SKKN Một số biện pháp giúp học sinh yếu lớp 4C2 trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt môn Toán phần số học

19 1.5K 0
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh yếu lớp 4C2 trường  tiểu học Sơn Hiệp học tốt môn Toán phần số học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH YẾU LỚP 4C2 TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HIỆP HỌC TỐT MƠN TỐN PHẦN SỐ HỌC” PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Một mục tiêu quan trọng việc dạy học mơn Tốn tiểu học giúp học sinh tích cực ứng dụng kiến thức kĩ mơn Tốn vào giải tình thường gặp đời sống hàng ngày Đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học giải pháp nhiều người quan tâm, nhằm đưa phương pháp hình thức tổ chức dạy học vào nhà trường tiểu học như: Dạy cá nhân, dạy học theo nhóm dạy học thơng qua trị chơi học tập dành cho mơn Tốn Để giúp cho học sinh yếu nói chung lớp 4C2 nói riêng Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt phần số học, thích đến trường đồng thời giúp em hiểu bài, nhớ lâu phương pháp dạy học phù hợp với học sinh yếu phương pháp tổ chức dạy học thơng qua trị chơi học tập Trị chơi học tập phương pháp cung cấp kiến thức củng cố khắc sâu nội dung kiến thức thơng qua trị chơi Có thể tận dụng trị chơi học tập để giúp em nắm vững cách tính cộng trừ nhân chia phần số học tốn lớp Trị chơi học tập hình thức hoạt động phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học Trò chơi phù hợp, gắn với nội dung bài, hấp dẫn có tác dụng tốt với việc luyện phát âm học sinh Trong việc đổi phương pháp dạy học, trò chơi học tập coi nội dung học tập, hoạt động thiếu học Như biết bậc tiểu học bậc học vơ quan trọng, việc hình thành phát triển nhân cách, văn hóa nhà trường xã hội Ngồi cịn tạo móng ban đầu bền vững cho em tiếp tục học Sáng kiến kinh nghiệm bậc học tiếp theo, hình thành sở ban đầu, đường nét ban đầu nhân cách, thuộc hành vi đạo đức Được hình thành từ lớp đến lớp theo suốt đời học tập em, đọc đúng, viết tả, kĩ thực phép tính, kỹ viết tập làm văn Những vấn đề hình thành từ đầu cấp khó cải tạo, sửa chữa PHẦN 2: NỘI DUNG Cơ sở lý luận: Trong c¸c môn học bậc tiểu học, môn Toán có vị trí quan trọng Toán học với t cách khoa học nghiên cứu số mặt giới khách quan, có hệ thống kiến thức phơng pháp nhận thức cần thiết cho đời sống, sinh hoạt lao động ngày cho cá nhân ngời Toán học có kh phát triển t lôgíc, bồi dỡng phát triển thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức giới khách quan nh: tru tợng hoá, khái quát hoá, phân tích tổng hợp .nó có vai trò quan trọng việc rèn luyện phơng pháp suy nghĩ, phơng pháp suy luận Nó có nhiều tác dụng việc phát triển trí thông minh, t độc lập, linh hoạt sáng tạo góp phần vào giáo dục ý chí, đức tính cần cù, ý thức vợt khó, khắc phục khó khăn học sinh tiểu học Vì nhận thức học sinh giai đoạn này, cảm giác tri giác em đà vào tổng thể, trọn vẹn vật tợng, đà biết suy luận phân tích Nhng tri giác em gắn liền với hành động trực quan nhiều hơn, tri giác không gian trừu tợng hạn chế Sự phát triển t duy, tởng tợng em phù thuộc vào vật mẫu, hình mẫu Quá trình ghi nhớ em phù thuộc vào đặc điểm lứa tuổi, ghi nhớ máy móc chiếm phần nhiều so với ghi nhớ lôgíc Khả ®iỊu chØnh chó ý cha cao, sù chó ý cđa em thờng hớng vào hành động cụ thể cha có khả hớng vào ( vào t ) T em cha thoát khỏi tinh cụ thể mang tính hình thức Hình ảnh tng tợng, t đơn giản hay thay đổi Cuối bậc tiểu học em biết dựa vào ngôn ngữ để xây dựng hình tợng có tính khái quát Trí nhớ trực quan hình tợng phát triển so với trí nhớ từ ngữ lôgíc Sỏng kin kinh nghim Dựa vào đặc điểm nhận thức học sinh tiểu học mà trình dạy học phải làm cho tri thức khoa học xuất nh đối tợng, kích thích tò mò, sáng tạo cho hoạt động khám phá học sinh, rèn luyện phát triển khả t linh hoạt sáng tạo, khả tự phát hiện, tự giải đề, khả vận dụng kiến thức đà học vào trờng hợp có liên quan vào đời sống thực tiễn học sinh Mụn Toỏn mơn học đóng vai trị quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách cho em Qua việc dạy , học mơn Tốn giúp cho HS luyện tập , củng cố , vận dụng kĩ thuật thao tác thực hành kiến thức học , rèn luyện kĩ tính tốn Qua việc dạy , học mơn Tốn người GV dễ dàng phát rõ HS lĩnh hội nắm , HS chưa nắm để có biện pháp giúp HS phát huy khắc phục Qua việc dạy , học mơn Tốn GV giúp HS bước phát triển lực tư , rèn luyện phương pháp kĩ suy luận , phán đoán , …Qua việc dạy , học mơn Tốn HS rèn luyện ý chí khắc phục khó khăn , thói quen xét đốn có , tính cẩn thận , chu đáo , cụ thể , làm việc có kế hoạch , có kiểm tra kết cuối Từng bước hình thành rèn luyện thói quen khả suy nghĩ độc lập , khắc phục cách nghĩ máy móc , rập khn , xây dựng lịng ham thích , tìm tịi ,… Học sinh yếu Toán học sinh có kết mơn Tốn thường xun mức trung bình Do việc lĩnh hội tri thức , rèn luyện kỹ cần thiết học sinh tất yếu đòi hỏi tốn nhiều công sức thời gian so với học sinh khác Vì người GV cần phải nắm vững đặc điểm học sinh yếu để từ đề giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng yếu học Tốn học sinh Thực trạng: Về phía học sinh trường Tiểu học Sơn Hiệp tiếp cận tiếng Việt học sinh dân tộc thông qua tiếp cận áp đặt Vốn tiếng Việt học sinh dân tộc học tiếng Việt khơng có, có số vốn tiếng Việt ỏi Các em quen giao tiếp tư tiếng mẹ đẻ Sáng kiến kinh nghiệm Ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ thứ - việc tiếp thu ngơn ngữ thứ hai mức độ tiêu cực khác tuỳ thuộc vào tương đồng hay khác biệt hai ngôn ngữ Nhưng nói chung, học tiếng Việt, học sinh dân tộc lúc, lần mà phải làm quen dần với tiếng Việt từ ngữ âm đến ngữ nghĩa, ngữ pháp Môi trường tiếng Việt học sinh dân tộc khơng có thời kỳ trước tuổi học Môi trường tiếng Việt có khơng thuận lợi bị bó hẹp vì: em có hội để giao tiếp tiếng Việt Ngoài giao tiếp với giáo viên theo nội dung học, em điều kiện để giao tiếp tiếng Việt gia đình hay cộng đồng với nội dung đa dạng sống đặt Ở trường học, học sinh dân tộc tiếp xúc với thầy cô giáo, người nắm vững tiếng Việt Giáo viên chưa thật đổi phương pháp dạy học hoạt động tiết dạy, chưa phát huy tính tích cực học sinh Giáo viên gần gũi thân mật trao đổi hay tâm để em bày tỏ nhu cầu, nguyện vọng tiếng Việt Do học sinh nói tiếng Việt trình học Hoạt động tư em linh hoạt Trí nhớ em Sự ý , óc quan sát , trí tưởng tượng phát triển chậm phân tích , tổng hợp thường dựa vào dấu hiệu dễ thấy bên ngồi Các em sử dụng ngơn ngữ Tốn học lúng túng , nhiều chỗ lẫn lộn, Không hệ thống lượng kiến thức học, Không vận dụng kiến thức trước cho sau Các em học yếu tính chậm , chủ yếu dựa vào trực quan lời gợi ý GV tính nhớ cách máy móc Từ việc lĩnh hội kiến thức thiếu vững em có thái độ thờ với việc học, không chịu cố gắng, thiếu tự tin, chán nản học tập Các em bị hụt hẫng kiến thức từ lớp Một số em nhà xa, khơng có phương tiện để học, học yếu nên em tự ti với thân, xấu hổ với bạn bè nên thường xuyên nghỉ học Các em chưa có ý thức việc học, cịn ham chơi, lười học Sáng kiến kinh nghiệm Đã học sinh lớp mức độ yếu thấp học sinh yếu lớp 2, lớp nên trình giảng dạy nội dung em gặp nhiều khó khăn , đa số em học yếu mơn Tốn học yếu mơn Tiếng Việt nên kĩ giải tốn có lời văn em yếu, dùng từ đặt câu chưa được, viết sai câu lời giải Đã học sinh yếu đa số trí nhớ em học trước quên sau nên em yếu cộng, trừ, nhân, chia, hay quên bảng cửu chương, quên bảng cộng, bảng trừ, thực phép tính em quên không nhớ , thực phép chia em khơng lựa chọn số cần tìm thương em cịn khó khăn chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo độ dài em chưa nhớ tên đơn vị đo, đơn vị đứng trước, đơn vị dứng sau Giáo viên: Vì học sinh thường xuyên nghỉ học nên số giáo viên thụ động trình kèm cho em Thời gian dành cho em học sinh yếu lớp q GV chưa có phối hợp nhịp nhàng với phụ huynh, với nhà trường GV chưa có phối hợp nhịp nhàng với học sinh số học sinh chưa nghe lời cô, nhà không chịu học Chưa sử dụng nhiều hình thức tổ chức học tập để gây hứng thú cho học sinh, Chưa mạnh dạn thay đổi phương pháp dạy học để giúp em nắm kiến thức tốn Các điểm trường cịn xa chỗ em , em khơng có phương tiện học nên thường xuyên nghỉ học Đồ dùng dạy học , phương tiện dạy học thiếu Cở sở vật chất thiếu thốn Sự phối hợp nhà trường, gia đình, địa phương, giáo viên chưa thật nhịp nhàng Phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học em Hồn cảnh kinh tế gia đình khó khăn em phải trường xuyên nghỉ học để phụ giúp gia đình Sự nhận thức việc học em cịn hạn chế Theo khảo sát chất lượng đầu năm (năm học: 2013 – 2014), học sinh yếu khối lớp 22 học sinh, riêng lớp 4C2 tổng số học sinh 17 em, học sinh yếu học sinh, chiếm tỉ lệ 41,2% Sáng kiến kinh nghiệm Bảng danh sách học sinh yếu lớp 4C2 gồm có tên sau: STT Họ tên Điểm Mấu Quốc Hưng Cao Văn Quyến 3 Cao Trần Uy 4 Bo Bo Bảo Tro Thị Duyên Bo Bo Thị Mỹ Lan Bo Bo Thị Nghiễu Tóm lại học sinh lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học yếu mơn Tốn phần số học nhiều ngun nhân, nguyên nhân chủ yếu giáo viên chưa sử dụng nhiều hình thức phương pháp dạy học thích hợp để kích thích học sinh hứng thú học tập, giáo viên chưa xác định rõ đối tượng học sinh yếu mức độ để giảng dạy cho em tiếp thu kỹ kiến thức theo chuẩn chương trình tốn lớp Do đó, giáo viên giảng dạy lớp lâu năm mạnh đưa giải pháp nhằm giúp học sinh lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt mơn Tốn phần số học Một số biện pháp nhằm giúp học sinh yếu lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt phần số học Giáo viên xác định mức độ học yếu cộng trừ, nhân, chia, số tự nhiên học sinh sau phân chia mức độ cụ thể lên kế hoạch dạy môn, cho hoạt động cụ thể Để giúp cho thực phụ đạo học sinh yếu dễ dàng hơn, hiệu hơn, việc giáo viên cần phải xác định mức độ yếu học sinh theo mẫu sau : STT Họ tên Mức độ yếu Mấu Quốc Hưng Cao Văn Quyến Sáng kiến kinh nghiệm Cao Trần Uy Bo Bo Bảo Tro Thị Duyên Bo Bo Thị Mỹ Lan Bo Bo Thị Nghiễu Ví dụ: + Mức độ 1: Học sinh đọc yêu cầu tốn cịn chậm, chưa xác định u cầu đề bài, chưa thực tính cộng , trừ , nhân , chia + Mức độ 2: Học sinh đọc yêu cầu toán, xác định yêu cầu tốn đặt tính chưa đúng, tính tốn sai cộng, trừ, nhân, chia + Mức độ 3: Xác định yêu cầu đề bài, chưa thực toán giải đơn giản phép tính Sau xác định mức độ yếu tơi phân chia theo nhóm mức độ lên kế hoạch dạy học cho nhóm mức độ yếu Ở nhóm mức độ tơi lập kế hoạch kèm cho học sinh ý đến phần xác định u cầu tốn Ví dụ: Bài tốn u cầu Đặt tính tính Lần tơi cho học sinh đọc nhẩm yêu cầu; lần cho đọc thành tiếng yêu cầu bài; lần yêu cầu học sinh dùng bút chì vừa đọc gạch chân yêu cầu; lần hỏi tốn em vừa đọc u cầu làm gì? Qua lần học sinh nhìn vào phần minh gạch chân nói Sau học sinh xác định u cầu tốn cho, tơi hướng cho em cách: bước đặt tính ta đặt nào? Bước tính em dựa vào đâu để tính? Và em tính cách nào? Sau tính kết em ghi kết đâu? Và ghi nào… Sáng kiến kinh nghiệm Với cách dẫn dắt cụ thể em yếu nhóm mức độ biết cách thực Đối với nhóm yếu mức độ 2: Học sinh đọc yêu cầu toán, xác định u cầu tốn đặt tính chưa đúng, tính tốn cịn sai cộng, trừ, nhân, chia Lần yêu cầu học sinh ghi phép tính giấy nháp thực hiện: Khi thấy học sinh đặt phép tính chưa ngắn số, hàng với yêu cầu học sinh dùng bút chì vào số nêu số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị yêu cầu học sinh đặt lại phép tính theo cột dọc hàng thẳng với (thực đặt tính lần thi đua nhóm đặt tính nhanh khen ) Lần tơi yêu cầu học sinh tính kết hợp với việc thuộc bảng cộng , trừ , nhân , chia học lớp cho em nhắc lại vừa nêu vừa ghi nhanh kết giấy nháp tiến hành nhiều lần Sau em nhớ lại bảng cộng , trừ , nhân , chia tơi kết hợp dùng que tính viên sỏi để tính, tính hàng hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục… dùng bút chì ghi kết bên cạnh Lần tơi u cầu học sinh vừa tính vừa ghi kết sau có kết yêu cầu học sinh nêu lại cách thực tính vừa xong Nếu học sinh cịn qn tơi u cầu dùng bút chì vào hàng tính, vừa tính vừa nêu nhẩm Với việc rèn cách đặt tính em nắm cách đặt tính tính Ví dụ 1: Bài: Đặt tính tính: 9678 – 4355 Đối với nhóm yếu mức độ 3: Xác định yêu cầu đề bài, chưa thực toán giải đơn giản phép tính Cách hướng dẫn cho học sinh thực giống nhóm mức độ trên, ngồi tốn giải đơn giản như: Một huyện trồng 325 161 lấy gỗ 60 830 ăn Hỏi huyện trồng tất ? * GV tiến hành bước hướng dẫn giải toán hệ thống câu hỏi sau: Sáng kiến kinh nghiệm Một huyện nêu tốn làm gì? ( trồng lấy gỗ ăn quả) Huyện trồng lấy gỗ? Huyện trồng bào nhiêu ăn quả? Vậy toán cho biết gì? Tơi u cầu học sinh đọc nhẩm dùng bút chì gạch chân số liệu đề cho biết Tơi hỏi tiếp: Huyện trồng tất cây? Cả lấy gỗ ăn có tất cây? Vậy đề hỏi gì? Các em phải thực tính nào? Sau học sinh xác định cách tính, tơi u cầu học sinh đặt tính tính ngồi nháp, sau ghi lời giải trình bày phép tính vào giấy, thi đua cách giải nhanh Bài giải Huyện trồng tất số : 325 161 + 60 830 = 385 991 ( cây) Đáp số : 385 991 Tổ chức thi đua nhóm yếu mức độ yếu cách tổ chức trò chơi câu đố vui để học Một mục tiêu quan trọng việc dạy học mơn Tốn tiểu học nói chung mơn Tốn lớp phần số học nói riêng giúp học sinh tích cực ứng dụng kiến thức kĩ mơn Tốn vào giải tình thường gặp đời sống hàng ngày Đổi hình thức tổ chức dạy học giải pháp nhiều người quan tâm, nhằm đưa hình thức tổ chức dạy học vào nhà trường tiểu học như: Dạy cá nhân, dạy học theo nhóm dạy học thơng qua trị chơi toán học Để giúp cho học sinh yếu lớp 4C2 thích học tốn, thích đến trường đồng thời giúp em hiểu bài, nhớ lâu hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh hình thức dạy học thơng qua trị chơi tốn học Các thời điểm thích hợp để tổ chức trị chơi học tập cho học sinh yếu: Sau hoàn thành học: cách có ưu điểm kích thích hứng thú học tập học sinh, học tránh khơng khí suy nghĩ căng thẳng, trở thành toán vui sinh động Sáng kiến kinh nghiệm Sau hồn thành nhóm chủ đề: với cách giúp cho học sinh hệ thống lại kiến thứcmột cách sinh động hiệu Cần ý việc tiến hành trò chơi không kéo dài để trẻ hứng thú Khi tổ chức trò chơi phải xếp tình chơi cho tất học sinh nhóm (hoặc lớp) tham gia Cụ thể: Các trò chơi nhằm củng cố khái niệm: Đọc, viết, cấu tạo số (Tự nhiên; phân số) 1.1 Trò chơi 1: Ai đúng? Ai sai? Yêu cầu: Nắm vững cách đọc, cách viết, cấu tạo số tự nhiên đến lớp triệu Đối tượng chơi: Học sinh lớp khoảng 5-7 phút Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị cho đội 10 tờ giấy khổ A4 để trắng, bút lông Cô phát cho em tờ giấy 01 bút (chuẩn bị vào tờ, ghi cách đọc đội bạn vào 01 tờ) Mỗi đội em lên bảng đứng thành hàng Hai đội bốc thăm giành quyền đọc trước Luật chơi: Cô cho đội chuẩn bị phút, em bàn em viết sẵn số có từ đến chữ số vào mặt tờ giấy (viết to để lớp dễ quan sát); ghi cách đọc góc ( chữ nhỏ, cần giơ lên đối phương khơng nhì thấy.) Mặt lại ghi cách đọc số trình bày mặt trước,hết thời gian phút cô hô : Lần thứ bắt đầu Đội trước nêu cách đọc số chuẩn bị (mỗi số đọc to lần) đội phải viết lại Lần thứ hai đội trước phải nhìn số đội bạn đọc to cho lớp nghe đổi vai trò ngược lại Sau hai đội kết thúc đọc viết, cô giáo lớp làm trọng tài để kiểm tra kết Đội đọc phải giơ đáp án lên, đội viết phải giơ kết ý đọc viết 10 điểm, đọc chậm, vấp sửa lỗi trừ điểm, làm đáp án sai trừ điểm, đội nhiều điểm thắng khen trước lớp 1.2 Trò chơi 2: 10 Sáng kiến kinh nghiệm Yêu cầu: Nắm vững biểu tượng khái niệm phân số, nhận dạng biểu tượng đó, liên hệ biểu tượng phân số với cách đọc, cách viết phân số cho Đối tượng chơi: Học sinh yếu lớp khoảng 5-10 phút Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị bảng cho em tham gia chơi sau: Luật chơi: người bốc thăm giành quyền theo thứ tự bảng để nhận số ( số bảng ); tráo quân úp xuống trước mặt người Người số rút 01 quân đọc tên phân số đối chiếu vào bảng mình, biểu diễn biểu tượng tơ đậm bảng em đặt qn vào biểu tượng Nếu khơng tìm thấy biểu tượng với phân số rút người xung quanh cần mau chóng tìm biểu tượng tương ứng bảng giành quân đặt lên Tiếp tục đến người thứ 2, 3…mỗi người rút 01 quân bài, đặt quân kín bảng sớm người thắng Bảng 11 Sáng kiến kinh nghiệm Với quân viết số chữ sau: Một phần tư Một nửa Bốn phần chín Ba phần tư 1.3 Trị chơi 3: Yêu cầu: Nắm vững cách đọc, cách viết chữ số La mã, nhận dạng nhẩm nhanh giá trị số ghi chữ số La Mã ( phạm vi 20 ).một số thập phân cho Đối tượng chơi: Học sinh lớp 3,4 khoảng 5- 10 phút Chuẩn bị: Giáo viên chọn đội, đội em tham gia, em điểm danh từ đến xếp hàng đối diện, bạn có bảng phấn viết Hàng xếp theo sơ đồ: Đội giáo viên Đội 2 Luật chơi: GV cho đội bốc thăm để xem đội viết trước để đội đọc; bắt đầu tính Lần 1: Giả sử: đội viết trước; bạn số đội viết vào bảng giơ cho lớp xem đưa cho bạn số đội đọc cho lớp nghe, tiếp tục cho hết cặp chơi Đổi vai trò ngược lại đội Lần 2: GV cho bạn đội đọc số (trong phạm vi 100) yêu cầu bạn có số tương ứng đội phải viết số bạn vừa đọc ( sau nghe đọc lần ) Khi 12 Sáng kiến kinh nghiệm đọc xong lần mà chưa viết xong phải dừng lại Đổi vai trò cho đội 1, đội phải viết số đội đọc ( số ) Cách tính điểm: Nếu đọc sai điểm, đọc điểm đội nhiều điểm thắng Các trò chơi củng cố yếu tố đại số, ứng dụng số tính chất hệ thống số học Trò chơi : Ai ? Ai nhanh? Yêu cầu: Nắm vững tính chất giao hốn, tính chất kết hợp phép cộng phép nhân số tự nhiên; nhớ tính chất phép trừ, phép chia, biết ứng dụng linh hoạt Đối tượng chơi: Học sinh lớp (biểu thức chữ ) khoảng 5- 10 phút Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị hai bên bảng hai tờ giấy khổ to treo lên bảng Lớp chia đội, đội cử bạn tham gia trò chơi Nội dung chuẩn bị: a +….= +… a +….= +… a - b = ( a +…) – ( b + ) a x …= b x… a : b = ( a x2 ): ( b x…) Luật chơi: Hai đội thi đua đứng xếp hàng sẵn sàng chơi theo kiểu tiếp sức, giáo viên hơ bắt đầu tính , hai đội bạn lên điền số thích hợp vào chỗ chấm phép tính, điền xong chạy vỗ tay vào bạn tiếp theo, bạn cuối Cách đánh giá: Đội xong trước có kết đội thắng ý đội phạm quy ( bạn bảng chưa về, bạn lên) Ngồi việc sử dụng trị chơi nêu trên, tơi dùng câu đố vui để giúp em học yếu toán lớp C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt mơn Tốn phần số học Ví dụ: 13 Sáng kiến kinh nghiệm a Đố em viết tiếp b Những số viết Vào dãy số sau: 0;15;30;… Số chia hết số nối Cho ba; năm? Tìm mau kẻo lỡ Số chia thêm Xong sau bạn cười Cho hai chín? Giải pháp 3: Khi dạy học chương phân số giáo viên ý cách hướng dẫn cho học sinh cách ghi nhớ để tính - Tơi hƯ thèng l¹i mét sè kiến thức có liên quan dạy bốn phép tính (phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia) phần phân số cho học sinh Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức khái niệm, quy tắc, tính chất phân số, thực bốn phép tính phân số Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thực phép tình phân số t tht to¸n cđa häc sinh Lun tËp cho häc sinh giải toán có liên quan đến kiến thức phần phân số mà học sinh dễ hiểu sai, tránh đợc sai lầm làm tập Tập dợt cho học sinh lập kế hoạch giải toán theo bớc, thực kế hoạch giải toán kiểm tra kết giải dạng toán có liên quan đến phân số - Chú ý sâu vào phân tích kỹ sai lầm tập Đa tập thể nghiệm , tạo bẫy để học sinh bộc lộ sai lầm mình, sở kịp thời khắc phục sai lầm Khi dạy học giải toán giáo viên nên thực đầy đủ bớc cách cụ thể để học sinh nắm kiến thức cách đầy đủ, vững vàng Khi dạy xong phép trừ nh phép chia giáo viên nên hớng dẫn em thử lại kết dựa vào phép tính đà học - Kiểm tra đánh giá lực học toán học sinh, phát kh học toán để bồi dỡng đồng thời hỗ trợ cho học sinh yu môn Toán - Để thực đợc biện pháp nói đạt hiệu cao ngời giáo viên cần phải tự học tự bồi dỡng trau dồi kiến thức toán học, không ngừng học hỏi đồng nghiệp, học qua sách báo, qua đợt chuyên đề đổi phơng pháp dạy học nói chung phơng 14 Sỏng kin kinh nghim pháp dạy học toán nói riêng Đặc biệt kh phát hiện, sữa chữa kịp thời sai lầm học sinh giải toán cần thiết để không ngừng nâng cao lực giải toán cho học sinh Đặc biệt dạy học giải toán bốn phép tính phân số Tôi đà thực nghiệm nhiều đối tợng học sinh nhận thấy rằng: Giáo viên có ý thức công việc sai sót học sinh giảm đáng kể nhiều học sinh nhanh chóng nhận lỗi sai Với cách làm việc nghiêm túc, ngôn ngữ ngắn gọn, xác, lập luận lôgíc giáo viên hiệu học tập môn toán nói chung học Phân số- Các phép tính phân số nói riêng đợc nâng cao Tôi đà tiến hành thực nghiệm lớp 4C2 từ tuần 20 đến tuần 26 (hết chơng phân số) Nhng kt qu đạt được: - Sau học biện pháp nhận thấy tỉ lệ học sinh yếu giảm đáng kể qua kì kiểm tra Học sinh có biểu tượng thật phép tính cộng , trừ , nhân , chia số toán giải - Kết đợt kiểm tra định kì: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA GHKI NĂM HỌC: 2013 – 2014 G K TB Y Môn Số lượng Toán % Số lượng % Số lượng % Số lượng % 23.5 47.1 5.9 23.5 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHKI NĂM HỌC : 2013 – 2014 G K TB Y Môn Số lượng Toán % Số lượng % Số lượng % Số lượng % 11.8 47.1 29.3 11.8 - Áp dụng biện pháp , tỉ lệ học sinh yếu Tốn lớp tơi giảm rõ rệt qua đợt kiểm tra cụ thể : Kiểm tra chất lượng đầu năm : 41.2 % , kiểm tra học kì I : 23.5 % , kiểm tra cuối học kì I : 11.8 % 15 Sáng kiến kinh nghiệm PHẦN : KẾT LUẬN Kết việc ứng dụng Sáng kiến kinh nghiệm: Là giáo viên giảng dạy lớp nhiều năm, tơi nghĩ cần phải tìm phương pháp giảng dạy tốt học sinh đại trà nói chung, học sinh yếu nói riêng Sao cho với lớp học với nhiều trình độ khác giúp tất em nắm kiến thức từ em học tốt học sau Giáo viên phải có đầu tư định mang lại hiệu cho việc giảng dạy Phần số học chương trình tốn mảng kiến thức quan trọng tuyến kiến thức trọng tâm Phân số Tuy nhiên, với đặc điểm tâm sinh lí học sinh yếu, việc lĩnh hội kiến thức vấn đề không đơn giản Do vậy, mong góp ý chân tình bạn lãnh đạo, chun mơn, tổ khối đồng nghiệp để tơi có nhìn sáng suốt hơn, thấu đáo nhằm giúp cho việc dạy dỗ ngày tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn Kết luận - Tuy nhiên biết bậc học phổ thông đặc biệt bậc học Tiểu học mơn học có liên quan mật thiết với , bổ trợ cho muốn học sinh học tốt mơn Tốn khơng tập trung lo cho mơn Tốn mà cần có phối hợp nhịp nhàng môn học khác Một học sinh chưa biết đọc hay đọc yếu khơng thể học tốt mơn Tốn , hay học sinh khơng có vốn sống lên cao khó hiểu đề Tốn … Vì ngồi việc vận dụng kinh nghiệm , mẹo riêng cách khoa học người giáo viên cần phải có hiểu biết chắn tâm sinh lí học sinh , nguyên tắc giáo dục , phương pháp sư phạm cộng với lịng nhiệt huyết , tình thương , lịng u nghề mến trẻ nâng cao hiệu dạy học phát huy tính tích cực , tự giác , ham học hỏi học sinh Kiến nghị, đề xuất: 16 Sáng kiến kinh nghiệm - Trên biện pháp giúp học sinh yếu học tốt mơn Tốn lớp thân Trong thời gian thực mong góp ý quý thầy giáo để phương pháp hồn thiện - Để học sinh yếu có hứng thú q trình học tập tơi thiết nghĩ học sinh cần trang bị đầy đủ đồ dùng học tập tối thiểu que tính, học tốn… có em dễ dàng thực làm tính cộng, trừ nhân chia Tơi mong nhà trường quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh với đồ dùng học tập - Trong trình nghiên cứu kết thực tế thử nghiệm lớp 4C2 giảng dạy thấy tỉ lệ học sinh yếu có giảm Với Sáng kiến mong muốn nhân rộng cho toàn thể giáo viên giảng dạy cho học sinh yếu lớp Tơi xin chân thành cảm ơn ! Sơn Hiệp , ngày 30 tháng 03 năm 2014 Người viết Ưng Thị Nga 17 Sáng kiến kinh nghiệm MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2 Thực trạng 3 Một số biện pháp nhằm giúp học sinh yếu lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt phần số học Giáo viên xác định mức độ học yếu cộng trừ, nhân, chia, số tự nhiên học sinh sau phân chia mức độ cụ thể lên kế hoạch dạy môn, cho hoạt động cụ thể Tổ chức thi đua nhóm yếu mức độ yếu cách tổ chức trò chơi câu đố vui để học * Giải pháp 3: Khi dạy học chương phân số giáo viên ý cách hướng dẫn cho học sinh cách ghi nhớ để tính đúng………………………………………………… 14 Những kết đạt …………………………………………………… 15 PHẦN : KẾT LUẬN Kết việc ứng dụng Sáng kiến kinh nghiệm …………………… 16 Kết luận ………………………………………………………………… 16 Kiến nghị, đề xuất ……………………………………………………… 16 18 Sáng kiến kinh nghiệm 19 ... đưa giải pháp nhằm giúp học sinh lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt môn Toán phần số học Một số biện pháp nhằm giúp học sinh yếu lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt phần số học Giáo... PHẦN 2: NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2 Thực trạng 3 Một số biện pháp nhằm giúp học sinh yếu lớp 4C2 Trường tiểu học Sơn Hiệp học tốt phần số học Giáo viên xác định mức độ học. .. – 2014), học sinh yếu khối lớp 22 học sinh, riêng lớp 4C2 tổng số học sinh 17 em, học sinh yếu học sinh, chiếm tỉ lệ 41,2% Sáng kiến kinh nghiệm Bảng danh sách học sinh yếu lớp 4C2 gồm có tên

Ngày đăng: 12/04/2015, 22:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan