0

SKKN CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

14 1,803 1
  • SKKN CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:13

. Phòng Gd&T Lệ Thủy Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Trờng Tiểu học số 1 tân Thủy Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trởng trờng tiểu học Họ và tên: Trơng Thị Lan Hiệu trởng trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ CễNG TC KIM TRA CHUYấN MễN CA HIU TRNG TRNG TIU HC Phần mở đầu I/ lý do chọn đề tài: 1/ Cơ sở lý thuyết : Kiểm tra là một công việc chiếm nhiều thời gian trong lao động của hiệu trởng, trong đó kiểm tra chuyên môn có vị trí đặc biệt quan trọng vì nó đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của ngời giáo viên, nhằm giúp đỡ giáo viên nâng 1 cao trình độ, chất lợng giáo dục, giảng dạy,giữ vững kỉ luật, khuyến khích sự cố gắng của giáo viên, đồng thời tạo cơ sở để sử dụng, bồi dỡng, đãi ngộ giáo viên một cách hợp lý. Lê - Nin đã dạy : Lãnh đạo mà không kiểm tra coi nh không lãnh đạo. 2/ Cơ sở thực tiển : Công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trởng, nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của bậc tiểu học. Mục tiêu của giáo dục tiểu học nằm trong mục tiêu chung của giáo dục là hình thành phát triển phẩm chất năng lực của công dân Việt Nam tự chủ, có kiến thức văn hoá khoa học công nghệ, có kỹ năng nghề nghiệp, có sức khoẻ, có niềm tự hào dân tộc và có có ý chí vơn lên, có năng lực tự học và có thói quen học tập suốt đời, có năng lực ứng dụng vào thực tiển kinh tế xã hội, góp phần làm cho dân giàu, n- ớc mạnh - xã hội công bằng dân chủ văn minh, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó bậc Tiểu học còn có mục tiêu riêng là: Hình thành cho học sinh có cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học tiếp Trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động. Học xong Tiểu học học sinh phải đạt đợc các yêu cầu cơ bản sau đây: Có lòng nhân ái mang bản sắc con ngời Việt Nam yêu quê hơng đất nớc, hoà bình, công bằng bác ái, kính trên nhờng dới, đoàn kết sẵn sàng hợp tác với mọi ngời, có ý thức về bổn phận của mùnh đối với ngời thân, bạn bè, đối với cộng đồng và môi trờng sống. Tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật và quy định của nhà trờng, khu dân c, nơi công cộng, sống hồn nhiên mạnh dạn, tự tin, trung thực. Có kiến thức cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ. Biết cách học tập tự phục vụ, biết sử dụng một số đồ dùng và công cụ lao động thông thờng, biết vận dụng làm một số công việc nh chăn nuôi, trồng trọt, giúp việc gia đình. Xuất phát từ tình hình thực tế, dạy đúng dạy đủ chín môn, sáu môn và nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nhân tài, bội dỡng nhân lực, đa đát nớc tiến nhanh, tiến mạnh vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nớc Hội nhập nền kinh tế thế giới. Kết quả kiểm tra trong năm học : - Kiểm tra toàn diện giáo viên: Tốt : 4 ; khá : 6 ; Đạt yêu cầu:4 - Kết quả xếp loại theo quyết định 30 QĐ- BGDĐT + Các môn đánh giá bằng định lợng : TB trở lên: 95,2% K,G: 70,1% + Các môn đánh giá bằng định tính: Hoàn thành 100% : HT Tốt: 18% II/ Giới hạn đề tài, nhiệm vụ và phơng pháp nghiên cứu: 1/ Giới hạn đề tài: Nghiên cứu mãng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trởng Trờng Tiểu học. 2/ Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan đến công tác kiểm tra. - Thực trạng dạy học ở trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong những năm qua. 3/ Ph ơng pháp nghiên cứu: 2 a) Phơng pháp nghiên cứu về lý thuyết Tham khảo các tài liệu có liên quan nh: - Tài liệu thanh tra các trờng học và giáo viên phổ thông ở các trờng học của Bộ GD- ĐT, công tác kiểm tra nội bộ của trờng Tiểu học. Tham khảo số liệu kiểm tra của trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong những năm trớc b) Phơng pháp nghiên cứu thực tiển: - Xem xét tình hình thực tiển giảng dạy và học tập của trờng trong những năm gần đây. - Dùng phơng pháp thống kê, tích hợp, quan sát, phỏng vấn, khảo sát, trắc nghiệm. 3 Phần II Nội dung cải tiến về phơng pháp kiểm tra của ngời Hiệu trởng đối với công tác kiểm tra chuyên môn của trờng Tiểu học: Chơng I: cơ sở lý luận của công tác kiểm tra chuyên môn 1/ Tình hình công tác kiểm tra hiện nay đối với công tác chuyên môn: - Kiểm tra công tác quản lý trờng học là phơng thức thu nhận thông tin về tình hình chất lợng, về nội dung các hoạt động giáo dục. Đó là một hệ thống những quan sát và so sánh lao động s phạm thực tế có phù hợp với kế hoạch, tiêu chuẩn, quy tắc đã dự kiến trớc hay không. Xuất phát từ yêu cầu đặc trng của công tác quản lý. Kiểm tra chuyên môn là một nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình dạy học, nó điều chỉnh kế hoạch dạy học đạt mục tiêu đề ra. - Công tác kiểm tra của hiệu trởng nhằm thực hiện tốt cuộc vận động hai không do Bộ trởng Bộ giáo dục phát động. - Công tác kiểm tra chuyên môn ở trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong những năm qua, đã tổ chức khá nề nếp. Khép kín đợc quy trình kiểm tra, có tác dụng nâng cao đợc chất lợng dạy và học, tỷ lệ học sinh khá- giỏi đạt mức cao. 2/ Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu việc đổi mới phơng pháp kiểm tra, nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy và học. Để từ đó có kế hoạch chỉ đạo nâng cao chất lợng dạy và học đạt đích đề ra. - Nghiên cứu một số vấ đề lý thuyết và thực tiển có liên quan đến công tác kiểm tra chuyên môn: nh nghiên cứu ngời dạy, nghiên cứu ngời học, hiệu quả đạt đợc. - Qua kiểm tra nêu những ý kiến phù hợp, bài học kinh nghiệm có tính khã thi nhằm phát huy u điểm, khắc phục khuyết điểm để làm tốt công tác dạy và học, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tình hình mới. Chơng II: Một số kinh nghiệm về chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 1/ Cải tiến việc xây dựng kế hoạch hoá công tác kiểm tra Làm tốt khâu kế hoạch hoá là một trong những điều kiện quan trọng nhất đảm bảo hoàn thành thắng lợi công tác của cả tập thể. Hoạt động dạy học trong trờng Tiểu 4 học có nội dung phong phú và đa dạng, với sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhà trờng. Công tác kiểm tra hoạt động dạy và học muốn bao quát toàn bộ nội dung và hình thức của nó, thì cần xây dựng kế hoạch hoá một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống và tính khả thi cao. - Kế hoạch của năm học đợc thông qua Đại hội triển khai nhiệm vụ năm học đầu năm. Những mục tiêu và giải pháp đa vào một cách cụ thể: Coi trọng công tác kiểm tra, xây dựng quy trình kiểm tra, khép kín từ cán bộ tổ trởng, hiệu trởng. Kiểm tra toàn diện 50% giáo viên, kiểm tra vở sạch chữ đẹp 2 lần/ năm, kiểm tra hồ sơ cá nhân, các phần hành tối thiểu 2 lần/ năm. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Nh cộng điểm, chấm điểm, chữa bài, đánh giá xếp loại học sinh kiểm tra các loại vở của học sinh nh vở chính tả, tập làm văn 2 đến 3 lợt/ môn/ năm. Dự giờ việc kiểm tra thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học 3 tiết/ 1 đồng chí ( 2 tiết toán và tiếng việt, 1 tiết ngoài toán và tiếng việt) kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra việc thực hiện ch- ơng trình thời khoá biểu, kiểm tra công việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học/ lớp của giáo viên. Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên. - Dựa vào những chỉ tiêu ngời Hiệu trởng phải xây dựng chi tiết kế hoạch hoá kiểm tra trong suốt năm học. Thực hiện đợc nội dung kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện, thời gian thực hiện, dự kiến lực lợng thực hiện. Cụ thể: Kế hoạch hoá về công tác kiểm tra toàn diện trong năm học 2007 - 2008 của trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ nh sau: Thời gian Nội dung kiểm tra Ngời trực tiếp kiểm tra Đối tợng kiểm tra Điều chỉnh kế hoạch Thán g 9 năm 2007 - KT chơng trình từ K1 đến K5 - KT sách vở, DC học tập của học sinh - Kiểm tra đột xuất việc soạn bài lên lớp của giáo viên - KT nề nếp các lớp Hiệu trởng Giáo viên CN Hiệu trởng HT+ TPTĐ Tổ trởng 11 lớp Giáo viên CN 11 lớp Thán g 10 năm 2007 - KT toàn diện 2 đ/c GV K4 - KT chế độ cho điểm - KT đổi mới PP dạy học môn học vần lớp 1, tập đọc lớp 2,3 - Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ - Kiểm tra hồ sơ giáo viên HT + TT Cmôn Hiệu trởng HT + TT HT + TPTĐ Hiệu trởng 2 giáo viên Giáo viên 2 GV Khối 1 11 lớp 11 Giáo viên 11 lớp 5 - Kiểm tra chữ viết học sinh 11 lớp PHT + HT Thán g 11 năm 2007 - KT toàn diện 2 Giáo viên K3 - KT việc mợn và sử dụng thiết bị của giáo viên. - KT việc cộng điểm giữa kỳ 1 - KT chấm chữa vở baìi tập toán- TV. - KT việc làm bài khảo sát của HS HT + TT Hiệu trởng Hiệu trởng HT+PHT Hiệu trởng 2 giáo viên 11 giáo viên 11 giáo viên K1, 2, 3 9 lớp Thán g 12 năm 2007 Thán g 1 năm 2008 - KT toàn diện giáo viên 2 đ/ c K4 - KT hồ sơ cá nhân. - Kiểm tra chấm chữa + Luyện từ câu +TLV - KT đổi mới PPDH môn mỹ thuật - KT vở chính tả + bài tập toán - KT toàn diện giáo viên K1 - KT hồ sơ cá nhân - KT công tác chủ nhiệm lớp - KT đổi mới PP DH môn Đạo đức - KT bài khảo sát đợt 2 - KT cộng điểm đánh giá xếp loại kỳ 1 Hiệu trởng HT + PHT HT + PHT HT + PHT HT + PHT+ TT Hiệu trởng HT + PHT Hiệu trởng HT + TT Hiệu trởng Hiệu trởng 2 đ/ c 6 đ/c K1, 2, 3 11 lớp 11 lớp 2 đ/ c 5 đ/c K4, 5 11 lớp K 4 11 lớp 11 lớp Thán g 2 năm 2008 - Kiểm tra toàn diện giáo viên K3 - Kiểm tra giáo viên mợn và SD Đ DDH - Kiểm tra chấm chữa vở chính tả lần 2 + tập làm văn - Kiểm tra đổi mới PPDH môn thủ công khối 5 - Kiểm tra hoạt động giữa giờ HT + TT+ PHT HT + TVTB HT + TT HT + TT HT + TPTĐ 2 đ/ c 11 Giáo viên 11 lớp 2 lớp 12 lớp Thán g 3 năm 2008 - Kiểm tra toàn diện CĐ K2 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS - Kiểm tra hồ sơ cá nhân - Kiểm tra bài khảo sát đợt 2 - Kiểm tra cộng điểm giữa kỳ 2 HT + TT+ PHT PHT + TT HT + PHT HT + PHT HT + PHT 2 đ/ c 11 lớp Khối 1, 2, 3 11 lớp 11 lớp 2 tổ 6 - Kiểm tra hồ sơ tổ trởng chuyên môn - Kiểm tra chữ viết lần 2 HT + PHT HT+ PHT + TT 11 lớp Thán g 4 năm 2008 - Kiểm tra chuyên đề K5, K3 - Kiểm tra chấm chữa - Kiểm tra hồ sơ HS: Vở luyện viết, Mỹ thuật - Kiểm tra hồ sơ các phần hành HT +PHT HT + PHT HT + TT Hiệu trởng GV K5,K3 11 lớp 11 lớp KT + TV-TB + Đội Thán g 5 năm 2008 - Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của học sinh lớp 4 - Kiểm tra việc mợn và sử dụng Đ D DH của giáo viên - Kiểm tra việc cộng điểm đánh giá xếp loại HS cuối năm - Kiểm tra hoàn chỉnh đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm - Kiểm tra tài chính. CSVC, TV - TB cuối năm HT + TT Hiệu trởng Hiệu trởng Hiệu trởng HT+B thanh tra 11 lớp 11 giáo viên 11 lớp 11 giáo viên Các phần hành Bên cạnh kế hoạch hoá năm học, hàng tháng, hàng tuần ngời hiệu trởng phải công khai kế hoạch kiểm tra - và có chỉ tên cụ thể đối tợng kiểm tra, lực lợng kiểm tra và phơng pháp kiểm tra. Hiệu trởng phải dành 2/ 3 thời gian của mình cho công tác kiểm tra hoạt động dạy và học trên lớp. 2/ Xây dựng lực l ợng và phân cấp trong công tác kiểm tra hoạt động dạy và học trên lớp. - Công tác dạy và học ở trờng Tiểu học bao gồm nhiều chủ thể, các mối giao lu giữa ngời dạy và học, hiệu trởng không thể nắm một cách đầy đủ tất cả khâu, mà phải xây dựng cho mình một lực lợng kiểm tra đủ mạnh bao gồm: Tổ trởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi, TV - TB, Tổng phụ trách Đội, các thành viên của Ban thanh tra nhân dân. Hiệu trởng trực tiếp bồi dỡng nghiệp vụ quy trình kiểm tra, cách đánh giá phù hợp với tình hình phát triển của giáo dục. Do yêu cầu của công việc hoạt động dạy và học. Hiệu trởng phải phân cấp trong quá trình kiểm tra .Đây là một giải pháp đúng đắn trong quá trình quản lý. Song không khoán trắng cho ngời giúp việc mà cần phải có sự phối hợp chặt chẽ rõ ràng . Hiệu trởng phải có định hớng, quyết định những công việc lớn để công tác kiểm tra đạt kết quả cao. - Phân cấp cho đồng chí PHT cùng với Ht phụ trách công tác kiểm tra chuyên môn, thanh tra, kiểm tra giáo viên, kiểm tra việc giảng dạy, hồ sơ học sinh, và các hoạt 7 đọng giáo dục ngoài giờ, nhằm đẩy mạnh phong trào giảng dạy và học tập trong nhà trờng, nhằm thực hiện tôt cuộc vận động hai không - Phân cấp cho đồng chí tổ trởng chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác kiểm tra của tổ mình, cùng phối hợp với hiệu trởng kiểm tra toàn diện các thành viên của tổ mình phụ trách. - Phân cấp cho đồng chí th viện thiết bị kiểm tra việc sử dụng TB dạy học của giáo viên trên lớp, báo cáo đồng chí hiệu trởng biết để đánh giá và đồng thời kết hợp với hiệu trởng kiểm tra việc sử dụng TV - TB đã góp phần nâng cao chất lợng dạy và học hay cha. - Phân cấp cho giáo viên dạy giỏi và thanh tra nhân dân kết hợp với đồng chí hiệu trởng để dự giờ kiểm tra hồ sơ của giáo viên, kiểm tra chấm chữa, cung cấp thêm những thông tin khác để đồng chí Hiệu trởng có quyết định, đánh giá giáo viên chính xác hơn. Thực tế trong năm học qua, các đồng chí tổ trởng đã làm tốt vai trò kiểm tra của mình do sự phân công của Hiệu trởng. Sự phối hợp giữa các phần hành một cách nhịp nhàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí hiệu trởng nắm thêm các thông tin một cách chính xác hơn, từ đó đề ra các giải pháp đúng đắn để nâng cao chất lợng dạy và học. 3/ Cải tiến các hình thức ph ơng pháp kiểm tra về công tác chuyên môn: Công tác kiểm tra của ngời Hiệu trởng là một quá trình tiếp cận phức hợp, hệ thống trong một tổng thể nhiều mặt, toàn vẹn và thống nhất. Trong quá trình kiểm tra chuyên môn, cái cốt lỏi nhất là ngời Hiệu trởng cần quan tâm là giáo viên và học sinh là hai chủ thể nồng cốt trong mọi hoạt động nâng cao chất lợng. Trong quá trình kiểm tra chọn các phơng pháp sau: - Kiểm tra phòng ngừa. - Kiểm tra kết quả. - Kiểm tra chuyên đề. - Kiểm tra toàn diện Hình thức kiểm tra: - Tổ tự kiểm tra, kiểm tra dân chủ - Kiểm tra đột xuất. - Kiểm tra định kỳ - Kiểm tra có thông báo trớc a/ Kiểm tra giáo viên: - Đây là lực lợng chủ yếu giữ vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học, nhận nhiệm vụ giáo dục học sinh do Hiệu trởng phân công. Đối với giáo viên, chủ yếu kiểm tra các mặt sau: 8 + Kiểm tra công tác chủ nhiệm: Lứa tuổi học sinh tiểu học Học mà chơi, chơi mà học việc tổ chức định hớng đúng đắn việc học tập cho học sinh là công tác thờng xuyên của giáo viên chủ nhiệm. Kiểm tra công tác chủ nhiệm là việc làm không thể thiếu đợc của ngời hiệu trởng, nhằm giúp cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt công tác giáo dục và giảng dạy. Ngay từ lớp 1 cho đến lớp 5 mọi công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho đén kiểm tra. Giáo viên chủ nhiệm phải tổ chức cho các em thực hiện có nề nếp các hành vi đạo đức. Cụ thể là: Học sinh vào lớp biết vâng lời thầy cô giáo, chú ý nghe giảng, có ý thức xây dựng bài, học bài cũ, chuẩn bị bài mới một cách thờng xuyên, chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ, học sinh phải thực hiện tốt các nội quy của nhà trờng, Đội đề ra. Có ý thức cố gắng vơn lên trong học tập. Đồng thời qua kiểm tra và xữ lý số liệu thông tin nắm đợc, cần bồi dỡng cho giáo viên chủ nhiện thấy đợc biểu hiện lệch lạc của các em để có biện pháp ngăn ngừa và rèn luyện đúng hớng. Học sinh Tiểu học thờng có biểu hiện lệch lạc sau: -Thiếu tập trung chú ý trong giờ học, cờng độ lao động trí óc giảm sút vào những tiết cuối buổi khi có ngoại cảnh. - Không tuân theo yêu cầu của giáo viên. - Thiếu thật thà trong học tập, trong kiểm tra vẩn còn xem tài liệu, vẩn có học sinh thiếu đồ dùng học tập. - Không chuẩn bị bài trớc lúc đến lớp. - Thực hiện một số thao tác trong giờ học cha đúng quy định, mất trật tự lớp học. Để khắc phục tình trạng trên, ngời Hiệu trởng cần giúp đỡ giáo viên tìm ra biện pháp và cách thức tổ chức lớp học hợp lý, nhằm nâng cao chất lợng dạy học nói riêng và giáo dục toàn diện nói chung. Cụ thể: Kiểm tra công tác chủ nhiệm qua dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên chủ nhiệm. Nắm tình hình phản ánh của đồng chí tổng phụ trách Đội hay ý kiến của phụ huynh. Kiểm tra thông qua khảo sát chất lợng của lớp mà ngời coi thi là hiệu trởng, kiểm tra các hoạt động ngoài giờ. Góp ý cho giáo viên chủ nhiệm cần sử dụng các biện pháp sau: - Xây dựng đôi bạn cùng tiến trong học tập, tổ chức tốt lực lợng nồng cốt của lớp nh: Tổ trởng, cán bộ lớp. - Thờng xuyên theo dỏi kiểm tra nội quy học tập của trờng và lớp, khen chê kịp thời, đảm bảo số lợng và duy trì tỷ lệ chuyên cần. - Sử dụng phơng pháp giáo dục bằng tình cảm là chủ yếu, trong mọi lúc mọi khi, Chữ tâm của ngòi giáo viên thể hiện rõ qua lời nói và việc làm, hay nói cách khác: Giáo viên là Tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. Học sinh có vi phạm kỷ luật củng phải tỏ lòng nhân ái. - Tổ chức tốt giờ học, bồi dỡng cho các em có những phơng pháp học tập trên lớp đáp ứng yêu cầu của bộ môn. 9 - Nêu cao vai trò tự quản của học sinh theo tinh thần đổi mới PPDH Theo hớng tập trung vào học sinh lấy học sinh làm nhân vật trung tâm. - Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh là một công việc khó khăn và phức tạp. Ngoài công tác giảng dạy cần kết hợp chặt chẽ đồng bộ với các lực lợng khác trong và ngoài nhà trờng. Trong thực tế: Ai cũng xác định rằng: Nhà trờng là trung tâm giáo dục đào tạo, song thời gian học tập ở trờng còn quá ít so với cuộc sống thờng ngày của trẻ. Do vậy: Thông qua công tác kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm, ngời hiệu trởng chỉ đạo giáo viên thờng xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh, quan hệ chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập và rèn luyện tốt. Thông qua kiểm tra, ngời hiệu trởng phải thờng xuyên bồi dỡng cho đội ngũ có ý thức trách nhiệm yêu nghề mến trẻ, tất cả vì học sinh thân yêu, mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. - Kiểm tra đổi mới PPDH. - Thông qua dự giỡ, ngời hiệu trởng định hớng bồi dỡng cho giáo viên biết sử dụng phơng pháp dạy học mới. Kết hợp nhuần nhuyển với các phơng pháp dạy học cổ truyền phù hợp với tình hình thực tế của học sinh. Phơng pháp dạy học mới hớng tập trung vào học sinh, coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy học, trong đó ngời giáo viên là ngời tổ chức định hớng hoạt động cuả học sinh. Học sinh phải hoạt động học tập để phát hiện theo đúng với khả năng phát triển của bản thân. Theo phơng pháp dạy học mới, giáo viên không phải là ngời truyền đạt thông tin mà là ngời tổ chức hớng dẫn cho học sinh hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức. Trong lớp học có thể giáo viên ít nói, giảng ít nhng phải thờng xuyên làm việc trực tiếp với học sinh, hay từng nhóm học sinh, đáp ứng kịp thời với những tình huống có thể xảy ra trong lớp học. Để đánh giá chính xác một giáo viên, hiệu trởng có thể dự giờ đột xuất ( không báo trớc ) dự gìơ kiểm tra chuyên đề. Có thể dự giờ báo trớc kế hoạch. Đối với giáo viên mới vào Ngành: Kiểm tra để bồi dỡng đối với giáo viên còn yếu, kiểm tra để nâng dần tay nghề. Kiểm ta để phòng ngừa sai phạm về phơng pháp dạy học. Đối với giáo viên giỏi: Kiểm tra để khuyến khích họ ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy nên năm học qua : Qua kiểm tra đánh giá xếp loại thi đua: 100% giáo viên NLSP đạt loại khá và giỏi, không có giáo viên yếu kém. Ngoài tác dụng kiểm tra để bồi dỡng tại chỗ cho đội ngũ, còn có tác dụng bồi dỡng kế cận cho công tác quản lý. - Kết quả dự giờ trong năm học : 533 tiết - Xếp loại : Tốt :117 tiết; Khá : 109 tiết; Đạt yêu cầu : 7 tiết. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, kết hợp với công tác bồi tại chỗ cho đội ngũ do đó kết quả giờ dạy tốt và khá trong năm học này có sự chuyển biến rõ rệt. Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn: Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ cá nhân, việc thực hiện chơng trình, kiểm tra chấm chữa, cộng điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm, ngời hiệu trởng 10 [...]... nh: Kiểm tra đột xuất bài soạn trên lớp, kiểm tra đột xuất về chế độ cho điểm trong tháng, kiểm tra đột xuất về chấm chữa bài cho học sinh Tất cả các hình thức kiểm tra đột xuất đều có tác dụng nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học của mình - Kiểm tra dân chủ hay tự kiểm tra : Hiệu trởng tự tổ chức cho giáo viên tự đánh giá lại công tác của mình, hay kiểm tra dân chủ trong tổ chuyên môn. .. hình học tập, làm bài tập, chữ viết của học sinh, kiểm tra để nắm bắt việc chấm chữa bài của giáo viên - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh nh : bút, mực, thớc, chì, tẩy kiểm tra để nắm bắt số lợng học sinh thiếu dụng cụ học tập để nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm có biện pháp bỗ sung kịp thời để phục vụ cho việc học tập của các em Thực tế qua kết quả kiểm tra học tập của học sinh thì kế hoạch của ng... đ/c Chơng III Kết luận và bài học kinh nghiệm Bàn về công tác kiểm tra Hồ Chủ Tịch viết Kiểm soát khéo bao nhiêu, khuyết điểm là ra hết, hơn nửa kiểm soát khéo về sau khuyết điểm nhất định phải bớt Hiệu trởng tổ chức tốt công tác kiểm tra chuyên môn thì chắc chắn chất lợng dạy và học sẽ có sự chuyển biến tích cực Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trờng học phải đảm bảo tính pháp chế,... kinh nghiệm theo yêu cầu của ngời quản lý đề ra Công tác kiểm tra chuyên môn ( kiểm tra dạy và học trên lớp) là một việc làm không thể thiếu đợc của ngời hiệu trởng; Nếu Hiệu trởng biết cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình thì công tác kiểm tra thực sự góp phần nâng cao chất lợng văn hoá nói riêng và chất lợng giáo dục toàn diện nói chung trong trờng tiểu học Nhằm thực hiện tốt... trong hơn 11 Kiểm tra toàn diện : Đây là một hình thức kiểm tra chiếm rất nhiều thời gian của hiệu trởng, nó đảm bảo về tính chặt chẽ về phơng pháp kiểm tra, mục tiêu cần đạt trong năm học 100% số giáo viên đều đợc kiểm tra, trong đó kiểm tra toàn diện 50% Hình thức này đợc công bố công khai, dân chủ qua kế hoạch tháng, tuần, năm, đợc bố trí lực lợng kiểm tra chu đáo Thông thờng mỗi lần kiểm tra toàn diện... đến 3 thành viên: Hiệu trởng, tổ trởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi Mỗi đồng chí đợc kiểm tra toàn diện 3 tiết, trong đó có 2 tiết Toán và Tiếng Việt còn 1 tiết ngoài Toán và Tiếng Việt, đợc kiểm tra bộ hồ sơ cá nhân, kiểm tra chuyên đề, thực hiện qui chế chuyên môn và công tác chủ nhiệm, kiểm tra vở sạch chữ đẹp của học sinh Ngoài những vấn đề trên còn tiến hành khảo sát chất lợng học sinh để đánh... giá giáo viên Việc kiểm tra này đợc thực hiện trong suốt cả năm học Trong công tác kiểm tra toàn diện , hồ sơ đợc lập và lu giữ lâu năm, đây là công việc hành chính, đảm bảo tính pháp lý không thể thiếu đợc Hồ sơ đợc lập ngay sau khi kiểm tra xong, có đủ chữ ký của các thành viên kiểm tra và ngời đợc kiểm tra, mỗi năm đợc lu giữ một cặp và đợc lu giữ ít nhất 3 đến 5 năm Công tác kiểm tra toàn diện là... quả thanh tra toàn diện trờng xếp loại nh sau : Tốt : 10 Đ/C; Khá : 9 Đ/C; Đạt yêu cầu : 0 a) Kiểm tra học sinh : Đợc kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra qua tiết dự giờ thăm lớp, nắm thông tin qua giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh Riêng phân môn đọc kỷ thuật Hiệu trởng và Tổ trởng kiểm tra cả 4 đợt khảo sát trong năm học tất cả học sinh toàn trờng Ngoài ra Hiệu trởng còn kiểm tra tất cả... tự kiểm tra đánh giá vở sạch chữ đẹp của lớp mình, hay kiểm tra dân chủ việc cộng điểm xếp loại cuối kì, cuối năm, kiểm tra dân chủ về hồ sơ của giáo viên mỗi kì một lần Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra nó giúp cho đội ngũ tự đánh giá công việc mình làm một cách khách quan, chính xác, đồng thời giúp cho hiệu trởng nắm đợc thông tin về thực hiện kế hoạch dạy học để tập trung thời gian cần thiết kiểm tra. .. kế hoạch, tính khách quan trung thực, tính dân chủ, hiệu quả, tính giáo dục khích lệ đội ngũ Kết quả công tác kiểm tra với công tác bồi dỡng tại chỗ cho đội ngũ Cần linh hoạt trong việc sử dụng hình thức và phơng pháp kiểm tra Xây dựng lực lợng kiểm tra đủ mạnh, thực hiện đợc mục tiêu và kế hoạch đề ra Kiểm tra phải kết hợp với việc xữ lý sau kiểm tra một cách rõ ràng dứt khoát: Ưu điểm thì tuyên dơng, . với công tác kiểm tra chuyên môn của trờng Tiểu học: Chơng I: cơ sở lý luận của công tác kiểm tra chuyên môn 1/ Tình hình công tác kiểm tra hiện nay đối với công tác chuyên môn: - Kiểm tra công. Kiểm tra kết quả. - Kiểm tra chuyên đề. - Kiểm tra toàn diện Hình thức kiểm tra: - Tổ tự kiểm tra, kiểm tra dân chủ - Kiểm tra đột xuất. - Kiểm tra định kỳ - Kiểm tra có thông báo trớc a/ Kiểm. nh: - Tài liệu thanh tra các trờng học và giáo viên phổ thông ở các trờng học của Bộ GD- ĐT, công tác kiểm tra nội bộ của trờng Tiểu học. Tham khảo số liệu kiểm tra của trờng Tiểu học số 1 Tân Thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Từ khóa liên quan