SKKN Giúp học sinh yêu thích giờ học lịch sử THPT

16 1.4K 6
SKKN Giúp học sinh yêu thích giờ học lịch sử THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Phần Tên đề mục Trang Phần mở đầu I- Lý do chọn đề tài 2 II- Mục đích 2-3 III- Nhiệm vụ 3 IV- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 V- Phương pháp nghiên cứu 3 Phần nội dung I- Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 3-5 II- Kinh nghiệm giúp học sinh yêu thích giờ học lịch sử 6-13 III- Kết quả áp dụng 13 Phần kết luận 14 Phụ lục – Tài liệu tham khảo 15 A- PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay công cuộc cải cách giáo dục đang được triển khai ở các cấp đòi hỏi đồng thời tiến hành cải cách về hệ thống giáo dục, về nội dung và phương pháp dạy học. Vì vậy việc áp dụng các phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực của học sinh đang trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.Việc học tập 1 lịch sử ở trường đòi hỏi người thầy giáo không chỉ có trình độ về nội dung lịch sử mà cả những kiến thức cần thiết về phương pháp dạy học bộ môn. Lịch sử đóng vai trò quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ và không thể thiếu được trong việc học tập của học sinh ngày nay là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì thế mà môn lịch sử đã được đưa vào giảng dạy ở các bậc học nhưng đối với học sinh hiện nay đều xem môn học lịch sử chỉ là môn học phụ, rất nhàm chán không thiết thực. Đa số học sinh hiện nay xem môn Lịch sử là môn học với quá nhiều sự kiện khó nhớ, dài dòng. Học lịch sử là không cần thiết và học chỉ lấy điểm cho qua thôi. Như vậy do đâu mà học sinh đưa ra ý kiến đó? Có phải do không xác định được mục đích học tập, không có phương pháp học tập đúng, từ đó nảy sinh ra quan niệm sai lầm về vai trò ý nghĩa của môn học lịch sử. Hay do phương pháp dạy học của giáo viên chưa đem lại hứng thú học tập cho học sinh. Nhưng theo tôi phần nhiều trong bài giảng của giáo viên phải lồng ghép thích hợp các phương pháp dạy học để gây hứng thú cho học sinh để các em thích học sử. II- MỤC ĐÍCH Góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức và thích học môn lịch sử. Giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức chủ động tham gia vào các hoạt động tăng tính tự tin năng động. Học sinh tự đánh giá khả năng của mình và tiến bộ lên nhờ khả năng vươn lên và sự dìu dắt giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. III. NHIỆM VỤ. Chuẩn bị của giáo viên: Đồ dùng dạy học, bảng phụ Phương pháp lồng ghép tích hợp các phương pháp kinh nghiệm dạy học. Những ý kiến đánh giá nhận xét. IV. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2 Học sinh lớp10,11,12. Dự giờ đồng nghiệp, tinh thần thái độ học tập của học sinh, kết quả học tập. Sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, dự giờ và thiết kế bài dạy của đồng nghiệp. Kinh nghiệm qua các giờ dạy của mình. Trao đổi với học sinh. Các tài liệu tham khảo về đổi mới phương pháp dạy học. Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, chuyên viên nhiều kinh nghiệm. B- NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1- Cơ sở lý luận Môn Lịch sử có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Bước sang thế kỷ XXI, xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Càng giao lưu, hội nhập quốc tế, càng cần thiết phải giữ vững bản sắc dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm công dân. - Trong đời sống xã hội, lịch sử có tác dụng quan trọng không chỉ về mặt trí tuệ, mà cả tình cảm, tư tưởng, đạo đức…Nó tham gia tích cực vào vào đời sống xã hội, giúp cho con người hiểu biết về vấn đề văn hóa, khoa hoc xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ có liên quan, lịch sử còn giáo dục lòng yêu nước trung thành với dân tộc với đất nước. - Ngoài ra sử học còn có nhiệm vụ phục vụ cuộc đấu tranh lao động sản xuất. Lịch sử là quá trình thống nhất đi lên xã hội loài người từ quá khứ đến hiện tại và vươn tới tương lai. Đồng thời sử học còn có tác dụng trong nhiều mặt của xã hội, trước hết là giáo dục tình cảm đạo đức thẫm mĩ cho thế hệ trẻ. 3 Chính vì thế ta phải giúp học sinh hiểu vì sao phải học lịch sử. Đó không chỉ là sự hiểu biết đúng đắn quá khứ mà còn giúp ta hành động tốt hơn về hiện tại và tương lai. Trên cơ sở vận dụng lý luận vào quá trình thực nghiệm xin được nêu lên kinh nghiệm giải quyết khó khăn vừa nêu trên qua đề tài: “KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH GIỜ HỌC LỊCH SỬ” 2- Cơ sở thực tiễn - Qua những năm giảng dạy lịch sử tôi thấy lịch sử là một môn học khô khan, ít sinh động và nội dung kiến thức nhiều nên học sinh rất thụ động và hầu như không yêu thích bộ môn lịch sử. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số bộ phận giáo viên không quan tâm nhiều học sinh có yêu thích môn mình dạy hay không. Chính các yếu tố đó cũng là một trong những vấn đề làm cho chất lượng bộ môn ngày càng giảm. - Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, nội dung và cách trình bày, hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa không có những câu chuyện lịch sử rất ít (hiếm) để minh họa sống động những trận chiến ác liệt hay những hồi ký, những tâm tư của người lính sau chiến tranh. Lối trình bày theo dạng đề mục I, II, III của sách giáo khoa lịch sử hiện nay giống như một công trình khoa học nhiều hơn là sách nhằm truyền thụ kiến thức lịch sử. Cách viết này nếu nhìn ở khía cạnh khoa học sẽ thấy nội dung rất cô đọng, dễ hiểu nhưng về cách truyền tải thông điệp lịch sử như thế sẽ khó tạo ra sức hút đối với học sinh. Cái mà học sinh có thể học được ở đây là làm sao có thể cảm nhận những mất mát hy sinh to lớn của những người đi trước, là xương máu là mồ hôi công sức của biết bao con người, những chuyển biến về nhiều lĩnh vực xã hội như kinh tế chính trị văn hóa trong các giai đoạn lịch sử khác nhau để từ đó ý thức được việc giữ gìn thành quả của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi lên trong tâm hồn học sinh lòng biết ơn sâu sắc, 4 lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thêm yêu những trang sử hào hùng của dân tộc. Những cái đó không đâu ngoài những câu chuyện người thật việc thật, những hình ảnh sinh động, những câu chuyện mang tính thông tin mang hơi thở của thời cuộc, những lời văn giàu cảm xúc gần gũi dễ đọc chắc sẽ dễ truyền vào tâm trí người đọc. Hiện nay một thực trạng cho chúng ta thấy theo sự phát triển của xu thế thời đại các em phần lớn lựa chọn môn học tự nhiên như: Toán, lý , hóa, sinh và ngoại ngữ còn các môn xã hội như: Văn, Sử, Địa không được học sinh ưa thích nữa vì xu thế của thời đại và sự lựa chọn nghề nghiệp. Mà môn sử học theo các em là rất khó vì nhiều sự kiện, nhiều kiến thức. Tuy nhiên về lý luận và thực tiễn bộ môn lịch sử đã được thừa nhận có vị trí, ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy phải khơi dậy niềm tự hào dân dân tộc và đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh thấy niềm vui, niềm thích thú qua mỗi giờ học lịch sử là nhiệm vụ và niềm trăn trở của mỗi người thầy giáo. 5 II- Kinh nghiệm giúp học sinh yêu thích giờ học lịch sử - Việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền thụ những kiến thức cơ bản cho học sinh người giáo viên giữ vai trò chủ đạo. Học sinh hiểu lịch sử như thế nào và có đam mê học hay không, có chú tâm học hay không thì giáo viên là người đưa đường dẫn lối truyền thụ những kiến thức, giúp các em nhìn nhận và đánh giá được hiện thực lịch sử, khơi dậy tình yêu dân tộc và đất nước hơn. Để làm được điều đó giáo viên phải có những gây hứng thú cho học sinh qua những giờ dạy trên lớp để cho học sinh nhìn nhận và có ý thức được tầm quan trọng của môn lịch sử. - Theo tôi để giúp học sinh ngày càng hứng thú với môn lịch sử, thấy được tầm quan trọng của môn học này và lý giải vì sao ta phải học sử. * Thứ nhất ta phải khơi dậy tình yêu lịch sử cho học sinh: Một điều mà chúng ta thừa nhận nếu không có tình yêu thích đam mê một thứ gì đó sẽ là động lực tốt nhất giúp chúng ta hoàn thành tốt công việc. Đối với lịch sử cũng vậy để học sinh yêu thích lịch sử, trước hết thầy cô phải cho học sinh thấy được các em sẽ nhận được những gì qua môn học này. Niềm tự hào, tính thiết thực hay thõa mãn trí tò mò, cao hơn nữa là phát triển tư duy… Một khi các em thấy được lợi ích thì mới mong các em nhìn đến sách vở một cách tự giác và dần trở nên yêu thích những kiến thức đó. Muốn làm được điều trên giáo viên phải trao dồi kiến thức sâu rộng kết hợp với chất giọng lôi cuốn cách kể chuyện hấp dẫn. Giáo viên phải khéo léo lồng ghép những gì ngoài đời sống thực tại vào bài giảng. Ví dụ khi dạy bài 16 lịch sử 12: “Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời’’ ta nên kết hợp với lịch sử địa phương là cuộc đấu tranh giành chính quyền ở tỉnh Thanh Hóa để kể cho học sinh biết về những ngày rực lửa để giành được chính quyền. 6 Hay mỗi năm, nhà trường đều mời một nhân chứng lịch sử tham gia chiến trường khi xưa ở địa phương kể lại chi tiết các trận đánh cho các em nghe. * Thứ hai là trong giờ học giáo viên cần tạo sự thoải mái học tập cho học sinh, tránh áp đặt kiến thức, đưa ra câu hỏi động viên khích lệ học sinh tham gia phát biểu trao đổi bằng hình thức tuyên dương hay cộng điểm cho học sinh. Với biện pháp này giúp học sinh có quyết tâm học hơn tham gia phát biểu nhiều hơn, giờ học trở nên sôi nổi hơn. Trong quá trình giảng dạy tránh ôm đồm về kiến thức quá nhiều phải làm sao cho bài giảng của mình học sinh thấy lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng tức là không trình bày kiến thức dài dòng mà cho học sinh nắm được những kiến thức cơ bản mà thôi * Thứ ba là lồng ghép một số phương pháp dạy học thích hợp vào bài giảng để gây hứng thú cho học sinh qua giờ học như sử dụng đồ dùng dạy học như bản đồ, lược đồ sử dụng kiến thức văn học, sử dụng kiến thức địa phương, các phương pháp như hợp tác nhóm nhỏ, phương pháp đối chiếu so sánh Ví dụ: - Lồng ghép kiến thức văn học Khi dạy bài 12 lịch sử 12 “ Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ 1919-1925” phần hoạt động của Nguyễn ái Quốc khi trình bày các năm hoạt động của bác nếu chúng ta nêu sự kiện không thì rất khô khan vì vậy để khắc sâu kiến thức cho học sinh mà giờ học nó mượt mà mà hơn thì Giáo viên nên lồng ghép đoạn thơ trong bài thơ: “Đi tìm hình của nước ” của nhà thơ Chế Lan Viên để thấy được niềm vui sướng của khi bắt gặp chân lý và con đường cứu nước Bác giữa năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của lê nin đó là “ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười Lệ Bác hồ rơi lên chữ của Lê nin” 7 - Khi dạy học ta cần tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học, linh hoạt sử dụng các hình thức dạy học để thay đổi không khí và giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn vì khi sử dụng đồ dùng dạy học nếu các em chăm chú thì có thể tiếp thu nhớ ngay kiến thức sau giờ học . Ví dụ như sử dụng lược đồ: hành trình tìm đường cứu nước của hồ Chí Minh, Cách mạng tháng tám 1945, Chiến dịch việt bắc Thu Đông 1947, chiến dịch biên giới 1950, Tổng tiến công 1975 ( Phần Lịch sử 12) hoặc các bản đồ lược đồ trong dạy lịch sử lớp 10, lớp 11. Khi sử dụng lược đồ sẽ tạo cho học sinh sự chú ý quan sát nên có thể tiếp thu lĩnh hội kiến thức ngay sau bài giảng. Hoặc giáo viên tự vẽ lược đồ , phân nhóm để học sinh dễ tiếp thu kiến thức Khi dạy Bài 3: Các quốc gia cổ đại Phương Đông (SGK Lịch Sử cơ bản 10) Trong mục 3: Xã hội có giai cấp đầu tiên. Giáo viên sau khi hỏi trong xã hội bấy giờ ở Phương Đông có những tầng lớp giai cấp nào và học sinh trả lời thì giáo viên có thể phân nhóm và giao câu hỏi: Nhóm 1,2: Nêu nguồn gốc, vai trò của nông dân công xã. Nhóm 3,4: Nêu nguồn gốc của tầng lớp quý tộc. Nhóm 5,6: Nêu nguồn gốc vai trò của tầng lớp nô lệ. Sau khi đại diện nhóm trả lời , nhóm khác nhận xét bổ sung giáo viên chốt ý thì giáo viên có thể vẽ lên bảng hoặc đã chuẩn bị trước sơ đồ xã hội để học sinh có ghi nhớ nhanh hơn về các tầng lớp. 8 - Yêu cầu sưu tầm và thuyết minh những hình ảnh lịch sử giúp học sinh có thái độ quan tâm, chú ý đến các bức tranh ảnh có liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử. Từ đấy có ý thức tìm tòi các tranh ảnh lịch sử và có những tình cảm, cảm nhận cũng như những hiểu biết đối với các tranh ảnh lịch sử đó. Hơn thế nữa, hình thức này đã giúp cho học sinh phát huy được năng khiếu bình luận, thuyết minh và góp phần tạo cho học sinh có những tình cảm tốt đối với bộ môn lịch sử. - Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào bài giảng góp phần phát huy tính tích cực độc lập nhận thức của học sinh. Cụ thể để chuẩn bị cho bài học sau thì giáo viên sau mỗi tiết học đều ra bài tập về nhà. bài học nào có nội dung liên quan mà học sinh có thể về tìm đọc trước hoặc sưu tầm sách báo, tranh ảnh, văn thơ liên quan thì giáo viên ra câu hỏi hoặc yêu cầu học sinh về tìm tòi nghiên cứu đến tiết học sau thông báo trước lớp . Em nào chuẩn bị tốt Giáo vi ên khuyến khích nêu gương , thưởng điểm. Khi dạy bài 21( Lịch sử 11 cơ bản) giáo viên yêu cầu học sinh về nhà tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa ba Đình. Hoặc lịch sử 12 khi dạy phần kháng chiến chống Mĩ của nhân dân miền bắc yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh, có nội dung và các thông tin liên quan đến cuộc chiến đấu chống Mĩ của nhân dân lực lượng vũ trang Thanh Hóa Trong các câu hỏi của bản tin học tập yêu cầu học sinh tìm hiểu về các danh nhân: Lê Văn Hưu. Lê Hoàn, Lê Lợi , bà Triệu Với phương pháp này học sinh chủ động sưu tầm đọc các tài liệu để học. Học sinh sẽ nhớ lâu các kiến thức đó vì kiến thức tự học sinh sưu tầm tìm tòi khám phá bao giờ cũng ấn tượng sâu sắc trong tâm trí các em. * Thứ tư là giờ học cần phát huy tính tích cực độc lập nhận thức của học sinh đặc biệt là sự chuẩn bị tự học. 9 Đối với bài học nhiều kiến thức giáo viên nên có phương pháp thích hợp để giờ học không nặng nề mà vẫn hoàn thành, học sinh lại chủ động lĩnh hội kiến thức. Khi học bài 16 “ Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập” (Lịch sử 10 cơ bản) bài này kiến thức dài nên để học sinh có chuẩn bị trước ở nhà đó là sau khi học xong bài 15 học sinh ra bài tập về nhà các em về nhà tự tóm tắt các cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lí Bí, cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng theo nội dung sau: + Tên cuộc khởi nghĩa + Thời gian + Kẻ thù + Địa bàn + Tóm tắt diễn biến, kết quả + Ý nghĩa Đến giờ học giáo viên gọi một số em lên bảng trình bày , học sinh khác nhận xét giáo viên chốt ý. Dạy bài 14: Nhân dân hai miền Nam Bắc trực tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ xâm lược (SGK lịch Sử 12). Đây là một bài có nội dung kiến thức nhiều nếu không áp dụng phương pháp tích cực thì rất dễ không hoàn thành bài giảng. Vì vậy đối với mục 1 và mục 2 thì áp dụng hoạt động cá nhân và cả lớp nhưng riêng mục 3 tôi áp dụng hoạt động nhóm lồng ghép phát phiếu học tập cho từng bàn mỗi bàn 1 phiếu với mẫu sau: 10 [...]... trong học tập môn lịch sử trước hết học sinh phải yêu thích môn lịch sử Điều này cần sự tác động rất lớn từ phía giáo viên, và vai trò cùa người giáo viên rất quan trọng trong việc hình thành tri thức và nhân cách học sinh Do đó, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tích cực, chủ động và linh hoạt tìm tòi tri thức Chính vì vậy người giáo viên lịch sử với nhiều biện pháp hình thức dạy học thích. .. dạy học lịch sử - Phan Ngọc Liên - Trần Văn Trị, nhà xuất bản Giáo dục 7 Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục Trung học cơ sở môn Lịch sử Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Giáo dục 8 Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên 15 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRUNG TÂM GDTX THIỆU HOÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH GIỜ HỌC LỊCH SỬ NGƯỜI THỰC HIỆN: TRỊNH THỊ THU HIỀN CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ ĐƠN... để xem các băng về tư liệu Lịch sử và tham gia các trò chơi hiểu biết về Lịch Sử Sự phát triển công nghệ thông tin như ngày nay việc vận dụng vào dạy học như trình chiếu tranh ảnh, phim tài liệu sẽ giúp học sinh có cái nhìn thực trong tái hiện lịch sử qua những hình ảnh minh họa hay hình ảnh thật Đặc biệt những đoạn phim tài liệu lịch sử sẽ kích thích tính tò mò của học sinh, các em sẽ hứng thú hơn... thể giúp học sinh biết cách học môn lịch sử, đồng thời các em học sôi nổi hơn, tích cực hơn, giờ học sinh động hơn, giáo viên thoát được lối dạy truyền thống trước đây Cụ thể là: - Đa số học sinh hoạt động suy nghĩ tích cực sôi nổi - Nhiều em trước kia rất ít hoặc không phát biểu thì nay mạnh dạn hơn trong việc trình bày ý kiến của mình - Kết quả giảng dạy đựơc cao hơn, kết quả học tập của học sinh. .. em mở rộng, nâng cao nhận thức về môn lịch Sử và các em tham gia rất nhiệt tình theo phương châm học mà chơi- chơi mà học Qua đó tiết học không còn khô khan đơn điệu nữa ,học sinh dễ nhớ hơn, thích được học nhiều hơn Bởi lịch sử là những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, vì vậy cần tăng cường cho học sinh xem phim ảnh có liên quan đến bài giảng mà các em đang học để các em có thể khắc sâu kiến thức... đức và lòng yêu nước rất cao * Thứ sáu là để làm cho bài giảng sinh động thì giáo viên nên sưu tầm các mẫu chuyện gắn với bài học lịch sử về các vị anh hùng, những tấm gương anh dũng hay những chiến công… Đưa vào bài giảng sẽ thu hút sự tìm hiểu của học sinh về nhân vật này gắn với miền quê hay tỉnh nào sẽ giúp học sinh nhớ lâu hơn 12 Ví dụ khi dạy chiến dịch Biên Giới thu đông 1950 ( Lịch sử 12 cơ bản)... tiếp đạn cho bộ đội Qua đó học sinh rất khâm phục các tấm gương anh hùng dân tộc III KẾT QUẢ ÁP DỤNG Qua các năm giảng dạy lịch sử và dự giờ đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm nên bản thân đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giúp các em thấy được vai trò quan trọng của bộ môn lịch sử trong cuộc sống , tránh được cái nhìn và quan niệm lịch sử chỉ là môn phụ , cần học thuộc lòng là được Như... thoại của các nhân vật trong phim sẽ giúp các em nhớ các tình tiết trong tác phẩm lâu hơn.Chính vì thế, với phương pháp mới dạy bằng giáo án điện tử, giáo viên có thể đưa nhiều hình ảnh tư liệu, lược đồ chiến thuật, hình ảnh nhân vật lịch sử vào trong bài giảng, tiết học sẽ sinh động phong phú hẳn lên ,học sinh cũng hào hứng hơn.Về mặt tinh thần, nó giúp cho học sinh biết được quá khứ hào hùng của dân... liệu lịch sử về cách mạng tháng tám, chiến thắng Điện Biên phủ, Tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975.Trong đó có cả hình thức về hiểu biết lịch sử đó là cho các em tham gia các trò chơi lịch sử qua hái hoa bắt thăm câu hỏi và trả lời câu hỏi được nghe giải đáp của ban cố vấn , ban giám khảo Em nào trả lời tốt sẽ được trao một phần quà của chương trình Chính vì vậy sẽ tạo hứng thú cho học sinh giúp. .. phát cho mỗi bàn 1 phiếu thì yêu cầu từng bàn hợp tác trao đổi hoàn thành nội dung phiếu học tập trong vòng 3 phút.Trong khi các nhóm đang trao đổi giáo viên ghi các tiêu đề lên bảng,hết thời gian chuẩn bị gọi học sinh trả lời, học sinh nhóm khác bổ sung đánh giá Giáo viên kết hợp ghi bảng * Thứ năm là chúng ta cần tăng cường sử dụng các bài giảng bằng phương tiện dạy học hiện đại hoặc tổ chức các . NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH GIỜ HỌC LỊCH SỬ” 2- Cơ sở thực tiễn - Qua những năm giảng dạy lịch sử tôi thấy lịch sử là một môn học khô khan, ít sinh động và nội dung kiến thức nhiều nên học sinh. niềm vui, niềm thích thú qua mỗi giờ học lịch sử là nhiệm vụ và niềm trăn trở của mỗi người thầy giáo. 5 II- Kinh nghiệm giúp học sinh yêu thích giờ học lịch sử - Việc dạy học lịch sử ở trường. pháp dạy học. Giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức và thích học môn lịch sử. Giúp học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức chủ động tham gia vào các hoạt động tăng tính tự tin năng động. Học sinh tự

Ngày đăng: 16/04/2015, 10:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan