SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non

18 1.9K 3
SKKN Đề tài  Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non A. PHẦN MỞ ĐẦU Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh của người công dân Việt Nam mới; với trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông TIN cao, khả năng tự lựa chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Chính vì vậy Đảng, nhà nước ta rất quan tâm và đầu tư giáo dục, với quan điểm “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, trường đảm nhận nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, là cơ sở nền tảng cho quá trình học tập, phát triển tư duy, hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa và chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ vào trường tiểu học. Thấy rõ tầm quan trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non. Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo dục mầm non mới, để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Lệ Thủy nói chung và trường mầm non Phong Thủy nói riêng, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm sao để chất lượng giáo dục ngày càng phát triển một cách bền vững, đảm bảo thực chất với trường mầm non nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài ” Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non.” B. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở khoa học: Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 1 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Chất lượng là thước đo hiệu quả của bất kỳ một ngành nào, kể cả giáo dục. Khi đề cập đến một vấn đề của giáo dục chúng ta luôn nói đến chất lượng giáo và giáo dục toàn diện. Chất lượng là thước đo hiệu quả hoạt động của người dạy và người học. Chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non là khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động giáo dục thuộc các lĩnh vực môn học trong chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành. Đánh giá đúng chất lượng giáo dục trẻ là cơ sở để cán bộ quản lí các cấp giáo dục có định hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục đổi mới nội dung giáo dục cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và khả năng phát triển nhận thức của trẻ. Đánh giá chất lượng giáo dục là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng từ việc tiếp thu lĩnh hội kiến thức, kỹ năng đến vận dụng kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hình thành cho trẻ kỹ năng sống, phát huy tính độc lập, sáng tạo hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bác Hồ đã dạy “ Làm mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ”. Muốn làm được như thế thì phải yêu trẻ. Dạy trẻ như trồng cây non, trồng cây được tốt thì sau này cây lớn lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên Mẫu giáo cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo” (tạp chí giáo dục ra số 2-1990) Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, ngôn ngữ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị các điều kiện cho trẻ bước vào lớp một. Để đội ngũ giáo viên thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy và mục tiêu trên của bậc học, đòi hỏi người cán bộ quản lý không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học, giúp đội ngũ thực hiện có hiệu quả vai trò của cô giáo là mẹ hiền ở trường mầm non. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong những năm qua, Đảng và nhà nước có nhiều văn bản hướng dẫn công tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường lớp Mầm non. Lãnh đạo ngành phối hợp với các trường Đại học, Trung cấp nghề Quảng Bình mở lớp đào tạo, nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 2 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non học tập để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi hạn chế về chất lượng đào tạo do đó khả năng vận dụng kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ vào chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ chưa đáp ứng yêu cầu. Nâng cao chất lượng giáo dục là động lực thúc đẩy giáo viên tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm làm giàu kiến thức cho bản thân, phấn đấu cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Năm học 2010-2011 toàn ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và nhiều cuộc vận động lớn như; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện chủ đề “đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới công tác quản lý tài chính”, thì chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non nói riêng được nâng lên song vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu chung của xã hội. Để thực hiện các cuộc vận động có hiệu quả ngành học nói chung và trường mầm non Phong Thủy nói riêng phải có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng đội ngủ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thực hiện dạy thật tốt, học thật tốt, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm học, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong cả quá trình dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục không những trang bị cho trẻ đầy đủ kiến thức khoa học, hình thành, rèn luyện kỹ năng cần thiết cho việc học của trẻ, mà còn rèn luyện cho trẻ cách diễn đạt trọn câu. mạch lạc, lưu loát và tính mạnh dạn trong giao tiếp, ứng xử. Đây là nội dung quan trọng làm tiền để trẻ vững vàng bước vào học trường phổ thông. Mặt khác, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có học sinh ngồi nhầm lớp; không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm nhân phẩm học sinh; vi phạm quy chế chuyên môn, làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ. Đánh giá, thẩm định chất lượng, sự phát triển của trẻ, của nhà trường thực chất. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 3 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non *Thực trạng tình hình. Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011 trường mầm non Phong Thủy có 11 nhóm lớp, trong đó có 8 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ tổng số 350 cháu đều được thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Để giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và tập thể lao động xuất sắc thì nhà trường cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung, chất lượng giáo dục nói riêng, song việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có những thuận lợi và khó khăn: + Thuận lợi: Trường mầm non Phong Thủy có bề dày thành tích được kế thừa của những năm học trước, có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, kỷ cương nền nếp tốt, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng trưởng phù hợp, đáp ứng khá đồng bộ với yêu cầu thực hiện giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay. Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thương các cháu. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 65,4%. Đây là yếu tố cơ bản quyết định nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân xã nhà. Hoạt động của hội phụ huynh ngày càng đi vào chiều sâu, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp giáo dục. Đây là yếu tố thuận lợi cho nhà trường trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương ngày càng phát triển giúp cho các cháu gần gũi dễ dàng tiếp thu tinh hoa văn hóa của địa phương, tạo môi trường giáo dục thân thiện. +Khó khăn: Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 4 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Tuy cơ sở vật chất đã được trang bị cải thiện, song trường có 3 điểm trường, đóng bên bờ sông Kiến Giang vào mùa lũ lụt thường bị ngập sâu, đồ dùng thiệt hại nhiều, một số phòng học bị xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia. Trường có đội ngủ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn khá cao 65,4%, nhưng đào tạo chủ yếu là “ tại chức, từ xa” nên năng lực có phần hạn chế; tính linh hoạt, sáng tạo, kỷ năng sư phạm. Năng lực giáo viên không đồng đều bởi có giáo viên mới tuyển, trong 2 năm lại đây có 3 giáo viên năng lực sư phạm xếp loại tốt đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh chuyển công tác, giáo viên theo học đại học đông (8 đ/c), có giáo viên nghĩ sinh. Bản thân mới tiếp nhận quản lý nhà trường năm thứ 3, việc tìm hiểu nắm bắt để chỉ đạo thực các hoạt động của nhà trường gặp không ít khó khăn. Đa số bố mẹ trẻ đều làm nghề nông nên ít có điều kiện để chăm sóc con cái, chất lượng khảo sát đầu năm thấp. TT Khối lớp Tổng số trẻ Trung bình trở lên Khá giỏi Yếu SL % SL % SL % 1 Nhà trẻ 47 36 76,6 20 42,6 11 23,4 2 Mẫu giáo 303 245 80,8 145 47,8 58 19,2 Đối chiếu với yêu cầu chất lượng vùng 1 (Trung bình trở lên đạt 96%; Khá giỏi đạt 55 - 60%,) kết khảo sát chất lượng đầu năm là điều băn khoăn trăn trở của toàn đội ngủ. Nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp phù hợp với điều kiện, tình hình của trường Mầm non Phong Thủy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. 3. Các biện pháp chủ yếu: 3.1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp. Vào đầu năm học, tôi tiến hành tổ chức cho đội ngủ học tập các nghị quyết, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Để tiếp thu có hiệu quả chúng tôi mời một đồng chí thường vụ Đảng ủy về nói chuyện nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tế hiện nay đối với ngành giáo dục. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 5 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Trên cơ sở đó, biết vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo có hiệu quả các đường lối chính sách của Đảng về giáo dục đào tạo vào cuộc sống và giáo dục trẻ em. Thông báo các văn bản chỉ đạo của nhà nước về việc xây dựng đề án chuyển đổi trường Mầm non bán công sang công lập. Chế độ giáo viên Mầm non được thay đổi hưởng lương theo bằng cấp đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được xét tuyển vào công chức nhà nước. Tích cực tham gia các lớp lý luận chính trị do ngành tổ chức, phổ biến nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện tốt luật giáo dục, điều lệ trường Mầm non. Thực hiện tốt cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương trách nhiệm”, xây dựng tập thể giáo viên vững mạnh, có ý thức học tập, nắm vững chủ trương của Đảng, nhà nước; có tinh thần làm chủ tập thể, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh” để nâng cao nhận thức cho đội ngũ. Bên cạnh đó chúng tôi triễn khai một số chuyên đề nghiệp vụ nắm bắt được chương trình giáo dục Mầm non mới, vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục và tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng và Sở tổ chức. Sau các đợt triển khai tôi tổ chức cho giáo viên thảo luận, làm bài tập thực hành theo nhóm, tổ giúp cho giáo viên hiểu sâu hơn về nội dung mà giáo viên đã được tiếp thu. Việc tổ chức cho giáo viên được đi tham quan học tập ở các đơn vị điểm của Tỉnh, Huyện có ý nghĩa rất lớn, tạo cho giáo viên sự phấn khởi được giao lưu với đồng nghiệp. Vì vậy đầu năm học 2010 – 2011 trường đã tổ chức cho giáo viên tham quan trường Mầm non Hoa Hồng học tập chuyên đề tạo môi trường cho trẻ hoạt động. Ngoài ra còn liên hệ với các trường bạn trong vùng cho giáo viên đến dự giờ, học hỏi trao đổi kinh nghiệm. Như vậy bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ là một việc làm cần thiết giúp giáo viên có nhận thức đúng đắn, trang bị cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng để chủ động tự tin khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 6 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non 3.2. Bồi dưỡng giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục. Việc xác định kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng đối với giáo viên mầm non. Giáo viên xác định đầy đủ và chính xác kiến thức, kỹ năng của bài học thì truyền thụ cho trẻ đầy đủ và chính xác, có hệ thống.; ngược lại nếu xác định không đầy đủ, chính xác thì làm kìm hãm sự phát triễn nhận thức của trẻ. Ở các tài liệu gợi ý hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục mục tiêu yêu cầu kiến thức, kỹ năng trong mỗi chủ đề chưa thật đầy đủ. Vì vậy khi thực hiện chủ đề, chủ điểm giáo viên cần phải bám sát nội dung chương trình để xác định cho đầy đủ, chính xác mục tiêu, yêu cầu kiến thức kỹ năng trong mỗi hoạt động. Để giúp cho giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng trong từng chủ đề, và trong từng bài dạy cho đầy đủ, chính xác thì ngay từ đầu năm học tôi tiến hành kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên, nhất là tập trung kiểm tra việc xác định kiến thức, kỹ năng của chủ đề và kết quả mong đợi của trẻ, giúp giáo viên phân biệt được kiến thức, kỹ năng giáo dục. Tiến hành phân loại giáo viên để biết khả năng xác định kiến thức, kỹ năng để có kế hoạch bồi dưỡng , cho xác định theo tổ, khối sau đó kiểm tra lại để xem mức độ đạt được của bản thân để có sự điều chỉnh, bổ sung cho thật đầy đủ và chính xác. Chỉ đạo cho giáo viên trong nhóm lớp đầu tư thời gian tập trung trí tuệ để xác định kiến thức, kỹ năng cần hình thành để đạt được kết quả mong đợi. Cho giáo viên học tập giáo án có chất lượng của chị em đồng nghiệp, qua kiểm tra để chỉ ra những hạn chế thiếu sót cho giáo viên, sưa chữa bổ sung kịp thời. 3.3 Đầu tư CSVC và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy học. Đội ngũ giáo viên là trung tâm, là chủ thể của quá trình thực hiện mục tiêu chăm sóc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, còn CSVC trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học là phương tiện trực quan để chuyển tải kiến thức tư duy cho trẻ. Cho nên muốn nâng cao chất lượng giáo dục trẻ thì phải đầu tư CSVC và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi để đáp ứng được quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Để làm tốt công tacsxaay dựng CSVC cung cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi ở Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 7 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non trường mầm non đạt chuẩn quy định, tôi tham khảo qua trung tâm thiết bị, chỉ đạo tổ chức hành chính, giáo viên chủ nhiệm kiểm kê lại trang thiết bị của lớp, trường, trên cơ sở đó tôi xây dựng kế hoạch trình lên UBND xã trước khi duyệt kế hoạch phát triển năm học để mua sắm kịp thời bổ sung cho năm học mới. Năm học 2010- 2011, nhờ làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC với lãnh đạo địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp nên nhà trường đã có một số đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học dồi dào đó là 90 bộ bàn ghế, 35 cái giá góc hoạt động, 07 máy vi tính, 01 bộ nghe nhìn, 20 cái nệm, 1 máy xay thịt, sách tài liệu chuyên môn, chương trình giáo dục mầm non mới đủ cho 08 lớp Mẫu giáo và 03 nhóm trẻ, 08 bàn kisdmart, tranh môi trường xung quanh, thơ và chuyện các độ tuổi với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Ngoài việc xin trích kinh phí để mua sắm mới có đầy đủ đồ dùng các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục thì nhà trường phát huy sức mạnh xã hội hóa tranh thủ sự đóng góp tích cực của phụ huynh trong mua sắm CSVC Căn cứ vào chương trình học của lớp tôi yêu cầu các khối lên dự trù mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ thông qua các kỳ họp phụ huynh đóng góp tiền cùng cô mua sắm. Do xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể, phù hợp và tuyên truyền khéo léo nên 100 % phụ huynh hồ hởi tự nguyện đóng góp tiền nhờ hội trưởng và cô mua giùm nên đồ dùng của cháu đày đủ, đồng bộ, đảm bảo phù hợp và đẹp. Vì vậy vào năm học mới 100 % cháu đều có đầy đủ đồ dùng để học tập. Ngoài ra phụ huynh còn đóng góp nguyên vật liệu như hộp, lịch cũ, họa báo để giáo viên tận dụng làm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Ở trường Mầm non vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ và đồ chơi là phương tiện giúp trẻ thể hiện hoạt động đó. Đồng thời qua đồ dùng trực quan giúp trẻ tiếp thu bài học một cách sinh động. Để có nhiều đồ dùng đồ chơi nhà trường tổ chức hội thi “ Tự làm đồ dùng đồ chơi” trong toàn đội ngũ vào tháng 2 vừa qua. Nhờ vậy đồ dùng đồ chơi phong phú, CSVC đầy đủ giúp trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động. 3. 4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trẻ. Phải nói rằng công tác kiểm tra đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra vừa là một biện pháp về mặt quản lý vừa là Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 8 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non động lực thúc đẩy là một hình thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Do vậy công tác kiểm tra phải làm khoa học, nghiêm túc. Thực chất kiểm tra là tác động mạnh mẽ nhất đối với đội ngũ, nhằm góp phần bồi dưỡng nâng cao tay nghề, phẩm chất đạo đức cho giáo viên, giúp họ tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ có hiệu quả. Mặt khác nếu thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ có tác dụng tốt đối với ý thức, hành vi hoạt động của giáo viên để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện tốt “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong nhà trường. Nếu tổ chức hoạt động mà không có kiểm tra đánh giá thì coi như bằng không. Ngược lại, thực hiện tốt công tác kiểm tra là thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Kiểm tra nhằm xác định thực chất hiệu quả giáo dục, kiểm tra đúng sẽ phát hiện được mặt tối ưu, khuyết điểm của trường, giúp cho Hiệu trưởng làm tốt công tác điều chỉnh, định hướng trong quản lý chỉ đạo. Kiểm tra đánh giá nhằm đo lường xác định hiệu quả lao động sư phạm, trình độ thực hiện kế hoạch, thẩm định những yếu tố chủ quan, khách quan, những mặt hạn chế giúp Hiệu trưởng điều chỉnh các quyết định đảm bảo chu trình quản lý liên tục đạt hiệu quả cao. Kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau như kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất một số nội dung (kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất lượng qua từng chủ đề, khảo sát chất lượng 2 lần/năm). Kiểm tra kỹ năng của trẻ qua việc thực hiện các loại vở khác như vở Toán, vở Tập tô, Tạo hình Qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, kỹ năng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt. Trong quá trình giáo dục trẻ thì việc đánh giá trẻ cần thực hiện thường xuyên có hệ thống của giáo viên. Khi đánh giá kết quả phải đánh giá đúng thực chất, khách quan, công bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Nếu đánh giá trẻ đúng thực chất tạo cho trẻ hiểu đúng về mình, nếu đánh giá quá cao thì trẻ thỏa mãn, tự kiêu, nếu đánh giá thấp thì gây cho trẻ thiếu tự tin vào bản thân, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng giáo dục trẻ. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 9 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Muốn đánh giá thực chất kết quả của trẻ thì giáo viên phải thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện kiến thức cho trẻ. Để có cơ sở đánh giá đúng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì việc quan sát và ghi chép chi tiết đầy đủ sự phát triển của trẻ trên các lĩnh vực phát triển ở sổ theo dõi trẻ, để thấy những tiến bộ, những hạn chế của từng trẻ, từ đó để đưa ra những phương pháp biện pháp giáo dục thích hợp, để đạt được kết quả mong đợi của trẻ. Vì vậy tôi yêu cầu giáo viên phải cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi đặc biệt của trẻ trong quá trình tham gia các hoạt động, qua các lần đánh giá, khảo sát, kiểm định chất lượng, từ đó giáo viên đưa ra biện pháp bồi dưỡng rèn luyện trẻ trong các thời điểm thích hợp. Nếu thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đánh giá trẻ thì chất lượng giáo dục trẻ sẽ thực chất, tránh được tình trạng “ học sinh ngồi nhầm lớp” 3. 5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hội thi: Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhiệm vụ của người cán bộ quản lý trong trường mầm non là quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi và chỉ đạo thực hiện các hội thi có hiệu quả, nhằm khêu gợi tính sáng tạo lòng say mê nghề nghiệp trong đội ngũ giáo viên, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân. Việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tốt hội thi cần có khoa học có sự đầu tư thích đáng và được sự tham gia bàn bạc, thảo luận đồng tình nhất trí cao của toàn thể đội ngủ giáo viên, phải làm cho cán bộ giáo viên thấy được tham gia hội thi là nhu cầu, động lực, là yếu tố cần thiết, trau dồi năng lực sư phạm cho bản thân. Để tổ chức hội thi có kết quả cao thì cần xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi; kế hoạch là toàn bộ các hoạt động được sắp xếp thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Xác định mục đích yêu cầu của hội thi, đối tượng tham gia. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho hội thi như chuẩn bị biểu điểm chấm thi, chuẩn bị kinh phí tổ chức hội thi, thời gian tổ chức, thành lập BGK hội thi, tổ chức chấm thi Quy trình hội thi được chuẩn bị chu đáo kỷ lưỡng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và hội phụ huynh để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện có chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 10 [...]... Trờng mầm non Phong Thủy 14 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non Tóm tắt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng giáo dục trẻ ở trờng Mầm non Th k 21 l th k ca trớ tu, th k ca nn kinh t trớ thc t nc Vit Nam tin ti nm 2020 vi s thay i ca nn kinh t, xó hi v cụng ngh cựng vi nú l hỡnh nh ca ngi cụng dõn Vit Nam mi; vi trỡnh hc vn cao, ... trớ cao gia nh trng- gia ỡnh nõng cao cht lng giỏo dc tr 4 Nhng kt qu bc u v bi hc kinh nghim: 4.1 Nhng kt qu bc u Cú s ch o cht ch, kt hp vi cỏc bin phỏp trờn nờn cht lng giỏo dc tr c nõng cao hn so vi nm hc trc a s tr mnh dn, t tin nm vng cỏc kin thc ca tng tui ó t kt qu cao theo nh mong i Qua kho sỏt cht lng cui nm mt bng cht lng t trung bỡnh tr lờn Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non. .. i mi phng phỏp dy hc, chng trỡnh giỏo dc mm non mi, nõng cao cht lng giỏo dc ca huyn L Thy núi chung v trng mm non Phong Thy núi riờng, bn thõn tụi luụn bn khon, trn tr lm sao cht lng giỏo dc ngy cng phỏt trin mt cỏch bn vng, m bo thc cht vi trng mm non nụng thụn t chun quc gia Vỡ vy, tụi la chn ti Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng mm non B PHN NI DUNG 1 C s khoa hc: Cht lng l... tham gia Hi thi cụ ch bin gii cp Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 12 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non Huyn cú 01 cụ xp th Nht v 01 cụ xp th 8; 01 cụ tham gia hi thi Cụ ch bin Gii cp Tnh Cui nm hc nh trng ún on thanh tra ca S Giỏo dc v o to v thanh tra ton din nh trng on ỏnh giỏ cao v vic thc hin tt nhim v nm hc v thanh tra ton din 10 ng chớ xp loi... vi trỡnh hc vn cao, nng ng, sỏng to, cú kh nng x lý thụng tin cao, kh nng t la chn v gii quyt cỏc vn t ra trong cuc sng, thớch ng vi s bin i khụng ngng ca xó hi Chớnh vỡ vy ng, nh nc ta rt quan tõm v u t giỏo dc, vi Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 15 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non quan im Giỏo dc l quc sỏch hng u, u t cho giỏo dc l u t phỏt... hot ng khỏc Cn cú k hoch t chc thc hin cỏc hi thi trong nh trng t kt qu cao nhm dy lờn phong tro thi ua thc hin tt nhim v nm hc Thng xuyờn phi kt hp cht ch vi gia ỡnh tr, cỏc ban ngnh cựng thc hin mc tiờu giỏo dc Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 13 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non C KT LUN Cht lng giỏo dc l thc o s phỏt trin ca nh trng, l uy tớnh... giỏo dc mm non mi + Thun li:Trng cú b dy thnh tớch c k tha ca nhng nm hc trc, cú phong tro thi ua dy tt, hc tt C s vt cht trang thit b, dựng dy hc tng trng phự hp i ng giỏo viờn tr, khe, nhit tỡnh, t chun 100%, trờn chun 65,4% Phong tro xó hi húa giỏo dc tip tc phỏt trin mnh Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 16 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non +Khú... cú trỡnh , nng lc chuyờn mụn vng vng, mt khỏc phi thng xuyờn bi dng, nõng cao trỡnh v mi mt Phi xõy dng c uy tớnh ca mỡnh trc hi ng s phm nh trng, ph huynh cng nh lónh o a phng Xõy dng k hoch, tham mu vi lónh Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 17 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non o a phng v cỏc t chc doanh nghip mua sm y cỏc trang thit b, dựng... ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non trng v c bit l s hng ng ca cỏc bc ph huynh v cỏc chỏu h hi phn u khi tham gia hi thi t kt qu cao cp trng, cng nh cp Huyn, nhm gúp phn nõng cao cht lng hot ng tớch cc tr Trong nm qua chỳng tụi ó t chc c cỏc hi thi cú kt qu gõy n tng trong ph huynh v a... viờn, l c s ỏnh giỏ nng lc s phm hiu qu cụng tỏc Giỏo dc Mm non l bc hc u tiờn trong h thng giỏo dc quc dõn, l c s hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi mi Mc tiờu ca giỏo dc Mm non l phỏt trin ton din v th cht, tỡnh cm, trớ tu, thm m Chun b tõm th sn sng cho tr vng vng bc vo Tiu hc Vi v trớ vai trũ vụ cựng quan trng ú thỡ ngi cỏn b qun lý trng Mm non cn phi cú phm cht o c, nng lc qun lý, trỡnh chuyờn mụn, . ảnh hưởng không tốt đến chất lượng giáo dục trẻ. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 9 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Muốn. đội ngũ giáo viên Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn Trêng mÇm non Phong Thñy 2 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non học tập để nâng cao chất lượng chăm. Quyên Trờng mầm non Phong Thủy 15 Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non quan điểm “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan