0

SKKN Phương pháp dạy kiểu bài về từ loại Tiếng Việt

32 2,197 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 21:35

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO XUÂN TRƯỜNG TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG *** SÁNG KIẾN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH BÁO CÁO SÁNG KIẾN PHƯƠNG PHÁP DẠY KIỂU BÀI VỀ TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT Tác giả : Nguyễn Thị Thao Chúc Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó Tổ Khoa học xã hội Nơi công tác: Trường THCS Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Xuân Trường, ngày 25 tháng 4 năm 2009 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: Phương pháp dạy kiểu bài về từ loại Tiếng Việt. 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Ngữ văn, phần tiếng Việt THCS. 3. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 25/8/2007 đến ngày 20/4/2009. 4. Tác giả: - Họ và tên: Nguyễn Thị Thao Chúc. - Năm sinh: 1975. - Nơi thường trú: Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn. - Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ Khoa học xã hội. - Nơi công tác: Trường THCS Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. - Địa chỉ liên hệ: Trường THCS Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. - Điện thoại: NR: 03503.753.073 - DĐ: 0917.305.657 5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: - Tên đơn vị: Trường THCS Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. - Địa chỉ: Tổ 18 - Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định. - Điện thoại: 03503.886.302. I. ĐIỀU KIỆN, HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN: Trong thực tế cuộc sống, ngôn ngữ là phương tiện tư duy của cộng đồng xã hội. Trong ngôn ngữ, thì từ ngữ được xem là vật liệu kiến trúc cơ bản của tiếng nói. Tri thức về ngôn ngữ, nói gọn lại, gồm một pho từ điển và một cuốn ngữ pháp. Từ ngữ chính là bộ ký hiệu con người đặt ra để mã hóa sự vật, định danh sự vật. Con người nhận thức sự vật đến đâu thì ghi nhận lại nhận thức ấy trong từ ngữ. Nhiều quốc gia phải dựng tiếng của nước khác trong nhà trường vì tiếng nói của họ chưa đủ các thuật ngữ chuyên dùng. Tiếng Việt sở dĩ được dùng trong nhà trường, trong hành chính quốc gia vì nó đã được phát triển trong bao nhiêu năm, có sự đóng góp của cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ, đặc biệt quan trọng là giới tri thức. Nói cách khác, vốn từ ngữ của cộng đồng phản chiếu năng lực hiểu biết hiện thực của cộng đồng đó, phản ánh năng lực tư duy, năng lực trí tuệ của cộng đồng. Từ ngữ còn là những hiểu biết về dân tộc. ý thức, bản sắc dân tộc được biểu hiện ở ngôn ngữ, ở hệ thống từ ngữ. Rất nhiều từ ngữ gắn bó với đời sống dân tộc không tìm thấy có đơn vị tương đương trong tiếng nước ngoài ví dụ như các từ "nhà", "mình", "non nước". Chỉ có sử dụng ngôn ngữ dân tộc mới nói hết được tâm lý dân tộc, cách cảm, cách nghĩ của người Việt mình. Học tiếng Việt chính là một cách tốt nhất bồi dưỡng tinh thần Việt, tinh thần và bản sắc Việt. Vốn từ ngữ cũng thể hiện năng lực biểu đạt, cảm nghĩ. Ai cũng muốn lời nói của mình giàu sức thuyết phục. Điều kiện để nói hay là phải giàu có vốn từ ngữ cũng như muốn ăn mặc đẹp thì phải có nhiều quần áo, nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Từ ngữ là phương tiện giao tiếp xã hội quan trọng nhất. Người có vốn từ phong phú sẽ dễ dàng tìm được cách nói tốt nhất. Học từ ngữ là nhằm cung cấp cho các em tri thức về từ ngữ để nâng cao năng lực dựng từ của trẻ. Học từ ngữ trang bị cho học sinh những tri thức cơ bản về hệ thống từ vựng Tiếng Việt và các quy tắc lựa chọn, sử dụng từ ngữ Tiếng Việt; làm phong phú vốn từ của học sinh; làm tích cực hóa vốn từ của học sinh; làm chuẩn hóa vốn từ của học sinh. Các em học sinh sẽ biết sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm và phong cách ngôn ngữ. Các từ trong một ngôn ngữ có số lượng rất lớn. Hơn nữa đó còn là một hệ thống mở, từ mới thường xuyên được hình thành, các từ ngữ cũ dần bị đào thải nếu không còn cần thiết cho nhu cầu tư duy và giao tiếp của con người. Tuy số lượng rất lớn, nhưng mỗi từ trong kho từ vựng của một ngôn ngữ không phải hoàn toàn khác biệt với những từ ngữ khác. Trái lại giữa chúng thường có những điểm giống nhau về một phương diện nào đó. Những điểm giống nhau như vậy là cơ sở để tập hợp các từ thành các loại, các lớp, các nhóm. Có những từ giống nhau (toàn bộ hay gần toàn bộ) về hình thức âm thanh. Chúng hợp thành các từ đồng âm, hoặc gần âm. Các từ có thể giống nhau ở bình diện cấu tạo. Chúng được tạo ra theo cùng một mô hình, một kiểu. Đó là các từ cùng một kiểu cấu tạo. Trong Tiếng Việt dựa vào kiểu cấu tạo, các từ được phân định thành từ đơn, từ ghép (từ ghép đẳng lập, từ ghép chính phụ) từ láy (từ láy hoàn toàn, từ láy bộ phận âm đầu, từ láy bộ phận vần ) Các từ ngữ có thể có điểm giống nhau về nghĩa, từ đó hình thành các hệ thống ngữ nghĩa với các mức lớn nhỏ khác nhau: Các từ cùng trường nghĩa, các từ gần nghĩa, các từ đồng nghĩa, các từ trái nghĩa. Các từ còn có thể có những điểm giống nhau. Xét theo các phương diện khác như: chức năng, nguồn gốc, phạm vi sử dụng, đặc điểm phong cách. Chúng hợp thành các lớp từ xếp theo nguồn gốc (ví dụ: từ gốc Việt, từ gốc Hán, từ gốc Ấn- Âu), các lớp từ nghề nghiệp, các lớp từ địa phương, các lớp từ thuộc các phong cách chức năng khác nhau. Như vậy, toàn bộ các từ trong một ngôn ngữ tạo nên các loại, các nhóm, các hệ thống khác nhau xét theo các phương diện khác nhau. Ngoài các phương diện trên, các từ còn được xem xét ở phương diện đặc điểm ngữ pháp. Các từ cú những đặc điểm ngữ pháp giống nhau tạo nên một từ loại, mặc dù chúng có thể khác nhau về âm thanh và kiểu cấu tạo, hay khác nhau về ý nghĩa từ vựng, khác nhau về nguồn gốc, phạm vi sử dụng, đặc điểm phong cách Từ đó có thể xác định: Từ loại là lớp từ có sự giống nhau về các đặc điểm ngữ pháp. Muốn phân định được từ loại thì cần xác định đặc điểm ngữ pháp của từ. Những tiêu chí phân định từ loại cũng khá rõ ràng. Trước hết đó là tiêu chí ý nghĩa ngữ pháp khái quát. Đây là loại ý nghĩa phạm trù, có mức độ khái quát cao, do đó là ý nghĩa chung cho các từ thuộc cùng một từ loại. Ví dụ: - Các từ: năm, bảy, bốn mốt, vạn, mấy, vài có ý nghĩa khái quát chỉ số lượng. - Các từ: ăn, đi, học tập, đấu tranh có ý nghĩa khái quát chung là chỉ họat động. Trong một phạm trù ý nghĩa khái quát có các mức độ khái quát thấp hơn, hẹp hơn. Các ý nghĩa khái quát thấp hơn là tiêu chí để xác định các tiểu loại của từ. Tiêu chí ý nghĩa ngữ pháp là một tiêu chí quan trọng vì ý nghĩa ngữ pháp của từ chi phối những đặc điểm trong hoạt động ngữ pháp của từ. Nhưng chỉ căn cứ vào tiêu chí ngữ pháp thì chưa đủ. Ngoài ra ta còn cần phải sử dụng các tiêu chí về hình thức ngữ pháp. Hình thức ngữ pháp của từ Tiếng Việt không bộc lộ trong bản thân từ. Từ tiếng Việt chỉ bộc lộ các đặc điểm ngữ pháp trong hoạt động cấu tạo các đơn vị lớn hơn như cụm từ và câu. Vì vậy, khi xem xét phương diện hình thức ngữ pháp của từ Tiếng Việt, cần phải dựa vào khả năng đảm nhiệm các thành phần câu. Tiêu chí về khả năng kết hợp của từ được công nhận là một tiêu chí quan trọng trong việc phân định từ loại. Ví dụ: Các từ: người, con, cái, nhà máy, tư tưởng đều có khả năng kết hợp như sau: -Với các từ chỉ lượng (sáu, bảy, vài, mươi ) ở phía trước: vài người, mươi cái, sáu nhà máy - Với các từ chỉ định (này, kia, ấy, nọ, đó ) ở phía sau: người này, con ấy, nhà máy kia, tư tưởng nọ Khả năng kết hợp (ở trước và sau) với các cụm từ, có những từ loại không thể có khả năng đó mà chỉ có khả năng đóng vai trị thành tố phụ. Lại có những từ loại không thể làm thành tố chính lẫn vai trò thành tố phụ mà chỉ làm nhiệm vụ nối kết các thành tố nằm ngoài cấu tạo của cụm từ. Căn cứ vào những khả năng khác nhau đó có thể phân định các từ loại khác nhau. Như thế, tiêu chí khả năng kết hợp của từ đó được nhìn nhận theo khả năng cấu tạo cụm từ và khả năng đảm nhiệm thành tố chính hay thành tố phụ của cụm từ, hơn nữa, đó là khả năng cấu tạo loại cụm từ nào. Ngoài ra cần xem xét khả năng cấu tạo câu, đảm nhiệm các thành phần câu. Đây cũng là một phương diện bộc lộ đặc điểm và bản chất ngữ pháp của các từ trong tiếng Việt. Hoạt động cấu tạo câu chủ yếu được xem xét ở năng lực đảm nhiệm vai trò của hai thành phần chính (chủ ngữ và vị ngữ) trong nòng cốt câu bình thường. Căn cứ vào đó có thể phân biệt những từ có thể đảm nhiệm vai trò các thành phần chính (danh từ, động từ, tính từ, đại từ ) và các từ chỉ đảm nhiệm được vai trò của các thành phần phụ (số từ, phụ từ) hoặc chỉ đảm nhiệm vai trò nối kết các thành phần câu (quan hệ từ). Ngoài ra còn có một từ loại không đảm nhiệm vai trò cấu tạo một thành phần nào trong cấu trúc ngữ pháp cơ bản của câu mà chỉ hình thái hóa ý nghĩa của câu (tình thái từ). Từ tầm quan trọng, ý nghĩa thực tiễn và những cơ sở khoa học như đã nêu trên về từ loại mà chương trình Ngữ Văn THCS đã đưa kiến thức về từ loại vào để giảng dạy cho học sinh ở các khối lớp 6,7,8 giúp các em nắm chắc kiến thức về từ loại, biết sử dụng một cách hiệu quả trong ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết. Cụ thể: Tổng số tiết học về từ loại trong chương trình Ngữ văn THCS là 10 tiết trong đó lớp 6: 6 tiết, lớp 7: 2 tiết, lớp 8: 2 tiết. Ở chương trình Ngữ văn lớp 9, nội dung về từ loại sẽ được ôn tập lại trong khoảng 1 tiết của bài tổng kết về ngữ pháp. Cũng xuất phát từ chính những thực tế trên mà bản thân tôi đã suy nghĩ, đúc kết và hình thành nên sáng kiến kinh nghiệm: "Phương pháp dạy kiểu bài từ loại Tiếng Việt " *************** II/ THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT. Với sáng kiến kinh nghiệm này, tôi cũng muốn trình bày về thực trạng trước khi hình thành phương pháp giảng dạy ở hai phương diện: 1. Thực trạng học tập của học sinh về từ loại: Ở chương trình tiếng Việt THCS, trước khi tìm hiểu về từ loại tiếng Việt, học sinh đã được học khái niệm về từ, cấu tạo từ, các tiểu loại về từ. Cũng trong những tiết học về từ nói chung đó, các em cũng nắm được kiến thức về nghĩa của từ. Đánh giá một cách chung nhất, học sinh đã nhận thức được: Từ là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ dựng để đặt câu. Như vậy, tìm hiểu và học tập về ngôn ngữ tiếng Việt sẽ phải bắt đầu từ "từ". Nắm chắc kiến thức về từ cũng có nghĩa là đã khẳng định được vấn đề nền tảng trong ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy nhiên, khi tiếp cận với kiến thức về từ loại tiếng Việt, học sinh cũng gặp những khó khăn, hạn chế riêng. Trước hết đó là khả năng phân biệt ranh giới giữa các từ loại nhất là các từ loại thuộc nhóm "hư từ". Đây là một thực tế vì trong Việt ngữ học, có trường hợp đối với một số nhóm từ nào đó, sự nhận định về tính chất ngữ pháp - ngữ nghĩa của chúng là nhất trí nhưng sự phân định từ loại và thuật ngữ từ loại vẫn chưa có sự nhất trí. Ví dụ: Trường hợp 2 nhóm từ sau: + Nhóm thứ nhất: Gồm các từ như: những, có, chính, đích, ngay + Nhóm thứ hai: Gồm các từ: à, ư, nhỉ, nhé, chứ, đi, thay Hai nhóm này đều có chung đặc tính ngữ pháp, ngữ nghĩa như sau: - Không làm thành phần câu. - Không làm thành phần của cụm từ. - Không làm phương tiện liên kết các thành phần của cụm từ hoặc thành phần câu. - Biểu thị mối quan hệ giữa người nói với điều được nói đến ở trong câu. Tuy nhiên, hai nhóm từ này cũng có những đặc điểm khác nhau: + Nhóm 1: Có tác dụng nhấn mạnh ý nghĩa của một từ ngữ trong câu. + Nhóm 2: Các từ này lại liên quan đến ý nghĩa của cả câu Đối với 2 nhóm từ này cũng có 2 cách phân loại khác nhau. Cách phân loại thứ nhất: Gộp chung thành một từ loại và từ loại đó chia thành 2 tiểu loại, mỗi nhóm là một tiểu loại. Ví dụ: * Quan điểm của tác giả Đinh Văn Đức Trợ từ Tình thái từ Tiểu từ * Quan điểm của tác giả Nguyễn Minh Thuyết Trợ từ đứng trước Trợ từ Tiểu từ đứng sau Cách phân loại thứ 2: Không gộp hai nhóm trên thành một từ loại và xem mỗi nhóm là một từ loại riêng. Đây chính là giải pháp của chương trình mới. Nhóm thứ nhất gọi là "trợ từ", nhóm thứ hai gọi là "tình thái từ". Thực ra thì cả hai cách phân loại trên đều có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là chỗ giúp học sinh nhận thức, sử dụng các từ thuộc lớp từ loại này. Như vậy, để giúp học sinh phân biệt, nhận thức và sử dụng đúng từ loại tiếng Việt đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu, tìm hiểu để có phương pháp cụ thể, hữu ích cho thực trạng này. Một vấn đề trong thực tế học tập của học sinh về từ loại trước khi hình thành sáng kiến này, tôi nhận thấy, đó là khả năng vận dụng từ loại tiếng Việt trong ngôn ngữ đời sống và ngôn ngữ văn chương của các em. Vốn dĩ, ngôn ngữ tiếng Việt là thứ ngôn ngữ đa dạng, phong phú cả về hình thức diễn đạt lẫn ý nghĩa. Lứa tuổi học sinh THCS còn đang là lứa tuổi cần được học hỏi những kiến thức cơ bản để hoàn thiện về ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Khả năng vận dụng từ loại tiếng Việt của các em còn có nhiều hạn chế. Cụ thể: Các từ loại với các tiểu loại và khả năng kết hợp khác nhau nên giữ chức vụ ngữ pháp khác nhau trong câu. Có những từ loại đã được định sẵn về chức vụ ngữ pháp như danh từ, động từ, tính từ, số từ Nhưng cũng có những từ loại chức năng ngữ pháp có thể thay đổi như: đại từ, thán từ bởi vậy mà học sinh đôi khi còn nhầm lần về khả năng kết hợp, chức vụ ngữ pháp của từ loại trong quá trình đặt câu dẫn đến hiệu quả giao tiếp của ngôn ngữ chưa cao mà cụ thể hơn là ảnh hưởng đến chất lượng học tập môn Ngữ văn. Hạn chế nữa của việc sử dụng từ loại tiếng Việt của học sinh còn ở chỗ: các em lúng túng khi sử dụng từ loại trong ngôn ngữ theo mục đích giao tiếp (mục đích nói). Hạn chế này đã làm giảm khả năng tìm hiểu ngôn ngữ tiếng Việt, tìm hiểu về sự phong phú đa dạng về tiếng Việt. Nguyên nhân chính là do các em chưa có kiến thức khái quát, chưa có sự so sánh đối chiếu về vị trí vai trò của các từ loại trong hệ thống từ loại tiếng Việt. Ví dụ: Khi đặt câu với mục đích để hỏi, học sinh chỉ nghĩ đến kiểu câu nghi vấn truyền thống mà trong câu cú sử dụng các từ nghi vấn để tạo thành cấu trúc nghi vấn như: sao, gì, nào, có, không, bao nhiêu - Sao An không đi học? Đây là nhóm từ có chức năng chuyên biệt trong ngôn ngữ tiếng Việt. Trên thực tế còn có một từ loại nữa cùng có khả năng tạo câu nghi vấn đó là tình thái từ như các từ: à, ư, hả, hử, chứ, chăng - An không đi học ư? Hoặc với chức năng để bộc lộ cảm xúc trong tiếng Việt đã có một từ loại mang tính chuyên biệt đó là "thán từ". Nhưng cũng có từ loại khác đảm nhiệm chức năng này: là tình thái từ như các từ: thay, sao, ạ, nhé Như vậy, nếu không nắm được kiến thức khái quát về hệ thống từ loại trong tiếng Việt, các em sẽ làm mất đi khả năng đặc biệt của ngôn ngữ tiếng Việt. Đó là: sử dụng nhiều hình thức diễn đạt khác nhau để cùng đạt một mục đích giao tiếp, một khả năng tạo nên sự phong phú đa dạng đặc biệt của tiếng Việt. 2. Thực trạng việc giảng dạy các tiết học về từ loại tiếng Việt của giáo viên: Bên cạnh việc học tập về từ loại của học sinh thì thực tế giảng dạy của giáo viên cũng là một vấn đề cần bàn đến. Nếu đem so sánh với phân môn Văn học và phân môn Tập làm văn thì phân môn tiếng Việt luôn tạo cho giáo viên tâm lý thoải mái vì dung lượng kiến thức, bố cục bài dạy vừa phải, mạch lạc. Tuy nhiên cũng xuất phát từ thực tế này, giáo viên dễ nảy sinh tư tưởng chủ quan trong việc tìm hiểu về kiến thức cũng như chuẩn bị về phương pháp giảng dạy khiến những tiết học này dễ rơi vào tình trạng đơn giản đến mức đơn điệu, không tạo được cảm giác hứng thú cho cả người dạy và người học. Và cũng xuất phát từ tư tưởng trên mà mỗi giờ học về từ loại có thể bị giảm bớt tính thực hành, sự vận dụng hữu ích vốn từ vào trong thực tế ngôn ngữ của học sinh. Giáo viên cũng chưa đưa vào bài dạy của mình phần liên hệ mở rộng nên kiến thức về từ loại được truyền đạt cho học sinh chưa sâu sắc. Bởi vậy chưa thực sự phát huy khả năng sáng tạo của chính học sinh trong việc sử dụng từ loại tiếng Việt. Ví dụ: - Dạy bài tình thái từ có thể liên hệ mở rộng đến bài thán từ, đến các kiểu câu chia theo mục đích nói như câu trần thuật bộc lộ cảm xúc, câu nghi vấn - Sau khoảng 2 - 3 bài về từ loại có thể cho học sinh thực hành bài tập sáng tạo viết đoạn văn có sử dụng các từ loại đó, vừa là để củng cố kiến thức vừa giúp học sinh sáng tạo từ các kiến thức đã học. - Giáo viên cũng có thể tăng cường tính tích hợp với các văn bản, kiến thức tập làm văn ở các bài tập phát hiện, bài tập sáng tạo theo từng phương thức biểu đạt Những thực trạng của việc dạy và học về từ loại tiếng Việt như đã nêu trên cũng trở thành một trong những nguyên nhân thúc đẩy tôi đưa ra các giải pháp sáng kiến để giảm bớt đến mức thấp nhất những hạn chế trong việc dạy và học từ loại, giúp giáo viên có những giờ dạy thành công, học sinh có những giờ học sôi nổi, hào hứng và nắm chắc kiến thức, giúp các em chủ động vận dụng từ loại vào trong ngôn ngữ giao tiếp của mình để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất. ************** III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1. Định hướng chung a. Vấn đề về nội dung: Do đặc thù của bộ môn Tiếng Việt vừa là bộ môn khoa học vừa là một môn học công cụ, bởi vậy trước khi giáo viên hình thành phương pháp giảng dạy thì cần phải quan tâm đặc biệt đến nội dung giảng dạy, kiến thức để giảng dạy. Với từ loại tiếng Việt, từ rất nhiều năm nay đã được nghiên cứu và xây dựng thành một hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế của sử dụng từ loại trong ngôn ngữ tiếng Việt, nhìn nhận đánh giá từ loại ở quy mô, mức độ khác nhau, sự phân chia cũng có một số điều chỉnh nhỏ. Mặc dù vậy, sự phân chia này cũng khá ổn định. Trước hết, giáo viên cần phải nắm rõ về hệ thống từ loại trong Tiếng Việt. a 1 : Sự phân biệt thực từ và hư từ: Nhìn một cách tổng quát, các từ của Tiếng Việt trước hết được phân biệt theo các đặc điểm về ý nghĩa ngữ pháp và các đặc điểm hình thức trong hoạt động ngữ pháp thành hai phạm trù lớn là: thực từ và hư từ. * Thực từ: - Về các đặc điểm cơ bản: Thực từ có ý nghĩa từ vựng. Nghĩa của thực từ gắn với chức năng nhận biết và định danh các đối tượng của hiện thực: Có thể dựng thực từ để gọi tên các sự vật, hoạt động, trạng thái, tính chất Ví dụ: nhà, người, cười, vĩ đại - Thực từ có thể đảm nhiệm vai trò của thành tố phụ và cả vai trò của thành tố chính trong cấu tạo của cụm từ và của câu. * Hư từ: - Hư từ cũng có ý nghĩa nhưng nghĩa của hư từ không thể liên hệ tới một đối tượng nào trong thực tế. Do đó, hư từ không thể thực hiện được chức năng định danh. Hư từ chỉ làm dấu hiệu bổ sung một số ý nghĩa ngữ pháp cho thực từ. Ví dụ: Nó lại đến! (lại là hư từ) Từ lại làm dấu hiệu bổ sung ý nghĩa tái diễn tương tự của hành động cho từ đến. - Hư từ không thể đảm nhiệm vai trò thành phần chính trong cấu tạo của cụm từ và của câu. Hư từ chỉ có vai trò: + Hoặc đi kèm với thực từ làm thành tố phụ bổ sung ý nghĩa nào đó cho thực từ. Ví dụ: Mỗi người sẽ đọc để hiểu. + Hoặc dựng biểu thị quan hệ giữa các từ, các cụm từ, các câu. Ví dụ: Tôi và người bạn đang đọc quyển sách của nó. [...]... Một bài dạy về từ loại câu phải tuân thủ các bước của bài soạn giảng từ ngữ cụ thể b1.1: Bước tìm hiểu bài dạy: Đây còn được gọi là bước phân tích sư phạm bài dạy, tức là giáo viên nhìn từ góc nhìn sư phạm, xem xét bài cần dạy Nó gồm các bước nhỏ: 1) Đọc kỹ các bài dạy về từ loại Xem thêm tài liệu tham khảo 2) Chỉ ra đơn vị kiến thức trong bài về từng từ loại 3) Chỉ ra: - Tính kế thừa trong bài dạy. .. việc gì, anh cứ ới tôi một tiếng! ) Tóm lại: Tuy có sự phân biệt thực từ và hư từ nhưng có thể diễn ra sự chuyển hóa linh hoạt trong sử dụng Nhìn tổng thể, hệ thống từ loại Tiếng Việt có thể biểu hiện qua sơ đồ sau: Thực từ Danh từ Số từ Động từ Tính từ Hư từ Đại từ Phó từ Lượng Chỉ từ từ Q.hệ từ Trợ từ Thán từ Tình thái từ Một vấn đề nữa về nội dung mà khi giảng dạy kiểu bài này, mỗi giáo viên cần... đề về nội dung, giáo viên cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề về phương pháp giảng dạy các kiểu bài này Trờn thực tế, các tiết học về từ loại có nội dung kiến thức rõ ràng, dễ hiểu Bởi vậy, việc xây dựng một giờ dạy và học thành công kiểu bài này lại phụ thuộc khá nhiều vào vấn đề phương pháp giảng dạy b Vấn đề phương pháp giảng dạy: b1: Quy trình soạn bài: Giáo viên sẽ bắt đầu từ việc soạn bài dạy. .. các từ loại đã học, từ đó mà có sự liên hệ, so sánh và sử dụng có hiệu quả Giáo viên cũng có thể hỏi nhanh về chức năng, các tiểu loại, khả năng kết hợp của bất kỳ từ loại nào trong bảng hệ thống từ loại mà các em đã được học Cho các em lấy ví dụ về các từ loại đó để kiểm tra trí nhớ của học sinh (nếu thời gian cho phép) Thực từ Danh từ Số từ Tính Động từ từ Hư từ Đại từ Phó từ Lượng Chỉ từ từ Q.hệ từ. .. trong toàn bộ hệ thống các bài học về từ loại tiếng Việt Đây là bài học kết thúc toàn bộ kiến thức về từ loại mà học sinh được tiếp cận ở THCS Bởi vậy giáo viên cần có những phương pháp giảng dạy phù hợp Nắm chắc kiến thức về từ loại sẽ giúp các em có phần lớn các kiến thức về câu, kiến thức để tạo lập đoạn văn, văn bản trong các tiết học sau II Phương pháp dạy: Nội dung bài khá rõ ràng Đơn vị kiến... tiểu loại, khả năng kết hợp, chức vụ ngữ pháp của chúng trong cụm từ, trong câu Tri thức về từ loại giúp học sinh nắm chắc kiến thức về các loại từ, nhận biết từ loại, sử dụng chúng trong hoạt động ngôn ngữ của mình Nói chung nhất, quá trình giảng dạy về từ loại cũng gồm hai công đoạn: - Công đoạn tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức về từ loại. (1) - Công đoạn vận dụng, thực hành tri thức về từ loại. (2)... bước tiến hành soạn bài như trên, giáo viên đã có đầy đủ, chi tiết về tri thức, phương pháp, cách thức sẵn sàng tiến hành cho một giờ dạy kiểu bài về từ loại Đây là một việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu của giáo viên nhưng với kiểu bài dạy về từ loại thì sự mạch lạc, rõ ràng trong cả nội dung và cách thức giảng dạy sẽ là điều kiện thuận lợi để giáo viên tiến hành soạn từng bài dạy và giáo án có tính... toàn bài: Tình thái từ Tình thái Tình thái Tình thái từ nghi từ cầu từ cảm vấn: à, ư, khiến: đi, thán: hả, hử, Sơ đồ hệ thống từ với tiếng việt: thay, sao nào, loại VIIchứ … … … Tình thái từ sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ, mà … Đây là tiết học cuối cùng về hệ thống từ loại tiếng Việt bởi vậy giáo viên nên có hoạt động hệ thống lại toàn bộ các từ loại tiếng Việt để giúp học sinh nhớ lại các kiến thức về. .. một cụm từ , câu thơ, câu văn xuất hiện nhiều kiểu từ loại khác nhau Từ "bầu bí" "giống" "giàn" của câu ca dao trên thuộc kiểu từ loại nào trong Tiếng Việt thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Nhưng cũng có thể, giáo viên bắt đầu bằng vài câu giới thiệu liên quan đến kiến thức trong bài dạy Ví dụ: Dạy bài "Tình thái từ" có thể bắt đấu bằng lời giới thiệu: "Trong từ loại Tiếng Việt của... bài khảo sát chất lượng, bài tập nâng cao mà giáo viên soạn bổ sung Chương trình về từ loại kết thúc ở lớp 8, bài Tình thái từ, giáo viên có thể hệ thống lại toàn bộ từ loại tiếng Việt bằng bảng hệ thống như ở phần mở đầu Bảng hệ thống này sẽ gợi nhắc và củng cố hoàn chỉnh các kiến thức về từ loại tiếng Việt Cuối tiết học về tình thái từ ở Ngữ văn 8, tôi đã đưa ra dạng bài tập tổng hợp kiến thức về . vấn đề phương pháp giảng dạy. b. Vấn đề phương pháp giảng dạy: b1: Quy trình soạn bài: Giáo viên sẽ bắt đầu từ việc soạn bài dạy. Một bài dạy về từ loại câu phải tuân thủ các bước của bài soạn. trước khi hình thành phương pháp giảng dạy ở hai phương diện: 1. Thực trạng học tập của học sinh về từ loại: Ở chương trình tiếng Việt THCS, trước khi tìm hiểu về từ loại tiếng Việt, học sinh đã. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: Phương pháp dạy kiểu bài về từ loại Tiếng Việt. 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Ngữ văn, phần tiếng Việt THCS. 3. Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp dạy kiểu bài về từ loại Tiếng Việt, SKKN Phương pháp dạy kiểu bài về từ loại Tiếng Việt,

Từ khóa liên quan