các xu hớng và mức độ khả năng xảy ra trong lĩnh vực Du lịch. Và nh vậy thống kê Du lịch không thể thiếu đợc, nó đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh có thể đón trớc đợc các sự kiện xảy ra, xây dựng chiến lợc phát triển của ngành hay các đơn vị kinh doanh.Cụ thể việc ứng dụng máy tính vào để quản lýcác dữ liệu về thị trờng khách Du lịch là hợp mang tính cấp thiết, từ đó phân tích thống kê đánh giá và dự báo về số lợng và cơ cấu nguồn khách Du lịch và các nguồn phát triển . ứng dụng máy tính trong lĩnh vực này cho phép các nhà nghiên cứu Du lịchquản nghiên cứu nhanh chóng có các số liệu cần thiết về thị trờng khách Du lịch, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thống kê dự báo về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam.Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em xin chọn đề án đề cập đến vấn đề Sử dụng máy tính trong việc quản dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam . Ch ơng I : thực trạng của việc ứng dụng máy tínhTrong việc quản dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam.Trớc hết ta hiểu quản dữ liêu thị trờng khách là gì?3 Quản dữ liệu thị trờng khách đợc hiểu là việc lu trữ và xử các dữ liệu về khách theo phơng pháp thống kê Du lịch.Mà thống kê Du lịch là khoa học lợng hoá các qui luật đang phát huy tác dụng trong lĩnh vực Du lịch. Từ đó có thể thấy vấn đề định hớng trong việc nghiên cứu thống kê Du lịch là diểm cốt yếu nhất cần phải có để xem xét mọi hoạt độngcủa ngành Du lịch. Hệ thống chỉ tiêu này có vị trí quan trọng trong các công cụ lợng hoá về các hiện tợng và quá trình diễn ra trong hệ thống Du lịch.ứng dụng các phơng pháp của thống kê nh phơng pháp điều tra, tổng hợp phân tích và dự đoán các hiện tợg, quá trình kinh tế và xã hội của hoạt động Du lịch là một vấn đề cần thiết để phát hiện các qui luật đang phát huy tác dụng trong lĩnh vực Du lịch.1. Vài nét về thị tr ờng Du lịch ở Việt Nam: Cùng với việc tăng nhanh khách Du lịch quốc tế ( Theo thống kê của tổ chức Du lịch quốc tế - WTO chỉ tính trong 10 năm gần đây khách Du lịch quốc tế tăng từ 367 triệu ngời năm 1987 lên 613 triệu ngời năm 1997 và thu nhập từ hoạt động này lên tới 448 tỷ USD năm 1997 .) đã đặt ra cho các nớc trong khu vực trong đó có Việt Nam cần sớm hình thành biện pháp để đón các cơ hội phát triển của ngành kinh tế Du lịch ngành kinh tế mang lại một lợng ngoại tệ mạnh đáng kể tạo ra một khối lợng công việc đáng kể cả gian tiếp và trực tiếp phục vụ ngành Du lịch khá lớn.Bảng 1: Số lợng khách quốc tế và doanh thu qua các thời kỳ.Năm Lợt Khách quốc tế Doanh thuSố lợng(nghìn)Tỷ lệ tăng trung bìnhSố tiền(triệu USD)Tỷ lệ tăng trung bình1990 457.000 7,44 269.000 21,331991 463.000 1,25 277.000 3,091992 503.000 8,72 315.000 13,681993 520.000 3,77 322.000 2,174 1994 551.000 5,98 354.000 9,691995 565.000 2,25 404.000 14,171996 596.000 5,49 436.000 7,691997 613.000 2,85 448.000 3,74(Nguồn: Từ tổ chức Du lịch thế giới WTO). Và trong những năm gần đây nớc ta có nhiều s kiện chính trị quan trọng nh Việt Nam đã trở thành thành vien chính thức của hiệp hội các nớc Asean, Mỹ bình thờng hoá quan hệ với Việt Nam, Việt Nam ký hiệp định hợp tác với liên minh Châu Âu đã mở ra một chơng trình mới trong quan hệ quốc tế và là tiền đề thuận lợi hết sức lớn cho sự phát triển Du lịch Việt Nam, đặc biệt là khả năng hội nhập thị trờng Du lịch Đông Nam á và đông á thái bình dơng.Chính nhờ thực hiên chính sách đổi mới, đa phơng hoá trong quan hệ hợp tác quốc tế mà hoạt động kinh doanh Du lịch đã thực sự trở thành sôi động trong những năm gần đây.Cùng với việc tăng lên về số lợng, thì hiện nay cơ cấu thành phần cơ bản khách quốc tế đến Việt Nam cơ bản thay đổi. Cụ thể là: Thời kỳ 1960 1975 Chủ yếu phục vụ các đoàn khách của đảng và nhà nớc. Hoạt động Du lịch chiếm tỷ trọng không đáng kể.Sau năm 1975: Đất nớc thống nhất tổ chức kinh doanh Du lịch đợc hình thành ở hầu hết các tỉnh. Đặc biệt trong những năm gần đây, do nhu cầu Du lịch phát triển và có những chính sách đổi mới phù hợp của nhà nớc ta, cùng với Luật đầu t nên số lợng khách Du lịch hàng năm đều tăng. Tình hình chính trị ổn định, đới sống nhân dân đợc cải thiên dần từng bớc nên khách Du lịch trong n-ớc cũng ngày càng tăng nhanh. Những biến động chính trị ở các nớc Đông Âu và Liên Xô cũ đã làm thay đổi cơ cấu khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay số khách Du lịch thuần tuý và thơng mại là chủ yếu. Tốc độ tăng tr-ởng khách Du lịch đến Việt Nam nh sau:Năm 1990 Việt Nam dón đợc 250.000 lợt khách quốc tế.5 Năm 1995 đón đợc 1,35 triệu lợt khách quốc tế. Trong giai đoạn này tăng trung bình năm 40 50 %.Năm 1997 số lợng khách quốc tế tăng tới 1,7 triệu ngời, mang lại ngoại tệ lớn cho đất nớc là 800 USD tạo ra khối lợng công việc làm lớn.Bảng 2: Số lợng khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam.Về cơ cấu nguồn khách quốc tế đến Việt Nam có tỷ lệ tăng hàng năm tơng đối cao. Thời kỳ 1993 1996 có mức tăng trung bình là 30 - 40%. Tổng khách đến Việt Nam bằng đờng hàng không (khoảng 60%). Khách đi bằng đ-ờng bộ và thuỷ có xu hớng ngày càng tăng tơng ứng 30% và 40%.Mục đích khách đến Việt Nam có khác nhau. Khách đến Việt Nam với mục đích thơng mại chiếm 23,5% tổng số khách. Khách Du lịch thuần tuý chiếm 40%, thăm quan 22%, còn lại là mục đích khác. Khách Du lịch là Việt kiều về thăm quê hơng ngày càng đông, chiếm 16% đay là lợng khách phát triển ổn định. Bảng 3: Cơ cấu khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam (1995-1997).Nguồn khách1995 1996 1997tổng sốTỷ lệ%tổng sốTỷ lệ%tổng sốTỷ lệ%Theo quốc tịchKhách quốc tế 1.090 80,7 1.410,2 87,7 1.443,5 84,1Đài Loan 224,1 16,6 175,5 10,8 154 9Pháp 118 8,7 73,6 4,6 67 3,9Nhật 119,5 8,9 118,3 7,4 122 7,1Mỹ 57,5 43 43,1 2,7 40,5 2,4Anh 52,8 3,9 40,7 2,5 44,7 2,6Hồng Kông 21,1 1,6 14,9 0,9 10,7 0,662503004406701018135816001716020040060080010001200140016001800Lượt khách (nghìn người)1 2 3 4 5 6 7 8Các năm Số lượng khách du lịch thời kỳ 1990- 19971990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Thái Lan 23 1,7 19,6 1,2 18,3 1,1Trung Quốc 62,6 4,6 337 23,5 405,2 23,6Các nớc khác 411 30,4 546,9 34 580,4 33,8Việt kiều 261,3 19,3 196,9 12,3 272,1 15,9Theo mục đíchDu lịch thuần tuý 610,6 45,2 661,7 41,2 691,4 40,3Thơng mại 308 22,8 364,9 22,7 403,2 23,5Thăm thân 202,7 15 273,8 17 271,8 21,7Mục đích khác 229,9 17 306,8 19,1 249,2 14,5Theo phơng tiệnĐờng hàng không 1.206,8 89,3 939,7 58,5 1.033,8 60,3Đờng bộ 122,8 9,1 505,7 31,5 550,4 32,1Đờng biển 21,7 1,6 161,9 10 131,5 7,6Tổng số 1.351,3 100 1.607,1 100 1.715,6 100Nguồn _ Tổng cục Du lịch Việt Nam. _Viện nghiên cứu và phát triển Du lịch.-Cùng với sự tăng lên về số lợng khách quốc tế đến Việt Nam , thì thời gian lu trú bình quân cũng tăng lên đáng kể. Năm 1993 số ngày lu trú bình quân của cả khách Du lịch quốc tế ở Việt Nam là 6,2 ngày đến năm 1997 tăng lên 6,8 ngày. Trung bình mỗi năm tăng lên 0,2 ngày.Bảng 4: Thời gian lu trú trung bình của khách Du lịch quốc tế (1993-1997).Diễn giải 1993 1994 1995 1996 1997Số lợng khách 670 1018 1358 1600 1700Ngày lu trú 6,2 6.4 6.5 6.7 6.8Tuy nhiên khả năng chi tiêu của kháchđfs Du lịch quốc tế đến Việt Nam còn thấp so với các nớc khác. nguyên nhân là do sản phẩm Du lịch của Việt Nam cha phong phú đặc sắc, chất lơng phục vụ còn hạn chế, việc thủ tục xuất hàng cùng khách còn nhiều bất hợp lý.Phần lớn chi tiêu của khách tập trung vào c trú 50%, chi tiêu ăn uống khoản 20%, mua sắm hàng lu niệm khoảng 12%. Mà đối với khách Du lịch nói 7 chung, việc chi tiêu cho lu trú và ăn uống là bắt buộc và có giới hạn, trong khi đó việc chi tiêu mua sắm, các dịch vụ khác là không giới hạn. Để tăng doanh thu các cơ sở kinh doanh phải hớng cho khách nhiều hơn vào những sản phẩm Du lịch đặc sắc độc đáo hấp dẫn, nhiều dịch vụ bổ xung và việc mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác. Đòi hỏi ngành Du lịch phải tạo ra chất lợng tốt phục vụ tốt, có sức thu hút khách và thoả mãn nhu cầu cao của họ.8 Bảng 5: Dự kiến chi tiêu của khách Du lịch. Đơn vị USD/ ngàyGiai đoạn Khách quốc tế1995 971997 1998 1001999 2000 1202001 2005 1602006 20100 200Đơn vị: USD/ngàyCòn đối với các khách Du lịch nội địa, trong những năm gần đây nhờ có đời sống của nhân dân tangày càng đợc nâng cao và tình hình kinh tế xã hội ổn định, điều kiện đi lại thuận tiện nên khách nội địa trong cả nớc ngày càng gia tăng. Năm 1995 cả nớc đạt 5,5 triệu lợt khách Du lịch nội địa, 1996 đạt 6,5 triệu lợt khách và đến năm 1997 đạt 8,5 triệu lợt khách.Bảng 6: Sự phát triển của số lợng khách Du lịch nội địa trên cả nớc năm (1990 1997).Nhìn chung khả năng chi tiêu của khách Du lịch nội địa là thấp nhng do điều kiện kinh tế xã hội ngày càng cao nên khách Du lịch nội địa cũng bắt đầu sử dụng các dịch vụ cao cấp hơn. Khách Du lịch chủ yếu chi tiêu vào c trú và ăn uống. Khách có khả năng thanh toán cao là khách Du lịch công vụ.Nh vậy trong những năm đầu của chính sách mở cửa và từ khi quốc hội Việt Nam ban hành luật đầu t nớc ngoài thị trờng khách quốc tế có sự thay đổi căn bản. Ngày càng có nhiều đối tợng khách trên thế giới đến với Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau và Việt Nam là một điểm Du lịch mới. Khác Du lịch quốc tế là ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài cũ gia tăng mạnh.Khách Du lịch nội địa cũng tăng đáng kể do đời sống vật chất và tinh thần của ngời lao động tăng cao, nghỉ ngơi giải trí, đi Du lịch trở thành nhu cầu của một 9100015002000270035005500650085000100020003000400050006000700080009000Lượt khách (1000 người)1 2 3 4 5 6 7 8Các nămKhách du lịch nội địa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 số đông dân c. Tuy nhiên , sự kiện khủng hoảng kinh tế khu vực Đông Nam á là một nguyên nhân khách quan và một số nguyên nhân chủ quan khác làm cho tốc độ tăng trởng khách Du lịch quốc tế tới Việt Nam giảm ( từ năm 1997 ). Đó là một vấn đề đặt ra cho các nhà quản tìm giải pháp tối u để duy trì nguồn khách, giữ mức độ tăng trởng tạo điều kiện cho ngành Du lịch phát triển mạnh xứng đáng là ngành kinh tế quan trọng. 2.Thực trạng của vấn đề sử dụng máy tính trong công tác quản dữ liệu về thị tr ờng khách. Hiện nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với công nghệ truyền thống cung cấp cho loài ngời những phơng tiện hùng hậu để tổ chức và khai thác mọi nguồn tài nguyên thông tin phong phú trên mọi lĩnh vực kinh tế , khoa học, xã hội, văn hoá làm cho hoạt động thông tin chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống.Việt Nam đã chú ý đến đặc điểm này của sự phát triển công nghệ thông tin dựa vào khả năng thực tế, Việt Nam lấy việc tiếp thu và vận dụng các thành tựu công nghệ thông tin hùng mạnh của thế giới để tổ chức và khai thác tốt các nguồn tài nguyên thông tin của mình là chủ yếu, trên cơ sở đó tạo nhu cầu và môi trờng phát triển dần các nhân tố của một nền công nghệ thông tin thích hợp trong tơng lai, có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản về thông tin quản nhà nớc và các hoạt động kinh tế xã hội khác.Ngày nay thông tin đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với ngành Du lịch một ngành kinh tế quan trọng của nớc ta thì sự phát triển công nghệ thông tin là một nhu cầu cấp thiết. Số lợng khách Du lịch tăng trởng nhanh số cơ sở làm Du lịch và dịch vụ ngày càng nhiều, đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống thông tin để giúp đỡ nhà nớc quản đợc hoạt động trong phạm vi cả nớc và tiềm năng Du lịch Việt Nam cần phải đợc giới thiệu rộng rãi trong và ngoài nớc để tăng cờng khả năng xúc tiến đầu t. Trong khi đó do có những thay đổi về tổ chức nên việc hình thành 10 [...]... thống kê dự báo về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em xin chọn đề án đề cập đến vấn đề Sử dụng máy tính trong việc quản dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam . Ch ơng I : thực trạng của việc ứng dụng máy tínhTrong việc quản dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam. Trớc hết ta hiểu quản dữ liêu thị trờng khách là gì? 3 ... việc ứng dụng máy tính vào để quản lýcác dữ liệu về thị trờng khách Du lịch là hợp mang tính cấp thiết, từ đó phân tích thống kê đánh giá và dự báo về số lợng và cơ cấu nguồn khách Du lịch và các nguồn phát triển ứng dụng máy tính trong lĩnh vực này cho phép các nhà nghiên cứu Du lịch và quản nghiên cứu nhanh chóng có các số liệu cần thiết về thị trờng khách Du lịch, đồng thời góp phần nâng... Sheet 1 : Chứa các dữ liệu về khách theo đơn vị tính theo các năm khác nhau. + Sheet 2 : Chứa dữ liệu về khách theo các phơng tiện vân tải. + Sheet 3 : Chứa dữ liệu về khách Du lịch theo mục đích. + Sheet 4 : Chứa dữ liệu về khách quốc tế. + Sheet 5 : Chứa dữ liệu về khách theo lứa tuổi Đối với mỗi sheet có thể sử dụng các công cụ sẵn có của Excel để thiết lập các biểu đồ trình diễn dữ liệu. Các biểu... Excel ta thiết kế đợc mô hình cơ sở dữ liệu về thị trờng khách. Mô hình cơ sở dữ liệu này sẽ đảm bảo đáp ứng : -Đảm bảo lu trữ đợc số liệu về khách theo yêu cầu tiêu thức khác nhau. -Dễ dàng tổng hợp số liệu và giải đáp các yêu cầu về xuất dữ liệu. -Cơ sở dữ liệu dạng mở để dễ dàng cập nhập bổ sung cũng nh ghép nối các cơ sở d liệu khác. em xin đa ra một mô hình cơ sở dữ liệu bao gồm một Workbook tổng... đáng vào công tác quản lý. Mà trong đó sự phát triển sử dụng phần mềm Excel trong công tác quản các dữ liệu về thị trờng khách nói riêng là hết sức cần thiết. Với phần mềm này công việc lu trữ, quản số liệu về thị trờng khách Du lịch sẽ đợc tiến hành một cách khoa học, thông tin đợc cập nhập thờng xuyên mang lại hiệu quả cao. Và để có thể sử dụng tốt và có hiệu quả, cơ sở dữ liệu phải thờng... 5,5 triệu lợt khách Du lịch nội địa, 1996 đạt 6,5 triệu lợt khách và đến năm 1997 đạt 8,5 triệu lợt khách. Bảng 6: Sự phát triển của số lợng khách Du lịch nội địa trên cả nớc năm (1990 1997). Nhìn chung khả năng chi tiêu của khách Du lịch nội địa là thấp nhng do điều kiện kinh tế xà hội ngày càng cao nên khách Du lịch nội địa cũng bắt đầu sử dụng các dịch vụ cao cấp hơn. Khách Du lịch chủ yếu chi... thờng xuyên cập nhập các số liệu để bảo đảm độ chính xác và đầy đủ. Quản khách Du lịch của ngành là lớn, trên thực tế đó xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh đòi hỏi phải só thời gian đầu t nghiên cứu và mở rộng vùng dữ liệu. Ví dụ : - Thị trờng khách Du lịch trong khu vực ASEAN hay trên thế giới. - Hay xây dựng các modul tính toán dự báo đầy đủ và hiệu chỉnh số liệu để cã thĨ b¸o tèt ... cho Du lịch Từ đó mới có đ- ợc nhứng đầu t thích hợp để ngày càng phát triển ngành Du lịch. Thấy đợc vai trò quan trọng của thị trờng khách nh vậy, nhng trên thực tế công tác lu trữ, quản thị trờng khách hết sức thô sơ và thủ công. Số liệu từ các cơ sở gởi lên chủ yếu lu trữ các tệp tài liệu bằng giấy. Muốn lấy đợc các số liệu để lập báo cáo thì hoặc là chép tay hoặc là nhập vào máy tính. Việc quản. .. năm ) nhng tổng cục cha có hệ thốn máy tính quản khách thống nhất trong cả nớc. Việc theo dõi quản khách bằng phơng pháp thủ công không thể đáp ứng yêu cầu về an ninh cũng nh yêu cầu nghiên cứu, phân tích, phân loại tính toán chi tiêu của khách. Hiện nay, trong cơ chế thị trờng, việc quản bằng phơng pháp thủ công gây khó khăn trong việc sử t liệu và đây là nguyên nhân gây ra làm chậm... tế tới Việt Nam giảm ( từ năm 1997 ). Đó là một vấn đề đặt ra cho các nhà quản tìm giải pháp tối u để duy trì nguồn khách, giữ mức độ tăng trởng tạo điều kiện cho ngành Du lịch phát triển mạnh xứng đáng là ngành kinh tế quan trọng. 2.Thực trạng của vấn đề sử dụng máy tính trong công tác quản dữ liệu về thị tr ờng khách. Hiện nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin . quản lý dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam.Trớc hết ta hiểu quản lý dữ liêu thị trờng khách là gì?3 Quản lý dữ liệu thị trờng khách đợc hiểu là. quản lý dữ liệu về thị trờng khách Du lịch ở Việt Nam . Ch ơng I : thực trạng của việc ứng dụng máy tínhTrong việc quản lý dữ liệu về

Hình ảnh liên quan

1. Vài nét về thị trờng Du lịch ở Việt Nam: - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

1..

Vài nét về thị trờng Du lịch ở Việt Nam: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1: Số lợng khách quốc tế và doanh thu qua các thời kỳ. - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

Bảng 1.

Số lợng khách quốc tế và doanh thu qua các thời kỳ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3 Cơ cấu khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

Bảng 3.

Cơ cấu khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 4 Thời gian lu trú trung bình của khách Du lịch quốc tế - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

Bảng 4.

Thời gian lu trú trung bình của khách Du lịch quốc tế Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 5: Dự kiến chi tiêu của khách Du lịch. Đơn vị USD/ ngày - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

Bảng 5.

Dự kiến chi tiêu của khách Du lịch. Đơn vị USD/ ngày Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 6: Sự phát triển của số lợng khách Du lịch nội địa trên cả nớc năm ). 10001500200027003500550065008500 0100020003000400050006000700080009000Lượt khách (1000 người) - quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch

Bảng 6.

Sự phát triển của số lợng khách Du lịch nội địa trên cả nớc năm ). 10001500200027003500550065008500 0100020003000400050006000700080009000Lượt khách (1000 người) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan